Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 262 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII BOANGIU, Gabriela Masca tradițională romțnească în spațiul etnografic al Olteniei - imaginar simbolic și reprezentări sociale 87-94 română
1965 Acta Musei Napocensis, II DAICOVICIU, Constantin E Malva la Cioroiul Nou? Note şi discuţii 654-655 română
1969 Acta Musei Napocensis, VI SOROCEANU, Tudor Oltenia romană 545- română
2000 Analele Banatului, VII-VIII, seria arheologie-istorie NICA, Marin Die mesolithischen und neolitischen kulturen olteniens im kontext des mittel-und Sudosteuropaischen Neolithikums 133-160 germană
2010 Angvstia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală DUMITRESCU, Ionuț, SCHUSTER, Cristian, TUȚULESCU, Ion Cîteva gînduri cu privire la exploatarea sării în nord-estul Olteniei. Din preistorie și pînă în epoca modernă 261-270 română
1971 Argesis - Studii și Comunicări, III CRISTOCEA, Sp. Două documente inedite din vremea lui Antonie Vodă din Popești privind domeniul familiei Brâncoveanu Istorie 229-238 română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V CIOCHIA, Victor, MĂTIEȘ, Mircea Primele date asupra cuibăritului sfrânciocului mare (Lanius excubitor L.) în Oltenia și Muntenia ŞTIINŢELE NATURII 191-196 română
1980 Argesis - Studii și Comunicări, V POPESCU, A., TENEA, C. Contribuții la studiul faunei de mamifere mici din sudul Olteniei ŞTIINŢELE NATURII 197-203 română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie GEORGESCU, George Cronica Râmnicului din 1764 Arheologie, istorie antică şi medie 191-204 română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria Istorie BONDOC, Dorel Semne pe fațadele laterale ale unor altare romane din Oltenia Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 97-103 română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie DICU, Paul Segment necunoscut de drum roman între Acidava (Enoșești) - Statina-Arcești, în sectorul mediu al Limes Alutanus Arheologie, istorie antică şi medie 115-120 română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie ȘTEFAN, Cristian Cultura Verbicioara. Câteva observații Arheologie 89-100 română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie BĂRBULESCU, Constantin, CHIȚA, Mădălin Săpături de salvare efectuate în necropola de incinerație de la Gârla Mare (jud. Mehedinți), în anul 2004 Arheologie 109-116 română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie STÎNGĂ, Ion Sud-vestul Țării Românești la sfârșitul secolului al XIV-lea și începutul secolului al XV-lea. Noi contribuții privind importanța europeană strategică și economică a zonei Istorie antică şi medie 291-299 română
2007 Argesis - Studii și Comunicări, XVI, seria istorie OPREA, Radu Succinte observații privind genealogia și declinul politic al boierilor Craiovești în secolul al XVI-lea Istorie medievală 159-165 română
2007 Argesis - Studii și Comunicări, XVI, seria istorie ANTON-MANEA, Cristina Un personaj al timpului său - Pană Mare Clucer Părdescu Istorie medievală 167-175 română
2011 Argesis - Studii și Comunicări, XX, seria istorie NICA, Marcela, NICA, Marin, POPOVICI, Sabin Cultura Dudești în Câmpia Romanațiului Arheologie 9-31 română
2011 Argesis - Studii și Comunicări, XX, seria istorie RĂDULESCU, Toma Aspecte ale circulației monetare în zona Craiovei din ultimele două decenii ale secolului al XVIII-lea și până în primul sfert al secolului al XIX-lea reflectate în componența a patru tezaure monetare inedite Istorie medievală 159-201 română
2015 Argesis - Studii și Comunicări, nr. XXIV RĂDULESCU, Toma Descoperiri monetare de pe teritoriul Olteniei în epoca brâncovenească și speciile monetare care au circulat în această perioadă Istorie medievală 179-214 română
1975 Banatica, 3 VELESCU, Oliver Activitatea pictorului bănățean Gheorghe Baba în Oltenia 327- română
1991 Banatica, 11 NICA, Marin La culture Vinca en Oltenie 305-322 franceză
2007 Biblioteca Brukenthal , IX PURECE, Silviu Analiza greutății denarilor emiși de Septimius Severus și aflați în tezaurele descoperite pe teritoriul Olteniei 153-159 română
2001-2003 Biharea, 2001-2003 COJOC, Mirela Govia, obicei de primăvară din Cîmpia Romanațiului I. Etnografie 177-180 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII BURLACU, Petruța Negustori ambulanți și mărfurile lor Bucureştii de altădată 225-237 română
1976 Buridava - Studii și Materiale, II GHEORGHE, Petre Începuturile epocii bronzului în nord-estul Olteniei .7- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV PETRE-GOVORA, Gheorghe Noi descoperiri aparținînd culturii Coțofeni în nord-est Olteniei .9- română
1982 Buridava - Studii și Materiale, IV TAMAȘ, Veronica Administrarea Olteniei în timpul ocupației austriece (1718-1739) 119- română
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI PURECE, Silviu Structura pe emitenți a tezaurilor romane imperiale descoperite pe teritoriul Olteniei 55-72 română
2009 Buridava - Studii și Materiale, VII CALOTOIU, Gheorghe Cultura Verbicioara în jumătatea vestică a Olteniei - Crăciunescu Gabriel 107-109 română
