Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 910 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I BEJENARU, Ionel (autor) Armenii botoșăneni și rolul lor în dezvoltarea economică a Moldovei Istorie 179-182 română
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I MACARIE, Gheorghe (autor) Interferențe oriental-occidentale în arta epocii lui Vasile Lupu CIVILIZAŢIE. CULTURĂ 245-260 română
2004 Acta Moldaviae Septentrionalis, III MACARIE, Gheorghe (autor) Școli grecești în Moldova secolelor XVII-XIX 14-43 română
2004 Acta Moldaviae Septentrionalis, III FETCU, Ion (autor) Basarabia - străvechi pîmînt românesc - 85 de ani de la Unirea Basarabiei cu România - 236-255 română
2004 Acta Moldaviae Septentrionalis, III PĂUNESCU, Alexandru (autor) Istoricul cercetărilor paleolitice din Moldova 346-352 română
2005 Acta Moldaviae Septentrionalis, IV DENIZE, Eugen (autor) Moldova lui Ștefan cel Mare la intersecția de interese a marilor puteri (1457-1474) 58-76 română
2005 Acta Moldaviae Septentrionalis, IV CIOBANU, Veniamin (autor) Considerații privind raporturile Moldovei cu Polonia în timpul Domniei lui Ștefan cel Mare 105-123 română
2005 Acta Moldaviae Septentrionalis, IV NICOLAE, Eugen (autor) Invazia asprilor otomani și riposta lui Ștefan cel Mare: emisiunile moldovenești de tip otoman 124-131 română
2005 Acta Moldaviae Septentrionalis, IV PRODAN, Dan (autor) Moldoveni și otomani în timpul lui Ștefan cel Mare. O bibliografie 142-191 română
2005 Acta Moldaviae Septentrionalis, IV SOREANU, Mircea (autor) Domnia lui Ștefan cel Mare în context internațional 192-198 română
2005 Acta Moldaviae Septentrionalis, IV BEJENARU, Ionel (autor) Statuia lui Ștefan cel Mare de la Chișinău 282-283 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 PRODAN, Dan (autor) Moldoveni și otomani în timpul lui Ștefan cel Mare. Completarea bibliografie 59-73 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 CEOBANU, Adria-Bogdan (autor) Problema Basarabiei în contextul războiului de independență 183-189 română
2009 Acta Moldaviae Septentrionalis, VII-VIII, seria 2008-2009 DERGACIOVA, Lilia (autor) Monede medievale moldovenești din colecții particulare din Republica Moldova (II) 144-152 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX HRIBAN, Cătălin (autor) Topografia orașului medieval moldovenesc: probleme teoretice și metodologice 61-78 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX CARANFILOV, Bogdan (autor) Geneza identității naționale în Moldova (prima jumătate a secolului al XIX-lea) 127-137 română
2012 Acta Moldaviae Septentrionalis, XI VIERU, Paul-Narcis (autor) Istoricul cercetărilor asupra utilizării apelor din Moldova 333-341 română
2015-2016 Acta Moldaviae Septentrionalis, XIV-XV GICOVEANU, Mihai (autor) Doi boieri moldoveni: Iorgu Vârnav Liteanu - tatăl și fiul LOCURI ŞI OAMENI DN ZONA BOTOŞANI 125-135 română (rezumat în engleză)
2017 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVI PÎNZAR, Alexandru (autor) Documente din arhive pierdute copiate de Artur Gorovei VARIA HISTORICA 209-304 română (rezumat în engleză)
2017 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVI VIERU, Paul-Narcis (autor) Istoricul alimentărilor cu apă din marele orașe ale Moldovei VARIA HISTORICA 313-32 română (rezumat în engleză)
2017 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVI PRODAN, Dan (autor) Laura Pumnea, Cătălin Petrișor, (Re)amintiri: Oltenia pentru Moldova. Foametea din 1946 - 1947, Editura Antheo, Craiova, 2016, 129 p. veline. NOTE BIBLIOGRAFICE 435-437 română
2019 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVIII GOROVEI, Ștefan (autor) Artur Gorovei – Sever Zotta: crâmpeie de dialog epistolar GENEALOGIE 196-202 română (rezumat în franceză)
2019 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVIII BĂLTUȚĂ, Steliana (autor) Otilia Bălinișteanu, Moldova bisericilor de lemn. Album de reportaj NOTE BIBLIOGRAFICE 392-393 română (rezumat în engleză)
2002 Acta Musei Maramorosiensis, I DĂNCUȘ, Mihai (autor) Jocurile cu măști în comuna Udești Suceava II. Obiceiuri 117-122 română
2007 Acta Musei Maramorosiensis, VI COVACI, Stela (autor) Poetul Nicolae Labiș - cercetător de folclor în Țara de Sus a Moldovei 248-250 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII COVACI, Stela (autor) Tradiții populare din zona Țării de Sus a Moldovei în comuna Rădăuți-Prut, județul Botoșani (datini, urari, colinde, teatru popular) 109-118 română
2014 Acta Musei Maramorosiensis, X COLOȘENCO, Mircea (autor) Bal-maske' în Țările Române (sec. XIX) ETNOGRAFIE - ETNOLOGIE - FOCLOR - MUZEOLOGIE 168-174 română
2016 Acta Musei Maramorosiensis, XII, nr. I DURA, Claudia (autor) Femeia româncă - revoluționar la 1848? ISTORIE- ISTORIA CULTURII - ARHEOLOGIE 103-107 română
1965 Acta Musei Napocensis, II BOTEZAN, Liviu (autor), ROȘCA, M. (autor) Contribuții la problema premizelor sociale ale mișcărilor revoluționare de la 1848 pe teritoriul țării noastre Studii şi Materiale 435-463 română
1967 Acta Musei Napocensis, IV PROTOPOPESCU, George (autor) Mărășești, 1917 Studii şi Materiale 281-319 română
1967 Acta Musei Napocensis, IV PINTEA, V. (autor) Cu privire la așezarea feudală de la Sopor-Iacobeni Note şi discuţii 525-541 română
1969 Acta Musei Napocensis, VI WINKLER, Iudita (autor) Tipurile monetare ale daco-geților și aria lor de răspândire (partea II) Studii şi Materiale 67-91 română (şi un rezumat în germană)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII FIROIU, Dumitru (autor) Despre contribuția lui Alexandru Ioan Cuza la crearea dreptului României moderne 469-479 română (rezumat în franceză)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV FIROIU, Dumitru (autor) Drepturile și libertățile cetățenești în proclamațiile adoptate în timpul revoluției burghezo-democratice de la 1848 din cele trei țări române 445-458 română (rezumat în franceză)
1980 Acta Musei Napocensis, XVII MÎNDRESCU, Gheorghe (autor) Elemente de Renaștere în arhitectura moldovenească din secolul XVI Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 709-734 română (rezumat în franceză)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX CUCOȘ, Ștefan (autor) Începuturile perioadei de tranziție de la eneolitic la epoca bronzului în zona subcarpatică a Moldovei Note şi discuţii 253-260 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX SOROCEANU, Tudor (autor) Valentin Anisimovici, Pam'jatnik pozdnego Tripol'ja (Opît sistematizații), Izdatel'stvo „Stiința", Kišinev, 1980, 206 p. (= 173 p. text cu 9 tabele + 43 fig.). Preț 1 rublă și 80 copeici RECENZII 719-719 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX SOROCEANU, Tudor (autor) Ghenuță Coman, „Statornicie și continuitate. Repertoriul arheologic al județului Vaslui” (Beständigkeit, Kontinuität. Das archäologische Ortsverzeichnis des Kreises Vaslui), Editura Litera, București, 1980, 394 S. mit 175 Abb. (= 76 Karten + 99 Taf.). Preis 53 Lei. RECENZII 722-723 germană
1982 Acta Musei Napocensis, XIX GUDEA, Nicolae (autor) Silviu Sanie, „Civilizație romană la est de Carpați și romanitatea pe teritoriul Moldovei (sec. II l.e.n. - III e.n.)”, Iași, 1981 (264 p. incluzlnd 72 planșe ilustrate). RECENZII 752-754 română
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 MÂNDRUȚ, Stelian (autor) „Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol" Iași”, XXIV/1, 2, 1987, 655, 763 p. Recenzii şi cronică 1021-1202 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie EDROIU, Nicolae (autor) Posesiunile transilvănene ale lui Ștefan Răzvan, domnul Moldovei (1595) și ale văduvei sale, Doamna Măriuca Note şi discuţii 513-520 română
1995 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie POP IOAN, Aurel (autor) Relații între Transilvania și Moldova în timpul lui Ștefan cel Mare Studii 11-21 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie COMȘA, Eugen (autor) Morminte ale putătorilor culturii Starcevo-Criș descoperite în Moldova 245-256 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MUNTEANU, Octavian (autor) Cercetări cu privire la epoca bronzului tîerziu în spațiul Pruto-Nistean 19-48 română
