Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 158 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1973 Acta Musei Napocensis, X CIPĂIANU, George (autor) Ziarul „Albina” (1866-1876) apariție, colaboratori, orientare generală Studii şi Materiale 313-329 română (rezumat în engleză)
1974 Acta Musei Napocensis, XI ARDOS ANA, Maria (autor) Date privind participarea Transilvaniei la expoziția mondială de la Viena (1873) 323-334 română (rezumat în germană)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII ISAC, Dan (autor) „Noricum” - Géza Alföldy 657-661 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV GLODARIU, Eugenia (autor) Contribuția societății „Petre Maior” la mișcarea cultural-națională și politică a românilor din Austro-Ungaria 505-522 română (rezumat în germană)
1980 Acta Musei Napocensis, XVII GLODARIU, Eugenia (autor) Participarea tineretului universitar român din Austro-Ungaria la mișcarea memorandistă Studii 313-322 română (rezumat în franceză)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII PAP, Francisc (autor) Comerțul Clujului cu Viena între 1599-1637 (pe baza registrelor tricesimale) Studii 171-190 română (rezumat în germană)
1994 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, Volim dedicat celei de a 75-a aniversări a Marii Uniri 1918-1993, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BOULEY, Elisabeth (autor) Le culte de Némésis et les jeux de l'amphithéâtre dans les provinces balkaniques et danubiennes Studii 105-125 franceză
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Alesandru Papiu Ilarian, student la Universitatea din Viena (1849-1852) Studii 213-223 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie CHINDRIȘ, Ioan (autor) Cartea românească veche la Viena Miscellanea 373-382 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie PLEȘA DANA, Teodora (autor) Conservarea unei biblii tipărită la viena în 1815 439-440 română
1997 Acta Musei Napocensis, 33-II, seria istorie CĂLIAN, Livia (autor) A doua conferință internațională a muzeelor numismatice și bancare Note şi recenzii 467-470 română
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I DEMBSKI, Gunther (autor) Keltiscke munzen in Ostosterreich - Boier und Burebista 51-58 germană
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria istorie 2000-2001 GLODARIU, Eugenia (autor) Mihai Eminescu și societățile culturale ale tineretului studios român din monarhia habsburgică Studii 169-178 română (rezumat în engleză)
2007 Acta Musei Napocensis, 41-42-I, seria 2004-2005 GĂZDAC, Cristian (autor), HUMER, Franz (autor) The hoard from Haus I in the civilian town of Carnintum. A daily life disaster 261-290 engleză
2007 Acta Musei Napocensis, 41-44-II, seria historica 2004-2007 BONȚA, Claudia (autor) 1683. Asediul Vienei reflectat în medalistică Numismatică şi medalistică 283-294 engleză
1978 Acta Musei Porolissensis, II PENEA, Ionel (autor) Ecouri ale actului unirii în presa vieneză 241- română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Simion Bărnuțiu, student la Universitatea din Viena (1851-1852) Istorie modernă 203-211 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău TESLARU, Alina (autor) Proiecte de federalizare în imperiul habsburgic Istorie modernă 219-234 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-1, nr. I, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău TĂTAR, Octavian (autor) Disputa transilvano-habsburgică pentru nord-vestul Principatului Transilvaniei (1564-1571) Istorie Medie 641-648 română
2009 Analele Banatului, XVII, seria Arheologie-Istorie METZNER-NEBELICK, Carola (autor) Ein urnenfelderzeiliches keulenkopfzepter aus apetlon in Burgenlang, Osterreich 203-219 germană
1999 Analele Brăilei, 3 PRICOP, Ghena (autor) Cronică din Salzburg 133-155 română
2007 Analele Brăilei, V-1, seria 1933 POPESCU, Mihail (autor) Știri despre Brăila în arhivele vieneze 14-16 română
