Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 162 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 1984 Acta Musei Napocensis, XXI Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală MEDAN, Virgil (autor) Marșul regimentului românesc de graniceri din Năsăud Note şi discuţii 595-602 română
articol de periodic 1980 Acta Musei Porolissensis, IV URECHE, Lazăr (autor) Bibliotecile populare dion despătțămîntul Năsăud al Astrei pînă în anul 1914 747-756 română
articol de periodic 2007 Acta Musei Porolissensis, XXVIII-XXIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă PETEANU CLAUDIA, Septimia (autor) Statut, educație și specific grăniceresc în mentalul colectiv al românilor din ținutul Năsăudului în a doua jumătate a secolului al XIX-lea Istorie modernă 89-104 română
articol de periodic 1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 PASCU, Viorica (autor) Portul popular din zona Năsăudului 195- română
articol de periodic 1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 BOT, Nicolae (autor) Șezătoarea în zona Năsăudului 305- română
articol de periodic 1971 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, V, seria 1968-1970 PASCU, Viorica (autor) Organizarea interiorului popular năsăudean 107-159 română
articol de periodic 1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 NISTOR, Ion (autor) Aspecte ale vieții sociale și spirituale a păcurarului în zona Năsăudului 457-471 română
articol de periodic 2003 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MIHAIU, Ligia (autor) Un herborist și vindecător renumit al plaiurilor năsăudene 87-102 română
articol de periodic 2000 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXIV-XXV, seria 1997-1998 LEU, Paul (autor) Simion Florea Marian, elev la liceul din Năsăud 284-290 română
articol de periodic 1944 Balcania, VII, nr. 2 etnografie (disciplină); filologie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Istorie modernă (disciplină); Istorie antică (disciplină); lingvistică (disciplină); Istorie medievală (disciplină); Institutul de Studii şi Cercetări Balcanice (instituţie academică); Balcania (periodic român) PETROVICI, Emil (autor) Vestiges des parlers slaves remplacés par le roumain (II) Philologie et folklore 474-487 franceză
articol de periodic 2016 Cibinium, XVI RUS, Dana Maria (autor) Identitatea grănicerească năsăudeană în contextul stăpânirii austriece din prima jumătate a secolului al XIX-Lea - expresie a patrimoniului cultural imaterial 229-232 română
articol de periodic 1980 Cumidava, XII, nr. 1 IONAȘCU, Aurelian (autor) Viața și opera profesorului Romulus Ionașcu (1868-1917) Istorie Modernă şi Contemporană 259-269 Română
articol de periodic 1971 File de Istorie, I LUPU, Ștefan (autor) Ecoul Unirii Principatelor pe meleaguri năsăudene 169- română
articol de periodic 1971 File de Istorie, I ANUȚĂ, I. (autor) , ȘTEFĂNESCU, Pompei (autor) Valorificarea tradițiilor artistice și culturale pe plaiurile Bistriței și ale Năsăudului 239- română
articol de periodic 1974 File de Istorie, III RETEGAN, Simion (autor) Un memoriu inedit al districtului Năsăud din 1865 262- română
articol de periodic 1976 File de Istorie, IV GUNDISCH, Konrad (autor) , GYEMANT, Ladislau (autor) Din antecedentele și ecourile Supplexului în regiunea de graniță năsăudeană 256- română
articol de periodic 1976 File de Istorie, IV POP, Ioan (autor) Calendarul muncilor gospodărești la grănicerii năsăudeni 313- română
articol de periodic 1976 File de Istorie, IV LUPȘAN, Simion (autor) , RUSU-SĂRĂȚEANU, Ion (autor) Sprijinirea războiului de independență de populația din ținuturile Bistriței și Năsăudului 372- română
