Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 54 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1974 Acta Musei Napocensis, XI NEMEȘ, Emil (autor), POP, Constantin (autor) Diana de la Ostrov 85-91 română (rezumat în engleză)
2006 Acta Musei Tutovensis, I BOLOMEY, Alexandra (autor), MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Industria cornului în așezarea cucuteniană de la Drăgușeni-Ostrov 82-105 română
1998 Analele Dobrogei, IV-1, serie nouă POP, Angela (autor) Banca federală "Dobrogea" din Ostrov (1913-1926) 119-124 română
2000 Analele Dobrogei, VI-1, serie nouă POP, Angela (autor) Banca federală "Dobrogea" din Ostrov (1913-1926) 113-118 română
1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie GRUIA, Lucian (autor) Contribuții la cunoașterea algelor din bălțile ostroavelor Dunării de la Islaz. II. ŞTIINŢELE NATURII 41-58 română
1992-1993 Biharea, 1992-1993 BALA, Simona (autor) "Inelușul" - obicei dobrogean I. Etnografie 111-114 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX STOICIU, Florentina (autor) Analiza chimică și analiza de fază a ceramicii gumelnițene din punctul "Ostrov" - Brănești. Jud. Ilfov Arheologie 61-66 română
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 BÎLTÎC, Adela (autor), ȘTIRBULESCU, Christina (autor) Teracote din așezarea civilă romană de la Ostrov (Durostorum), jud. Constanța (I) 167-202 română (rezumat în italiană)
2010 Cercetări Arheologice, XVII BĂLTÎC, Adela (autor), ȘTIRBULESCU, Christina (autor) Teracote din așezarea civilă de la Ostrov (Durostorum), jud. Constanța (II) 55-70 română (rezumat în italiană)
2013 Cercetări Arheologice, XX BÎLTÎC, Adela (autor), PARASCHIV-GRIGORE, Ioana (autor) Un altar votiv miniatural din așezarea romană de la Ostrov (punctul Ferma 4) jud. Constanța 155-163 română (rezumat în engleză)
2013 Cercetări Arheologice, XX BĂLĂȘESCU, Adrian (autor), RADU, Valentin (autor) Studiul faunei din epoca romană de la Ostrov (punctul Ferma 4) jud. Constanța (Durostorum) 231-250 română (rezumat în franceză)
2017 Cercetări Arheologice, XXIV ARBUNESCU, Alexandru (autor) Podoabe din aur din perioada romană târzie descoperite în zona comunei Ostrov, județul Constanța 191-208 română (rezumat în engleză)
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV ELEFTERESCU, Dan (autor) O țintă cu decor antropomorf de la Durostorum 103-104 română
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIV YOTOV, Valeri (autor) Epee d'Ostrov - un vestige d'apres la bataille pres de Varna en 1444 251-255 franceză
2007 Istros, XIV BÎLTÎC, Adela (autor), DAMIAN, Paul (autor) The Civil Roman settlement at Ostrov - Durostorum 61-70 engleză
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 ANGELESCU, Nicolae (autor), DIACONU, Petre (autor), POPA, Radu (autor) Șantierul arheologic Păcuiul lui Soare 713-722
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 IRIMIA, Mihai (autor) Săpăturile arheologice în necropola getică de la Bugeac, com. Ostrov (1978) 109-114
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 CUSTUREA, Gabriel (autor), DIACONU, Petre (autor), PAPASIMA, Tudor (autor), SÂRBU, V. (autor), VLĂDILĂ, P. (autor) Cercetările arheologice de la Păcuiul lui Soare 435-436
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 IRIMIA, Mihai (autor) Descoperiri în necropola getică de la Bugeac, com. Ostrov 074-088
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 DIACONU, Petre (autor), PANAITESCU, Adrian (autor), PAPASIMA, Tudor (autor) Săpăturile de la Păcuiul lui Soare 208-210
2000 Oltenia - Studii și Comunicări, XII, seria arheologie-istorie NAIDENOVA, Evghenia (autor) Câteva date despre așezarea culturii Vădastra de la Ostrov, punctul "Gârloto" jud. Vrața (Bulgaria) 28-31 română
2004 Peuce, II, seria istorie-arheologie ELEFTERESCU, Dan (autor), MUȘEȚEANU, Crișan (autor) Contribuții privind ceramica romană de la Durostorum (IV) 95-142 română
2004 Peuce, II, seria istorie-arheologie PARASCHIV, Dorel (autor) Ateliere ceramice romane de la Durostorum - Mușețeanu Crișan, Elefterescu Dan 396-398 română
2007 Peuce, V, seria istorie-arheologie PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina (autor), STĂNICĂ, Aurel (autor) Evul mediu timpuriu în Dobrogea. Date privind stadiul cercetărilor de la Ostrov-Piatra Frecățeilor (jud. Tulcea) 313-334 română
2010 Peuce, VIII, seria istorie-arheologie ELEFTERESCU, Dan (autor) Un tipar pentru turnarea bronzului descoperit la Durostorum 163-166 română
1968 Pontica, I IRIMIA, Mihai (autor) Cimitirele de incinerație geto-dacice de la Bugeac-Ostrov 193-234 română
