Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 62 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII BĂNĂDUC, Doru (autor) Socolău River Basin (Vișeu Watershed) ichtiofauna. Maramureș Mountains Nature Park (Maramureș, Romania) 497-506 română
articol de periodic 2012 Acta Musei Tutovensis, VII CUZIC, Viorel (autor) Date privind impactul calitativ al cormoranului mare asupra ihtiofaunei din Delta Dunării 226-234 română
articol de periodic 2013 Acta Musei Tutovensis, VIII GRIGORAȘ, Gabriela (autor) Studii comparative preliminare privind reacțiile leucocitare ale puietului unor specii de ciprinidae de cultură în condiții de iernat 230-241 română
articol de periodic 2006 Analele Brăilei, 7, seria științele naturii BUZEA, Elena (autor) Pești ornamentali din alepe tropicale și subtropicale - Familia Cichlidae 141-156 română
articol de periodic 2013 Anuarul Muzeului Bucovinei, XL OLENIUC, Florentina (autor) Resturi oasoase de pești atribuite culturii Cucuteni (faza A), identificate în situl Fetești - La Schit, jud. Suceava 35-38 engleză
articol de periodic 2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII RADU, Valentin (autor) Fișă osteologică pentru arheologie. Contribuții la osteometria platicii /Abramis brama danubii, Pavlov - 1956) 267-267 română
articol de periodic 2003 Cercetări Arheologice, XII ROMÂNIA (stat); Arheologie clasică (Arheologie); arheologie preistorică (Arheologie); cercetare arheologică preventivă (Arheologie); arheologie medievală (Arheologie); cercetare arheologică sistematică (Arheologie); cercetare arheologică de salvare (arheolog); Muzeul Naţional de Istorie a României (Muzeu); Arheologie (Ştiinţă a istoriei); Raport de cercetare arheologică (raport) HAITĂ, Constantin (autor) , RADU, Valentin (autor) Les zones de rejets menageres de la Culture Gumelnița: temoins dans l'evolution chrono-stratigraphiques des tels. Etude micro-morpolologique et archae-ichtiologique sur le tell d'Hârșova (Dep. Constanța) 389-401 franceză (rezumat în română)
articol de periodic 2003 Cercetări Pluridisciplinare, VI, seria cercetări pluridiscplinare RADU, Valentin (autor) Several data about fish and fishing importance in the paleoeconomiy of the Gumelnița A2 community from Nbordușani - Popină 159-171 română
articol de periodic 1986 Crisia, XVI CARAIMAN, Gheorghe (autor) , MIHUȚ, Viorel (autor) Date cu privire la reproducerea artificială a peștilor în stația Felix - Bihor în perioada anilor 1978-1986 VI. Ştiinţele Naturii 647-665 română
articol de periodic 1987 Crisia, XVII WILHELM, A. (autor) Țigănușul (Umbra krameri Walbaum) în Valea Ierului VI. Ştiinţele Naturii 651-654 română
articol de periodic 1987 Crisia, XVII CARAIMAN, Gheorghe (autor) Cercetări privind creșterea intensivă a crapului de cultură pe un ciclu de două și trei veri VI. Ştiinţele Naturii 655-663 română
articol de periodic 1987 Crisia, XVII CARAIMAN, Gheorghe (autor) , ROȘCA, Grigore (autor) Date cu privire la caracteristicile chimice ale cărnii peștilor de cultură - crap și specii fito și planctonofage VI. Ştiinţele Naturii 665-676 română
articol de periodic 1988 Crisia, XVIII HUZA, Radu (autor) , JURCSAK, Tiberiu (autor) Un dinte de placodont din Triasicul superior, desciperit în zona Finiș )Munții Cadru, jud. Bihor) VI. Ştiinţele Naturii 639-646 română
articol de periodic 1989 Crisia, XIX CHICULESCU, Otilia (autor) , HURGHIȘIU, Ileana (autor) , PARASCHIVESCU, Dinu (autor) Modificări chimice produse de timurom asupra speciilor Cyprinus carpio și Carassius auratus VI. Ştiinţele Naturii 793-798 română