articol de periodic 1976 File de Istorie, IV RUS, Traian (autor) Cîteva aspecte privind frămîntările țărănești din județul Năsăud în perioada interbelică 400- română
articol de periodic 1988 File de Istorie, V POP, Ioan (autor) Participarea grănicerilor năsăudeni la orimul război purtat de Austria împotriva Franței în perioada 1792-1797 52- română
articol de periodic 1988 File de Istorie, V URECHE, Lazăr (autor) Fondul școlar central năsăudean și cpntribuția sa la dezvoltarea învățămîntului românesc (1861-1918) 121- română
articol de periodic 1989 File de Istorie, VI BĂLAN, Traian (autor) Aspecte privind mișcarea memorandistă la ținutul Bistriței și Năsăudului (1884-1895) 171- română
articol de periodic 1989 File de Istorie, VI RUSU-SĂRĂȚEANU, Ion (autor) Academia Română și mișcarea culturală din ținuturile Bistriței și Năsăudului 193- română
articol de periodic 1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie POP, Ioan (autor) Participarea grănicerilor năsăudeni la evenimentele din timpul revoluției de la 1848-1849 157- română
articol de periodic 1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie URECHE, Lazăr (autor) Bursierii Fondurilor grăcicerești năsăudene în perioada existenței Districtului românesc al Năsăudului (1861-1876) 269- română
articol de periodic 1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie POP, Ioan (autor) Mișcarea petiționară din ținutul Năsăudului în perioada 1815-1961 245- română
articol de periodic 1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie TANCO, Teodor (autor) Organizarea Districtului românesc autonom năsăudean (1861-1976) 197- română
articol de periodic 1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie POP, Ioan (autor) Situația și activitatea regimentului II românesc de graniță după revoluția de 1848-1849, pînă la desfințarea sa (1851) 215-229 română
articol de periodic 2018 Oltenia - Studii și Comunicări, XXV, seria arheologie-istorie RUS, Dana-Maria (autor) Regimentul II Românesc de graniță (1762-1851) și influențele sale în satul tradițional românesc din zona Năsăudului Istorie 280-287 română; engleză
articol de periodic 1993 Revista Bistriței, VII POP, Ioan (autor) Înființarea Regimentului II românesc de graniță și activitatea lui în perioada 1762-1772 129-141 română, franceză
articol de periodic 1993 Revista Bistriței, VII URECHE, Lazăr (autor) Fundații și fonduri particulare administrate de către fondurile grănicerești năsăudene 149-153 română, franceză
articol de periodic 1993 Revista Bistriței, VII CÎMPEANU, Remus (autor) Considerații istoriografice privind clerul năsăudean în secolul al XVIII-lea 155-162 română, franceză
articol de periodic 1993 Revista Bistriței, VII MUREȘAN, Ioan (autor) Situația social-politică și economică din județul Năsăud în timpul administrației militare sovietice (13 oct. 1944-12 apr. 1945) 263-268 română, franceză
articol de periodic 1994 Revista Bistriței, VIII LUMPERDEAN, Ioan (autor) "La longue durée" în mentalitatea și limbajul grănicerilor năsăudeni. Repere economico-sociale și politico-naționale 137-146 română, franceză
articol de periodic 1994 Revista Bistriței, VIII BUTA, Mircea (autor) , PUPEZĂ, Magda (autor) Aspecte ale asistenței medico-sanitare din ținutul Năsăudului în timpul regimentului de graniță (1762-1851) 147-153 română, franceză
articol de periodic 1994 Revista Bistriței, VIII MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Date privind doctoratul lui Constantin Moisil la Universitatea din Viena 167-171 română, germană
articol de periodic 1994 Revista Bistriței, VIII CÎMPEANU, Remus (autor) Evoluția istoriografiei confesionale în ținuturile Oradei și Năsăudului în perioada interbelică 223-227 română, engleză