2009 Buridava - Studii și Materiale, VII CAUC, Dumitru Proprietatea bisericească și mănăstirească din Oltenia după 1864 191-213 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII MECU, Laurențiu, POPA, Traian, SCHUSTER, Cristian O așezare din Epoca Bronzului din Muntenia Centrală 48-59 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII TUȚULESCU, Ion Considerații asupra unei reprezentări zoomorfe aparținînd Epocii Bronzului Din nord-estul Olteniei 84-94 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII CAUC, Dumitru Veniturile și cheltuielile domnilor mănăstirești din Oltenia 217-238 română
2011 Buridava - Studii și Materiale, IX CÎRCIUMARU, Marin Cele mai vechi mărturii certe ale utilizării ocrului în Paleoliticul din Europa descoperite în Subcarpații Olteniei .9-33 română
2011 Buridava - Studii și Materiale, IX TUȚULESCU, Ion Ceramica orizontzului final al culturii Coțofeni în zona deluroasă și montană a Olteniei. Cu specială privire asupra arealului de nord-est 95-117 română
2011 Buridava - Studii și Materiale, IX DECA, Eugen Motive decorative antropomorfe în ceramica populară din Oltenia 368-372 română
2012 Buridava - Studii și Materiale, X TUȚULESCU, Ion Forms of habitat belonging to Coțofeni cultura in the hill and mountain area odf Oltenia .7-23 engleză
2001 Carpica, XXX ISTINA, Lăcrămioara-Elena Repertoriul informațiilor și descoperirilor arheologice din Oltenia. Epoca Latene - Gherghe Petre 239-240 română
1976 Cercetări Arheologice, II PETOLESCU, Constantin Relieful votiv în Oltenia romană 287- română
1986 Cercetări Arheologice, VIII BOLOMEY, Alexandra Resturile de animale diontr-o groapă neolitică timpurie din Oltenia 143- română
2002 Cercetări Numismatice, VIII OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest La răscruce de vremuri – Tranziția de la Antichitate la Evul Mediu timpuriu din zona Porților de Fier ale Dunării / At the Turning Point of the Ages – From the Late Antiquity to the Early Middle Ages in the Danube Iron Gates Area – A Numismatic Approach Numismatică antică şi bizantină 121-172 română
2013-2014 Cercetări Numismatice, XIX-XX TĂTARU, Cristiana Medieval and Modern Coins From a Private Collection / Monede medievale și moderne dintr-o colecție privată Colecţii şi colecţionari (Collections and Collectors) 141-163 engleză
1968 Cibinium DIACONESCU, Ileana Cîteva unelte și metode de pescuit în Oltenia 327-336 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 STOICA, Georgeta Centre specializate în prelucrarea artistică a lemnului în Oltenia 207-232 română, germană
1985 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, I PĂUNESCU, Emil Operațiuni militare în zona Olteniței în timpul războiului din 1877-1878 147- română
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIV RUSU-PĂSĂRIN, Gabriela Rites of passage-novel sequences in Oltebia region 351-359 engleză
2011 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVIII SCHUSTER, Cristian, TUȚULESCU, Ion Some remarks about the tools used for obtaining salt in prehistory in Northern Oltenia 139-152 engleză
1974 Drobeta, I MITREA, Bucur Un tezaur de monede romane imperiale din vestul Olteniei 55- română
1974 Drobeta, I DIACONU, Luchian Partidul Comunist Român și problema agrară în anii 1921-1924. Problema agrară și preocupările comuniștilor din Oltenia 103- română
1974 Drobeta, I STOICA, Onoriu, TOPORU, Octavian Monede bizantine descoperite în Oltenia 159- română
1976 Drobeta, II CIUCĂ, Vasile, TOPORU, Octavian, VOICU, C. Noi descoperiri arheologice în Oltenia 93- română
1976 Drobeta, II PETRE-GOVORA, Gheorghe Continuitatea daco-romană în nordul Olteniei în sec. IV-VII în lumina noilor descoperiri arheologice numismatice 112- română
1978 Drobeta, III NICA, Marin Cuptoare de olărie din epoca neolitică descoperite în Oltenia 18- română
1978 Drobeta, III POPILIAN, Gheorghe Un nou tezaur de monede republicane romane, descoperit în Oltenia 33- română
1978 Drobeta, III RUSSU, I. Despre inscripțiile antice ale Olteniei și Munteniei în legătură cu I.D.R. (II) 184- română
1980 Drobeta, IV PREDA, Florentina Tipuri de așezări geto-dacice din Oltenia 59- română
1985 Drobeta, VI DINU, Alexandru Presa din Oltenia și Unirea Transilvaniei cu România 215- română
1985 Drobeta, VI PETRIȘOR, Vasile Semnificația și caracteristicile acțiunilor insurecționale din Oltenia (23-31 august 1944) 233- română
1999 Drobeta, IX BONDOC, Dorel Noutăți arheologice din Oltenia 50- română
1999 Drobeta, IX BĂLĂCEANU, Maria Podoabe în Oltenia romană. Inele 110- română
1999 Drobeta, IX DEACONU, Luchian Din istoricul comunității bulgare din Oltenia (1850-1900) 151- română
2002 Drobeta, XI-XII BĂLĂCEANU, Maria Podosbe în Oltenia Română- Coliere 138-173 română
2002 Drobeta, XI-XII CRĂCIUNESCU, Gabriel Repertoriul informațiilor și descoperirilor arheologice din Oltenia. Epoca Latene - Gherghe Petre 505-506 română
2003 Drobeta, XIII BĂLĂCEANU, Maria Podoabe în Oltenia romană. Fibile 114- română
2004 Drobeta, XIV, seria arheologie-istorie CHIPURICI, Nicolae Conace de munte și de plai din nord-vestul Olteniei la mijlocul veacului trecut 94-120 română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie PĂTROI CĂTĂLIN, Nicolae Evoluții culturale în Neoliticul tîrziu din Oltenia. Contribuții .5-15 română
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie BONDOC, Dorel Shaving razors from Roman Oltenia 83- engleză
