Criterii căutate

  • Descriptor: Olt

Sumarul căutării

  • 104 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1965 Acta Musei Napocensis, II DAICOVICIU, Constantin (autor) Tabula Imperii Romani. Drobeta-Romula-Sucidava Note şi discuţii 651-653 română
1969 Acta Musei Napocensis, VI VITTINGHOFF, F. (autor) War die Kolonie Malva mit Romula (Reșca) identisch? Studii şi Materiale 131-147 germană
1971 Acta Musei Napocensis, VIII BĂLOI, Constantin (autor), WINKLER, Iudita (autor) Circulația monetară în așezările antice de pe teritoriul comunei Orlea Studii şi Materiale 161-172 română (şi un rezumat în germană)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII PETOLESCU, Constantin (autor) Un tipar pentru vase cu figuri în relief de la Romula Note şi discuţii 469-473 română (rezumat în franceză)
2007 Acta Musei Napocensis, 41-42-I, seria 2004-2005 DRAGOMAN, Alexandru (autor), GÎȚĂ, Gheorghe (autor) The Neolithic pottery from Vădastra: A technological study .5-31 engleză
2008 Acta Musei Tutovensis, III GEACU, Sorin (autor) Cerbul lopătar (Dama dama) în județul Olt: Zoogeografie și dinamică populațională 188-198 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V GEACU, Sorin (autor) Populuri cu Cervus elaphus în susul României - Studiu de caz județul Olt 294-398 română
1968 Argesis - Studii și Comunicări, I, seria Istorie - Științele naturii POPESCU, Eugenia (autor) O nouă descoperire de „tip Alexandria" în așezarea de la Bălănești Istorie 57-66 română (şi un rezumat în franceză)
1968 Argesis - Studii și Comunicări, I, seria Istorie - Științele naturii BUTOI, Mihai (autor) Un tezaur de monede și obiecte de podoabă din sec. al VII-lea descoperit în com. Priseaca - Slatina Istorie 97-104 română (şi un rezumat în franceză)
1969 Argesis - Studii și Comunicări, II, seria Științele naturii - istorie POPESCU, Eugenia (autor) Tezaurul de podoabe dacice din argint de la Bălănești Istorie 109-116 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie ȘANDRU, Ilie (autor) Considerații juridice asupra unui testament descoperit la Sucidava Arheologie, istorie medie 47-53 română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria Istorie HORTOPAN, Dumitru (autor), MARINOIU, Vasile (autor) Unitățile militare ce au staționat în castrele romane de la Bumbești Jiu Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 83-88 română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie DICU, Paul (autor) Segment necunoscut de drum roman între Acidava (Enoșești) - Statina-Arcești, în sectorul mediu al Limes Alutanus Arheologie, istorie antică şi medie 115-120 română
2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria Istorie MĂNDESCU, Dragoș (autor) Materiale arheologice de la începutul celei de-a doua epoci a fierului descoperite la Ipotești "La Conac", județul Olt Arheologie, istorie antică şi medie 33-37 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria Istorie MIHAI, George (autor), NEGRU, Mircea (autor) Raport privind cercetările arheologice de la Romula, compania din anul 2006 Arheologie, istorie antică 39-51 română
2011 Argesis - Studii și Comunicări, XX, seria Istorie NICA, Marcela (autor), NICA, Marin (autor), POPOVICI, Sabin (autor) Cultura Dudești în Câmpia Romanațiului Arheologie 9-31 română
2011 Argesis - Studii și Comunicări, XX, seria Istorie MULȚESCU, Alexandru (autor), MULȚESCU, Maria (autor) Slatina. Cercetare istorico-geografico-arhitecturală istoria culturii, personalităţi 313-320 română
2014 Argesis - Studii și Comunicări, XXIII, seria Istorie CRISTOCEA, Spiridon (autor) Pomelnicul Mănăstirii Brâncoveni Istorie medievală 119-138 română
