Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 73 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2005 Acta Moldaviae Septentrionalis, IV CIOBANU, Veniamin (autor) Considerații privind raporturile Moldovei cu Polonia în timpul Domniei lui Ștefan cel Mare 105-123 română
1965 Acta Musei Napocensis, II DAN, Mihail (autor) Din istoria iobăgimii române transilvănene. Iobagi români în Polonia în sec. XVI Studii şi Materiale 345-364 română
1966 Acta Musei Napocensis, III PAP, Francisc (autor), WINKLER, Iudita (autor) Monede poloneze din secolele XV-XVII în Transilvania Studii şi Materiale 197-211 română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII DAN, Mihail (autor) Negustori clujeni la Cracovia în ultimul deceniu al sec. al XVI-lea Studii şi Materiale 205-217 română (şi un rezumat în germană)
1974 Acta Musei Napocensis, XI DAN, Mihail (autor) Schimbul de mărfuri între Cluj și Cracovia în ultimul deceniu al sec. XVI (I) 151-168 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII DAN, Mihail (autor) Schimbul de mărfuri între Cluj și Cracovia în ultimul deceniu al sec. XVI (II) 203-218 română (rezumat în germană)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII PAP, Francisc (autor) Comerțul Clujului cu Cracovia în registrele vamale din prima jumătate a sec. XVII 351-371 română (rezumat în franceză)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV PAP, Francisc (autor) Schimbul de mărfuri între Cluj și Polonia în registrele vamale clujene (1599-1637) 371-400 română (rezumat în franceză)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV SOROCEANU, Tudor (autor) Marek Gedl, „Kultura przedłużycka (La culture prélusacienne)”, Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie, Prace Komisji Archeologicznej. Nr. 14, Wroclaw, Warszawa, Krak6w, Gdansk. Zaklad narodowy imienia Ossoliflskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975, 157 p. text + 12 ilustrații in text + XLV planșe + 3 tabele + 6 hărți. Preț 65 zloți. 672-676 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV SOROCEANU, Tudor (autor) Wanda Sarmowska, Kultura unierycka w Polsce - Tom I - Wroclaw - Warszawa - Kraków, 1969, 383 pp. + 162 ilustrații în text; Tom II, Wroclaw-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1975, 208 pp. + 50 ilustrații în text + Anexe de J. Romanow, pp. 138-141 și B. Miszkiewicz, pp. 142-151. Preț 75 + 50 de zloți. 680-684 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI SOROCEANU, Tudor (autor) Studien zur Lausitzer Kultur. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, CCCII, Prace archeologiczne, zeszyt 18, redaktor tomu M. Gedl. Nakladem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kriaków, 1974, 182 p. cu numeropase figuri în text RECENZII 869-870 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI SOROCEANU, Tudor (autor) „Studien zu südpolnischen Wehranlagen”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, CCCCXXIV, Prace archeologiczne, zeszyt 18, redaktor tomu M. Gedl, Warszawa - Kriaków, 1976, 103 p., cu numeroase figuri în text RECENZII 871-972 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII SOROCEANU, Tudor (autor) Marek Gedl, „Bronze II-III (Mont). Civilisation lusacienne (Groupe Silésien: Sous-groupe de Glubczyce.)”. „Inventaria archeologica, Pologne, fascicule XLI, pl. 254-263, Państwowe wydawnictwo naukowe, Warszawa - Lódz, 1978, preț 24 de zloți. RECENZII 867-868 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII SOROCEANU, Tudor (autor) Marek Gedl, „Stufengliederung und Chronologie des Gräberfeldes der Lausitzer Kultur in Kietrz. (De culturae lusatiensis coemeterio in oppido Kietrz sito)”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, DXXII, Prace Archeologiczne, zeszyt 27, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, Kraków, 1979, 120 p. (conținând XL pl. și 5 figuri), preț 26 de sloți RECENZII 868-872 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II MUNTEAN, Ovidiu (autor) Polonia și revoluționarii polonezi în presa pașoptistă românească 69-77 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria istorie-2002-2003 MUREȘAN, Ovidiu (autor) Polonia în presa românească din perioada Unirii Principatelor Studii 187-194 română (rezumat în franceză)
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica PAP, Francisc (autor) Tradiție transilvană în moneda unică de circulație. Moneda poloneză în tezaurele monetare transilvane 245-249 română
2004 Analele Bucovinei, XI, nr. 2 HRENCIUC, Daniel (autor) Despre așezarea frontierei dintre România și Polonia la sfârșitul Primului Război Mondial 463 română
