Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 65 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1973 Acta Musei Napocensis, X SCARLAT, Constantin (autor) Portul antic Callatis. Cercetări de arheologie submarină Note, discuţii, recenzii 529-540 română (rezumat în franceză)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII SCARLAT, Constantin (autor) Apeductul antic de la Callatis 55-64 română (rezumat în franceză)
2007 Acta Musei Tutovensis, II CURLIȘCĂ, Angelica (autor), URSU, Nicoleta (autor) Cîteva observații privind biometria și patologia a două exemplare de Delphinus delphis ponticus eșuate în zona litorală Constanța-Mangalia (2005-2006) 146-148 română
1920 Analele Dobrogei, I-2 CORIOLAN, G. (autor) Gerusia din Calatis - Pîrvan V. 329-331 română
1931 Analele Dobrogei, XII ILIESCU, Dan (autor) Les Tumuli de Callatis -Tafrali O. 304-305 română
1931 Analele Dobrogei, XII ILIESCU, Dan (autor) La cite pontique de Callatis - Tafrali O. 305-305 română
1931 Analele Dobrogei, XII ILIESCU, Dan (autor) Callatis - Vulpe Radu 306-306 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă PITRESCU, Ileana (autor) Cultivarea cînepei, inului și bumbacului în zona Mangaliei 325-331 română
1944 Balcania, VII, nr. 2 SAUCIUC-SĂVEANU, Teofil (autor) Une découverte d'orfèvrerie ancienne dans l'antique Callatis Art et culture 392-396 franceză
1944 Balcania, VII, nr. 2 BARNEA, Ion (autor) Chapiteaux à protomes de béliers de la Scythie Mineure Art et culture 408-416 franceză
1983 Carpica, XV IONIȚĂ, Ion (autor) Callatis, necropola romano-bizantină (Biblioteca de arheologie)Ioniță) – Preda C. 275-278 română
2007 Coin Hoards of Dobrudja, I DIMA, Mihai (autor), TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Roman imperial bronze coins hoard found in Mangalia 83-89 engleză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVI ALEXANDRU, Nicolae (autor), ALEXIU, Alexandru (autor), CONSTANTIN, Robert (autor), IONESCU, Mihai (autor), PETAC, Emanuel (autor) The funerary coin hoard discovered in the 2005 at Mangalia, Constanța County 39-47 engleză
1957 Materiale și Cercetări Arheologice, 3 MORINTZ, Sebastian (autor) Șantierul arheologic Cernavoda 083-092
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 POPESCU, Emilian (autor), PREDA, Constantin (autor) Săpăturile arheologie de la Mangalia (Callatis) 439-456
1974 Muzeul Național, I ULANICI, Augustin (autor) Cu privire la data intemeierii orașului Callatis / Sur la date de la fondation de la ville de Callatis 191- 196 română
2004 Peuce, II, seria istorie-arheologie IACOB, Mihaela (autor) Aspecte privind activitatea atelierului monetar callatian în epoca romană 213-283 română
2007 Peuce, V, seria istorie-arheologie ALEXANDRU, Nicolae (autor), CONSTANTIN, Robert (autor), IONESCU, Mihai (autor), RADU, Laurențiu (autor) Mangalia, cercetări arheologice de salvare 241-296 română
2011 Peuce, IX, seria istorie-arheologie BĂRBULESCU, Maria (autor), BUZOIANU, Livia (autor) Materiale arheologice elenistice recent descoperite în teritoriul callatian 459-468 română
2013 Peuce, XI, seria istorie-arheologie RADU, Laurențiu (autor) Toponimie dobrogeană: Callatis-Pangalla-Mangalia 229-238 română