articol de periodic 1994 Revista Bistriței, VIII VIDICAN, Dorel (autor) Exploatarea pădurilor grănicerești de la Năsăud prin societatea "Regna" (1926-1932) 229-242 română, germană
articol de periodic 1994 Revista Bistriței, VIII PRAHASE, Mircea (autor) Instalații hidraulice țărănești (mori, pive, vîltori) în subzonele etnografice Rodna și Năsăud 243-256 română, engleză
articol de periodic 1995 Revista Bistriței, IX POPAN, Marin (autor) Unele considerații privitoare la relațiile confesionale din districtul Bistriței. Comunal și confesional între anii 1760-1780 197-201 română, germană
articol de periodic 1995 Revista Bistriței, IX CÎMPEANU, Remus (autor) Contribuții la istoria învățămîntului bistrițean în secolul al XVIII-lea 203-208 română, franceză
articol de periodic 1995 Revista Bistriței, IX ONOFREI, Adrian (autor) Documente bistrițene din revoluția de la 1848-1849 209-218 română, franceză
articol de periodic 1995 Revista Bistriței, IX POP, Ioan (autor) Contribuția revistei "Arhiva Someșană" (1924-1940) la cunoașterea istoriei poporului român 261-278 română, engleză
articol de periodic 1995 Revista Bistriței, IX VIDICAN, Dorel (autor) Rezultatul alegerilor din 1946, în județul Năsăud, în lumina unui raport informativ întocmit de autoritățile comuniste 313-318 română, franceză
articol de periodic 1997 Revista Bistriței, X-XI GĂZDAC, Cristian (autor) Roman coins in the collection of Museum of Năsăud 111-114 engleză
articol de periodic 1997 Revista Bistriței, X-XI URECHE, Lazăr (autor) Crearea și evoluția fondurilor grănicerești năsăudene 141-163 română, franceză
articol de periodic 1997 Revista Bistriței, X-XI ONOFREI, Adrian (autor) Societatea bistrițeană a pompierilor voluntari (1877-1942) 223-229 română, germană
articol de periodic 1997 Revista Bistriței, X-XI VIDICAN, Dorel (autor) Abuzuri săvîrșite de soldații sovietici pe teritoriul județului Năsăud în anul 1946 231-240 română, engleză
articol de periodic 1999 Revista Bistriței, XII-XIII, SIMPOZIONUL "Familie și societate în Transilvania" ONOFREI, Adrian (autor) Factori de influență politică în activitatea prefecturii județului Năsăud (1944-1947) Studii şi Comunicări 403-412 română, germană
articol de periodic 2001 Revista Bistriței, XV ONOFREI, Adrian (autor) Naționalizări în județul Năsăud 323-348 română, germană
articol de periodic 2002 Revista Bistriței, XVI ANDREI, Mirela (autor) Considerații istoriografice privind evoluția vicariatului Rodnei în secolul al XIX-lea 225-246 română
articol de periodic 2003 Revista Bistriței, XVII ONOFREIU, Adrian (autor) Toponimie și relații geografice în districtul Năsăud Topografie istorică 331-351 română
articol de periodic 2004 Revista Bistriței, XVIII MUREȘAN, Virgil (autor) Modernitate și arhaism în lumea năsăudeană în secolul al XIX-lea și începutul secolului XX Istorie 353-364 română
articol de periodic 2006 Revista Bistriței, XX UILĂCAN, Iosif (autor) Școlile confesionale românești în perioada comitatului Bistrița-Năsăud (1876-1918) Istorie 249-281 română, franceză
articol de periodic 2006 Revista Bistriței, XX ONOFREIU, Adrian (autor) Consiliul Județean, instituție aurtonomă a județului Năsăud (13 decembrie 1944 - 23 februarie 1945). Mărturii documentare Istorie 331-347 română, engleză
articol de periodic 2007 Revista Bistriței, XXI-2, Istorie MARC, Dorel (autor) Publicistica de debut a lui Elie (Miron) Cristea și mediul cultural-școlar năsăudean. Preocupări etno-culturale 127-138 română, germană
articol de periodic 2007 Revista Bistriței, XXI-2, Istorie ONOFREIU, Adrian (autor) Contribuții documentare privind evoluția județului Năsăud între 1918-1938 145-172 română, germană
