Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 339 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2017 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVI PRODAN, Dan (autor) Laura Pumnea, Cătălin Petrișor, (Re)amintiri: Oltenia pentru Moldova. Foametea din 1946 - 1947, Editura Antheo, Craiova, 2016, 129 p. veline. NOTE BIBLIOGRAFICE 435-437 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII BOANGIU, Gabriela (autor) Masca tradițională românească în spațiul etnografic al Olteniei - imaginar simbolic și reprezentări sociale 87-94 română
1965 Acta Musei Napocensis, II DAICOVICIU, Constantin (autor) E Malva la Cioroiul Nou? Note şi discuţii 654-655 română
1967 Acta Musei Napocensis, IV PROTASE, Dumitru (autor) Legiunea III Flavia la nordul Dunării și apartenența Banatului și Olteniei de vest la Provincia Dacia Studii şi Materiale 47-72 română
1968 Acta Musei Napocensis, V DAVIDESCU, M. (autor), FLORESCU, Radu (autor) Două plăci de la Drobeta reprezentând cavalerii danubieni Note şi discuţii 491-494 română (rezumat în franceză)
1969 Acta Musei Napocensis, VI VITTINGHOFF, F. (autor) War die Kolonie Malva mit Romula (Reșca) identisch? Studii şi Materiale 131-147 germană
1969 Acta Musei Napocensis, VI SOROCEANU, Tudor (autor) Oltenia romană Note şi discuţii 545-548 română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII BĂLOI, Constantin (autor), WINKLER, Iudita (autor) Circulația monetară în așezările antice de pe teritoriul comunei Orlea Studii şi Materiale 161-172 română (şi un rezumat în germană)
1978 Acta Musei Napocensis, XV VASILIEV, Valentin (autor) Despre interpretarea pumnalelor akinakes descoperite pe teritoriul României 101-106 română (rezumat în franceză)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI PETRE-GOVORA, Gheorghe (autor) Așezările rurale din secolele II-IX descoperite în jud. Vâlcea Note şi discuţii 577-592 română (rezumat în franceză)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII PETOLESCU, Constantin (autor) Un tipar pentru vase cu figuri în relief de la Romula Note şi discuţii 469-473 română (rezumat în franceză)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII FURDUI, Titus (autor) O tipăritură românească veche în care se află un autograf atribuit lui Popa Șapcă Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 695-704 română
2012 Acta Musei Napocensis, 47-48-I, seria 2010-2011 DRAGOMAN, Alexandru (autor), GÎȚĂ, Gheorghe (autor) A comparative technological study of the Neolitic burnished pottery from Vădastra and Crușovu (Romania) Studies 27-45 engleză
2013 Acta Musei Napocensis, 50-I, seria prehistory-ancient history-archaeology DRAGOMAN, Radu-Alexandru (autor), GÂȚĂ, Gheorghe (autor) A Bolintineanu pot fragment discovered in the Neolithic settlement at Vădastra (Romania) ARTICLES AND STUDIES 9-20 engleză
2013 Acta Musei Napocensis, 50-I, seria prehistory-ancient history-archaeology NICOLAE, Maria-Corina (autor), TEODOR, Eugen Silviu (autor) Civilians in the fort. Răcari case ARTICLES AND STUDIES 157-180 engleză
2000 Analele Banatului, VII-VIII, seria Arheologie-Istorie NICA, Marin (autor) Die mesolithischen und neolitischen kulturen olteniens im kontext des mittel-und Sudosteuropaischen Neolithikums 133-160 germană
1971 Argesis - Studii și Comunicări, III, seria Științele naturii - istorie CRISTOCEA, Sp. (autor) Două documente inedite din vremea lui Antonie Vodă din Popești privind domeniul familiei Brâncoveanu Istorie 229-238 română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie CIOCHIA, Victor (autor), MĂTIEȘ, Mircea (autor) Primele date asupra cuibăritului sfrânciocului mare (Lanius excubitor L.) în Oltenia și Muntenia ŞTIINŢELE NATURII 191-196 română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie POPESCU, A. (autor), TENEA, C. (autor) Contribuții la studiul faunei de mamifere mici din sudul Olteniei ŞTIINŢELE NATURII 197-203 română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria Istorie GEORGESCU, George (autor) Cronica Râmnicului din 1764 Arheologie, istorie antică şi medie 191-204 română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria Istorie BONDOC, Dorel (autor) Semne pe fațadele laterale ale unor altare romane din Oltenia Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 97-103 română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie DICU, Paul (autor) Segment necunoscut de drum roman între Acidava (Enoșești) - Statina-Arcești, în sectorul mediu al Limes Alutanus Arheologie, istorie antică şi medie 115-120 română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria Istorie ȘTEFAN, Cristian (autor) Cultura Verbicioara. Câteva observații Arheologie 89-100 română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria Istorie BĂRBULESCU, Constantin (autor), CHIȚA, Mădălin (autor) Săpături de salvare efectuate în necropola de incinerație de la Gârla Mare (jud. Mehedinți), în anul 2004 Arheologie 109-116 română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria Istorie STÎNGĂ, Ion (autor) Sud-vestul Țării Românești la sfârșitul secolului al XIV-lea și începutul secolului al XV-lea. Noi contribuții privind importanța europeană strategică și economică a zonei Istorie antică şi medie 291-299 română
2007 Argesis - Studii și Comunicări, XVI, seria Istorie OPREA, Radu (autor) Succinte observații privind genealogia și declinul politic al boierilor Craiovești în secolul al XVI-lea Istorie medievală 159-165 română
2007 Argesis - Studii și Comunicări, XVI, seria Istorie ANTON-MANEA, Cristina (autor) Un personaj al timpului său - Pană Mare Clucer Părdescu Istorie medievală 167-175 română
2011 Argesis - Studii și Comunicări, XX, seria Istorie NICA, Marcela (autor), NICA, Marin (autor), POPOVICI, Sabin (autor) Cultura Dudești în Câmpia Romanațiului Arheologie 9-31 română
2011 Argesis - Studii și Comunicări, XX, seria Istorie RĂDULESCU, Toma (autor) Aspecte ale circulației monetare în zona Craiovei din ultimele două decenii ale secolului al XVIII-lea și până în primul sfert al secolului al XIX-lea reflectate în componența a patru tezaure monetare inedite Istorie medievală 159-201 română
2015 Argesis - Studii și Comunicări, XXIV, seria Istorie RĂDULESCU, Toma (autor) Descoperiri monetare de pe teritoriul Olteniei în epoca brâncovenească și speciile monetare care au circulat în această perioadă Istorie medievală 179-214 română
2016 Argesis - Studii și Comunicări, XXV, seria Istorie ECATERINESCU, Drago-Ionuț (autor) Contribuția lui Antim Ivireanul la dezvoltarea culturii râmnicene 49-56 română (rezumat în engleză)
2016 Argesis - Studii și Comunicări, XXV, seria Istorie RĂDULESCU, Toma (autor) Documente inedite referitoare la pictarea Catedralei Madona Dudu din Craiova de către pictorul Dumitru Norocea din Curtea de Argeș 107-122 română, engleză
2018 Argesis - Studii și Comunicări, XXVII, seria Istorie NEAGOE, Claudiu (autor) Din nou despre Buliga Lupu din Ciovârnășani, județul Mehedinți, mare căpitan de dorobanți și mare agă în vremea lui Matei Basarab și la începutul domniei lui Constantin Șerban Istorie medievală 65-78 română, engleză
2018 Argesis - Studii și Comunicări, XXVI, seria științele naturii CODREA, Vlad Aurel (autor), MÁRTON, VENCZEL (autor) A Pliocene Mastodon at Berbești (Vâlcea District) Zoologie 27-38 română, engleză
1941 Balcania, IV OȚETEA, Andrei (autor) Tudor Vladimirescu și mișcarea eteristă în Țările Române, 1821-1822 2-408 română
1975 Banatica, 3 VELESCU, Oliver (autor) Activitatea pictorului bănățean Gheorghe Baba în Oltenia V. Istoria artei şi culturii 327-332 română
1991 Banatica, 11 NICA, Marin (autor) La culture Vinca en Oltenie 305-322 franceză
2007 Biblioteca Brukenthal , IX PURECE, Silviu (autor) Analiza greutății denarilor emiși de Septimius Severus și aflați în tezaurele descoperite pe teritoriul Olteniei 153-159 română
2001-2003 Biharea, 2001-2003 COJOC, Mirela (autor) Govia, obicei de primăvară din Cîmpia Romanațiului I. Etnografie 177-180 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII BURLACU, Petruța (autor) Negustori ambulanți și mărfurile lor Bucureştii de altădată 225-237 română
1972 Buridava - Studii și Materiale, I BALAȘA, Dumitru (autor), PURCĂRESCU, Petre (autor) Luptele pandurilor și eteriștilor de pe Valea Oltului, 1821 295-320 română (rezumat în franceză)
1972 Buridava - Studii și Materiale, I DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor) Atitudinea învățătorilor satelor față de răscoala din anul 1907 321-329 română (rezumat în franceză)
