Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 145 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2015 Argesis - Studii și Comunicări, XXIV, seria Istorie RĂDULESCU, Toma (autor) Descoperiri monetare de pe teritoriul Olteniei în epoca brâncovenească și speciile monetare care au circulat în această perioadă Istorie medievală 179-214 română
2017 Argesis - Studii și Comunicări, XXVI, seria Istorie GODICI, Vasile (autor) Dulap de monezi cabinet de numismatică Conservare - restaurare 321-326 română, engleză
1939-1940 Balcania, II-III CONDURACHI, Emil (autor) Der Umlauf der Österreichischen Taler im Süden der Donau 4-9 germană
1939-1940 Balcania, II-III SIRUNI, Halop Djololian (autor) Monetele turcești în Țările Române 11-82 română
1943 Balcania, VI CONDURACHI, Emil (autor) Les monnaies attiques dans les Balkans Histoire 30-34 franceză
1944 Balcania, VII, nr. 1 MOISIL, Constantin (autor) Les tetradrachmes de Thasos et de la Macedoine I-ère et leur circulation en Dacie Histoire 3-22 franceză
1944 Balcania, VII, nr. 1 CONDURACHI, Emil (autor) Les trésors monétaires de la région carpatho-danubienne et leur importance pour l'histoire des Roumains Histoire 23-44 franceză
1944 Balcania, VII, nr. 1 CONDURACHI, Emil (autor) Quelques aspects prémédiévaux de la circulation monétaire dans la région danubienne Histoire 56-62 franceză
1945 Balcania, VIII CONDURACHI, Emil (autor) Une copie monétaire d'une sculpture attribuée à Lysippe Art et culture 216-220 franceză
1971 Banatica, 1 GUDEA, Nicolae (autor) Descoperiri monetare antice și bizantine în Banat I. Istorie veche şi arheologie 139-142 română
1971 Banatica, 1 CHIRILĂ, Eugen (autor), GUDEA, Nicolae (autor), UZUM, Ilie (autor) Tezaurul monetar de la Caransebeș sec-XV-XVIII II. Istorie medie 179-190 română
1979 Banatica, 5 UZUM, Ilie (autor) Așezarea feudală timpurie de la Moldova Veche - "Rît" (județul Caraș-Severin) II. Istorie medie 225-254 română
1981 Banatica, 6 BĂLĂNESCU, Dana (autor) Descoperiri monetare din sudul Banatului (II) I. Istorie veche şi arheologie 147-151 română
1981 Banatica, 6 BĂLĂNESCU, Dana (autor) Monedele de aur și argint din colecția Muzeului județean Brașov VI. Recenzii 498-499 română
1981 Banatica, 6 BĂLĂNESCU, Dana (autor) Tezaure și descoperiri monetare din Muzeul județean Mureș - Chirilă Eugen, Gudea Nicolae, Lazăr Valeriu, Zrinyi Andrei VI. Recenzii 499-500 română
1983 Banatica, 7 BĂLĂNESCU, Dana (autor) Descoperiri monetare din sudul Banatului (III) I. Istorie veche şi arheologie 235-238 română
1983 Banatica, 7 DONOIU, Ion (autor) Efigii feminine pe monedele romane - Donoiu Ion IV. Varia 541-542 română
1985 Banatica, 8 BĂLĂNESCU, Dana (autor) Descoperiri monetare din Sudul Banatului IV I. Istorie veche şi medie 173-186 română
1987 Banatica, 9 POPOVIC, Petar (autor) Scordisca novaț i novțani promet na țentralnom Balkanu od iv o i veca pre N. E. (Le monnayage des scordisques. Les monnaies et la circulation monetaire dans le centre des Balkans IV e-I er s. av. III. Recenzie 505-513 română
1987 Banatica, 9 BĂLĂNESCU, Dana (autor) Monetoseceneto na gradovete v dolni Miziea l Trakia II-III v Hadrianopol. (Le monnayage en Mesie lnferieure et an Thrace pendant le II e-III e s. Hadrianopolis) III. Recenzie 515-520 română
1990 Banatica, 10 BĂLĂNESCU, Dana (autor) Descoperiri numismatice din Sudul Banatului - V- I. Istorie veche şi medie 187-204 română