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria istorie 2000-2001 MUNTEAN, Ovidiu (autor) Călători francezi prin Țările Române în prima jumătate a secolului al XIX-lea Studii 145-167 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria istorie-2002-2003 MUREȘAN, Ovidiu (autor) Polonia în presa românească din perioada Unirii Principatelor Studii 187-194 română (rezumat în franceză)
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria istorie-2002-2003 PECICAN, Ovidiu (autor) Ideologie creștină și propagandă pentru cruciada târzie: Circulara lui Ștefan cel Mare către principii creștini (25 ianuarie 1475) Miscellanea 223-228 română (rezumat în engleză)
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria istorie-2002-2003 SIMON, Alexandru (autor) Între porturi și cer. Chilia, Cetatea de Baltă, Istambul și Veneția în vara anului 1584 Miscellanea 229-272 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria istorie-2002-2003 MITREA, Daniela (autor) Marius Porumb, „Ștefan cel Mare și Transilvania. Legături culturale și artistice moldo-transilvane în sec. XV-XVI”, Institutul Cultural Român, Cluj-Napoca, 2004, 123 p., în limbile română, franceză și germană, 88 de ilustrații. Note şi recenzii 460-462 română
2007 Acta Musei Napocensis, 41-44-II, seria historica 2004-2007 MUREȘAN, Dan-Ioan (autor) Notes critiques sur l'histoire de l'église moldave au XVe siècle Studii 101-134 franceză
2007 Acta Musei Napocensis, 41-44-II, seria historica 2004-2007 GRUIA ANA, Maria (autor) Saint George on medieval stove tiles from Transylvania, Moldavia and Wallachia. An iconographical approach Istoria Artei 231-254 engleză
2009 Acta Musei Napocensis, 45-46-II, seria 2008-2009 SIMON, Alexandru (autor) The wallachian's in Ottoman-Hungarian power relations (1443's-1440's) Studii 21-37 engleză
2011 Acta Musei Napocensis, 48-II, seria historica MUNTEAN, Ovidiu (autor) Gustave Oelsner și problematica principatelor dunărene la 1840 Studii 91-99 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău VERZA, Gabriela (autor) Date inedite despre țările române și Transilvania într-o lucrare publicată la Londra în 1796 - „Travels in the Year 1792 through France, Turkey amd Hungary to Vienna" de William Hunter Istorie Medie 165-169 română
1998 Acta Musei Porolissensis, XXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău BICHICEAN, Gheorghe (autor) Noi date despre activitatea lui Alecsandru Papiu Ilarian ca profesor la Iași 277-280 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-2, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MERSAROS, Claudiu (autor) Considerații asupra logicii lui Simion Bărnuțiu. Cursul de logică tipărit la Iași, în 1871 Carte veche 473-483 română
2002 Acta Musei Porolissensis, XXIV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Arta din Zalău BULAT, Nicolae (autor) Posadnicii. Spița genealogică a lui Costea Posadnic, Pârcălab de Soroca Istorie medievală 227-233 română
2003 Acta Musei Porolissensis, XXV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău JELESNEAC, Mihail (autor) Contribuții la punerea în valoare a unor bunuri provenite din săpătură arheologică. Tehnici de realizare în epocă Restaurare. Conservare 749-752 română
2007 Acta Musei Porolissensis, XXVIII-XXIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă VELCULESCU, Cătălina (autor) Din nou despre Dimitrie Cantemir și Damaschin Studitul Istoria culturii. Carte veche 277-284 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii HUȚ, Anca-Daniela (autor) Căsătorie și nuntă "ca spectacol" în familiile boierești din Țara Românescă și Moldova în secolul al XVII-lea Istorie Medie 35-44 română (şi un rezumat în engleză)
2013 Acta Musei Porolissensis, XXXV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie - conservare - restaurare OȚA, Silviu (autor) Cercei decorați cu o sferă din sârme descoperiți pe teritoriul României (secolele XI - XV) Migraţii. Ev mediu 295-302 engleză (şi un rezumat în română)
2016 Acta Musei Porolissensis, XXXVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie - restaurare - conservare BERZOVAN, Alexandru (autor) Akinakai. Pumnale, spade și săbii în spațiul est-carpatic al României (sec. VII-V Î.H.) Epoca metalelor 139-162 română (şi un rezumat în engleză)
2006 Acta Musei Tutovensis, I BRUDIU, M. (autor) Prelucrarea osului și cornului în gravetianul oriental sin spațiul carpato-nistrean: resurse, repertoriu, ocupații 45-47 română
2009 Acta Musei Tutovensis, IV GROSU, Vasile (autor), VORNIC, Vlad (autor) Necropola de tip Sîntana de Mureș - Cernjachov de la Brăviceni (R. Orhei, Republica Moldova). Date preliminare 20-28 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V VORNIC, Vlad (autor) Morminte răvășite din necropola de tip Sîntana de Mureș:cerjachov de la Brăviceni (R-nul Orhei, Republica Moldova) 88-98 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V BACAL, Svetlana (autor), BUȘMACHIU, Galina (autor), CALESTRU, Livia (autor) Taxonomic composition of insects (Collembola, Copeoptera:Carabidae, Silphidae, Staphylinidae and Chrysomelidae) from the forest ecosystewms of the Republic of Moldova 267-275 engleză
2010 Acta Musei Tutovensis, V GÎRNEȚ, Mariana (autor) Scelionidele (Hymenoptera, Scelionidae) din rezervația științifică "Orurul de Jos" din Republica Moldova 276-282 română
2011 Acta Musei Tutovensis, VI CIOBANU, Larisa (autor), KURCEATOV, Serghei (autor), VORNIC, Vlad (autor) Ceramica de producție locală din necropola de tip Sîntana de Mureș - Cernjachov de la Brăviceni 95-119 română
2011 Acta Musei Tutovensis, VI BACAL, Svetlana (autor) Contribuții la cunoașterea coleopterelor din lemnul descompus al pădurilor din Republica Moldova 200-204 română
2011 Acta Musei Tutovensis, VI BUȘMACHIU, Galina (autor) Diversitatea specifică a colembolelor din biotopii saprolignicoli din Republica Moldova 205-209 română
2012 Acta Musei Tutovensis, VII CROITORU, Costin (autor) Despre relațiile comerciale dintre romani și "barbari" cu privire specială la spațiul dintre Carpați și Prut 147-157 română
2013 Acta Musei Tutovensis, VIII LANGU, Sorin (autor) Aspecte ale preșurilor la animale, la începutul secolului al XVII-lea în Moldova 114-118 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X BUBULICI, Valeriu (autor), CIOBANU, Larisa (autor), VORNIC, Vlad (autor) Impresii despre colaborarea cu Muzeul "Vasile Pîrvan" din Bîrlad a arheologilor de la Chișinău 32-33 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X CIOBANU, Larisa (autor), TABUNCIUC, Sergiu (autor), VORNIC, Vlad (autor) Descoperiri din așezarea de tip Sîntana de Mureș-Cerneahov de la Tamciogi-Valea Tișovei (com. Rădeni, r. Strășeni, Republica Moldova) 108-130 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X IONIȚĂ, Ion (autor), ȘOVAN, Octavian (autor) Jetoane de sticlă romane descoperite în așezări ale dacilor liberi din Moldova 145-150 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X TEODOR, Dan (autor) Ornamentica ceramicii lucrate cu mîna din secolele VI-IX Hr. De la est de Carpați 184-201 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X MOGORICI, Cristina (autor), NICOARĂ, Igor (autor) Rezervații (monumente) geologice și paleontologice din nord-estul Republicii Moldova 280-288 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X MOGORICI, Cristina (autor), RĂȚOI, Gabriel (autor) Fauna de moluște miocene de la Draxeni: Date preliminare 289-296 română
2009 Analele Banatului, XVII, seria Arheologie-Istorie KAISER, Elke (autor), KASUBA, Maja (autor) Ein rillenhammer mit geritzten darstellungen aus Șoldănești, nordwesrrliches Schwarzmeergebiet 175-198 germană
2009 Analele Banatului, XVII, seria Arheologie-Istorie POPESCU, Anca-Dana (autor) Un pumnal de tip răsăritean din Moldova 271-278 română (rezumat în engleză)
1993 Analele Brăilei, 1 SPINEI, Victor (autor) Comerțul și geneza orașelor din Sud-Estul Moldovei (secolele XIII-XIV) 171-236 română
