Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 15 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 1969 Revista Muzeelor, 1 ROMÂNIA; Muzeografie; Muzeologie; patrimoniu cultural; Muzeu; colecţie muzeală LUPESCU, I. (autor) Mărturii despre un glorios eveniment al istoriei naționale 54-59 română
articol de periodic 1978-1979 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 10-11 GABRIELA, Nițulescu (autor) Acțiuni ale Partidului Comunist Român și Uniunii Tineretului Comunist pentru unirea fortelor democratice, împotriva creșterii pericolului fascist, organizate în cadrul unităților militare de pe teritoriul județului Dimbovița Istorie 370 română
articol de periodic 1980-1981 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 12-13 HERBERT, Rabinovici (autor) Istoria patriei și a mișcării muncitorești din România în concepția secretarului gcneral al partidului și însemnătatea ei pentru dezvoltarea muzeografiei românești 60 DE ANI DE LA FAURIREA PARTIDULUI COMUNIST ROMAN 22 română
articol de periodic 1980-1981 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 12-13 CLEOPATRA, Ionescu (autor) Situația sanitară a județului Dîmbovița în perioada interbelică Istorie 278 română
articol de periodic 2010 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 23 FĂNICĂ, Bob (autor) Maghiarii din România (23 august 1944 - 7 februarie 1945) 231-238 română
articol de periodic 1980 Ziridava. Studia Archaeologica, XII ARON, Pavel (autor) Județul Arad în perspectiva hotărilor Congresului al XII-lea al P.C.R.
articol de periodic 1980 Ziridava. Studia Archaeologica, XII ARDELEAN, Ion (autor) Congresele P.C.R. Momente de mare importanță în viața poporului român
articol de periodic 1981 Ziridava. Studia Archaeologica, XIII OANCEA, Gheorghe (autor) Lupta maselor populare din Banat organizată și condusă de P.C.R. Pentru apărarea independenței și suveranității statului român (1918-1944)
articol de periodic 1981 Ziridava. Studia Archaeologica, XIII BOGDAN, Doru (autor) Semnificațiile istorice contemporane ale făuririi Partidului Comunist Român
articol de periodic 1982 Ziridava. Studia Archaeologica, XIV ROZ, Alexandru (autor) Acțiunile revoluționare împotriva dictaturii militaro-fasciste și a războiului hitlerist de către oamenii muncii din județul Arad sub conducerea P.C.R. (1940-1944)
articol de periodic 1982 Ziridava. Studia Archaeologica, XIV KISS, Nicolae (autor) Locuri istorice în municipiul Arad legate de mișcarea muncitorească și lupta Partidului Comomunist Român în ilegalitate
articol de periodic 2000 Ziridava. Studia Archaeologica, XXII NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte din activitatea Uniunii Tineretului Comunist în județul Caraș (august 1944 - decembrie 1947)
articol de periodic 2005 Ziridava. Studia Archaeologica, XXIV IVAȘCU, Bogdan (autor) PCR Arad în anul 1947: reorganizări interne și relația cu societatea
articol de periodic 2010 Ziridava. Studia Archaeologica, XXV IVAȘCU, Bogdan (autor) Cadrele de partid în campania electorală din 1946. Aspecte locale
articol de periodic 2010 Ziridava. Studia Archaeologica, XXV NARAI, Eusebiu (autor) Naționalizarea principalelor mijloace de producție în județul Severin