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie LAZĂR, Simona Descoperiri funerare din Halstatt-ul tîrziu în Oltenia 179- română
2007 Drobeta, XVII, seria arheologie-istorie NEAGOE, Marian Repertoriul așezărilor și descoperirilor culturii Vădastra din Sud-Estul Olteniei și Vestul Munteniei .5-16 română
2007 Drobeta, XVII, seria arheologie-istorie MĂNEANU VARVARA, Magdalena Albinăritul tradițional în partea de Vest a Olteniei 228-242 română
2008 Drobeta, XVIII, seria arheologie-istorie PĂTROI CĂTĂLIN, Nicolae Reprezentări antropomorfe de lut din Oltenia, descoperite în arealul culturii eneolitice Sălcuța .5-22 română
2009 Drobeta, XIX, seria arheologie-istorie NICHITA, Iohana Unele considerații privind începuturile neoliticului în Oltenia și relațiile acestora cu zonele din sudul Dunării .5-17 română
2009 Drobeta, XIX, seria arheologie-istorie BĂLĂCEANU, Maria Arta religioasă în sud-vestul Olteniei 174-183 română
2010 Drobeta, XX, seria arheologie-istorie PETOLESCU, Constantin Orașele romane din Oltenia. Note toponimice și epigrafice 209-213 română
2011 Drobeta, XXI, seria arheologie-istorie POPA, Florentina, POPA, Romeo Mărturii documentare privind practicarea comerțului intern în regiunea Oltenia (sec. XIV-XV) 71-82 română
2011 Drobeta, XXI, seria arheologie-istorie POPA, Romeo Aspecte privind existența ispravnicilor în regiunea Oltenia (mijlocul sec. XVIII-1831) 83-96 română
2011 Drobeta, XXI, seria arheologie-istorie BOANGIU, Gabriela Contribuții ale folcloriștilor olteni la configurările epistemologice și metodologice ale folcloristicii 112-124 română
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie CRĂCIUNESCU, Gabriel Necropolele culturii Zuto Brdo-Gîrla Mare din sud-vestul Olteniei 32- română
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie EL SUSI, Georgeta Date asupra gospodăririi animalelor în așezări ale culturii Verbicioara din Oltenia 54- română
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie CRĂCIUNESCU, Gabriel Oltenia administrativ-teritorială (1746-1929) - Popa Romeo 257- română
2013 Drobeta, XXIII, seria arheologie-istorie MARINOIU, Vasile Considerații privind viața spirituală în Nordul Olteniei în epoca romană (secolele II-III d.Hr.) .5-53 română
2013 Drobeta, XXIII, seria arheologie-istorie DECA, Roxana Performare feminină vs. Performare masculină în ritualul căsătoriei în Oltenia 38-57 română
2013 Drobeta, XXIII, seria arheologie-istorie ONOIU, Georgiana Etnografia Olteniei în colecții muzeale: Studiude caz - Muzeul național al satului "Dimitrie Fusti" 166-176 română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II MĂNEANU, Mite Aspecte ale practicării albinăritului în partea de vest a Olteniei 296-300 română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I DEACONU, Luchian Pagini de eroism în lupta pentru apărarea patriei (Oltenia, 14 august - 11 noiembrie 1916) 69- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I AVRAM, Cezar Cadrul economic, social și politic al Olteniei în preajma alegerilor parlamentare din iulie 1927 81- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I FIRU, Ion, STĂNOIU, Ioan Cercetări asupra faunei de lepidoptere (Insecta) în zona de Nord și Vest a Olteniei 159- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I GHELASE, Ion Păstoritul carpatin în Oltenia 205- română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II BARBU, Paul Participarea județului Gorj la revoluția de la 1848 II. B. Istorie modernă 1848 171-183 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II MARINOIU, Vasile Aspecte ale ocupației militare străine în Gorj în primul război mondial III. Istorie contemporană 191-206 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II SECELEANU, Petre Activitatea desfășurată de Patidul Comunist Român și Partidul Social-Democrat din Oltenia în cadrul unității de acțiune a clasei muncitoare, a Frontului Unic Muncitoresc - 1921-1944 III. Istorie contemporană 229-252 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II AVRAM, Cezar Alegerile parlamentare din anul 1927 III. Istorie contemporană 263-284 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II VĂDUVA, Filimon Aspecte economice și sociale reflectate în ziarul local "Gorjanul" în perioada 1924-1929 III. Istorie contemporană 285-289 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II TUDORAN, Pompiliu Gorjul în contextul electoral al Olteniei din cel de al patreulea deceniu (unele considerații statistice) III. Istorie contemporană 291-296 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II DIACONU, Luchian Din lupta maselor populare din Oltenia pentru proclamarea republicii III. Istorie contemporană 309-314 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II LĂCEANU, Ion Ion Popescu-Voitești V. Figuri gorjene 419-424 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II ALEXANDRU, Ion Ecouri ale eroicelor lupte pentru independență și unitate națională în poezia populară din Oltenia și Muntenia VI. Folclor 455-462 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III CÎRCIUMARU, Marin Contribuții la agricultura preistorică a Olteniei I. Istorie veche şi arheologie 5-9 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III SECELEANU, Petre Activitatea desfășurată de organizațiile P.C.R. și P.S.D. din Oltenia în vederea făuririi partidului