Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 158 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 HRIBAN, Cătălin (autor) Orașul Iași în timpul lui Ștefan cel Mare. O schiță de topografie istorică 31-52 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX PAVEL, Emilia (autor) Muzeul etnografic al Moldovei. Scurt istoric perioada1943-1951-1958 259-271 română
2017 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVI VIERU, Paul-Narcis (autor) Istoricul alimentărilor cu apă din marele orașe ale Moldovei VARIA HISTORICA 313-32 română (rezumat în engleză)
2018 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVII LUCA, Cătălin (autor) Nicolae Iorga și Iașii, în contextul războiului de întregire națională ROMÂNIA 100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE 144-154 română (rezumat în engleză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 MÂNDRUȚ, Stelian (autor) „Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol" Iași”, XXIV/1, 2, 1987, 655, 763 p. Recenzii şi cronică 1021-1202 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BOTEZATU, Dan (autor), KROMER, Bernd (autor), MANTU, Cornelia-Magda (autor) Un mormânt dublu de înhumare din așezarea cucuteniană de la Scânteia (jud. Iași) Note şi discuţii 87-103 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie EDROIU, Nicolae (autor) „Inscripții medievale și din epoca modernă a României. Orașul Iași. Fascicula 1: Inscripții ebraice” Note şi discuţii 605-605 română
1978 Acta Musei Porolissensis, II GORON, Doru (autor) Victor Deleu la Iași: 8 iunie 1917 235- română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV POPA, Mircea (autor) Ultimii ani ai lui Simion Bărnuțiu la Iași 525-530 română
1998 Acta Musei Porolissensis, XXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău DINU, Cristina (autor) Un discurs al lui Simion Bărnuțiu prilejuit de inaugurarea Universității din Iași (1860) 313-315 română
1998 Acta Musei Porolissensis, XXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău MUSCA, Ioan (autor) Fonduri documentare ieșene despre activitatea lui Simion Bărnuțiu 317-356 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-2, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MERSAROS, Claudiu (autor) Considerații asupra logicii lui Simion Bărnuțiu. Cursul de logică tipărit la Iași, în 1871 Carte veche 473-483 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I RUSU, Olga (autor) Contribuții bîrlădene și vasluiene la dezvoltarea patrimoniului Muzeului Literaturii Române din Iași 182-184 română
2007 Acta Musei Tutovensis, II VOICU, Mihail (autor) Gravura românească în colecția muzeului de artă din Iași 73-78 română
2007 Acta Musei Tutovensis, II ISTRATI, Aurel (autor) Arta interbelică românească în condițiile muzeului de artă din Iași 88-89 română
2008 Acta Musei Tutovensis, III URSULESCU, Nicolae (autor) Observații privind condițiile de descoperire a plasticii antropomorfe precucuteni în așezarea de la Isaila (jud. Iași) 44-67 română
2008 Acta Musei Tutovensis, III AONCIOAIE, Carmen (autor), PĂSTOREL, Grigore (autor), PLĂVAN, Gabriel (autor) Aquatic and marshy macrophytes in the ecosystem of Lake Chirița (Iași) 217-223 engleză
2011 Acta Musei Tutovensis, VI VORNICU, Diana-Măriuca (autor) Relații între cultura precucuteni și aspectul cultural Stoicani-Aldeni reflectate în utilajul litic din așezarea de la Tîrgu Frumos .7-15 română