2014 Analele Bucovinei, XXI, nr. 1 BLASEN, PHILIPPE H. (autor) Pocuce, injuste prius detractum, recepit... Rumunische Anspruche auf die sudostgalizische Gegend Pokutien? (1919) 201 germană
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă OPRIȘ, Petre (autor) Armata română și primele trei protocoale secrete ale organizației tratatului de la Varșovia (1955-1963) 265-287 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII HRENCIUC, Daniel (autor) Între "vulturul alb" și "steaua roșie": războiul polono-sovietic (25 aprilie 1920 - 10 octombrie 1920) și poziția guvernelor României Mari 231-244 română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII MAREȘ, Ion (autor) Cultura Cucuteni - Artă și religie, Expoziție organizată de Muzeul Bucovinei la Muzeul de Stat de Arheologie/Panstwowe Muzeum Archeologiczne din Varșovia 321-324 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X Conferința internațională a muzeelor în aer liber de la Sanok, R.P. Polonă (27-30 mai 1978) 479-483 română
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V DÎRDALĂ, Ionel (autor) Influența insurecției polone din 1830-1831 în Bucovina - știri inedite 269-275 română
1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII, seria 1995-1996 CIOBANU, Veniamin (autor) Țările Române în raporturile polono-habsburgice în vremea domniei leui Ieremia Movilă (1595-1601) 303-311 română
2000 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXIV-XXV, seria 1997-1998 CĂRUNTU, Mihai-Aurelian (autor) Bucovina și drama Poloniei la începutul celui de-al doilea război mondial 247-258 română
2000 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXIV-XXV, seria 1997-1998 PETRARU MARIUS, Iulian (autor) Situația refugiaților polonezi din România în timpul celui de-al doilea război mondial 259-273 română
2009 Argesis - Studii și Comunicări, XVIII, seria Istorie ZAHARIA, Nicolae (autor) Fapta lui Mihai Viteazul și atitudinea Poloniei față de aceasta Istorie medievală 161-166 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria Istorie CHISTOL, Aurelian (autor) Relații româno-poloneze în timpul guvernării Goga-Cuza (28 decembrie 1937 - 10 februarie 1938) Istorie Modernă şi Contemporană 249-254 română
2013 Argesis - Studii și Comunicări, XXII, seria Istorie PALADE, Lucian Constantin (autor) Relațiile Țării Românești cu Polonia în prima jumătate a veacului al XV-lea Istorie medievală 35-50 română
2016 Argesis - Studii și Comunicări, XXV, seria Istorie PALADE, Lucian Constantin (autor) Țara Românească între Imperiul Otoman, Ungaria și Polonia (1436-1447) 15-48 română, engleză
2009 Arheologia Aeriană în România și în Europa KRASNODEBSKI, Dariusy (autor), PRINKE, Andrzej (autor), RACZKOWSKI, Wlodek (autor) Foto-hărțile și fotografiile aeriene. Resurse vechi și noi pentru patrimoniul peisagistic polonez 179-185 română
1939-1940 Balcania, II-III LONGINESCU, George D. (autor) Feria 199-318 română
1944 Balcania, VII, nr. 2 CIOCAN, R. (autor) La genèse du Psautier de Dosithée Art et culture 428-446 franceză
1945 Balcania, VIII CIOCAN, R. (autor), GOSTINSKY, T. (autor) La famille de Dragosh en Pologne Histoire 141-144 franceză
1945 Balcania, VIII CIOCAN, R. (autor) Etienne Báthory et l'idée de croisade Histoire 154-178 franceză
2013 Banatica, 23 JAWOR, Grzegorz (autor) Sur la provence territoriale des immigres valaques dans le poyaume de Pologne (XIVe - debut du XVIe siecles) 545-554 franceză
2001 Bibliotheca Marmatia, 1 GEDL, Marek (autor) Die jungere bronzezeit im ostteil der Polnischen Karpaten 335-252 germană
2003 Bibliotheca Marmatia, 2 BLAJER, Wojciech (autor) Ein gefabbruchstuck mit Basarabi-Verzierung aus Pibczow in SudPolen 77-82 germană
2003 Bibliotheca Marmatia, 2 GEDL, Marek (autor) Die kulturanderungen in der alt - und mittelbronzezeit im ostteil der Polnischen Karpaten 183-193 germană
2011 Bronze Age Rites and Rituals in the Carpathian Basin , IV, seria archaeologica BLAJER, Wojciech (autor) Zwischen dem Larpatenbecken und der Ostsee bemerkungen zu besonderen fundumstanden der bronzehorte in Polen 295-301 germană
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII MACRII, Rodica (autor) Studia nad mlodocianym widzem muzealnym Comunicări şi note 299-300 română
1974 Cercetări istorice, V EȘANU, L. (autor), KAREȚCHI, A (autor) Ospitalitatea acordată în România președintelui Poloniei, Ignacy Moscicki, la începutul celui de-al doilea război mondial - expresie a luptei împotriva Germaniei hitleriste duse de poporul român (septembrie - decembrie 1939) IV. Istorie politică şi social-economică 187-202 română
1973 Crisia, III DAN, M. (autor) Relațiile comerciale dintre Oradea și Cracovia la sfîrșitul secolului al XVI-lea I. Studii şi materiale 167-181 română