unic muncitoresc II. Istorie medie, modernă şi contemporană 293-312 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III BUGĂ, Dragoș, OANCEA, Dimitrie Așezările omenești și tipurile de gospodării din Muntenia și Oltenia la jumătatea secolului XIX IV. Etnografie şi folclor 419-425 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III BUGĂ, Dragoș, OANCEA, Dimitrie Autohtonia și continuitatea dacoromanilor reflectată în hidronime din Oltenia V. Documentar 528-534 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV BAJMATĂRĂ, Domnica Scoarțe și covoarele din Gorj - tradiție și contemporaneitate - II. Etnografie şi folclor 119-135 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV VASILESCU, Virgil Arhitectura populară a conacului de plai și construcțiile anexe din zona Olteniei de Nord II. Etnografie şi folclor 146-166 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV COSOROABĂ, R., GIURGIULESCU, C., TODEA, P. Contribuție la studiul sistemului agricol, feudal din plaiul Novaci, județul Gorj II. Etnografie şi folclor 167-183 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV NICHIFOR, Dorina Din activitatea Ligii Naționale a Femeilor Romane - Gorj II. Etnografie şi folclor 195-202 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV MOCIOI, Ion Artiști statorniciți la Tîrgu-Jiu - Iosif Schmidt-Faur (1883-1934) V. Artă 328-331 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV MOCIOI, Ion Pantelimon Nicolescu-Monu (1901-1980) VI. Literatură 368-373 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV MOCIOI, Ion Grigore Pleșoianu (1808-1857) VI. Literatură 416-419 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV MOCIOI, Ion Jean Bărbulescu (1890-1957) VI. Literatură 425-430 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV GÎRDU, Gheorghe Oltenii în Banat VII. Documentar 444-453 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV PĂTROȘCOIU, Nicolae Din memoriile unui erou veteran al primului război mondial - General maior în retragere Nicolae Pătrășcoiu VII. Documentar 490-498 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V CALOTOIU, Gheorghe Cercetări arheologice privind Hallstattul tîrziu în Nordul Olteniei I. Arheologie-istorie 11-23 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI CĂRĂBIȘ, Vasile Țara Litua Capitolul I - Arheologie-istorie 71-76 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI ISAC, Ion Un brav ostaș al luptei pentru dreptate Capitolul III - Documentar 205-206 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI MOCIOI, Ion Vasile Lascăr, primar la Tîrgu-Jiu (1852-1907) Capitolul III - Documentar 207-209 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI MOCIOI, Ion Grigore Iunian (1882-1940) reîntors la Tîrgu-Jiu Capitolul III - Documentar 209-211 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI ANDRIȘOIU, Victor, TARBAC, Ion Publicații apărute în Gorj după 22 decembrie 1989 Capitolul III - Documentar 221-226 română
1997 Litua - Studii și Cercetări, VII CALOTOIU, Gheorghe Prima epocă a fierului în Nordul Olteniei I. Arheologie-istorie 29-43 română
1997 Litua - Studii și Cercetări, VII CĂRĂBIȘ, Vasile Relațiile comerciale ale Olteniei cu Transilvania din secolul al XIII-lea pînă la începutul secolului al XIX-lea I. Arheologie-istorie 67-89 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII CALOTOIU, Gheorghe Metalurgia și circulația obiectelor de bronz și fier din Nordul Olteniei în prima vîrstă a fierului I. Arheologie-istorie 3-15 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII CALOTOIU, Gheorghe Considerații asupra primei epoci a fierului în Nordul Olteniei I. Arheologie-istorie 17-24 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII BUGĂ, Dragoș Gorjul în lucrările de geografie ale profesorului Ion Conea ii. Geografie şi geologie 245-256 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII MOCIOI, Ion Alexandru Ștefulescu (1856-1910) - (II) III. Documentar 295-307 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII NEGULEASA, Dan Dr. Nicolae Hasnaș (1875-1966) III. Documentar 309-314 română
2003 Litua - Studii și Cercetări, IX MISCHIE, Nicolae Buzești, familie boierească reprezentativă pentru Gorj, Oltenia și Țara Românească II. Istorie 79-121 română
2003 Litua - Studii și Cercetări, IX GÎRDU, Gheorghe Familiile străinilor așezați în sloboziile din Gorj (I) II. Istorie 161-179 română
2003 Litua - Studii și Cercetări, IX POPICA, Lavinia Familia Săvoiu IV. Documentar - Memorialistică 299-307 română
2003 Litua - Studii și Cercetări, IX MISSIRLIU, Alexandru Din amintirile descendenților familiei Neamțu IV. Documentar - Memorialistică 369-390 română
2003 Litua - Studii și Cercetări, IX LUPESCU, Constantin Doctorul Constantin Lupescu: Note autobiografice IV. Documentar - Memorialistică 391-398 română