1993 Analele Brăilei, 1 ARTIMON, Alexandru (autor) Rolul comerțului în dezvoltarea urbană a tîrgurilor din Sud-Vestul Moldovei în secolele XIV-XVII 245-264 română
1993 Analele Brăilei, 1 ASĂVOAIE, Costică (autor) Observații asupra premizelor urbanizării în evul mediu. Cazul Țării Moldovei 455-462 română
1993 Analele Brăilei, 1 LUPAȘCU, Valeriu (autor) Aspecte urbanistico-arhidecturale ale dezvoltării orașului Chișinău (sec. XVII-XIX) 483-494 română
1996 Analele Brăilei, 2 TABUNCIG, Sergiu (autor) Românii din Codrii Moldovei în evu mediu timpuriu (studiu arheologic pe baza ceramicii din așezarea Hansca) - Postică Gh. 595-396 română
2011 Analele Brăilei, 11, seria istorie-cultură-civilizație ȚURCANU, Ion (autor) Teritoriul dintre Prut și Nistru în evoluție istorică. Problema numelui Basarabia 127-168 română
2012 Analele Brăilei, 12, seria istorie-cultură-civilizație MOȚOC, Radu (autor) Sfințirea categralei episcopale "Sf. Impărați Constantin și Elena" din Bălți 475-493 română
2012 Analele Brăilei, 12, seria istorie-cultură-civilizație BADEA, Andreea-Mihaela (autor) Aspecte ale vieții culturale în Moldova și Țara Românească la sfîrșitul secolului al XVIII-lea ți începutul secolului al XVIII-lea. Premise ale umanismului românesc 523-534 română
2012 Analele Dobrogei, X-XIII, serie nouă BUZATU, Gheorghe (autor) 1812-2012 Basarabia și iar Basarabia .9-27 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-II, seria 2002-2003 MARȚINCU, Monica (autor) Relații moldo-athonite în secolele XV-XVII .7-14 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-II, seria 2002-2003 DOBRINCU, Dorin (autor) Privilegii fiscale în Moldova epocii fanariote (II) 35-62 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-II, seria 2002-2003 CĂRĂBUȘ, Gheorghe-Gabriel (autor) Rapoartele consulare străine despre starea de spirit îm Moldova după Cpngresul de la Paris (1856) 63-109 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-II, seria 2002-2003 JITĂREANU, Benonia (autor) Documente moldovenești - sec. XVIII-XIX 309-314 română
2007 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXI-XXXII-XXXIII, seria 2004-2005-2006 PIVOVAROV, Serghii (autor) Archaelogical materials belonging to the 14 century within the monuments from the Superior Prut and Middle Nistre interfluve 103-126 rusă
2007 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXI-XXXII-XXXIII, seria 2004-2005-2006 JITĂREANU, Benonia (autor) "Mărturii necenzurate" Moldova la mijlocul secolului al XIX-lea 269-278 română
2007 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXI-XXXII-XXXIII, seria 2004-2005-2006 MACAN, Olecsandr (autor) Hotin Citadelle - a great monument of Moldavian medieval architecture 355-360 rusă
2009 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXIV-XXXV-XXXVI, seria 2007-2008-2009 PIVOVAROV, Serghii (autor) Răspîndirea scrisului la populația medievală din interfluviul Prutului Superior și Mistrului Mijlociu 185-186 română
2009 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXIV-XXXV-XXXVI, seria 2007-2008-2009 CĂRUNTU, Mihai-Aurelian (autor) "O candela a Românismului" în fața ofensivei răsăritului: Tribuna Romanilor Transnistrieni versus R.A.S.S. Moldovenească 301-317 română
2009 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXIV-XXXV-XXXVI, seria 2007-2008-2009 GRAD, Cornel (autor) Ultimatumul societic din iunie 1940: a doua ciopîrțire a Moldovei în epoca modernă 331-344 română
2012 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXIX OGUY, Alexandr (autor) Misterioasele "ruble de argint friagesc" și alte ruble pe teritoriul principatului Moldovei (1399-1475) 141-154 engleză
2013 Anuarul Muzeului Bucovinei, XL BUBURUZAN, Silviu (autor) Cîteva considerații privind existența unor structuri informative în Moldova în secolele al XV-lea și al XVI-lea 63-74 engleză
1997 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1922-1997 PAVEL, Emilia (autor) Obiceiurile agrare și culte funerare reflectate în jocurile cu măști din Moldova 127-148 română
2007 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei TOȘA, Ioan (autor) Contribuții la cunoașterea păstoritului din satele moldovene de la sfîrșitul secolului al XIX-lea 177-210 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei DATCU, Iordan (autor) Obiceiuri nupțiale din Moldova. Tipologie și corpus de texte - Ciubotaru S. 358-459 română
2011 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei DATCU, Iordan (autor) Arta muzicală din Republica Moldova 461-463 română
1977 Anuarul Muzeului Județean Suceava, 4 IGNAT, Mircea (autor) Contrubuții numismatice la istoria dacilor din nordul Moldovei în secolele II-III 75-91 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V GOROVEI, Ștefan (autor) Cu privire la data primelor monede moldovenești 567-571 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 LAZĂR, Mihai (autor) Contribuții la cunoașterea fiscalității în Moldova în secolul al XVIII-lea: văcăritul, cunița, alămul și cornăritul 149-161 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 SOLCANU, Ion (autor) Reflectarea luptei pentru independență în pictura murală din nordul Moldovei (noi contribuții) 279-286 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Unele probleme ale începuturilor neoliticului la est de Carpații Orientali 163-167 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII OLTEANU, Ștefan (autor) Realități demografice pe teritoriul Moldovei de Nord în sec. VIII-XI e.n 193-198 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII EMANDI, Emil (autor) Aspecte demoeconomice privind zona de nord a Moldovei (din secolul IX pînă în prima jumătate a secolului XVI) în lumina cercetărilor istorice, arheologice, paleobotanice și antropogeografice) 199-242 română
1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VIII LAZĂR, Mihai (autor) Gorștina de oi în Moldova în secolele XV-XVIII 243-255 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X URSULESCU, Nicolae (autor) Contribuții la cunoașterea evoluției și poziției cronologice a culturii Starcevo-Criș pe teritoriul Moldovei 261-382 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X LAZĂR, Mihai (autor) Gorștina (desetina) de porci în Moldova în secolele XV-XVIII 455-470 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X EMANDI, Emil (autor), ȘERBAN, Constantin (autor) Contribuții de geografie istorică la cunoașterea fenomenului demografic din nord-vestul Moldovei la sfîrșitul secolului al XVIII-lea 471-529 română
1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava, X CÎRCIUMARU, Marin (autor) Noi determinări de semințe carbonizate și impresiuni de semințe descoperite în straturile arheologice din Moldova 827-834 română
1985 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XI-XII, seria 1984-1985 URSULESCU, Nicolae (autor) Considerații istorice privind tipurile de așezări ale culturilor Starcevo-Criș și ceramicii liniare din Moldova 95-100 română
1985 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XI-XII, seria 1984-1985 RUSȘINDILAR, Petru (autor) Mișcarea muncitoprească și socialistă din nodul Moldovei în noile condiții create prin făurirea statului național unitar (1918-1920) 235-246 română
1985 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XI-XII, seria 1984-1985 LEMNY, Ștefan (autor) Rolul cărții în dezvoltarea conștiinței naționale - Contribuția Moldovei 269-280 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 DEMCIUC, Vasile (autor) Raporturi și influențe politice și spirituale în Moldova (sfîrșitul sec. XIV-începutul sec. XV) 129-146 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 LAZĂR, Mihai (autor) Creșterea animalelor în Moldova medievală în viziunea geografilor, etnografilor, sociologilor și filologilor 161-170 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 BLAJ, Pavel (autor) Boieri din sfatul domnesc al Moldovei în prima jumătate a secolului al XVIII-lea 199-208 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 IACOBESCCU, Mihai (autor) Acțiuni, pretexte, mijloace ale habsburgilor pentru a acapara nordul Moldovei ("cheia Moldovei") Priteste ale românilor (1771-1777) 209-219 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 BODNARIUC, Ioan (autor) Întămplări la granița de sud a Moldovei în epoca medievală 85-89 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 LAZĂR, Mihai (autor) Obligațiile fiscale privitoare la creșterea vitelor în Moldova medievală (secolele XV-XVIII). Considerații istoriografice 128-149 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 BLAJ, Pavel (autor) Boieri din sfatul domnesc al Moldovei în secolul al XVIII-lea (II) 151-171 română
