Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 15 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1984 Acta Musei Napocensis, XXI LIPOVAN, Ion (autor) Descoperiri arheologice la Șibot (jud. Alba) Note şi discuţii 459-465 română
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 BEJAN, Adrian (autor), BENEA, Doina (autor) Viața rurală în sud-vestul Daciei în secolele II-IV (I) Studii 247-260 română (rezumat în germană)
1995 Memoria Antiquitatis, XX, Acta Musei Petrodavensis LISIEVICI, Ovidiu (autor) Doina Benea, Petru Bona, Tibiscum, Ed. Museion, București, 1994, 154 pg. + 53 fig. + 48 foto. RECENZII 345-347 română
1997 Revista Bistriței, X-XI GAIU, Corneliu (autor), MARINESCU, George (autor), PROTASE, Dumitru (autor) Castrul roman și așezarea civilă de la Ilișua (jud. Bistrița-Năsăud) 27-110 română, franceză
2001 Revista Bistriței, XV NEMETI, Sorin (autor) Piese de bronz romane de la Ilișua 96-102 română, franceză
2001 Revista Bistriței, XV MAN, Nicolata (autor) Aspecte privind caracterul așezării romane de la Cristești 117-120 română, engleză
2004 Revista Bistriței, XVIII NEMETI, Sorin (autor) Piese romane de bronz din Dacia Arheologie 89-100 română
2007 Revista Bistriței, XXI-1, Arheologie ARDEVAN, Radu (autor), WOLLMANN, Volker (autor) Cîteva inscripții descoperite la Ilișua 241-253 română, franceză
2008 Revista Bistriței, XXII COCIȘ, Sorin (autor), MAN, Nicoleta (autor) Fibule romane din colecțiile Muzeului Județean Mureș 85-93 română, engleză
2008 Revista Bistriței, XXII GUDEA, Nicolae (autor), TAMBA, Dan (autor) Despre o jumătate de tipar bivalv, din bronz, pentru turnat fibule, prin metoda cerii pierdute 95-100 română, engleză
2010 Revista Bistriței, XXIV GAIU, Corneliu (autor) Opaițele ceramice de la Arcobadara 217-243 română, franceză
1999-2000 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-1, Acta Musei Devensis BENEA, Doina (autor) Organizarea internă a așezărilor vicane ale castrelor auxiliare (II). Edificiile de cult Studii şi articole - Istorie Veche şi Arheologie 191-203 română, germană
2001-2002 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXX, Acta Musei Devensis BENEA, Doina (autor), CRÎNGUȘ, Mariana (autor) Evoluția vicus-ului de la Tibiscum în sec. II-III. Cu privire la principalele căi de acces în așezare Studii şi articole - Istorie Veche şi Arheologie 181-194 română, franceză
2007-2008 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXV-XXXVI, Acta Musei Devensis TUTILĂ, Oana Cornelia (autor) Doina Benea, Edificiul de cult roman de la Praetorium (Mehadia), Editura Excelsior Art, Timișoara, 2008, 207 p. (inclusiv 1 hartă, 54 fig. și 12 planșe) RECENZII 918-920 română
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) POPESCU, Emilian (autor) Descoperirile arheologice de la Lazu (rn. Constanța) Comunicări şi studii 251-261 română, franceză