2013 Acta Musei Tutovensis, VIII NĂNESCU, Monica (autor) Reprezentanți de seamă ai învățămîntului universitar de profil chimic ieșean - o continuitate a elitelor academice 148-152 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X LANGU, Sorin (autor) Aspecte ale circulației menedelor bizantine în secolul IX și problema unei formațiuni prestatale în zona Vaslui - Iașiu 202-204 română
2013 Analele Brăilei, 13, seria istorie-cultură-civilizație MOȚOC, Radu (autor) Epopea înalțării statuii lui Miron Costin din Iași (Miron Costin și V.A. Urechia) (I) 143-160 română
1996 Analele Bucovinei, An III, nr. 2 PÎNZAR, Ioan (autor), SATCO, Emil (autor) Prefectura. Repere istorice locale, (Iași), Editura Junimea, 1995 (D. Vatamaniuc) 495 română
1996 Analele Bucovinei, An III, nr. 2 Serile bucovinene la lași (Liviu P. Morariu) 507 română
1997 Analele Bucovinei, An IV, nr. 1 „Luna Bucovinei" la Iași (Liviu P. Morariu) 262 română
1997 Analele Bucovinei, An IV, nr. 2 ,,Anuarul Institutului de Istorie ,,A. D. Xenopol". Tom XXXII, lași, 1995, 656 p. (Ștefan Purici) 517 română
1998 Analele Bucovinei, V, nr. 2 BOGDAN, N. A. (autor) Orașul lași. Monografie istorică și socială, ilustrată 442 română
2000 Analele Bucovinei, VII, nr. 2 BOSTAN, GR. C. (autor) Poezia populară românească din spațiul carpato-nistrean, Iași, 1998 (Elena Cristuș) 570 română
2000 Analele Bucovinei, VII, nr. 2 BEJINARIU, PETRU (autor) Biologi de seamă din Bucovina, III, Iași, 2000 (Ovidiu Bâtă) 586 română
2009 Analele Buzăului, I STAN, Constantin (autor) Dr. Constatin Angelescu și frămîntările de la Universitatea din Iași (1922-1923) 139-146 română
2012 Analele Dobrogei, X-XIII, serie nouă BRĂTESCU, Liviu (autor) Un proiect reformist. Facultatea de drept din Iași (1859-1866) 29-49 română
2007 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXI-XXXII-XXXIII, seria 2004-2005-2006 MAREȘ, Ion (autor) Religie și magie la Est de Carpați acum 7000 de ani. Tezaurul de obiecte de cult de la Isaiia - Ursulescu N., Tencariu Felix 395-398 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII PUIU, Adrian (autor) O dizidență liberală: fracțiunea liberă și independentă de la Iași 209-230 română
2012 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXIX UNGUREAN, Bogdan (autor) Microfotografia și identificarea degradărilor verniului - Studiu de caz iconostasul bisericii "Banu" din Iași 309-320 engleză
2012 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXIX BORDAȘIU, Cornelia (autor) Problematica îndepărtării repictărilor necorespunzătoare de la iconostasul bisericii "Banu", Iași 321-328 engleză
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII DIMITRIU, Eugen (autor) Liceul pedagogic "Vasile Lupu" din Iași - Contribuții la istoria învățămîntului românesc - 125 ani (1855-1980) 588-589 română
1985 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XI-XII, seria 1984-1985 ANDRONIC, Alexandru (autor) Despre geneza orașului medieval românesc: modelul Iașilor 137-145 română
1985 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XI-XII, seria 1984-1985 IRIMESCU, Gavril (autor) Istoria Universității din Iași 430-431 română
2000 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXIV-XXV, seria 1997-1998 MARIAN, Carmen (autor) De la descoperirire la expunere - contășul din săpăturile arheologice de la bisica "Sf. Sava" din Iași 417-424 română
1938 Balcania, I IORDAN, Al. (autor) Oreste Tafrali (14 Nov. 1876-5 Nov. 1937). Comptes rendus 277-278 franceză
1939-1940 Balcania, II-III CONSTANTIN, Gheorghe I. (autor) Tagebuch des schwedischen diplomatischen agenten Johann Mayer über seine Reise durch die Moldau (12-31. Mai 1651) 343-379 germană
1942 Balcania, V, nr. 1 ELIAN, Alexander (autor) Contribuția grecească la "Mărturisirea ortodoxă" 79-135 română