1990 Banatica, 10 BĂLĂNESCU, Dana (autor) Studii și cercetări de numismatica. Vol. IX V. Recenzii 577-580 română
1993 Banatica, 12-I BĂLĂNESCU, Dana (autor) Descoperiri monetare din Sudul Banatului - VI - 321-338 română
1993 Banatica, 12-I BĂLĂNESCU, Dana (autor) Tri numizmaticka legata Univerziteta u Beogradu/ Trois legs numismatiques a l'Universite de Belgrade 361-364 română
1993 Banatica, 12-II BĂLĂNESCU, Dana (autor) Despre preocupările numismatice ale cronicarului Nicolae Stoica de Hațeg 213-217 română
1995 Banatica, 13-I BAKIC, Ljiliana (autor), UJES, Dubravka (autor) Catalogul sistematic al monedelor din colecția Muzeului Biserica Albă - Partea I 171-189 română
1995 Banatica, 13-I BĂLĂNESCU, Dana (autor) Descoperiri monetare inedite 191-207 română
2000 Banatica, 15-I BĂLĂNESCU, Dana (autor), POPESCU, Octavian (autor), VOIA, Elena (autor) Notă asupra tezaurului monetar roman tîrziu de la Moldova Nouă - Valea Tisa Potoc 251-259 română
2003 Banatica, 16-I ARDEVAN, Radu (autor), GUDEA, Nicolae (autor) Depozitul monetar de la Iclod, sec IV P. Chr. 245-261 română
1980 Cercetări istorice, XI COJOCARIU, Mihai (autor), SANIE, Silviu (autor), SANIE, Ș. (autor) Tezaurul de la Muncelul de Sus și unele probleme·ale circulației monetare romane în Moldova III. Arheologie 249-268 română
1981 - 1982 Cercetări istorice, XII MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) O problemă de statistică numismatică: reforma lui Septimius Severus și tezaurele monetare de dincolo de frontierele Imperiului III. Arheologie 159-167 română
2015 Cercetări istorice, XXXIV BIȚA, Traian (autor) Traian Bița, notă bio-bibliografică (Sergiu-Constantin ENEA, Dumitru BOGHIAN, Vasile DIACONU) 383-392 română
2016 Cercetări istorice, XXXV BACUMENCO, Ludmila (autor) CORPUS NUMMORUM MOLDAVIAE-VI.1, Découvertes monétaires du Complexe Muséal ”Iulian Antonescu” Bacău, éd. Viorel M. Butnariu, Editura Magic Print, Onești, 2016. I. Recenzii şi note de lectură (Book Reviews) 303-304 română
1972 Crisia, II WINKLER, I. (autor) Cercetări despre moneda "Koson" 37-43 română
1972 Crisia, II LAZIN, Gheorghe (autor), NEMETI, I. (autor) Descoperiri dacice din secolele II-IV e.n. În zona Carei 199-213 română
1973 Crisia, III CHIRILĂ, E. (autor), STRATAN, I. (autor) Un bronz inedit de la Constantius II emis la Sirmium I. Studii şi materiale 163-166 română
1974 Crisia, IV FENEȘAN, Costin (autor) Cîteva considerații privind circulația monetară în Banat în timpul feudalismului timpuriu I. Comunicări prezentate de către participanţii la simpozion 107-112 română
1975 Crisia, V CHIRILĂ, E. (autor), TĂUTU, N. (autor) Tezaurul monetar de la Dușești, sec. XVII I. Studii şi articole 123-129 română
1976 Crisia, VI SĂȘIANU, Alexandru (autor) Tehnologie și artă monetară transilvăneană în sec. XVII III. Articole şi note 249-263 română
1977 Crisia, VII SĂȘIANU, Alexandru (autor) Cîteva descoperiri monetare romane imperiale în Dacia romană III. Articole şi note 421-424 română
1978 Crisia, VIII SĂȘIANU, Alexandru (autor) Medalionul roman de la Diosig III. Articole şi note 521-524 română
1981 Crisia, XI KONEWALIK, Ștefan (autor), SĂȘIANU, Alexandru (autor) Note privind tezaurele de podoabe dacice și monede antice de la Sacalasău Nou (jud. Bihor) III. Articole şi note 329-337 română
1981 Crisia, XI SĂȘIANU, Alexandru (autor) Monede romane din secolul IV în colecția de istorie a Muzeului Țării Crișurilor (I) III. Articole şi note 339-341 română