1931 Analele Dobrogei, XII ILIESCU, Dan (autor) Expansiunea economică a Austriei și explorările ei orientale - Netta Gheron 319-322 română
2009 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXIV-XXXV-XXXVI, seria 2007-2008-2009 LEU, Paul (autor) S.Fl. Marian, autor al Marii Enciclopedii Austriece 79-85 română
2007 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei CĂLIAN, Livia (autor) Păsări și plante în medalistica austriacă 306-309 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X BUCEVSCHI, Ștefan (autor) Bucovina într-un album omagial al congregației mechithariste din Viena 857-863 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 OSTAFI-OST, George (autor) O rînduială austriacă despre vamă din anul 1836 tipărită în limba română 428-433 română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, Analele Muzeului Județean Argeș - Pitești, seria Istorie NEAGOE, Claudiu (autor) Ocupațiile austriece și maghiare la Cîmpulung între 1688-1691 Arheologie, istorie medie 247-252 română
1939-1940 Balcania, II-III CONDURACHI, Emil (autor) Der Umlauf der Österreichischen Taler im Süden der Donau 4-9 germană
1942 Balcania, V, nr. 1 TRÂPCEA, Teodor N. (autor) Contribuții la istoria Românilor din Peninsula Balcanică 207-364 română
1942 Balcania, V, nr. 1 SUCIU, I.D. (autor) O lucrare asupra minelor bănățene scrisă de un Macedo-Român 429-431 română
1943 Balcania, VI MOGA, Ioan (autor) Les antécédents du traité de commerce de Passarowitz Histoire 123-128 franceză, germană
1943 Balcania, VI MIHORDEA, V. (autor) Les frères Cantacuzène et le projet de révolte des chrétiens des Balkans Histoire 129-144 franceză
1943 Balcania, VI LASCARIS, Mihail (autor) La révolution grecque vue de Salonique Histoire 145-168 franceză
1943 Balcania, VI CAMARIANO, Nestor (autor) L'organisation et l'activité culturelle de la Compagnie des marchands grecs de Sibiu Histoire 201-241 franceză
1943 Balcania, VI DRAGOMIR, Silviu (autor) André Șaguna et Joseph Rajačić Histoire 242-282 franceză, română, sârbă
1944 Balcania, VII, nr. 1 DRAGOMIR, Silviu (autor) La politique religieuse des Habsbourg et les interventions russes au XVIII-e siècle Histoire 152-172 franceză
1977 Banatica, 4 DAN, Mihail (autor), FENEȘAN, Costin (autor) Informații privind pregătirea celei de-a treia călătorii a lui Iosif al II-lea în Banat III. Istorie medie 259-268 română
1981 Banatica, 6 GROZA, Liviu (autor) Justiția militară austriacă și pedepsele ce se aplicau soldaților în cadrul regimentelor de grăniceri II. Istorie medie 253-263 română
1996 Banatica, 14 FENEȘAN, Costin (autor) Stăpîni și supuși în Comitatul Severinului în timpul celei de-a doua ocupații habsburgice (1688-1699) 149-224 română
2003 Banatica, 16-II GLUCK, Eugen (autor) Cîteva date despre confiniile mureșene 19-48 română
2008 Banatica, 18 KOCH-TUFIȘ OVIDIU, Marinel (autor) Situația mineritului și metalurgiei bănățene în perioada 1717-1733, analizată prin prisma unor documente aflate la arhivele curții imperiale din Viena 347-393 română
2010 Banatica, 20-2 ȚIGĂU, Dragoș-Lucian (autor) Noi informații despre prezența bănățenilor la universitatea din Viena (secolele XIV-XVI) 49-62 română
2011 Banatica, 21 SIMON, Alexandru (autor) Habsburg politics at the border of Christendom in the early 1500s 55-71 engleză
2011 Banatica, 21 KOCH-TUFIȘ OVIDIU, Marinel (autor) Unele aspecte referitoare la mineritul și metalurgia bănățeană în anii 1718-1726, analiuate prin prisma unor documente aflate la arhivele curții imperiale din Viena 129-162 română
2004 Biblioteca Musei Napocensis, XXI MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Lucrețiu (autor) La vie familiale des affranchis preves en Illyricum 109-113 franceză
2004 Biblioteca Musei Napocensis, XXI BEUTLER, Franziska (autor) Ein fraglicher altar aus Apulum in Besitz der Ostereichen National Bibliothek in Wien 394-397 germană