1943 Balcania, VI TSOURKAS, Cleobul (autor) Les premières influences occidentales dans l'Orient orthodoxe Art et culture 333-356 franceză
1943 Balcania, VI SIMONESCU, Dan (autor) Le monastère de Cetătzuia (Jassy), foyer de culture de l'Orient orthodoxe Art et culture 357-365 franceză
1943 Balcania, VI GOLIMAS, Aurel (autor) Les caïmacams inconnus du prince Jean Mavrocordat et la date de son arrivée à Jassy Miscellanées 518-519 franceză
1944 Balcania, VII, nr. 1 CAMARIANO, Ariane (autor) BIANU, IOAN - SIMONESCU, DAN, Bibliografia românească veche, 1508-1830, tom IV: adăogiri și îndreptări (Bibliographie roumaine ancienne, 1508-1830, tome IV: additions et rectifications), Ed. Academiei Române, Socec, Bucarest 1944, in-folio, XIII + 375 p. Comptes rendus 199-201 franceză
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII GHIȚĂ, M. (autor), MANEA, G. (autor), MANTU, M. (autor) Prospectări magnetometrice în așezarea Cucuteni A3 de la Scînteia de la Scînteia 246-246 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII LAZAROVICI, Gheorghe (autor), LAZAROVICI, M. (autor) Statistical analyses on the cucutenian ceramics of Olteni, Păuleni and Ruginoasa 280-280 engleză
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui ICONOMU, Constantin (autor) Contribuții la istoricul cercetărilor arheologice de la Cucuteni 165-200 română
2004 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XIV PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (autor) Cucuteni-Cetățuie - Cuvînt înainte .7-10 română
2004 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XIV PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (autor), VĂLEANU, Mădălin (autor) Cucuteni-Cetățuie - Resume 380-405 franceză
2005 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVI BELDIMAN, Corneliu (autor), SZTANCS, Diana-Maria (autor) Les objects de parure en materieres dures animales de la Culture Cucuteni: Le depot de Hăbășești, Dep. De Iași 107-115 franceză
2005 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVI LAZAROVICI, Cornelia-Magda (autor) Cooper artefacts and clay aves at Scînteia 117-122 engleză
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX HUMINIC TECLEAN, Maria (autor) Bucureștii și Iașii în lupta pentru Unire (aspecte documentare) Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 225-231 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX BUNEA, Aurelia (autor) Rolul politic al Bucureștilor în lupta pentru desăvârșirea statului unitar român (1891-1895) Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 247-257 română
1958 Buletinul Monumente și Muzee, Anul I, nr. 1 BĂDĂRĂU, Dan (autor) O vedere panoramică a Iașilor la 1793 datorită pictorului rus M. M. Ivanov Studii 73-82 română
1972 Carpica, V ANDRONIC, Alexandru (autor) Începuturile vieții urbane la Iași 169-180 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 RUSU, Dumitru (autor) Mișcarea muncitorească și socialistă din Iași în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 145-161 română
1975 Carpica, VII ANDRONIC, Alexandru (autor) Curtea domnească din Iași 157-164 română
1983 Carpica, XV DOOD-OPRIȚESCU, Ann (autor), MITREA, Ioan (autor) Sceptrul de piatră de la Mogoșești-Siret, județul Iași. Problema originii și datării 69-95 română
2001 Carpica, XXX COROLIUC, Anca (autor) Studiul arheologic al resturilor găsite în așezarea precucuteniană (faza a II-a) de la Isaiia-Balta Popii 221-228 română
2004 Carpica, XXXIII TENCARIU, Felix-Adrian (autor), URSULESCU, Nicolae (autor) Un vas neobișnuit din așezarea precucuteniană de la Isaiia (jud. Iași) 41-52 română