1983 Crisia, XIII SĂȘIANU, Alexandru (autor) Descoperiri monetare antice și bizantine în Bihor III. Articole şi note 445-448 română
1983 Crisia, XIII LĂZUREANU, E. (autor), SĂȘIANU, Alexandru (autor) Tezaurul monetar feudal de la Beliu (județul Arad) III. Articole şi note 455-460 română
1995 Crisia, XXV TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Circulația monedelor grecești în Dobrogea și în zona extracarpatică (secolele V-I a.Chr.) I. Studii şi articole 23-35 română
1998 Crisia, XXVIII MUREȘAN, Olimpia (autor) Problematica monedelor provenite din Cetatea Oradea IV. Note 205-213 română
1998 Crisia, XXVIII MARTA, Doru (autor) Catalogul monedelor principatului Transilvaniei. Colecția "Ing. Constantin Orghidan" - Velter Ana Maria V. Recenzii 222-222 română
2001 Crisia, XXXI LAKATOS, Attila (autor) Medalionul de epocă romană tîrzie de la Vîlcelele (jud. Bihor) I. Studii şi articole 41-51 română
2002-2003 Crisia, XXXII-XXXIII CRIȘAN, Ioan (autor), SĂȘIANU, Alexandru (autor) Tîrgul medieval Cefa în lumina unor descoperiri monetare I. Studii şi articole 81-90 română
2009 Crisia, XXXIX LAKATOS, Attila (autor), TOMA, Corina (autor) Un tezaur monetar din secolele XV-XVI descoperit la Marghita (jud. Bihor) I. Studii şi articole 97-142 română
2010 Crisia, XL TOMA, Corina (autor) Reevaluarea tezaurului monetar din sec. XIV/XVII descoperit la Gurba (jud. Arad) I. Studii şi articole 107-155 română
2017 Crisia, XLVII POPA, Cristian Ioan (autor) Monede vechi, interpretări noi. În jurul unor pretinse prezențe celtice în zona minieră a Apusenilor 51-59 română
2019 Crisia, XLIX TOMA, Corina (autor) Tezaurul monetar descoperit la Groși (jud. Bihor): studiu de caz privind datarea tezaurelor incomplete 199-203 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX MARINOIU, Vasile (autor) Un tezaur roman, cu denari republicani și imperiali descoperit în pădurea Stroiești, comuna Arcani, județul Gorj I. Arheologie 227-247 română
1969 Memoria Antiquitatis, I , Acta Musei Petrodavensis MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) O problemă de statistică numismatică Studii şi Materiale 121-148 română, engleză
1969 Memoria Antiquitatis, I , Acta Musei Petrodavensis SANIE, Șeiva (autor) Un nou lot de denari romani imperiali descoperit la Muntenești (jud. Vaslui) Studii şi Materiale 149-165 română, engleză
1969 Memoria Antiquitatis, I , Acta Musei Petrodavensis SPINEI, Victor (autor) Necropola medievală de la Piatra Neamț - Dărmănești Studii şi Materiale 215-225 română, engleză
1969 Memoria Antiquitatis, I , Acta Musei Petrodavensis MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) Descoperiri de monede antice și bizantine Cronica 423-433 română
1970 Memoria Antiquitatis, II, Acta Musei Petrodavensis ILIESCU, Octavian (autor) Monede moldovenești inedite Studii şi Materiale 417-422 română, franceză
1970 Memoria Antiquitatis, II, Acta Musei Petrodavensis MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor), MITREA, Ioan (autor) Un nou depozit monetar antic descoperit lângă Zimnicea Note şi discuţii 491-498 română, engleză
1970 Memoria Antiquitatis, II, Acta Musei Petrodavensis POENARU BORDEA, Gheorghe (autor) GIOVANNI GORINI, Ripostiglio del V sec. da Trecenta-Rovigo, extras din Padusa, Bollettino del Centro Polesano di studi storici archeologici ed etnografici, Rovigo, V, 1969, 2, p. 1-17. RECENZII 585-587 română