2004 Biblioteca Musei Napocensis, XXI DEMBISKI, Gunther (autor) Antike fundmunze aus siebenburgen in der sammlung des Wiener munzkabinetts 449-469 germană
2004 Biblioteca Musei Napocensis, XXI CSCHWANTLER, Kurt (autor) Bronzestatuetten aus Siebenburgen in der antikensammlung des kunsthistorischen museums in vien 542-553 germană
1997-1998 Biharea, 1997-1998 CHIFOR, Agata (autor) Portretul austriac: Johann Michael Militz IV. Artă 485-490 română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV TAMAȘ, Veronica (autor) Administrarea Olteniei în timpul ocupației austriece (1718-1739) 119- română
1998 Carpica, XXVII CIOARIC CORNEL, Vivi (autor) Austria și problema otomană în secolul al XVII-lea 285-301 română
1997 Cercetări istorice, XVI CĂZAN, Ileana (autor) Expansiunea habsburgilor spre Dunărea de Jos. Acțiuni diplomatice în Imperiul Otoman între anii 1534-1540 V. Relaţii internaţionale 259-278 română
1968 Cibinium NIEDERMAIER, Paul (autor) Note de călătorie. Muzee etnografice în aer liber din Austria și R.F.G. 517-520 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 POTTER BIKTOR, Herbert (autor) Muzeul Austriac în aer liber din Stubing de lîngă Gratz 299-314 română, germană
1978 Crisia, VIII GORUN, Gheorghe (autor) Implicații sociale și economice ale ocupației militare austriece în Bihor în prima jumătate a secolului al XVIII-lea I. Studii 131-138 română
1987 Crisia, XVII RĂDUȚIU, A. (autor) A treia călătorie a lui Iosif al II-lea în Transilvania I. Arheologie şi istorie - studii 123-127 română
1993 Crisia, XXIII CRĂCIN, Cornel (autor) Societatea academică social-literară "România Jună" din Viena (1871-1916). Forme de desfășurare a activității I. Studii şi articole 203-214 română
2001 Crisia, XXXI GEORGIȚĂ, Mihai (autor) Asediul cetății Oradea (1691-1692) I. Studii şi articole 71-100 română
2016 Crisia, XLVI CIURE, Florina (autor) Cucerirea Aradului de către Habsburgi (1686) într-un izvor venețian contemporan 111-116 română
2017 Crisia, XLVII IANCU, Diana (autor) O relatare despre cucerirea cetății Oradea de către trupele imperiale în anul 1692 85-91 română
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie MĂRIEȘ, S. (autor) La creation de l'agence consulaire autrichienne dans les Principautes Roumaines 69- franceză
2008 Die Romischen Provinzen. Begriff und Grundung WEBER, Ekkehard (autor) Die anfange der provintz Noricum 225-235 germană
2010 Iron Age Communities in the Carpathian Basin , II, seria archaeologica RAMSL, Peter (autor) The La Tene Age Cemetery of Mannersdorf am Leithagebirge, Fur Reinthal Sud, Lower Austria and the Connections to the Parts of the Middle European Corridor 289- engleză
2012 Iron Age Rites and Rituals in the Carpathian Basin., V, seria archaeologica RAMSL, Peter (autor) Late Iron Age burial rites in Eastern Austria 183-188 engleză
2012 Iron Age Rites and Rituals in the Carpathian Basin., V, seria archaeologica KARWOWSKI, Maciej (autor) An ithyphallic celtic figurine from Oberleiserberg 189-212 engleză
2000 Marisia, XXVI, seria arheologie-istorie TEODORESCU, Virgiliu (autor) Din însemnările unui contemporan al zilelor impunerii Dictatului de la Viena 309- română
2012 Marisia, XXXII, seria arheologie BERECKI, Sandor (autor) Das latenezeitliche Gruberfeld von Mannersdorf am Leithagebirge, Flur Reinthal Sud, Niederosterreich - Ramsl Peter 225-226 engleză
1993 Pontica, XXVI IRIMIA, Mihai (autor) Participarea la săpăturile arheologice de la Stillfried (Austria) 305-307 română
1993 Revista Bistriței, VII POP, Ioan (autor) Înființarea Regimentului II românesc de graniță și activitatea lui în perioada 1762-1772 129-141 română, franceză
1993 Revista Bistriței, VII EMANDI, Emil Ioan (autor) Premisele dezvoltării agriculturii moderne în Bucovina (1775-1918): Contribuții privind producția animalieră (I) 203-215 română, franceză
