Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 418 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2017 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVI VIERU, Paul-Narcis (autor) Istoricul alimentărilor cu apă din marele orașe ale Moldovei VARIA HISTORICA 313-32 română (rezumat în engleză)
2002 Acta Musei Maramorosiensis, I DĂNCUȘ, Mihai (autor) Rit și spectacol în jocul urșilor din Dărmănești, Bacău II. Obiceiuri 89-94 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III ȘTIUCĂ, Narcisa (autor) Despre lecția inegalabilă a terenului (file dintr-un jurnal contemporan de teren) 141-146 română
2009 Acta Musei Napocensis, 45-46-II, seria 2008-2009 BACIU, Anamaria (autor), BOROȘ, Doina (autor) Aspecte metodologice ale restaurării picturii murale de la biserica "Adormirea Maicii Domnului" a mănăstirii Răchitoasa, Bacău Monumente 259-268 română
2007 Acta Musei Tutovensis, II AMALANCI BĂBUȘANU, Mihaela (autor) Depozitul de ceramică al complexului muzeal "Iulian Antonescu" Bacău. Cîtevba elemente privind expunerea 176-181 română
2008 Acta Musei Tutovensis, III ISTINA, Lăcrimioara (autor) A copper axe found in the Cucuteni settlement of Fulgeriș (Bacău County) 75-85 engleză
2010 Analele Buzăului, II STAN, Constantin (autor) Părintele Constantin Voicescu și "reeducările" de la Tîrgu Ocna și Aiud (1950; 1960-1964) 199-208 română
2011 Analele Buzăului, III NECULAE, Marius (autor) Bătălia de la Soci din 1471: Localizare. Diferite tentințe în istoriografia secolului XX 23-26 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 DULCU, Ecaterina (autor) Hanul de la Gura Orbicului - monument de artitectură din orașul Bihuși, jud. Bacău 317-328 română
1998 Arheologia Medievală, II RUSU ADRIAN, Andrei (autor) Bacău. Reședință voievodală - Artimon Al., Mitrea I. 243- română
2000 Arheologia Medievală, III ROMANDAȘ BOGDAN, Florin (autor) Civilizația medievală urbană din secolele XIV-XVII (Bacău, Tg. Trotuș, Adjud) - Artimon Al. 305- română
2005 Arheologia Medievală, V RUSU ADRIAN, Andrei (autor) Orașul medieval Trotuș în secolele XIV-XVII. Geneză și evoluție - Artimon A. 219- română
2012 Biblioteca Brukenthal , LVIII MUSTEAȚĂ, Sergiu (autor) Einige bemerkzngen zur metalkanne des munzewnthortes von Horgești-Bacău, Rumanien 87-102 germană
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui DUMITROAIA, Gheorghe (autor), MONAH, Dan (autor) Un vase a selhouettes anthropomorphes peintes decouverte a Poduri "Dealul Ghindari" - (dep. de Bacău) 39-48 franceză
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui MONAH, Dan (autor), MONAH, Felicia (autor) Macrorestes vegetaux decouverts dans les niveaux Cucuteni A2 et B1 de Poduri "Dealul Ghindaru" 49-62 franceză
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui CĂPITANU, Viorel (autor), FLORESCU, Marilena (autor) Plastica antropomorfă din așezarea cucuteniană de la Țigănești, judetul Bacău 343-358 română
2005 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVI MONAH, Dan (autor), MONAH, Felicia (autor) Le repertoire des determinations archeobotaniques du tell chalcolithique de Poduri-Dealul Ghindaru 247-275 franceză
2005 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVI BELDIMAN, Corneliu (autor), SZTANCS, Diana-Maria (autor) L'industrie des materieres dures animales dans le site appartenant a la Culture Cucuteni de Mărgineni, Dep. De Bacău 285-292 franceză
1968 Carpica, I ANTONESCU, Iulian (autor) Zece ani de muzeografie băcăuană 5-9 română
1968 Carpica, I CĂPITANU, Viorel (autor), FLORESCU, Marilela (autor) Cîteva observații privitoare la sfârșitul epocii bronzului în lumina ultimelor cercetări arheologice efectuate de Muzeul de Istorie din Bacău 35-47 română
1968 Carpica, I BUZDUGAN, Constantin (autor) Cimitir din epoca bronzului la Căbești (Bacău) 63-67 română
1968 Carpica, I BUZDUGAN, Constantin (autor) Descoperiri arheologice în depresiunea Onești 101-110 română
1968 Carpica, I ANTONESCU, Iulian (autor) Depozitul de obiecte de fier din comuna Negri-Bacău și implicațiile sale istorice 189-197 română
1968 Carpica, I BUZDUGAN, Constantin (autor), CĂPITANU, Viorel (autor) Necropola daco-carpică de la Bărboasa-Bacău 199-208 română
1969 Carpica, II BUZDUGAN, Constantin (autor), CĂPITANU, Viorel (autor) Un tezaur de monederepublicane romane descoperit la Cornii de Sus, județul Bacău 131-144 română
1969 Carpica, II NICOLĂESCU-PLOPȘOR, Dardu (autor) Expertiza arheologică asupra mormântului carpic de la Barați (jud. Bacău) 213-214 română
1969 Carpica, II MOSCALU, Emil (autor) Notă asupra mormântului carpic de la Barați-Mărgineni (jud. Bacău) 215-217 română
1969 Carpica, II BUZDUGAN, Constantin (autor), MITREA, Ioan (autor), TEODOR, Dan (autor) Descoperirile arheologice de la Oituz (județul Bacău) 309-324 română
1969 Carpica, II ANTONESCU, Iulian (autor) Curțile domnești de la Bacău 331-342 română
1970 Carpica, III FLOREA, Vasile (autor) Logica istoriei în opera lui Xenopol 71-84 română
1970 Carpica, III STOICA, Georgeta (autor) Cercetarea etnografică și muzeul de etnografie – cerințe imperioase în județul Bacău 139-143 română
1970 Carpica, III VĂCĂRAȘU, Iulia (autor) Industriile grele ale județului Bacău și dezvoltarea lor în anii socialismului 153-162 română
1970 Carpica, III VĂCĂRAȘU, Iulia (autor) Poiana Uzului, un sat dispărut de pe harta județului Bacău 163- română
1971 Carpica, IV BULAI-ȘTIRBU, Maria (autor), NECRASOV, Olga (autor) Contribuții la studiul faunei pleistocene de la Buda (jud. Bacău) cu o privire specială asupra caracteristicilor renului .7-19 română
1971 Carpica, IV BUZDUGAN, Constantin (autor), EMINOVICI, Constantin (autor), NIȚU, Anton (autor) Descoperirile arheologice de la Gura Văii (municipiul Gh. Gheorghiu-Dej) 31-80 română
1971 Carpica, IV NIȚU, Anton (autor) Noi descoperiri de reprezentări antropomorfe în relief pe ceramica Cucuteni A 81-88 română
1971 Carpica, IV BUZDUGAN, Constantin (autor), NIȚU, Anton (autor) Așezarea cucuteniană de la Viișoara (Tg. Ocna) 95-111 română
1971 Carpica, IV BUZDUGAN, Constantin (autor), EMINOVICI, Constantin (autor) Un mormânt din epoca bronzului descoperit în depresiunea Onești 113-117 română
1971 Carpica, IV CĂPITANU, Viorel (autor), FLORESCU, Marilena (autor) Cercetările arheologice de la Dădești (jud. Bacău) 119-128 română
1971 Carpica, IV CĂPITANU, Viorel (autor), FLORESCU, Marilena (autor) Săpăturile de salvare de la Vultureni (jud. Bacău) 137-158 română
1971 Carpica, IV CĂPITANU, Viorel (autor), URSACHI, Vasile (autor) Două tezaure de denari republicani și imperiali descoperite la Răcătău și Pîncești 167-195 română
1971 Carpica, IV ARTIMON, Alexandru (autor), MITREA, Ioan (autor) Descoperiri prefeudale la Curtea domnească – Bacău 225-252 română
1971 Carpica, IV CĂPITANU, Viorel (autor) Tezaurul de monede bizantine descoperit la Horgești (jud. Bacău) 253-269 română
1971 Carpica, IV MITREA, Ioan (autor) Așezarea prefeudală de la Oncești (jud. Bacău) 271-286 română
1971 Carpica, IV ARTIMON, Alexandru (autor) Un tezaur monetar din secolele XVI-XVII descoperit la Măgura (jud. Bacău) 323-330 română
1971 Carpica, IV ARTIMON, Alexandru (autor), EMINOVICI, Constantin (autor) Tezaurul monetar din secolul al XVIII-lea descoperit la Mănăstirea Cașin (jud. Bacău) 343-348 română
