Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 publicație
  • 36 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
carte 1997 Îndrumător de botanică (anul pregătitor)
Număr de volume:1
chlorophyta; fotosinteză; lichenophyta; mycophyta; botanică; histologie; Phaeophyta; Bacillariophyta; Dinophyta; Tactisme; Subregnul Procariobionta; Subregnul Mycobionta; Subregnul Phycobionta; Subregnul Bryobionta; Subregnul Connobionta; plante saprofite; plante parazite; Fotoperiodismul; Vemalizarea; Tropisme; Nastiile; organografie; citologie; Rhodophyta; fiziologia plantelor; plante autotrofe; plante heterotrofe SÂRBU, Anca (autor), POLESCU, Lucia (autor), SMARANDACHE, Daniela (autor), LIȚESCU, Sanda (autor), MĂRGĂRITESCU, Simona (autor)
articol de periodic 2005 Acta Musei Maramorosiensis: ActaMM, III BERES, Marta (autor) Contribuții la cunoașterea macromicetelor din "Țara Maramureșului" (IV) 377-381 română
articol de periodic 2006 Acta Musei Maramorosiensis: ActaMM, IV BERES, Marta (autor) Date privind lumea plantelor și a macromicetelor din "Pădurea Crăiasca" (Maramureș) 161-180 română
articol de periodic 2006 Acta Musei Maramorosiensis: ActaMM, IV MARE ROȘCA, Oana (autor) , MARIAN, Monica (autor) , MIHĂILESCU, Lucia (autor) Complexul măsurilor de protecție a mărului cultivat în zona Baia Mare împotriva bolilor micotice 251-255 română
articol de periodic 2009 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, IV BOTOȘ, Daniela (autor) Macromycetes in the "Gheorghe Sălăgeanu" collection (order Polyporales) 116-123 engleză
articol de periodic 2010 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, V BOTOȘ, Dana (autor) Macromycetes in the "Gheorghe Sălăgeanu" Collection (Order Russulales) 299-306 engleză
articol de periodic 2011 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, VI BOTOȘ, Daniela (autor) Macromycetes in the "Gheorghe Sălăgeanu" collection (Order Boletales) 188-194 engleză
articol de periodic 1972 Aluta KALMAN, Laszlo (autor) Noi contribuții la cunoșterea macromicetelor din R.S. România 41-60 română
articol de periodic 2012 Anuarul Muzeului Bucovinei: Suceava, XXXIX Suceava (judeţ); Moldova (Regiune); Cercetări arheologice (cercetare); studii istorice (Studii); Muzeul Naţional al Bucovinei (Muzeu); Complexul Muzeal Bucovina (Muzeu); Muzeul Judeţean Suceava (Muzeu); Muzeul Bucovinei (Muzeu); Muzeul Suceava (Muzeu); Anuarul Muzeului Bucovinei (periodic); descoperiri arheologice (descoperire) MELINTE, Ionela-Luiza (autor) Rolul fungilor în biodegradare pietrei - Studiu de caz - Ancadramentul de piatră de la intrarea în muzeul mînăstirii Sucevița 303-308 engleză
articol de periodic 2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei: AMET GROPEANU, Mihaela (autor) Combaterea ciupercii Merulius lacrymans de la Casa Galda de Sus 371-374 română
articol de periodic 1978 Marmatia, 4 Maramureş (Regiune); descoperiri arheologice (Arheologie); istoria Maramureşului (Istorie); Cercetări arheologice (cercetare); Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş (Muzeu); Marmatia (periodic); Patrimoniu muzeal (patrimoniu) BEREȘ, Marta (autor) Cunoașterea și valorificarea macromicetelor comestibile de către populația din raza ocolurilor silvice Mara și Sighet 444- română