1992 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XVII-XVIII-XIX, seria 1990-1991-1992 CÎRLAN, Nicolae (autor) În legătură cu activitatea tipografiilor românești de la Dubăsari și Movilău 247-257 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Cahle descoperite la curți domnești din Moldova 71-86 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX LAZĂR, Mihai (autor) Creșterea vitelor în Moldova medievală în viziunea izvoarelor narative interne 103-111 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX CEAUȘU MIHAI, Ștefan (autor) Boieri din sfatul domnesc al Moldovei în secolul al XVIII-lea (III) 125-141 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI TELNOV, Nicolae (autor) Complexele medievale timpurii de prelucrare a fierului în interfluviul Prut-Nistru 31-40 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI DEMCIUC, Vasile (autor) Raporturi și influențe politice și spirituale în Moldova afîrșitului de veac XIV-începutul veacului al XV-lea (I) 57-93 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI GHIMPU, Vlad (autor) Mănăstirea Căpriana și rolul ei în spiritualitatea românească 94-101 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI MITRIC, Olimpia (autor) Circulația Cazaniei lui Varlaam în Moldova 348-361 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI LAZĂR, Mihai (autor) Obligații fiscale moldovenești mai puțin cunoscute 581-587 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 CONȚESCU, Elena (autor) Climatul social-politic și linvistic în care a văzut lumina tiparului opera lui Mihai Eminescu la Chișinău 556-561 română
2000 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXIV-XXV, seria 1997-1998 ANDRONIC, Mugur (autor), NICULICĂ, Bogdan (autor) O nouă așezare precucuteniană în Nordul Moldovei .7-17 română
2000 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXIV-XXV, seria 1997-1998 GOGU, Monica (autor) Despre organizarea granițelor în Moldova (secolele XIV-XV) 141-146 română
2000 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXIV-XXV, seria 1997-1998 BLAJ, Pavel (autor) Dregători din sfatul domnesc al Moldovei în secolul al XVII-lea (I) 179-197 română
2000 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXIV-XXV, seria 1997-1998 DOBRINCU, Dorin (autor) Privilegii fiscale în Moldova epocii fanariote (I) 199-216 română
2001 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXVI-XXVII-XXVIII, seria 1999-2000-2001 CHIRICA, Vasile (autor), VĂLEANU, Mădălin (autor) Cercetări arheologice de teren în Podișul Moldovei .11-44 română
2001 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXVI-XXVII-XXVIII, seria 1999-2000-2001 OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest (autor) Societate, economie, politică - Populațiile de pe teritoriul Moldovei și lumea sud-est europeană în secolele IV-XIV în lumina descoperirilor monetare 311-355 română
2001 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXVI-XXVII-XXVIII, seria 1999-2000-2001 PÎRVAN, Katiușa (autor) Monede moldovenești păstrate la Muzeul Național de Istorie a României 357-384 română
2001 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXVI-XXVII-XXVIII, seria 1999-2000-2001 OPASCHI, Cătălina (autor) Două sigilii inedite ilustrînd activitatea medicală din Moldova în secolul al XIX-lea 451-462 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie STAN, Constantin (autor) Activitatea refugiaților ardeleni, bănățeni și bucobineni în Basarabia (1917-1918) 427-440 română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria Istorie NOVAC, Vasile (autor) Activitatea politică a argeșenilor și mușcelenilor reflectată în paginile ziarului „Românul" în perioada august 1857-iunie 1859 Istorie Modernă şi Contemporană 233-256 română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria Istorie BICA, Ion (autor) Cinstirea Sfântului Gheorghe pe teritoriul României în lumina documentelor arheologice, epigrafice, sigilografice și literare (secolele IV-XIII) Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 117-121 română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria Istorie NEAGOE, Claudiu (autor) "Uniuni dinastice" și proiecte matrimoniale între țările române în a două jumătate a veacului al XVI-lea Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 195-202 română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria Istorie DUMITRESCU, Ionel (autor) Aprovizionarea armatelor otomane Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 243-253 română
2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria Istorie LUCA, Cristian (autor) Un protagonist al vieții politice și economice din țările române în primele decenii ale secolului al XVII-lea: Constantin Battista Vevelli Arheologie, istorie antică şi medie 195-202 română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria Istorie NEAGOE, Claudiu (autor) Arnăuții în oștile Moldovei și Țării Românești (secolul al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea) Istorie antică şi medie 423-433 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie MOȚEI, Florin (autor) Oglinzi cu tamga pe teritoriul României Arheologie, istorie antică 91-102 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie ADAMESCU, Ionuț (autor) Contribuții la repertoriul arheologic al județului Galați. Descoperirile din secolele VIII-XI Arheologie, istorie antică 121-133 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie NEAGOE, Claudiu (autor) Seimenii în oștile Moldovei și Țării Românești (secolul al XVIII-lea) Istorie medievală 279-284 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria Istorie VERGATTI, Radu (autor) Nicolae Spătarul Milescu, un diplomat român istoria culturii, personalităţi 321-342 română
2009 Argesis - Studii și Comunicări, XVIII, seria Istorie DIACONESCU, Gabriela-Carmen (autor) Percepția și mentalitatea populației din țările române în evul mediu față de fenomenele naturale Istorie medievală 215-218 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria Istorie IRIMIA, Viorel (autor) Contribuția soților Eugenia și Vasile Neamțu la studierea genezei orașului și a curților domnești din Moldova medievală Lucrările sesiunii anuale de comunări ştiinţifice „Reşedinţe domneşti”, Piteşti, 28-29 octombrie 2010 57-63 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria Istorie APETREI, Cristian (autor) Tipologia locuințelor domnești din secolele XIV-XVI. Câteva considerații cu caracter preliminar Lucrările sesiunii anuale de comunări ştiinţifice „Reşedinţe domneşti”, Piteşti, 28-29 octombrie 2010 65-86 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria Istorie RADU, Măriuca (autor) Țara Românească și Moldova - în reprezentări cartografice timpurii (1458-1596) Lucrările sesiunii anuale de comunări ştiinţifice „Reşedinţe domneşti”, Piteşti, 28-29 octombrie 2010 133-137 română
2012 Argesis - Studii și Comunicări, XXI, seria Istorie CONSTANTINESCU, Nicolae (autor) O veche ctitorie din "Moldovlahia" de peste Prut: Căpriana I (C. 1425-C. 1542) Istorie medievală 47-77 română
2012 Argesis - Studii și Comunicări, XXI, seria Istorie NEAGOE, Claudiu (autor) Sfârșitul domniiilor fanariote și reistaurarea domniilor pământene în Țara Românească și Moldova (1822) Istorie Modernă şi Contemporană 161-168 română