1968 Pontica, I CÎRJAN, Corneliu (autor) Cimitirul feudal timpuriu de la Gîrlița-Ostrov 409-425 română
1969 Pontica, II CÎRJAN, Corneliu (autor) Necropola de epocă feudal-timpurie de la Gîrlița-Ostrov. Săpăturile efectuate în anul 1969 111-134 română
1977 Pontica, X DIACONU, Petre (autor) Cîteva considerații pe marginea unor toponimice din dreapta Dunării de Jos (zona Ostrov-Cochirleni) 59-63 română
1978 Pontica, XI CHERA-MĂRGINEANU, Constantin (autor) Un mormînt de epocă romană descoperit pe raza comunei Ostrov 137-141 română
1979 Pontica, XII IRIMIA, Mihai (autor) Descoperiri noi în cimitirul getic de la Bugeac, com. Ostrov (1972, 1977-1978) Raport preliminar 55-76 română
1979 Pontica, XII COVACEF, Zaharia (autor) Portretul lui Caracalla descoperit la Ostrov (jud. Constanța) 139-143 română
1981 Pontica, XIV CHERA-MĂRGINEANU, Constantin (autor) Morminte creștine timpurii descoperite la Ostrov 297-301 română
1985 Pontica, XVIII ELEFTERESCU, Dan (autor), MUȘETEANU, Crișan (autor) Teracote de la Durostorum reprezentînd-o pe Venus 185- română
1992 Pontica, XXV ELEFTERESCU, Dan (autor), MUȘEȚEANU, Crișan (autor) Contribuții privind ceramica romană sde la Duroatorum III 221-239 română
1993 Pontica, XXVI MUȘEȚEANU, Crișan (autor) Ceramique a glacure plombiphere de Durostorum 231-344 română
2005 Pontica, XXXVII-XXXVIII ELEFTERESCU, Dan (autor) Statuete votive din plumb de la Durostorum 221-238 română
2005 Pontica, XXXVII-XXXVIII ATANASOV, Georgi (autor) Le palais des eveques de Durostorum des V.VI siecles 275-297 franceză
2005 Pontica, XXXVII-XXXVIII OPRIȘ, Ioan (autor) Ateliere ceramice romane de la Durostorum - Mușețeanu Crișan 623-627 română
2007 Pontica, XL ȘTIRBULESCU, Christina (autor) Un sarcofag descoperit în com. Ostrov, jud. Constanța 283-306 română
2007 Pontica, XL ATANASOV, Georgi (autor) Late antique tomb in Durostorum-Silistra and its master 447-468 engleză
2008 Pontica, XLI ELEFTERESCU, Dan (autor) Obiecte din os de la Durostorum I. 219-297 română
2010 Pontica, XLIII MOTOTOLEA, Aurel (autor) Pafta de decor realizat în tehnica email cloisonne descoperită la Almalău (com. Ostrov, jud. Constanța) 277-282 română
2011 Pontica, XLIV ATANASOV, Giorgi (autor) A propos du martyre de Saint Emilien de Durostorum (Silistra) 211-220 română
2004 Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani SLAVCHEV, Vladimir (autor) The features of cultural development of modern southern Dobrudja during the first half pf the 5000BC (according to tzhe pottery of the tell Golrmya Osztov near the villahe Durankulak) 25-34 engleză
2016-2017 Revista Bistriței, XXX-XXXI DANA, Dan (autor) De nouveau sur le miroir d’Ilișua avec l’inscription « Bonjour, madame ! » : une autre pièce issue du même atelier 52-55 română, franceză
1982-1983 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVI-XVII, Acta Musei Devensis MITULESCU, Adam (autor), PAUL, Petrică (autor), URSUȚ, Dorin (autor) Drumul roman Sarmizegetusa-Ostrov. Aspecte geo-topometrice Studii şi articole 201-207 română, engleză
1988-1991 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, Acta Musei Devensis LAZĂR, Ioachim (autor) Aspecte privind învățămîntul elementar în satul Ostrov din Țara Hațegului în a doua jumătate a secolului al XIX-lea Studii şi articole 347-392 română, franceză
1988-1991 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, Acta Musei Devensis BASARAB, Maria (autor) Valoarea documentară a unui vechi registru bisericesc Note şi discuţii 775-780 română, franceză
1988-1991 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, Acta Musei Devensis BORA, Ovidiu (autor), LAZĂR, Ioachim (autor) Fragmente din istoria parohiei Ostrov în a doua jumătate a secolului al XIX-lea Note şi discuţii 787-800 română, franceză
1999-2000 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-1, Acta Musei Devensis CORDOȘ, Ramona (autor) Degradări ale picturilor murale la bisericile medievale din Țara Hațegului Studii şi articole - Restaurare, conservare, muzeologie 527-539 română, franceză
2004 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXII, Acta Musei Devensis TOMA, Ramona (autor) Sfinți întîlniți pe frescele medievale. Țara Hațegului – sec. XII-XVI Istoria Artei 661-670 română, franceză
2004 The Antique Bronzes. Typology, Chronology, Authenticity ELEFTERESCU, Dan (autor) Figurative brinzes from Durostorum 151-162 engleză
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie EL SUSI, Georgeta (autor) Studiul resturilor de faună din așezarea culturii Coțofeni de la Moldova Veche - Ostrov (Caraș-Severin) 35-40 română