Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 76 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III CSISZAR, Isabela (autor) Casa - Spațiu sacru la românii și maghiarii din Maramureș 67-72 română
2017 Acta Musei Napocensis, 54, nr. II, seria historica MADGEARU, Alexandru (autor) Further considerations on Hierotheos’ mission to the Magyars Studies 1-16 engleză
1991 Acta Musei Porolissensis, XIV-XV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău OPRIȘ, Ioan (autor) Pagini de istorie contemporană românească Istorie contemporană 347-354 română
2015 Acta Musei Porolissensis, XXXVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie – restaurare – conservare BĂCUEȚ CRIȘAN, Dan (autor) Când au ajuns primii războinici maghiari la Poarta Mesesina / Poarta Meseșeană? De la ipoteze la realități arheologice Migraţii, ev mediu 325-336 engleză
1943 Balcania, VI MIHĂILESCU, Vintilă (autor) ANDRÉ RONAI, Tableau ethnique du bassin des Carpathes, avec une carte hors texte; pp. 193-216 de la Revue d'histoire comparée. Etudes hongroises, XXI-e année, 1943• Nouvelle série; tome I-er, n-os 1-2; Paris, Les Presses universitaires de France. Comptes rendus 528-535 franceză
1977 Biharea, 1977 TOTH, Susana (autor) Reconstituirea istorico-etnografică a portului popular maghiar din satul Șișterea (com. Cetariu, jud. Bihor) I. Etnografie 171-196 română
1998 Cercetări istorice, XVII 2 REZACHEVICI, C. (autor) Istoria popoarelor vecine și neamul românesc în evul mediu (CĂTĂLINA ILIESCU) . VIII. Note bibliografice 462-463 română
1974 Crisia, IV SZEKELY, Zoltan (autor) Contribuții la problema stabilirii secuilor în sud-estul Transilvaniei I. Comunicări prezentate de către participanţii la simpozion 89-99 română
2018 Crisia, XLVIII BRUGÓS, Anikó (autor) Importanța educației muzicale la copii, bazată pe concepția compozitorului Kodály Zoltán 261-265 română
1983-1985 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, Acta Musei Petrodavensis SPINEI, Victor (autor) ARCHAEOLOGICAL RESEAHCH IN SLOVAKIA, Xth International Congress of Prehistoric and Protohistoric Sciences, Mexico, 19-24 October, 1981, Nitra, 1981, 203 p. NOTE BIBLIOGRAFICE 304-310 română
1995 Memoria Antiquitatis, XX, Acta Musei Petrodavensis COTIUGĂ, Vasile (autor) Sever Dumitrașcu, Biharea, I, Săpăturile arheologice din anii 1973-1980, Editura Universității Oradea, Oradea, 1994, 269 p. + 124 fig. + CXXVII planșe. RECENZII 352-354 română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, IX, seria etnografie OFRIM, Alexandru (autor) Mentalități și atitudini religioase ale sașilor și maghiarilor față de preoții transilvăneni (secolele XVIII-XX) Etnografie, etnologie, folclor 141-145 română; engleză
1993 Revista Bistriței, VII BOLOVAN, Ioan (autor) Evoluția demografică a zonei Lechința între revoluția pașoptistă și primul război mondial 179-194 română, franceză
1993 Revista Bistriței, VII IUGA, Traian (autor) Aspecte ale mișcării memorandiste în județul Bistrița-Năsăud 195-201 română, franceză
1994 Revista Bistriței, VIII BOLOVAN, Ioan (autor) Considerații istoriografice asupra regimului demografic din Europa Centrală între revoluția de la 1848 și primul război mondial 155-165 română, engleză
1995 Revista Bistriței, IX CRĂCIUN, Cornel (autor) Cultură și reclamă la Odorhei în anii interbelici 237-260 română, franceză
1995 Revista Bistriței, IX PANĂ, Virgil (autor) Cîteva aspecte privind învățămîntul minoritar în Transilvania între 1918-1940 279-303 română, franceză
1999 Revista Bistriței, XII-XIII, SIMPOZIONUL "Familie și societate în Transilvania" WEBER, Peter (autor) O identitate distinctă printre românii ardeleni. Profesorul Grigore Moldovan (1845-1930) SOCIETATEA: STRUCTURI ŞI DINAMICI. Identitate şi minorităţi 133-137 română, engleză
1999 Revista Bistriței, XII-XIII, SIMPOZIONUL "Familie și societate în Transilvania" IVAN, Adrian (autor) La Roumanie et ses minorités entre les deux guerres. Tableau historiographique SOCIETATEA: STRUCTURI ŞI DINAMICI. Identitate şi minorităţi 139-143 franceză