2004 Litua - Studii și Cercetări, X NEGULEASA, Dan Punți spirituale românești III. Documentar - Memorialistică 195-200 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI NICHIFOR, Gheorghe Alexandru Ștefulescu - istoricul (II) III. Documentar şi memorialistică 227-250 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI VILĂU, Cosmin B.P. Hașdeu și legăturile sale cu slaviștii din Oltenia III. Documentar şi memorialistică 251-268 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII ȚUGULEA, Claudiu Câteva contribuții la istoriografia preistoriei nordului Olteniei I. Arheologie 7-33 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII PĂTROI, Cătălin Analogii și interpretări - Trei vase Sălcuța cu semne pe fund I. Arheologie 53-58 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII SCHUSTER, Cristian Carpații meridionali, Dunărea și Oltul, "obstacole" sau "lianți culturali în epoca bronzului din Oltenia? I. Arheologie 59-67 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII POPESCU, Adrian Momente din istoricul învățămîntului gorjean - de la începuturi pană în prima jumatate a sec. al XIX-lea II. Istorie 157-170 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII GÎRDU, Gheorghe Familiile străinilor așezați în sloboziile din Gorj II. Istorie 171-181 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII FIRESCU, Victor Partidul Național Liberal în Oltenia interbelică II. Istorie 203-210 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII CALOTOIU, Gheorghe Cultura Verbicioara în jumătatea vestică a Olteniei - Crăciunescu Gabriel VII. Recenzii 345-348 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII CALOTOIU, Gheorghe Cultura Vârtop în Oltenia - Lazăr Simona VII. Recenzii 349-351 română
2011 Litua - Studii și Cercetări, XIII PĂTROI, Cătălin Puncte de vedere privind elemente de tip Vinča din cultura eneolitică Sălcuța I. Arheologie 7-17 română
2011 Litua - Studii și Cercetări, XIII CALATOIU, Gheorghe, CHIȚONU, Mădălin, HORTOPAN, Dumitru Unelte de piatră șlefuită din colecțiile Muzeului "Alexandru Ștefănescu" Târgu-Jiu, județul Gorj I. Arheologie 19-32 română
2011 Litua - Studii și Cercetări, XIII CATANĂ, Ion Colecția de clișee pe sticlă Ion Popescu Voitești IV. Conservare 263-272 română
2011 Litua - Studii și Cercetări, XIII BANTEA, Felicia Vila "Elena Luna" - Ion Popescu Voitești Comuna Bălănești, județul Gorj V. Geologie 275-277 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV PĂTROI, Cătălin Trei altare de cult din cultura Sălcuța I. Arheologie 7-16 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV CALATOIU, Gheorghe Cercetări arheologice recente specifice culturii Glina în bazinul mijlociu al Jiului I. Arheologie 17-46 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV COTOROGEA, Adina-Gabriela Viața spirituală a comunităților în bronzul timpuriu. O privire generală asupra Olteniei I. Arheologie 55-70 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV MOCIOI, Ion Agricultori și păstori imigranți în Oltenia subcarpatică II. Istorie 141-146 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV BROZBĂ, Dorin Domnica Trop, mama cântecului mehedințean III. Etnografie şi folclor 305-308 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV NICHIFOR, Gheorghe Istoricul C.S. Nicolăescu-Plopșor, urmaș al Schilerilor gorjeni V. Memorialistică 321-330 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV NICOLESCU, Vasile Ultimul macedonian în Gorj V. Memorialistică 331-336 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV POPESCU-BRĂDICENI, Ion Istorie și ficțiune în Oltenia vazută de Alex Mihai Stoenescu V. Memorialistică 367-370 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV IONIȚĂ-NICULESCU, Mihaela Derapaje ale vieții matrimoniale. Divorțul în Nordul Olteniei la cumpăna secolelor XIX-XX II. Istorie 233-242 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV BĂLOSU DUCAN, Cornel De la Crăciun la Bototează sau despre timpul planetar al sărbătorii tradiționale în Oltenia III. Etnografie 399-402 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV BOSOANCĂ, Ecaterina Albumul de eșantioane textile decorative apaținând lui Ion Dumitrașcu din Ponoarele-Mehedinți III. Etnografie 419-437 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV POPESCU-BRĂDICENI, Ion Biografii contemporane VII. Memorialistică 519-521 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV HORTOPAN, Dumitru Civilizații milenare în județul Gorj. Epocile bronzului și fierului - Calotoiu Gh. VIII. Recenzii 529-539 română
2014 Litua - Studii și Cercetări, XVI TUȚULESCU, Ion Catalogul descoperirilor aparținând orizontului toartelor pastilate din zona deluroasă și montană a Olteniei în stadiul actual al cercetărilor I. Arheologie 7-25 română
2014 Litua - Studii și Cercetări, XVI IONIȚĂ-NICULESCU, Mihaela Considerații privind evoluția căsătoriei în comuna Novaci la sfărșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX II. Istorie 145-152 română
2014 Litua - Studii și Cercetări, XVI PĂTRAȘCU, Daniela-Liliana 90 de ani de la moartea tipografului Nicolae D. Miloșescu II. Istorie 153-163 română
2014 Litua - Studii și Cercetări, XVI CĂLESCU, Gheorghe Portul, cântecul și jocul în satul Pocruia, județul Gorj III. Etnografie şi folclor 259-267 română
2014 Litua - Studii și Cercetări, XVI BĂLAN, Anișoara Secvențe și exprimări actanțiale, poetice și plastice în ritmul caloianului III. Etnografie şi folclor 301-307 română