1972 Carpica, V BITIRI, Maria (autor), CĂPITANU, Viorel (autor) Așezarea paleolitică de la Lespezi, județul Bacău 39-68 română
1972 Carpica, V ARTIMON, Alexandru (autor) Cîteva considerații asupra tezaurului monetar din secolul al XVIII-lea descoperit la Drăgești-Tătărăști (județul Bacău) 181-188 română
1972 Carpica, V MURARIU, Ioan (autor) Veniturile și cheltuielile moșiei Fîntînele din ținutul Bacău între 30 septembrie 1803 și 30 septembrie 1804 189-196 română
1972 Carpica, V POPOVICI, Georgeta (autor) Spătarul Pavel Cristea – ctitor băcăuan 201-209 română
1972 Carpica, V ZAHARIA, Dumitru (autor) Unele date cu privire la începuturile învățământului în orașul Tîrgu Ocna 211-218 română
1972 Carpica, V EȘANU, Leon (autor) Mișcarea grevistă de la fabrica „Letea” Bacău în anii 1918-1920 235-250 română
1972 Carpica, V VĂCĂRAȘU, Iulia (autor) Considerații istorico-geografice asupra economiei depresiunii Dărmănești 267-277 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 BUZDUGAN, Constantin (autor) Notă suplimentară despre tezaurul bizantin de la Horgești (jud. Bacău) 47-53 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 ARTIMON, Alexandru (autor) Un tezaur monetar din secolele XVII-XVIII descoperit la Cleja (jud. Bacău) 101-106 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 FLOREA, Vasile (autor) Ținutul Bacău în contextul revoluției române din 1848 121-131 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 EȘANU, Leon (autor) Dr. H. Aroneanu și mișcarea muncitorească din Bacău în anii 1918-1920 173-185 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 PĂTRAR, Gheorghe (autor) Aspecte ale mișcării muncitorești și comuniste băcăuane oglindite în presa locală 187-195 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 ICHIM, Dorinel (autor) Țesături decorative folosite la interioarele locuințelor din Glăvănești – Bacău 219-238 română
1975 Carpica, VII MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor), MITREA, Ioan (autor) Tezaurul de denari romani imperiali descoperit la Hertioana de Jos (com. Traian, jud. Bacău) 15-29 română
1975 Carpica, VII MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor), MONAH, Dan (autor) Tezaurul de denari romani imperiali de la Blăgești, județul Bacău 31-43 română
1975 Carpica, VII CĂPITANU, Viorel (autor), URSACHI, Vasile (autor) Noi descoperiri de monede antice în județul Bacău 45-58 română
1975 Carpica, VII CĂPITANU, Viorel (autor) Necropola daco-carpică de incinerație din secolul al III-lea de la Glăvănești-Bărboasa, comuna Oncești, județul Bacău 63-116 română
1975 Carpica, VII GABOR, Iosif (autor) Notă asupra cercetărilor arheologice efectuate la Cleja (jud. Bacău) în 1842 155-156 română
1975 Carpica, VII STAN, Constantin (autor) Activitatea organizației județene de partid Bacău în înfăptuirea actului revoluționar al naționalizării socialiste a principalelor mijloace de producție din 11 iunie 1948 207-227 română
1975 Carpica, VII ICHIM, Dorinel (autor) Portul popular românesc de pe valea Cașinului 241-264 română
1975 Carpica, VII ARTIMON, Alexandru (autor) Valorificarea științifică și muzeistică a unor obiecte medievale din colecția muzeului de istorie din Bacău 311-325 română
1976 Carpica, VIII MONAH, Dan (autor) Sondajul de salvare din așezarea neo-eneolitică de la Vermești-Comănești (I) .7-30 română
1976 Carpica, VIII CĂPITANU, Viorel (autor) Noi descoperiri de topoare de aramă și bronz în județul Bacău 31-36 română
1976 Carpica, VIII ANTONESCU, Silvia (autor) Săpăturile de salvare de la Tarnița (comuna Oncești, județul Bacău) 37-40 română
1976 Carpica, VIII CĂPITANU, Viorel (autor) Principalele rezultate ale săpăturilor arheologice în așezarea geto-dacică de la Răcătău (județul Bacău) 49-120 română
1976 Carpica, VIII MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) Tezaurul de denari romani de la Rîpile (com. Gura Văii, jud. Bacău) 137-150 română
1976 Carpica, VIII CĂPITANU, Viorel (autor) Necropola daco-carpică de la Săucești, județul Bacău 151-182 română
1976 Carpica, VIII MITREA, Ioan (autor) Săpăturile de salvare din așezarea prefeudală de la Lespezi-Homocea 183-190 română
1976 Carpica, VIII ARTIMON, Alexandru (autor), MITREA, Ioan (autor) Așezarea medievală din secolele XIV-XV de la Curtea Domnească-Bacău 191-224 română
1976 Carpica, VIII ARTIMON, Elena (autor) Câteva date istorice despre satul Odobești (județul Bacău) 299-304 română
1976 Carpica, VIII ICHIM, Dorinel (autor) Evoluția portului mocanilor din Glăvănești-Bacău 313-339 română
1976 Carpica, VIII BUJOR, Doina (autor) O contribuție originală a Muzeului de artă din Bacău la practicile animației culturale 341-346 română
1977 Carpica, IX CĂRĂMIDARU, Corneliu (autor) Contribuția județului Bacău la războiul pentru independența națională 121-130 română
1977 Carpica, IX SIBECHI, Gheorghe (autor) Știri din publicațiile vremii despre acțiunile băcăuane în sprijinul războiului de independență 131-138 română
1977 Carpica, IX CIUTĂ, Ioan (autor) Unele aspecte privind starea materială și de spirit a maselor populare băcăuane și nemțene și contribuția lor la războiul de independență 139-146 română
1977 Carpica, IX STAN, Elena (autor) Probleme ale independenței și suveranității României oglindite în presa băcăuană între anii 1934-1936 183-186 română
1978 Carpica, X GEORGESCU, Laurenția (autor) Date antropologice preliminare privind necropola carpică de la Bacău-Holt 179-183 română
1978 Carpica, X CĂPITANU, Viorel (autor) Tezaurul de denari romani imperiali descoperit la Dealul Perjului (com. Oncești, jud. Bacău) 195-204 română
1978 Carpica, X ARTIMON, Alexandru (autor), EMINOVICI, Constantin (autor) Cercetări arheologice în așezarea medievală din comuna Ștefan cel Mare (jud. Bacău) 271-302 română
1978 Carpica, X RADU, Gheorghe (autor) Colecția de documente de la Arhivele Statului Bacău (1424-1848). Inventare arhivistice, întocmit de D. Zaharia, Em. Chiriacescu și C. Cărămidaru 428-430 română
1979 Carpica, XI CĂPITANU, Viorel (autor), URSACHI, Vasile (autor) Descoperiri arheologice aparținând epocii bronzului din județul Bacău 135-148 română
1979 Carpica, XI MONAH, Dan (autor), ZAHARIA, Eugenia (autor) Topor de tip Monteoru descoperit la Mileștii de Sus, județul Bacău 159-164 română
1979 Carpica, XI ARTIMON, Alexandru (autor), MITREA, Ioan (autor) Un tezaur monetar din secolele XV-XVI, descoperit la Budești-Plopana, județul Bacău 229-244 română
1979 Carpica, XI MURARIU, Ioan (autor) Economia ținutului Bacău în prima jumătate a sec. al XIX-lea 245-252 română
1979 Carpica, XI ROTARU, Feodosia (autor) Centrul de ceramică din comuna Oituz, județul Bacău 281-305 română
1979 Carpica, XI ANTONESCU, Silvia (autor) Cronica săpăturilor arheologice efectuate în județul Bacău în perioada 1968-1978 349-356 română
1979 Carpica, XI ARTIMON, Elena (autor) Cronica activității secției de istorie, pe anii 1977-1978 (Elena Artimon) 357-364 română
1980 Carpica, XII ARTIMON, Alexamdru (autor) Un tezaur monetar de aur din secolele XVI-XVII descoperit în comuna Ștefan cel Mare (jud. Bacău) 215-228 română
1980 Carpica, XII ICHIM, Dorinel (autor) Monumentul de arhitectură populară din Dărmănești-Bacău 257-269 română