2016 Argesis - Studii și Comunicări, XXV, seria Istorie PIȚIGOI, IOAN ANDI (autor) Considerații privind un posibil depozit monetar de secol XII de la Mogoșești, județul Olt 5-14 română, engleză
2012 Biblioteca Brukenthal , LVIII RĂDULESCU, Toma (autor) Un tezaur de denari ai regelului Ungariei Bela Ii (1131-1141), descoperit la Orlea, județul Olt 103-118 română
2012 Biblioteca Brukenthal , LVIII DUMITRESCU, Radu (autor) Tezaurul de groși bulgărești, emisiuni sracimir, descoperit la Balș, județul Olt 119-150 română
2001-2003 Biharea, 2001-2003 COJOC, Mirela (autor) Govia, obicei de primăvară din Cîmpia Romanațiului I. Etnografie 177-180 română
1972 Buridava - Studii și Materiale, I PERȘU, Emil (autor) Două tezaure feudale descoperite în localitățile Verguleasa, jud. Olt și Drăgășani, jud. Vîlcea 339- română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII BERCIU, Dumitru (autor), BUTOIU, M. (autor), ROMAN, P. (autor) Cercetări și săpături arheologice în raionul și orașul Slatina .7-15 română
1975 Cercetări Arheologice, I ULANICI, Augustin (autor) Săpăturile de la Brăneț, jud. Olt 45-76 română (rezumat în franceză)
1976 Cercetări Arheologice, II ULANICI, Augustin (autor) Noi cercetări arheologice la Brăneț 33-72 română (rezumat în franceză)
1981 Cercetări Arheologice, IV ULANICI, Augustin (autor) Cercetările arheologice din anul 1979 de la Brăneț, jud. Olt 20-29 română (rezumat în franceză)
1981 Cercetări Arheologice, IV DRĂGUȘ, Dan (autor) Raport asupra cercetărilor arheologice de la Grojdibodu, jud. Olt 76-89 română (rezumat în franceză)
1982 Cercetări Arheologice, V TROHANI, George (autor), ZORZOLIU, Traian (autor) Cercetările arheologice din com. Nicolae Titulescu, jud. Olt 65-71 română (rezumat în franceză)
1983 Cercetări Arheologice, VI TROHANI, George (autor), ZORZOLIU, Traian (autor) O necropolă din sec. al IV-lea e.n. descoperită la Drăgănești-Olt 209-223 română (rezumat în franceză)
1986 Cercetări Arheologice, VIII LEAHU, Valeriu (autor) Mormânt de incinerație descoperit la Romula 155-158 română (rezumat în franceză)
2006 Cercetări Arheologice, XIII VASILE, Gabriel (autor) The anthropological analysis of skeleton discovered at Sucidava - Celei (Olt County) 437-450 engleză (rezumat în română)
1985 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, I ȘERBĂNESCU, Florin (autor) O camee din colecția Gh. Georgescu-Corabia (jud. Olt) 113- română
2002 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIX EL SUSI, Georgeta (autor) Archaezoological researches in the eneolithical site from Drăgănești-Olt (Slatina Olt county) 154-158 engleză
1976 Drobeta, II ILIESCU, Mircea (autor) Biserica domnească din Caracal 154- română
1978 Drobeta, III TUDOR, Dumitru (autor) Diploma militară romană descoperită în castrul de la Slăveni pe Olt 30- română
1978 Drobeta, III TOPORU, Octavian (autor) Un nou tezaur monetar roman descoperit la Slăveni 62- română
1980 Drobeta, IV TUDOR, Dumitru (autor) Rame de plumb pentru oglinzi din Sicidava 73- română
1982 Drobeta, V TĂTULEA, C. (autor), TOPORU, Octavian (autor) Noi date despre locuirea romană tîrzie de la Succidava -Celei 115- română
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie EL SUSI, Georgeta (autor) Studiul resturilor de faună din tell-ul eneolitic de la Drăgănești-Olt (județul Olt) 115- română
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie MORINTZ, Alexandru (autor), SCHUSTER, Cristian (autor) Solar elements of the Romanian Folk Calendar, A brief introduction 207- engleză
