Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 16 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 2013 Acta Musei Tutovensis, VIII ILIE, Elena (autor) Edmond Nicolau - a renaissance man of the 20th century 126-134 engleză
articol de periodic 1996 Analele Dobrogei, II, nr. 1, Serie nouă CULICEA, Gelu (autor) Anghel Saligny 78-81 română
articol de periodic 1934 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, XXVII, nr. 1-4, seria Veche Conservarea monumentelor istorice; Institutul Naţional al Patrimoniului; Monumente istorice; patrimoniu cultural imobil; Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice IORGA, Nicolae (autor) George Balș română
articol de periodic 1934 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, XXVII, nr. 1-4, seria Veche Conservarea monumentelor istorice; Institutul Naţional al Patrimoniului; Monumente istorice; patrimoniu cultural imobil; Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice Cronică română
articol de periodic 1991 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, II, nr. 3, Serie Nouă Conservarea monumentelor istorice; Institutul Naţional al Patrimoniului; Monumente istorice; patrimoniu cultural imobil; Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice POP, Georgeta (autor) Activitatea DMASI – Colaborare româno-franceză în domeniul restaurării monumentelor istorice Cronica internă 67-68 română
articol de periodic 2017 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, XXIV, nr. 1-2, Serie Nouă Conservarea monumentelor istorice; Institutul Naţional al Patrimoniului; Monumente istorice; patrimoniu cultural imobil; Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice DERER, Hanna (autor) Mircea Crișan (1950—2017) 172-172 română
articol de periodic 1888 Buletinul Societății Politecnice, Text Școala națională de poduri și șosele Cronica 246-270 română
articol de periodic 1893 Buletinul Societății Politecnice Desideratele Societăți asupra proiectului de organisatie a Corpului Tecnic presintate domnului Ministru al lucrărilor publice 12-21 română
articol de periodic 1893 Buletinul Societății Politecnice Dare de seamă de lucrările Societăței. Ședința Adunărei Generale a Societăței din 24 ianuarie 1893 41-54 română
articol de periodic 1893 Buletinul Societății Politecnice inginer, LAZAROVICI, Bogdan E. (autor) Despre nomenclatura tecnică în limba românească 108-109 română
articol de periodic 1893 Buletinul Societății Politecnice Dare de seamă de lucrările Societăței 123-124 română
articol de periodic 1895 Buletinul Societății Politecnice, Text & Atlas Lista membrilor Societăței Politecnice la începutul anului 1895 1-12 română
articol de periodic 1896 Buletinul Societății Politecnice inginer șef, OPRAN, George N. (autor) Notă asupra art. 48 din Legea pentru organisarea Corpului tehnic al Ministerului de Lucrări Publice, promulgată cu Înaltul decret no. 2339 din 9 iulie 1894 57-60 română
articol de periodic 1896 Buletinul Societății Politecnice Răspunsuri la întrebările din buletinul no. 2, privitoare la lucrul inginerilor în biurouri 103-104 română
articol de periodic 1997 Revista Bistriței, X-XI SIGMIREAN, Cornel (autor) Studenți români la Politehnica din Budapesta (1871-1919) 165-190 română, engleză
articol de periodic 2006 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXXIV, Acta Musei Devensis Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) BARON, Mircea (autor) Considerații privind activitatea casei de pensiuni a funcționarilor societății „Mica” din complexul minier de la Brad  Istorie 481-498 română, engleză