2014 Litua - Studii și Cercetări, XVI PĂTROI, Cătălin Noi apariții editoriale cu privire la fenomenele culturale și evenimente istorice petrecute în Preistoria și Antichitatea Olteniei VIII. Recenzii 439-455 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX TERTECI, Carol Overview on the habitat of Early Iron Age communities between the Southern Carpathians, the Olt river and the Danube I. Arheologie 131-143 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX COLȚEANU, Petre, HEROIU, Andrei, MARINOIU, Vasile Cercetările arheologice preventive din anul 2017, în ”Groapa de împrumut Romanești„ din zona de protecție a sitului 6 - ”Varianta ocolitoare a municipiului Târgu Jiu, județul Gorj I. Arheologie 144-188 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX SPÂNU, Daniel Arme și podoabe de epocă târzie La Tène de la Bălănești, Județul Gorj I. Arheologie 209-226 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX MARINOIU, Vasile Un tezaur roman, cu denari republicani și imperiali descoperit în pădurea Stroiești, comuna Arcani, județul Gorj I. Arheologie 227-247 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX MARINOIU, Vasile Gliptică de epocă romană, în colecția Muzeului Județean Gorj ”Alexandru Ștefulescu I. Arheologie 248-256 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX SARCINĂ, Gabriel Cazul învățătorului Victor Popescu din Valea cu Apă, județul Gorj erou din Primul Război Mondial în lumina unor documente din anul 1917 II. Istorie 266-296 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX SARCINĂ, Gabriel Contribuții la istoria județului Gorj. Statistici referitoare la mobilizații și lumea I.O.V.R. Din Primul Război Mondial (1916-1918) (II) II. Istorie 297-318 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX VASILOIU, Paula-Cristina Avion la Târgu Jiu în Perioada Interbelică II. Istorie 335-340 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX BULIGA SORIN, Lory Documente privind etapa preliminară edificării Ansamblului Monumental de la Târgu-Jiu II. Istorie 341-352 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX ANDRIȚOIU, Adina, BULIGA SORIN, Lory Fotografii din donația Stephan Benedict legate de activitatea lui Constantin Brâncuși la Târgu-Jiu, în perioada 1937-1938 II. Istorie 368-381 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX ANDRIȚOIU, Adina, BULIGA SORIN, Lory Schițele lui Ioan Alexandrescu privind Ansamblul Monumental „Calea Eroilor” II. Istorie 382-388 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX BOTEANU, Cornel Balada „Miorița” la Cloșani, pe valea superioară a Motrului III. Etnografie şi folclor 425-436 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX DUDAU, Ana Maria Perspectivă dialectologică asupra graiului oltenesc III. Etnografie şi folclor 467-474 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX BIRĂU, Gheorghe Restituiri necesare Ion Carabatescu IV. Personalităţi 535-564 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX VOCHESCU, Raluca Centenarul Marii Uniri A Românilor IV. Personalităţi 565-569 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX CIȘMAȘU, Daniel Alexandru Ștefulescu – date biografice IV. Personalităţi 570-585 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX CÂRLUGEA, Zenovie Titu Maiorescu și Grigore Iunian - contracandidați în alegerile din 1891 de la Târgu-Jiu IV. Personalităţi 586-589 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX UNGUREANU, Adelin Învățătorul Adrian Em. Popescu IV. Personalităţi 599-611 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX BRĂDICENI-POPESCU, Ion „Contribuții la o posibilă bibliografie istorică a Gorjului” de prof.dr. Gheorghe Nichifor VI. Recenzii 635-636 română
1978 Muzeul Național, IV DEACONU, Luchian Acțiuni militare în zona Olteniei la începutul războiului de independență / Des actions militaires dans la région d'Olténie au commencement de la guerre pour la conquête de l'indépendance 259-262 română
1978 Muzeul Național, IV DINU, Alexandru Contribuția intelectualității din Oltenia la susținerea războiului de independență / La contribution des intellectuels de l'Olténie à l'appui de la guerre d'indépendance 325-331 română
2011 Muzeul Oltului, 1 GUȚICĂ-FLORESCU, Laurențiu Muzeul Oltului I. Editorial 9-14 română
2011 Muzeul Oltului, 1 ANDREESCU, Radian-Romus, MOLDOVEANU, Katia, POPOVICI, Sabin Neo-Eneoliticul în județul Olt. Stadiul cercetărilor arheologice II. Arheologie 15-34 română
2011 Muzeul Oltului, 1 GROSU, Aurelia Aspecte ale vieții economice în vicus-ul militar Acidava II. Arheologie 35-60 română
2011 Muzeul Oltului, 1 POPOVICI, Sabin O ipoteză privind identitatea proprietarului Villa-ei din cartierul artizanal al Romulei II. Arheologie 77-88 română
2011 Muzeul Oltului, 1 GROSU, Aurelia Comuna Găneasa. Preliminarii la un studiu istorico-arheologic III. Istorie 89-106 română
2011 Muzeul Oltului, 1 GUȚICĂ-FLORESCU, Laurențiu Slatina în timpul evenimentelor anului 1821 III. Istorie 167-180 română
2011 Muzeul Oltului, 1 ILIE, Daniela Aspecte privind proprietatea asupra pămîntului în județul Romanați în secolul al XIX-lea III. Istorie 181-188 română
2011 Muzeul Oltului, 1 PĂUNESCU, Emil Mărturii despre viața unei familii cu rădăcini în județul Olt III. Istorie 189-194 română
2011 Muzeul Oltului, 1 GUȚICĂ-FLORESCU, Denissa-Liliana Schitul Strehareț. Schiță istorică III. Istorie 195-202 română
2011 Muzeul Oltului, 1 IOAN, Alin, IOAN, Ion Aspecte inedite din istoricul bisericii din Titulești IV. Titulesciana 203-207 română