articol de periodic 1980 Marmatia, 5-6, seria Științe Naturale Maramureş (Regiune); descoperiri arheologice (Arheologie); istoria Maramureşului (Istorie); Cercetări arheologice (cercetare); Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş (Muzeu); Marmatia (periodic); Patrimoniu muzeal (patrimoniu) BEREȘ, Marta (autor) , KALMAN, Laszlo (autor) Contribuții la cunoașterea macromicetelor din Depresiunea Maramureșului ți împrejurimi 120-137 română
articol de periodic 1999 Mousaios, V DICU, Ana (autor) Măsuri de eradicare a ciupercii Merullius lacrymans la schitul Găvanu, comuna Mînzălești 623-628 română
articol de periodic 1976 Peuce, V, Lucrări prezentate la cel de al II-lea colocviu de studii și comunicări, 2-5 iunie 1974, Botanică, serie veche Dobrogea; Dunărea de Jos; Arheologie; Numismatică; Antichitate; preistorie; protoistorie; bibliologie; zooarheologie HOREANU, Clement (autor) , MITITIUC, Mihai (autor) Micromicete din Podișul Casimcea (Dobrogea) 257-262 română
articol de periodic 1997 Revue Roumaine de Chimie, 42-4 NICOLAE, Anca (autor) , CRISTEA, Teodora (autor) , SUPURAN, Claudiu (autor) Preparation of antifingal compounds by reaction of phenazine-1-carbohydrazide with pyrilium salts 301-306
articol de periodic 2005 Revue Roumaine de Chimie, 50-4 BAHRIM, Gabriela (autor) , RĂDUCAN, Adina (autor) , DIMA, Ștefan (autor) Characterization and catalytic properties of glucoses isomerase from Streptomyces griseus strain MIUG 4,46 305-309
articol de periodic 2008 Revue Roumaine de Chimie, 53-8 FĂRCĂȘANU, Ileana (autor) , PARASCHIVESCU, Codruța (autor) , RUȚĂ, Lavinia (autor) , OPREA, Eliza (autor) , AVRAMESCU, Soron (autor) Manipulation of Ni2+ tolerance of Sacchramyces cerevisiae cells: a primary step to bioremediation by removal and recovery of Ni2+ from contaminated waters 647-651
articol de periodic 2010 Revue Roumaine de Chimie, 55-5 CHENG, Ming-Jen (autor) , WU, Ming-Der (autor) , CHEN, Ih-Sheng (autor) , YANG, Ping-Shin (autor) , YUAN, Gwo-Fang (autor) Secondary metabolites isolated from the fungus Monascus pilosus 335-341
articol de periodic 2012 Revue Roumaine de Chimie, 57-1 COCU, Maria (autor) , CILOCI, Alexandra (autor) , TIURINA, Jana (autor) , LABLIUC, Svetlana (autor) , CLAPCO, Steliana (autor) , STRATAN, Maria (autor) , GRĂDINARU, Julieta (autor) , BULHAC, Ion (autor) The influence of Nickel(II) and copper(II) coordination compoundd based on benzoylacetone S-methylosothiosemicarbazone on enzymatic activity od micromycete Aspergilus niger CNMN FD 10 23-27
articol de periodic 2012 Revue Roumaine de Chimie, 57-2 PĂUN, Adinuța (autor) , NEAGOE, Aurora (autor) , BACIU, Ion (autor) The role of fungi on alleviating the stress induced of heavy metals uptake in rye plants (Secale cerealeL.) cultivated in soil from a roumanian industrial area 141-150
articol de periodic 2012 Revue Roumaine de Chimie, 57-4-5 KOVACS, Gabor (autor) , ORTIZ, Roberto (autor) , COMAN, Vasile (autor) , HARREITHER, Wolfgang (autor) , POPESCU, Ionel (autor) , LUDWIG, Roland (autor) , GORTON, Lo (autor) Influence of SAM structure on direct electron transfer at Au electrodes modified with cellobiose dehydrogenase from Neurospora crassa 361-368