1999 Revista Bistriței, XII-XIII, SIMPOZIONUL "Familie și societate în Transilvania" POPA, Aura (autor) Imaginea Transilvaniei în istoriografia moldo-munteană (sec. XVII-1716) Studii şi Comunicări 347-352 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII, SIMPOZIONUL "Familie și societate în Transilvania" ONOFREI, Adrian (autor) Factori de influență politică în activitatea prefecturii județului Năsăud (1944-1947) Studii şi Comunicări 403-412 română, germană
1999 Revista Bistriței, XII-XIII, SIMPOZIONUL "Familie și societate în Transilvania" BREZOVSKY, Otilia (autor) Elita nobiliară maghiară în epoca comunistă Studii şi Comunicări 413-415 română
2000 Revista Bistriței, XIV, SIMPOZIONUL "VIAȚĂ PUBLICĂ, VIAȚĂ PRIVATĂ ÎN MEDIUL URBAN TRANSILVĂNEAN" MORAR-VULCU, Călin (autor) Organizarea locală și componența etnică. P.C.R. Cluj, 1945-1950 Instituţii. Viaţă socială 126-136 română, engleză
2000 Revista Bistriței, XIV, SIMPOZIONUL "VIAȚĂ PUBLICĂ, VIAȚĂ PRIVATĂ ÎN MEDIUL URBAN TRANSILVĂNEAN" GRANCEA, Mihaela (autor) Reprezentări ale elitelor transilvănene în relațiile călătorilor străini prin spațiul românesc: 1683-1789 Reprezentări. Imaginar 205-212 română, engleză
2000 Revista Bistriței, XIV, SIMPOZIONUL "VIAȚĂ PUBLICĂ, VIAȚĂ PRIVATĂ ÎN MEDIUL URBAN TRANSILVĂNEAN" CÎRJĂ, Ioan (autor) Les roumaines de Transylvanie et l'Empire des Habsbourgs dans la période 1848-1851 - entre réalité et imaginaire Reprezentări. Imaginar 231-244 franceză
2000 Revista Bistriței, XIV, SIMPOZIONUL "VIAȚĂ PUBLICĂ, VIAȚĂ PRIVATĂ ÎN MEDIUL URBAN TRANSILVĂNEAN" MITU, Sorin (autor) Constituirea ideii de patrie la intelectualii români din Transilvania în prima jumătate a secolului al XIX-lea Naţiune şi minoritate 245-250 română, engleză
2000 Revista Bistriței, XIV, SIMPOZIONUL "VIAȚĂ PUBLICĂ, VIAȚĂ PRIVATĂ ÎN MEDIUL URBAN TRANSILVĂNEAN" MUNTEAN, Ovidiu (autor) Observatori francezi despre naționalitățile din Transilvania pînă în 1848 Naţiune şi minoritate 258-262 română, engleză
2000 Revista Bistriței, XIV, SIMPOZIONUL "VIAȚĂ PUBLICĂ, VIAȚĂ PRIVATĂ ÎN MEDIUL URBAN TRANSILVĂNEAN" IVAN, Adrian (autor) La Transylvanie et ses nationalités à la fin de la Première Guerre Naţiune şi minoritate 263-272 franceză
2000 Revista Bistriței, XIV, SIMPOZIONUL "VIAȚĂ PUBLICĂ, VIAȚĂ PRIVATĂ ÎN MEDIUL URBAN TRANSILVĂNEAN" IVAN, Adrian (autor) Les minorités nationales et la securité européenne à la fin du XX-e siècle Naţiune şi minoritate 273-276 franceză
2002 Revista Bistriței, XVI COSTEA, Ionuț (autor) Identități ale spațiului social. Cazul nobilimii ardelene în veacul al XVII-lea 193-208 română
2002 Revista Bistriței, XVI SEMAN, Cosmin (autor) Ioan Micu Moldovan - analist politic al perioadei premergătoare instalării regimului dualist în Transilvania (1848-1865) 247-257 română
2003 Revista Bistriței, XVII EPPEL, Marius (autor) Vasile Mangra și noul activism politic Istorie 241-246 română
2003 Revista Bistriței, XVII MUREȘAN, Virgil (autor) Transformarea socialistă a agriculturii - studiu de caz - localitățile Jeica și Teaca din județul Bistrița-Năsăud (aspecte socio-culturale) Istorie 295-306 română
2004 Revista Bistriței, XVIII COSTEA, Ionuț (autor) Nobilimea transilvăneană din epoca principatului. Probleme istoriografice Istorie 217-226 română
2004 Revista Bistriței, XVIII DIN, Petre (autor) Ipostaza justițiară a împăratului Iosif al II-lea în sensibilitatea colectivă turdeană în secolului al XVIII-lea Istorie 227-232 română, engleză
2004 Revista Bistriței, XVIII DIN, Petre (autor) The Myth of the Good Emperor under Joseph II in the collective sensibility of the Romanians in Transylvania Istorie 233-242 engleză
2006 Revista Bistriței, XX UILĂCAN, Iosif (autor) Colonizarea de la Nimigea ungurească Istorie 309-311 română
2007 Revista Bistriței, XXI-2, Istorie PORACZKY, Rozalia (autor) Societățile cultural-științifice și rolul lor în viața culturală maghiară în a doua jumătate a secolului al XIX-lea în Transilvania 81-88 română
2010 Revista Bistriței, XXIV ONOFREIU, Adrian (autor) Mărturii documentare la relațiile minoritate/majoritate în Bistrița în primii ani după Unirea din 1918 431-442 română, germană
2011 Revista Bistriței, XXV GEORGIȚĂ, Mihai (autor) Reforma și românii în istoriografia maghiară interbelică 290-294 română, engleză
2013 Revista Bistriței, XXVII DOLOGA, Dorin (autor) Lupta națională din Transilvania în perioada 1867-1914 182-186 română, franceză
