Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 26 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 2002 Biblioteca Bucureștilor, 11, nr. V, noiembrie Biblioteca Municipală Mihail Sadoveanu; Agenda Culturală; biblioteconomia României; Revista „Biblioteca Bucureştilor”; Asociaţia Bibliotecarilor şi Documentariştilor din Bucureşti Biblioteca Bucureștilor. Revista Asociației Bibliotecarilor și Documentariștilor din București 1-40 română
articol de periodic 1978 Revista de Istorie: RI, V, nr. 12, decembrie Istorie medievală; istorie medievală românească; document istoric; document medieval; Institutul de istorie Nicolae Iorga; Revista Istorică Revista de Istorie 2133-2358 română; franceză
articol de periodic 1999 Revista istorică: RI, X, nr. 3-4, mai - august Nicolae Iorga; Istorie modernă; Istorie contemporană; istorie socială; istorie politică; Istorie medievală; studii pontice; relaţii culturale; structuri sociale; istoria comunismului; Istoriografie românească; Revista Istorică; relaţii etno-culturale Revista Istorică. Fondator N. Iorga 231-438 română; engleză
articol de periodic 2016 Revista istorică: RI, XXVII, nr. 3–4, mai - august, Serie nouă Nicolae Iorga; Istorie modernă; Istorie contemporană; istorie socială; istorie politică; Istorie medievală; studii pontice; relaţii culturale; structuri sociale; istoria comunismului; Istoriografie românească; Revista Istorică; relaţii etno-culturale Revista Istorică. Fondator N. Iorga 207-408 română; engleză
articol de periodic 1977 Revue Roumaine d'Histoire de l'Art: RRHA, nr. XIV, seria Théâtre, musique, cinéma Arhitectură; Istoria artei; Editura Academiei Române; jurnal ştiinţific; Institutul de Istoria Artei FLOREA, Mihai (autor) La Guerre d'Indépendance et le théâtre de l'époque L'indépendance et l'affirmation nationales, aspirations permanentes dans la création roumaine / Independenţa şi afirmarea naţională, aspiraţii permanente în creaţia românească 45-51 franceză
articol de periodic 1985 Studii și Articole de Istorie: SAI, 51-52 istorie; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; istorie medievala BERINDEI, Dan (autor) Concepția social-politică a lui C. A. Rosetti 100 de ani de la moartea lui C. A. Rosetti 95-101 română
articol de periodic 1976 Ziridava, VI ROȘUȚ, Nicolae (autor) Procesele verbale ale Clubului național român din Arad
articol de periodic 1977 Ziridava, VII GRECU, Victor (autor) Unitatea politică și unitatea limbii în Transilvania în secolul al XIX-lea
articol de periodic 1977 Ziridava, VII RETEGAN, S. (autor) Dieta din 1863-64, moment rucial în istoria luptelor politice ale românilor din Transilvania
articol de periodic 1977 Ziridava, VII MUNTEANU, I. (autor) , OANCEA, Gheorghe (autor) Ecoul procesului memorandist în Banat
articol de periodic 1978 Ziridava, IX ROȘUȚ, Nicolae (autor) Activitatea politică a deputaților arădeni între 1905-1918
articol de periodic 1978 Ziridava, X PICIORUȘI, Veronica (autor) Contribuții la cunoașterea activității organizației democratice țărănești "Frontul plugarilor" în județul Arad
articol de periodic 1979 Ziridava, XI MANEA, George (autor) Contribuții privind viața politică a românilor arădeni în perioada 1867-1876
articol de periodic 1979 Ziridava, XI CUTIȘTEANU, Simion (autor) Alegerile parlamentare din iunie 1931. Unsprezece deputați comuniști și social-democrați aleși în parlamentul țării
articol de periodic 1979 Ziridava, XI JURCA, Nicolae (autor) Din activitatea și lupta partidului social-democrat în preajma instaurării regale. Poziția sa față de guvernul Goga-Cuza
articol de periodic 1980 Ziridava, XII CAȚAVEI, Victor (autor) Activitatea din județul Arad a organizațiilor de masă legale și ilegale, create și conduse de P.C.R. (1921-1933)
articol de periodic 1981 Ziridava, XIII UNC, Gheorghe (autor) Conferința națională a mișcării socialiste din mai 1919 și semnificația ei
articol de periodic 1981 Ziridava, XIII BOGDAN, Doru (autor) Semnificațiile istorice contemporane ale făuririi Partidului Comunist Român
articol de periodic 1982 Ziridava, XIV PĂIUȘAN, Radu (autor) Considerații asupra vieții politice bănățene între anii 1918-1921
articol de periodic 1993 Ziridava, XVIII PĂDUREAN, Corneliu (autor) Lexicul politic din Transilvania la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX
articol de periodic 1998 Ziridava, XXI NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte politice din județul Caraș (1944-1947)
articol de periodic 2002 Ziridava, XXIII LAZĂR, Ioachim (autor) Adunarea populară de la Buteni din anul 1911
articol de periodic 2005 Ziridava, XXIV IVAȘCU, Bogdan (autor) PCR Arad în anul 1947: reorganizări interne și relația cu societatea
articol de periodic 2010 Ziridava, XXV IVAȘCU, Bogdan (autor) Cadrele de partid în campania electorală din 1946. Aspecte locale
articol de periodic 2010 Ziridava, XXV NARAI, Eusebiu (autor) Naționalizarea principalelor mijloace de producție în județul Severin
articol de periodic 2010 Ziridava, XXV COSTINA, Daniel (autor) Cauzele declanțării revoltei țărănești din județul Arad din august 1949