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie BALAȘ, Claudia (autor) Ceramica populară din județul Olt. Imagine și document 120-136 română
2013 Drobeta, XXIII, seria arheologie-istorie NEGRU, Mircea (autor), SCHUSTER, Cristian (autor) Cultura Verbicioara la Reșca (Romula) 29-42 română
2007 Istros, XIV SCHUSTER, Cristian (autor) About an early bronze age clay Phallus from Drăgănești - Olt, Corboaica, Southern Romania 247-261 engleză
2004 Litua - Studii și Cercetări, X BUGĂ, Dragoș (autor), TĂLÎNGĂ, Cristian (autor) Satul în lucrările profesorului Ion Conea - origine și repartiție în teritoriu III. Documentar - Memorialistică 201-210 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV FIRESCU, Viorel-Albinel (autor) Anul 1940 din perspectiva rapoartelor Camerei de Muncă a Ținutului Olt. Aspecte sociale și economice II. Istorie 199-207 română
1956 Materiale și Cercetări Arheologice, 2 TUDOR, Dumitru (autor) Inscripții romane inedite din Oltenia și Dobrogea 563-624
1959 Materiale și Cercetări Arheologice, 6 MATEESCU, Corneliu (autor) Săpăturile arheologice de la Vădastra 107-115
1961 Materiale și Cercetări Arheologice, 7 NICOLĂESCU-PLOPȘOR, Constantin (autor) Cercetări privitoare la paleoliticul inferior 011-013
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 MATEESCU, Corneliu (autor) Săpături arheologice la Vădastra 187-192
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 COMȘA, Eugen (autor) Săpături arheologice la Ipotești 213-220
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 MORINTZ, Sebastian (autor) Săpăturile de la Chilia 513-520
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 BUJOR, Exspectatus (autor), TUDOR, Dumitru (autor) Sucidava VI 555-564
1970 Materiale și Cercetări Arheologice, 9 DUMITRESCU, Hortensia (autor), DUMITRESCU, Vladimir (autor) Șantierul arheologic Traian 039-058
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 MATEESCU, Corneliu (autor) Săpăturile arheologice de la Vădastra (1970) 019-024
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 COMȘA, Eugen (autor) Rezultatele săpăturilor arheologice din așezarea neolitică de la Ipotești, jud. Olt (1961) 033-038
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 ONEA, Octavian (autor), PETOLESCU, Constantin C. (autor) Cercetări în necropola Sucidavei, jud. Olt (1968) 125-140
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 POENARU - BORDEA, Gheorghe (autor) Monedele descoperite în necropola Sucidavei în campania a XX-a (1968) 141-146
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 BUTOIU, M. (autor), PREDA, Constantin (autor) Așezarea getică de la Sprîncenata (jud. Olt). Săpăturile din 1978 115-118
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 NICA, Marin (autor), POPILIAN, Gheorghe (autor) Raport asupra cercetărilor arheologice efectuate în așezarea dacică și prefeudală de la Gropșani 1978 155-158
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 BUTOIU, M. (autor), MINCĂ, Aurelia (autor) Descoperiri arheologice în sud-vestul Munteniei, între Limesul alutan și Limesul transalutan 273-274
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 MINCĂ, Aurelia (autor), NICA, Marin (autor) Săpături arheologice în așezarea neolitică de la Grădinile, jud. Olt 023-027
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 CHICIDEANU, Ion (autor) Săpăturile arheologice de la Grojdibodu, jud. Olt 098-102
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 CHIȚU, Ștefan (autor), POPILIAN, Gheorghe (autor), VASILESCU, M. (autor) Săpăturile arheologice de la Romula 324-326