1976 Buridava - Studii și Materiale, II GHEORGHE, Petre (autor) Începuturile epocii bronzului în nord-estul Olteniei 7-33 română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV PETRE-GOVORA, Gheorghe (autor) Noi descoperiri aparținând culturii Coțofeni în nord-estul Olteniei Istorie 9-26 română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV TAMAȘ, Veronica (autor) Administrarea Olteniei în timpul ocupației austriece (1718-1739) Istorie 119-126 română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI PURECE, Silviu (autor) Structura pe emitenți a tezaurilor romane imperiale descoperite pe teritoriul Olteniei Arheologie 55-72 română
2009 Buridava - Studii și Materiale, VII CALOTOIU, Gheorghe (autor) Cultura Verbicioara în jumătatea vestică a Olteniei - Crăciunescu Gabriel RECENZII 107-109 română
2009 Buridava - Studii și Materiale, VII CAUC, Dumitru (autor) Proprietatea bisericească și mănăstirească din Oltenia după 1864 Istorie 191-213 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII MECU, Laurențiu (autor), POPA, Traian (autor), SCHUSTER, Cristian (autor) O așezare din Epoca Bronzului din Muntenia Centrală Arheologie 48-59 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII TUȚULESCU, Ion (autor) Considerații asupra unei reprezentări zoomorfe aparținând Epocii Bronzului din nord-estul Olteniei Arheologie 84-94 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII CAUC, Dumitru (autor) Veniturile și cheltuielile domeniilor mănăstirești din Oltenia Istorie 217-238 română
2011 Buridava - Studii și Materiale, IX CÎRCIUMARU, Marin (autor) Cele mai vechi mărturii certe ale utilizării ocrului în Paleoliticul din Europa descoperite în Subcarpații Olteniei Arheologie 9-33 română
2011 Buridava - Studii și Materiale, IX TUȚULESCU, Ion (autor) Ceramica orizontului final al culturii Coțofeni în zona deluroasă și montană a Olteniei. Cu specială privire asupra arealului de nord-est Arheologie 95-117 română
2011 Buridava - Studii și Materiale, IX DECA, Eugen (autor) Motive decorative antropomorfe în ceramica populară din Oltenia Etnografie 368-372 română
2012 Buridava - Studii și Materiale, X TUȚULESCU, Ion (autor) Forms of habitat belonging to Coțofeni culture in the hill and mountain area of Oltenia Arheologie 7-23 engleză
2001 Carpica, XXX ISTINA, Lăcrămioara-Elena (autor) Repertoriul informațiilor și descoperirilor arheologice din Oltenia. Epoca Latene - Gherghe Petre 239-240 română
1976 Cercetări Arheologice, II PETOLESCU, Constantin (autor) Relieful votiv în Oltenia romană 287-304 română (rezumat în franceză)
1986 Cercetări Arheologice, VIII BOLOMEY, Alexandra (autor) Resturile de animale diontr-o groapă neolitică timpurie din Oltenia 143-153 română (rezumat în franceză)
2002 Cercetări Numismatice, VIII OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor) La răscruce de vremuri – Tranziția de la Antichitate la Evul Mediu timpuriu din zona Porților de Fier ale Dunării / At the Turning Point of the Ages – From the Late Antiquity to the Early Middle Ages in the Danube Iron Gates Area – A Numismatic Approach Numismatică antică şi bizantină 121-172 română
2013-2014 Cercetări Numismatice, XIX-XX Dr., TĂTARU, Cristiana (autor) Medieval and Modern Coins From a Private Collection / Monede medievale și moderne dintr-o colecție privată Colecţii şi colecţionari (Collections and Collectors) 141-163 engleză
1968 Cibinium DIACONESCU, Ileana (autor) Cîteva unelte și metode de pescuit în Oltenia 327-336 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 STOICA, Georgeta (autor) Centre specializate în prelucrarea artistică a lemnului în Oltenia 207-232 română, germană
2011 Cibinium MOGA, Florența (autor) Restaurarea unui pieptar oltenesc din colecția muzeului Olteniei - Craiova 229-332 română
2013 Cibinium, seria 2013 HERBEL, Rodica Gabriela (autor) Biserica de lemn din satul Pietroasa, comuna Sutești,județul Vâlcea. 253-260 română
2013 Cibinium, seria 2013 MOGA, Florența (autor) Restaurarea unui pieptar din colecția Muzeului Olteniei Craiova. 317-324 română
1982 Crisia, XII DUMITRAȘCU, Sever (autor) Arhivele Olteniei V. Recenzii 500-502 română
1985 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, I PĂUNESCU, Emil (autor) Operațiuni militare în zona Olteniței în timpul războiului din 1877-1878 147- română
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIV RUSU-PĂSĂRIN, Gabriela (autor) Rites of passage-novel sequences in Oltebia region 351-359 engleză
2011 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVIII SCHUSTER, Cristian (autor), TUȚULESCU, Ion (autor) Some remarks about the tools used for obtaining salt in prehistory in Northern Oltenia 139-152 engleză
1974 Drobeta, I MITREA, Bucur (autor) Un tezaur de monede romane imperiale din vestul Olteniei 55- română
1974 Drobeta, I DIACONU, Luchian (autor) Partidul Comunist Român și problema agrară în anii 1921-1924. Problema agrară și preocupările comuniștilor din Oltenia 103- română
1974 Drobeta, I STOICA, Onoriu (autor), TOPORU, Octavian (autor) Monede bizantine descoperite în Oltenia 159- română
1976 Drobeta, II CIUCĂ, Vasile (autor), TOPORU, Octavian (autor), VOICU, C. (autor) Noi descoperiri arheologice în Oltenia 93- română
1976 Drobeta, II PETRE-GOVORA, Gheorghe (autor) Continuitatea daco-romană în nordul Olteniei în sec. IV-VII în lumina noilor descoperiri arheologice numismatice 112- română
1978 Drobeta, III NICA, Marin (autor) Cuptoare de olărie din epoca neolitică descoperite în Oltenia 18- română
1978 Drobeta, III POPILIAN, Gheorghe (autor) Un nou tezaur de monede republicane romane, descoperit în Oltenia 33- română
1978 Drobeta, III RUSSU, I. (autor) Despre inscripțiile antice ale Olteniei și Munteniei în legătură cu I.D.R. (II) 184- română
1980 Drobeta, IV PREDA, Florentina (autor) Tipuri de așezări geto-dacice din Oltenia 59- română
1985 Drobeta, VI DINU, Alexandru (autor) Presa din Oltenia și Unirea Transilvaniei cu România 215- română
1985 Drobeta, VI PETRIȘOR, Vasile (autor) Semnificația și caracteristicile acțiunilor insurecționale din Oltenia (23-31 august 1944) 233- română
1999 Drobeta, IX BONDOC, Dorel (autor) Noutăți arheologice din Oltenia 50- română
1999 Drobeta, IX BĂLĂCEANU, Maria (autor) Podoabe în Oltenia romană. Inele 110- română
1999 Drobeta, IX DEACONU, Luchian (autor) Din istoricul comunității bulgare din Oltenia (1850-1900) 151- română
2002 Drobeta, XI-XII BĂLĂCEANU, Maria (autor) Podosbe în Oltenia Română- Coliere 138-173 română
2002 Drobeta, XI-XII CRĂCIUNESCU, Gabriel (autor) Repertoriul informațiilor și descoperirilor arheologice din Oltenia. Epoca Latene - Gherghe Petre 505-506 română
2003 Drobeta, XIII BĂLĂCEANU, Maria (autor) Podoabe în Oltenia romană. Fibile 114- română
2004 Drobeta, XIV, seria arheologie-istorie CHIPURICI, Nicolae (autor) Conace de munte și de plai din nord-vestul Olteniei la mijlocul veacului trecut 94-120 română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie PĂTROI CĂTĂLIN, Nicolae (autor) Evoluții culturale în Neoliticul tîrziu din Oltenia. Contribuții .5-15 română
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie BONDOC, Dorel (autor) Shaving razors from Roman Oltenia 83- engleză
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie LAZĂR, Simona (autor) Descoperiri funerare din Halstatt-ul tîrziu în Oltenia 179- română
2007 Drobeta, XVII, seria arheologie-istorie NEAGOE, Marian (autor) Repertoriul așezărilor și descoperirilor culturii Vădastra din Sud-Estul Olteniei și Vestul Munteniei .5-16 română
2007 Drobeta, XVII, seria arheologie-istorie MĂNEANU VARVARA, Magdalena (autor) Albinăritul tradițional în partea de Vest a Olteniei 228-242 română
2008 Drobeta, XVIII, seria arheologie-istorie PĂTROI CĂTĂLIN, Nicolae (autor) Reprezentări antropomorfe de lut din Oltenia, descoperite în arealul culturii eneolitice Sălcuța .5-22 română
2009 Drobeta, XIX, seria arheologie-istorie NICHITA, Iohana (autor) Unele considerații privind începuturile neoliticului în Oltenia și relațiile acestora cu zonele din sudul Dunării .5-17 română
2009 Drobeta, XIX, seria arheologie-istorie BĂLĂCEANU, Maria (autor) Arta religioasă în sud-vestul Olteniei 174-183 română
2010 Drobeta, XX, seria arheologie-istorie PETOLESCU, Constantin (autor) Orașele romane din Oltenia. Note toponimice și epigrafice 209-213 română
2011 Drobeta, XXI, seria arheologie-istorie POPA, Florentina (autor), POPA, Romeo (autor) Mărturii documentare privind practicarea comerțului intern în regiunea Oltenia (sec. XIV-XV) 71-82 română