1980 Carpica, XII ROTARU, Feodosia (autor) Ceramica populară din județul Bacău 271-301 română
1980 Carpica, XII ARTIMON, Elena (autor) Cronica activității secției de istorie pe anul 1979 319-323 română
1981 Carpica, XIII ARTIMON, Alexandru (autor) Contribuții arheologice la istoria orașului Bacău .11-28 română
1981 Carpica, XIII BURLACU, Gheorghe (autor) Ocolul domnesc al Bacăului (sec. XV-XVIII) 29-63 română
1981 Carpica, XIII ARTIMON, Elena (autor), BURLACU, Gheorghe (autor) Mărturii documentare privind contribuția locuitorilor județului Bacău la dobândirea independenței de stat a României 73-86 română
1981 Carpica, XIII RADU, Gheorghe (autor) Unele aspecte ale luptei maselor populare din județul Bacău sub conducerea P.C.R. pentru câștigarea alegerilor parlamentare din noiembrie 1946 99-108 română
1981 Carpica, XIII ADASCALIȚEI, Vasile (autor) Jocuri de priveghi din județul Bacău 117-131 română
1981 Carpica, XIII ICHIM, Dorinel (autor) Tradiție și inovație în ornamentica țesăturilor de interior din zona Trotuș 133-176 română
1981 Carpica, XIII ARTIMON, Elena (autor) Cronica activității secției de istorie pe anul 1980 177-181 română
1982 Carpica, XIV CĂPITANU, Viorel (autor) Un vas tracic de tip Cozia-Brad descoperit la Răcătău, județul Bacău 51-56 română
1982 Carpica, XIV MITREA, Ioan (autor) Necropola carpică de la Dămienești, județul Bacău 65-79 română
1982 Carpica, XIV CĂPITANU, Viorel (autor) Un nou lot de denari romani imperiali din tezaurul de la Blăgești, județul Bacău 81-85 română
1982 Carpica, XIV ARTIMON, Alexandru (autor) Orașul medieval Tg. Trotuș în lumina datelor istorico-arheologic 93-137 română
1982 Carpica, XIV CĂPITANU, Viorel (autor) Cercetări arheologice de suprafață pe teritoriul județului Bacău (II) 139-158 română
1982 Carpica, XIV BURLACU, Gheorghe (autor) Ocolul domnesc al Bacăului (sec. XV-XVIII) – II 159-195 română
1982 Carpica, XIV ZAHARIA, Dumitru (autor) Date referitoare la trecutul satelor din comuna Secuieni, județul Bacău în secolele XV-XIX 203-209 română
1982 Carpica, XIV FLOREA, Vasile (autor) Manifestări ale alianței muncitorești-țărănești în timpul marei răscoale din 1907, în județul Bacău 227-233 română
1982 Carpica, XIV ARTIMON, Elena (autor) Procopie Strat – combatant din primul război mondial 235-243 română
1982 Carpica, XIV SIBECHI, Gheorghe (autor) Din istoricul tipografiilor băcăuane până la 1918 245-246 română
1982 Carpica, XIV POPOVICI, Georgeta (autor), ROTARU, Feodosia (autor) Monumentul istoric de la Ciolpani-Buhuși 285-295 română
1982 Carpica, XIV ICHIM, Dorinel (autor) Monumentul de arhitectură populară de la Răchitoasa-Bacău 297-313 română
1982 Carpica, XIV ARTIMON, Elena (autor) Cronica activității secției de istorie pe anul 1981 341-346 română
1983 Carpica, XV MITREA, Ioan (autor) Deux tombes du VI-Ve siècle a.n.è., decouvertes a Mileștii de Sus, le departement de Bacău 117-124 franceză
1983 Carpica, XV MITREA, Ioan (autor) Descoperirile geto-dace, din sec. I î.e.n.-sec. I e.n. de la Florești, județul Bacău 131-136 română
1983 Carpica, XV MIRIȚOIU, N. (autor), UDRESCU, M. (autor) Expertiza materialului osteologic descoperit la Florești, jud. Bacău 137-139 română
1983 Carpica, XV CĂPITANU, Viorel (autor) Figurine antropomorfe geto-dacice, descoperite la Răcătău (com. Horgești, jud. Bacău) 141-152 română
1983 Carpica, XV ZAHARIA, Dumitru (autor) Raporturile dintre proprietari-aredndași și țăranii din ținutul Bacău în anul 1848 187-197 română
1983 Carpica, XV MARINOVICI, Victor (autor) Contribuții la cunoașterea începuturilor învățământului public sătesc în județul Bacău (1858-1865) 209-217 română
1983 Carpica, XV ARTIMON, Elena (autor) Războiul de independență oglindit în medalistică și piese decorative aflate în colecțiile muzeului băcăuan 219-228 română
1983 Carpica, XV ICHIM, Dorinel (autor) Monumentul de arhitectură populară din Fichitești-Podu Turcului, jud. Bacău 245-253 română
1983 Carpica, XV ICHIM, Dorinel (autor) Mătăhălile din Prăjești, județul Bacău – un obicei de primăvară mai puțin cunoscut 255-264 română
1983 Carpica, XV ARTIMON, Elena (autor) Cronica activității secției de istorie pe anul 1982 283-290 română
1984 Carpica, XVI FLOREA, Vasile (autor) Aspecte militare pe teritoriul județului Bacău la începutul revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă, declanșată la 23 August 1944 17-21 română
1984 Carpica, XVI MITREA, Ioan (autor) Milenii de locuire în vatra orașului Bacău și împrejurimilor, până la prima mențiune documentară a localității 23-49 română
1984 Carpica, XVI CĂPITANU, Viorel (autor) O spadă de fier de tip „akinakes” descoperită la Găiceana, județul Bacău 51-54 română
1984 Carpica, XVI CĂPITANU, Viorel (autor) Fibule de tip Latène descoperite în așezarea de tip „dava” de la Răcătău, comuna Horgești, județul Bacău 61-83 română
1984 Carpica, XVI ARTIMON, Alexandru (autor) Noi contribuții arheologice privind istoria așezării urbane de la Trotuș 101-126 română
1984 Carpica, XVI CIUTĂ, Ioan (autor) Bacăul – oglindit în documentele cancelariei Moldovei secolului al XV-lea 127-132 română
1984 Carpica, XVI MURARIU, Ioan (autor) Ținutul Bacău în secolele XV-XIC (I) 133-149 română
1984 Carpica, XVI ARTIMON, Elena (autor) Cronica activității secției de istorie pe anul 1983 (Elena Artimon) 229-234 română
1985 Carpica, XVII FLOREA, Vasile (autor) Împliniri băcăuane în domeniul muzeistic (1965-1985) .11-16 română
1985 Carpica, XVII CĂPITANU, Viorel (autor) Unelte și arme de fier descoperite în așezarea geto-dacă de la Răcătău, com. Horgești, jud. Bacău 41-74 română
1985 Carpica, XVII ALEXIANU, Marius (autor), CĂPITANU, Viorel (autor) Amfore cu inscripții descoperite în dava de la Răcătău (jud. Bacău) 75-80 română
1985 Carpica, XVII MITREA, Ioan (autor) Încă o necropolă daco-carpică descoperită pe teritoriul comunei Oncești, județul Bacău 81-92 română
1985 Carpica, XVII ARTIMON, Alexandru (autor) Contribuții arheologice la istoria localității Fîntînele (jud. Bacău) 93-108 română
1985 Carpica, XVII MURARU, Ioan (autor) Ținutul Bacău în secolele XV-XIX (II) 109-122 română
1985 Carpica, XVII ARTIMON, Elena (autor) Câteva piese din colecția muzeului din Bacău referitoare la actul unirii din 1859 153-159 română
1985 Carpica, XVII ANTOHI, Lucia (autor) Câteva date privind istoricul salinelor și mișcării muncitorești din Tg. Ocna, până la 1944 179-187 română