articol de periodic 2009 Revista Bistriței, XXIII ONOFREIU, Adrian (autor) Contribuții documentare privind evoluția județului Năsăud. Sinteza pentru perioada 1932-1937 153-185 română
articol de periodic 2009 Revista Bistriței, XXIII VLAȘIN, Cornelia (autor) Rolul Fondurilor Grănicerești Năsăudene Sesiunea de comunicări „Asociaţionismul transilvan în secolele XIX-XX” 197-200 română, engleză
articol de periodic 2009 Revista Bistriței, XXIII ONOFREIU, Adrian (autor) Cadrul intelectual al asocierii între idei și realizări în districtul Năsăud (1861-1876) Sesiunea de comunicări „Asociaţionismul transilvan în secolele XIX-XX” 201-210 română, engleză
articol de periodic 2009 Revista Bistriței, XXIII POP, Iulia-Maria (autor) Reuniunea "Mariana" a învățătorilor greco-catolici din Năsăud. Statute și forme de organizare Sesiunea de comunicări „Asociaţionismul transilvan în secolele XIX-XX” 211-218 română, engleză
articol de periodic 2009 Revista Bistriței, XXIII IUDEAN, Ovidiu (autor) Rolul fundațiilor personale administrate de "Fondurile grănicerști năsăudene" în dezvoltarea învățămîntului din ținutul Năsăudului. Studiu de caz: Fundația "Locotenent George Pop din Leșu" Sesiunea de comunicări „Asociaţionismul transilvan în secolele XIX-XX” 231-239 română, engleză
articol de periodic 2009 Revista Bistriței, XXIII DOLOGA, Dorin (autor) Societatea de lectură a elevilor "Virtus Romana Rediviva" în perioada dualismului austro-ungar 1867-1914 Sesiunea de comunicări „Asociaţionismul transilvan în secolele XIX-XX” 241-249 română, franceză
articol de periodic 2011 Revista Bistriței, XXV SABĂU, Nicolae (autor) "Prunci zămisliți, prunci nedoriți" despre cazurile de avort din Districtul Năsăudului (1861-1876) 214-225 română, engleză
articol de periodic 2011 Revista Bistriței, XXV UILĂCAN, Iosif (autor) Județeana Năsăud în primul an al revoluției socialiste 258-289 română, franceză
articol de periodic 2012 Revista Bistriței, XXVI DOLOGA, Dorin (autor) Practici electorale în zona Năsăudului 1869-1914 203-215 română, franceză
articol de periodic 2013 Revista Bistriței, XXVII ONOFREIU, Adrian (autor) Contribuții documentare privind situația județului Năsăud în perioada interbelică. Anul 1932 239-266 română, franceză
articol de periodic 2013 Revista Bistriței, XXVII UILĂCAN, Iosif (autor) Județul Năsăud în anul 1946 267-340 română, franceză
articol de periodic 2014 Revista Bistriței, XXVIII HABOR, Oana (autor) Studenți români din Ținutul Năsăudului înscriși pe listele Facultăților de Medicină din Monarhia Austro-Ungară. Corespondența acestora cu Administrația Fondurilor Grănicerești 281-287 română, engleză
articol de periodic 2015 Revista Bistriței, XXIX VLAȘIN, Cornelia (autor) Bursele de studiu acordate de Fondurile năsăudene între anii 1861-1948 176-183 română, engleză
articol de periodic 2016-2017 Revista Bistriței, XXX-XXXI BĂIEȘ, Alexandru (autor) Activități economice ale populației evreiești în Districtul Năsăud (1861-1876) 174-178 română, engleză
articol de periodic 2016-2017 Revista Bistriței, XXX-XXXI VLAȘIN, Cornelia (autor) Fondurile grănicerești năsăudene și formarea elitelor românești din Țara Năsăudului 179-192 română, franceză
articol de periodic 2016-2017 Revista Bistriței, XXX-XXXI ONOFREIU, Adrian (autor) În România Mare. Contribuții documentare referitoare la situația județului Bistrița-Năsăud 208-236 română, germană
articol de periodic 2016-2017 Revista Bistriței, XXX-XXXI RUS, Viorel (autor) Despre masiva fraudare a rezultatelor alegerilor parlamentare din noiembrie 1946 în arealul actualului județ Bistrița-Năsăud 237-240 română, franceză
articol de periodic 2019 Revista Bistriței, XXXIII ONOFREIU, Adrian (autor) Contribuții documentare referitoare la situația administrației județului Năsăud (1928-1929) 129-143 română, germană