1994 Revista Bistriței, VIII KACSO, Carol (autor) Piese de bronz din depozitul de la Dipșa în muzeul de Istorie Naturală din Viena 21-23 română, germană
1995 Revista Bistriței, IX DORNER, Anton (autor) Administrația Transilvaniei în prima jumătate a secolului al XVIII-lea 175-188 română, germană
1997 Revista Bistriței, X-XI MUREȘAN, Florin (autor) Conscripția din 1750 în districtul inferior al Bistriței (Valea Țibleșului) 115-136 engleză
2000 Revista Bistriței, XIV, SIMPOZIONUL "VIAȚĂ PUBLICĂ, VIAȚĂ PRIVATĂ ÎN MEDIUL URBAN TRANSILVĂNEAN" CÎRJĂ, Ioan (autor) Les roumaines de Transylvanie et l'Empire des Habsbourgs dans la période 1848-1851 - entre réalité et imaginaire Reprezentări. Imaginar 231-244 franceză
2001 Revista Bistriței, XV ANDREI, Mirela (autor) Românii ardeleni și împăratul austriac. Avatarurile mitului "bunului împărat" - de la sfărșitul sec. XVIII-lea la perioada pașoptistă 215-222 română
2002 Revista Bistriței, XVI TEȘCULĂ, Nicolae (autor) Românii ardeleni și propaganda imperială. Problema manualelor școlare 219-224 română
2002 Revista Bistriței, XVI SEMAN, Cosmin (autor) Ioan Micu Moldovan - analist politic al perioadei premergătoare instalării regimului dualist în Transilvania (1848-1865) 247-257 română
2003 Revista Bistriței, XVII BALOG, Marin Iosif (autor) Efectele politicilor economice ale statului austriac asupra modernizării economice a Transilvaniei la mijlocul secolului al XIX-lea (1850-1975) Istorie 207-215 română
2006 Revista Bistriței, XX DIN, Petre (autor) Un boier luminat călător prin Europa - Dinicu Golescu Istorie 203-207 română, engleză
2006 Revista Bistriței, XX TEȘCULĂ, Nicolae (autor) Presa săsească din Transilvania în perioada neoabsolutistă (1850-1860) Istorie 219-234 română, germană
2006 Revista Bistriței, XX BALOG, Marin Iosif (autor) Transporturile și comunicațiile: evoluție și semnificație în procesul modernizării economice a Transilvaniei la mijlocul secolului al XIX-lea Istorie 235-247 română
2006 Revista Bistriței, XX PANĂ, Virgil (autor) Dorin-Ioan RUS, Contribuții la cunoașterea emigrației sașilor reghineni în perioada anilor 1944-1964, Editura Accent. 2005, Cluj-Napoca. Recenzii, viaţă ştiinţifică 374-375 română
2007 Revista Bistriței, XXI-2, Istorie SUCIU, Felician (autor) Mitteleuropa în epoca revoluției de la 1848 63-68 română, franceză
1966 Sargetia-Acta Musei Devensis, IV, Acta Musei Regionalis Devensis BASA, Beniamin (autor) Contribuții la cunoașterea situației și a frămîntărilor țărănești din comitatul Hunedoarei în preajma răscoalei țăranilor din anul 1784, de sub conducerea lui Horea, Cloșca și Crișan 125-135 română, franceză
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V, Acta Musei Devensis IRIMESCU SOFRONI, Rodica (autor) Tezaurul feudal din secolul XVII-XVIII de la Geoagiu Istorie Medie 165-179 română, franceză
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V, Acta Musei Devensis SCHILLING, Roland (autor) Din lupta muncitorilor de pe domeniul Hunedoarei împotriva exploatării, în prima jumătate a secolului al XIX-lea Istorie Medie 215-223 română, franceză
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V, Acta Musei Devensis MAIOR, Liviu (autor) Aspecte ale desfășurării revoluției din 1848-1849 în comitatul Hunedoara Istorie Modernă şi Contemporană 227-234 română, franceză
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V, Acta Musei Devensis ROTAR, Octavian (autor), SUCIU, Georgina (autor) Cîteva documente inedite cu referire la evenimentele petrecute în anul 1848 la Zlatna Istorie Modernă şi Contemporană 235-242 română, franceză
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V, Acta Musei Devensis STOICA, Cornel (autor), VALEA, Mircea (autor) Contribuții la cunoașterea dezvoltării învățămîntului în ținutul Hunedoarei de-a lungul vremurilor Cultură 471-493 română, franceză
