Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 52 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1966 Acta Musei Napocensis, III HOREDT, K. (autor) În legătură cu monumentul de la Adamklissi Note şi discuţii 423-428 română
2013 Acta Musei Napocensis, 50-I, seria prehistory-ancient history-archaeology ȘOVA, Constantin (autor), TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Enamelled bronzes discovered in the Roman-Byzantine quarter (south sector) of Tropaeum Traiani ARTICLES AND STUDIES 273-288 engleză
1931 Analele Dobrogei, XII VULPE, Radu (autor) Figurinele magice de la Poiana și captivii de pe reliefele de la Adamclisi 357-262 română
1944 Balcania, VII, nr. 2 BARNEA, Ion (autor) Chapiteaux à protomes de béliers de la Scythie Mineure Art et culture 408-416 franceză
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre (autor) Despre unele probleme arheologice ale Cetății de la Adamclisi 61-70 română
2006 Dacia Augusti Provincia- crearea provinciei . Actele simpozionului desfășurat în 13-14 octombrie 2006 la Muzeul Național de Istorie a României BARNEA, Alexandru (autor) Despre Tropaeum Traiani. Orașul antic 411-415 română
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie MOCANU, Andrei (autor) Grigore Tocilescu și "Cestiunea Adamclisi". Pagini din istoria arheologiei românești 308- română
1983 Hierasus, V PANAITESCU, A. (autor) Un monument de epocă prefeudală de la Adamclisi 157- română
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 PAPUC, Gheorghe (autor) Tropaeum Traiani 1978. Sectorul ''Poarta de Vest" 183-188
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 PANAITESCU, Adrian (autor) Descoperiri pe Via Forensis a Municipiului Tropaeum Traiani 247-254
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 PANAITESCU, Adrian (autor) Cercetările arheologice din sectorul D al cetății Tropaeum Traiani 355-356
2010 Oltenia - Studii și Comunicări, XVII, seria arheologie-istorie BARNEA, Alexandru (autor) The Greek divinities from Tropaeum Traiani Archaeology and ancient history / Arheologie şi istorie antică 57-62 engleză; franceză
1991 Peuce, X, seria istorie-arheologie FLORESCU, Radu (autor) Monumentul triumfal de la Adamclisi în documente de arhivă și în publicații vechi 69-80 română
1973 Pontica, VI PAPUC, Gheorghe (autor) Nouvelles donnes sur l'edification de la cite de Tropaeum Traiani 117-128 franceză
1974 Pontica, VII ȘTEFAN, Gheorghe (autor) Stelă funerară inedită de la Tropaeum 251-257 română
1974 Pontica, VII PAPUC, Gheorghe (autor) Cîteva considerații privind construirea zidului de incintă al cetății Tropaeum Traiani 325-337 română
1974 Pontica, VII SCORPAN, C. (autor) Fouilles archeologiques a Tropaeum Traiani, Zone C. 339-362 franceză
1976 Pontica, IX FLORESCU, Radu (autor) Burii la Adamclisi ? 65-78 română
1976 Pontica, IX PANAITESCU, Adrian (autor) Morminte din necropolele cetății Tropaeum Traiani 207-211 română
1977 Pontica, X RĂDULESCU, Adrian (autor) Un act de semnificație patriotică: reconstituirea monumentului triumfal de la Adamclisi .9-14 română
1977 Pontica, X RUSOVAN, Dan (autor) Conservarea și valorificarea muzeistică a monumentului Tropaeum Traiani 15-20 română
1977 Pontica, X DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor) Complexzl muzeistic Tropaeum Traiani și influența lui asupra dezvoltării localității și teritoriului înconjutător 21-24 română
1977 Pontica, X BARNEA, Ion (autor) Cetatea Tropaeum Traiani în lumina ultimelor săpături arheologice 261-271 română
1977 Pontica, X BARNEA, Alexandru (autor) Descoperiri epigrafice noi în cetatea Tropaeum Traiani 349-355 română
1977 Pontica, X PAPUC, Gheorghe (autor) Considerații asupra perioadei de sfîrșit a cetății Tropaeum Traiani 357-360 română
1978 Pontica, XI BARNEA, Ion (autor) Bazilica "simplă" (A) de la Tropaeum Traiani 181-187 română
1978 Pontica, XI MIRIȚOIU, N. (autor), NICOLĂESCU-PLOPȘOR, Dardu (autor) Analiza antropologică a osemintelor descoperite în cripta basilicii "simple" (A) de la Tropaeum Traiani 189-207 română
1978 Pontica, XI RIȘCUȚIA, Cantemir (autor), RUȘCUȚIA, I. (autor) Reconstituirea antropologică vitală a feței craniului "A" din cripta bazilicii "simple" (A) de la Tropaeum Traiani 209-210 română