articol de periodic 1989 Crisia, XIX CARAIMAN, Gheorghe (autor) Cîteva căi și metode pentru obținerea unor producții superioare de puit de crap, pești fitoplanctonofagi și pești de consum VI. Ştiinţele Naturii 799-806 română
articol de periodic 1990 Crisia, XX CARAIMAN, Gheorghe (autor) , ROȘCA, Grigore (autor) Ce este și cum se aplică în piscicultură intensivă eutrofizarea dirijată a heleșteelor pentru ciprinide V. Ştiinţele Naturii 633-673 română
articol de periodic 1985 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, I CALUJNIC, Ilie (autor) Pescuitul , străveche ocupație a locuitorilor din nordul Dobrogei 217- română
articol de periodic 2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIV DOBRINESCU, Cerasela (autor) Aspects of traditional fishing in South-Dobrudjan villages 381-388 engleză
articol de periodic 1996 Drobeta, VII MATACĂ, Sorina (autor) Modificările ihtiofaunei dunărene în condițiile lacului de baraj (zona cuprinsă între barajul Porșile de Fier I și barajul Porțile de Fier II - județul Mehedinți 235- română
articol de periodic 1998 Drobeta, VIII RUICĂNESCU, Mirela (autor) Prezența peștilor ornamentali din apele tropicale și subtropicale în acvariului Muzeului Regiunii Porților de Fier 261- română
articol de periodic 1974 File de Istorie, III ROSLER, Rudolf (autor) Din isroria pescuitului și pisciculturii în județul Bistrița-Năsăud 334- română
articol de periodic 1983 Hierasus, V BOIȘTEANU, T. (autor) , COMĂNESCU, G. (autor) , HAIMOVICI, Sergiu (autor) Cu privire la caracteristicile unor parametri biometrici, sanguini și biochimici, evidențiați în perioada de dinaintea realizării maturității sexuale la păstrăvul de lac 645- română
articol de periodic 1989 Hierasus, VII-VIII RUSU, Constantin (autor) Evoluția pescuitului și pisciculturii în județul Botoșani 431- română
articol de periodic 2004 Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie, IV, seria 2003-2004 RADU, Valentin (autor) Rolul resurselor acvatice în economia așezărilor preistorice de la Ciulnița și Bordușani (județul Ialomița) 283-388 română
articol de periodic 2000 Ialomița - Studii și Comunicări de Istorie-Arheologie-Etnografie, III RADU, Valentin (autor) Studiul materialului arheoihtiologic de la Ciulinișa (jud. Ialomița) din nivelele Boian-Giulești. Campaniile 1994-1995 .9-11 română
articol de periodic 1999 Istros, IX RADU, Valentin (autor) Studiul resturilor osoase de pește de la Însurăței - Popina I. Campaniile 1995-1998 191-196 română
articol de periodic 1992 Marisia, XV-XXII, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie DIACONESCU, Aurelia (autor) Metode și unelte de pescuit în Valea Mureșului (sector jud. Mureș) 429-447 română
articol de periodic 2011 Memoria Antiquitatis, XXVII Muzeul Arheologic Piatra Neamţ (Instituţie culturală); etnografie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Muzeografie (disciplină); Istorie modernă (disciplină); Istorie antică (disciplină); Istorie medievală (disciplină) GRĂDINARU, Ionuț (autor) O colecție muzeală unicat: Pești fosilui oligoceni de la Piatra-Neamț 443-457 română
articol de periodic 1973 Peuce, III, seria științele naturii ELIAN, Lucreția (autor) , LEONTE, Eliza (autor) , NICOLESCU, Dorina (autor) , POPESCU-MARINESCU, VIRGINIA (autor) Comportarea unor nevertebrate acvatice și pești în condiții de combatere a vegetației din lacuri 311-337 română
articol de periodic 1977 Peuce, V, seria zoologie NALBANT, Teodor (autor) Observații asupra sistematicii și biologiei guvidului relict Benthophiloides brauneri Beling & Iljin în Delta Dunării (Pisces, Peerciformes, gobiidae) 165168 română