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V, Acta Musei Devensis IRIMESCU SOFRONI, Raluca (autor), SCHIOPU, Vasile (autor) Contribuții la cunoașterea școlilor regimentului I românesc de graniță de la Orlat Cultură 495-503 română, franceză
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V, Acta Musei Devensis ISTRATE, Tiberiu (autor) Din trecutul de luptă al țărănimii hunedorene Note 652-655 română
1969 Sargetia-Acta Musei Devensis, VI, Acta Musei Devensis JIVAN, Iosif (autor), VALEA, Mircea (autor) Deva în preajma răscoalei de sub conducerea lui Horea, Cloșca și Crișan Istorie Medie 73-79 română, franceză
1969 Sargetia-Acta Musei Devensis, VI, Acta Musei Devensis SCHILLING, Roland (autor), VALEA, Mircea (autor) Conscripția urbarială a orașului Deva din anul 1785 Istorie Medie 87-92 română, franceză
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis BOTEZAN, Liviu (autor), SCHILLING, Roland (autor) Conscripții urbariale hunedorene din anul 1785 (I) Istorie 121-133 română, franceză
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis BASSA, Beniamin (autor) Transportul sării pe Mureș în secolele XVIII-XIX Istorie 141-149 română, franceză
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis BOTEZAN, Liviu (autor), ENEA, Constantin (autor) Antrenarea gospodăriilor iobăgești din comitatul Hunedoara în economia de mărfuri la începutul veacului al XIX-lea Istorie 151-161 română, franceză
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis CERGHEDEAN, Mihai (autor) Școala de minerit din Săcărîmb Note 225-227 română
1971 Sargetia-Acta Musei Devensis, VIII, Acta Musei Devensis BOTEZAN, Liviu (autor), SCHILLING, Roland (autor) Conscripții urbariale hunedorene din anul 1785 (II) Istorie 89-105 română, franceză
1971 Sargetia-Acta Musei Devensis, VIII, Acta Musei Devensis FRĂȚILĂ, Ion (autor) Prefectura județului Hunedoara Fonduri arhivistice 245-259 română
1972 Sargetia-Acta Musei Devensis, IX, Acta Musei Devensis JIVAN, Iosif (autor) Considerații asupra cauzelor răzvrătirii țăranilor din Dobra (comitat Hunedoara), la 1721 Studii şi articole 89-97 română, franceză
1972 Sargetia-Acta Musei Devensis, IX, Acta Musei Devensis MÎRZA, Iacob (autor) Protocollum Regii Gimnasii Zalathnensis (Unele probleme privind importanța protocoalelor școlare) Note şi discuţii 231-246 română, franceză
1972 Sargetia-Acta Musei Devensis, IX, Acta Musei Devensis RETEGAN, Simion (autor) Cinci petiții inedite din 1852 ale lui Avram Iancu Note şi discuţii 247-258 română, franceză
1974-1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, Acta Musei Devensis IONAȘ, Vasile (autor) Convenția referitoare la corăbierii de pe Mureș încheiată la 10 ianuarie 1721 Studii şi articole 149-152 română, franceză
1974-1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, Acta Musei Devensis DUDAȘ, Florian (autor) Un catalog de documente din secolul al XVIII-lea identificat în părțile Zarandului Studii şi articole 153-161 română, franceză
1974-1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, Acta Musei Devensis CERGHEDEAN, Mihai (autor) Frămîntări sociale în rîndurile minierilor hunedoreni în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea Studii şi articole 163-172 română, franceză
1974-1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, Acta Musei Devensis FRĂȚILĂ, Ion (autor), IONAȘ, Vasile (autor) Date privind populația iobăgească a domeniului Hunedoara la 1725 Comunicări 377-378 română, franceză
1974-1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, Acta Musei Devensis CERGHEDEAN, Mihai (autor) Din acțiunile minerilor din Ghelar pentru recunoșterea statutului de metalurgi Comunicări 379-381 română, franceză
1977 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIII, Acta Musei Devensis EDROIU, Nicolae (autor) Caracterul antihabsburgic al răscoalei lui Horea (1784-1785) Centenarul independenţei de stat a României 29-32 română, germană