1971 Memoria Antiquitatis, III, Acta Musei Petrodavensis. Omagiu PCR 1921-1971 MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) Descoperile monetare și legăturile dintre tracii sud-dunăreni și lumea geto-dacă Studii şi Materiale 193-207 română, engleză
1977-1979 Memoria Antiquitatis, IX-XI, Acta Musei Petrodavensis PETRIȘOR, Elena (autor) Valori numismatice aflate în colecțiile instituțiilor de cult din județul Neamț Note şi discuţii 543-550 română, engleză
1980-1982 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, Acta Musei Petrodavensis PETRIȘOR, Elena (autor) Date preliminare asupra tezaurului medieval de la Buruienești, com Doljești, jud. Neamț Istorie 171-191 română, franceză
1983-1985 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, Acta Musei Petrodavensis MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) "Le trésor unique" de l'Empire Romain Arheologie 115-125 franceză
1992 Memoria Antiquitatis, XVIII, Acta Musei Petrodavensis HORDILĂ, Domnița (autor) Tezaurul de monede medievale de la Trifești, județul Neamț Materiale şi cercetări arheologice 251-285 română, franceză
1992 Memoria Antiquitatis, XVIII, Acta Musei Petrodavensis MIHĂILESCU, Dan (autor) Virgil Mihăilescu-Bîrliba, DACIA RĂSĂRITEANĂ ÎN SECOLELE VI-I Î.E.N. ECONOMIE ȘI MONEDĂ. Editura Junimea, lași, 1990, 180 p. și 10 planșe. RECENZII 336-338 română
1997 Memoria Antiquitatis, XXI, Acta Musei Petrodavensis BIȚĂ, Traian (autor) Monede medievale moldovenești emise la Cetatea Albă Numismatică 317-338 română, franceză
2001 Memoria Antiquitatis, XXII, Acta Musei Petrodavensis ZUGRAVU, Nelu (autor) Regiunea Gurilor Dunării și Asia Mică în secolele IV-VI Istorie 439-493 română, franceză
2008-2009 Memoria Antiquitatis, XXV-XXVI, Acta Musei Petrodavensis OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest (autor) Câteva considerații privind evoluția sistemului monetar medieval moldovenesc în secolele XIV-XVI, în lumina analizelor atomice 405-416 română, engleză
2013-2014 Memoria Antiquitatis, XXIX-XXX, Acta Musei Petrodavensis HÂNCEANU, George Dan (autor) Mărturii mușatine din târgul Romanului (punctul La Bibliotecă) Materiale şi cercetări arheologice 203-224 română, franceză
2013-2014 Memoria Antiquitatis, XXIX-XXX, Acta Musei Petrodavensis DUMITROAIA, Gheorghe (autor) Semnalări de piese arheologice, numismatice și cu semnificație istorică din colecții particulare confiscate și descoperiri făcute cu ajutorul detectorului de metale Cronica 431-482 română, franceză
2015-2016 Memoria Antiquitatis, XXXI-XXXII, Acta Musei Petrodavensis HÂNCEANU, George Dan (autor), MUNTEANU, Lucian (autor) Monede descoperite în Roman-La Piață Cercetări Pluridisciplinare 289-302 română, engleză
2012 Muzeul Oltului, 2 DUMITRESCU, Constanța (autor) Depozitarea colecției de numismatică a muzeului VII. Patrimoniu 425-428 română
2013 Muzeul Oltului, 3 IONESCU, Verginia (autor) Conservarea tezaurelor monetare, tezaurul de la Morunglav - Olt IV. Patrimoniu 213-218 română
1993 Revista Bistriței, VII LAZĂR, Valeriu (autor) Mărturii arheologice ale continuității daco-romane din județul Mureș 77-89 română
1994 Revista Bistriței, VIII LAZĂR, Valeriu (autor) Autohtoni și alogeni în spațiul județului Mureș în perioada prefeudală (sec. III - X) 55-74 română, engleză
1994 Revista Bistriței, VIII OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest (autor), RĂDULESCU, Gabriela (autor) Al doilea tezaur de la Șieu (Notă preliminară) 83-96 română, germană
