Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 27 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1974 Acta Musei Napocensis, XI BENEA, Doina (autor), ȘCHIOPU, Ana (autor), VLASSA, Nicolae (autor) Un mormânt gnostic de la Dierna 115-141 română (rezumat în germană)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII ISAC, Dan (autor) Helenius și Sacio de la Westerndorf. Considerații asupra unui vas terra sigillata de la Orșova 169-175 română (rezumat în germană)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII BENEA, Doina (autor) Officina militară de la Dierna (sec. III-IV e.n.) 205-214 română (rezumat în germană)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV VLASSA, Nicolae (autor) O nouă plăcuță de aur gnostică de la Dierna 205-219 română (rezumat în engleză şi germană)
1978 Acta Musei Napocensis, XV STOICOVICI, Eugen (autor) Atelier de sticlă rubin la Dierna (Orșova) 245-250 română (rezumat în germană)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI BODOR, Andrei (autor), WINKLER, Iudita (autor) Un atelier de artizanat la Dierna (Orșova) Studii 141-155 română (rezumat în engleză)
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria istorie 2000-2001 JAMBOR, Petre (autor) Contribuții la istoria unor așezări fortificate din Banat Studii 9-18 română (rezumat în franceză)
1997 Analele Banatului, 3, Volum dedicat celei de a 125-a aniversări a Muzeului Banatului, seria Etnografie KREY, I.A. (autor) Despre districtul Orșovei sau al Mehadiei împreună cu fluviul Dunărea și partea turcească de vis-a-vis 281-299 română
1995 Banatica, 13-II FENEȘAN, Costin (autor) Două scrisori românești ale autorităților otomane din Orșova către comisarul imperial Ignaz Kempf von Angret (1754) 45-55 română
1995 Banatica, 13-II CRĂCIUN, Cornel (autor) Cultură și societate în Orșova deceniului trei 397-418 română
1974 Drobeta, I PANAIT, Panait (autor) Un plan al fortificațiilor de la Orșova din secolul al VIII-lea 215- română
1982 Drobeta, V PETRIȘOR, Vasile (autor) Acțiunile militare din august 1944 din zona Orșova - Vîrciorova - Gura Văii 175- română
1996 Drobeta, VII JUAN-PREDOI, Constantin (autor) Orașul Orșova la începutul secolului XIX-lea: evenimente și personaje în contextul pregătirii Revoluției lui Tudor Vladimirescu 103- română
1998 Drobeta, VIII JUAN-PREDOI, Constantin (autor) Cetatea și localitatea Orșova la mijlocul secolului al XVII-lea 113- română
1999 Drobeta, IX CHIPURICI, Nicolae (autor) Școlile orșovene de după Marea Unire în lumina unor documente inedite 184- română
2002 Drobeta, XI-XII BOIANGIU, Octavian (autor) Studiul climatic al bazinetului Orșova 220-254 română
2002 Drobeta, XI-XII JUAN-PREDOI, Constantin (autor) Date noi privind procesul de urbanizare a Orșovei în prima jumătate a secolului al XIX-lea (documente și personalități mai puțin cunoscute) 343-353 română
2003 Drobeta, XIII CHIPURICI, Nicolae (autor) Patrimoniul imobiliar al Orșovei în anii 1930-1948 267- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie CUCEU, Ion (autor), POP, Dumitru (autor) O colecție inedită de folclor dintr-un manuscris din Orșova (jud. Mureș) 623- română
2013-2014 Oltenia - Studii și Comunicări, XX-XXI, seria arheologie-istorie CHEPTEA, Paul (autor), GUDEA, Nicolae (autor) Vorschlag für die rekonstruktion des katapultes von Orșova. Vorbereitende studie Archaeology / Arheologie 50-67 germană; română
2006 Patrimonium Banaticum, V TIMOC, Călin (autor) Cercetări arheologice austro-ungare inedite la castrul roman de la Dicina-Orșova Arheologie şi Istorie Antică 57
2006 Revista Bistriței, XX COCIȘ, Sorin (autor) Atelierul de artizanat de la Dierna (Orșova). Producția de fibule Arheologie şi Istorie Veche 111-123 română, engleză
2010 Revista Bistriței, XXIV GUDEA, Nicolae (autor) Beiträge zur Kenntnis des spätrömischen Heers (4 Jahrhundert) 1. Waffen für den Fernkampf aus den Wehranlagen an der Nordgrenze von Dacia Ropensis 267-283 germană, engleză
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV, Acta Musei Devensis BENEA, Doina (autor) Opaițe romano-bizantine în colecția Muzeului Banatului Studii şi articole 219-224 română, franceză
2001-2002 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXX, Acta Musei Devensis SPÎNU, Anda-Lucia (autor) Despre artiști englezi și francezi din secolul al XIX-lea, autori ai reprezentărilor grafice privind orașele românești Studii şi articole - Istoria culturii şi artă 779-788 română, engleză
2004 The Antique Bronzes. Typology, Chronology, Authenticity TIMOC, Călin (autor) Vergessene Bronzegegenstande von Dierna-Orșova 447-450 germană
1970 Tibiscus, 1 SPĂTARU, Dumitru (autor) Coleoptere de pe irisul galben (Iris pseudacorus L.) în zona "Porșile de Fier" - Orșova (Eșelnița) 226-227 română