articol de periodic 1977 Peuce, V, seria zoologie BABEȘ, Liliana (autor) , LEONTE, Eliza (autor) , TRANDABURU, Tiberiu (autor) Structura fină a sacului dorsal la Cyprinus carpio L. 169-174 română
articol de periodic 1977 Peuce, V, seria zoologie PAPADOPOL, Mihai (autor) Contribuții la studiul maturației sexuale și ritmul creșterii principalelor specii de cyprinidae (Pisces, Osteichthyes) din Delta Dunării 175-187 română
articol de periodic 1977 Peuce, V, seria zoologie DRĂGĂȘANU, Ștefan (autor) , LUSCAN, Silvia (autor) , MIHAI, Alina (autor) , POPESCU, Ecaterina (autor) Contribuții la stabilirea indicilor de freștere și prermaturare a reproducătorilor de Ctenopharyngodon idella (Val.) 189-195 română
articol de periodic 1977 Peuce, V, seria zoologie LEONTE, Eliza (autor) Eficențele de utilizare a energiei hranei pentru creștere și producție la Ctenopharyngodon idella de două veri 197-205 română
articol de periodic 1977 Peuce, V, seria zoologie ZINEVICI, Victor (autor) Componența specifică a hranei de natură animală la Clupeonella cultriventris (Nordmann)(Pisces, Osteichthyses) în zona de la gurile Dunării, lacurile litorale și lunca Dunării 207-220 română
articol de periodic 1977 Peuce, V, seria zoologie LEONTE, Eliza (autor) Eficiența ecologică de utilizare a hranei pentru creștere și producție la populații de pui de ctenopharyngodon idella, crescute în incinte amenjate, în Delta Dunării 221-229 română
articol de periodic 1977 Peuce, V, seria zoologie MUNTEANU, Ioan (autor) Informare despre prezența carasului argintiu (Carassius auratus gibelio) în ape Dunării 233-238 română
articol de periodic 1977 Peuce, V, seria zoologie CRISTEA, Anghel (autor) , CRISTEA, Elisabeta (autor) , DEMETRIUC, Boris (autor) , FUHRMANN, Harald (autor) Considerații cu privire la pescuitul și componența cîrdului de cega )Acipenser ruthenus rzthenus L) în sectorul aval Lacul de acumulare "Porțile de Fier", în perioada martie-mai, 1971-1973 239-254 română
articol de periodic 1977 Peuce, V, seria zoologie MUNTEANU, Ioan (autor) Valorificarea superioară a unor nivele trofice în unizățole amenajate piscicol din Delta Dunării de cître unele specii de pești aclimatizate în țara noastră 255-259 română
articol de periodic 1977 Peuce, V, seria zoologie CRISTEA, Anghel (autor) , CRISTEA, Elisabeta (autor) , DEMETRIUC, Boris (autor) , FUHRMANN, Harald (autor) Observații cu privire la biologia reproducerii cegii (Acipenser ruthenus ruthenus l.) 261-267 română
articol de periodic 1977 Peuce, V, seria zoologie CRISTEA, Anghel (autor) , FUHRMANN, Harald (autor) Cîteva rezultate obținute la incubația icrelor de cegă (Acipenser ruthenus, ruthenus L.) într-un nou tip de incubator, la stația sturionicolă Cetate 305-312 română
articol de periodic 1977 Peuce, V, seria zoologie MANEA, Vasile (autor) , STĂNESCU, Silviu (autor) Cercetări asupra ichtiofaunei Deltei maritime a Dunării (zona Roșu-Roșuleț și Cordon) 313-333 română
articol de periodic 1977 Peuce, V, seria zoologie CIOCAN, Nicolae (autor) Influența amendamentelor de oxid de calciu, folosite în piscicultura dirijată din Delta Dunării asupra producției piscicole și asupra cadrului natural 335-341 română
articol de periodic 1977 Peuce, V, seria zoologie MANEA, Vasile (autor) , STĂNESCU, Silviu (autor) Contribuții la studiul înmulțirii peștilor cu importanță economică din Delta maritimă a Dunării (zona Roșu-Roșuleț și Cordon) 343-357 română
articol de periodic 2003 Peuce, I, seria istorie-arheologie RADU, Valentin (autor) L'etude preliminaire du materiel archeoichtiologique provenant des niveaux Gumelnița A2 de l'etablissement Luncavița-Cetățuie (dep. Tulcea) 463- română