articol de periodic 2019 Revista Bistriței, XXXIII DĂRĂBAN, Alexandru (autor) Propuneri de trimitere în lagărele de muncă forțată a unor locuitori din fostul județ Năsăud (actual Bistrița-Năsăud) 164-206 română, franceză
articol de periodic 1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV, Acta Musei Devensis Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) GIURA, Lucian (autor) , RACOVIȚEAN, Mihai (autor) Fruntașul revoluționar de la 1848 Ștefan Moldovan Studii şi articole 409-419 română, germană
articol de periodic 1999-2000 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-2, Acta Musei Devensis Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) TRIPA, Titus Dorin (autor) Reprezentări heraldice conținînd simbolul Corvineștilor Studii şi articole 489-490 română, engleză
articol de periodic 2006 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXIV, Acta Musei Devensis Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) BIȚU, Voichița (autor) Memoria colecțiilor bibliotecii Astra: Ioan Pop Reteganul  Istorie 249-258 română, engleză
articol de periodic 2007-2008 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXV-XXXVI, Acta Musei Devensis Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) DIN, Petre (autor) Călătoriile împăratului Iosif al II-lea în Transilvania. Discurs și reprezentare Istorie medievală 350-356 română, franceză
articol de periodic 1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I NISTOR IOAN, Radu (autor) Masa cu "săcriu" - piesă de interior țărănesc din zona Năsăudului 16-20 română
articol de periodic 1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I BUTA, Mircea (autor) , PUPEZA, Magda (autor) Asistența medicală în ținutul Bistriței și Năsăuduli pînă la începutul secolului al XVI-lea 240-244 română
articol de periodic 1997 Studii și Cercetări Etnoculturale, III MARȚIAN, Ironim (autor) Activitatea lui Sever Pop la Năsăud și Cluj 27-32 română
articol de periodic 1997 Studii și Cercetări Etnoculturale, III PRAHASE, Mircea (autor) Porecle din subzona Năsăud 139-156 română
articol de periodic 2001 Studii și Cercetări Etnoculturale, II HUSAR, Alexandru (autor) Academicienii Năsăudului .11-19 română
articol de periodic 2001 Studii și Cercetări Etnoculturale, II SENI, Ioan (autor) Academicienii Năsăudului și Astra 20-23 română
articol de periodic 2001 Studii și Cercetări Etnoculturale, II PLEȘ, Gheorghe (autor) Năsăudul academicienilor și fascinantul spirit cărturăresc 24-29 română
articol de periodic 2001 Studii și Cercetări Etnoculturale, VI PRAHASE, Mircea (autor) Năsăudul în amintiri - Evocare .9-12 română
articol de periodic 2001 Studii și Cercetări Etnoculturale, VI PLĂIANU, Clemente (autor) Poem năsăudean - File de istorie - 13-20 română
articol de periodic 2001 Studii și Cercetări Etnoculturale, VI FILIPAȘCU, Alexandru (autor) Călătorie printr-o cronică năsăudeană 21-30 română
articol de periodic 2001 Studii și Cercetări Etnoculturale, VI SENI, Ioan (autor) Astra Năsăudeană - împliniri și perspective 63-68 română
articol de periodic 2001 Studii și Cercetări Etnoculturale, VI PRAHASE, Mircea (autor) Năsăudul - Repere istorice și culturale - Pavelea T. 338-339 română
articol de periodic 2002 Studii și Cercetări Etnoculturale, VII ȚUCULESCU, I. (autor) Trei zile în Năsăud 43-58 română
articol de periodic 2002 Studii și Cercetări Etnoculturale, VII LĂPUȘNEANU, Ioan (autor) Secvențe năsăudene 59-71 română
articol de periodic 2002 Studii și Cercetări Etnoculturale, VII BUMB, Emilia (autor) Cîntecele cununii în Țara Năsăudului 185-201 română
articol de periodic 2002 Studii și Cercetări Etnoculturale, VII PRAHASE, Mircea (autor) Din nou despre podurile și punțile de lemn din zona Năsăudului 283-331 română