2011 Drobeta, XXI, seria arheologie-istorie POPA, Romeo (autor) Aspecte privind existența ispravnicilor în regiunea Oltenia (mijlocul sec. XVIII-1831) 83-96 română
2011 Drobeta, XXI, seria arheologie-istorie BOANGIU, Gabriela (autor) Contribuții ale folcloriștilor olteni la configurările epistemologice și metodologice ale folcloristicii 112-124 română
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie CRĂCIUNESCU, Gabriel (autor) Necropolele culturii Zuto Brdo-Gîrla Mare din sud-vestul Olteniei 32- română
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie EL SUSI, Georgeta (autor) Date asupra gospodăririi animalelor în așezări ale culturii Verbicioara din Oltenia 54- română
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie CRĂCIUNESCU, Gabriel (autor) Oltenia administrativ-teritorială (1746-1929) - Popa Romeo 257- română
2013 Drobeta, XXIII, seria arheologie-istorie MARINOIU, Vasile (autor) Considerații privind viața spirituală în Nordul Olteniei în epoca romană (secolele II-III d.Hr.) .5-53 română
2013 Drobeta, XXIII, seria arheologie-istorie DECA, Roxana (autor) Performare feminină vs. Performare masculină în ritualul căsătoriei în Oltenia 38-57 română
2013 Drobeta, XXIII, seria arheologie-istorie ONOIU, Georgiana (autor) Etnografia Olteniei în colecții muzeale: Studiude caz - Muzeul național al satului "Dimitrie Fusti" 166-176 română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II MĂNEANU, Mite (autor) Aspecte ale practicării albinăritului în partea de vest a Olteniei 296-300 română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I DEACONU, Luchian (autor) Pagini de eroism în lupta pentru apărarea patriei (Oltenia, 14 august - 11 noiembrie 1916) 69- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I AVRAM, Cezar (autor) Cadrul economic, social și politic al Olteniei în preajma alegerilor parlamentare din iulie 1927 81- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I FIRU, Ion (autor), STĂNOIU, Ioan (autor) Cercetări asupra faunei de lepidoptere (Insecta) în zona de Nord și Vest a Olteniei 159- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I GHELASE, Ion (autor) Păstoritul carpatin în Oltenia 205- română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II BARBU, Paul (autor) Participarea județului Gorj la revoluția de la 1848 II. B. Istorie modernă 1848 171-183 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II MARINOIU, Vasile (autor) Aspecte ale ocupației militare străine în Gorj în primul război mondial III. Istorie contemporană 191-206 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II SECELEANU, Petre (autor) Activitatea desfășurată de Patidul Comunist Român și Partidul Social-Democrat din Oltenia în cadrul unității de acțiune a clasei muncitoare, a Frontului Unic Muncitoresc - 1921-1944 III. Istorie contemporană 229-252 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II AVRAM, Cezar (autor) Alegerile parlamentare din anul 1927 III. Istorie contemporană 263-284 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II VĂDUVA, Filimon (autor) Aspecte economice și sociale reflectate în ziarul local "Gorjanul" în perioada 1924-1929 III. Istorie contemporană 285-289 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II TUDORAN, Pompiliu (autor) Gorjul în contextul electoral al Olteniei din cel de al patreulea deceniu (unele considerații statistice) III. Istorie contemporană 291-296 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II DIACONU, Luchian (autor) Din lupta maselor populare din Oltenia pentru proclamarea republicii III. Istorie contemporană 309-314 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II LĂCEANU, Ion (autor) Ion Popescu-Voitești V. Figuri gorjene 419-424 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II ALEXANDRU, Ion (autor) Ecouri ale eroicelor lupte pentru independență și unitate națională în poezia populară din Oltenia și Muntenia VI. Folclor 455-462 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III CÎRCIUMARU, Marin (autor) Contribuții la agricultura preistorică a Olteniei I. Istorie veche şi arheologie 5-9 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III SECELEANU, Petre (autor) Activitatea desfășurată de organizațiile P.C.R. și P.S.D. din Oltenia în vederea făuririi partidului unic muncitoresc II. Istorie medie, modernă şi contemporană 293-312 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III BUGĂ, Dragoș (autor), OANCEA, Dimitrie (autor) Așezările omenești și tipurile de gospodării din Muntenia și Oltenia la jumătatea secolului XIX IV. Etnografie şi folclor 419-425 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III BUGĂ, Dragoș (autor), OANCEA, Dimitrie (autor) Autohtonia și continuitatea dacoromanilor reflectată în hidronime din Oltenia V. Documentar 528-534 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV BAJMATĂRĂ, Domnica (autor) Scoarțe și covoarele din Gorj - tradiție și contemporaneitate - II. Etnografie şi folclor 119-135 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV VASILESCU, Virgil (autor) Arhitectura populară a conacului de plai și construcțiile anexe din zona Olteniei de Nord II. Etnografie şi folclor 146-166 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV COSOROABĂ, R. (autor), GIURGIULESCU, C. (autor), TODEA, P. (autor) Contribuție la studiul sistemului agricol, feudal din plaiul Novaci, județul Gorj II. Etnografie şi folclor 167-183 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV NICHIFOR, Dorina (autor) Din activitatea Ligii Naționale a Femeilor Romane - Gorj II. Etnografie şi folclor 195-202 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV MOCIOI, Ion (autor) Artiști statorniciți la Tîrgu-Jiu - Iosif Schmidt-Faur (1883-1934) V. Artă 328-331 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV MOCIOI, Ion (autor) Pantelimon Nicolescu-Monu (1901-1980) VI. Literatură 368-373 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV MOCIOI, Ion (autor) Grigore Pleșoianu (1808-1857) VI. Literatură 416-419 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV MOCIOI, Ion (autor) Jean Bărbulescu (1890-1957) VI. Literatură 425-430 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV GÎRDU, Gheorghe (autor) Oltenii în Banat VII. Documentar 444-453 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV PĂTROȘCOIU, Nicolae (autor) Din memoriile unui erou veteran al primului război mondial - General maior în retragere Nicolae Pătrășcoiu VII. Documentar 490-498 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V CALOTOIU, Gheorghe (autor) Cercetări arheologice privind Hallstattul tîrziu în Nordul Olteniei I. Arheologie-istorie 11-23 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI CĂRĂBIȘ, Vasile (autor) Țara Litua Capitolul I - Arheologie-istorie 71-76 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI ISAC, Ion (autor) Un brav ostaș al luptei pentru dreptate Capitolul III - Documentar 205-206 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI MOCIOI, Ion (autor) Vasile Lascăr, primar la Tîrgu-Jiu (1852-1907) Capitolul III - Documentar 207-209 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI MOCIOI, Ion (autor) Grigore Iunian (1882-1940) reîntors la Tîrgu-Jiu Capitolul III - Documentar 209-211 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI ANDRIȘOIU, Victor (autor), TARBAC, Ion (autor) Publicații apărute în Gorj după 22 decembrie 1989 Capitolul III - Documentar 221-226 română
1997 Litua - Studii și Cercetări, VII CALOTOIU, Gheorghe (autor) Prima epocă a fierului în Nordul Olteniei I. Arheologie-istorie 29-43 română
1997 Litua - Studii și Cercetări, VII CĂRĂBIȘ, Vasile (autor) Relațiile comerciale ale Olteniei cu Transilvania din secolul al XIII-lea pînă la începutul secolului al XIX-lea I. Arheologie-istorie 67-89 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII CALOTOIU, Gheorghe (autor) Metalurgia și circulația obiectelor de bronz și fier din Nordul Olteniei în prima vîrstă a fierului I. Arheologie-istorie 3-15 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII CALOTOIU, Gheorghe (autor) Considerații asupra primei epoci a fierului în Nordul Olteniei I. Arheologie-istorie 17-24 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII BUGĂ, Dragoș (autor) Gorjul în lucrările de geografie ale profesorului Ion Conea ii. Geografie şi geologie 245-256 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII MOCIOI, Ion (autor) Alexandru Ștefulescu (1856-1910) - (II) III. Documentar 295-307 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII NEGULEASA, Dan (autor) Dr. Nicolae Hasnaș (1875-1966) III. Documentar 309-314 română