2015 Argesis - Studii și Comunicări, XXIV, seria Istorie PALADE, Lucian Constantin (autor) Considerații privind criza politică din Moldova (1432-1457) Istorie medievală 91-118 română
2017 Argesis - Studii și Comunicări, XXVI, seria Istorie POPESCU, Cornel (autor) Forțele beligerante de pe Frontul român din Moldova în luna iulie 1917 Istorie Modernă şi Contemporană 195-208 română, engleză
2017 Argesis - Studii și Comunicări, XXVI, seria Istorie POPESCU, Cornel (autor), ȚUCĂ, Cornel (autor) Armata a II-a Română la Mărăști: compunere și dispozitiv ofensiv Istorie Modernă şi Contemporană 209-224 română, engleză
2017 Argesis - Studii și Comunicări, XXVI, seria Istorie MOTREANU, Valentin (autor) Cooperarea politico-diplomatică și militară româno-rusă din zona Mărăști-Nămoloasa - 1917 Istorie Modernă şi Contemporană 225-230 română, engleză
2017 Argesis - Studii și Comunicări, XXVI, seria Istorie CHISTOL, Dragoș (autor) Luptele purtate pe vârful Răchitașul Mic, în memoriile generalului Mihail Victor Corbuleanu Istorie Modernă şi Contemporană 231-240 română, engleză
2017 Argesis - Studii și Comunicări, XXV, seria Științele Naturii CODREA, Vlad (autor), RĂȚOI, Bogdan Gabriel (autor), URSACHI, Laurențiu (autor) Miocene vertebrates reworked in Quaternary deposits in Moldavia Zoologie 21-34 română, engleză
2017 Argesis - Studii și Comunicări, XXV, seria Științele Naturii ARDELEAN, Niculina (autor), VARVARA, Mircea (autor) Some observations on the diversity, abundance and dominance of the epigeic arthropods in three biocoenosis of Ursului Valley - Giurgeni forest, Neamț County, Moldavia, Romania, 1990 Zoologie 141-151 română, engleză
1996 Arheologia Medievală, I SPINEI, Victor (autor) Generalități privind geneza orașelor medievale din Moldova 35-53 română
1996 Arheologia Medievală, I ARTIMON, Alexandru (autor) Ceramică fină de uz comun din secolele XIV-XV descoperită în centrele urbane din sud-vestul Moldovei 155-170 română
1996 Arheologia Medievală, I ARTIMON, Alexandru (autor) Colocviul Național Ceramica fină cenușie din Moldova în secolele XIV-XV 202-203 română
1998 Arheologia Medievală, II COTIUGĂ, Vasile (autor) Strpvechi monumente din Republica Moldova - Hîncu Ion 233- română
1998 Arheologia Medievală, II CHIRIAC, Laurențiu (autor) Populația din Moldova centrală în secolele XI-XIII - Tentiuc Ion 238- română
1998 Arheologia Medievală, II RUSU ADRIAN, Andrei (autor) Căpriana. Repere istorico-arheologice - Postică Gh., Constantinescu Nicolae 244- română
2000 Arheologia Medievală, III ARTIMON, Alexandru (autor) Viața spirituală în arașele din sud-vestul Moldovei (secolele XIV-XVII) 72- română
2000 Arheologia Medievală, III BÎRNEA, Pavel (autor), REABOI, Tatiana (autor) Anexele gospodărești de la orheiul Vechi din secolul al XV-lea și de la începutul secolulkui al XVI-lea 85- română
2000 Arheologia Medievală, III MONAH, Felicia (autor) Determinări arheobotanice pentru stațiuni medievale din Moldova și de la Brîila 277- română
2000 Arheologia Medievală, III CÎNDEA, Ionel (autor) Ceramica locală de la Orheiul Vechi din secolele XIV-XVI 297- română
2002 Arheologia Medievală, IV BEJENARU, Luminița (autor) Date arheozoologice privind resursele animale utilizate în economia unor așezări medievale de pe teritoriul Moldovei 215- română
2005 Arheologia Medievală, V BEJENARU, Luminița (autor) Strategia de exploatare a animalelor în cadrul unor amenajări medievale pe teritoriul Moldovei: date arheozoologice 191- română
2005 Arheologia Medievală, V RUSU ADRIAN, Andrei (autor) Ceramica locală de la Orheiul Vechi în secolele XIV-XVI 214- română
1938 Balcania, I PAPACOSTEA, Victor (autor) Esquisse sur les rapports entre la Roumanie et l’Epire 230-244 franceză
1939-1940 Balcania, II-III SIRUNI, Halop Djololian (autor) Armenii în viața economică a țărilor române 107-197 română
1939-1940 Balcania, II-III LONGINESCU, George D. (autor) Feria 199-318 română
1939-1940 Balcania, II-III CONSTANTIN, Gheorghe I. (autor) Tagebuch des schwedischen diplomatischen agenten Johann Mayer über seine Reise durch die Moldau (12-31. Mai 1651) 343-379 germană
1941 Balcania, IV PAPACOSTEA, Victor (autor) Amintirile unui contemporan despre personagiile din "Tragedia Moldovei" 543-564 română
1942 Balcania, V, nr. 1 MIHORDEA, V. (autor) Charles de Peyssonnel 365-392 română
1942 Balcania, V, nr. 1 BELDICEANU, Nicoară (autor) Problema tratatelor Moldovei cu Poarta în lumina cronicei lui Pečevi 393-407 română
1942 Balcania, V, nr. 1 ROSENBAUM, L. (autor) Evreii în scrierile lui Constantin Daponte 421-427 română
1943 Balcania, VI IONESCU, Grigore (autor) Byzance et l'architecture religieuse en Roumanie Art et culture 307-332 franceză
1943 Balcania, VI SIMONESCU, Dan (autor) Le monastère de Cetătzuia (Jassy), foyer de culture de l'Orient orthodoxe Art et culture 357-365 franceză
1943 Balcania, VI ECONOMIDIS, D.V. (autor) Die Frage der griechischen Linguistik in den rumänischen Fürstentümern Art et culture 366-380 germană
1943 Balcania, VI GOLIMAS, Aurel (autor) Les caïmacams inconnus du prince Jean Mavrocordat et la date de son arrivée à Jassy Miscellanées 518-519 franceză
1944 Balcania, VII, nr. 1 CONDURACHI, Emil (autor) Les trésors monétaires de la région carpatho-danubienne et leur importance pour l'histoire des Roumains Histoire 23-44 franceză
1944 Balcania, VII, nr. 1 CAMARIANO, Nestor (autor) GANE, G., Neamurile Mavrodineștilor din Țara Românească și Moldova și monografia familiei Ion Mavrodi vel hatman (La famille Mavrodi de Valachie et de Moldavie et la monographie de la famille Ion Mavrodi, grand Hetman),.Bucarest, 1942, 186 p. in-8. Comptes rendus 197-199 franceză
1944 Balcania, VII, nr. 1 SIMONESCU, Dan (autor) CARTOJAN N., Istoria literaturii române vechi (Histoire de la littérature roumaine ancienne), Vol. I, Bucarest 1940, in folio, 96 p.; Vol. II, Bucarest 1942, in folio, pp. 89 (sic) - 180. Comptes rendus 201-204 franceză
1944 Balcania, VII, nr. 1 CAMARIANO, Ariane (autor) RĂDULESCU, ION HORIA, Teatrul francez în Muntenia în prima jumàtate a secolului al XIX-lea (Le théâtre français en Valachie pendant la première moitié du XIX-e siècle). Sibiu, Imprimeria “Cartea Românească din •Cluj", 1943, IV+ 150 pages, 17 x 11. Comptes rendus 204-211 franceză
1944 Balcania, VII, nr. 1 CARAMAN, Petru (autor) BOBULESCU, C., Lăutari și hori în pictura bisericilor noastre (Musiciens et danses dans la peinture de nos églises), București, 1940, 80 p. [55 planches]. Comptes rendus 234-243 franceză
1944 Balcania, VII, nr. 1 BERZA, Mihai (autor) P. P. PANAITESCU, Începuturile literaturii în limba română dans Revista Fundațiilor Regale, sept. 1943, pp. 601-625; Id., „Perioada slavonă la Români și ruperea de cultura Apusului”, ibid., janv. 1944. pp. 126-151. Comptes rendus 243-248 franceză
1944 Balcania, VII, nr. 2 ALEXANDRESCU DERSCA, Maria Matilda (autor) A propos d'un firman du sultan Mustafa III Histoire 363-390 franceză
1944 Balcania, VII, nr. 2 CIOCAN, R. (autor) La genèse du Psautier de Dosithée Art et culture 428-446 franceză
1944 Balcania, VII, nr. 2 SIMONESCU, Dan (autor) Le livre grec en Roumanie (problèmes bibliographiques) Art et culture 447-464 franceză
1945 Balcania, VIII PALL, Francisc (autor) Les relations de Basile Lupu avec l'Orient orthodoxe et particulièrement avec le Patriarcat de Constantinople Histoire 66-140 franceză
1945 Balcania, VIII CIOCAN, R. (autor), GOSTINSKY, T. (autor) La famille de Dragosh en Pologne Histoire 141-144 franceză
1991 Banatica, 11 DERGACEV, Valentin (autor), URSULESCU, Nicolae (autor) Influences de type Vinca dans le neolithique ancien de Moldavie 157-172 franceză
2013 Banatica, 23 PARASCA, Pavel (autor) În problema temeiului pretențiilor regalității Ungariei de supremație asupra Moldovei medievale 489-504 română
2009 Biblioteca Brukenthal , XXXIX MUSTEAȚĂ, Sergiu (autor) Unele considerații pe marginea răspîndirii nominalului bizantin la est de Carpați în secolele VI-X 135-144 română