1985 Carpica, XVII ARTIMON, Elena (autor) Cronica activității secției de istorie pe anul 1984 237-242 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 CĂPITANU, Viorel (autor) Cetatea dacică de la Moinești 53-69 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 CĂPITANU, Viorel (autor) Obiecte cu semnificație cultuală descoperite în dava de la Răcătău, județul Bacău 71-101 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 CĂPITANU, Viorel (autor) Ceramica geto-dacică descoperită în dava de la Răcătău, comuna Horgești, jud. Bacău 103-213 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 EMINOVICI, Constantin (autor), MITREA, Ioan (autor), MOMANU, Vasile (autor) Așezarea din secolele V-VII de la Ștefan cel Mare, jud. Bacău. Săpăturile din anii 1984-1986 215-250 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul materialului arheologic descoperit în două așezări subcarpatice din sec. V-VII e.n.: Davideni (jud. Neamț) și Ștefan cel Mare (jud. Bacău) 251-260 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 MITREA, Ioan (autor) O fibulă digitată descoperită la Negulești, județul Bacău 261-263 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 GOROVEI, Ștefan (autor) La începuturile orașului Bacău 265-283 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 ARTIMON, Alexandru (autor) Noi contribuții arheologice privind Curtea domnească din Bacău 285-299 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 STOICA, Corneliu (autor) Contribuții privind habitatul medieval trotușean (1359-1740) 301-318 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 ARTIMON, Alexandru (autor) Descoperirile arheologice de la Tg. Trotuș din anii 1983-1986 319-359 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 MURARU, Ioan (autor) Organizarea administrativ-teritorială a ținutului Bacău în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea și la începutul secolului al XIX-lea 361-366 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 MURARU, Ioan (autor) Veniturile și cheltuielile moșiilor Bețești (ținutul Bacău) și Vadurile (ținutul Neamț) în perioada 1821-1824 367-376 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 OPRIȘ, Ioan (autor) Lucrări de reparații, refaceri și restaurări la monumentele istorice din județul Bacău (sec. XIX-XX) 447-456 română
1989 Carpica, XX BITIRI-CIORTESCU, Maria (autor), CĂPITANU, Viorel (autor), CĂRCIUMARU, Marin (autor) Paleoliticul din sectorul subcarpatic al Bistriței în lumina cercetărilor de la Lespezi-Bacău .7-52 română
1989 Carpica, XX MOSCALU-BEJAN, Emil (autor) O nouă necropolă aparținând aspectului cultural getic timpuriu de tip Canlia în Moldova, la Mărgineni (jud. Bacău) 83-96 română
1989 Carpica, XX CĂPITANU, Viorel (autor) Obiecte de podoabă și piese vestimentare descoperite în dava de la Răcătău, județul Bacău 97-124 română
1989 Carpica, XX CĂPITANU, Viorel (autor) Tezaurul de monede romane imperiale de la Călugăreni, com. Dămienești, jud. Bacău 137-147 română
1989 Carpica, XX CĂPITANU, Viorel (autor) Noi descoperiri de monede antice și bizantine intrate în colecțiile muzeului din Bacău 193-201 română
1989 Carpica, XX ARTIMON, Alexandru (autor) Topoare din secolele X-XI descoperite în județul Bacău 215-220 română
1989 Carpica, XX ARTIMON, Alexandru (autor) Cercetările arheologice de la Tg. Trotuș din anii 1987-1989 221-268 română
1989 Carpica, XX BOLOMEY, Alexandra (autor) Considerații asupra resturilor de mamifere din stațiunea de la Lespezi-Lutărie (jud. Bacău) 271-295 română
1989 Carpica, XX BOTEZATU, Dan (autor), MIU, Georgeta (autor) Studiul scheletelor din mormintele de la Brad, aparținând perioadei dacice 297-304 română
1989 Carpica, XX HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul a trei cranii fragmentare de taurine (Bos taurus) provenite din așezarea dacică de la Răcătău (jud. Bacău) 305-308 română
1989 Carpica, XX HAIMOVICI, Sergiu (autor) Materialul faunistic de la Răcătău 309-314 română
1990 Carpica, XXI STOICA, Corneliu (autor) Evoluția localității Târgu Ocna în evul mediu (până la mijlocul secolului al XVIII-lea) .5-35 română
1991 Carpica, XXII RADULIAN, Cristina (autor) Unirea reflectată în arta plastică 27-28 română
1991 Carpica, XXII ICHIM, Dorinel (autor) Expoziția de etnografie din orașul Comănești 29-38 română
1991 Carpica, XXII BURLACU, Gheorghe (autor) Ion Măzăreanu, Satul Brad, baștină și moșie a Isăceștilor și Ioneștilor 117-156 română
1992 Carpica, XXIII-1 CĂPITANU, Viorel (autor) Noi contribuții la cunoașterea civilizației geto-dacice în bazinul Siretului mijlociu. Dava de la Răcătău (antica Tamasidava) 131-192 română
1992 Carpica, XXIII-2 CĂPITANU, Viorel (autor) 35 de ani de existență a Muzeului de Istorie din Bacău .7-13 română
1992 Carpica, XXIII-2 MUNTE, B. (autor) Muzeul de istorie la a 35-a aniversare 15-16 română
1992 Carpica, XXIII-2 MITOCARU, Victor (autor) Muzeul de Istorie „Iulian Antonescu” (Interviu cu Viorel Căpitanu) 17-19 română
1992 Carpica, XXIII-2 TEODOR, Dan (autor) A 35 aniversare a activității muzeului de istorie băcăuan 21-22 română
1992 Carpica, XXIII-2 ȘERBAN, Jana (autor) Telegramă de felicitare 23-23 română
1992 Carpica, XXIII-2 ZUB, Alexandru (autor) Scrisoare de felicitare 23-23 română
1992 Carpica, XXIII-2 IACOBESCU, Silvia (autor) O nouă așezare Starčevo-Criș descoperită în jud. Bacău 43-50 română
1992 Carpica, XXIII-2 URSACHI, Vasile (autor) Depozitul de obiecte de podoabă eneolitice de la Brad, comuna Negri, județul Bacău 51-103 română
1992 Carpica, XXIII-2 CĂPITANU, Viorel (autor) Necropola carpică de la Poiana-Negri, jud. Bacău 143-150 română
1992 Carpica, XXIII-2 CĂPITANU, Viorel (autor) Tezaurul de denari romani imperiali de la Parava, jud. Bacău 151-165 română
1992 Carpica, XXIII-2 CĂPITANU, Viorel (autor), ȚARĂLUNGĂ, Paul (autor) Tezaurul de denari romani imperiali descoperit la Prăjești, comuna Traian, județul Bacău 167-186 română
1992 Carpica, XXIII-2 ILIESCU, Octavian (autor), ȚARĂLUNGĂ, Paul (autor) Un tezaur monetar de la sfârșitul secolului al XIII-lea descoperit la Prăjești (jud. Bacău) 247-257 română
1992 Carpica, XXIII-2 ȚARĂLUNGĂ, Paul (autor) Materiale arheologice în colecția Muzeului Prăjești 313-316 română
1993 Carpica, XXIV STOICA, Corneliu (autor) Dezvoltarea economico-socială a orașului Tîrgu Ocna în epoca modernă 129-151 română
1993 Carpica, XXIV ARTIMON, Elena (autor) Ordine, medalii și decorații din primul război mondial aflate în colecțiile Muzeului de Istorie din Bacău 165-176 română
1993 Carpica, XXIV ANTOHI, Lucia (autor) Cîteva date privind distrugeri ale căilor de comunicație și transport din județul Bacău în anii 1916-1918 177-180 română
1993 Carpica, XXIV ANTOHI, Lucia (autor) Istoricul teatrului din Bacău 203-212 română
1993 Carpica, XXIV MUNTEANU, Vilică (autor) Un fiu al Bacăului: Mircea Cancicov 239-242 română
1993 Carpica, XXIV ANTOHI, Lucia (autor) Parcul Eminescu (Libertății) din Bacău 243-246 română
1993 Carpica, XXIV UNGUREANU, Ioan (autor) Istoricul unui fost edificiu băcăuan: „Pavilionul” din Grădina Publică 247-261 română
1993 Carpica, XXIV ARTIMON, Alexandru (autor) Colecția muzeală a profesorului Paul Țarălungă de la Prăjești 265-270 română
1993 Carpica, XXIV BUDĂU, Eugen (autor) Relațiile lui Mihail Kogălniceanu cu băcăuanii 279-282 română
1993 Carpica, XXIV UNGUREANU, Ioan (autor) Cronica activității Muzeului Județean de Istorie „Iulian Antonescu” Bacău în perioada anilor 1990-1992 297-328 română
1994 Carpica, XXV CĂPITANU, Viorel (autor), FLORESCU, Marilena (autor) Cîteva observații referitoare la plastica antropomorfă din așezarea Cucuteni A de la Țigănești, județul Bacău (I) .5-22 română
1994 Carpica, XXV CĂPITANU, Viorel (autor) Ceștile dacice ornamentate din dava de la Răcătău, județul Bacău 45-72 română
1994 Carpica, XXV CĂPITANU, Viorel (autor) Obiecte din arta geto-dacă descoperite în dava de la Răcătău,jud. Bacău 123-140 română
1996 Carpica ARTIMON, Alexandru (autor), MITREA, Ioan (autor) Bacău reședință voievodală 100 română