2013 Peuce, XI, seria istorie-arheologie IONESCU, Mihai (autor), RADU, Laurențiu (autor), RADU-IORGUȘ, Corina (autor) Pipe ceramice descoperite la Mangalia 241-254 română
1968 Pontica, I IRIMIA, Mihai (autor), VOLSCHI, V. (autor) Descoperiri arheologice la Mangalia și Limanu aparținînd Culturii Hamangia 45-87 română
1968 Pontica, I ICONOMU, Constantin (autor) Cercetări arheologice la Mangalia și Neptun 235-368 română
1968 Pontica, I RĂDULESCU, Adrian (autor), SAUCIUC-SĂVESCU, Theodor (autor) Inscripția lui Herenninos Apillinarios din Callatis 307-317 română
1969 Pontica, II ICONOMU, Constantin (autor) Noi morminte paleocreștine la Mangalia 81-110 română
1972 Pontica, V COMAN, E. (autor) Un mormînt elenistic cu Kalpida de la Mangalia 103-116 română
1973 Pontica, VI COMAN, E. (autor), RĂDULESCU, A. (autor), STAVRU, C. (autor) Un sarcofago di eta romana scoperto nella necropoli tumulare di Callatis 247-265 italiană
1974 Pontica, VII ȘTEFAN, Alexandra (autor) Epigramă funerară din Callatis 281-293 română
1975 Pontica, VIII GEORGESCU, N. (autor), PREDA, Constantin (autor) Săpături de salvare de la Mangalia din 1972 - necropola callatiană din zona stadionului 55-75 română
1977 Pontica, X BÎRLĂDEANU, Elena (autor) În legătură cu o necropolă din epoca romană timpurie la Callatis 127-152 română
1979 Pontica, XII BUZOIANU, Livia (autor) Noi ștampile de amfore de la Callatis 77-95 română
1979 Pontica, XII BÎRLĂDEANU, Elena (autor), PREDA, Constantin (autor) Săpăturile arheologice de salvare în zona șantierului naval de la Mangalia 97-107 română
1980 Pontica, XIII BÎRLĂDEANU, Elena (autor) Noi descoperiri în necropolele callatiene (I) 216-240 română
1980 Pontica, XIII VERTAN, Antoaneta (autor) Tezaurul monetar de la Mangalia din vremea lui Gordian al III-lea 330-340 română
1981 Pontica, XIV BOUNEGRU, Octavian (autor), CHIRIAC, Costel (autor) Cîteva descoperiri izolate de la Callatis 249-254 română
1983 Pontica, XVI BUZOIANU, Livia (autor), CHELUȚĂ-GEORGESCU, Nicolae (autor) Ștampile de amfore inedite de la Callatis 149-188 română
1985 Pontica, XVIII SÎRBU, Valeriu (autor) Ștampile de amfore inedite de la Callatis 75- română
1985 Pontica, XVIII BÎRLÎDEANU, Elena (autor) Statuete de teracotă dintr-un complex funerar descoperit la Callatis 85- română
1986 Pontica, XIX BOUNEGRU, Octavian (autor) Considerații privind portul cetății Callatis în antichitate 367- română
1990 Pontica, XXIII GEORGESCU, Nicolae (autor), OCHEȘEANU, Radu (autor), VERTAN, Antoaneta (autor) Un depozit de denari romani republicani descoperiti la Mangalia 121-224 română
1990 Pontica, XXIII BÎRLĂDEANU, Elena (autor), BOUNEGRU, Octavian (autor) Săpăturile arhrologice de salvare din zona nordică a necropolei tumulare de la Callatis 335-342 română
1991 Pontica, XXIV IONESCU, Mihai (autor) Un nou apeduct din teritoriul callatian 419-424 română
1994 Pontica, XXVII GEORGESCU, Valeriu (autor), PAPASIMA, Tudor (autor) Însemnări pe marginea sgraffiti-lor din mormîntul elenestic de la Mangalia 223-228 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX BARNEA, Ion (autor) Despre două inscripții paleocreștine de la Callatis (Mangalia) 183-186 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX GEORGESCU, V. (autor), IONESCU, M. (autor) Mărturii creștine la Callatis 187-200 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Aspecte privind circulația monetară la Mangalia în secolelele X-XI (969-1081) 287-300 română
