Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 170 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2007 Acta Musei Napocensis, 41-44-II, seria 2004-2007 CONSTANTINESCU, Bogdan (autor), OȚA, Silviu (autor), PÎRVAN, Katiușa (autor) Cîteva observații privind analiza cîtorva piese de bronz descoperite la Orașul de Floci (com. Giurgeni, jud. Ialomița), Grindul nr. 6 65-74 engleză
2001 Analele Brăilei, 4 GEACU, Sorin (autor), PARASCHIV, Florea (autor) Cultura tutunului în Sud-Estul României (în cadrul fabricilor de cultură și fermentare Urziceni și Bîrlad) 467-476 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă PANAIT, Panait (autor) Considerații privind rolul Bălții Ialomița în păstrarea legăturilor dintre așezările românești de la Dunărea de Jos (secolele XV-XVII= 47-52 română
2005 Analele Dobrogei, VIII, serie nouă COVACEF, Petre (autor) Noile poduri dunărene dintre Cernavodă și Fetești 135-146 română
2001 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUREȘAN, M. (autor), TOȘA, Ioan (autor) Mărturii documentare privind cultura populară ialomițeană la sfîrșitul secolului al XIX-lea 293-320 română
1998 Arheologia Medievală, II PĂUNESCU, Anca (autor), RENȚA, Elena (autor) Așezarea medieval timpurie de la Bucu, județul Ialomița 51- română
1998 Arheologia Medievală, II MIHAI, Dana (autor) Mormîntul unei femei din familia Frangulea, din necropola nr. 1 de la Piua Petri (Orașul de Floci), comuna Giurgeni, jud. Ialomița 139- română
2000 Arheologia Medievală, III PĂUNESCU, Anca (autor), RENȚA, Elena (autor) Așezarea medieval timpurie de la Bucu, județul Ialomița (II) .11- română
2000 Arheologia Medievală, III MOISE, Dragoș (autor) Studiul resturilor faunistice descoperite în complexele din așezarea medievală timpurie de la Bucu (jud. Ialomița) 263- română
2005 Arheologia Medievală, V CORBU, Emilia (autor) Bordeie, cuptoare și gropi de bucate din așezarea medieval-timpurie de la Vlădeni-Popina Blagodeasca (jud. Ialomița) (sec. IX - prima jumatate a sec. XI). Campaniile 2000-2004 .5- română
2007 Arheologia Medievală, VI CORBU, Emilia (autor) Inventarul descoperit în așezarea medieval-timpurie de la Vlădeni-Popina Blagodeasca (jud. Ialomița) Campaniile 2000-2004 .5-16 română
2007 Arheologia Medievală, VI CORBU, Emilia (autor), ȘUTEU, Călin (autor) Relevația cronologică a primelor datări arheomagnetice fin Romania pe situl medieval-timpuriu (sec. VIII-XI) de la Vlădeni-Popina Blagodească (jud. Ialomița) 243-253 română
2012 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 4, seria arheologie DUMITRAȘCU, Valentin (autor), MĂRGĂRIT, Monica (autor), ȘTEFAN CRISTIAN, Eduard (autor) Restitutiones archaeologicae: așezarea de tip tell de la Coșereni "Măgura de la Comana", jud. Ialomița 71-100 română
1979 Cercetări Arheologice, III CHIȚESCU, Lucian (autor), CONOVICI, Niculae (autor), LUNGU, Radu (autor), PĂUNESCU, Anca (autor), RĂDULESCU, Venera (autor) Cercetări arheologice la Piua Petrii (Orașul de Floci), jud. Ialomița 199-242 română
1979 Cercetări Arheologice, III GEORGESCU, Laurenția (autor) Date preliminare antropologice asupra materialului osteologic uman descoperit la Orașul de Floci 243-246 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III BRĂILEANU, Maria (autor), IONESCU RUSU EDITH, Valeria (autor) Date cu privire la fructele carbonizate descoperite pe șantierul arheologic de la Piua Petrii, jud. Ialomița 247-249 română (rezumat în franceză)
1981 Cercetări Arheologice, IV CHIȚESCU, Lucian (autor), LUNGU, Radu (autor), PAPASIMA, Teodor (autor), PĂUNESCU, Anca (autor), TĂDULESCU, Venera (autor), VLĂDILĂ, Petre (autor) Cercetări arheologice în anul 1979 la Piua Petri (Orașul de Floci), comuna Giurgeni , jud. Ialomița 120-143 română (rezumat în franceză)
1982 Cercetări Arheologice, V FILIPESCU, Bogdan (autor) Săpăturile arheologice de la Fierbinți - Malu Roșu, jud. Ialomița 77-81 română (rezumat în franceză)
1982 Cercetări Arheologice, V CHIȚESCU, Lucian (autor), PAPASIMA, Tudor (autor), PĂUNESCU, Anca (autor), RĂDULESCU, Venera (autor), VLĂDILĂ, Petre (autor) Cercetările arheologice de la Piua Petrii - Orașul de Floci, comuna Giurgeni, jud. Ialomița 129-158 română
1982 Cercetări Arheologice, V GEORGESCU, Laurenția (autor) Date preliminare antropologice asupra materialului osteologic uman descoprit la Piua Petrii (1979-1980) 159-166 română (rezumat în franceză)