2011 Muzeul Oltului, 1 NICA, Nicolae 30 de ani de nemurire. Muzeul "Nicolae M. Nica" Chilia-Făgețelu, jud. Olt V. Documentar 319-330 română
2011 Muzeul Oltului, 1 BALAȘ, Claudia Motive ornamentale tradiționale în arta populară din județul Olt. Calul și călărețul VI. Etnografie 331-348 română
2011 Muzeul Oltului, 1 ILIE, Rada Viticultura în județul Olt VI. Etnografie 349-352 română
2011 Muzeul Oltului, 1 DUMITRESCU, Constanța Probleme ale conservării științifice a patrimoniului secției de artă plastică din cadrul Muzeului Județean Olt VII. Patrimoniu 367-370 română
2011 Muzeul Oltului, 1 DUMITRANA, Iuliana Restaurarea unei foi de scoarță din colecția de etnografie a Muzeului Județean Olt VII. Patrimoniu 379-386 română
2012 Muzeul Oltului, 2 GROSU, Aurelia Ceramică de import descoperită la Acidava (Enoșești - Piatra Olt) I. Arheologie 49-64 română
2012 Muzeul Oltului, 2 COJOC, Mirela, GHERGHE, Petre Opaițe firmalampen de proveniență nord-italică descoperite în teritoriul Sucidavei I. Arheologie 65-78 română
2012 Muzeul Oltului, 2 GROSU, Aurelia, OȚA, Liana, SÎRBU, Valeriu Morminte sarmatice pe teritoriul județului Olt I. Arheologie 79-92 română
2012 Muzeul Oltului, 2 CHEFANI-PĂTRAȘCU, Steluța Prosperitatea comunei Islaz văzută în documentele vremii (a doua jumătate a secolului al XIX-lea și prima jumătate a secolului al XX-lea) II. Istorie 109-114 română
2012 Muzeul Oltului, 2 GUȚICĂ-FLORESCU, Laurențiu Slatina și mari momente ale istoriei naționale de la independență la Marea Răscoală din 1907 II. Istorie 115-148 română
2012 Muzeul Oltului, 2 MIHAI, Gheorghe Documente despre răscoala de la 1907 în fostul județ Olt V. Documentar 199-330 română
2012 Muzeul Oltului, 2 GHERGHE, Otilia Capitularea grupului "Cerna" Izbiceni, 23 noiembrie/ decembrie 1916 V. Documentar 331-336 română
2012 Muzeul Oltului, 2 ALIMĂȘTEANU, Alexandru Program pentru administrarea județului Olt (1927) V. Documentar 337-348 română
2012 Muzeul Oltului, 2 GUȚICĂ-FLORESCU, Laurențiu Mărturii din activitatea Gărzii de Fier în județul Olt pînă în 1939 V. Documentar 349-356 română
2012 Muzeul Oltului, 2 GUȚICĂ-FLORESCU, Laurențiu Viața politică dintre anii 1937-1939 în județul Olt în lumina izvoarelor de arhivă V. Documentar 357-378 română
2012 Muzeul Oltului, 2 BALAȘ, Claudia Valori creștine ale civilizației populare din județul Olt VI. Etnografie 379-398 română
2012 Muzeul Oltului, 2 ILIE, Rada Costumul femeiesc din zona Olt VI. Etnografie 399-404 română
2012 Muzeul Oltului, 2 UDREA, Florentina Ctitorii moșnenești în județul Olt. Studiu de caz: bisericile din Leleasca și Ibănești VII. Patrimoniu 409-416 română
2012 Muzeul Oltului, 2 POPESCU, Mariana-Cristina Restaurarea unei icoane pictate pe lemn din patrimoniul Muzeului Județean Olt VII. Patrimoniu 417-420 română
2012 Muzeul Oltului, 2 GUȚICĂ-FLORESCU, Denissa-Liliana Pictori olteni în colecțiile Muzeului Județean Olt - donația "Gunka și Spiru Vergulescu" VII. Patrimoniu 433-452 română
2013 Muzeul Oltului, 3 BUTOI, Mihai Descoperiri arheologice din județul Olt I. Arheologie 7-30 română
2013 Muzeul Oltului, 3 PĂLCĂU, Gavrilă, POPOVICI, Sabin Cercetări arheologice de suprafață în cadrul comunei Bucinișu, județul Olt (I) I. Arheologie 63-72 română
2013 Muzeul Oltului, 3 SZEMKOVICS, Laurențiu-Ștefan Matrice sigilare aparținând subprefecturilor unor plase din județul Olt (1862-1872) II. Istorie 111-122 română
2013 Muzeul Oltului, 3 GUȚICĂ-FLORESCU, Laurențiu Slatina în perioada premodernă (1600-1821) II. Istorie 123-188 română
2013 Muzeul Oltului, 3 BALAȘ, Claudia Elemente de arhitectură tradițională din județul Olt - gospodăria tradițională III. Etnografie 189-204 română
2013 Muzeul Oltului, 3 DUMITRANA, Iuliana Restaurarea unui fes de călușar. IV. Patrimoniu 205-212 română
2013 Muzeul Oltului, 3 BIRCII, Nicolae Regulament pentru constructiuni și alinieri în orașul Slatina V. Documentar 289-300 română
2013 Muzeul Oltului, 3 GUȚICĂ-FLORESCU, Laurențiu, NEAGU, Doru Prefecții județelor Olt și Romanați între anii 1859-2014 V. Documentar 336-365 română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie MITREA, Bucur Un tezaur monetar de la Aurelian descoperit în Oltenia 97- română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie DEACONU, Luchian Făurirea statului național unitar român - preocupare centrală a presei din a doua jumătate a secolului al XIX-lea și primele decenii ale secolului XX 121- română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie NEDELCEA, Tudor Contribuția revistei "Arhivele Olteniei" la păstrareași valorificarea materialului documentar 137- română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie NIȚU, Georgeta Unelte arhaice de pescuit pe Valea Dunării oltene 177- română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie ENACHE, Ștefan Arhitectura populară din sudul Olteniei (I) 191- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă CIOBOTEA, Dinică Contribuții documentare privind negustorii chiproviceni din Oltenia (secolele XVII-XIX) 79- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă NIȚU, Georgeta Observații privind evoluția așezărilor rurale în Oltenia de la vest de Jiu 159- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii DINU, Alexandru Contribuția materială a școlii din Oltenia la susținerea războiului de independență din 1877-1878 85- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii GIURAN, Valeriu Documente preivind partriciparea Diviziei 2 infanterie instrucție în războiul antihitlerist, pentru apărarea zonei de sud a Olteniei (I) (27-31 august 1944) 117- română