1997 Carpica, XXVI-1, seria arheologie URSACHI, Vasile (autor) Contribuția cercetărilor arheologice din cetatea și așezarea geto-dacică de la Brad, la cunoașterea culturii geților est carpatici 43-49 română
1997 Carpica, XXVI-1, seria arheologie CĂPITANU, Viorel (autor) Cercetările arheologice în Dava de la Răcătău-Tamasidava, între anii 1992-1996 50-118 română
1997 Carpica, XXVI-1, seria arheologie ICHIM, Dorinel (autor) O "moară" dacică de la Buciumi, comuna Ștefan cel Mare 119-122 română
1997 Carpica, XXVI-1, seria arheologie MARIN, Lăcrămioara (autor) Șantierul arheologic de la Răcăciuni (jud. Bacău) 139-146 română
1997 Carpica, XXVI-2, seria istorie și civilizație BURLACU, Gheorghe (autor) Ocolul domnesc Trotuș (sec. XV-XIX) - Partea I-a 59-75 română
1997 Carpica, XXVI-2, seria istorie și civilizație UNGUREANU, Ioan (autor) Legea conversiunii din 7 aprilie 1934 și a incidența acesteia asupra Băncii "Oituzul" S.A. și Casei de Credit a Agricultorilor din județul Bacău 114-118 română
1997 Carpica, XXVI-2, seria istorie și civilizație PALADE, Manuela (autor) Banca Românească - sucursala Bacău și rolul ei activ în dezvoltarea comercială și industrială din perioada 1935-1945 119-121 română
1997 Carpica, XXVI-2, seria istorie și civilizație TOFAN, Constantin (autor) Evoluția Întreprinderii "Robinete Industriale S.A." de la înființare și pînă la etatizarea principalelor mijloace de producție de la 22 iunie 1948 122-126 română
1997 Carpica, XXVI-2, seria istorie și civilizație CHIRIEȘ, Corneliu (autor) 75 de ani de la înființarea Școlii Militare de Ofiferi de Rezervă Bacău 157-161 română
1997 Carpica, XXVI-2, seria istorie și civilizație STOIAN, Relu (autor) Contribuția Secției Numismatice Bacău la propunerea imaginii personalităților cultural-istorice, prin intermediul documentelor metalice 170-177 română
1997 Carpica, XXVI-2, seria istorie și civilizație CĂPITANU, Viorel (autor) Zirgidava. Cetatea dacică de la Brad - Ursachi Vasile 181-184 română
1997 Carpica, XXVI-2, seria istorie și civilizație STOICA, Corneliu (autor) Bacău. Reședință voievodală - Artimon Al., Mitrea I. 185- română
1997 Carpica, XXVI-2, seria istorie și civilizație UNGUREANU, Ioan (autor) Sumarul sumarelor (1968-1994) 188-207 română
1998 Carpica, XXVII MARIN, Lăcrămioara (autor) Carpica - 30 de ani de existență .7-7 română
1998 Carpica, XXVII ARTIMON, Alexandru (autor) Contribuții istorico-arheologice privind satul și mănăstirea Bogdana 73-94 română
1998 Carpica, XXVII BURLACU, Gheorghe (autor) Ocolul domnesc Trotuș (sec. XV-XIX) - Partea II-a 95-126 română
1999 Carpica, XXVIII PLANTOS, Cristinel (autor) O nouă așezare a dacilor liberi de la Pradaiș 79-90 română
1999 Carpica, XXVIII ARTIMON, Alexandru (autor) Biserica și necropola medievală de la Tg. Trotuș (jud. Bacău) Considerații finale 109-134 română
1999 Carpica, XXVIII COȘA, Anton (autor) Misionari catolici despre Faraoani 141-162 română
1999 Carpica, XXVIII MURARU, Ioan (autor) O fabrică" de sare huscă în satul Luncani din ținutul Bacău în anul 1917 219-222 română
1999 Carpica, XXVIII ALISTAR, Didi (autor) Rolul instituțiilor școlare și ecleziastice în ridicarea economică a satului băcăuan în jum. A sec. al XX-lea - Băncile populare 261-272 română
1999 Carpica, XXVIII UNGUREANU, Ioan (autor) Concepte și ideologii cooperatiste și încercările de aplicare a acestora în agricultura județului Bacău în perioada interbelică 273-280 română
2000 Carpica, XXIX IACOBESCU, Silvia (autor) Repertoriul descoperirilor arheologice din epoca bronzului, din județul Bacău 39-54 română
2000 Carpica, XXIX UNGUREANU, Ioan (autor) Ocupații rurale în ținuturile Roman și Bacău în ultimul sfert al secolului al XVIII-lea 207-214 română
2001 Carpica, XXX Carpica - Cuvînt înainte .7-8 română
2001 Carpica, XXX COȘA, Anton (autor) 1663. Sinodul diecezan de la Bacău 87-96 română
2001 Carpica, XXX UNGUREANU, Ioan (autor) Coloniști din județul Bacău, în Dobrogea, în baza legilor din anii 1903 și 1921 147-152 română
2001 Carpica, XXX CLIVETI, George (autor) Summit-ul de la Londra, din 1814: Celebrație a victoriei aliaților contra lui Napoleon sau impas în procesul "păcii generale" 197-208 română
2002 Carpica, XXXI BURLACU, Gheorghe (autor) Ocolul domnesc Trotuș (sec. XV-XIX) - Partea III-a 123-142 română
2003 Carpica, XXXII BOTEZATU, Iuliana (autor) Originea și evoluția proprietății ecleziastice în primele secole creștine 54-59 română
2003 Carpica, XXXII COȘA, Anton (autor) Înființarea și evoluția episcopiei catolice de Bacău 60-84 română
2003 Carpica, XXXII CIUTĂ, Jean (autor) Ștefaniada băcăuană - exprimată în conținutul documentelor de epocă 101-108 română
2003 Carpica, XXXII IFTIMI, Rodica (autor) Informații despre Bacău în fonduri și colecții din Arhivele ieșene (sec. XVI-1950) 109-114 română
2003 Carpica, XXXII UNGUREANU, Elena (autor) Elena Cancicov - O eroină a orașului Bacău din primul război mondial 152-157 română
2003 Carpica, XXXII HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul resturilor osoase descoperite în tumulul dacic de la Răcătău (Tamasidava) 217-218 română
2003 Carpica, XXXII MUNTEANU, Vilică (autor) Orașul medieval Trotuș în secolele XIV-XVII. Geneză și evoluții - Artimon Alexandru 253-254 română
2004 Carpica, XXXIII CHIRICA, Vasile (autor), CONSTANTINESCU, Oana (autor) Descoperiri arheologice pe Valea Trotușului .10-40 română
2004 Carpica, XXXIII DAVID, Daniel (autor) Dava de la Brad. O nouă propunere de prezentare a stațiunii 117-133 română
2004 Carpica, XXXIII CIUTĂ, Jean (autor) Omniprezența domnitorului-rege Carol I în primele decenii de guvernare (1866-1886) 200-204 română
2004 Carpica, XXXIII CIUTĂ, Jean (autor) O retrospectivă mecesară: un deceniu de la reuniunea științifică istorico-agrară internațională 271-273 română
2005 Carpica, XXXIV ISTINA, Lăcrămioara-Elena (autor) Observații privind cercetările arheologice în situl cucutenian de la Fulgeriș, jud. Bacău. Campania 2994 55-74 română
2005 Carpica, XXXIV DAVID, Daniel (autor) O încercare de prezentare a stațiunii de epocă Latene de la Răcătău 95-102 română
2005 Carpica, XXXIV PLANTOS, Cristinel (autor) Observații pe marginea a două piese din bronz din așezarea getică de la Răcătău (jud. Bacău) 103-114 română
2005 Carpica, XXXIV CHIRIAC, Laurențiu (autor) Edificiile religioase din județul Bacău, foste în ținutul Tutovei 151-172 română
2005 Carpica, XXXIV COROLIUC, Anca (autor), HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul materialului arheozoologic provenit din așezarea precucuteniană de la Mîndrișca, Valea Seacă (jud. Bacău) 343-356 română
2005 Carpica, XXXIV HAIMOVICI, Sergiu (autor), VORNICU, Andreea (autor) Studiul arheozoologic al resturilor faunistice din situl Fulgeriș-Cucuteni A (comuna Pîncești, jud. Bacău) 357-372 română
2006 Carpica, XXXV ISTINA, Lăcrămioara-Elena (autor) Pastica antropomorfă descoperită în stațiunea cucuteniană de la Fulgereș. Repertoriu 39-46 română
2006 Carpica, XXXV ALAIBA, Ruxandra (autor), ISTINA, Lăcrămioara (autor) Ceramica de tip Cucuteni C descoperită în stațiunea Fulgeriș-Dealul Fulgeris, com Pîncești, jud. Bacău 47-60 română