1983 Cercetări Arheologice, VI CHIȚESCU, Lucian (autor), PAPASIMA, Tudor (autor), PĂUNESCU, Anca (autor) Cercetările arheologice de la piua Petrii (Orașul de Floci), jud. Ialomița 95-108 română (rezumat în franceză)
1983 Cercetări Arheologice, VI GEORGESCU, Laurenția (autor) Date preliminare antropologice asupra materialului osteologic uman descoperit la Pia Petrii (Orașul de Floci) în 1981 109-110 română
1983 Cercetări Arheologice, VI ISĂCESCU, Constantin (autor) Sondajul arheologic de pe teritoriul com. Fierșinți-Tărg, jud. Ialomița 111-121 română (rezumat în franceză)
1983 Cercetări Arheologice, VI FILIPESCU, Bogdan (autor) Stațiunea arheologică Malu Roșu-Fierbinți, jud. Ialomița 123-131 română (rezumat în franceză)
1984 Cercetări Arheologice, VII FILIPESCU, Bogdan (autor) Cercetări în stațiunea arheologică Malu Roșu, com. Fierbinți-Tîrg, jud. Ialomița 129-135 română (rezumat în franceză)
1984 Cercetări Arheologice, VII PĂUNESCU, Anca (autor) Cercetările arheologice de la Piua Petri (Orașul de Floci), com. Giurgeni, jud. Ialomița 143-148 română (rezumat în franceză)
1984 Cercetări Arheologice, VII GEORGESCU, Laurenția (autor) Date antropologice privind populația medievală de la Piua Petri dinn necropola III 149-151 română (rezumat în franceză)
1986 Cercetări Arheologice, VIII CHIȚESCU, Lucian (autor), PĂUNESCU, Anca (autor) Cercetările arheologice de la Piua Petrii (Orașul de Floci) com. Giurgeni, jud. Ialomița. Necropola 4 75-83 română (rezumat în franceză)
1992 Cercetări Arheologice, IX CHIȚESCU, Lucian (autor), MATEI, Gheorghe (autor), NIȚULESCU, Virgil (autor), PĂUNESCU, Anca (autor), RENTA, Elena (autor) Așezarea geto-dacică de la Giurgeni - Mozacu, jud. Ialomița 57-61 română (rezumat în franceză)
1992 Cercetări Arheologice, IX PĂUNESCU, Anca (autor), RENTA, Elena (autor) Cercetări arheologice la Țăndărei, jud. Ialomița 109-110 română (rezumat în engleză)
1997 Cercetări Arheologice, X MATEI, Gheorghe (autor), PĂUNESCU, Anca (autor), RENȚA, Elena (autor) Cercetările arheologice de la Piua Petrii - Orașul de Floci, comuna Giurgeni, jud. Ialomița 255-262 română (rezumat în engleză)
1997 Cercetări Arheologice, X MIHAI, Dana (autor), PĂUNESCU, Anca (autor), RENȚA, Elena (autor) Mănăstirea Sfinții Voievozi - Slobozia. Cercetări arheologice 263-276 română (rezumat în engleză)
1997 Cercetări Arheologice, X MIHAI, Dana (autor) Ceramica de Iznik descoperită la Orașul de Floci, jud. Ialomița (I) 277-290 română (rezumat în engleză)
2000 Cercetări Arheologice, XI-I PĂUNESCU, Anca (autor), RENȚA, Elena (autor) Cuptoare medievale de ars ceramica descoperite la orașul de Floci, județul Ialomița 175-187 română (rezumat în engleză)
2003 Cercetări Arheologice, XII COMAN, Radu (autor), MATEI, Gheorghe (autor), OȚA, Silviu (autor), RENȚA, Elena (autor) Raport de cercetare arheologică pe anii 2001-2003 la Orașul de Floci (com. Giurgeni, jud. Ialomița) 45-56 română (rezumat în engleză)
2003 Cercetări Arheologice, XII OȚA, Silviu (autor), PÎRVAN, Katiușa (autor) Monede medievale descoprite la Piua Petrii (Orașul de Floci), com Giurgeni, județul Ialomița, în campaniile arheologice din anii 1996, 1998-1999 (I) 241-247 română (rezumat în franceză)
2006 Cercetări Arheologice, XIII MATEI, Gheorghe (autor), MIHAI, Dana (autor), OȚA, Silviu (autor), PĂUNESCU, Anca (autor) Cercetări arheologice în vatra orașului de Floci (Piua Petri), comuna Giurgeni, județul Ialomița 111-132 română (rezumat în franceză)
2006 Cercetări Arheologice, XIII HAITĂ, Constantin (autor), TOMESCU, Alexandru (autor) Petrografia materialului litic descoperit la Bordușani-Popină în campaniile de cercetări arheologice. 1995-1997 409-412 română (rezumat în engleză)
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 ENE, Irina (autor), MATEI, Gheorghe (autor), MIHAI, Dana (autor), PĂUNESCU, Anca (autor), VASILE, Gabriel (autor) Cercetări arheologice în vatra Prașului de Floci, (Piua Petri), comuna Giurgeni, județul Ialomița. Campaniile din anii 2006-2007 11-42 română
2010 Cercetări Arheologice, XVII MĂRGĂRIT, Monica (autor), POPOVICI, Dragomir (autor), VLAD, Florin (autor) L'utilisation du harpon dans la culture Gumelnița. Etude de cas: L'habitat de Bordușani-Popină (department de Ialomița) 35-54 franceză (rezumat în engleză)