2016-2017 Revista Bistriței, XXX-XXXI MĂȚAN, Emilia (autor) Problematica națiunii și reflecția ei în arhitectura orașului Cluj în secolul al XIX-lea 158-167 română, engleză
2016-2017 Revista Bistriței, XXX-XXXI POP, Adrian-Gabriel (autor) Aspecte din existența Universității „Bolyai” din Cluj în anii `50 247-254 română, engleză
2018 Revista Bistriței, XXXII HASAN, Mihai Florin (autor) Câte ceva despre toponimia și castro-toponimia arpadiană din bazinul transilvănean în secolele XI-XIII. Puncte de vedere privind Uioara de Sus (Județul Alba) și nu numai 93-110 română, engleză
2019 Revista Bistriței, XXXIII MĂȚAN DRAGOSTE, Emilia (autor) Implicațiile ornamentului arhitectural în discursul identitar național. Studiu de caz: Ungaria în perioada Dualismului 73-76 română, engleză
1974-1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, Acta Musei Devensis BODEA, Gheorghe (autor) Din istoricul înfăptuirii și activității MADOSZ-ului Comunicări 457-458 română
1988-1991 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, Acta Musei Devensis VÎNĂTORU, Elenuța Mărioara (autor), VÎNĂTORU, Viorel (autor) Un document privind revoluția de la 1848/1849 în Comitatul Zarand Studii şi articole 243-252 română, franceză
1988-1991 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, Acta Musei Devensis FIRCZAK, Gheorghe (autor) Aspecte ale iluminismului maghiar din Transilvania Note şi discuţii 753-774 română, franceză
1992-1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, Acta Musei Devensis PINTER, Zeno Karl (autor) Spada medievală din mormîntul de călăreț de la Deva. Considerații tipologice și cronologice Studii şi articole 235-246 română, germană
1992-1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, Acta Musei Devensis VÎNĂTORU, Elenuța Mărioara (autor), VÎNĂTORU, Viorel (autor) Un document privind victimele căzute în subcercul Hălmagiu (comitatul Zarand) în timpul revoluției de la 1848/1949 Studii şi articole 513-528 română, franceză
1992-1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, Acta Musei Devensis LAZĂR, Ioachim (autor) Simion Retegan, Sate și școli românești din Transilvania în mijlocul secolului al XIX-lea (1867-1875), Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1994, 256 p.+ 17 planșe Recenzii. Cronica activităţii muzeale. Lista de abrevieri 945-948 română
1995-1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-2, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" CIUBĂNCAN, Vasile (autor), GANEA, Maria (autor) Evoluții demografice hunedorene în perioada 1930-1941 Studii şi articole 443-466 română, franceză
1995-1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-2, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Biserica strămoșească în viața comunităților românești din sud-estul Transilvaniei Studii şi articole 641-652 română, engleză
1995-1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-2, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" ANDRUȘ, Rodica (autor) GELU NEAMȚU, Revoluția română din Transilvania, 1848-1849. Ed. Carpatica, Cluj-Napoca, 1996, 200 p. RECENZII 765-766 română
1997-1998 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-2, Acta Musei Devensis PANĂ, Virgil (autor) Cîteva considerații privind reprezentarea parlamentară a minorității maghiare din România Studii şi articole 483-498 română, franceză
1999-2000 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-1, Acta Musei Devensis MESTECĂNEAN, Melania (autor) Social și național în comitatul Hunedoara în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea Studii şi articole - Istoria Evului Mediu şi istorie modernă 353-362 română, engleză
1999-2000 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-2, Acta Musei Devensis DEMȘEA, Dan (autor) Revoluție și mișcare națională la Arad în 1848-luna martie (încercare de descifrare a mecanismelor) Studii şi articole 27-32 română, franceză
1999-2000 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-2, Acta Musei Devensis HANCU, Ana (autor) Documente mureșene inedite privind revoluția din 1848-1849 Studii şi articole 57-72 română, franceză
1999-2000 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-2, Acta Musei Devensis TĂTAR, Octavian (autor) Lupte dintre insurgenții maghiari și trupele imperiale în zona Sibiului (ianuarie-februarie 1849) Studii şi articole 73-80 română, engleză