2006 Carpica, XXXV STRATULAT, Lăcrămioara (autor) Vestigii inedite aparținînd celei de a doua jumătăți a mileniului I d. Hr. în colecțiile băcăuane 83-86 română
2007 Carpica, XXXVI STRATULAT, Lăcrămioara (autor) Carpica - Prefață .7-10 română
2007 Carpica, XXXVI STRATULAT, Lăcrămioara (autor) Carpica - Preface .11-15 franceză
2007 Carpica, XXXVI TEODOR, Dan (autor) Muzeul de istorie Iulian Antonescu din Bacău la 50 de ani 16-19 română
2007 Carpica, XXXVI ISTINA, Lăcrămioara-Elena (autor) Privire asupra cercetărilor arheologice întreprinse de Muzeul de Istorie din Bacpu pentru perioada preistorică 20-41 română
2007 Carpica, XXXVI URSACHI, Vasile (autor) Scurtă prezentare a descopririlor arheologice din perioada primei epoci a fierului - Hallstatt - și din epoca geto-dacică, sec Iv i.Hr, - sec I d. Hr. În județul Bacău 42-127 română
2007 Carpica, XXXVI MITREA, Ioan (autor) Cercetări arheologice ale muzeului din Bacău privind epoca secolelor II-X 128-145 română
2007 Carpica, XXXVI ARTIMON, Alexandru (autor) Cercetări arheologice medievale la Bacău (1967-2007) 146-173 română
2007 Carpica, XXXVI ARTIMON, Elena (autor) Muzeul băcăuan și colecțiile de istorie modernă și contemprorană 174-182 română
2007 Carpica, XXXVI UNGUREANU, Ioan (autor) Muzeul din Buhuși - 30 de ani de existență 183-189 română
2007 Carpica, XXXVI ROTARU, Feodosia (autor) Secția de etnografie a complexului muzeal "Iulian Antonescu" Bacpu - Repere în timp 196-208 română
2007 Carpica, XXXVI ISTINA MARIUS, Alexandru (autor), PANAITESCU, Virgil (autor) Carpica - Vol I-XXXV (1968-2006) 293-326 română
2008 Carpica, XXXVII MITREA, Ioan (autor) Carpica - Predoslovie .9-11 română
2008 Carpica, XXXVII MITREA, Ioan (autor) Bacău 600 - de la sat la oraș la confluența Bistriței cu Siretul .12-22 română
2008 Carpica, XXXVII ARTIMON, Alexandru (autor) Precizări privind geneza și evoluția orașului Bacău în secolele CIV-XV 23-67 română
2008 Carpica, XXXVII CUCU, Cornelia (autor) Învățămîntul primar băcăuan pană la Legea Instrucțiunii Piblice (1864) 81-96 română
2008 Carpica, XXXVII CUCU, Cornelia (autor) Dezvoltarea învățămîntului tehnic și profesional băcăuan pană în 1818 97-109 română
2008 Carpica, XXXVII GARVĂN, Daniel (autor) Locuiri sezoniere precucuteniene. Cucuieți-Slatina Veche, județul Bacău 110-122 română
2008 Carpica, XXXVII ISTINA, Lăcrămioara-Elena (autor) O figurină zoomorfă descoperită în situl cucutenian de la Fulgeris., com Pîmcești, jud. Bacău 123-129 română
2008 Carpica, XXXVII VASILIU, Ioan (autor) Necropola din epoca bronzului de la Căbești 202-221 română
2008 Carpica, XXXVII COȘA, Anton (autor), FARCAȘ, Felicia (autor) Comunitatea catolică din Valea Mare 278-314 română
2008 Carpica, XXXVII BILȚIU, Pamfil (autor) Crucile mortuare și trițele de la Berzunți 489-499 română
2008 Carpica, XXXVII GHIURCĂ, Manuela (autor) Comunitățile catolice din județul Bacău - Coșa Anton 530-531 română
2008 Carpica, XXXVII GHIURCĂ, Manuela (autor) Catolicii din Faraoani - Coșa Anton 532-535 română
2009 Carpica, XXXVIII BUTNARIU, Viorel (autor), ISTIBA, Marius-Alexandru (autor), ISTINA, Lăcrămioara-Elena (autor) Tezaurul de la Boșoteni (sec. XVII-XVII). Note preliminare 104-118 română
2009 Carpica, XXXVIII TĂNASĂ, Cristina (autor) Simboluri băcăuane în compoziții heraldice de ansamblu 297-305 română
2009 Carpica, XXXVIII MURARIU, Ioan (autor) Testamentele din anii 1952 și 1955 ale ctitorilor ți filantropiolor băcăuani Pavel și Anica Cristea 306-324 română
2009 Carpica, XXXVIII CUCU, Cornelia (autor) Activitatea extrașcolară desfășurată de ccadrele didactice băcăuane la sfîrșitul secolului al IXI-lea ți începutul secolului al XX-lea 325-338 română
2009 Carpica, XXXVIII COȘA, Anton (autor) In memoriam. Eroi catolici din județul Bacău 339-346 română
2009 Carpica, XXXVIII ISTRATE REMUS, Silviu (autor) Învășămîntul băcăuan în pedioada interbelică 347-351 română
2010 Carpica, XXXIX MIHĂILĂ, Oana (autor), MIHĂILĂ, Radu (autor) Partidul Național-Liberal îm județul Bacău (1929). Sub semnul crizei 201-205 română
2010 Carpica, XXXIX COȘA, Anton (autor) Evoluția istorică a satelor din comuna Nicolae Bălcescu (județul Bacău) 256-279 română
2010 Carpica, XXXIX CUCU, Cornelia (autor) Aspecte ale învățămîntului evreiesc din Bacău 298-307 română
2010 Carpica, XXXIX ISTRATE REMUS, Silviu (autor) Viața culturală în orașul Bacău între anii 1900 și 1918 308-320 română
2010 Carpica, XXXIX BOLDOR, Dimitrie-Ovidiu (autor) Protopiatul Ortodox Bacău în documente inedite de arhivă 345-346 română
2010 Carpica, XXXIX BĂBUȘANU AMALANCI, Mihaela (autor) Monografia comunei Oituz - Coșa Anton 355-357 română
2010 Carpica, XXXIX BĂBUȘANU AMALANCI, Mihaela (autor) Monografia comunei Nicolae Bălcescu - Coșa Anton 360-362 română
2011 Carpica, XL VASILIU, Ioan (autor) Noi considerații privind locuirea Monteoru de la Gura Văii-Poiana Mirăuță .11-47 română
2011 Carpica, XL VASILIU, Ioan (autor) Toporul miniatural dun lut ars de la Bogdănești - Todoscanu 48-52 română
2011 Carpica, XL DIACONU, Vasile (autor), ISTINA, Lăcrămioara-Elena (autor) Un sceptru de piatră atribuit epocii bronzului provenit de la Măgura, județul Bacău 53-62 română
2011 Carpica, XL BUCUR, Petru-Iulian (autor) Ecce Lignum sau despre biserica de lemn din Faraoani 115-138 română
2011 Carpica, XL UNGUREANU, Elena (autor) Liga operelor sociale și înființarea căminelor de copii în județul Bacău 274-286 română
2011 Carpica, XL ROTARU, Feodosia (autor) Donația preotului Vasile Heisu, punct de pornire al secției de etnografie de la complexul muzeal "Iulian Antonescu" Bacău 300-306 română
2011 Carpica, XL ȚARĂLUNGĂ, Jana (autor) Mărturii iconografice despre învățămîntul preșcolar băcăuan - Ungureanu Elena 350-351 română
2012 Carpica, XLI VASILIU, Ioan (autor) Locuirea din epoca bronzului de la Pătrățcani-Silești (com Gura Văii, jud. Bacău) 58-85 română
2012 Carpica, XLI VASILIU, Ioan (autor) Materiale aparținînd bronzului tîrziu descoperite în localitatea Pătrășcani (com. Gura Văii, jud. Bacău) 86-100 română
2012 Carpica, XLI COȘA, Anton (autor), ISTINA, Lăcrămioara (autor) Parohia ortodoxă Boșoteni 241-261 română
2012 Carpica, XLI CHIRIAC, Laurențiu (autor) Mănăstirea Răchitoasa 262-265 română
2012 Carpica, XLI COȘA, Anton (autor) Istoria satului Somușca 266-287 română
2012 Carpica, XLI ROTARU, Feodosia (autor) Date istorice privind dezvoltarea meșteșugurilor din județul Bacău (sec. XVIII-XX) 300-312 română
2012 Carpica, XLI CUCU, Cornelia (autor) Școlile primare de fete din Bacău pană la primul război mondial 313-331 română
2012 Carpica, XLI UNGUREANU, Elena (autor) Înfințarea primelor grădinițe de copii în mediul rural, în județul Bacău 340-352 română
2012 Carpica, XLI ADOCHIȚEI, Liliana (autor) Bacăul în frontul luptei pentru desăvărșirea unității naționale 353-371 română
2013 Carpica, XLII VASILIU, Ioan (autor) Materiale aparținînd culturii Noua descoperite la Căbești-Milești (com. Podu Turcului, jud. Bacău) 57-86 română
2013 Carpica, XLII VASILIU, Ioan (autor) Materiale aparținînd epocii bronzului descoperite la Gutinaș-La siliște (com. Ștefan cel Mare, jud. Bacău) 87-107 română
2013 Carpica, XLII CUCU, Cornelia (autor) Aspecte privind activitatea școlilor din Bacău în timpul primului război mondial 305-326 română