2010 Cercetări Arheologice, XVII COMAN, Radu (autor), ENE, Irina (autor), MATEI, Gheorghe (autor), MIHAI, Dana (autor), PĂUNESCU, Anca (autor) Cercetări arheologice în vatra Orașului de Floci (Piua Petri), comuna Giurgeni, județul Ialomița. Campaniile din anii 2008-2009 225-240 română (rezumat în franceză)
2010 Cercetări Arheologice, XVII BĂLĂȘESCU, Adrian (autor), ENE, Irina (autor), RADU, Valentin (autor) Studiul arheozoologic al unui complex medieval de la Orașul cu Floci 293-310 română (rezumat în engleză)
2012 Cercetări Arheologice, XVIII-XIX, seria 2011-2012 OȚA, Silviu (autor) Un nou cercel descoperit la Orașul de Floci (comuna Giurgebi, județul Ialomița) 149-158 română (rezumat în engleză)
2013 Cercetări Arheologice, XX ENE, Irina (autor) Pipele de lut descoperite la Orașul de Floci, comuna Giurgeni, jud. Ialomița 197-206 română (rezumat în engleză)
1983 Cercetări Numismatice, V COJOCARU, Viorel (autor), STANCU, Paraschiva (autor) Notă preliminară asupra unui tezaur de aspri din sec. al XV-lea descoperit în comuna Piua Petrii, jud. Ialomița / Note préliminaire sur un trésor d’aspres du XVe siècle découvert dans la commune Piua Petrii, dép. de Ialomița / Preliminary note on an asper hoard from the 15th century found at Piua Petrii, Ialomița County. Numismatică medievală şi modernă (Numismatique Médiévale et Moderne, Medieval and Modern Numismatic) 85-95 română
1983 Cercetări Numismatice, V PĂUNESCU, Anca (autor) Monedă venețiană descoperită la „Orașul de Floci” – Piua Petrii, com. Giurgeni, jud. Ialomița / La monnaie vénitienne découverte a „Orașul de Floci” – Piua Petrii, com. Giurgeni, dép. de Ialomița / A Venetian coin found at Orașul de Floci - Piua Petrii, Giurgeni commune, Ialomița County. Numismatică medievală şi modernă (Numismatique Médiévale et Moderne, Medieval and Modern Numismatic) 163-164 română
1990 Cercetări Numismatice, VI PĂUNESCU, Emil (autor), ȘTIRBU, Constanța (autor), VELTER, Ana-Maria (autor) Circulația talerilor în secolele XVI-XVII în Țara Românească - problema falsurilor (Tezaurul de la Urziceni, jud. Ialomița) / La circulation des talers en Valachie durant les XVIe et XVIIe siècles. Le problème des faux (Le trésor de Urziceni, dép. de Ialomița) / The circulation of thalers in the 16th-17th centuries in Wallachia - the problem of forgeries (The coin hord from Urziceni, Ialomița county). 162-188 română
1996 Cercetări Numismatice, VII STANCU, Paraschiva (autor) Monede rare descoperite la Piua Petrii, jud. Ialomița în campaniile arheologice din anii 1993 și 1994 / Coins Discovered at Piua Petrii during the Archaeological Excavations from 1993 and 1994 Numismatică (Numismatics) 169-172 română
2003 Cercetări Pluridisciplinare, VI, seria cercetări pluridiscplinare POPOVICI, Dragomir (autor) Archaeological pluridisciplinary researches at Bordușani-Popină - Introduction .7-8 română
2003 Cercetări Pluridisciplinare, VI, seria cercetări pluridiscplinare BĂNOIU, Daniela (autor), POPOVICI, Dragomir (autor), TORCICĂ, Ionuș (autor), VLAD, Florin (autor) Gumelnițean pottery from Bordușani-Popină. Case study .9-33 română
2003 Cercetări Pluridisciplinare, VI, seria cercetări pluridiscplinare NĂLBITORU IULIUS, Alexandru (autor) Remarks on Gumelnița lithic tools discovered at Bordușani-Popină, Ialomița county 35-49 română
2003 Cercetări Pluridisciplinare, VI, seria cercetări pluridiscplinare HAITĂ, Constantin (autor) Micromorphology. Inhabited space disposition and uses. Analysis of an occupation zone placed outside the dwellings 51-73 română
2003 Cercetări Pluridisciplinare, VI, seria cercetări pluridiscplinare TOMESCU, Iulia (autor) Prelimineralized wood and Charcoal from the Gumelnița A2 levels at Bordușani - Popină (Ialomița County, Romania): paleorhnographic and paleoecologic implications 75-94 română
2003 Cercetări Pluridisciplinare, VI, seria cercetări pluridiscplinare VASILE, Gabriel (autor) Anthropologic study of the osteologic remnants discovered on the Bordușani-Popină archaeological digging site (Ialomița county) during the field campaigns between 1997-2002 95-102 română
2003 Cercetări Pluridisciplinare, VI, seria cercetări pluridiscplinare BĂLĂȘESCU, Adrian (autor), DUMITRAȘCU, Valentin (autor), MOISE, Dragoș (autor) Mammal Fauna from Bordușani-Popină 103-139 română