2004 Carpica, XXXIII HAIMOVICI, Sergiu (autor), TENCARIU, Felix-Adrian (autor) Studiul resturilor animaliere găsite în situl precucutenian de la Isaiia (Campania 2002) 301-316 română
2005 Carpica, XXXIV SCARLAT, Letiția (autor), TENCARIU, Felix-Adrian (autor), URSULESCU, Nicolae (autor) Isaiia 2005. Noi date privind complexele de cult din cultura Precucuteni 37-54 română
2005 Carpica, XXXIV BODI, George (autor) Studiul traseologic al utilajului litic cioplit din așezarea cucuteniană de fază de la Hoisești. Condiderații preliminare 373-380 română
2010 Carpica, XXXIX APĂVĂLOAEI, Bobi (autor) Amenajarea rîului Bahlui în secolul al XVII-lea la Iași 141-153 română
2012 Carpica, XLI ȘTIRBĂȚ, Gheorghe (autor) "Partidul Liberalilor Moderați" din Iași la 1878. Unele considerații 101-128 română
2012 Carpica, XLI RUSU ANCA, Elena (autor) Universitățile ieșene și mediile academice europene în anii '20 172-192 română
2006 Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, X, seria cercetări pluridiscplinare URSULESCU, Nicolae (autor) Cercetarea arheologică interdisciplinară în centrul universitar Iași și unele probleme actuale și de perspectivă ale arheologiei 34-38 română
1979 Cercetări Arheologice, III DRAGUȘ, Dan (autor) O nouă descoperire aparțInând tezaurului de la Cucuteni-Băiceni, jud. Iași 335-338 română (rezumat în franceză)
1970 Cercetări istorice, I ANDRONIC, Al. (autor) Iașii până în secolul al XVII-lea, în lumina datelor arheologice II. Arheologie 91-108 română
1971 Cercetări istorice, II TEODOR, Dan Gh. (autor) Descoperiri din sec. VI-VII la Iași - Crucea lui Ferenț II. Arheologie 119-128 română
1971 Cercetări istorice, II AGRIGOROAIEI, I. (autor) Mișcarea democratică și socialistă din orașul Iași în preajma creării Partidului Comunist Român III. Istorie politică şi social-economică 207-216 română
1971 Cercetări istorice, II GHEORGHIU, A. (autor) Din ctitoriile lui Nicolae Iorga (Biblioteca populară din Tătărași) IV. 100 ani de la naşterea lui N. Iorga 253-257 română
1971 Cercetări istorice, II IVĂNESCU, D. (autor) Din activitatea sindicatelor muncitorești din Iași în perioada 1922-1929 V. Mişcarea muncitorească şi democratică 295-305 română
1971 Cercetări istorice, II GRIGORAȘ, N. (autor) Un important monument de artă feudală al Iașului - Galata - VI. Monumente şi locuri istorice 349-364 română
1971 Cercetări istorice, II OARGĂ, C (autor) ”Casa Poporului" din Iași VI. Monumente şi locuri istorice 365-372 română
1971 Cercetări istorice, II URSESCU, Eugenia (autor) Orologiul cu carilon din turnul Palatului Culturii din Iași VI. Monumente şi locuri istorice 379-383 română
1971 Cercetări istorice, II PRICOP, A. (autor) Mărturii din arhivele belgiene privitoare la orașul Iași în perioada primului război mondial VII. Documente 389-393 română
1972 Cercetări istorice, III CLOȘCĂ, C. (autor), HUMINIC-TECLEAN, Maria (autor) Societatea lucrătorilor tipografi ”Unirea" din Iași, 1880-1922 III. Istorie politică şi social-economică 207-220 română
1980 Cercetări istorice, XI BORDEIANU, M. (autor) Biblioteca centrală universitară din lași la a 340-a aniversare VI. Evocări 735-739 română
1996 Cercetări Numismatice, VII ANDRIEȘ-TABAC, Silviu (autor) Al VI-lea simpozion de studii genealogice. Iași, 10-13 mai 1995 / The 6th Syposium of Genealogic Studies - Jassy, Mai 1-13 1995 Manifestări ştiinţifice (Scientific Events) 287-287 română
1996 Cercetări Numismatice, VII BOGDAN, Radu (autor) Al VII-lea Simpozion de Studii Genealogice. Iași, 9-12 mai 1996 / The 7th Symposium of Genealogic Studies – Jassy, May 9-12 1996 Manifestări ştiinţifice (Scientific Events) 288-289 română