2003 Litua - Studii și Cercetări, IX MISCHIE, Nicolae (autor) Buzești, familie boierească reprezentativă pentru Gorj, Oltenia și Țara Românească II. Istorie 79-121 română
2003 Litua - Studii și Cercetări, IX GÎRDU, Gheorghe (autor) Familiile străinilor așezați în sloboziile din Gorj (I) II. Istorie 161-179 română
2003 Litua - Studii și Cercetări, IX POPICA, Lavinia (autor) Familia Săvoiu IV. Documentar - Memorialistică 299-307 română
2003 Litua - Studii și Cercetări, IX MISSIRLIU, Alexandru (autor) Din amintirile descendenților familiei Neamțu IV. Documentar - Memorialistică 369-390 română
2003 Litua - Studii și Cercetări, IX LUPESCU, Constantin (autor) Doctorul Constantin Lupescu: Note autobiografice IV. Documentar - Memorialistică 391-398 română
2004 Litua - Studii și Cercetări, X NEGULEASA, Dan (autor) Punți spirituale românești III. Documentar - Memorialistică 195-200 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI NICHIFOR, Gheorghe (autor) Alexandru Ștefulescu - istoricul (II) III. Documentar şi memorialistică 227-250 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI VILĂU, Cosmin (autor) B.P. Hașdeu și legăturile sale cu slaviștii din Oltenia III. Documentar şi memorialistică 251-268 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII ȚUGULEA, Claudiu (autor) Câteva contribuții la istoriografia preistoriei nordului Olteniei I. Arheologie 7-33 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII PĂTROI, Cătălin (autor) Analogii și interpretări - Trei vase Sălcuța cu semne pe fund I. Arheologie 53-58 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII SCHUSTER, Cristian (autor) Carpații meridionali, Dunărea și Oltul, "obstacole" sau "lianți culturali în epoca bronzului din Oltenia? I. Arheologie 59-67 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII POPESCU, Adrian (autor) Momente din istoricul învățămîntului gorjean - de la începuturi pană în prima jumatate a sec. al XIX-lea II. Istorie 157-170 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII GÎRDU, Gheorghe (autor) Familiile străinilor așezați în sloboziile din Gorj II. Istorie 171-181 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII FIRESCU, Victor (autor) Partidul Național Liberal în Oltenia interbelică II. Istorie 203-210 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII CALOTOIU, Gheorghe (autor) Cultura Verbicioara în jumătatea vestică a Olteniei - Crăciunescu Gabriel VII. Recenzii 345-348 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII CALOTOIU, Gheorghe (autor) Cultura Vârtop în Oltenia - Lazăr Simona VII. Recenzii 349-351 română
2011 Litua - Studii și Cercetări, XIII PĂTROI, Cătălin (autor) Puncte de vedere privind elemente de tip Vinča din cultura eneolitică Sălcuța I. Arheologie 7-17 română
2011 Litua - Studii și Cercetări, XIII CALATOIU, Gheorghe (autor), CHIȚONU, Mădălin (autor), HORTOPAN, Dumitru (autor) Unelte de piatră șlefuită din colecțiile Muzeului "Alexandru Ștefănescu" Târgu-Jiu, județul Gorj I. Arheologie 19-32 română
2011 Litua - Studii și Cercetări, XIII CATANĂ, Ion (autor) Colecția de clișee pe sticlă Ion Popescu Voitești IV. Conservare 263-272 română
2011 Litua - Studii și Cercetări, XIII BANTEA, Felicia (autor) Vila "Elena Luna" - Ion Popescu Voitești Comuna Bălănești, județul Gorj V. Geologie 275-277 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV PĂTROI, Cătălin (autor) Trei altare de cult din cultura Sălcuța I. Arheologie 7-16 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV CALATOIU, Gheorghe (autor) Cercetări arheologice recente specifice culturii Glina în bazinul mijlociu al Jiului I. Arheologie 17-46 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV COTOROGEA, Adina-Gabriela (autor) Viața spirituală a comunităților în bronzul timpuriu. O privire generală asupra Olteniei I. Arheologie 55-70 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV MOCIOI, Ion (autor) Agricultori și păstori imigranți în Oltenia subcarpatică II. Istorie 141-146 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV BROZBĂ, Dorin (autor) Domnica Trop, mama cântecului mehedințean III. Etnografie şi folclor 305-308 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV NICHIFOR, Gheorghe (autor) Istoricul C.S. Nicolăescu-Plopșor, urmaș al Schilerilor gorjeni V. Memorialistică 321-330 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV NICOLESCU, Vasile (autor) Ultimul macedonian în Gorj V. Memorialistică 331-336 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV POPESCU-BRĂDICENI, Ion (autor) Istorie și ficțiune în Oltenia vazută de Alex Mihai Stoenescu V. Memorialistică 367-370 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV IONIȚĂ-NICULESCU, Mihaela (autor) Derapaje ale vieții matrimoniale. Divorțul în Nordul Olteniei la cumpăna secolelor XIX-XX II. Istorie 233-242 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV BĂLOSU DUCAN, Cornel (autor) De la Crăciun la Bototează sau despre timpul planetar al sărbătorii tradiționale în Oltenia III. Etnografie 399-402 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV BOSOANCĂ, Ecaterina (autor) Albumul de eșantioane textile decorative apaținând lui Ion Dumitrașcu din Ponoarele-Mehedinți III. Etnografie 419-437 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV POPESCU-BRĂDICENI, Ion (autor) Biografii contemporane VII. Memorialistică 519-521 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV HORTOPAN, Dumitru (autor) Civilizații milenare în județul Gorj. Epocile bronzului și fierului - Calotoiu Gh. VIII. Recenzii 529-539 română
2014 Litua - Studii și Cercetări, XVI TUȚULESCU, Ion (autor) Catalogul descoperirilor aparținând orizontului toartelor pastilate din zona deluroasă și montană a Olteniei în stadiul actual al cercetărilor I. Arheologie 7-25 română
2014 Litua - Studii și Cercetări, XVI IONIȚĂ-NICULESCU, Mihaela (autor) Considerații privind evoluția căsătoriei în comuna Novaci la sfărșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX II. Istorie 145-152 română
2014 Litua - Studii și Cercetări, XVI PĂTRAȘCU, Daniela-Liliana (autor) 90 de ani de la moartea tipografului Nicolae D. Miloșescu II. Istorie 153-163 română
2014 Litua - Studii și Cercetări, XVI CĂLESCU, Gheorghe (autor) Portul, cântecul și jocul în satul Pocruia, județul Gorj III. Etnografie şi folclor 259-267 română
2014 Litua - Studii și Cercetări, XVI BĂLAN, Anișoara (autor) Secvențe și exprimări actanțiale, poetice și plastice în ritmul caloianului III. Etnografie şi folclor 301-307 română
2014 Litua - Studii și Cercetări, XVI PĂTROI, Cătălin (autor) Noi apariții editoriale cu privire la fenomenele culturale și evenimente istorice petrecute în Preistoria și Antichitatea Olteniei VIII. Recenzii 439-455 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX TERTECI, Carol (autor) Overview on the habitat of Early Iron Age communities between the Southern Carpathians, the Olt river and the Danube I. Arheologie 131-143 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX COLȚEANU, Petre (autor), HEROIU, Andrei (autor), MARINOIU, Vasile (autor) Cercetările arheologice preventive din anul 2017, în ”Groapa de împrumut Romanești„ din zona de protecție a sitului 6 - ”Varianta ocolitoare a municipiului Târgu Jiu, județul Gorj I. Arheologie 144-188 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX SPÂNU, Daniel (autor) Arme și podoabe de epocă târzie La Tène de la Bălănești, Județul Gorj I. Arheologie 209-226 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX MARINOIU, Vasile (autor) Un tezaur roman, cu denari republicani și imperiali descoperit în pădurea Stroiești, comuna Arcani, județul Gorj I. Arheologie 227-247 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX MARINOIU, Vasile (autor) Gliptică de epocă romană, în colecția Muzeului Județean Gorj ”Alexandru Ștefulescu I. Arheologie 248-256 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX SARCINĂ, Gabriel (autor) Cazul învățătorului Victor Popescu din Valea cu Apă, județul Gorj erou din Primul Război Mondial în lumina unor documente din anul 1917 II. Istorie 266-296 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX SARCINĂ, Gabriel (autor) Contribuții la istoria județului Gorj. Statistici referitoare la mobilizații și lumea I.O.V.R. Din Primul Război Mondial (1916-1918) (II) II. Istorie 297-318 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX VASILOIU, Paula-Cristina (autor) Avion la Târgu Jiu