Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 21 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1977 Acta Musei Napocensis, XIV BLĂJAN, Mihai (autor), MOGA, Vasile (autor) Un bronz roman în Muzeul de Istorie din Mediaș (jud. Sibiu) 195-199 română (rezumat în germană)
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-2, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BLĂJAN, Mihai (autor), WINKLER, Iudita (autor) Așezările rurale romane de la Mediaș (jud. Sibiu) 459-476 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria istorie-2002-2003 ȚIPLIC IOAN, Marian (autor) Necropole de tip Mediaș din Transilvania Studii 9-22 română (rezumat în engleză)
1978 Acta Musei Porolissensis, II BLĂJAN, Mihai (autor), TOGAN, George (autor) Descoperiri celtice și dacice la Mediaș și împrejurimi 39- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II GEOROCEANU, Paul (autor) Observații faunistice asupra descoperirilor dacice de la Mediaș 52- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău BLĂJAN, Mihai (autor), WINKLER, Iudita (autor) Atelierul de fierărie de la Mediaș Istorie Veche şi Arheologie 92-101 română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău STOICOVICI, Eugen (autor) Studiul microscopic al obiectelor datând din epoca romană de la "Gura Cîmpului" Mediaș Istorie Veche şi Arheologie 109- română
2002 Acta Musei Porolissensis, XXIV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Arta din Zalău COMȘA, Dorina (autor), RUS, Dorin (autor) Lăzi de breazlă în colecția Muzeului Municipal din Mediaș Istorie medievală 235-240 română
2012 Acta Musei Porolissensis, XXXIV, seria istorie-etnografie MĂRCULEȚ, Ioan (autor), MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Districtul protopopesc Mediaș de la înfințare pană la 1900. Aspecte organizatorice și demografice 89-99 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie BLĂJAN, Mihai (autor), BOTEZATU, Dan (autor) Mormîntul prefeudal (sec. VI e.n) de la Mediaș (jud. Sibiu). Studiu arheologic și antropologic 347-354 română
1980 Crisia, X GIURA, L. (autor) Aspecte din lupta revoluționară a muncitorimii medieșene în anii 1918-1944 I. Studii 185-210 română
2002 Cumidava, XXV RUS, Dorin-Ioan (autor) Steme și insemne de breaslă aflate in biserica evanghelică Sf. Margaretha din Mediaș 312-320 Română
1992 Marisia, XV-XXII, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie BLAJAN, Mihai (autor), BOTEZATU, Dan (autor) Mormîntul de incinerație din cultura Wietenberg, descoperit la Mediaș - "Hășmaș" (jud. Sibiu) 553-555 română
2002 Revista Bistriței, XVI CRĂCIUN, Cornel (autor) Reclama în presa românească interbelică din Mediaș. "Oferta germană" 329-338 română, franceză
2008 Revista Bistriței, XXII VASILIEV, Valentin (autor) Cîteva observații asupra tipului de vas bitronconic caracteristic Culturii Gava 29-35 română, franceză
2016-2017 Revista Bistriței, XXX-XXXI MĂRCULEȚ, Ioan (autor), MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Considerații privind funcționarea Districtului Protopopesc Român Unit al Mediașului în secolul al XVIII-lea 139-142 română, engleză
1993 Sargetia. Acta Musei Devensis, XIV-XV, Series Scientia Naturae WEBER, Peter (autor) Observații privind instalarea avifaunei acvatice pe un nou lac de baraj - Lacul lghiș (Mediaș) 341 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV BLĂJAN, Mihai (autor), GEOROCEANU, Paul (autor), STOICOVICI, Eugen (autor) Contribuții la cunoașterea vieții economice a populației hallstattiene din zona Mediaș (jud. Sibiu) 35-44 română
1993 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, seria 1988-1991 BLĂJAN, Mihai (autor), TOGAN, George (autor) Locuința medievală descoperită la Mediaș (jud. Sibiu) 689-705 română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie GIURA, Lucian (autor) Gazul metan și dezvoltarea economică a orașului Mediaș 1818-1944 237- română
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie PINTER ZENO, Karl (autor) Reprezentări ale unor piese de armament și echipament militar medieval pe altarul pictat al bisericii evanghelice (Sf. Margareta) din Mediaș 315-321 română