2006-2007 Cercetări Numismatice, XII-XIII, seria 2006-2007 OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor) Monetary Reforms and the Circulation of the Local Coinage in 15th-17th Centuries Moldavia: Some Remarks About a Coin of Peter I (cca. 1375-1391) Found in a Mid-17th Century hoard from Iassy Numismatică medievală (Medieval numismatics) 281-291 engleză
2008 Cercetări Numismatice, XIV BIȚA, Traian (autor) O monedă emisă în timpul domniei lui Alexandru cel Bun, descoperită în satul Heci, comuna Lespezi, jud. Iași / Une monnaie d’Alexandre Ier, Prince de Moldavie trouvée à Heci (comn. de Lespezi, dép. de Iassy) Numismatică medievală (Medieval numismatics) 405-408 română
1968 Cibinium OSTAP, Melania (autor), SEMENDEAEV, Victoria (autor) Despre meșteșugul butnăritului în zona Iașului 355-364 română, germană
1989 Crisia, XIX CIHO, Miron (autor) Un fragment de statuie egipteană antică III. Articole şi note 401-415 română
1993 Crisia, XXIII NOANE, Dumitru (autor) Un centru important al cercetării istorice românești contemporane - Institutul de Istorie "A.D. Xenopol" - Iași III. Recenzii 378-381 română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 IONAȘCU, Aurelian (autor) Viața și opera profesorului Romulus Ionașcu (1868-1917) Istorie Modernă şi Contemporană 259-269 Română
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie MIHAI, C. (autor) Les etablissementa cucuteniens de Giurgești et de Buznea dans la zone de Tîrgul Frunos .11- franceză
1978 Hierasus, I CROITORU, Mihai (autor) "1907" reflectat în documente ale Muzeului de Istorie al Moldovei 425- română
1978 Hierasus, I PRICOP, Adrian (autor) Lupta pentru unitate reflectată în documentele existente în patrimoniul Arhivelor Statului din Iași 441- română
1979 Hierasus, II VOICU, Maria (autor) Aspecte ale activității de conservare și valorificare a documentelor desfășurată de Muzeul Municipal din Iași în perioada 1980-1935 292-297 română
1981 Hierasus, IV GRECEANU, Eugenia (autor) Arhitectul George Matei Cantacuzino și orașul Iași 385- română
1983 Hierasus, V CHIRICA, Vasile (autor) Un vas antropomorf descoperit la Scînteia - Iași 71- română
1983 Hierasus, V BOTEZ, C. (autor), SAIZU, I. (autor) Probleme agrosilvice în dezbaterea congreselor economice din România (Iași, 1882 și 1884) 353- română
2012 Istros, XVIII RĂDVAN, Laurențiu (autor) Foreign merchants in Iași (17th-18th centuries) 453-480 engleză
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI ISAC, Eva (autor) Cărți Românești vechi tipărite la Iași aflate în colecția județului Gorj Capitolul I - Arheologie-istorie 164-168 română
2003 Litua - Studii și Cercetări, IX ISAC, Eva (autor) O reeditate a cazaniei lui Varlaam, Iași 1643 II. Istorie 123-126 română
1957 Materiale și Cercetări Arheologice, 3 NESTOR, Ion (autor) Raport asupra sondajelor de la Leț Varhegy 061-064
1957 Materiale și Cercetări Arheologice, 3 PETRESCU - DÂMBOVIȚA, Mircea (autor) Sondajul stratigrafic de la Perieni 065-082
1957 Materiale și Cercetări Arheologice, 3 DINU, M. (autor) Șantierul arheologic Valea Lupului 161-178
1957 Materiale și Cercetări Arheologice, 3 NICOLĂESCU-PLOPȘOR, Constantin (autor) Cercetări asupra paleoliticului timpuriu 281-292
1959 Materiale și Cercetări Arheologice, 6 FLORESCU, Adrian (autor) Săpăturile de la Andrieșeni 117-126
1959 Materiale și Cercetări Arheologice, 6 DINU, M. (autor) Șantierul arheologic de la Valea Lupului 203-212