articol de periodic 2011 Peuce, IX, seria istorie-arheologie DUMITRACHE, Iulia (autor) Produits a base de poisson dans l'Egypte Roman, sources papyrologiques 475-482 franceză
articol de periodic 2008 Pontica, XLI RADU, Valentin (autor) Studiul materialului faunistic (moluște, pești, țestoase și păsări) din nivelul Hamanghia III de la Cheia (jud. Constanța) 57-64 română
articol de periodic 2008 Pontica, XLI HAIMOVICI, Sergiu (autor) Transgresiunea uriașă și vijelioasă a apelor Mării Negre din Neoliticul timpuriu dobrogean, avînd ca urmare apariția a două specii acvatice mediteraneene: Spondylus gaederopus și Sparus aurata la litoralul romanesc al acestei mări 421-441 română
articol de periodic 1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii BOLDOR, Ștefania (autor) Cercetări asupra raportului numeric între sexe la unele populații de Bibani (Perca fluviatilis L., ord. Perciformes) din apele Republicii Socialiste România 133-140 română
articol de periodic 1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii STĂNESCU, Gheorghe (autor) Contribuții la studiul ihtiofaunei rîului Argeșel din bazinul Argeșului 141-148 română
articol de periodic 1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii STĂNESCU, Gheorghe (autor) Contribuții la cunoșterea ihtiofaunei răului Bratia din bazinul Argeșului 149-157 română
articol de periodic 1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii BOLDOR, Ștefania (autor) Biologia creșterii bibanului (Perca fluviatilis L., ord. Perciformes) din Delta Dunării 159-166 română
articol de periodic 1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii VASILIU, George (autor) Contribuții la cunoșterea numărului de vertebre la Salmo trutta fario L. (Pisces, Salmonidae) din răul Dîmbovița 167-169 română
articol de periodic 1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii LINGNER, Dagmar (autor) Sistemul neurosecretor caudal la Aspius aspius aspius (L., 1758) 195-204 română
articol de periodic 1980 Studii și Comunicări, V BĂNĂRESCU, Petre (autor) , NALBANT, Teodor (autor) Direcțiile evoluției ihtiofaunei rîurilor României 153-160 română
articol de periodic 1980 Studii și Comunicări, V STĂNESCU, Gheorghe (autor) Contribuții la studiul ihtiofaunei Rîului Potopu (afluent al Argeșului) - de la Obîrșie pînă la aval de Gîești 166-176 română
articol de periodic 1980 Studii și Comunicări, V DRĂCHICI, O. (autor) , MARINESCU, Alexandru (autor) Acțiunea acrilonitrilului asupra metabolismului energetic la Carassius auratus gibelio Bloch în raport cu temperatura de adaptare 177-185 română
articol de periodic 1980 Studii și Comunicări, V DRĂCHICI, O. (autor) Acțiunea hranei asupra metabilismului energetic la Carassius auratus gibelo Bloch în condiții de hipertermie 186-190 română
articol de periodic 1988 Ziridava. Studia Archaeologica, XVII PORUMB, Mihai (autor) Influența vivierelor de creștere a crapuluim asupra componenței algale planctonice din Lacul Tansa - Belcești (Iași)
articol de periodic 1988 Ziridava. Studia Archaeologica, XVII APETROAIEI, Maria (autor) Unele caracteristici biochimice ale puietului de crap (Cyprinus carpio L.) hrănit cu surse neconvenționale de hrană
articol de periodic 1988 Ziridava. Studia Archaeologica, XVII BACALBAȘA-DOBROVICI, N. (autor) , CREANGĂ, G. (autor) , VASILESCU, G. (autor) Probleme legate de ecologia peștelui în urma realizării lacului de baraj "Porțile de Fier II"
articol de periodic 1988 Ziridava. Studia Archaeologica, XVII ONEȚIU, O. (autor) , ROTARU, O. (autor) Biotopuri acvatice, surse de parazitose pentru salmonidele crescute în sistem intensiv