1977 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIII, Acta Musei Devensis WARDEGGER, Nicolae (autor) Momente ale luptei comune a poporului român și a naționalităților conlocuitoare contra imperiului habsburgic Centenarul independenţei de stat a României 33-39 română, franceză
1977 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIII, Acta Musei Devensis TAMAȘ, Alexandru (autor) Economia fierului în Transilvania între anii 1750-1780 Studii şi articole 317-328 română, franceză
1977 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIII, Acta Musei Devensis EDROIU, Nicolae (autor) Lupta de la Brad (28 nov. 1784) dintre țărănimea răsculată și trupele de represiune Studii şi articole 335-339 română, germană
1977 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIII, Acta Musei Devensis RETEGAN, Simion (autor) Date statistice din arhiva Guberniului Transilvaniei privitoare la comitatul Hunedoara în anii guvernării liberale Studii şi articole 377-396 română, germană
1977 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIII, Acta Musei Devensis POPA, Mircea (autor) O contribuție la "Bibliografia românească veche": circulara episcopului Bob din 1799 Note şi discuţii 577-578 română, franceză
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV, Acta Musei Devensis CERGHEDEAN, Mihai (autor), MARINESCU, Ștefan (autor) Contribuții privind desfășurarea revoluției de la 1848-1849 în comitatele Hunedoara și Zărand Studii şi articole 393-408 română, franceză
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV, Acta Musei Devensis PALAMARIU, Olimpia (autor) Tezaurul de la Vărmaga Note şi discuţii 675-677 română, franceză
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV, Acta Musei Devensis POPA, Mircea (autor) Noi contribuții la "Bibliografia românească veche" Note şi discuţii 679-687 română, franceză
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV POPOROGU, Ion (autor) Pătrunderea capitalului străin în industria minieră a Văii Jiului în a doua jumătate a sec. XIX Studii şi articole 249-260 română, engleză
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV IRIMESCU, Rodica (autor) SIMION RETEGAN, Dieta românească a Transilvaniei (1863-1864), Cluj Napoca, 1979, 268 p. RECENZII 518-524 română
1982-1983 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVI-XVII, Acta Musei Devensis FENEȘAN, Cristina (autor) Relațiile Transilvaniei cu Imperiul Otoman în anii 1613-1629 Studii şi articole 281-286 română, germană
1982-1983 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVI-XVII, Acta Musei Devensis PALAMARIU, Olimpia (autor) Tezaurul feudal de la Călanul Mic (sec. XVI-XVII) Studii şi articole 299-309 română, franceză
1982-1983 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVI-XVII, Acta Musei Devensis IRIMESCU-ANDRUȘ, Rodica (autor) Lista tîrgurilor din Transilvania, Banat și România (1852-1918) Studii şi articole 389-410 română, engleză
1984-1985 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVIII-XIX, Acta Musei Devensis LAZĂR, Ioachim (autor) Zarandul - principalul focar al răscoalei țăranilor români conduși de Horea, Cloșca și Crișan Bicentenarul răscoalei lui Horea 7-16 română, franceză
1984-1985 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVIII-XIX, Acta Musei Devensis TĂNĂSESCU, Constantin (autor) Cîteva aspecte particulare privind răscoala lui Horea de la 1784 Bicentenarul răscoalei lui Horea 25-32 română, germană
1984-1985 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVIII-XIX, Acta Musei Devensis VÎNĂTORU, Elenuța Marioara (autor) O descriere a comitatului Hunedoara la 1773 Studii şi articole 241-245 română, franceză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis IONAȘ, Vasile (autor) Administrația românească a Comitatului Zarand între anii 1861 și 1876 (I) Studii şi articole 327-335 română, franceză
