Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 46 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2018-2019 Acta Musei Maramorosiensis, XIV/XV ȘANDRU, Florin (autor) Lovitura de Stat din Decembrie 1989 și impactul său asupra Revoluției române SAU Conspirația din Decembrie 1989 și impactul său asupra Revoluției române Istorie 228-236 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII CEAUȘESCU, Nicolae (autor) 60 de ani de la crearea Partidului Comunist Român 3-3 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica LAKATOS, Arthur (autor) Câteva premise privind vizita lui Nixon în Romania Studii 183-200 română
2015 Acta Musei Napocensis, 51-II, seria historica WELLMANN, Laszlo (autor) 1975. A Comprehensive Meeting Concerning the Romanian-Hungarian Cultural Relations Studies 261-270 engleză
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ȚÎRLEA, Crăciun (autor) Dezvoltarea industriei județului Sălaj în perioada 1965-1986 Istorie contemporană 437- română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie POPA, P. (autor) Semnificația istorică a activității și vizitelor tovarășului Nicolae Ceaușescu în județul Argeș Istorie 207-222 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X MATICHESCU, Olimpiu (autor) Semnificația politică a manifestărilor antifasciste de masă din București, de la 1 mai 1939 Studii şi articole 103-110 română
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV IONESCU-GURĂ, Nicoleta (autor) Palatul Cotroceni de la reședință regală la Palat al Pionierilor Patrimoniu bucureştean 205-218 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV PANAIT, Panait (autor), RAFAILĂ, Grina-Mihaela (autor) Două inscripții privitoare la Spitalul Brâncovenesc din București "Bucureşti la 550 de ani de la prima atestare scrisă cunoscută" 18-32 română
1999 - 2001 Cercetări istorice, XVIII-XX OȘCA, Alexandru (autor), POPA, Vasile (autor) România, o fereastră în cortina de fier. Declarația de independență din aprilie 1964, Focșani, Ed. Vrantop, 1997, 358 p. (SILVIU B. MOLDOVAN) V. Recenzii şi note bibliografice 538-543 română
1982 Cercetări Numismatice, IV LEAHU, Doina (autor) Medalia de aur pentru pace „Joliot Curie” - înaltă distincție conferită tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România / La médaille d’or pour la paix „Joliot Curie” - haute distinction accordée au président de la République Socialiste de Roumanie / The Joliot Curie gold medal for peace - a token of high esteem awarded to comrade Nicolae Ceaușescu, President of the Socialist Republic of Romania. Medalistică, Heraldică, Sigilografie, Gliptică şi Metrologie (Science des Médailles, Héraldique, Sigillographie, Glyptique et Metrologie, Medals, Heraldic, Sigillography, Glyptics, Metrology) 149-154 română
1982 Cercetări Numismatice, IV KONIG, Cornelia (autor) Medalii oferite tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România și tovarășei acad. dr. ing. Elena Ceaușescu cu prilejul inaugurării unor importante obiective hidro-energetice și de transport / Les médailles offertes au camarade Nicolae Ceaușescu, secrétaire général du P.C.R. et président de la R.S. Roumanie et à la camarade Elena Ceaușescu à l’occasion de l’inauguration de quelques objectifs hydro énergétiques et de transport/ Medals awarded to comrades Nicolae Ceaușescu, General Secretary of the Romanian Communist Party, President of the Socialist Republic of Romania and academician doctor engineer Elena Ceaușescu on the occasion of the inaugration of some important hydro-energetic and transport objectives. Medalistică, Heraldică, Sigilografie, Gliptică şi Metrologie (Science des Médailles, Héraldique, Sigillographie, Glyptique et Metrologie, Medals, Heraldic, Sigillography, Glyptics, Metrology) 155-161 română
2009 Cercetări Numismatice, XV, Volum dedicat lui Octavian Iliescu (1919-2009) SCĂICEANU, Cristian (autor) Nicolae Ceausescu în filatelie și numismatică / Nicolae Ceașescu in Philately and Numismatics Numismatică modernă şi contemporană (Modern and Contemporary Numismatics) 297-300 română
1985 Crisia, XV TRACHE, Maria (autor) Medalii ale unor organisme internaționale acordate președintelui țării noastre, tovarășului Nicolae Ceaușescu, simboluri ale prestigiului său în lumea contemporană I. Studii 9-14 română
2011 Crisia, XLI MOISA, Gabriel (autor) Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu și muzeele de istorie în România anilor '80 265-277 română
2012 Crisia, XLII MOISA, Gabriel (autor) Utilisation des institution museale comme des instruments de l'education ideologique a la jeunesse dans les premieres annes de la Ceaușescu Regime 175-179 franceză
2017 Crisia, XLVII OLAH, Roland (autor) Aspecte socio-demografice privind transfugii români arestați de grănicerii maghiari în anul 1987 189-199 română
2017 Crisia, XLVII MOISA, Gabriel (autor) Aspecte privind viața cotidiană din Bihor în ultimii ani ai regimului comunist 199-207 română
2011 Litua - Studii și Cercetări, XIII GORUN, Gheorghe (autor), GORUN, Hadrian (autor) Semnificația gesticii și a scenariului festiv legate de 23 august II. Istorie 167-172 română
1977-1979 Memoria Antiquitatis, IX-XI, Acta Musei Petrodavensis MUȘAT, Mircea (autor) Gândirea științifică profund creatoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la istoria patriei Studii şi Materiale 9-12 română
1980-1982 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, Acta Musei Petrodavensis Județul Neamț în epoca Nicolae Ceaușescu Epoca Nicolae Ceauşescu 7-13 română