1995 Revista Bistriței, IX CRIȘAN, Viorica (autor), GAIU, Corneliu (autor), GĂZDAC, Cristian (autor) Noi descoperiri monetare în județul Bistrița-Năsăud 125-131 română, engleză
1995 Revista Bistriței, IX GĂZDAC, Cristian (autor) Tezaurul monetar roman imperial Apulum I restudiat 133-144 română, engleză
1995 Revista Bistriței, IX IONESCU, Călin (autor) Constantin Moisil - numismat al antichității 319-328 română, engleză
1997 Revista Bistriței, X-XI GĂZDAC, Cristian (autor) Roman coins in the collection of Museum of Năsăud 111-114 engleză
1999 Revista Bistriței, XII-XIII, SIMPOZIONUL "Familie și societate în Transilvania" GĂZDAC, Cristian (autor) Circulația monetară în principalele așezări din Dacia Romană 244-332 Studii şi Comunicări 245-266 română
2003 Revista Bistriței, XVII COCIȘ, Sorin (autor), GĂZDAC, Cristian (autor), VOIȘIAN, Valentin (autor) Coin finds from Roman Napoca - the excavations on Deleu st. Arheologie 77-96 engleză
2004 Revista Bistriței, XVIII GĂZDAC, Cristian (autor), GUDEA, Nicolae (autor) Monede cu defecte de batere și imitații de secol IV p. Chr. în tezaure din Banat Arheologie 123-137 română
2004 Revista Bistriței, XVIII COCIȘ, Sorin (autor), ȚIPLIC, Ioan Marian (autor), VOIȘIAN, Valentin (autor) Descoperiri medievale timpurii în Cluj-Napoca, str. V. Deleu Arheologie 195-208 română, engleză
2006 Revista Bistriței, XX GAIU, Corneliu (autor), GĂZDAC, Cristian (autor) Banii unui soldat într-o baracă din castrul de cavalerie de la Ilișua Arheologie şi Istorie Veche 139-152 română
2006 Revista Bistriței, XX ARDEVAN, Radu (autor) Circulație monetară și societate provincială în așezarea romană de la Ilișua Arheologie şi Istorie Veche 153-163 română
2006 Revista Bistriței, XX RUS, Dorin (autor) Die Sammlungen des Sachsisch-Regener Evangelischen Gymnasiums (1865-1915) (1) Istorie 283-292 germană, română
2007 Revista Bistriței, XXI-1, Arheologie GĂZDAC, Cristian (autor), ZĂGREANU, Radu (autor) Reinterpretarea evidenței numismatice. Studiu de caz: Castrul auxiliar de la Gherla 175-180 română, engleză
2008 Revista Bistriței, XXII TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Noi date privind viața religioasă la Histria, Callatis și Tomis din perspectiva iconografiei monetăriilor locale (secolele V-I a. Chr.) 73-83 română, engleză
2008 Revista Bistriței, XXII GUDEA, Nicolae (autor) Despre un tezaur de monede din secolul IV din Transilvania. Tezaurul de la Ocna de Sus (jud. Harghita) 179-182 română, engleză
1966 Sargetia-Acta Musei Devensis, IV, Acta Musei Regionalis Devensis BĂLAN, Traian (autor) Tezaurul de monede dacice de la Boteș (r. Orăștie) 51-64 română, franceză
1966 Sargetia-Acta Musei Devensis, IV, Acta Musei Regionalis Devensis ANGHEL, Gheorghe (autor) Un tezaur de monede de argint din secolul al XVI-lea, descoperit la Lăpușnic (raion Ilia) 109-124 română, franceză
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V, Acta Musei Devensis IRIMESCU SOFRONI, Rodica (autor) Tezaurul feudal din secolul XVII-XVIII de la Geoagiu Istorie Medie 165-179 română, franceză
1971 Sargetia-Acta Musei Devensis, VIII, Acta Musei Devensis LAZIN, Gheorghe (autor) Un tezaur de monede romane din colecția muzeului din Deva Istorie 61-66 română, franceză
1972 Sargetia-Acta Musei Devensis, IX, Acta Musei Devensis WINKLER, Iudita (autor) Despre două tezaure de monede antice descoperite la Deva Studii şi articole 51-53 română, germană