în Perioada Interbelică II. Istorie 335-340 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX BULIGA SORIN, Lory (autor) Documente privind etapa preliminară edificării Ansamblului Monumental de la Târgu-Jiu II. Istorie 341-352 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX ANDRIȚOIU, Adina (autor), BULIGA SORIN, Lory (autor) Fotografii din donația Stephan Benedict legate de activitatea lui Constantin Brâncuși la Târgu-Jiu, în perioada 1937-1938 II. Istorie 368-381 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX ANDRIȚOIU, Adina (autor), BULIGA SORIN, Lory (autor) Schițele lui Ioan Alexandrescu privind Ansamblul Monumental „Calea Eroilor” II. Istorie 382-388 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX BOTEANU, Cornel (autor) Balada „Miorița” la Cloșani, pe valea superioară a Motrului III. Etnografie şi folclor 425-436 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX DUDAU, Ana Maria (autor) Perspectivă dialectologică asupra graiului oltenesc III. Etnografie şi folclor 467-474 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX BIRĂU, Gheorghe (autor) Restituiri necesare Ion Carabatescu IV. Personalităţi 535-564 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX VOCHESCU, Raluca (autor) Centenarul Marii Uniri A Românilor IV. Personalităţi 565-569 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX CIȘMAȘU, Daniel (autor) Alexandru Ștefulescu – date biografice IV. Personalităţi 570-585 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX CÂRLUGEA, Zenovie (autor) Titu Maiorescu și Grigore Iunian - contracandidați în alegerile din 1891 de la Târgu-Jiu IV. Personalităţi 586-589 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX UNGUREANU, Adelin (autor) Învățătorul Adrian Em. Popescu IV. Personalităţi 599-611 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX BRĂDICENI-POPESCU, Ion (autor) „Contribuții la o posibilă bibliografie istorică a Gorjului” de prof.dr. Gheorghe Nichifor VI. Recenzii 635-636 română
1978 Muzeul Național, IV DEACONU, Luchian (autor) Acțiuni militare în zona Olteniei la începutul războiului de independență / Des actions militaires dans la région d'Olténie au commencement de la guerre pour la conquête de l'indépendance 259-262 română
1978 Muzeul Național, IV DINU, Alexandru (autor) Contribuția intelectualității din Oltenia la susținerea războiului de independență / La contribution des intellectuels de l'Olténie à l'appui de la guerre d'indépendance 325-331 română
2011 Muzeul Oltului, 1 GUȚICĂ-FLORESCU, Laurențiu (autor) Muzeul Oltului I. Editorial 9-14 română
2011 Muzeul Oltului, 1 ANDREESCU, Radian-Romus (autor), MOLDOVEANU, Katia (autor), POPOVICI, Sabin (autor) Neo-Eneoliticul în județul Olt. Stadiul cercetărilor arheologice II. Arheologie 15-34 română
2011 Muzeul Oltului, 1 GROSU, Aurelia (autor) Aspecte ale vieții economice în vicus-ul militar Acidava II. Arheologie 35-60 română
2011 Muzeul Oltului, 1 POPOVICI, Sabin (autor) O ipoteză privind identitatea proprietarului Villa-ei din cartierul artizanal al Romulei II. Arheologie 77-88 română
2011 Muzeul Oltului, 1 GROSU, Aurelia (autor) Comuna Găneasa. Preliminarii la un studiu istorico-arheologic III. Istorie 89-106 română
2011 Muzeul Oltului, 1 GUȚICĂ-FLORESCU, Laurențiu (autor) Slatina în timpul evenimentelor anului 1821 III. Istorie 167-180 română
2011 Muzeul Oltului, 1 ILIE, Daniela (autor) Aspecte privind proprietatea asupra pămîntului în județul Romanați în secolul al XIX-lea III. Istorie 181-188 română
2011 Muzeul Oltului, 1 PĂUNESCU, Emil (autor) Mărturii despre viața unei familii cu rădăcini în județul Olt III. Istorie 189-194 română
2011 Muzeul Oltului, 1 GUȚICĂ-FLORESCU, Denissa-Liliana (autor) Schitul Strehareț. Schiță istorică III. Istorie 195-202 română
2011 Muzeul Oltului, 1 IOAN, Alin (autor), IOAN, Ion (autor) Aspecte inedite din istoricul bisericii din Titulești IV. Titulesciana 203-207 română
2011 Muzeul Oltului, 1 NICA, Nicolae (autor) 30 de ani de nemurire. Muzeul "Nicolae M. Nica" Chilia-Făgețelu, jud. Olt V. Documentar 319-330 română
2011 Muzeul Oltului, 1 BALAȘ, Claudia (autor) Motive ornamentale tradiționale în arta populară din județul Olt. Calul și călărețul VI. Etnografie 331-348 română
2011 Muzeul Oltului, 1 ILIE, Rada (autor) Viticultura în județul Olt VI. Etnografie 349-352 română
2011 Muzeul Oltului, 1 DUMITRESCU, Constanța (autor) Probleme ale conservării științifice a patrimoniului secției de artă plastică din cadrul Muzeului Județean Olt VII. Patrimoniu 367-370 română
2011 Muzeul Oltului, 1 DUMITRANA, Iuliana (autor) Restaurarea unei foi de scoarță din colecția de etnografie a Muzeului Județean Olt VII. Patrimoniu 379-386 română
2012 Muzeul Oltului, 2 GROSU, Aurelia (autor) Ceramică de import descoperită la Acidava (Enoșești - Piatra Olt) I. Arheologie 49-64 română
2012 Muzeul Oltului, 2 COJOC, Mirela (autor), GHERGHE, Petre (autor) Opaițe firmalampen de proveniență nord-italică descoperite în teritoriul Sucidavei I. Arheologie 65-78 română
2012 Muzeul Oltului, 2 GROSU, Aurelia (autor), OȚA, Liana (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Morminte sarmatice pe teritoriul județului Olt I. Arheologie 79-92 română
2012 Muzeul Oltului, 2 CHEFANI-PĂTRAȘCU, Steluța (autor) Prosperitatea comunei Islaz văzută în documentele vremii (a doua jumătate a secolului al XIX-lea și prima jumătate a secolului al XX-lea) II. Istorie 109-114 română
2012 Muzeul Oltului, 2 GUȚICĂ-FLORESCU, Laurențiu (autor) Slatina și mari momente ale istoriei naționale de la independență la Marea Răscoală din 1907 II. Istorie 115-148 română
2012 Muzeul Oltului, 2 MIHAI, Gheorghe (autor) Documente despre răscoala de la 1907 în fostul județ Olt V. Documentar 199-330 română
2012 Muzeul Oltului, 2 GHERGHE, Otilia (autor) Capitularea grupului "Cerna" Izbiceni, 23 noiembrie/ decembrie 1916 V. Documentar 331-336 română
2012 Muzeul Oltului, 2 ALIMĂȘTEANU, Alexandru (autor) Program pentru administrarea județului Olt (1927) V. Documentar 337-348 română
2012 Muzeul Oltului, 2 GUȚICĂ-FLORESCU, Laurențiu (autor) Mărturii din activitatea Gărzii de Fier în județul Olt pînă în 1939 V. Documentar 349-356 română
2012 Muzeul Oltului, 2 GUȚICĂ-FLORESCU, Laurențiu (autor) Viața politică dintre anii 1937-1939 în județul Olt în lumina izvoarelor de arhivă V. Documentar 357-378 română
2012 Muzeul Oltului, 2 BALAȘ, Claudia (autor) Valori creștine ale civilizației populare din județul Olt VI. Etnografie 379-398 română
2012 Muzeul Oltului, 2 ILIE, Rada (autor) Costumul femeiesc din zona Olt VI. Etnografie 399-404 română
2012 Muzeul Oltului, 2 UDREA, Florentina (autor) Ctitorii moșnenești în județul Olt. Studiu de caz: bisericile din Leleasca și Ibănești VII. Patrimoniu 409-416 română
2012 Muzeul Oltului, 2 POPESCU, Mariana-Cristina (autor) Restaurarea unei icoane pictate pe lemn din patrimoniul Muzeului Județean Olt VII. Patrimoniu 417-420 română
2012 Muzeul Oltului, 2 GUȚICĂ-FLORESCU, Denissa-Liliana (autor) Pictori olteni în colecțiile Muzeului Județean Olt - donația "Gunka și Spiru Vergulescu" VII. Patrimoniu 433-452 română
2013 Muzeul Oltului, 3 BUTOI, Mihai (autor) Descoperiri arheologice din județul Olt I. Arheologie 7-30 română
2013 Muzeul Oltului, 3 PĂLCĂU, Gavrilă (autor), POPOVICI, Sabin (autor) Cercetări arheologice de suprafață în cadrul comunei Bucinișu, județul Olt (I) I. Arheologie 63-72 română
2013 Muzeul Oltului, 3 SZEMKOVICS, Laurențiu-Ștefan (autor) Matrice sigilare aparținând subprefecturilor unor plase din județul Olt (1862-1872) II. Istorie 111-122 română
2013 Muzeul Oltului, 3 GUȚICĂ-FLORESCU, Laurențiu (autor) Slatina în perioada premodernă (1600-1821) II. Istorie 123-188 română
2013 Muzeul Oltului, 3 BALAȘ, Claudia (autor) Elemente de arhitectură tradițională din județul Olt - gospodăria tradițională III. Etnografie 189-204 română
2013 Muzeul Oltului, 3 DUMITRANA, Iuliana (autor) Restaurarea unui fes de călușar. IV. Patrimoniu 205-212 română
2013 Muzeul Oltului, 3 BIRCII, Nicolae (autor) Regulament pentru constructiuni și alinieri în orașul Slatina V. Documentar 289-300 română