articol de periodic 2003 Studii și Cercetări Etnoculturale, VIII ILIEȘIU, Iustin (autor) Năsăud .9-11 română
articol de periodic 2003 Studii și Cercetări Etnoculturale, VIII NAGHIU, Iosif (autor) Nicolae Iorga și Năsăudul .12-15 română
articol de periodic 2003 Studii și Cercetări Etnoculturale, VIII PRAHASE, Mircea (autor) Toponimicele localităților componente regimentului grăniceresc năsăudean 221-272 română
articol de periodic 2004 Studii și Cercetări Etnoculturale, IX NAGHIU, Iosif (autor) Muzeul Năsăudului 29-30 română
articol de periodic 2004 Studii și Cercetări Etnoculturale, IX SENI, Ioan (autor) Contribuții năsăudene la prima ebciclopedie românească (Sibiu - 1904) 71-87 română
articol de periodic 2005 Studii și Cercetări Etnoculturale, X MOLDOVANU, Zoe (autor) O fiică a Năsăudului: Veronica Micle .7-8 română
articol de periodic 2005 Studii și Cercetări Etnoculturale, X Î.P.S. sa episcopul Dr. Iuliu Hossu în granița năsăudeană .9-16 română
articol de periodic 2005 Studii și Cercetări Etnoculturale, X ȘTEFĂNESCU, Nicoleta (autor) Tîrgul de Ispas la Năsăud 17-22 română
articol de periodic 2005 Studii și Cercetări Etnoculturale, X POP, Florica (autor) Portul popular din Năsăud 103-120 română
articol de periodic 2005 Studii și Cercetări Etnoculturale, X ONOFREIU, Adrian (autor) Contribuții documentare privind realizarea lucrării "Istoria școalelor năsăudene" 249-278 română
articol de periodic 2006 Studii și Cercetări Etnoculturale, XI Moartea vicarului Năsăudului Ștefan Buzilă .7-10 română
articol de periodic 2006 Studii și Cercetări Etnoculturale, XI BUCUȚA, Emanoil (autor) Comori picturale în Țara Năsăudului .11-12 română
articol de periodic 2006 Studii și Cercetări Etnoculturale, XI ONOFREIU, Adrian (autor) Mentalitatea năsăudeană în documente de arhivă 13-18 română
articol de periodic 2006 Studii și Cercetări Etnoculturale, XI RAUS, Pompei (autor) Forme de judecată de esență populară și rolul acestora în afirmarea și păstrarea identității naționale în ținutul năsăudean, din cele mai vechi timpuri și pînă la desfințarea regimentului de graniță 175-188 română
articol de periodic 2006 Studii și Cercetări Etnoculturale, XI SENI IONELA, Alis (autor) , SENI, Ioan (autor) Relații culturale între despățămîntul Năsăud al Astrei și societatea culturală clujeană "Virtus romana rediviva" (1990-2005) 359-368 română
articol de periodic 2006 Studii și Cercetări Etnoculturale, XI BÎCA, Ioan (autor) , ONOFREIU, Adrian (autor) Dimensiuni etno-culturale și social-economice în cadrul districtului năsăudean 381-394 română
articol de periodic 2006 Studii și Cercetări Etnoculturale, XI MARȚIAN, Ironim (autor) Cartea academicenilor năsăudeni și bistrițeni 413-424 română
articol de periodic 2007 Studii și Cercetări Etnoculturale, XII FILIPAȘCU, Alexandru (autor) Legăturile Maramureșului cu Năsăudul .7-11 română
articol de periodic 2007 Studii și Cercetări Etnoculturale, XII GEORGIȚĂ, Mihai (autor) Încă o istorie a regimentului de graniță de la Năsăud 13-22 română
articol de periodic 2007 Studii și Cercetări Etnoculturale, XII PETEANU, Claudia (autor) Raportul despărțămîntului Năsăud al "Astrei" pentru anul 1913 161-176 română
articol de periodic 2007 Studii și Cercetări Etnoculturale, XII ONOFREIU, Adrian (autor) Contribuții documentare privind caracterizarea hotarului satelor năsăudene la mijlocul secolului XIX 179-187 română
articol de periodic 2007 Studii și Cercetări Etnoculturale, XII PETEANU, Claudia (autor) Atitudinea față de moarte în comunitățile năsăudene foste grănicerești ăb a doua jumătate a secolului al XIX-lea 245-250 română