2012 Biblioteca Brukenthal , LVIII DERGACIOVA, Lilia (autor) Noi descoperiri numismatice din secolul al XIV-lea proveninf din zona limanul Bugului 151-161 română
2013 Biblioteca Istro-Pontica, 9, seria arheologie TOPAL, Denis (autor), ȚERNA, Stanislav (autor) Ex Oriente: un depozit "răsăritean" de bronzuri de la lîngă satul Brănești, raionul Orhei, Republica Moldova 215-226 română
2013 Biblioteca Istro-Pontica, 9, seria arheologie BĂȚ, Mihail (autor), NICULIȚĂ, Ion (autor), ZANOCI, Aurel (autor) Siturile de pe interfluviul Saharna Mare (sfîrșitul sec. XII-sec. III.a.Chr.) 351-372 română
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui MAREȘ, Ion (autor) Quelques considerations concernant le trone de Lipcani 63-68 franceză
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui SOROCHIN, Victor (autor) Locuințele așezărilor aspectului regional Drăgușeni-Jura 201-231 română
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui DRAGOMIR, Ioan (autor) Eneoliticul cututenian din Sudul Moldovei 233-251 română
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui MARCHEVICI, Vsevolod (autor) Vase zoomorfe eneolitice din Republica Moldova 253-262 română
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui COMȘA, Eugen (autor) Ocupațiile principale ale comunităților culturii Cucuteni din Moldova 263-276 română
1999 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, VI CUCOȘ, Ștefan (autor) Faza Cucuteni B în zona subcarpatică a Moldovei 304 română
2002 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XI SOROCHIN, Victor (autor) Aspectul regional cucutenian Drăgușeni-Jura 401 română
2005 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVI RYZHOV, Serghei (autor) The Tripolye BII-CI Sites of the Pruth-Dninester Region 193-208 engleză
2007 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVIII DUMITROAIA, Gheorghe (autor), MONAH, Dan (autor), NUNINGER, Laure (autor), WELLER, Olivier (autor) L'exploitation des sources salees de Moldavie: Un exemple de ressource structurante du territoire depuis le neolithiques 99-113 franceză
2007 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVIII ALEXIANU, Marius (autor), DUMITROAIA, Gheorghe (autor), MONAH, Dan (autor) The exploitation of the salt-water sources in Moldavia: An Ethno-Archaeological Approach 279-297 engleză
2013 Bronze Age Crafts and Craftsmen in the Carpatian Basin, VI, seria archaeologica LASZLO, Attila (autor) Uber die verbreitung der bronzenen streitaxte mit nackenscheibe in den aussenkarpatischen gebieten eine neue in der Moldau entdeckte nackenscheibenaxt 251-264 germană
2007 Brukenthal Acta Musei, II, seria 1 VLAD, Laurențiu (autor) Cîteva ecouri europene în presa din Moldova: Albina Românească (1829-1849) 256-263 română
1992 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XI LEONĂCHESCU, Nicolae (autor) Tipizarea cărămizilor în Țara Românească Arhitectură şi urbanistică 148-153 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII CRUCEANU, Mariana (autor) Actul de cancelarie - mărturie a istoriei și artei românești Studii şi Comunicări 57-61 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII ILIESCU, Octavian (autor) O medalie inedită a principelui Moldovei Mihail Sturdza (1839) Muzeografie, numismatică, medalistică-heraldică 266-272 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII MAJURU, Adrian (autor) O paradigmă istorică moldo-valahă: majoritarul-minoritar Studii şi articole 155-159 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII MAJURU, Adrian (autor) Ardeleanul în imaginarul bucureștean modern Studii şi articole 160-164 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII ZĂNESCU, Ionel (autor) Alaiuri domnești Studii şi articole 198-207 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII ZĂNESCU, Ionel (autor) Judecata domnească și boierii Studii şi articole 83-99 română
2011 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 3, seria arheologie GARVĂN, Daniel (autor) Reprezentări ornitomorfe eneolitice din zona subcarpatică a Moldovei 171-178 română
1968 Carpica, I CĂPITANU, Viorel (autor), FLORESCU, Marilela (autor) Descoperiri recente de obiecte din aramă și bronz în Moldova 49-61 română
1968 Carpica, I CĂPITANU, Viorel (autor), TEODOR, Dan (autor) Cercetările arheologice de la Mănoaia-Costișa și contribuția lor la cunoașterea culturii materiale locale din sec. V-VI din Moldova 233-247 română
1969 Carpica, II ROMAN, Petre (autor) Conceptul Foltești II și problema începuturilor epocii bronzului în Moldov 17-22 română
1969 Carpica, II CHIȚESCU, Maria (autor), URSACHI, Vasile (autor) Două tezaure imperiale descoperite în Moldova 145-156 română
1969 Carpica, II TEODOR, Dan (autor) Unele probleme privind evoluția culturii materiale din Moldova în secolele VI-X 253-307 română
1971 Carpica, IV FLORESCU, Adrian (autor), MELINTE, Gheorghe (autor) Cetăți hallstattiene, recent descoperite în zona de nord-est a Moldovei centrale 129-132 română
1971 Carpica, IV CĂPITANU, Viorel (autor) Două celturi descoperite în Moldova 133-136 română
1971 Carpica, IV IONIȚĂ, Ion (autor) Elemente autohtone în cultura Sântana de Mureș (sec. IV e.n.) din Moldova 197-206 română
1972 Carpica, V NIȚU, Anton (autor) Reprezentarea bovideului în decorul zoomorf pictat pe ceramica cucuteniană din Moldova 83-90 română
1972 Carpica, V MITREA, Ioan (autor) Contribuții la cunoașterea culturii Dridu din regiunea dintre Carpați și Siret a Moldovei 115-132 română
1972 Carpica, V CHIȚESCU, Lucian (autor) Fortificațiile Moldovei până la mijlocul secolului al XV-lea 143-167 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 UDRESCU, Titus (autor) Descoperiri arheologice în jumătatea sudică a Moldovei cu privire la cultura Noua 17-42 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 MURARIU, Ioan (autor) Veniturile și cheltuielile unei familii boierești din Moldova, între anii 1782 și 1789 107-113 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 ANDRONIC, Alexandru (autor) Preocupări ale ocârmuirii Moldovei în domeniul agriculturii în perioada regulamentară 115-120 română
1975 Carpica, VII MURARIU, Ioan (autor) Informații privind producția și comerțul cu bere în Moldova la sfârșitul sec. al XVIII-lea și începutul sec. XIX-lea 117-122 română
1975 Carpica, VII MURARIU, Ioan (autor) Prețurile cu care se vindeau unele mărfuri în Moldova, la sfârșitul sec. al XVIII-lea și începutul sec. al XIX-lea 123-148 română
1975 Carpica, VII ARTIMON, Elena (autor) Un document de la Mihail Grigorie Sturdza, domnul Moldovei 149-154 română
1975 Carpica, VII DOBRINESCU, Valeriu (autor) Transporturile în etapa revoluției popular-democratice (Aspecte din Moldova) 191-205 română
1976 Carpica, VIII CIUTĂ, Ioan (autor) Îndeletniciri apicole în Moldova feudală, cu privire specială asupra zonei Bacăului (sec. XIV-XVIII) 225-234 română
1978 Carpica, X PLATON, Gheorghe (autor) Revoluția de la 1848 în Moldova – început și parte organică a revoluției generale a românilor .7-19 română
1978 Carpica, X CONSTANTINESCU, Gheorghe (autor), MITREA, Bucur (autor) Notă despre un tezaur de monede romane imperiale din secolul al III-lea descoperit în Moldova de Jos 185-193 română
1978 Carpica, X ANDRONIC, Alexandru (autor) Probleme referitoare la cultura urbană medievală din secolele XV-XVII din Moldova 253-169 română
1979 Carpica, XI DRAGOMIR, Ion (autor) Mărturii arheologice privind epoca bronzului în regiunea de sud a Moldovei 149-157 română
1979 Carpica, XI COMAN, Ghenuță (autor) Contribuții la cunoașterea fondului etnic al civilizației secolelor V-XIII în jumătatea sudică a Moldovei 181-216 română
1979 Carpica, XI ICHIM, Dorinel (autor) Despre rolul unor unelte și munci agricole din Moldova centrală 275-280 română
1980 Carpica, XII MITREA, Ioan (autor) Regiunea centrală a Moldovei dintre Carpați și Siret în secolele VI-IX e.n. 55-190 română
1980 Carpica, XII MURARIU, Ioan (autor) Unii factori care au frânat dezvoltarea comerțului intern al Moldovei, la sfârșitul secolului al XVIII-lea și în primele decenii ale secolului al XIX-lea 229-244 română