2013 Carpica, XLII COȘA, Anton (autor) Steme familiei Moruzi și paharele armoriate de la Bacău 399-432 română
2013 Carpica, XLII OCNEANU, Gabriela (autor) Documente dee patrimoniu și publicații rare dinn colecția bibliotecii complexului muzeal "Iulian Antonescu" Bacău 525-537 română
2013 Carpica, XLII GAVRILĂ, Marcela (autor) Colecția de grafică și gravură Ana Iliuț din patrimoniul muzeului de artă Bacău 539-550 română
2013 Carpica, XLII COȘA, Anton (autor) Comuna Dîmienești de pe Siretul Mijlociu. Pagini dec istorie - Ungureanu I. 563-566 română
1982 Cercetări Arheologice, V ANTONESCU, Silvia (autor), CUCOȘ, Ștefan (autor), MONAH, Dan (autor), POPOVICI, Dragomir (autor) Săpăturile arheologice din tell-ul cucutenian Dealul Ghindaru, com. Poduri, jud. Bacău 9-22 română (rezumat în franceză)
1983 Cercetări Arheologice, VI ANTONESCU, Silvia (autor), CUCOȘ, Ștefan (autor), DUMITROAIA, Gheorghe (autor), MONAH, Dan (autor), POPOVICI, Dragomir (autor) Cercetările arheologice de la Poduri-Dealul Ghindaru 3-22 română (rezumat în franceză)
1984 Cercetări Arheologice, VII ALEXE, Bujor (autor), POPOVICI, Dragomir (autor) Șantierul arheologic Poduri-Valea Șoșii, "Dealul Păltiniș, jud. Bacău 45-64 română (rezumat în franceză)
1984 Cercetări Arheologice, VII POPOVICI, Dragomir (autor), TROHANI, George (autor) Șantierul arheologic Poduri.Prohozești, "Siliște", jud. Bacău 65-79 română (rezumat în franceză)
1986 Cercetări Arheologice, VIII CUCOȘ, Ștefan (autor), DUMITROAIA, Gheorghe (autor), MONAH, Dan (autor), POPOVICI, Dragomir (autor) Noi date C14 din nivelurile aparținînd culturii Precucuteni din stațiunea de la Poduri "Dealul Ghindaru", jud. Bacău 137-142 română (rezumat în engleză)
2009 Cercetări Arheologice, XVI CLEȘIU, Sorin (autor) Imports and roman imitations, dress items and jewelry from the main data type settlwement on the Siret River: Barboși, Poiana, Bead, Răcătău 47-84 engleză
1998 Cercetări istorice, XVII 1 URSACHI, Vasile (autor) Zargidava. Cetatea dacică de la Brad (CARMEN UNGUREANU) IV. Note bibliografice - Notes bibliographiques 300-303 română
2015-2016 Cercetări Numismatice, XXI-XXII Ing, BĂLĂIȚĂ, Dorel (autor) Jetoanele berăriei Grivel din Bacău / Die Wertmarken der Grivel-Brauerei in Bacău Numismatică modernă şi contemporană (Modern and Contemporary Numismatics) 115-125 română (rezumat în germană)
1972 Crisia, II CĂPITANU, V. (autor), URSACHI, V. (autor) Descoperiri geto-dace în județul Bacău 97-114 română
2012 Cronica Vrancei, XIV ILIESCU, Ionuț (autor) Contribuții la istoricul căii ferate Adjud-Bacău. Mărturii documentare referitoare la secția de circulație corespunzătoare fostului județ Putna 132-136 română
1998 Cumidava, XXII SPÂNU, Margareta Susana (autor), VLAD, Ioan (autor) Virgilia Braniște - ”Simbol de bine al neamului nostru” Symposionul ”80 de ani de la Marea Unire" 185-198 Română
2012 Din Arheologia și Istoria Moldovei în Primul Mileniu Creștin MITREA, Ioan (autor) Cercetări arheologice ale muzeului din Bacău privind epoca secolelor II-X .9-25 română
2012 Din Arheologia și Istoria Moldovei în Primul Mileniu Creștin MITREA, Ioan (autor) Un complex funerar descoperit în necropola carpică de la Dămienești, jud. Bacău 40-50 română
2005 In memoriam ION NESTOR MITREA, Ioan (autor) Fibules decouvertes dans l'habitat des V-e - VIIe S de Davideni et leur signification chronologique et culturelle 161-171 franceză
1957 Materiale și Cercetări Arheologice, 3 DUMITRESCU, Hortensia (autor) Șantierul arheologic Traian 115-128
1959 Materiale și Cercetări Arheologice, 6 NIȚU, Anton (autor), ZAMOȘTEANU, M. (autor) Sondajul în cetățuia getică de la Tisești 375-382
1959 Materiale și Cercetări Arheologice, 6 ANTONESCU, I. (autor) Săpăturile de la Gabăra-Porcești 473-486
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 BUZDUGAN, Constantin (autor), CĂPITANU, Viorel (autor), URSACHE, V. (autor) Săpăturile de la Buda 141-144
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 BICHIR, Gheorghe (autor), DOGAN, Eugen (autor) Săpături arheologice la Mîndrișca 291-300
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 BUZDUGAN, Constantin (autor), FLORESCU, Marilena (autor) Săpăturile din așezarea de epoca bronzului (cultura Monteoru) de la Bogdănești 301-308
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 ANTONESCU, S. (autor), MONAH, Dan (autor) Raport preliminar de cercetare arheologică la Podei, Tg. Ocna 075-076
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 MONAH, Dan (autor) Raport preliminar de cercetare arheologică la Mărgineni - Cetățuia 079-080
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 CĂPITANU, Viorel (autor) Raport privind săpăturile arheologice de la Răcătău, jud. Bacău 139-142
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 ANTONESCU, S. (autor), BUJOR, Alexe (autor), MONAH, Dan (autor) Raport preliminar asupra cercetărilor arheologice din comuna Poduri, jud. Bacău. 086-099
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 CĂPITANU, Viorel (autor) Cercetări arheologice în așezarea geto-dacă de la Răcătău, jud. Bacău 201-210
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 ARTIMON, Alexandru (autor) Rezultatele cercetărilor arheologice din așezarea medievală de la Tg. Trotuș, jud. Bacău 515-528
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 CĂPITANU, Viorel (autor) Cercetările arheologice din cetatea geto-dacică de la Răcătău, jud. Bacău 109-120
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 MITREA, Ion (autor) Cercetările arheologice în așezarea din secolele II - V e.n. de la Cârligi, com. Filipești, jud. Bacău 135-144
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 ARTIMON, Alexandru (autor) Așezarea medievală de la Tg. Trotuș 262-274
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 MITREA, Ion (autor) Așezările de la Cârligi-Filipești (sec. IV-V e. n) și Izvoare-Bahna (sec. VIII-IX e. n.), jud. Bacău 335-346
1969 Memoria Antiquitatis, I , Acta Musei Petrodavensis URSACHI, Vasile (autor) Contribuții la problema așezărilor dacice de pe Valea Siretului Studii şi Materiale 105-119 română, engleză
1969 Memoria Antiquitatis, I , Acta Musei Petrodavensis CĂPITANU, Viorel (autor) Un vîrf de lance din silex descoperit la Luncani, județul Bacău Note şi discuţii 305-310 română, franceză
1969 Memoria Antiquitatis, I , Acta Musei Petrodavensis MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) Descoperiri de monede antice și bizantine Cronica 423-433 română
1970 Memoria Antiquitatis, II, Acta Musei Petrodavensis MITREA, Bucur (autor) Începuturile migrației popoarelor în regiunea est-carpatică și tezaurul de monede romane imperiale de la Racova-Chetriș, jud. Bacău Studii şi Materiale 251-280 română, engleză
1970 Memoria Antiquitatis, II, Acta Musei Petrodavensis CUCOȘ, Ștefan (autor) O așezare neolitică în bazinul Trotușului Note şi discuţii 481-486 română, franceză
1970 Memoria Antiquitatis, II, Acta Musei Petrodavensis BUZDUGAN, Constantin (autor) Cîteva celturi provenite din descoperiri fortuite Note şi discuţii 487-490 română, franceză
1970 Memoria Antiquitatis, II, Acta Musei Petrodavensis MOSCALU, Emil (autor) Une tombe carpe découverte à Barați, com. de Mărgineni (dép. de Bacău) Note şi discuţii 499-503 franceză