articol de periodic 2013 Revue Roumaine de Chimie, 58-7-8 ELEKES, Carmen (autor) , BUSUIOC, Gabriela (autor) Influence of chemical composition of soil metal accumulation in edible mushroom species of Rusula genus 629-637
articol de periodic 2018 Revue Roumaine de Chimie, 63-5-6 LUNGOCI, Ana (autor) , PINTEALA, Mariana (autor) , PETROVICI, Anca (autor) , ROȘCA, Irina (autor) , TURIN-MOLEAVIN, Ioana (autor) , FIFERE, Adrian (autor) Biosynthesized dextran coated magnetic nanoparticles with antifungal activity 497-503
articol de periodic 2006 Romanian Journal of Physics, 51-1-2 OPRESCU, B. (autor) , GIOSANU, D. (autor) , NEAGU, I. (autor) The experimental study of corona discharge on yeast (Saccharimyces cerevisiae) 131-140
articol de periodic 2014 Romanian Journal of Physics, 59-3-4 CHICEA, Dan (autor) , TIȚĂ, Ovidiu (autor) , TIȚĂ, Mihaela (autor) , LENGYEL, Ecaterina (autor) Estimating wine yeast concentration by far field constrast measurement 346-354
articol de periodic 2016 Romanian Journal of Physics, 61-5-6 GEORGESCU, Andreea (autor) , DANEȚ, Andrei (autor) , RĂDULESCU, Cristiana (autor) , STIHI, Claudia (autor) , DULAMĂ, Ioana (autor) , CHELARESCU, Daniela (autor) Determination of several elements in edible mushrooms using ICP-MS 1087-1097
articol de periodic 2014 Romanian Reports in Physics, 66-3 BANIȚĂ, S. (autor) , DUMITRAȘ, D. (autor) , BRATU, A. (autor) , PATACHIA, M. (autor) , POPA, C. (autor) Rthylene production of organic and nonorganic mature mushrooms measured by LPAS 887-892
articol de periodic 2015 Romanian Reports in Physics, 67-2 BRAȘOVEANU, M. (autor) , NEMȚEANU, M. (autor) , SURDU-BOB, C. (autor) , KARACA, G. (autor) , ERPER, I. (autor) Effect of glow discharge plasma on germination and fungal load of some cereal seeds 617-624
articol de periodic 1968 Studii și Comunicări, I, seria istorie - științele naturii DRĂGHICI, B. (autor) , RICHIȚEANU, Anghel (autor) , SĂRARU, Ștefan (autor) , TUDOR, I. (autor) Contribuție la cunoșterea micromicetelor din municipiul Pitești și împrejurimile sale 191-200 română
articol de periodic 1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii RICHIȚEANU, Anghel (autor) Contribuții la cunoșterea speciilor de Septoria Fr. Din microflora Masivului Iezer - Păpușa 59-67 română
articol de periodic 1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii RICHIȚEANU, Anghel (autor) Contribuții la cunoșterea speciilor de Phyllosticta pers. Din microflora Masivului Iezer - Păpușa 69-75 română
articol de periodic 1980 Studii și Comunicări, V RICHIȚEANU, Anghel (autor) , STANCU, Radu (autor) Ciuperci sphaeropsidale din Masivul Ierzer - Păpușa 25-32 română
articol de periodic 1980 Studii și Comunicări, V BARBU, Valeria (autor) Contribuție la studiul antracnozei cucurbitaceelor 33-39 română
articol de periodic 1980 Studii și Comunicări, V RICHIȚEANU, Anghel (autor) Contribuții la cunoșterea micromicetelor parazite din Masivul Iezer - Păpușa 40-45 română
articol de periodic 1980 Studii și Comunicări, V CIURDĂRESCU, G. (autor) , ILIESCU, H. (autor) Microflora funcigă de pe coconii de Megachile rotundata Fabr. 138-141 română
articol de periodic 1988 Ziridava, XVII BREȘ, Marta (autor) Activitatea și necesitatea studiului macromicetelor în Maramureș
articol de periodic 1988 Ziridava, XVII MARCHEVICI, F. (autor) , POP, Adriana (autor) Ciupercile și poluarea mediului