1996 Oltenia - Studii și Comunicări, VII, seria etnografie PANEA, Nicolae Ritualul finerar - pîrghie de reglare a identității comunitare - analiză asupra unor comunități nord-oltenești 111- română
1997 Oltenia - Studii și Comunicări, VIII, seria etnografie NIȚU, Georgeta Valențe etnologice ale alunului în zona Olteniei 73- română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria arheologie-istorie GHERGHE, Petre Relațiile economice ale geto-dacilor din Oltenia cu lumea elenistică și romană 33- română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria arheologie-istorie MARINOIU, Vasile Considerații generale privind situația Olteniei de nord în cadrul organizării administrative a provinciei romane Dacia 79- română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria arheologie-istorie GHERGHE, Otilia Societatea "Prietenii Științei" permanență culturală de prestigiu la viața Olteniei (1915-1940) 123- română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, IX, seria etnografie TĂTULEA, Viorica Instrumente muzicale tradiționale în Oltenia 32-60 română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, IX, seria etnografie DECA, Roxana Olăritul tradițional românesc pe teritoriul Olteniei. Perspectivă istorică 61-79 română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, IX, seria etnografie NIȚU, Georgeta Valențe etnografice ale salciei în Oltenia 105-107 română
2000 Oltenia - Studii și Comunicări, XII, seria arheologie-istorie GHEORGHE, Otilia Muzeul Olteniei - 85 de ani de la înființare .5-10 română
2000 Oltenia - Studii și Comunicări, XII, seria arheologie-istorie PETOLESCU CARMEN, Maria O pecete după o gemă antică din Oltenia 127-129 română
2000 Oltenia - Studii și Comunicări, X, seria etnografie TĂTULEA, Viorica Arta lemnului în Oltenia. Structuri și obiecte funcțioonale și decorative 23-47 română
2000 Oltenia - Studii și Comunicări, X, seria etnografie NIȚU, Georgeta Valențe etnologice ale bujorului în Oltenia 54-58 română
2001 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria etnografie MIHAI, Nicolae Sensibilitatea religioasă în Oltenia (a diua jumătate a secolului al XVII-lea - prima jumătate a secolului al XIX-lea). Repere metodologice 36-42 română
2004 Oltenia - Studii și Comunicări, XII, seria etnografie FIRESCU, Victor Stupăritul în Oltenia - între tradiție și modernitate .3-9 română
2004 Oltenia - Studii și Comunicări, XII, seria etnografie MANAFU, Irinela Problematica restaurării unui covor oltenesc 128-132 română
2008 Oltenia - Studii și Comunicări, XVI, seria arheologie-istorie veche PĂTROI, Cătălin Structuri de locuire în eneoliticul tîrziu din Oltenia 14-29 română
2010 Oltenia - Studii și Comunicări, XVII, seria arheologie-istorie PĂTULARU IONUȚ, Adrian Textes bogomilles de l'Oltenie 89-92 franceză
2010 Oltenia - Studii și Comunicări, XVII, seria arheologie-istorie PĂUN-ANTONE, Elena-Simona Oltenia in the 1899 Census 159-163 engleză
2012 Oltenia - Studii și Comunicări, XVIII-XIX, seria arheologie-istorie CIOBANU, Anca-Florentina The industrial evolution of Oltenia during 1878-1914 210-220 engleză
2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie AILINCĂI, Sorin Cultura Vîrtop în Oltenia - Lazăr Simona 419-419 română
2009 Peuce, VII, seria istorie-arheologie ELEFTERESCU, Dan, ȘERBĂNESCU, Done Piese de epocă romană aflate în colecțiile muzeului civilizației Gumelnița Oltenița 171-192 română
1997 Premier Age du Fer au Bouches du Danube et dans les Regions Autour de la Mer Noire, 2, seria arheologie NICA, Marin New data regarding the end of the bronze age and the beginning of the iron age in Oltenia .11-17 engleză
1997 Premier Age du Fer au Bouches du Danube et dans les Regions Autour de la Mer Noire, 2, seria arheologie NICA, Marin Date noi cu privire la sfîrșitul epocii bronzului și începutul epocii fierului pe teritoriul Olteniei 19-41 română
2008 Restitutio, 1 GHEORGHE, Vasilica Respaurarea zbei scoarșe oltenești 17-19 română
2005 Revista Bistriței, XIX COCIȘ, Sorin, MARINOIU, Vasile Fibule din Oltenia (I) 101-110 română
1983 Sargetia, XVI-XVII, seria 1982-1983 NEGHI, Gheorghe Românii din Oltenia în Țara Hațegului în anii 1794-1795 311-315 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI NICHITA, Iohana Cronologia relativă a culturilor neolitice din zona Olteniei 25-46 română
1980 Studii și Comunicări, V CIOCHIA, Victor, MĂTIEȘ, Mircea Primele date asupra cuibăritului sfrinciocului mare (Lanius excubitor L.) în Oltenia și Muntenia 191-196 română
1980 Studii și Comunicări, V POPESCU ALEXANDRINA TENEA, Constanța Contribuții la studiul faunei de mamifere mici din Sudul Olteniei 197-203 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie CRĂCIUNESCU, Gabriel Observații asupra mormintelor culturii Gîrla Mare din zona de sud-vestul Olteniei 37-42 română
2000 Tombes tumulaires de l'Age du Fer dand le Sud-Est de l'Europe NICA, Marin Des rites et des rituels funeraires du Hallstatt ancien et recent sur la Vallee du Danube Oltien 223-224 franceză