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 BÎCIU, F. (autor), NICA, Marin (autor), TĂTULEA, Corneliu Mărgărit (autor), TUDOR, Dumitru (autor) Șantierul arheologic Sucidava Celei 327-335
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 POPILIAN, Gheorghe (autor) Săpăturile arheologice din așezarea civilă a castrului de la Slăveni, jud. Olt 344-345
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 MINCĂ, Aurelia (autor), NICA, Marin (autor) Săpăturile arheologice din așezările neoliticului timpuriu de la Grădinile, jud. Olt 022-025
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 BÎCIU, F. (autor), NICA, Marin (autor), TĂTULEA, Corneliu Mărgărit (autor), TOROPU, Octavian (autor), TUDOR, Dumitru (autor) Șantierul arheologic Sucidava - Celei 158-168
1975 Muzeul Național, II ULANICI, Augustin (autor) Așezarea de tip Coțofeni de la Braneț, județul Olt / L'établissement de type Cotofeni de Braneț, dép. d'Olt 243-255 română
1976 Muzeul Național, III ȘTIRBU, Constanța (autor) Un tezaur de siliquae din sec. al IV-lea descoperit în satul Viespești com. Sprîncenata, jud. Olt / Un trésor de silique du IV-e siècle, découvert dans le village de Viespești, la commune de Sprincenata, dept. d'Oit 193-204 română
1982 Muzeul Național, VI VLĂDESCU, Cristian (autor) Fortificațiile romane de la Romula-Malva și problema comunității așezărilor / Les fortifications de Romula-Malva et le problème de la continuité du site 123-130 română
1983 Muzeul Național, VII SFÎRLEA, Mircea (autor) Podoabe de aur descoperite la Romula păstrate în colecția muzeului de Istorie al R.S. România / Parures en or découvertes à Romula conservées dans la collection du Musée d'histoire de la R. S. de Roumanie 91-100 română
1983 Muzeul Național, VII ȘERBĂNESCU, Florin (autor) Marco Danovici și ctitoria sa de la Sîmburești, jud. Olt / Marco Danovici et l'église fondée par lui à Sîmburești, dép. d'Olt 145-161 română
2011 Muzeul Oltului, 1 POPOVICI, Sabin (autor) O ipoteză privind identitatea proprietarului Villa-ei din cartierul artizanal al Romulei II. Arheologie 77-88 română
2011 Muzeul Oltului, 1 GUȚICĂ-FLORESCU, Laurențiu (autor) Slatina în evul mediu III. Istorie 125-160 română
2011 Muzeul Oltului, 1 GUȚICĂ-FLORESCU, Laurențiu (autor) Slatina în timpul evenimentelor anului 1821 III. Istorie 167-180 română
2011 Muzeul Oltului, 1 ILIE, Daniela (autor) Aspecte privind proprietatea asupra pămîntului în județul Romanați în secolul al XIX-lea III. Istorie 181-188 română
2011 Muzeul Oltului, 1 Hotărnicia moșiei mânăstirii Strehareț la 1850 V. Documentar 245-260 română
2011 Muzeul Oltului, 1 STOICA, Cristian (autor), SURDULEAC, Constanța (autor) Activitatea ieromonahului Nectarie Anghel la schitul Strehareț până în anul 1944 V. Documentar 261-278 română
2011 Muzeul Oltului, 1 Din activitatea lui Ion Moroșanu la Muzeul raional din Slatina (1951-1953) V. Documentar 279-318 română
2012 Muzeul Oltului, 2 GUȚICĂ-FLORESCU, Laurențiu (autor) Slatina și mari momente ale istoriei naționale de la independență la Marea Răscoală din 1907 II. Istorie 115-148 română
2012 Muzeul Oltului, 2 COJOC, Mirela (autor) Govia, un obicei de primăvară din Câmpia Romanațiului VI. Etnografie 405-408 română