2013 Muzeul Oltului, 3 GUȚICĂ-FLORESCU, Laurențiu (autor), NEAGU, Doru (autor) Prefecții județelor Olt și Romanați între anii 1859-2014 V. Documentar 336-365 română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie MITREA, Bucur (autor) Un tezaur monetar de la Aurelian descoperit în Oltenia 97- română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie DEACONU, Luchian (autor) Făurirea statului național unitar român - preocupare centrală a presei din a doua jumătate a secolului al XIX-lea și primele decenii ale secolului XX 121- română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie NEDELCEA, Tudor (autor) Contribuția revistei "Arhivele Olteniei" la păstrareași valorificarea materialului documentar 137- română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie NIȚU, Georgeta (autor) Unelte arhaice de pescuit pe Valea Dunării oltene 177- română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie ENACHE, Ștefan (autor) Arhitectura populară din sudul Olteniei (I) 191- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă CIOBOTEA, Dinică (autor) Contribuții documentare privind negustorii chiproviceni din Oltenia (secolele XVII-XIX) 79- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă NIȚU, Georgeta (autor) Observații privind evoluția așezărilor rurale în Oltenia de la vest de Jiu 159- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii DINU, Alexandru (autor) Contribuția materială a școlii din Oltenia la susținerea războiului de independență din 1877-1878 85- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii GIURAN, Valeriu (autor) Documente preivind partriciparea Diviziei 2 infanterie instrucție în războiul antihitlerist, pentru apărarea zonei de sud a Olteniei (I) (27-31 august 1944) 117- română
1996 Oltenia - Studii și Comunicări, VII, seria etnografie PANEA, Nicolae (autor) Ritualul finerar - pîrghie de reglare a identității comunitare - analiză asupra unor comunități nord-oltenești 111- română
1997 Oltenia - Studii și Comunicări, VIII, seria etnografie NIȚU, Georgeta (autor) Valențe etnologice ale alunului în zona Olteniei 73- română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria arheologie-istorie GHERGHE, Petre (autor) Relațiile economice ale geto-dacilor din Oltenia cu lumea elenistică și romană 33- română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria arheologie-istorie MARINOIU, Vasile (autor) Considerații generale privind situația Olteniei de nord în cadrul organizării administrative a provinciei romane Dacia 79- română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria arheologie-istorie GHERGHE, Otilia (autor) Societatea "Prietenii Științei" permanență culturală de prestigiu la viața Olteniei (1915-1940) 123- română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, IX, seria etnografie TĂTULEA, Viorica (autor) Instrumente muzicale tradiționale în Oltenia Etnografie, etnologie, folclor 32-62 română; engleză
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, IX, seria etnografie DECA, Roxana (autor) Olăritul tradițional românesc pe teritoriul Olteniei. Perspectivă istorică Etnografie, etnologie, folclor 61-79 română; engleză
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, IX, seria etnografie PLEȘA PAUL, Teodor (autor) Recuzita obiceiurilor din ciclul familial și calendaristic Etnografie, etnologie, folclor 100-104 română
2000 Oltenia - Studii și Comunicări, X, seria etnografie TĂTULEA, Viorica (autor) Arta lemnului în Oltenia. Structuri și obiecte funcțioonale și decorative Etnografie, folclor, etnologie 23-47 română; engleză
2000 Oltenia - Studii și Comunicări, X, seria etnografie NIȚU, Georgeta (autor) Valențe etnologice ale bujorului în Oltenia Etnografie, folclor, etnologie 54-58 română; franceză
2000 Oltenia - Studii și Comunicări, X, seria etnografie BĂLOSU, Cornel (autor) Recuzita obiectual-simbolică funerară în context ritualic (I. însemne funerare) Etnografie, folclor, etnologie 59-77 română; engleză
2001 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria etnografie MIHAI, Nicolae (autor) Sensibilitatea religioasă în Oltenia (a doua jumătate a secolului al XVII-lea - prima jumătate a secolului al XIX-lea). Repere metodologice Etnografie, folclor, etnologie 36-42 română; engleză
2004 Oltenia - Studii și Comunicări, XII, seria etnografie FIRESCU, Victor (autor) Stupăritul în Oltenia - între tradiție și modernitate 3-9 română
2008 Oltenia - Studii și Comunicări, XVI, In memoriam Dumitru Tudor - 1 00 ani de la naștere, seria arheologie-istorie veche PĂTROI, Cătălin (autor) Structuri de locuire în eneoliticul târziu din Oltenia 14-29 română; engleză
2010 Oltenia - Studii și Comunicări, XVII, seria arheologie-istorie LAZĂR, Simona (autor) The circulation of the metal piece at the end of the bronze age and the beginning of the iron age in the South-Western Romania Prehistoric Archaeology / Arheologie preistorică 25-33 engleză
2010 Oltenia - Studii și Comunicări, XVII, seria arheologie-istorie CIOAREC, Ileana (autor) Residences of Glogoveni boyars Archaeology and Medieval History / Arheologie şi istorie medievală 97-101 engleză
2011-2012 Oltenia - Studii și Comunicări, XVIII-XIX, seria arheologie-istorie CIOBANU, Anca-Florentina (autor) The industrial evolution of Oltenia during 1878-1914 210-220 engleză
2013-2014 Oltenia - Studii și Comunicări, XX-XXI, seria arheologie-istorie CREȚULESCU, Ioana (autor), MUREȘAN, Lucian Mircea (autor) Aspects of Roman law concerning the institution of heres on funerary monuments belonging to military personnel stationed in Roman Oltenia Archaeology / Arheologie 37-43 engleză; română
2015-2016 Oltenia - Studii și Comunicări, XXII-XXIII, seria arheologie-istorie CRĂCIUNESCU, Gabriel (autor) Représentations zoomorphes sur la céramique de la culture Žuto Brdo-Gârla Mare en Olténie occidentale Archaeology / Arheologie 5-21 franceză; engleză; română
2017 Oltenia - Studii și Comunicări, XXIV, Volum dedicat domnului profesor Constantin C. Petolescu, cu ocazia împlinirii vârstei de 75 de ani, seria arheologie-istorie LAZĂR, Simona (autor) The tumuli from Vârtop and Plopșor – a new interpretation Archaeology / Arheologie 73-82 engleză; română
2017 Oltenia - Studii și Comunicări, XXIV, Volum dedicat domnului profesor Constantin C. Petolescu, cu ocazia împlinirii vârstei de 75 de ani, seria arheologie-istorie CEAUȘESCU, Anca (autor) The traditional rural household from the field region of Oltenia History / Istorie 341-350 engleză; română
2018 Oltenia - Studii și Comunicări, XXV, seria arheologie-istorie PĂDURARU, Marius (autor) Din istoricul unei vechi mănăstiri oltene: Jitianu. Evoluția lăcașului. Ctitori cunoscuți și mai puțin cunoscuți Istorie 269-279 română; franceză
2019 Oltenia - Studii și Comunicări, XXVI, seria arheologie-istorie NECȘULEA, Angelica (autor) Nașterea sub semnul ritului în Oltenia epocii moderne. Rolul magicoreligios al moașei în lumea satului History / Istorie 306-311 română; franceză
1982 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, seria științele naturii NĂSTASE, Adrian (autor), TIȚĂ, Ion (autor) Sternbergia Lutea (L.) – plantă rară în flora cultivată din Oltenia ŞTIINŢELE NATURII 265-268 română; franceză
1982 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, seria științele naturii BAZILESCU, Elena (autor) Răspândirea și ecologia liliecilor (Chiroptera) din Oltenia ŞTIINŢELE NATURII 331-341 română; franceză
2006 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXII, Oltenia. Studii și comunicări. Științele naturii, seria științele naturii ENACHE, Constantin (autor) Asupra apariției Dunării în Oltenia Paleontologie 40-42 română; engleză
2006 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXII, Oltenia. Studii și comunicări. Științele naturii, seria științele naturii DECĂ, Ștefan (autor), NĂSTASE, Adrian (autor), TIȚĂ, Ion (autor) Plante lemnoase din sud-vestul Olteniei Botanică 91-97 română; engleză
2006 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXII, Oltenia. Studii și comunicări. Științele naturii, seria științele naturii MURARIU, Dumitru (autor) Sistematica, ecologia, răspândirea și statutul de ocrotire al speciilor de mamifere (Mammalia) din Oltenia Vertebrate 286-294 română; engleză
2007 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIII, seria științele naturii RĂDUȚOIU, Amira (autor), RĂDUȚOIU, Daniel (autor) Fam. Scrophulariaceae from the basin Cerna of Olteț (Romania) Vegetal Biology / Biologie vegetală 51-54 engleză; română
2007 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIII, seria științele naturii ENACHE, Constantin (autor), POPESCU, Aurelian (autor) Le Pontien de Cujmir (dep. Mehedinți) Palaeontology / Paleontologie 197-200 franceză; engleză; română
2008 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIV, seria științele naturii CHIMIȘLIU, Cornelia (autor), MARINICĂ, Ion (autor) Climatic changes on regional plan in Oltenia and their effects on the biosphere Ecology / Ecologie 221-229 engleză; română