1959 Materiale și Cercetări Arheologice, 6 NIȚU, Anton (autor), TEODORU, Dan G. (autor), ZAHARIA, Emilia (autor) Sondajul de la Spinoasa-Ierbiceni 531-540
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 TEODORU, Dan G. (autor), ZAHARIA, Emilia (autor) Sondajele de la Spinoasa și Erbiceni 035-046
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 PALADE, Vasile (autor), ZAHARIA, Emilia (autor), ZAHARIA, N. (autor) Sondajul din necropola de la începutul epocii migrațiilor de la Pietriș 591-598
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 ZAHARIA, Emilia (autor), ZAHARIA, N. (autor) Sondajul de salvare din necropola de la Probota 599-608
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 TEODOR, Dan Gh. (autor) Săpăturile arheologice de la Răducăneni 723-732
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 IONIȚĂ, Ion (autor) Săpăturile de salvare de la Trifești 733-740
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 CHEPTEA, Stela (autor), NEAMȚU, Eugenia (autor) Cercetările arheologice de la "Casa Dosoftei" din Iași (1966 - 1968) 281-290
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 SPINEI, Victor (autor) Săpăturile de la Trifești, (jud. Iași) 237-242
1969 Memoria Antiquitatis, I BLOȘIU, Cătălina (autor) O inscripție runică descoperită în necropola din secolul IV-lea de la Lețcani-Iași 167- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 NEAMȚU, Eugenia (autor), NEAMȚU, Vasile (autor) Contribuții la istoria orașului Iași 185- română
1986 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, seria 1980-1982 MONAH, Dan (autor) Repertoriul arheologic al județului Iași, vol I-II - Chiricca V., Tănăsache M. 323- română
1995 Memoria Antiquitatis, XX COMȘA, Eugen (autor) Mormintele preistorice descoperite în intervalele dintre movillele funerare de la Glăvăneștii Vechi 71-77 română
2004 Memoria Antiquitatis, XXIII HAIMOVICI, Sergiu (autor) Un lot de faună mamaliană din așezarea Cucuteni - Cetățuia 241-252 română
2010 Memoria Antiquitatis, XXV-XXVI, seria 2008-2009 URSULESCU, Nicolae (autor) Prima exegeză asupra descoperirilor cucuteniene într-o sinteză de artă preistorică europeană 151-157 română
2012 Memoria Antiquitatis, XXVIII LAZAROVICI, Cornelia-Magda (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Plastica așezării Cucuteni A3 de la Ruginoasa - Dealul Drăghici și alte piese de cult referitoare la viața religioase 65-135 română
2001 Mousaios, VII MARTINESCU, Maria (autor) Mihai Eminescu - revizor școlar în județele Vaslui și Iași 177-186 română
1975 Muzeul Național, II STANCU, Paraschiva (autor) Un tezaur de monede de aur din sec. al XVII-lea descoperit la Cotnari / Un trésor de monnaies d'or du XVIIe siècle découvert à Cotnari 407- 412 română
1975 Muzeul Național, II IONIȚĂ, Maria (autor) Date noi privind începuturile Academiei Mihăilene din Iași 463-467 română
1982 Muzeul Național, VI ARHIP, Ion (autor) Ion Nădejde și mișcarea literară de la Iași în anii 1880-1900 / Ion Nădejde et le mouvement littéraire de Jassy entre 1880 et 1900 97-99 română
1983 Muzeul Național, VII IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Actualitatea ideilor patriotice cuprinse în lecția de deschidere a cursului de istorie națională ținut de Mihail Kogălniceanu la Academia Mihăileană din Iași în 1843 / 199-204 română
2006 Muzeul Național, XVIII IONESCU, Radu (autor) The royal house, supporter of the national spirit in Art / Casa Regalǎ, susținǎtoarea spiritului național în artǎ 181-189 engleză
2012 Muzeul Național, XXIV Dr., HRISCU, Marius (autor) Discursul profesorului S.G. Longinescu de la Universitatea din București referitor la jubileul Universității din Iași - septembrie 1911 / The speech delivered by S. G. Longinescu, professor at the Bucharest University 197-201 română
