Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 18 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1977 Acta Musei Napocensis, XIV BAUMANN, Victor Cîteva precizări reultate din cercetarea monumentului paleocreștin din comuna Niculițel (jud. Tulcea) 345-267 română
2013 Biblioteca Istro-Pontica, 9, seria arheologie RADU, Valentin, STANC, Simina Exploatarea resurselor animale de către locuitorii așezării de la Niculițel (cultura Babadag): date arheozoologice 495-502 română
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre Despre datarea circumvalației și a bisericii treflate de la Niculițel 19-32 română
1993 Istros, VII JUGĂNARU, Gabriel, TOPOLEANU, Florin Gropi funerare în așezarea hallstattiană de la Niculițel - Cornet (jud. Tulcea) 71-81 română
1993 Istros, VII DIACONU, Petre Unde trebuie căutat Onglos? 359-361 română
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 BAUMANN, Victor H. Cercetări arheologice în zona ''Sarica-Niculițel '' 197-204
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 BAUMANN, Victor H. Raport asupra cercetărilor arheologice efectuate în ''Villa rustica'' din marginea nordică a comunei Niculițel (jud. Tulcea) 237-246
1976 Muzeul Național, III MOISESCU, Cristian Un monument feudal dobrogean necunoscut - biserica Sf. Atanasie de la Niculițel / Un monument féodal inconnu de â Dobroudja, l'église Saint-Athanase de Niculițel 241-248 română
1975 Peuce, IV, seria istorie BAUMANN, Victor Observații arheologice asupra poziției și cronologiei așezărilor romane din tona de nord a Niculițelului 109-123 română
1980 Peuce, VIII, seria istorie BAUMANN, Victor Raport asupra cercetărilor arheologice efectuate îm "Villa Rustica" din marginea nordică a comunei Niculițel 367-414 română
1980 Peuce, VIII, seria istorie OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest Pentru o nouă datare a bisericuței cu plan treflat de la Niculițel (jud. Tulcea) 451-458 română
1991 Peuce, X, seria istorie-arheologie BAUMANN, Victor Cercetări recente la bazilica paleocreștină din satul Niculițel (județul Tulcea) 121-125 română
1991 Peuce, X, seria istorie-arheologie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe Un mormînt din secolul X descoperit la Niculițel 361-364 română
1995 Peuce, XI, seria istorie-arheologie JUGĂNARU, Gabriel, TOPOLEANU, Florin Așezarea de tip Babadag de la Niculițel "Cornet" (județul Tulcea). Săpăturile de salvare efectuate în 1988 203-229 română
1995 Peuce, XI, seria istorie-arheologie BAUMANN, Victor Cercetări arheologice în zona ansambulului paleocreștin din comuna Niculițel, județul Tulcea 303-338 română
2003 Peuce, I, seria istorie-arheologie AILINCĂI, Sorin, TOPOLEANU, Florin Noi complexe cu oseminte umane în așezarea de tip Babadag de la Niculițel - Cornet 39- română
1972 Pontica, V BAUMANN, Victor Considerații preliminare asupra bazilicii creștine din satul Niculițel 547-564 română
2013 Pontica, XLVI COSTEA, Georgică, NUȚU, George, PARASCHIV, Dorel Alimentarea cu apă în epoca romană în zona localității Niculițel (jud. Tulcea) 155-172 română