2001-2002 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXX, Acta Musei Devensis ȚIPLIC, Ioan Marian (autor) Ipoteze cu privire la încălțămintea migratorilor medievali timpurii, din perspectiva evoluției scărițelor de cavalerie Studii şi articole - Istorie Veche şi Arheologie 259-268 română, germană
2001-2002 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXX, Acta Musei Devensis MORAR, Marcel (autor) Procesul politic de presă intentat lui Francisc Hossu-Longin pentru publicarea aricolului "Mea Culpa" (Decembrie 1909) Studii şi articole - Istorie 545-550 română, engleză
2001-2002 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXX, Acta Musei Devensis NEAMȚU, Gelu (autor) Din corespondența lui Francisc Hossu-Longin cu George Barițiu (1877-1892) - 12 scrisori Studii şi articole - Istorie 551-561 română, engleză
2004 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXII, Acta Musei Devensis LAZĂR, Ioachim (autor) Tragedia clerului și distrugerile lăcașurilor de cult românesc în timpul revoluției de la 1848-1849 din Transilvania  Istorie 43-84 română
2004 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXII, Acta Musei Devensis RUS, Valer (autor) Imaginea preoților români în timpul revoluției de la 1848-1849 așa cum se reflectă ea în unele scrieri maghiare din a doua jumătate a secolului al XIX-lea Istorie 121-128 română, engleză
2004 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXII, Acta Musei Devensis BOTEZAN, Liviu (autor) Problema reanexării Zarandului la Ungaria reflectată în corespondența lui Spiridon Fetti și Ioan Pipoș cu Dimitrie Moldovan din anii 1861-1862  Istorie 143-166 română, germană
2006 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXIV, Acta Musei Devensis RUS, Dorin-Ioan (autor) Distrugerea Reghinului în noiembrie 1848 Istorie 123-136 română, germană
2006 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXIV, Acta Musei Devensis PORACZKY, Rozalia (autor) Evenimente cultural-științifice pe paginile periodicelor maghiare din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea  Istorie 189-196 română, franceză
2006 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXIV, Acta Musei Devensis BODA, Gherghina (autor) Hunedorenii și Anul Milenar Maghiar (1896). Relatări în Gazeta Transilvaniei  Istorie 259-262 română, franceză
2006 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXIV, Acta Musei Devensis MUND, Ana (autor) Minoritățile naționale ale județului Hunedoara în prima jumătate a sec. XX Istorie 473-479 română, engleză
2007-2008 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXV-XXXVI, Acta Musei Devensis TĂTAR, Octavian (autor) Transilvania identitară a secolelor XV-XVI Istorie medievală 260-281 română, engleză
2012 Sargetia-Acta Musei Devensis, III, Acta Musei Devensis, seria nouă COMȘA, Mihaela-Maria (autor) Implicarea satului Mihalț în revoluția din 1848 Studii, articole, comunicări 297-304 română, engleză
2013 Sargetia-Acta Musei Devensis, IV, Acta Musei Devensis, seria nouă BUCUR, Alexandru (autor) Deva la revoluția din 1848-1849, oglindită în opera lui Sava Popovici Săvoiu Istorie. Studii şi articole 323-332 română, germană
2014 Sargetia-Acta Musei Devensis, V, Acta Musei Devensis, seria nouă LAZĂR, Ioachim (autor) Un document inedit despre revoluția din 1848-1849 din Zarand Istorie. Studii şi articole 175-194 română, engleză
2014 Sargetia-Acta Musei Devensis, V, Acta Musei Devensis, seria nouă BĂJENARU, Constantin (autor) Legislație școlară în perioada dualismului austro-ungar (1867-1918) Istorie. Studii şi articole 239-245 română, engleză
2019 Sargetia-Acta Musei Devensis, X, Acta Musei Devensis, seria nouă LAZĂR, Liviu (autor) Tratatul de la Trianon și acțiunea Ungariei revizioniste în perioada interbelică Istorie. Studii şi articole 233-250 română, franceză
2019 Sargetia-Acta Musei Devensis, X, Acta Musei Devensis, seria nouă TRIFESCU, Valentin (autor) Susana-Monica Tapodi, Itinerare textuale. Studii și eseuri de istoria culturii și de literatură comparată [Itinéraires textuels. Etudes et essais d’histoire de la culture et de la littérature comparée], Iași, Ed. Vasiliana ’98, 2017, 326 p., (ISBN 978-973-116-573-8) Recenzii şi note de lectură 429-431 română