2006 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXII, Oltenia. Studii și comunicări. Științele naturii, seria științele naturii PISICĂ, Constantin (autor) Noi contribuții la cunoașterea ichneumonidelor (Hymenoptera: lchneumonidae) care parazitează insecte fitofage Nevertebrate 135-137 română; engleză
2007 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIII, seria științele naturii CORNEANU, Gabriel (autor) In memoriam Professor Dr. Ion I. Băra (Soveja, 27 07 1941 – Iași, 20 08 2007) Scientific essays, Anniversaries, Commemoration / Referate, aniversări, comemorări 255 engleză
2013 Perseus. Revistă de astronomie, II CHIRUȚĂ, Ciprian (autor), GALEȘ, Cătălin (autor) Observatorul astronomic din Iași 46-48 română
1976 Peuce, V, seria botanică BURDUJA, Constantin (autor), DIACONESCU, Florița (autor) Contribuție la studiul asociațiilor segetale din culturile de păioase șio prășitoare din bayinul Bahluiului (Iași) 391-415 română
2011 Peuce, IX, seria istorie-arheologie MIHAIL, Florian (autor) Hoisești - La Pod. O așezare cucuteniană pe Valea Bahluiului - Bodi George 622-626 română
1997 Premier Age du Fer au Bouches du Danube et dans les Regions Autour de la Mer Noire, 2, seria arheologie ICONOMU, Constantin (autor) Les recherches argheologiques sur le premier age du fer dans le departement de Iași. Resultats et problemes 119-123 engleză
1997 Premier Age du Fer au Bouches du Danube et dans les Regions Autour de la Mer Noire, 2, seria arheologie ICONOMU, Constantin (autor) Unele rezultate și probleme privind evoluția triburilor trace din prima epocă a fierului în conformitate cu cercetările arheologice din județul Iași 125-137 română
2009 Restitutio, 2 BIBIRE, Cristina (autor), ONISCU, Corneliu (autor), VORNICU, Nicoleta (autor) Cercetări privind starea de conservare a obiectelor de patrimoniu din depozitele manăstirilor Cetățuia li Golia, Iași 23-25 română
1994 Revista Bistriței, VIII URECHE, Lazăr (autor) Solomon Halița - militant pentru înfăptuirea Marii Uniri 185-190 română, franceză
1973 Sargetia-Acta Musei Devensis, X, Acta Musei Devensis ILINCIOIU, Ion (autor) O pagină de cinstire, Tineretul studios al României Sprijinitor al cauzei și luptei țărănimii în anul 1907 Studii şi articole 307-317 română, franceză
1995-1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-2, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" ARDELEAN, Radu (autor), VESA, Pavel (autor) Legăturile lui Aron Densușianu cu Emilian Micu Studii şi articole 183-193 română, franceză
1995-1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-2, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" GIURAN, Valeriu (autor) Momente din activitățile regimentului 5 Vînători în perioada 1914-1918 Studii şi articole 345-376 română, franceză
1995-1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-1, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" MOGA LAZĂR, Gabriela (autor), PAVEL, Emilia (autor) Muzeul etnografic al Moldovei Iași, sursă de informare și documentare pentru creațiile actuale - colaborare între etnograf și creator Conservare - restaurare 667-675 română, engleză
2006 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXIV, Acta Musei Devensis ȘERDAN, Maria Jeanina (autor) Investigarea cimitirelor creștine urbane din România modernă și contemporană (1880-1950)  Etnografie 859-871 română, franceză