1979 Pontica, XII VULPE, Radu (autor) Despre burii de pe Trofeul de la Adamclisi 109-119 română
1979 Pontica, XII PANAITESCU, Adrian (autor) Descoperiri pe Via Forensis a municipiului Tropaeum Traiani 197-201 română
1983 Pontica, XVI PANAITESCU, Adrian (autor) Cercetări arheologice pe Via Forensis a cetății Tropaeum Traiani 231-238 română
1986 Pontica, XIX PAPUC, Gheorghe (autor) Cîteva precizări în legătură cu Cetatea Tropaeum Traiani 159- română
1987 Pontica, XX PAPUC, Gheorghe (autor) O fibulă digitală de la Tropaeum Traiani și cîteva considerații asupra fibulelor de acest tip 207- română
1989 Pontica, XXI-XXII OCHEȘEANU, Radu (autor) Un tezaur de denari din vremea flavilor descoperit la Adamclisi 91-98 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX BOGDAN CĂTĂNICIU, Ioana (autor) Semnificația ultimelor schimbări în urbanismul de la Tropaeum Traiani 201-214 română
2001 Pontica, XXXIII-XXXIV, seria 2000-2001 BOGDAN CĂTĂNICIU, Ioana (autor) Tropaeum Traiani, poarta de nord 415-424 română
2001 Pontica, XXXIII-XXXIV, seria 2000-2001 PETAC, Emanuel (autor), VERTAN, Antoaneta (autor) Tezaurul monetar roman imperisal descoperit la Abrud (com. Adamclisi, jud. Constanța 597-624 română
2003 Pontica, XXXV-XXXVI, seria 2002-2003 FLORESCU, Radu (autor) L'episode moesique de la premiere guerre dacique: une parallele entre les reliefs de la colonne Trajane et ceux du Monument triomphal de Adamclisi 133-159 franceză
2005 Pontica, XXXVII-XXXVIII BARNEA, Alexandru (autor), SCURTU, Florin (autor) Rezultate ale cercetării geofizice (2000-2003) în cetatea Tropaeum Traiani 453-474 română
2008 Pontica, XLI BODOLICĂ, Vitalie (autor), PAPUC, Ghiorghi (autor) Despre amplasarea metopelor de la monumentul triumfal Tropaeum Traiani 393402 română
2010 Pontica, XLIII GAMUREAC, Emilian (autor) Piese de arhitectură și sculpturale descoperite în sectorul B de la Tropaeum Traiani 203-219 română
2011 Pontica, XLIV CONSTANTIN, Robert (autor), IONESCU, Mihai (autor), PAPUC, Ghiorghe (autor) Les aqueducts de la cite romaine de Tropaeum Traiani 323-341 franceză
2011 Pontica, XLIV IONESCU, Mihai (autor), PAPUC, Gheorghe (autor), SÎMPETRU, Mihai (autor) Recherches archeologiques de la function annexe de la cite tropaeum Traiani (1990-2006) 343-365 franceză
2014 Revista Bistriței, XXVIII PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina (autor), ȘOVA, Constantin (autor), TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Repere arheologice medieval-timpurii în zona Adamclisi (jud. Constanța) 164-196 română, engleză
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Etnografie - Artă - Muzeografie - Științele Naturii - Restaurare și Conservare - Recenzii DUMITRAȘCU, Sever (autor) Grigore Tocilescu și Revista pentru Istorie, Arheologie și Filologie (1882-1909) Cultură şi Civilizaţie 305-323 română
1963 Studii Clasice, V VULPE, Radu (autor) Les Bures alliés de Décébale dans la première guerre dacique de Trajan Comunicări şi studii 223-247 franceză
1963 Studii Clasice, V RUSSU, Ioan Iosif (autor) FLOREA BOBU FLORESCU, Monumentul de la Adamklissi. Tropaeum Traiani. Ediția a II-a revizuită și adăugită, Editura Academiei R.P.R., Monografii de monumente, II. București, 1961. 750 p., format 4°, 350 fig., 13 pl. RECENZII 430-437 română
1964 Studii Clasice, VI POPESCU, Emilian (autor) Epigraphische Beiträge zur Geschichte der Stadt Tropaeum Traiani Comunicări şi studii 185-203 germană
1964 Studii Clasice, VI VULPE, Radu (autor) Dion Cassius et la campagne de Trajan en Mésie Inférieure Comunicări şi studii 205-232 franceză
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) DORUȚIU-BOILĂ, Emilia (autor) Un fragment necunoscut din inscripția trofeului de la Adamclisi Comunicări şi studii 209-214 română, franceză
1988 Studii Clasice, XXV DORUȚIU-BOILĂ, Emilia (autor) Despre inscripția votivă a monumentului triumfal de la Adamclisi Comunicări şi studii 45-56 română, germană
2017 Zargidava - Revistă de Istorie, XVI BARNEA, Alexandru (autor) Monumentul lui Traian, Tropaevm Traiani și Columna de la Roma 63-77 franceză