2003 Cercetări Pluridisciplinare, VI, seria cercetări pluridiscplinare GAL, Erika (autor), KESSLER, Eugen (autor) Eneolithic bird remains from the tell site of Bordușani - Popină 141-154 română
2003 Cercetări Pluridisciplinare, VI, seria cercetări pluridiscplinare GAL, Erika (autor), KESSLER, Eugen (autor) La Tene bird remains from the tell site of Bordușani - Popină 155-157 română
2003 Cercetări Pluridisciplinare, VI, seria cercetări pluridiscplinare RADU, Valentin (autor) Several data about fish and fishing importance in the paleoeconomiy of the Gumelnița A2 community from Nbordușani - Popină 159-171 română
2003 Cercetări Pluridisciplinare, VI, seria cercetări pluridiscplinare DUMITRAȘCU, Valentin (autor), GHEORGHIU, Corina (autor) The use of palaeecology in the process of ecological recontruction: archaeological site Birdușani-Popină from Balta Ialomiței wetland 173-184 română
2003 Cercetări Pluridisciplinare, VI, seria cercetări pluridiscplinare BĂLĂȘESCU, Adrian (autor), HAITĂ, Constantin (autor), POPOVICI, Dragomir (autor), RADU, Valentin (autor), TOMESCU, Iulia (autor), VLAD, Florin (autor) Archaeological pluridisciplinary researches at Bordușani-Popină - Concluzions 185-194 română
1985 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, I ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Contribuții la cunoașterea evoluției satelor din centrul Bîrăganului în epoca feudală 137- română
1985 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, I TUDOR, Constantin (autor) Aspecte ale înfăptuirii Reformei agrare din 1945 în județul Ialomița 181- română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II MUȘEȚEANU, Crișan (autor) Necropola din secolul al IV-lea e.n. de la Copuzu 209-221 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II TUDOR, Constantin (autor) Mișcări și frămîntări țărănești în județul Ialomița în anii 1878-1887 255-262 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II TUDOR, Constantin (autor) Contribuții privind studierea structurii proprietății agrare și a regimului de muncă în agricultura județului Ialomița în perioada interbelică 291-296 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II VLĂDICĂ, Petre (autor) Aspecte documentare privind evoluția cultivării pămîntului în județul Ialomița în perioada interbelică 297-302 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II TUDOR, Constantin (autor) Publicații ale cadrelor didactice din perioada interbelică - "Școala Ialomiței" 303-306 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV NIȚULESCU, Virgil (autor), RENȚA, Elena (autor) Noi date privitoare la instalațiile de încălzit ale locuințelor de la Orașul de Floci 133-134 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV NEAGU, Marian (autor), VLĂDILĂ, Petre (autor) Aspecte ale circulației monetare la Dunărea de Jos în secolele XVI-XVII în lumina cercetării tezaurelor de la Oiua Petrii-Orașul de Floci 179-183 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV TUDOR, Constantin (autor) Mișcări și frămîntări țărănești în fostul județ Ialomița după răscoala de la 1888 pînă la 1900 203-208 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV CIUCĂ, Răzvan (autor) Considerații privind tehnicile și sistemele de construcție ale aehitecturii tradiționale din județele Călărași și Ialomița 233-237 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII LASCU, Stoica (autor) Mărturii de epocă agricultura și situația țăranului ialomițean la sfărșitul secolului al XIX-lea și începutul veacului nostru 223-234 română
1997 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XV MIREA, Maria (autor), PANDREA, Stănică (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Etablissements Gumelnița dans la Vallee de Călmățui 202-218 franceză
2001 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XVIII NIȚULESCU, Virgil (autor), RENȚA, Elena (autor) Sur le timbres amphoriques decouverts a Giurgeni-Mozacu 32-37 franceză
2001 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XVI-XVII HAITĂ, Constantin (autor) Studiul micromorfologic asupra spațiilor amenajate din interiorul locuințelor din siturile neo-eneolitice Hîrșova-Tell și Bordușani Popină 48-52 română
2001 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XVI-XVII MORINTZ, Alexandru (autor) The Cernavodă I Culture environment, settlements and dwellings 99-107 română