articol de periodic 2007 Studii și Cercetări Etnoculturale, XII NENIȚOIU, Ana-Maria (autor) Practici funerare în Țara Năsăudului în a doua jumătate a secolului al IX-lea 287-292 română
articol de periodic 2008 Studii și Cercetări Etnoculturale, XIII PETEANU, Claudia (autor) Constituirea familiei în satul năsîudean în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea 193-200 română
articol de periodic 2008 Studii și Cercetări Etnoculturale, XIII BICHIGEAN, Gavril (autor) , TOMUȚĂ, Ion (autor) Bocete și descîntece din Ținutul Năsăudului 271-347 română
articol de periodic 2008 Studii și Cercetări Etnoculturale, XIII SENI, Ioan (autor) Bilanț astrist năsăudean în 2006/2007. Din raportul Adunării Anuale a despărțămîntului Năsăud Astras, 2-3 iunie 2007 Rebrișoara 351-359 română
articol de periodic 2008 Studii și Cercetări Etnoculturale, XIII ONOFREI, Adrian (autor) Contribuții documentare privind mentalitatea grănicerească năsăudeană 377-390 română
articol de periodic 2009 Studii și Cercetări Etnoculturale, XIV ONOFREI, Adrian (autor) Școala din districtul Năsăud în a doua jumătate a secolului XIX-lea - între deziderat și realitate 13-54 română
articol de periodic 2009 Studii și Cercetări Etnoculturale, XIV PETEANU, Claudia (autor) Primele încercări monografice ale comunităților năsăudene foste grănicerești în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 55-66 română
articol de periodic 2009 Studii și Cercetări Etnoculturale, XIV SENI, Ioan (autor) "Călușerii" - fascinația maialului elevilor năsăudeni 125-130 română
articol de periodic 2009 Studii și Cercetări Etnoculturale, XIV SENI, Ioan (autor) Report 2008. Adunarea anuală a despărțămîntului Năsăud Astra, găzduită de cercul Astra al colegiului național "George Coșbuc" Năsăud 327-342 română
articol de periodic 2009 Studii și Cercetări Etnoculturale, XIV ONOFREIU, Adrian (autor) O carte de excepție perntru Țara Năsăudului 397-398 română
articol de periodic 2010 Studii și Cercetări Etnoculturale, XV BUZILĂ, Ștefan (autor) Nunta la țăranul român din jurul Năsăudului 125-156 română
articol de periodic 2010 Studii și Cercetări Etnoculturale, XV ONIȘOR, Teodor (autor) Necesitatea cercetărilor etnografice în Țara Năsăudului 157-166 română
articol de periodic 2010 Studii și Cercetări Etnoculturale, XV SENI, Ioan (autor) Raport Anual la Adunarea Societății Culturale Astra despărțămîntul Năsăud 28 nov. 2009 - aula Colegiului Nașional "George Coșbuc" Năsăud 369-377 română
articol de periodic 2010 Studii și Cercetări Etnoculturale, XV BERENGEA, Pavel (autor) Situația menbrilor Astra din Desp. Năsăud la adunarea anuală din 2009 379-384 română
articol de periodic 2010 Studii și Cercetări Etnoculturale, XV LĂPUȘNEANU, Ioan (autor) Școala năsăudeană și slujitorii ei 391-394 română
articol de periodic 2010 Studii și Cercetări Etnoculturale, XV VLAȘIN, Cornelia (autor) Statutele pe baza cărora s-au administrat fondurile grănicerești năsăudene (1851-1876) 413-419 română
articol de periodic 2010 Studii și Cercetări Etnoculturale, XV SÎRBU, Radu (autor) Primul volum din monografia orașului Năsăud 445-446 română
articol de periodic 2010 Studii și Cercetări Etnoculturale, XV MAXIMINIAN, Menuț (autor) O istorie a sufletului năsăudean 453-456 română
articol de periodic 2011 Studii și Cercetări Etnoculturale, XVI STAHL, Henri (autor) Sate din granița Năsăudului .11-16 română
articol de periodic 2011 Studii și Cercetări Etnoculturale, XVI ONOFREIU, Adrian (autor) Contribuția lui Nestor Șimon la "Istoria școalelor năsăudene" 165-190 română
articol de periodic 2011 Studii și Cercetări Etnoculturale, XVI Cea de-a cincea adunare națională a Astrei - Năsăud, 8-10 oct. 2010 193-195 română
