Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 publicație
  • 4 volume
  • 22 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
carte 1997 România şi minorităţile - colecţie de documente
Număr de volume:1
minorităţi; Lege; tratate
volum de carte 1993 Breviar pentru democrație: sistemul elvețian, un model de funcționare a statului de drept, anul 1993 ELVEŢIA; presă; Democraţie; Legislaţie; drepturile omului; libertate; uniune electorală; Consiliul Federal Elveţian; Tribunalul Federal Elveţian; Tribunalul Asigurărilor Sociale; Tribunalul Militar Elveţian; iniţiativă legislativă; pluripartidism politic; democraţie parlamentară; democraţie prezidenţială; democraţie directă; democraţie semidirectă; atribuţiile statului; Adunarea Federală Elveţiană; drepturi cetăţeneşti; cetăţenia elveţiană; îndatoriri cetăţeneşti; statul elveţian; canton; sistem politic; sistem de guvernare; Confederaţia Elveţiană; Constituţia Elveţiei; Declaraţia Universală a Drepturilor Omului; drepturi fundamentale; drepturi sociale; confederaţie; sistem electoral; comună; drepturi politice; drepturile cetăţeneşti; stat de drept; partid politic; referendum; drept; Federalism; Lege; cetăţenie HENCKEL, Heinrich (autor), POP, Eva (traducător)
volum de carte 1938 Criton, anul 1938, Criton et extraits relatifs à la vie de Socrate: texte grec publié avec notices et notes par Jean Cousin, seria Collection Greque Cetate; Socrate; Platon; dialog; grecia antică; Lege; filosofie antică; teoria contractului social; nedreptate; scriitor grec; dreptate; filosofie greacă; Criton; nedreptate epistemică; greacă antică; donaţia Barnea PLATON (autor), COUSIN, Jean (editor)
volum de carte 1894 Criton, anul 1894, Criton ou Le Devoir du Citoyen: texte grec accompagné d'une introduction, d'un argument analitique et des notes en français par Ch. Waddington Cetate; Socrate; Platon; dialog; Lege; dreptate; nedreptate; dialog socratic; filosofie greacă; Criton; greacă antică; donaţia Barnea; filosofie antică; teoria contractului social PLATON (autor), WADDINGTON, Charles (editor)
volum de periodic 1973 Revista Cultului Mozaic, XVIII, 1 iunie, anul 1973 Lege; Lion Feuchtwanger; decalogul; revolutia 1848; cetatea iudaică; savuot; cele zece porunci
articol de periodic 1979 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, I MĂRIEȘ, Stela (autor) Lupta pentru desființarea privilegiilor economice ale supușilor străini în timpul domniei lui Al. I. Cuza Istorie 181-187 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1998 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XV-XX-II STANCU, Emilia (autor) Aspecte privind așezămintele spitalicești în perioada interbelică Istorie 134-139 română
articol de periodic 2006 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXV-XXVII-I RĂDULESCU, Dan Constantin (autor) Aspecte privind combaterea sărăciei în Moldova Studii şi cercetări istorice 357-359 română
articol de periodic 2006 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXV-XXVII-I ȘELARU, Mihai-Cristian (autor) Înfăptuirea reformelor în timpul regelui Ferdinand I Studii şi cercetări istorice 385-403 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2006 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXV-XXVII-I GEORGESCU, Florin (autor) Legislația cu caracter industrial adoptată între 1944-1948 pas important spre naționalizarea industriei românești Studii şi cercetări istorice 545-558 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2011 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXII-1 BACIU, Gheorghe (autor) "Ospițul" de la Orgoești-Căpușneni Studii şi cercetări istorice 189-198 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2014 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXV CHIRILĂ, Gianina Cristina (autor) Școala primară mixtă din Muntenii de Sus în anii Primului Război Mondial 284-289 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2019 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XL, nr. 1 COCUZ, Geanina-Cristina (autor) Câtva aspecte privitoare la evoluția școlii românești în perioada interbelică Etnografie 269-274 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2015 Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 4 Muzeul Tării Făgăraşului (instittuţie); Valer Literat (profesor); Ţara Făgăraşului (regiune istorică); istorie; Arheologie; Numismatică; Muzeografie; istorie locală; istoie regională BICA, Viorica (autor) Restitutio Inochentie Micu-Klein Patrimoniu-Cultură 753-772 română, franceză
articol de periodic 2007 Analele Bucovinei: AB, XIV, nr. 2 FODOR, LIGIA-MARIA (autor) Legislația școlară în Ducatul Bucovinei. Legea din 14 mai 1869 567 română
articol de periodic 1981 Banatica, 6 CIULEI, Gheorghe (autor) Procese civile judecate după "jus valachicum" în Banat II. Istorie medie 225-236 română
articol de periodic 2000 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, XI, nr. 1-4, Serie Nouă Conservarea monumentelor istorice; Institutul Naţional al Patrimoniului; Monumente istorice; patrimoniu cultural imobil; Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice Legea nr. 18212000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil 237-257 română
articol de periodic 2000 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, XI, nr. 1-4, Serie Nouă Conservarea monumentelor istorice; Institutul Naţional al Patrimoniului; Monumente istorice; patrimoniu cultural imobil; Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice Ordonanța de urgență nr. 228/12000 privind protejarea monumentelor istorice. 258-280 română
articol de periodic 2007 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, XVIII, nr. 1-2, Serie Nouă Conservarea monumentelor istorice; Institutul Naţional al Patrimoniului; Monumente istorice; patrimoniu cultural imobil; Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice Legea 259/2006 modificări și completări la Legea 422/2001 7-23 română
articol de periodic 1893 Buletinul Societății Politecnice: BSP Desideratele Societăți asupra proiectului de organisatie a Corpului Tecnic presintate domnului Ministru al lucrărilor publice 12-21 română
articol de periodic 1896 Buletinul Societății Politecnice: BSP Drumuri de fer de interes local și tramvaiuri. Subvențiunea Statului 200-205 română
articol de periodic 1921 Buletinul Societății Politecnice: BSP Relativ la crearea de noi institute tehnice pe lângă Universitățile din București și din Iași 204-269 română
articol de periodic 2008 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, VI etnografie (disciplină); Numismatică (disciplină); Muzeologie (disciplină); Istorie antică (disciplină); Arheologie clasică (disciplină); arheologie preistorică (disciplină); Vâlcea (judeţ din România) HANULESCU, Valentin (autor) Moravurile societății românești în prima jumătate a secolului al XIX-lea între lege și cutumă Istorie 123-129 română, engleză
articol de periodic 1993 Revista Bistriței: RB, VII ONOFREI, Adrian (autor) Legislația agrară în Transilvania în perioada interbelică (1918-1940) 229-238 franceză
articol de periodic 2001 Revista Muzeelor: RM, 1-6 ROMÂNIA; Muzeografie; Muzeologie; patrimoniu cultural; Muzeu; colecţie muzeală Forme de clasare a bunurilor culturale mobile 60-74 română
articol de periodic 1977 Studii Clasice: StCl PETRE, Zoe (autor) JACQUELINE DE ROMILLY, La loi dans la pensée grecque des origines à Aristote. Paris, Société d'édition Les Belles Lettres, 1971, 267 p. (Collection d'Etudes anciennes publiée sous le patronage de l'Association Guillaume Budé). RECENZII 342-344 română
articol de periodic 1977 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 09 NICULĂESCU, Mihai (autor) 85 de ani de la apariție. Legea pentru descoperirea monumentelor și obiectelor antice - prima lege de patrimoniu Muzeografie 453-459 română