2005 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII HAITĂ, Constantin (autor) Preliminary considerations of the sedimentological sondages performed at the neo-eneolithic tell Bordușani Popină 151-160 engleză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXV NEAGU, Marian (autor) Le site neolitique de Piscul Crăsani 149-172 franceză
2009 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVII ENE, Irina (autor), MATEI, Gheorghe (autor), MIHAI, Dana (autor), PĂUNESCU, Anca (autor) The aechaeological researches and the patrimony of Floci Town, Ialomița District 97-99 engleză
1993 Culture et Civilisation au Bas Danube, X PĂUNESCU, Anca (autor), RENTA, Elena (autor) Contribution a la connaissance des habitats de la culture Coslogeni dans la Vallee de la Ialomița 193-197 franceză
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II COMȘA, Eugen (autor) Date noi privind agricultura pe intinsul Bărăganului în cursul epocii neolitice 231-236 română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II COTENESCU, Mihai (autor) Dezvoltarea producției agricole și creșterea suprafețelor cultivate cu cereale în județul Ialomița în timpul Regulamentului Organic 256-264 română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II TUDOR, Constantin (autor) Aspecte ale evoluției ciltivării cerealelor în Bărăganului ialomițean în perioada 1829-1921 265-272 română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II CAPESIUS, Roswith (autor) Constante și disfuncții în interiorul casei țărănești din Bărăgan 370-377 română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II MAVRODIN, Theodor (autor) Contribuții privind cunoașterea secțiunilor "Ligii culturale" din Cîmpia Bărăganului și sprijinul acordat românilor transilvăneni în lupta de eliberare națională 456-465 română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II PANAIT, Panait (autor) Date privind problema pămîntului în datele de pe Borcea (secolele XVIII-XIX) 539-544 română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II DIACONESCU, Teodora-Speranța (autor) Aspecte ale participării maselor populare la înfăptuirea reformei agrare în 1945 în județul Ialomița, oglindite în presa locală 647-653 română
2004 Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie, IV, seria 2003-2004 VLAD, Florin (autor) Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie .6-8 română
2004 Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie, IV, seria 2003-2004 RENȚA, Elena (autor) Așezarea getică de la Bucu - Pochină, județul Ialomița (sec. IV-III a. Chr.) I 137-184 română
2004 Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie, IV, seria 2003-2004 RENȚA, Elena (autor) Așezarea getică de la Mihail Kogălniceanu - E 15 DN 2A București - Constanța, km 102, județul Ialomița 185-196 română
2004 Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie, IV, seria 2003-2004 MATEI, Gheorghe (autor), VLAD, Florin (autor) Contribuții la repertoriul arheologic al județului Ialomița (I) 197-220 română
2004 Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie, IV, seria 2003-2004 COMAN, Radu (autor) Noi descoperiri arheologice din secolele III-IV p. Chr. În județul Ialomița 221-224 română
2004 Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie, IV, seria 2003-2004 COSTEA-ENE, Irina (autor) Un cuțit de plug descoperit la Orașul de Floci (Piua Petri), comuna Giurgeni, județul Ialomița 241-246 română
2004 Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie, IV, seria 2003-2004 BĂLĂȘESCU, Adrian (autor) Fauna neolitică de la Ciulnița (cultura Boian, faza Giulești) 257-282 română
2004 Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie, IV, seria 2003-2004 RADU, Valentin (autor) Rolul resurselor acvatice în economia așezărilor preistorice de la Ciulnița și Bordușani (județul Ialomița) 283-388 română
2004 Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie, IV, seria 2003-2004 VÎLCU, Aurel (autor) Două tezaure monetare din veacul al XVIII-lea descoperite la Roseți, jud. Cplărași și Stejaru, jud. Ialomița 369-374 română
2004 Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie, IV, seria 2003-2004 VÎLCU, Aurel (autor) Un fragment de tezaur din secolul al XVIII-lea descoperit în județul Ialomița 375-378 română