1971 Memoria Antiquitatis, III, Acta Musei Petrodavensis. Omagiu PCR 1921-1971 CĂPITANU, Viorel (autor) Două topoare cu brațe în cruce descoperite în județul Bacău Note şi discuţii 435-440 română, franceză
1971 Memoria Antiquitatis, III, Acta Musei Petrodavensis. Omagiu PCR 1921-1971 MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) Descoperiri de monede antice și bizantine (III) Cronica 585-590 română
1972-1973 Memoria Antiquitatis, IV-V, Acta Musei Petrodavensis In Memoriam Constantin Matasă, seria 1972-1973 EMINOVICI, Constantin (autor) Câteva monede romane imperiale aparținând tezaurului de la Măgirești (jud. Bacău) Note şi discuţii 277-279, 405 română, germană
1977-1979 Memoria Antiquitatis, IX-XI, Acta Musei Petrodavensis CĂPITANU, Viorel (autor), VULPE, Alexandru (autor) Sabia de la Marvila Note şi discuţii 497-502 română, germană
1977-1979 Memoria Antiquitatis, IX-XI, Acta Musei Petrodavensis MITREA, Bucur (autor) Un tezaur monetar uitat Note şi discuţii 507-515 română, engleză
1977-1979 Memoria Antiquitatis, IX-XI, Acta Musei Petrodavensis MONAH, Felicia (autor) Amprente de frunze descoperite în stațiunea arheologică Poduri-Dealul Ghindaru, județul Bacău Cercetări interdisciplinare în arheologie 685-691 română, franceză
1977-1979 Memoria Antiquitatis, IX-XI, Acta Musei Petrodavensis CUCOȘ, Ștefan (autor), MURARU, Adrian (autor) Studiu tipologic și petrografic al uneltelor litice din câteva așezări Cucuteni B Cercetări interdisciplinare în arheologie 605-641 română, franceză
1977-1979 Memoria Antiquitatis, IX-XI, Acta Musei Petrodavensis CÎRCIUMARU, Marin (autor), MONAH, Felicia (autor) Raport preliminar privind semințele carbonizate de la Poduri-Dealul Ghindaru, județul Bacău Cercetări interdisciplinare în arheologie 699-708 română, franceză
1980-1982 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, Acta Musei Petrodavensis MONAH, Dan (autor) Topoare de aramă și bronz din județele Neamț și Bacău Arheologie 31-40 română, franceză
1980-1982 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, Acta Musei Petrodavensis URSACHI, Vasile (autor) Sanctuarul din cetatea dacică de la Brad, comuna Negri, județul Bacău Arheologie 93-103 română, franceză
1980-1982 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, Acta Musei Petrodavensis URSACHI, Vasile (autor) Rituri și ritualuri de înmormântare la populația dacică din cetatea de la Brad, com. Negri, jud. Bacău Arheologie 105-152 română, franceză
1980-1982 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, Acta Musei Petrodavensis CIUCĂ, Valentin (autor) Arta portretului la Aurel Băeșu (1896-1928) Istoria Culturii 267-275 română, franceză
1983-1985 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, Acta Musei Petrodavensis ALEXA, Bujor (autor), CUCOȘ, Ștefan (autor), DUMITROAIA, Gheorghe (autor), MONAH, Dan (autor), POPOVICI, Dragomir (autor) Raport preliminar asupra săpăturilor arheologice de la Poduri - Dealul Ghindaru (1984-1985) Arheologie 9-15 română, franceză
1983-1985 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, Acta Musei Petrodavensis URSACHI, Vasile (autor) Ceramica dacică pictată din cetatea de la Brad, comuna Negri, județul Bacău Arheologie 43-98 română
1983-1985 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, Acta Musei Petrodavensis HENEGAR, Cornel (autor), MĂZĂREANU, Ion (autor), URSACHE, Minodora (autor) Prima contribuție de prezentare iconografică a lui Ion Ionescu de la Brad Istoria ştiinţei şi culturii 233-244 română, franceză
1983-1985 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, Acta Musei Petrodavensis DONISĂ, Ion (autor), LUPAȘCU, Gheorghe (autor), MONAH, Dan (autor) Unele caracteristici ale depozitelor terigene din stațiunea arheologică Poduri-Dealul Ghindaru, jud. Bacău Cercetări interdisciplinare în arheologie 245-248 română, franceză
1983-1985 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, Acta Musei Petrodavensis BĂRA, Ion (autor), MONAH, Dan (autor), MONAH, Felicia (autor) Observații asupra compoziției depozitelor de cereale din așezarea Precucuteni III de la Poduri-Dealul Ghindaru Cercetări interdisciplinare în arheologie 249-261 română, franceză
1992 Memoria Antiquitatis, XVIII, Acta Musei Petrodavensis DRĂGOTESCU, Marcel (autor) Iulian Antonescu (1932-1991) In memoriam 333-335 română
1997 Memoria Antiquitatis, XXI, Acta Musei Petrodavensis MOHAH, Felicia (autor) Colocviul internațional THE TELLS - CHRONOLOGICAL AXES OF PREHISTORY, Bacău-Poduri-Tescani, 7-10 sept. 1995 VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ 449-451 română
2001 Memoria Antiquitatis, XXII, Acta Musei Petrodavensis URSULESCU, Nicolae (autor) Dovezi ale unei simbolistici a numerelor în cultura Precucuteni Materiale şi cercetări arheologice 51-69 română, franceză
2001 Memoria Antiquitatis, XXII, Acta Musei Petrodavensis CIOBANU, Adrian (autor) ALEXANDRU ARTIMON, Civilizația medievală urbană din secolele XIV-XVII (Bacău, Tg. Trotuș, Adjud), Editura Documentis, Iași, 1998, 292 p. + 111 fig. RECENZII 579-580 română
2004 Memoria Antiquitatis, XXIII, Acta Musei Petrodavensis DUMITROAIA, Gheorghe (autor) Săpături arheologice sistematice și periegheze din județele Neamț, Bacău și Suceava (2002-2003) Cronica 431-449 română
2007 Memoria Antiquitatis, XXIV, Acta Musei Petrodavensis DUMITROAIA, Gheorghe (autor) Dr. Ioan Mitrea la 70 de ani! In Honorem 7-16 română
2007 Memoria Antiquitatis, XXIV, Acta Musei Petrodavensis GARVĂN, Daniel (autor), MUNTEANU, Roxana (autor) Cercetări arheologice în județele Neamț și Bacău (2004-2006) Cronica 525-534 română
2008-2009 Memoria Antiquitatis, XXV-XXVI, Acta Musei Petrodavensis ISTINA, Lăcrămioara-Elena (autor) Pintadere descoperite în situl cucutenian de la Fulgeriș, jud. Bacău 171-179 română, franceză
2008-2009 Memoria Antiquitatis, XXV-XXVI, Acta Musei Petrodavensis BOSTAN, Dumitru (autor), PREOTEASA, Constantin (autor) Un ansamblu cucutenian de figurine zoomorfe și conuri de lut descoperit la Poduri-Dealul Ghindaru 181-198 română, franceză
2008-2009 Memoria Antiquitatis, XXV-XXVI, Acta Musei Petrodavensis BEJENARU, Luminița (autor), OLENIUC, Florentina-Carmen (autor) Schelet de câine (Canis familiaris) descoperit în nivelul Cucuteni B din tell-ul de la Poduri-Dealul Ghindaru (județul Bacău, Romania) 247-252 română, engleză
2008-2009 Memoria Antiquitatis, XXV-XXVI, Acta Musei Petrodavensis DIACONU, Vasile (autor), GARVĂN, Daniel (autor) Vârfuri de săgeată și de lance din colecțiile Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț 253-283 română, engleză
2008-2009 Memoria Antiquitatis, XXV-XXVI, Acta Musei Petrodavensis VASILIU, Ioan (autor) Un topor eneolitic din aramă descoperit în Depresiunea Onești 285-292 română, franceză
2008-2009 Memoria Antiquitatis, XXV-XXVI, Acta Musei Petrodavensis VASILIU, Ioan (autor) Topoare de piatră din epoca bronzului aflate în colecțiile muzeului de istorie din Onești 305-321 română, engleză
2008-2009 Memoria Antiquitatis, XXV-XXVI, Acta Musei Petrodavensis ALEXIANU, Marius (autor), BRIGAND, Robin (autor), WELLER, Olivier (autor) Recherches systématiques autour des sources sal