2008 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIV, seria științele naturii DIACONU, Florina (autor), ȚICLEANU, Nicolae (autor) Contributions conceming the Dacian flora in southwest of Oltenia Palaeontology / Paleontologie 243-250 engleză; română
2009 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXV, seria științele naturii CHIMIȘLIU, Cornelia (autor), MOGOȘEANU, Gima (autor) Considerations on the Dynastidae Family (Insecta: Coleoptera: Scarabaeoidea), from the fauna of Oltenia, Romania Animal Biology / Biologie animală 125-128 engleză; română
2009 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXV, seria științele naturii CHIMIȘLIU, Cornelia (autor), MARINICĂ, Ion (autor) Considerations upon the Temperature Humidity Index in Oltenia in the period 2000-2007 Ecology - Environmental protection / Ecologie - protecţia mediului 297-304 engleză; română
2010 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVI, nr. 1, seria științele naturii NICOLAE, Ion (autor) Research regarding the diurnal dynamics of some physiological processes in Malus domestica BoRKH. Vegetal Biology / Biologie vegetală 67-72 engleză; română
2010 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVI, nr. 1, seria științele naturii ILIE, Aurelian-Leonardo (autor), MARINESCU, Mariana (autor) The genus Donacia FABRICIUS 1775 (Coleoptera: Chrysomelidae) in Romania Animal Biology / Biologie animală 147-150 engleză; română
2010 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVI, nr. 1, seria științele naturii CHIMIȘLIU, Cornelia (autor), MARINICĂ, Andreea Floriana (autor), MARINICĂ, Ion (autor) The cooling bioclimatic index in Oltenia and the thermal risk at low temperatures during the cold season Ecology - The environment protection / Ecologie - protecţia mediului 235-246 engleză; română
2010 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVI, nr. 2, seria științele naturii CHIMIȘLIU, Cornelia (autor), SERAFIM, Rodica (autor) Contributions to the knowledge of the diversity of cerambicids (Coleoptera: Chrysomeloidea: Cerambycidae) from Oltenia fauna, Romania Animal Biology / Biologie animală 112-132 engleză; română
2010 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVI, nr. 2, seria științele naturii MOGOȘEANU, Gima (autor) Data regarding the presence of the Families Dytiscidae and Hydrophilidae (Insecta: Coleoptera) in the entomological fauna of Oltenia (Romania) (I) Animal Biology / Biologie animală 133-136 română; engleză
2010 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVI, nr. 2, seria științele naturii GHEORGHE, Laurian Mugurel (autor) The role and the importance of the Natura 2000 network for the biodiversity conservation in Oltenia SW Development Region Scientific essays / Referate 307-312 engleză; română
2011 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVII, nr. 1, seria științele naturii CHIMIȘLIU, Cornelia (autor), MARINICĂ, Andreea Floriana (autor), MARINICĂ, Ion (autor) Consideration upon climatic conditions characteristic to the winter 2010–2011, in Oltenia Ecology - Environmental protection / Ecologie - protecţia mediului 148-154 engleză; română
2011 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVII, nr. 1, seria științele naturii POPESCU, Aurelian (autor) Professor Constantin Enache: 80 years of life, 60 years as a geologist Scientific essays / Referate 245-248 engleză; română
2011 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVII, nr. 2, seria științele naturii RĂDUȚOIU, Daniel (autor) Poetum sylvicolae BUlA, PĂUN, SAFTA et POP 1959 from south western part of Romania Vegetal Biology / Biologie vegetală 33-38 engleză; română
2011 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVII, nr. 2, seria științele naturii BÂRCĂ, Valentin (autor), NICULAE, Marilena (autor) Infestation of the medicinal plant Sedum telephium L. (Crassulaceae) by the weevil Aizobius sedi GERM. (Coleoptera: Curculionoidaea: Apionidae) in the karst region of Oltenia (south of Romania) Animal Biology / Biologie animală 73-79 engleză; română
2011 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVII, nr. 2, seria științele naturii BÂRCĂ, Valentin (autor), NICULAE, Marilena (autor), PANAITESCU, Dragoș (autor) Infestation of the medicinal/omamental plant Aleea rosea L. (Malvaceae) by the weevil Rhopalapion longirostre OLIVIER, 1807 (Coleoptera: Curculionoidea: Apionidae) in Oltenia (southern Romania) Animal Biology / Biologie animală 80-84 engleză; română
2011 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVII, nr. 2, seria științele naturii CHIMIȘLIU, Cornelia (autor) New data regarding the diversity of the Satyrinae subfamily (Insecta: Lepidoptera: Nymphalidae) from the Oltenia fauna, Romania Animal Biology / Biologie animală 85-95 engleză; română
2012 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XVIII, nr. 1, seria științele naturii CHIMIȘLIU, Cornelia (autor), MARINICĂ, Andreea Floriana (autor), MARINICĂ, Ion (autor) Considerations on climatic conditions in Oltenia during the winter of 2011–2012 Ecology - Environmental protection / Ecologie - protecţia mediului 149-160 engleză; română
2013 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIX, nr. 1, seria științele naturii CHIMIȘLIU, Cornelia (autor), MARINICĂ, Andreea Floriana (autor), MARINICĂ, Ion (autor) Considerations on climatic conditions in Oltenia during the warm winter of 2012–2013 Ecology - Environmental protection / Ecologie - protecţia mediului 233-244 engleză; română
2013 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIX, nr. 2, seria științele naturii POPESCU, Maria Ionela (autor), RĂDUȚOIU, Amira (autor), RĂDUȚOIU, Daniel (autor) Flora and vegetation aspects in the forest from "Pielesti Inn" (Oltenia, Romania) Vegetal Biology / Biologie vegetală 109-113 engleză; română
2014 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXX, nr. 1, Proceedings of the 21st International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii CHIMIȘLIU, Cornelia (autor), MARINICĂ, Andreea Floriana (autor), MARINICĂ, Ion (autor) Warm winter of 2013–2014 in Oltenia Ecology - The environment protection / Ecologie - protecţia mediului 173-184 engleză; română
2014 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXX, nr. 2, Proceedings of the 21st International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii GHENCIU, Monica (autor), STELEA, Ion (autor) Old geological bibliography of Oltenia (1870–1940) Mineralogy - Paleontology / Mineralogie - Paleontologie 21-28 engleză; română
2014 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXX, nr. 2, Proceedings of the 21st International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii BUȘE-DRAGOMIR, Luminița (autor), NICOLAE, Ion (autor) Effects of the treatment with fungicides on the intensity of the physiological processes in Cucumis sativus L. plants attacked by Pseudoperonospora cubensis (Berk. et Curt.) Rostov Vegetal Biology / Biologie vegetală 66-71 engleză; română
2014 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXX, nr. 2, Proceedings of the 21st International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii RĂDUȚOIU, Daniel (autor) New data about Limonium tomentellum in Oltenia, Romania Vegetal Biology / Biologie vegetală 78-83 engleză; română
2014 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXX, nr. 2, Proceedings of the 21st International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii IMECS, István (autor), LATKOVÁ, Hana (autor), NAGY, András Attila (autor) Natura 2000 site proposal based on fish species in Oltenia region (southern Romania) Ecology - The environment protection / Ecologie - protecţia mediului 236-240 engleză; română
2014 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXX, nr. 2, Proceedings of the 21st International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii BUZATU, Gilda-Diana (autor), GAVRILESCU, Elena (autor) EU norms and nitrate poisoning at children from Oltenia Ecology - The environment protection / Ecologie - protecţia mediului 249-254 engleză; română
2015 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXI, nr. 1, Proceedings of the 22nd International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii PARASCHIV, Valentin (autor) New contributions to the Ciocadia Middle Miocene flora (part four) Geology / Geologie 25-36 engleză; română