1974-1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, Acta Musei Devensis WINKLER, Iudita (autor) Descoperiri monetare din Ulpia Traiana Studii şi articole 117-136 română, germană
1974-1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, Acta Musei Devensis ANDRIȚOIU, Ion (autor) O monedă bizantină descoperită la Uroi Studii şi articole 137-138 română, franceză
1974-1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, Acta Musei Devensis Prof. dr. docent, LASCU, Nicolae (autor) Cu privire la "Dacia Felix" Comunicări 233-236 română, italiană
1974-1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, Acta Musei Devensis GLODARIU, Ion (autor) Comerțul roman și cucerirea Daciei Comunicări 237-248 română, franceză
1977 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIII, Acta Musei Devensis LAZĂR, Mircea Dan (autor) Tezaurul feudal (sec. XV-XVI) de la Ribița (jud. Hunedoara) Studii şi articole 293-305 română, franceză
1977 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIII, Acta Musei Devensis ANDRIȚOIU, Ioan (autor) Constituirea și dezvoltarea colecției de arheologie a Muzeului județean Hunedoara - Deva Note şi discuţii 549-559 română, franceză
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV, Acta Musei Devensis CRIȘAN, Ion Horațiu (autor) Premisele întemeierii statului dac centralizat și independent condus de Burebista Studii şi articole 59-68 română, germană
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV, Acta Musei Devensis PAVEL, Viorica (autor) Monede romane republicane din vechile colecții ale Muzeului județean Hunedoara - Deva Studii şi articole 115-132 română, franceză
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV, Acta Musei Devensis PALAMARIU, Olimpia (autor) Tezaurul de la Nălați-Vad Studii şi articole 289-307 română, franceză
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV, Acta Musei Devensis PALAMARIU, Olimpia (autor) Tezaurul de la Vărmaga Note şi discuţii 675-677 română, franceză
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV PALAMARIU, Olimpia (autor) Tezaurul monetar de la Dumbrăvița, secolul XVI Studii şi articole 119-123 română, franceză
1982-1983 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVI-XVII, Acta Musei Devensis PAVEL POPA, Viorica (autor) Cîteva considerații asupra tezaurului de la Sălașul de Sus (jud. Hunedoara) Studii şi articole 145-150 română, franceză
1982-1983 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVI-XVII, Acta Musei Devensis PALAMARIU, Olimpia (autor) Tezaurul de monede feudale de la Ohaba Streiului (sec. XVI) Studii şi articole 295-298 română, franceză
1982-1983 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVI-XVII, Acta Musei Devensis PALAMARIU, Olimpia (autor) Tezaurul feudal de la Călanul Mic (sec. XVI-XVII) Studii şi articole 299-309 română, franceză
1984-1985 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVIII-XIX, Acta Musei Devensis PALAMARIU, Olimpia (autor) Tezaurul de monede feudale din secolele XVII-XVIII existent în colecția veche a Muzeului din Deva Studii şi articole 247-252 română, franceză
1984-1985 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVIII-XIX, Acta Musei Devensis PALAMARIU, Olimpia (autor) Repertoriul tezaurelor feudale din colecția Muzeului Județean din Deva Studii şi articole 253-287 română, franceză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis PALAMARIU, Olimpia (autor) Monedele de tip Sadagura existente în colecția Muzeului Județean Deva Studii şi articole 248-251 română, franceză