1988-1991 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, Acta Musei Devensis LAZĂR, Ioachim (autor) Contribuții la istoria învățămîntului elementar românesc din județul Hunedoara (1780-1848) Studii şi articole 207-232 română, franceză
1992-1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, Acta Musei Devensis BIȚU, Voichița (autor) Două diplome ale trădării Studii şi articole 407-413 română, franceză
1992-1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, Acta Musei Devensis ANDRUȘ, Rodica (autor) Simion Retegan - Satul românesc din Transilvania ctitor de școală (1850-1867), Cluj, 1994, 271 p. Recenzii. Cronica activităţii muzeale. Lista de abrevieri 942-944 română
1995-1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-2, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" LAZĂR, Liviu (autor) Aspecte din lupta pentru impunerea limbii române în justiție, oglindite în documentele unui magistrat român din Transilvania Studii şi articole 81-86 română, franceză
1995-1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-2, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" LAZĂR, Ioachim (autor) Politica școlară a Curții din Viena și a guvernelor maghiare în perioada 1848-1883 Studii şi articole 87-103 română, franceză
1995-1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-2, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" VÎNĂTORU, Elenuța Mărioara (autor), VÎNĂTORU, Viorel (autor) Situația social-economică a Comitatului Hunedoara în perioada 1849-1867 Studii şi articole 123-137 română, germană
1995-1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-1, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" MUREȘAN, Valentin (autor) Protestantismul și Contrareforma - Ecouri și influențe în pictura germană și austriacă din secolele XVII-XVIII Studii şi articole 545-550 română, germană
1995-1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-1, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" TAKACS, Matilda (autor) Medalii transilvănene emise în timpul Mariei Tereza în patrimoniul Muzeului de Istorie Aiud Studii şi articole 567-576 română, germană
1997-1998 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-1, Acta Musei Devensis MUREȘAN, Valentin (autor) Considerații privind scena mitologică în pictura germană și austriacă din secolele XVII-XVIII Studii şi articole 551-562 română, germană
1997-1998 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-1, Acta Musei Devensis POPA, Mircea (autor) Atitudinea autorităților habsburgice față de emigrările din Transilvania reflectată în cîteva documente de arhivă Studii şi articole 737-740 română, engleză
1997-1998 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-1, Acta Musei Devensis VÎNĂTORU, Elenuța Mărioara (autor) Cîteva considerații despre situația economico-socială a țărănimii hunedorene între anii 1750-1784 Studii şi articole 741-748 română, franceză
1997-1998 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-1, Acta Musei Devensis LAZĂR, Ioachim (autor) Aron Budai (1763-1847) și mișcarea pentru emancipare națională a românilor din Transilvania Studii şi articole 863-871 română, franceză
1997-1998 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-2, Acta Musei Devensis IONAȘ, Vasile (autor) Costin Feneșan, Administrație și fiscalitate în Banatul imperial 1716-1778, Editura de Vest, Timișoara, 1997, 211 p. Recenzii, cronică 711-712 română
1999-2000 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-2, Acta Musei Devensis DEMȘEA, Dan (autor) Revoluție și mișcare națională la Arad în 1848-luna martie (încercare de descifrare a mecanismelor) Studii şi articole 27-32 română, franceză
1999-2000 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-2, Acta Musei Devensis DEMȘEA, Dan (autor) Premisele cooperării militare româno-austriece la Mureșul Inferior (aprilie - octombrie 1848) Studii şi articole 45-55 română, franceză