2016 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXII, nr. 1, Proceedings of the 23rd International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii ENACHE, Constantin (autor) A citizen of Craiova, the geologist Ludovic Mrazec Scientific essays / Referate ştiinţifice 195-196 engleză; română
2017 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXIII, nr. 1, Proceedings of the 24th International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii GHENCIU, Monica (autor) Clay minerals in caves from northwestern Oltenia Geology / Geologie 39-47 engleză; română
2017 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXIII, nr. 1, Proceedings of the 24th International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii CODREANU-BĂLCESCU, Doina (autor), DUMITRU, Maria (autor) Study regarding the evolution of Lyme disease monitored in Oltenia, for three years, from 2010 to 2012 Animal Biology / Biologie animală 69-76 engleză, română
2017 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXIII, nr. 1, Proceedings of the 24th International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii LICURICI, Mihaela (autor), NIKOLOVA, Nina (autor), VLĂDUȚ, Alina (autor) Influence of climatic conditions on the territorial distribution of the main vegetation zones within Oltenia region, Romania Ecology - The environment protection / Ecologie - protecţia mediului 154-164 engleză; română
2017 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXIII, nr. 2, Proceedings of the 24th International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii CODREANU-BĂLCESCU, Doina (autor), DUMITRU, Maria (autor) Study regarding the evolution of Lyme disease monitored for a period of four years in Oltenia, from 2013 to 2016 Animal Biology / Biologie animală 61-66 engleză; română
2018 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXIV, nr. 1, Proceedings of the 25th International Conference of the Oltenia Museum), seria științele naturii MĂCEȘEANU, Daniela Mihaela (autor), RĂDUȚOIU, Daniel (autor) Xeric meadows affected by the zooanthropogenic factor from the Oltenia region (Romania) Vegetal Biology / Biologie vegetală 62-65 engleză; română
2018 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXIV, nr. 1, Proceedings of the 25th International Conference of the Oltenia Museum), seria științele naturii BĂLĂCENOIU, Flavius (autor), BUZATU, Andrei (autor), ILIESCU, Ovidiu (autor), NEȚOIU, Constantin (autor), OLENICI, Nicolai (autor), TOMESCU, Romică (autor) The invasive insect species in the Oltenia region (Romania) Animal Biology / Biologie animală 111-123 engleză; română
2018 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXIV, nr. 1, Proceedings of the 25th International Conference of the Oltenia Museum), seria științele naturii BREZEANU, Gheorghe (autor), CIOBOIU, Olivia (autor), CIȘMAȘIU, Carmen Mădălina (autor), GAVRILESCU, Elena (autor), TOMUȘ, Nicolae (autor) The research on the metabolic characteristics of gastropods and the acidophilic bacteria to identify potential technological implications Ecology - The environment protection / Ecologie - protecţia mediului 224-230 engleză; română
2018 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXIV, nr. 1, Proceedings of the 25th International Conference of the Oltenia Museum), seria științele naturii CIOBOIU, Olivia (autor), CIȘMAȘIU, Carmen Mădălina (autor), GAVRILESCU, Elena (autor), TOMUȘ, Nicolae (autor) Ecological implications of biodiversity specific to industrially contaminated ecosystems in northwestern Oltenia Ecology - The environment protection / Ecologie - protecţia mediului 240-246 engleză; română
2019 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXV, nr. 1, Proceedings of the 26th International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii MĂCEȘEANU, Daniela Mihaela (autor), RĂDUȚOIU, Daniel (autor), SIMEANU, Cătălin George (autor) The actual state of the psamophilic flora and vegetation in the Oltenia region (Romania) Vegetal Biology / Biologie vegetală 57-64 engleză; română
2019 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXV, nr. 2, Proceedings of the 26th International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii COTEȚ, Gheorghe (autor), CROITORU, Mihaela (autor), DIACONU, Aurelia (autor), DIMA, Milica (autor), DRĂGHICI, Reta (autor) The influence of climate change on the quality of the sweet potatoes grown on sandy soils in southwestern Oltenia Vegetal Biology / Biologie vegetală 53-60 engleză; română
2019 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXV, nr. 2, Proceedings of the 26th International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii CROITORU, Mihaela (autor), DIACONU, Aurelia (autor), DIMA, Milica (autor), DRĂGHICI, Iulian (autor), DRĂGHICI, Reta (autor), PARASCHIV, Alina (autor) Studies regarding the behavior of some chinese peanut varieties grown on sandy soils from southern Oltenia Vegetal Biology / Biologie vegetală 67-73 engleză; română
2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie AILINCĂI, Sorin (autor) Cultura Vîrtop în Oltenia - Lazăr Simona 419-419 română
2009 Peuce, VII, seria istorie-arheologie ELEFTERESCU, Dan (autor), ȘERBĂNESCU, Done (autor) Piese de epocă romană aflate în colecțiile muzeului civilizației Gumelnița Oltenița 171-192 română
1997 Premier Age du Fer au Bouches du Danube et dans les Regions Autour de la Mer Noire, 2, seria arheologie NICA, Marin (autor) New data regarding the end of the bronze age and the beginning of the iron age in Oltenia .11-17 engleză
1997 Premier Age du Fer au Bouches du Danube et dans les Regions Autour de la Mer Noire, 2, seria arheologie NICA, Marin (autor) Date noi cu privire la sfîrșitul epocii bronzului și începutul epocii fierului pe teritoriul Olteniei 19-41 română
2008 Restitutio, 1 GHEORGHE, Vasilica (autor) Respaurarea zbei scoarșe oltenești 17-19 română
2005 Revista Bistriței, XIX COCIȘ, Sorin (autor), MARINOIU, Vasile (autor) Fibule din Oltenia (I) Arheologie 101-110 română, engleză
1966 Sargetia-Acta Musei Devensis, IV, Acta Musei Regionalis Devensis SCHILLING, Roland (autor) Despre unele aspecte ale producției fierului în Hunedoara în prima jumătate a secolului al XIX-lea (Pe marginea unui raport al administrației din anul 1827) 137-145 română, franceză
1982-1983 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVI-XVII, Acta Musei Devensis NAGHI, Gheorghe (autor) Românii din Oltenia în Țara Hațegului în anii 1794-1795 Studii şi articole 311-315 română, franceză
1992-1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, Acta Musei Devensis PÎRVULESCU, Dorina (autor) Zugravi de formație brîncovenească în Banatul primei jumătăți a secolului al XVIII-lea Studii şi articole 299-307 română, franceză
2006 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXIV, Acta Musei Devensis GIURAN, Valeriu (autor) Aspecte privind activitățile Diviziei 1 Infanterie Română în perioada 1883-1900  Istorie 277-284 română, franceză
2007-2008 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXV-XXXVI, Acta Musei Devensis NICHITA, Iohana (autor) Cronologia relativă a culturilor neolitice din zona Olteniei Istorie Veche şi Arheologie 25-46 română, engleză
2011 Sargetia-Acta Musei Devensis, II, Acta Musei Devensis, seria nouă CRĂCIUNESCU, Gabriel (autor), VĂCUȚĂ, Gavril Eugen (autor) O locuință Coțofeni de la Gârla Mare, jud. Mehedinți Studii, articole, comunicări 9-16 română, engleză
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) BORDENACHE, Gabriella (autor) Domna Placida Note şi discuţii 315-318 italiană
1973 Studii Clasice, XV PETOLESCU, Constantin (autor) Un relief votiv dedicat triadei egiptene Note şi discuţii 159-161 română, franceză
1980 Studii și Comunicări, V CIOCHIA, Victor (autor), MĂTIEȘ, Mircea (autor) Primele date asupra cuibăritului sfrinciocului mare (Lanius excubitor L.) în Oltenia și Muntenia 191-196 română
1980 Studii și Comunicări, V POPESCU ALEXANDRINA TENEA, Constanța (autor) Contribuții la studiul faunei de mamifere mici din Sudul Olteniei 197-203 română
2011 Tibiscum, I, seria arheologie-istorie CRĂCIUNESCU, Gabriel (autor) Observații asupra mormintelor culturii Gîrla Mare din zona de sud-vestul Olteniei 37-42 română
2000 Tombes tumulaires de l'Age du Fer dand le Sud-Est de l'Europe (Morminte tumulare din Epoca Fierului în Sud-Estul Europei), Actes du II-e Colloque Intemational d'Archeologie Funeraire organise â Tulcea, Brăila, Călărași et Slobozia, 18 - 24 septembre 1995 NICA, Marin (autor) Des rites et des rituels funeraires du Hallstatt ancien et recent sur la Vallee du Danube Oltien 223-224 franceză