1981 Carpica, XIII MURARIU, Ioan (autor) Date privind onomastica feminină în Moldova la începutul secolului al XVIII-lea 65-71 română
1982 Carpica, XIV MURARIU, Ioan (autor) Câteva considerații privind activitatea comercială a unor orașe din Moldova între anii 1774 și 1832 197-201 română
1982 Carpica, XIV MITREA, Ioan (autor) Moldova în secolele XI-XIV - Spinei V. 351-356 română
1983 Carpica, XV BUZDUGAN, Constantin (autor) Fortificații geto-dacice în Moldova 125-130 română
1983 Carpica, XV MURARIU, Ioan (autor) Un document inedit privind ajutorința de iarnă în Moldova în anul 1794 183-185 română
1983 Carpica, XV MURARIU, Ioan (autor) Informații privind exploatarea pădurilor, transportul și comercializarea lemnului în Moldova între anii 1774 și 1832 199-208 română
1984 Carpica, XVI ICHIM, Dorinel (autor) Dovezi etnologice și paleoetnologice privind vechimea viticulturii în Moldova centrală 209-224 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 CUCOȘ, Ștefan (autor) Cronologia eneoliticului final din zona subcarpatică a Moldovei 13-20 română
1989 Carpica, XX CUCOȘ, Ștefan (autor) Locuințele eneoliticului final din zona subcarpatică a Moldovei 53-59 română
1990 Carpica, XXI MURARU, Ioan (autor) Harta administrativă a Moldovei în anul 1916 51-55 română
1992 Carpica, XXIII-1 NICULIȚĂ, Ion (autor) Traco-geții la est de Prut 107-113 română
1992 Carpica, XXIII-2 DRAGOMIR, Ion (autor) Descoperiri arheologice privind vânătoarea, pescuitul și culesul din natură, practicate de comunitățile eneolitice din sudul Moldovei 105-117 română
1992 Carpica, XXIII-2 MITREA, Ioan (autor) Realități arheologice și etno-culturale în spațiul carpato-nistrean în secolele VI-VII 209-221 română
1993 Carpica, XXIV ARTIMON, Alexandru (autor) Considerații istorico-arheologice privind geneza și evoluția orașelor medievale din sud-vestul Moldovei 67-90 română
1993 Carpica, XXIV MURARU, Ioan (autor) Documente privind prețurile unor mărfuri în Moldova la sfârșitul secolului al XVIII-lea și în primele decenii ale secolului al XIX-lea 103-127 română
1993 Carpica, XXIV MURARU, Ioan (autor) Numărul și felul unor ateliere meșteșugărești din orașele și târgurile Moldovei în anul 1832 153-156 română
1994 Carpica, XXV MURARU, Ioan (autor) Un document inedit privitor la arendarea Menzilului (Poștei) în Moldova, pe trei ani, la sfârșitul secolului al XVIII-lea 178-190 română
1997 Carpica, XXVI-1, seria arheologie COMȘA, Eugen (autor) Unelte de piatră șlefuită din arealul culturii Starcevo-Criș din Moldova .7-30 română
1997 Carpica, XXVI-2, seria istorie și civilizație ARTIMON, Alexandru (autor) Biserici din zona de sud-vest a Moldovei (sec. XIV-XVII) 16-27 română
1997 Carpica, XXVI-2, seria istorie și civilizație CIOARIC CORNEL, Vivi (autor) Mari familii boierești în Moldova 28-38 română
1997 Carpica, XXVI-2, seria istorie și civilizație ARTIMON, Alexandru (autor) Circulația monetară din zona de sud-est a Moldovei în epoca medievală 42-49 română
1997 Carpica, XXVI-2, seria istorie și civilizație MURARU, Ioan (autor) Un document inedit privitor la veniturile Agiei din Moldova pe sase luni (în prima jumatate a secolului al XVIII-lea) 76-80 română
1997 Carpica, XXVI-2, seria istorie și civilizație MURARU, Ioan (autor) Un contract inedit privind arendarea a șase moșii din Moldova în perioada 1818-1824 81-88 română
1997 Carpica, XXVI-2, seria istorie și civilizație STAN, Constantin (autor) Destrămarea Partidului Conservator Progresit în Moldova 102-113 română
1998 Carpica, XXVII BRUDIU, M. (autor) Un mormînt aparținînd populației turanice, descoperit în sudul Moldovei 66-72 română
1998 Carpica, XXVII MURARU, Ioan (autor) Evidența contabilă pe moșiile din Moldova în jurul anului 1800 170-186 română
1999 Carpica, XXVIII MURARU, Ioan (autor) O publicație necunoscută din 31 decembrie 1931 privitoare la reorganizarea justiției nși comerțului Moldova 223-228 română
1999 Carpica, XXVIII COȘA, Anton (autor) Catolicii din Moldova. Universul culturii populare 313-316 română
2000 Carpica, XXIX TOFAN, Constantin (autor) Calamități naturale pe teritoriul Țării Moldovei din secolului al XV-lea pana în prima jumătate a secolului al XIX-lea, Invazii ale lacustelor 155-170 română
2000 Carpica, XXIX MURARU, Ioan (autor) Un document privitor la vînzarea "slujbei vămii" în Moldova pe perioada 1 ianuarie - 30 iunie 1804 215-224 română
2001 Carpica, XXX MURARU, Ioan (autor) Date noi privind organizarea vamală în Moldova la începutul secolului al XIX-lea 113-116 română
2002 Carpica, XXXI COȘA, Anton (autor) Problema originii catolicilor din Moldova 79-106 română
2002 Carpica, XXXI MURARU, Ioan (autor) Cancelaria Moldovei în timpul domniei lui Alexandru cel Bun. 570 de ani de la moartea lui Alexandru cel Bun 107-110 română
2002 Carpica, XXXI TOFAN, Constantin (autor) Considerații istorice asupra evoluției vămilor pe teritoriul Țării Moldovei în secolele XIV-XVIII 111-122 română
2002 Carpica, XXXI CIUTĂ, Ioan (autor) Politica lui Ștefan cel Mare privind întărirea autorității centrale domnești 143-146 română
2003 Carpica, XXXII TOFAN, Constantin (autor) Evoluția perioadelor de foamete pe teritoriul Țării Moldovei (sec. XV-XIX) Partea I 85-100 română
2004 Carpica, XXXIII COȘA, Anton (autor) Protectoratul catolicilor din Moldova 134-156 română
2004 Carpica, XXXIII MURARIU, Ioan (autor) Prețul unor bunuri vîndute prin mezat în Moldova în anul 1811 195-199 română
2005 Carpica, XXXIV COȘA, Anton (autor) Catolicii din Moldova în athiva congregației de propaganda fide. Documente inedite 173-200 română
2006 Carpica, XXXV MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Relațiile Moldo-Muntene dintre 1457-1462. Între colaborare politică și confruntare militară 94-111 română
2008 Carpica, XXXVII ALAIBA, Ruxandra (autor), LEVIȚKI, Oleg (autor) Ceramica pictată din etapa Cucuteni B2, descoperită în necropola de la Trinca-La Șanț, raionul Edineț, Republica Moldova 176-193 română
2008 Carpica, XXXVII MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Cu privire la începuturile Mitropoliei Moldovei. Noi considerații asupra datei întemeierii eparhiei moldovene 232-246 română
2008 Carpica, XXXVII TOFAN, Constantin (autor) Climat, război și agricultură în primul deceniu al secolului al XIX-lea pe teritoriul Moldovei 336-343 română
2008 Carpica, XXXVII BĂBUȘANU-AMALANCI, Mihaela (autor) Catolicii din Moldova în izvoarele Sfîntului Scaun (secolele XVII-XVIII) - Coșa Anton 528-529 română
2008 Carpica, XXXVII BOLDUR, Dimitrie-Ovidiu (autor) Basarabia, rana de la hortarul de Est 539-541 română
2009 Carpica, XXXVIII ALAIBA, Ruxandra (autor), LEVIȚKI, Oleg (autor) Statuete antropomorfe descoperite în stațiunea Trinca-La Șanț 18-27 română
2009 Carpica, XXXVIII MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Conflictul religios moldo-bizantin de la fîrșitul secolului al XIV-lea- dispută pentru recunoașterea mitropoliei sau pentru controlul investirii mitropolitului 65-73 română
2009 Carpica, XXXVIII TOFAN, Constantin (autor) Evoluția tarifelor și veniturilor vamale pe teritoriul Moldovei în prima jumătate a secolului al XIX-lea 162-178 română
2010 Carpica, XXXIX TOFAN, Constantin (autor) Cultura "mălaiului", a meiului, pe tzeritoriul Moldovei din evul mediu pînă la jumătatea secolului al IIX-lea 90-109 română
2011 Carpica, XL CUCU, Cornelia (autor) Legislația școlară din Moldova în secolul al XVIII-lea și prima jumătate a secolului al XIX-lea 145-158 română
2011 Carpica, XL BUTNARIU, Viorel (autor) Cu privire la problema editării unui "Lexicon numismatic pentru Moldova (1359-1859) (II) 313-339 română
2011 Carpica, XL HÂNCEANU, George (autor) Geto-Dacii dintre Carpați și Nistru (secolele Ii a Chr.-Ii.p Chr), Vol I. - Sanie S., Marin E. 340-344 română
2013 Carpica, XLII DAVID, Cătălin-Valentin (autor) Cîteva reflecții asupra problemei toleranței și intoleranței religioase în Țara Moldovei (secolele XIV-XVI) 113-127 română