2012 Muzeul Oltului, 2 DUMITRESCU, Constanța (autor) Depozitarea colecției de numismatică a muzeului VII. Patrimoniu 425-428 română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie NICA, Marin (autor) Locuirea preistorică de la Sucidava Celei din perioada de trecere de la neolitic la epoca bronzului 15- română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie RĂDULESCU, Toma (autor) Tezaur monetar de la Murunglav-Olt (sec. XVI-XVII) 107- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă MĂRGĂRIT TĂTULEA, Corneliu (autor) Două noi reliefuri votive mithraice descoperite la Sucidava-Celei 41- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă TOPORU, Octavian (autor) Sucidava Și "Ripa" nordică a "Limesului" danubian în epoca romană tîrzie și paleobizantină 45- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă BICIU, Florea (autor), RĂDULESCU, Toma (autor) Tezaurul de monede feudale de la Stăvaru-Olt (secolele XV-XVII) 65- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă GHERGHE, Otilia (autor) Desfășurarea revoluției de eliberare socială și națională, asntifascistă și antiimperialistă în zona Dunării între Orșova și Corabia 151- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii BUȘE, Luca (autor), CIOBOTEA, Dinică (autor) Structuri sociale în zona de cîmpie dintre Olt și Jiu în secolul al XIX-lea 49- română
2001 Oltenia - Studii și Comunicări, XIII, seria arheologie-istorie BONDOC, Dorel (autor) O aplică romană din bronz cu email, de la Sucidava 77- română
2003 Oltenia - Studii și Comunicări, XIV, seria arheologie-istorie BONDOC, Dorel (autor) Some roman objects belonging to Flavius Dunărețu's collection fron Sucidaca-Celui 55- engleză
2011-2012 Oltenia - Studii și Comunicări, XVIII-XIX, seria arheologie-istorie PĂUNOIU, Diana (autor) Guard of the motherland in the context of the institutionalized propaganda: Olt County (1938-1940) 285-302 engleză
2006 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXII, Oltenia. Studii și comunicări. Științele naturii, seria științele naturii CIOC, Ionel (autor), NEȚOIU, Constantin (autor), ȘOANCĂ, Cornel (autor) Evoluția mișcării larvelor de cărăbuși pe profilul solului de-a lungul sezonului de vegetație Nevertebrate 191-197 română; engleză
2009 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXV, seria științele naturii BĂLESCU, Carmen (autor) Preliminary data regarding the aquatic bird fauna of Stoenești locality - Olt County Animal Biology / Biologie animală 203-208 engleză; română
2007 Pontica, XL AMON, Lucian (autor), GHERGHE, Petre (autor) Noi date în legătură cu Podul lui Constantin cel Mare de la Sucidava 359-369 română
2004 Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Probleme arheologice privind cea mai veche etapă de construcție a cetății Turnu 589-600 română
2010 Sargetia-Acta Musei Devensis, I, Acta Musei Devensis, seria nouă COSTEA, Florea (autor) Din nou despre centrul de putere al dacilor din Defileul Oltului din Munții Perșani, județul Brașov Studii, articole, comunicări, note 71-86 română, engleză
2011 Sargetia-Acta Musei Devensis, II, Acta Musei Devensis, seria nouă BONDOC, Dorel (autor), COJOC, Mirela (autor) Some Roman figurines of Bronze from Sucidava-Celei Studii, articole, comunicări 135-142 engleză, română
1988 Studii Clasice, XXV PETOLESCU, Carmen Maria (autor) Aspecte ale istoriei Daciei oglindite în emisiunile monetare din timpul lui Filip Arabul Comunicări şi studii 57-61 română, franceză
2010 Studii de Preistorie, 7 POPOVICI, Sabin (autor) O piersă descoperită la Hotărani La turn, jud. Olt 65-70 română
1968 Studii și Comunicări, I, seria istorie - științele naturii POPESCU, Eugenia (autor) O nouă descoperire de "tip Alexandria" în așezarea de la Bălănești 57-66 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii POPESCU, Eugenia (autor) Tezaurul de podoabe dacice din argint de la Bălănești 109-116 română
1980 Studii și Comunicări, V POPESCU ALEXANDRINA TENEA, Constanța (autor) Contribuții la studiul faunei de mamifere mici din Sudul Olteniei 197-203 română