articol de periodic 2011 Studii și Cercetări Etnoculturale, XVI SENI IOANELA, Alis (autor) , SENI, Ioan (autor) Repere din istoricul despărțămîntului Astra Năsăud 209-218 română
articol de periodic 2011 Studii și Cercetări Etnoculturale, XVI SENI IOANELA, Alis (autor) Anii petrecuți de Elie Miron Cristea la Năsăud 221-230 română
articol de periodic 2011 Studii și Cercetări Etnoculturale, XVI CHITU, Dorina (autor) Monumente istorice de artă religioasă din Țara Năsăudului 231-236 română
articol de periodic 2011 Studii și Cercetări Etnoculturale, XVI VLAȘIN, Cornelia (autor) Administrarea fondurilor școlare năsăudene în perioada comitatului 443-450 română
articol de periodic 2011 Studii și Cercetări Etnoculturale, XVI SÎRBU, Radu (autor) Monografia Năsăudului va fi completă în 2011 503-504 română
articol de periodic 2012 Studii și Cercetări Etnoculturale, XVII MAXIMINIAN, Menuț (autor) Uimitoarele testamente ale năsăudenilor 433-434 română
articol de periodic 2012 Studii și Cercetări Etnoculturale, XVII MOISIL, Grigore (autor) O pagină din trecutul institutelor de învățămînt din Năsăud .1120 română
articol de periodic 2013 Studii și Cercetări Etnoculturale, 18 SENI, Ioan (autor) George Barițiu - despre istoria regimentului grăniceresc năsăudean .11-21 română
articol de periodic 2013 Studii și Cercetări Etnoculturale, 18 ROȘCA, Paul (autor) Năsăudul - scurt excurs asupra unor episoade monarhice 23-28 română
articol de periodic 2013 Studii și Cercetări Etnoculturale, 18 PRAHASE, Mircea (autor) Terminologii din Țara Năsăudului: plugul, carul și moara 97-114 română
articol de periodic 2013 Studii și Cercetări Etnoculturale, 18 Lingvistul Sever Pop, ultimul intrat în celebra galerie a academicienilor Năsăudului 135-138 română
articol de periodic 2013 Studii și Cercetări Etnoculturale, 18 Nestor Șimon - Personalitate marcantă a graniței năsăudene 141-142 română
articol de periodic 2013 Studii și Cercetări Etnoculturale, 18 SENI, Ioan (autor) Dr. Nestor Șimon - proma monografie a Astrei năsăudene 183-190 română
articol de periodic 2013 Studii și Cercetări Etnoculturale, 18 SENI, Ioan (autor) Raportul Astrei pe anul 2012 în sala festivă a Muzeului Grăniceresc Năsăud. 9 februarie 2012 208-238 română
articol de periodic 2013 Studii și Cercetări Etnoculturale, 18 SENI, Ioan (autor) Rezoluție. Asociațiunea Astra Despărțămîntul Năsăud 239-242 română
articol de periodic 2013 Studii și Cercetări Etnoculturale, 18 ACU, Dumitru (autor) Asociațiunea Astra- Despărțămîntul Năsăud 243-246 română
articol de periodic 2013 Studii și Cercetări Etnoculturale, 18 SENI, Ioan (autor) Colegiul Național "George Coșbuc" și Astra 247-254 română
articol de periodic 2013 Studii și Cercetări Etnoculturale, 18 PLEȘ, Floarea (autor) Activitatea cercului "Astra" - oraș năsăud în perioada 01 ianuarie-30 septembrie 2012 297-300 română
articol de periodic 2013 Studii și Cercetări Etnoculturale, 18 MAXIMINIAN, Menuț (autor) Țara Năsăudului, în antologie 371-372 română
articol de periodic 2013 Studii și Cercetări Etnoculturale, 18 SÎRBU, Radu (autor) A părut volumul 2 din Monografia orașului Năsăud 373-374 română
articol de periodic 1972 Studii și Materiale, III-IV POP, Ioan (autor) Situația populației din districtul năsăudean înainte de militarizare (1700-1762) 223- română
articol de periodic 1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie LUMPERDEAN, Ioan (autor) Aspecte privind vocabularul social-economic și politic în zona de graniță năsăudeană 205-215 română
articol de periodic 2000 Ziridava. Studia Archaeologica, XXII RUS, Dorin-Ioan (autor) Participarea regimentului 2 de graniță din Năsăud la rătboaiele napoleoniene (1805-1810) oglindită în momografia regimentului scrusă de căpitanul Michael Schneider, Bistrișa 1906