1999-2000 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-2, Acta Musei Devensis TĂTAR, Octavian (autor) Lupte dintre insurgenții maghiari și trupele imperiale în zona Sibiului (ianuarie-februarie 1849) Studii şi articole 73-80 română, engleză
1999-2000 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-2, Acta Musei Devensis JOSAN, Nicolae (autor) Asediul Cetății Alba Iulia la 1848-1849 după documente din arhiva de război din Viena Studii şi articole 85-90 română, franceză
1999-2000 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-2, Acta Musei Devensis MORAR, Marcel (autor) Considerații privind intervenția rusă în Transilvania în timpul revoluției din 1848-1849 Studii şi articole 91-97 română, engleză
1999-2000 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-2, Acta Musei Devensis MORAR, Marcel (autor) Aspecte ale relației biserică-naționalitate în Transilvania și Banat, la jumătatea secolului al XIX-lea Studii şi articole 107-115 română, engleză
1999-2000 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-2, Acta Musei Devensis VULEA, Camelia Elena (autor) Aspecte din activitatea lui Dimitrie Moldovan între 1849-1860 Studii şi articole 161-180 română, engleză
2004 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXII, Acta Musei Devensis PETRESCU, Dorin (autor) Aspecte privind participarea românilor hunedoreni la războiul austro-prusac din 1866  Istorie 291-324 română, germană
2006 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXIV, Acta Musei Devensis TĂTAR, Octavian (autor) Formule de protocol în tratatele habsburgo-transilvănene din anii 1540-1570 – între tradiție și modernitate  Istorie 55-61 română, engleză
2006 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXIV, Acta Musei Devensis DIN, Petre (autor) Intrarea împăratului Francisc Iosif I în 1852 în Transilvania. Discurs și reprezentare  Istorie 173-178 română, engleză
2010 Sargetia-Acta Musei Devensis, I, Acta Musei Devensis, seria nouă IVĂNUȘ, Dan (autor) Matrice sigilare militare din colecția Muzeului Brukenthal – Muzeul de Istorie Casa Altemberger din Sibiu  Studii, articole, comunicări, note 297-302 română, franceză
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Etnografie - Artă - Muzeografie - Științele Naturii - Restaurare și Conservare - Recenzii CUCUIET, Lucian (autor) Evacuarea aurorităților românești din județul Satu Mare în urma Dictatului de la Viena 229-231 română
2000-2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă HORVAT LIUBA, Irina (autor) Al II-lea Arbitaj de la Viena (30 aug. 1940). Poziția armatei române 425- română
2008 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXV, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă BĂLU, Daniela (autor) Biserica greco-catolică. Organizare ecleziastică. Transformări structurale în anii atbitrajului de la Viena 247- română
1963 Studii Clasice, V PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Al IV-lea Congres internațional de epigrafie greacă și latină (Viena, 17-22 septembrie 1962 Studiile clasice în lume 339-340 română
1968 Studii Clasice, X GEORGESCU, Valentin Al. (autor), RABER, Fritz (autor) Cronica de drept roman Studiile clasice în lume 275-277 română, germană
1974 Studii Clasice, XVI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) L'ANNEE PHILOLOGIQUE. Bibliographie critique et analytique de l'antiquité gréco-latine. Tome XLII. Bibliographie de l'année 1971 et complément d'années antérieures. Paris, Société d'édition „Les Belles Lettres", 1973. XXXI+ 856 p. RECENZII 317 română
2009 Studii și Cercetări Etnoculturale, XIV SENI, Ioan (autor) Generalul năsăudean Leonida Pop - în slujba curții de la Viena 231-234 română
2004 The Antique Bronzes. Typology, Chronology, Authenticity GSCHWANTLER, Kurt (autor) Romische Bronzen aus Osterreich. Neufunde und Nachtrage seit 1967 199-216 germană