1998 Pontica, XXXI BUZOIANU, Livia (autor), CHELUȚĂ-GEORGESCU, Nicolae (autor) Noi ștampile amforice de la Callatis 49- română
1999 Pontica, XXXII AVRAM, Alexandru (autor), BĂRBULESCU, Maria (autor), GEORGESCU, Valeriu (autor) Inscriptions grecques du musse "Callatis" de Mangalia 89-117 franceză
2003 Pontica, XXXV-XXXVI, seria 2002-2003 ALEXANDRU, Nicolae (autor), CONSTANTIN, Robert (autor), IONESCU, Mihai (autor) Noi cercetări în necropola paleocreștină callatiană 225-277 română
2003 Pontica, XXXV-XXXVI, seria 2002-2003 ALEXANDRU, Nicolae (autor), CONSTANTIN, Robert (autor), IONESCU, Mihai (autor) Morminte de tip hypogeu din necropola callatiană de epocă romanobizantină 279-291 română
2005 Pontica, XXXVII-XXXVIII BOUNEGRU, Octavian (autor) Ceramică sigilată pergamentiană de la Callatis 169-174 română
2005 Pontica, XXXVII-XXXVIII COLESNIUC, Sorin (autor), PÎSLARU, Ion (autor) Noi morminte elenistice și romane cercetate la Mangalia 407-412 română
2005 Pontica, XXXVII-XXXVIII COLESNIUC, Sorin (autor), PÎSLARU, Ion (autor) O friză cu reprezentări de divinități descoperită la Callatis 413-418 română
2005 Pontica, XXXVII-XXXVIII ALEXANDRU, Nicolae (autor), CONSTANTIN, Robert (autor), IONESCU, Mihai (autor) Aspecte topografice ale cetății Callatis în epoca romano-bizantină 419-438 română
2006 Pontica, XXXIX RADU, Laurențiu (autor), UNGUREANU, Mădălina (autor) Cercetări arheologice în necropola romano-bizantină de la Callatis 259-278 română
2007 Pontica, XL PAPUC, Ghiorghe (autor) Despre aprovizionarea cu apă potabilă a cetății Callatis în epoca romană 351-358 română
2007 Pontica, XL RADU, Laurențiu (autor) Noi descoperiri din necropola callatiană 493-502 română
2011 Pontica, XLIV ALEXANDRU, Nicolae (autor) Notă despre fondarea orașului Callatis 83-89 română
2007-2008 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXV-XXXVI, Acta Musei Devensis GHEORGHE, Lavinia (autor) „Astra dobrogeană” punte de legătură între români Istorie contemporană 626-644 română, engleză
1963 Studii Clasice, V GOSTAR, Nicolae (autor) Monumente epigrafice inedite din lapidariul Muzeului regional de arheologie Dobrogea Note şi discuţii 299-313 română, rusă, greacă
1966 Studii Clasice, VIII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Sur un décret des thiasites de Callatis Comunicări şi studii 87-96 franceză
1967 Studii Clasice, IX PIPPIDI, Dionisie M. (autor) În jurul papirilor de la Derveni și Callatis Note şi discuţii 203-210 română, franceză
1972 Studii Clasice, XIV PIPPIDI, Dionisie M. (autor) În marginea unei inscripții bilingve din Callatis Comunicări şi studii 141-148 română, franceză
1973 Studii Clasice, XV LUPAȘ, Liana (autor) Un nouveau mot grec: ὑφῆλιξ Note şi discuţii 139 franceză
2004 The Antique Bronzes. Typology, Chronology, Authenticity OȚA, Liliana (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) New considerations concerning the Roman tumulus grave with a chariot found at Callatis /Mangalia - Doi Mai 407-420 engleză