2013 Carpica, XLII BOLDUMA, Viorel (autor) Contribuții la relațiile Țării Moldovei cu centrele ortodoxe din Lvov și Kieb (sfîeșitul secolului al XVI-lea - prima jumătate a secolului al XVII-lea) 129-143 română
2013 Carpica, XLII BERCEANU, Maria (autor) Principii moderne în organizarea aparatului administrativ în Moldova epocii regulamentare 171-192 română
1972 Centenar Muzeal Orădean PAVEL, Emilia (autor) Ornamentica cojoacelor moldovenești și unele motive străvechi întîlnite și pe cojoacele din nord-vestul Transilvaniei 475-485 română
2006 Cercetări Arheologice, XIII TEODOR, Eugen Silviu (autor) Populația spațiului pruto-nistreană în secolele VIII-IX - Mustață S. 463-469 română
2010 Cercetări Arheologice, XVII TROHANI, George (autor) Amfore grecești în mediul barbar din nord-vestul Pontului Euxin în sec. VI-începutul sec. IIa Chr. - Mateevici Natalia 313-314 română
1970 Cercetări istorice, I GRIGORIU, I. (autor) Din istoricul muzeisticii ieșene I. Cercetări de muzeografie 9-21 română
1970 Cercetări istorice, I HUMINIC, Maria (autor) Colaborarea dintre unioniștii moldoveni și munteni în lumina unor documente ale vremii aflate în Muzeul Unirii din lași I. Cercetări de muzeografie 29-42 română
1970 Cercetări istorice, I ISAC, Virginia (autor) Sărbătorirea zilei de 24 Ianuarie la lași, câteva știri dintre anii 1860 și 1909 I. Cercetări de muzeografie 51-57 română
1970 Cercetări istorice, I ARHIP, I (autor) Redactia ”Vieții românești" prezentată în Muzeul literaturii din Iași. (Proiect) I. Cercetări de muzeografie 59-65 română
1970 Cercetări istorice, I PALADE, V. (autor) Mormânt de înhumație din sec. al IV-lea, descoperit la Ivești (jud. Vaslui) II. Arheologie 73-76 română
1970 Cercetări istorice, I CHEPTEA, Stela (autor) Săpături arheologice de la Hlincea lași din anul 1964 II. Arheologie 77-90 română
1970 Cercetări istorice, I PLATON, Ghe. (autor) Complotul lui Ioniță Popovici din Moldova din anul 1839 III. Istorie politică şi social-economică 133-154 română
1970 Cercetări istorice, I VACARIU, D (autor) Un nou și valoros obiectiv muzeistic ieșean : ”Casa Dosoftei" V. Monumente şi locuri istorice 305-308 română
1970 Cercetări istorice, I MIRIAM, K (autor) Un edificiu al mișcării muncitorești: Casa din strada Max Vexler V. Monumente şi locuri istorice 309-316 română
1970 Cercetări istorice, I CLOȘCĂ, C. (autor) Un prestigios lăcaș de cultură: ”Ateneul popular Tătărași " (1919 -1940) V. Monumente şi locuri istorice 317-328 română
1970 Cercetări istorice, I M., H. (autor) Un mesaj italian de simpatie față de poporul român VI. Documente 333-335 română
1970 Cercetări istorice, I EM., D. (autor) Muzeistica ieșeană în documente VI. Documente 345-347 română
1970 Cercetări istorice, I BUZATU, Gh. (autor) Mărturii noi despre un concurs universitar la lași din anul 1894 VI. Documente 349-355 română
1970 Cercetări istorice, I OARGĂ, C (autor) Problematica istorică locală în atenția cercetătorilor ieșeni VII. Note 357-360 română
1970 Cercetări istorice, I RAM, Alec (autor) Coordonate prezente și viitoare ale cercetării științifice în Muzeul de Istorie a Moldovei VII. Note 361-363 română
1970 Cercetări istorice, I VASILOVICI, V. (autor) 110 ani de la înființarea Muzeului de artă din Iași - Donații și donatori VII. Note 365-367 română
1971 Cercetări istorice, II Cuvântul prof. C. Florea, directorul Muzeului de istorie a Moldovei, la redeschiderea secției de istorie veche I. Muzeografie istorică 9-11 română
1971 Cercetări istorice, II ICONOMU, C. (autor) O nouă realizare muzeistică : secția de istorie veche și prefeudală din cadrul Muzeului de istorie a Moldovei I. Muzeografie istorică 13-17 română
1971 Cercetări istorice, II DIACONESCU, EM. (autor) Tradiții ale muzeisticii ieșene I. Muzeografie istorică 19-42 română
1971 Cercetări istorice, II CLOȘCĂ, C. (autor) Criterii de organizare a caselor memoriale (Casa memorială ”Ilie Pintilie") I. Muzeografie istorică 55-68 română
1971 Cercetări istorice, II VICOVEANU, D. (autor) Metodă pentru restaurarea oului antic I. Muzeografie istorică 69-75 română
1971 Cercetări istorice, II FLORESCU, A. C. (autor) Unele considerațiuni asupra cetăților tracogetice (Hallstattiene) din mileniul 1 î.e.n. de pe teritoriul Moldovei II. Arheologie 103-118 română
1971 Cercetări istorice, II TEODOR, Dan Gh. (autor) Descoperiri din sec. VI-VII la Iași - Crucea lui Ferenț II. Arheologie 119-128 română
1971 Cercetări istorice, II GOROVEI, Ștefan (autor) Găneștii și Arbureștii. Fragmente istorice (1538-1541) III. Istorie politică şi social-economică 143-159 română
1971 Cercetări istorice, II FLOREA, C. (autor) Ideea de unitate națională în revoluția de la 1848 în Țările române III. Istorie politică şi social-economică 161-171 română
1971 Cercetări istorice, II CRISTIAN, V. (autor) Premizele și trăsăturile istoriografiei pașoptiste III. Istorie politică şi social-economică 173-181 română
1971 Cercetări istorice, II HUMINIC-TECLEAN, Maria (autor) Istoria patriei în școala românească din anii domniei lui Al. I. Cuza III. Istorie politică şi social-economică 183-190 română
1971 Cercetări istorice, II CROITORU, Mihai (autor) Congresele studențești și mișcarea pentru desăvîrșirea unității de stat III. Istorie politică şi social-economică 191-196 română
1971 Cercetări istorice, II CĂPREANU, I. (autor) Din gîndirea social-politică materialistă ieșeană la începutul sec. Al XX-lea III. Istorie politică şi social-economică 197-205 română
1971 Cercetări istorice, II EȘANU, L. (autor) Activitatea secțiunilor din Moldova ale Partidului Socialist în anii premergători înființării Partidului Comunist Român V. Mişcarea muncitorească şi democratică 259-273 română
1971 Cercetări istorice, II VACARIU, D (autor) O scrisoare privitoare la dezvelirea statuii lui Miron Costin de la Iași VII. Documente 387-388 română
1971 Cercetări istorice, II AGRIGOROAIEI, I. (autor) Recenzii VIII. Recenzii 395-407 română
1972 Cercetări istorice, III ARHIP, I (autor) Coordonatele muzeografiei ieșene în anii socialismului I. Muzeografia istoriei 7-17 română
1972 Cercetări istorice, III IVĂNESCU, D. (autor) Pagini din trecutul muzeografiei ieșene I. Muzeografia istoriei 19-29 română
1972 Cercetări istorice, III URSESCU, Eugenia (autor) Perspective și rezolvări muzeografice în organizarea secției ”Telecomunicații" la Muzeul Politehnic din Iași I. Muzeografia istoriei 31-39 română
1972 Cercetări istorice, III BRUDIU, M. (autor) Paleoliticul superior dintre Carpați și Siret II. Arheologie 41-54 română
1972 Cercetări istorice, III SANIE, Ș. (autor) O camee și o gemă de la Bărboși II. Arheologie 55-58 română
1972 Cercetări istorice, III MEHMED, A. Mustafa (autor) Despre dreptul de proprietate al supușilor otomani în Moldova și Țara Românească în secolele XV-XVIII III. Istorie politică şi social-economică 65-81 română
1972 Cercetări istorice, III PARADAIS, Claudiu (autor), PARADAISER, Maria (autor) Știri de istorie universală în opera cronicarului Ion Neculce. III. Istorie politică şi social-economică 83-99 română
1972 Cercetări istorice, III CRĂCIUN, Georgeta (autor) Republica română în prima jumătate a secolului al XIX-lea III. Istorie politică şi social-economică 101-110 română
1972 Cercetări istorice, III NEGRUȚI-MUNTEANU, Ecat. (autor) Breslele de slujitori din Moldova și aplicarea Regulamentului organic III. Istorie politică şi social-economică 111-121 română
1972 Cercetări istorice, III BOICU, L. (autor) Înființarea primului departament al lucrărilor publice în România III. Istorie politică şi social-economică 123-130 română
1972 Cercetări istorice, III CRISTIAN, V. (autor) Primul proiect al unei reviste românești de istorie III. Istorie politică şi social-economică 165-178 română
1972 Cercetări istorice, III VITCU, D. (autor) Proiect de reorganizare a exploatării Ocnelor Moldovei 1832- 1862 III. Istorie politică şi social-economică 175-193 română
1972 Cercetări istorice, III MÂLCOMETE, P. (autor) Nicolae Iorga și istoria comerțului intern al țărilor române III. Istorie politică şi social-economică 195-205 română
1973 Cercetări istorice, IV GRIGORAȘ, N. (autor)