2013-2014 Memoria Antiquitatis, XXIX-XXX, Acta Musei Petrodavensis Câteva considerații despre fostul Palat Administrativ din Piatra-Neamț (1909-1979) Istorie 291-323 română, engleză
1981 Muzeul Național, V MUȘAT, Mircea (autor) Gîndirea științifică, profund creatoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la istoria României / La pensée scientifique profondement créatrice du camarade Nicolae Ceaușescu concernant l'histoire de la Roumanie 53-57 română
1981 Muzeul Național, V LUNGU, Iordana (autor) Independența de stat în concepția președintelui Nicolae Ceaușescu / L'indépendance d'État dans la conception du président Nicolae Ceaușescu 341-346 română
2008 Muzeul Național, XX BARAKOWSKI, Adam (autor) Nicolae Ceaușescu's 1898 appeal to fellow parties and its impact in Poland / Apelul din 1989 al lui Nicolae Ceaușescu și impactul său în Polonia 327-333 engleză
2009 Muzeul Național, XXI ILIE, Cornel (autor) Despre documentele expuse la Muzeul de Istorie al R.S.R.. O discuție în cadrul Comitetului Execitiv al C-C- al P.C.R. / About documents exhibited at History Museum of Socialist Republic of Romania. 297-307 română
2013 Muzeul Național, XXV STANCIU, Cezar (autor) Scandal la Institutul de Istorie a Partidului / Scandal at the History Institute of the Party 305-312 română
2016 Muzeul Național, XXVIII PĂIUȘAN-NUICĂ, Cristina (autor) Relațiile româno-egiptene. Diplomația celor mai buni prieteni, 1971-1981 / Romanian-Egyptian relations. The diplomacy of best friends 1971-1981 257-270 română
2017 Muzeul Național, XXIX muzeograf, PĂIUȘAN-NUICĂ, Cristina (autor) Securitatea Europei depinde de Orientul Mijlociu Relațiile româno-egiptene în anii '80 257-269 română
2011-2012 Oltenia - Studii și Comunicări, XVIII-XIX, seria arheologie-istorie AVRAM, Cezar (autor), OPRIȘ, Petre (autor) A political power struggle in Romania: Gheorghe Apostol versus Nicolae Ceaușescu 303-316 engleză
2019 Oltenia - Studii și Comunicări, XXVI, seria arheologie-istorie DUMITRAȘCU, Lavinia (autor) Să ne amintim de revoluția română din decembrie 1989 citind presa columbiană History / Istorie 419-423 română; engleză
1995 Revista Bistriței, IX BOLOVAN, Ioan (autor), BOLOVAN, Sorina (autor) Considerații demografice asupra populației germane din Transilvania în sec. XX 305-312 română, germană
2007 Revista Bistriței, XXI-2, Istorie MARIN, Manuela (autor) Demonstrația de la 23 August - de la manifestare politică la una de cult (1965-1989) 199-207 română, engleză
1974-1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, Acta Musei Devensis BĂLTESCU, Mircea (autor), GHERMAN, Mircea (autor) Dante D. Gherman, militant antifascist și publicist democrat Studii şi articole 199-207 română, franceză
1977 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIII, Acta Musei Devensis BELE, Mircea (autor) Umanismul revoluționar de la "Manifestul Partidului Comunist" la documentele programatice ale Partidului Comunist Român Note şi discuţii 609-614 română, franceză
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV, Acta Musei Devensis IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Lupta necurmată a poporului român pentru unitate statală și națională în lumina aprecierilor cuprinse în opera tovarășului Nicolae Ceaușescu Studii şi articole 561-572 română, franceză
1982-1983 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVI-XVII, Acta Musei Devensis BĂLAN, Radu (autor) Centenarul Muzeului Devean - Salutul Biroului Comitetului județean de partid Centenar muzeal devean 11-21 română
1984-1985 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVIII-XIX, Acta Musei Devensis VOICULESCU, Marin (autor) Petru Groza - previzionar cugetător politic Studii şi articole 351-358 română, engleză
2011 Sargetia-Acta Musei Devensis, II, Acta Musei Devensis, seria nouă MOTREANU, Andra (autor), OMETA, Oana (autor) Mistificarea academică în comunism: cazul „Stefan Gheorghiu”. Formarea intelectuală a jurnaliștilor Studii, articole, comunicări 501-514 română, engleză
2018 Sargetia-Acta Musei Devensis, IX, Acta Musei Devensis, seria nouă HENȚ, Alin (autor) Arheologie în național-comunism. Dacii și „istoria de parastas” Arheologie. Studii şi articole 87-105 română, engleză
2007 Zargidava - Revistă de Istorie, VI MINUȚ, Adolf (autor) Revoluția română din Decembrie 1989 în context internațional - Scurtu Ioan V. Note şi recenzii 277-280 română
2009 Zargidava - Revistă de Istorie, VIII ALEXANDRU, Ionel (autor) Decembrie 1989 în perspectivă istoriografică I. Istoria românilor 172-188 română
2012 Zargidava - Revistă de Istorie, XI CIUTĂ, Jean (autor) Ferește-mă, Doamne de prieteni. Războiul clandestin al Blocului Sovietic cu România - Watts Larry III. Recenzii şi note bibliografice 335-336 română
2014 Zargidava - Revistă de Istorie, XIII GHIOC, Jeny (autor) Anul 1967 - debutul României ca stat mediator în conflictul arabo-israelian din Orientul apropiat 200-209 română
1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI CERVENCOVICI, Andrei (autor) Vizitele tovarășului Nicolae Ceaușescu în județul Arad - momente hotărîtoare în viața și activitatea organizației județene de partid, a tuturor oamenilor muncii
1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Lupta necurmată a poporului român pentru unitate statală și națională în lumina aprecierilor cuprinse în opera tovarășului Nicolae Ceaușescu