2004 Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie, IV, seria 2003-2004 CORBU, Emilia (autor) Habitatul medieval ialomițean în lumina primelor atestări documentare (II) Sate dispărute 379-404 română
2004 Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie, IV, seria 2003-2004 MOISE, Dragoș (autor) Raport asupra materialului faunistic descoperit în așezarea medieval-timpurie de la Vlădeni - Popina Blagodeasca (jud. Ialomița) 389-296 română
2004 Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie, IV, seria 2003-2004 PĂUNESCU, Anca (autor) Despre familia lui Ianache Lațcar, județ la Orașul de Floci 405-412 română
2004 Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie, IV, seria 2003-2004 BERGHEA, Veronica (autor) Refugiații polonezi în Ialomița 429-436 română
2004 Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie, IV, seria 2003-2004 GEORGESCU, Florin (autor) Aspecte privind epurările politice desfășurate în administrația locală a județului Ialomița între 1945-1948 437-446 română
2004 Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie, IV, seria 2003-2004 VLAD, Emilia (autor) Pregătirea politică a electoratului ialomițean în perioada iterbelică 447-452 română
2004 Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie, IV, seria 2003-2004 CIUCĂ, Răzvan (autor) Covoare țărănești din Cîmpia Bărăganului - motive și simboluri - 489-494 română
2004 Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie, IV, seria 2003-2004 GHERGHE, Fănica (autor) Textile, port și recuzită de obiceiuri în colecția Muzeului Național al Agriculturii 495-504 română
2004 Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie, IV, seria 2003-2004 NIȚULESCU, Virgil (autor) Un mezeu regional la Slobozia 505-510 română
1977 Ialomița - Studii și Comunicări, I BUDIȘ, Monica (autor) Probleme de etnografie a așezărilor din Bărăgan în lucrările geografilor română
1977 Ialomița - Studii și Comunicări, I CAPESIUS, Roswith (autor) "Lada de Brașov" și prezența ei în Bărăgan română
1977 Ialomița - Studii și Comunicări, I COMĂNICI, Germina (autor) Elemente de etnografie din județul Ialomița în răspunsurile la chestionarul Hașdeu română
1977 Ialomița - Studii și Comunicări, I LAZĂR, George (autor), MARCU, Natalia (autor) Unele date cu privire la portul popular ialomițean română
1977 Ialomița - Studii și Comunicări, I PANAIT, Panait (autor) Lupta satelor de pe Borcea împotriva relațiilor feudale din secolul XVIII 97- română
1977 Ialomița - Studii și Comunicări, I IVANCIUC, Florența (autor) Contribuții documentare la o moșie ialomițeană în secolele XVII și XVIII - Lichirești 103- română
1977 Ialomița - Studii și Comunicări, I COTENESCU, Mihai (autor) Bîlciuri și tîrguri ialomițene în perioada anilor 1831-1848 109- română
1977 Ialomița - Studii și Comunicări, I DUMITRIU, Mircea (autor) Mărturii documentare cu privire la județul Ialomița expuse în secția de istorie modernă a Muzeului Națuional 116- română
1977 Ialomița - Studii și Comunicări, I DAVID, Aurel (autor) 100 de ani de presă ialomițeană 121- română
1977 Ialomița - Studii și Comunicări, I VLĂDĂREANU, Alexandru (autor) Războiul de independență din 1877 și județul Ialomița 127- română
1977 Ialomița - Studii și Comunicări, I DUNĂRE, Nicolae (autor) De la păstoritul bi-pendular carpatic la transhumanță pe Ialomița 135- română
2000 Ialomița - Studii și Comunicări de Istorie-Arheologie-Etnografie, III CORBU, Emilia (autor) Ialomița - Studii și Comunicări de Istorie-Arheologie-Etnografie - Cuvînt înainte .7- română
2000 Ialomița - Studii și Comunicări de Istorie-Arheologie-Etnografie, III RADU, Valentin (autor) Studiul materialului arheoihtiologic de la Ciulinișa (jud. Ialomița) din nivelele Boian-Giulești. Campaniile 1994-1995 .9-11 română
2000 Ialomița - Studii și Comunicări de Istorie-Arheologie-Etnografie, III FILIP, Maria (autor) Probleme privind restaurarea unui vas gumelnițean descoperit la Popina Bordușani (jud. Ialomița) .12-14 română
2000 Ialomița - Studii și Comunicări de Istorie-Arheologie-Etnografie, III COMAN, Radu (autor), GHEORGHE, Matei (autor) Statuia Traco-Scitică de la Platonești (Comuna Săveni, județul Ialomița) 15-19 română
2000 Ialomița - Studii și Comunicări de Istorie-Arheologie-Etnografie, III MIHAI, Dana (autor), PĂUNESCU, Anca (autor) Tipuri de locuințe documentate arheologic la Orașul de Floci, com. Giurgeni, jud. Ialomița 85-96 română