1988-1991 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, Acta Musei Devensis PALAMARIU, Olimpia (autor) Circulația monetară în evul mediu pe teritoriul hunedorean Studii şi articole 151-156 română, franceză
1988-1991 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, Acta Musei Devensis PALAMARIU, Olimpia (autor) Tezaurul de denari imperiali romani, descoperit la Valea Arsului - Brad Note şi discuţii 667-671 română, franceză
1988-1991 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, Acta Musei Devensis PALAMARIU, Olimpia (autor) Tezaurul de monede feudale din secolele XV-XVI descoperit la Făgețel, comuna Dobra, județul Hunedoara Note şi discuţii 715-719 română, franceză
1992-1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, Acta Musei Devensis PALAMARIU, Olimpia (autor) Informații documentare referitoare la unele descoperiri de monedă antică în județul Hunedoara (prima jumătate a sec. XIX- prima jumătate a sec. XX) Studii şi articole 193-199 română, franceză
1992-1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, Acta Musei Devensis PALAMARIU, Olimpia (autor) Dr. Octavian Floca - Colecționar și pasionat cercetător numismat Studii şi articole 223-225 română, franceză
1992-1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, Acta Musei Devensis PALAMARIU, Olimpia (autor) Zeljko Demo - Ostrogothic Coinage from collections in Croatia, Slovenia and Bosnia & Herzegovina, Narodni Muzej, Ljubljana, 1994, 310 p+15 pl. Recenzii. Cronica activităţii muzeale. Lista de abrevieri 944-945 română
1995-1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-1, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" NEMEȘ, Emil (autor) Descoperiri de epocă romană în Țara Hațegului Studii şi articole 341-351 română, engleză
1997-1998 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-1, Acta Musei Devensis PAP, Francisc (autor), PETROV, Gheorghe (autor), PINTER, Zeno Karl (autor) Descoperiri monetare în Cetatea Orăștiei Studii şi articole 467-472 română, germană
2001-2002 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXX, Acta Musei Devensis TRIPA, Titus Dorin (autor) Utilizarea stemei Corvineștilor pe unele piese numismatice Studii şi articole - Istorie 287-291 română, engleză
2001-2002 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXX, Acta Musei Devensis PALAMARIU, Olimpia (autor) Tezaurul monetar din secolele XVI-XVII descoperit la Pui, județul Hunedoara și unele considerații privind circulația monedei străine în comitatul Hunedoara Studii şi articole - Istorie 293-310 română, engleză
2001-2002 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXX, Acta Musei Devensis MUREȘAN, Angela (autor) Tezaurul monetar descoperit la Cunța (jud. Alba) datînd din sec. XIX-XX Studii şi articole - Istorie 575-577 română, franceză
2003 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXI, Acta Musei Devensis MUNTEANU, Claudiu (autor) Considerații referitoare la un tezaur monetar probabil descoperit în județul Mureș Istorie Veche şi Arheologie 265-268 română, engleză
2006 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXIV, Acta Musei Devensis DRĂGHIȚĂ, Zevedei-Ion (autor), SUCIU, Viorica (autor) Din corespondența lui Ioan Pop Reteganul cu Ioan Micu Moldovan  Istorie 179-188 română, franceză