2013 Sargetia-Acta Musei Devensis, IV, Acta Musei Devensis, seria nouă PLOSCĂ, Maria-Cristina (autor) Apariția mișcării de emancipare a femeii în Vechiul Regat Istorie. Studii şi articole 339-344 română, engleză
2014 Sargetia-Acta Musei Devensis, V, Acta Musei Devensis, seria nouă HUȘLEAG, Arina (autor) Restaurarea ceramicii – știință, artă, perseverență și un dram de noroc Conservare şi restaurare. Studii şi articole 447-454 română, engleză
2016 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis; In memoriam Téglás Gábor (1848-1916), seria nouă TATAI-BALTĂ, Cornel (autor) Receptarea xilogravurii lui Albrecht Dürer, Regele David, 1499, în tipografii de la Iași și București din secolele XVII-XVIII Istorie. Studii şi articole 275-280 română, engleză
1997 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIV, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Artă și Etnografie - Muzeografie - Restaurare și Conservare THEODORESCU, Afrodita (autor) Portretul și autoportretul în pictura ieșeană contemporană 373-382 română
1998-1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Artă și Etnografie - Muzelogie - Restaurare și Conservare THEODORESCU, Afrodita (autor) Peisajul în arta ieșeană contemporană 595-606 română
1998-1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Artă și Etnografie - Muzelogie - Restaurare și Conservare THEODORESCU, Afrodita (autor) Grafica ieșeană postbelică: izvoare și tendințe 607-616 română
1981 Studii Clasice, XX FISCHER, Iancu (autor) Sesiunea "Antichitatea și moștenirea ei spirituală" Studiile clasice în România 85 română
1985 Studii Clasice, XXIII Societatea de Studii Clasice din Republica Socialistă România. Ședințele de comunicări Cronică 155-158 română
1986 Studii Clasice, XXIV, Profesorului D. M. Pippidi, omagiu la cea de a 80-a aniversare Societatea de Studii Clasice din Republica Socialistă România. Ședințele de comunicări Cronică 185-186 română
1988 Studii Clasice, XXV FISCHER, Iancu (autor) Antichitatea și moștenirea ei spirituală. Actele sesiunii de comunicări a Societății de Studii Clasice din R. S. România, 30 mai - 1 iunie 1980. [Iași, 1982] II+ 339 p. RECENZII 139 română
1988 Studii Clasice, XXV Societatea de Studii Clasice din Republica Socialistă România. Ședințele de comunicări Studiile clasice în România 147-149 română
2001-2003 Studii Clasice, XXXVII-XXXIX, Volum dedicat memoriei profesorului I. Fischer WÜLFING, Peter (autor) Jassy, der Geburtsort von Iancu Fischer, und eine gemeinsame Reise dorthin In memoriam 33-40 germană
2010 Tracii și vecinii lor în Antichitate - Studia in Honorem Valerii Sîrbu IONIȚĂ, Ion (autor) Sacrificii și înhumări rituale de animale în așezarea dacilor liberi de la Băiceni-Siliște (com. Cucuteni, jud. Iași) 649-659 română
1981 VRANCEA - Studii și Comunicări, IV FLORESCU, Gheorghe (autor) Unitatea națională în dezbaterea Parlamentului de la Iași (1916-1918) 201-240 română
1987 VRANCEA - Studii și Comunicări, V-VII, seria 1982-1984 SAIZU, I. (autor) Prezențe putnene la al doilea Congres economic din România )Iași, 6-8 ianuarie 1884) 77-83 română
2003 Zargidava - Revistă de Istorie, II MURARIU, Ioan (autor) Organizarea administrativ-teritorială a ținuturilor Iași, Cîrligătura, Suceava și Cîmpulung-Suceava (sec. XVII-XIX) II. Istoria românilor 25-36 română
2014 Zargidava - Revistă de Istorie, XIII CLOȘCĂ, Constantin (autor) Rezistența românească pe frontul Iași-Chișinău (1944) 172-179 română
2014 Zargidava - Revistă de Istorie, XIII VICOVANU, Dimitrie (autor) Documentarea arheologică a prelucrării mătăsii în așezarea aferentă necropolei de la Lețcani-Iași - datată în a doua jumătate a sec. al IV-lea d.H. 254-258 română