2000 Ialomița - Studii și Comunicări de Istorie-Arheologie-Etnografie, III ANTON MANEA, Cristina (autor) Podoabe și accesorii vestimentare descoperite la Orașul de Floci între 1975-1989 97-139 română
2000 Ialomița - Studii și Comunicări de Istorie-Arheologie-Etnografie, III CORBU, Emilia (autor) Habitatul medieval ialomițean în lumina primelor atestări documentare (I) 140-174 română
2000 Ialomița - Studii și Comunicări de Istorie-Arheologie-Etnografie, III IVANCIUC, Florența (autor) Mărturii documentare privind moșiile cantacuzinilor din vecgiul județ Ialomița 181-190 română
2000 Ialomița - Studii și Comunicări de Istorie-Arheologie-Etnografie, III VLĂDĂREANU, Alexandru (autor) Județul Ialomița în perioada neutralității (1914-1916) 191-212 română
2000 Ialomița - Studii și Comunicări de Istorie-Arheologie-Etnografie, III VLĂDĂREANU, Alexandru (autor) Lagărul pentru ostateci de la Săveni 213-215 română
2000 Ialomița - Studii și Comunicări de Istorie-Arheologie-Etnografie, III BERGHEA, Veronica (autor) Convenția de armistițiu cu U.R.S.S. și aplicarea ei în județul Ialomița-1945 216-223 română
2000 Ialomița - Studii și Comunicări de Istorie-Arheologie-Etnografie, III LASCU, Stoica (autor) Din viața partidelor ialomițene în perioada interbelică - limbajul ca expresie a disputelor politice 225-240 română
2000 Ialomița - Studii și Comunicări de Istorie-Arheologie-Etnografie, III COMANICI, Germina (autor) Contribuții privind cercetarea obiceiurilor la naștere în județul Ialomița 241-246 română
2000 Ialomița - Studii și Comunicări de Istorie-Arheologie-Etnografie, III MOVILEANU, Ada (autor), PĂTRAȘCU, Constantin (autor) Aspecte privind arhitectura rurală din Bărăgan 247-260 română
2000 Ialomița - Studii și Comunicări de Istorie-Arheologie-Etnografie, III ȘERBAN, Constantin (autor) Județul Ialomița într-o descriere germană de la sfîrșitul secolului al XVIII-lea 175-180 română
1997 Istros, VIII MIREA, Maria (autor), PANDREA, Stănică (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Așezări gumelnițene de pe Valea Călmățuiului 27-40 română
1997 Istros, VIII MIREA, Maria (autor), PANDREA, Stănică (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Etablissements Gumelnița dans la Vallee de Călmățui 41-61 franceză
2005 Istros, XII OȚA, Silviu (autor), PÎRVAN, Katiușa (autor) O matriță pentru producerea de lumînări descoperită la orașul de Floci (com. Giurgeni, jud. Ialomița) 259-265 română
2006 Istros, XIII CORBU, Emilia (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Un mormînt sarmatic de copil descoperit la Vlădeni - Popina Blagodeasca (jud. Ialomița) 195-199 română
2006 Istros, XIII MIRIȚOIU, Nicolae (autor) Analiza antropologică a mormîntului sarmatic de la Vlădeni - Popina Vlagodeasca (jud. Ialomița) 201-206 română
2006 Istros, XIII OȚA, Silviu (autor) Un depot de lingots et tourteaux de bronze decouvert dans orașul de Floci (comm. De Giurgeni, Dep. De Ialomița) 225-235 franceză
2012 Istros, XVIII CONSTANTIN, Monica (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Geto-dacian materials from Piscul Crăsani (Crăsanii de Jos, com. Balaciu, Ialomița County) Bogdan and Alexandru Ștefan Collection 77-112 engleză
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 NESTOR, Ion (autor), ZAHARIA, Eugenia (autor) Săpăturile de la Dridu 661-666
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 CONOVICI, Nicolae (autor) Șantierul arheologic Piscul Crăsani - 1978 143-146
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 CONOVICI, Nicolae (autor), NEAGU, Marian (autor) Șantierul arheologic Piscu Crăsani 193-200
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 MIHAI, Viorica (autor) Cercetările arheologice de la Dridu-''La Metereze'' (1978-1980) 439-445
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 CHIȚESCU, Lucian (autor), PAPASIMA, Tudor (autor), PĂUNESCU, Anca (autor), RĂDULESCU, Venera (autor), VLĂDILĂ, P. (autor) Cercetările arheologice de la Piua Petrii (Orașul de Floci) 484-490
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 GEORGESCU, Laurenția (autor) Date antropologice preliminare asupra materialului osteologic uman descoperit în necropola I-a de la Piua Petrii 491-497