2010 Sargetia-Acta Musei Devensis, I, Acta Musei Devensis, seria nouă TOMA, Corina (autor) Un tezaur monetar din secolele XV-XVI descoperit la Oradea (cartierul Ioșia)  Studii, articole, comunicări, note 207-242 română, engleză
2012 Sargetia-Acta Musei Devensis, III, Acta Musei Devensis, seria nouă CIULAVU, Florin (autor) Monede romane imperiale descoperite în necropola de la Alba Iulia – „Dealul Furcilor”  Studii, articole, comunicări 151-158 română, engleză
2013 Sargetia-Acta Musei Devensis, IV, Acta Musei Devensis, seria nouă BERETEU, Dinu Ioan (autor) Așezarea din a doua epocă a fierului de la Cluj-Napoca - Sinitău Arheologie. Studii şi articole 73-100 română, engleză
2019 Sargetia-Acta Musei Devensis, X, Acta Musei Devensis, seria nouă BĂRBAT, Ioan Alexandru (autor), CIULAVU, Florin (autor) A Portion of the Rákóczi Poltura Hoard Discovered in Nădăștia de Jos (Hunedoara County) and Associated Discussion of Coin Minting During the Time of Francis II Rákóczi Numismatică. Studii şi articole 333-343 engleză, română
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) MITREA, Bucur (autor) Descoperirile monetare și legăturile de schimb ale Histriei cu populațiile locale în sec. V - IV î.e.n. Comunicări şi studii 143-167 română, franceză
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) WINKLER, Iudita (autor) Personificarea Daciei pe monedele romane imperiale Comunicări şi studii 225-234 română
1967 Studii Clasice, IX BORDENACHE, Gabriella (autor) La moneta come documento d'arte Studiile clasice în lume 243-245 italiană
1967 Studii Clasice, IX BORDENACHE, Gabriella (autor) LEON LACROIX, Monnaies et colonisation dans l'Occident grec (Académie royale de Belgique, Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques, Mémoires, Tome LVIII, 2), Bruxelles, 1965, 178 pp. + XII pl. RECENZII 374-376 italiană
1968 Studii Clasice, X ILIESCU, Octavian (autor) Les « tétrastatères » de Lysimaque, trouvés à Baia Mare Comunicări şi studii 87-92 franceză
1969 Studii Clasice, XI POENARU-BORDEA, Gheorghe (autor) Monede mai puțin cunoscute din timpul lui Ptolemaios al V-lea emise în Cipru Note şi discuţii 221-224 română
1969 Studii Clasice, XI POENARU-BORDEA, Gheorghe (autor) LOUIS ROBERT, Monnaies grecques. Types, légendes, magistrats monétaires et géographie (Ecole Pratique des Hautes Etudes. I, Hautes Etudes Numismatiques, 2), Genève-Paris, 1967, 148 p. + 14 pl. RECENZII 373-376 română
1970 Studii Clasice, XII ILIESCU, Octavian (autor) Monnaie d'or inédite à la légende TOMI Comunicări şi studii 49-51 română
1970 Studii Clasice, XII BORDENACHE, Gabriella (autor) Nuova luce su vecchi problemi d'arte. Nuove scoperte Studiile clasice în lume 197-203 italiană
1972 Studii Clasice, XIV POENARU-BORDEA, Gheorghe (autor) C. H. V. SUTHERLAND, NEKRIMAN OLCAY, K. E. MERRINGTON, The Cistophori of Augustus, Londra, Royal Numismatic Society, Special Publication No. 5, 1970, XII + 134 p. + 36 pl. RECENZII 356-358 română
1974 Studii Clasice, XVI BUNGE, J.G. (autor) Münzen als Mittel politischer Propaganda: Antiochos IV. Epiphanes von Syrien Comunicări şi studii 43-52 germană
1988 Studii Clasice, XXV PETOLESCU, Carmen Maria (autor) Aspecte ale istoriei Daciei oglindite în emisiunile monetare din timpul lui Filip Arabul Comunicări şi studii 57-61 română, franceză
2015 Zargidava - Revistă de Istorie, XIV MITREA, Ioan (autor) Moneda Bizantină în regiunile Carpato-Nistrene în secolele VI-X 265-267 română