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 CHIȚESCU, Lucian (autor), PAPASIMA, Tudor (autor), PĂUNESCU, Anca (autor) Cercetările arheologice de la Piua Petrii (Orașul de Floci), comuna Giurgeni, jud. Ialomița 282-286
1978 Muzeul Național, IV CIUCA, Răzvan (autor) Lupta pentru independență în cultura populară din Ialomița / La lutte pour l'indépendance dans la culture populaire de Ialomița 527-534 română
1982 Muzeul Național, VI COTENESCU, Mihai (autor) Tradiții ale mișcării muncitorești și revoluționare în județul Ialomița pînă în anul 1920 / Traditions du mouvement ouvrier et révolutionnaire dans le département Ialomița jusqu'aux années 1920 329-333 română
1983 Muzeul Național, VII RĂDULESCU, Venera (autor) Referiri la Orașul de Floci în sec. al XVII-lea / Références à la localité „Orașul de Floci" au XVIIe s 135-143 română
2009 Peuce, VII, seria istorie-arheologie RENȚA, Elena (autor) Un mormînt de inhumație descoperit la Platonești-Valea Babii, jud. Ialomița (sec. V-IV a. Chr.) 57-62 română
2009 Peuce, VII, seria istorie-arheologie ELEFTERESCU, Dan (autor), ȘERBĂNESCU, Done (autor) Piese de epocă romană aflate în colecțiile muzeului civilizației Gumelnița Oltenița 171-192 română
2011 Peuce, IX, seria istorie-arheologie MIRIȚOIU, Nicolae (autor) Cranii deformate din necropola de la Piatra Frecăței 539-574 română
1978 Pontica, XI CONOVICI, N. (autor) Ceramică Letene timpurie din zona bălții Ialomița 35-42 română
1978 Pontica, XI CONOVICI, N. (autor), GEORGESCU, L. (autor) Date noi privind mormîntul getic de la Dorobanțu (jud. Ialomița) 43-50 română
1980 Pontica, XIII NEAGU, Marian (autor) Figurine gumelțiene descoperite în Bărăgan 293-298 română
1994 Pontica, XXVII CONOVICI, Niculae (autor) Obiecte pentru cult și magie descoperite la Piscul Crăsani 61-83 română
2000 Pratiques funeraires dans l'Europe des XIIIe-Ive s. av.J.-C. MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor), MATEI, Gheorghe (autor), RENȚA, Elena (autor) Les recherches archeologiques de sauvetage de Ciulnitza; le departement de Ialomitza (1994-1994). Le tumulus I. 149-165 franceză
2000 Pratiques funeraires dans l'Europe des XIIIe-Ive s. av.J.-C. BĂLTEANU, Ana-Cezarina (autor) L'etude anthropologique des squelettes humaines decouverts au tell I de Ciulniza (Slobozia) 167-168 franceză
2000 Pratiques funeraires dans l'Europe des XIIIe-Ive s. av.J.-C. BĂLĂȘESCU, Adrian (autor) La faune decouverte dans le tumulus I de Ciulnitza (dep. Ialomitza) 169-176 franceză
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) NIȚULESCU, Virgil (autor), RENȚA, Elena (autor), SIMION, Gavrilă (autor) Les tumulus d'Adîncata, dept. De Ialomița 89-103 engleză
2004 Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani PĂUNESCU, Anca (autor) Despre începuturile orașului de Floci 641-648 română
2004 Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani CORBU, Emilia (autor) Satele ialomițene în timpul lui Mihai Viteazul 675-683 română
2004 Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani VÎLCU, Aurel (autor) Un fragment de tezaur monetar din secolul al XVIII-lea descoperit în județul Ialomița 693-699 română
2012 Sargetia-Acta Musei Devensis, III, Acta Musei Devensis, seria nouă GHEORGHE, Valentin (autor) Alegerile parlamentare din anul 1919 în județul Ialomița Studii, articole, comunicări 469-482 română, engleză
2010 Schimbări umane și interacțiuni în peisajul cultural rural, II MIHAI, Dana (autor) De la oraș la sat. Schimbări în peisajul cultural rural - Giurgeni, județul Ialomița 69-76 română
2005 Situri Arheologice , II, seria I TROHANI, George (autor) Locuirea getică din partea de Nord a Popinei Bordușani (com. Bordușani, jud. Ialomița) 210 română
2005 Situri Arheologice , II, seria II TROHANI, George (autor) Locuirea getică din partea de Nord a Popinei Bordușani (com. Bordușani, jud. Ialomița) 185 română
2008 Situri Arheologice , III RENȚA, Elena (autor) Prima epocă a fierului pe cursul rîului Ialomița 164 română
2013 Situri Arheologice , IV, seria I CORBU, Emilia (autor) Vlădeni-Popina Blagodeasca - Așezarea medieval-timpurie (Secolele IX-XI) 266 română
2000 Tombes tumulaires de l'Age du Fer dand le Sud-Est de l'Europe CONOVICI, Nicolae (autor), MATEI, Gheorghe (autor) Analyse structuralle de la necropole gete de Stelnica, dept. de Ialomița 216-216 franceză