2018 Crisia, XLVIII GEORGIȚĂ, Mihai (autor) Ecouri ale Revoluției polone din 1830-1831 în Ardeal, Banat și Crișana 155-171 română
2000 Drobeta, X CHIPURICI, Nicolae (autor) Interferențe româno-poloneze în anii celei de-a diua conflagrații mondiale (1939-1943). Prezentare și documente inedite 152-186 română
1972 File de Istorie, II WINKLER, Iudita (autor) Chronologia naplywu pieniadza rzymskiego na ziemie Malopolski - Kunisz Andrzej 247- română
2006 Istros, XIII BOCHNAK, Tomasz (autor) Un apercu general de l'armement de la culture de Przeworsk aux deriers siecles avant J.C. 95-118 franceză
2007 Istros, XIV BOCHNAK, Tomasz (autor) Les couteaux "celtiques" avec manche muni d'un anneaux de suspension dans la culture de Przeworsk 297-320 franceză
2010 Istros, XVI BOCHNAK, Tomasz (autor) L'armenent dans les tombes feminines a l'age du fer en Pologne 13-36 franceză
2013 Istros, XIX BAJDA-WESOLOWSKA, Anna (autor), BOCHNAK, Tomasz (autor), HOZER, Monika (autor) Une tombe feminine riche de Zablotce, Site 27 - temoignage des contacts transcarpatiques au Ier Age de Fer 179-216 franceză
2013 Istros, XIX BAJDA-WESOLOWSKA, Anna (autor), BOCHNAK, Tomasz (autor), HOZER, Monika (autor) Un mormînt feminin bogat de la Tablotce, Situl 27 - mărturie a contactelore transcarpatice, în prima epoca a fierului 179-192 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV MOCIOI, Ion (autor) Vitold Rola Piekarski V. Artă 332-336 română
1970 Memoria Antiquitatis, II MIȚĂ, Dan (autor), VATAMANU, Ioan (autor) Președintele Poloniei, Ignaky Mosciky la Bicaz 545- română
2001 Memoria Antiquitatis, XXII HORDILĂ, Domnița (autor), URSACHI, Vasile (autor), VELTER, Ana-Maria (autor) Tezaurul de monede poloneze (sec. XVII) descoperit la Săbăoani, jud. Neamț 321-332 română
2009 Miscellanea Historica et Archaelogica in Hinorem Professoris Ionel Cândea OPRIȘ, Ioan (autor) Constantin Daicoviciu despre arheologia și muzeele Poloniei 583-596 română
2004 Mousaios, IX GAIȚĂ, Alexandru (autor), STAN, Constantin (autor) Refugiați poloni în județele Rîmnicu Sărat și Buzău (1940-1941). Contribuții documentare 447-467 română
2013 Mousaios, XVIII BOCHNAK, Tomasz (autor), BUJARSKA, Katarzyna (autor) Tombe feminine et tombe masculine dans la culture de Przeworsk: Cas typiques et particularites 279-304 franceză
2011 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVII, nr. 2, seria științele naturii CZERNIAWSKA, Jolanta (autor) Groundwater fluctuation of the baltic coast in the Slowinski National Park and its effect to local diversity Ecology - Environmental protection / Ecologie - protecţia mediului 178-182 engleză; română
1983 Pontica, XVI DIACONU, Petre (autor) Cimetieres slaves d'incineration dattant de Haut Moyen Age decouverts en Pologne 360-360 română
2000 Pratiques funeraires dans l'Europe des XIIIe-Ive s. av.J.-C. CHOCHOROWSKI, Jan (autor), SKORYJ, Sergej (autor) Die Zentralbestattung des bross-Grabhugels von Ryzanovka im rechtssitigen Teil des ukrainischen Waldsteppengebietes 105-122 germană
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) GEDL, Marek (autor) Das grosse Graberfeld aus der Mittelbronzezeit in Kietrz (Oberschlesien) 45-62 engleză
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) CHOCHOROWSKI, Jan (autor) Zur semantik der bestattungssitte des gross-kurkgans von Ryzanovka 246-248 germană
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) GEDL, Marek (autor) Das grosse graberfeld aus der bronze und fruheisenzeit in kietrz oberschlesien 249-250 germană
2012 Revista Bistriței, XXVI GEORGIȚĂ, Mihai (autor) Însemnările rezidentului austriac Johann Cristoph von Kindspreg despre țările române în timpul războiului turco-polon din 1672-1674 160-172 română, germană
1995-1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-1, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" GLUCK, Eugen (autor) Relatările din presa cehă și poloneză privind răscoala din 1784 Studii şi articole 577-580 română, franceză
1999-2000 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-1, Acta Musei Devensis ITTU, Constantin (autor) Rădăcinile religioase ale crinilor heraldici din stema personală a lui Ștefan cel Mare Studii şi articole - Istoria Evului Mediu şi istorie modernă 279-285 română, engleză
2004 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXII, Acta Musei Devensis MUND, Ana (autor) Repere ale relațiilor dintre România și Polonia oglindite în periodice de limba polonă din colecția Muzeului din Deva Istoria Culturii 651-654 română, engleză
2006 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXIV, Acta Musei Devensis HERBAN, Adela (autor) Prizonierii de pe teritoriul României – o permanență în relațiile diplomatice România – Vatican (1939- 1944)  Istorie 425-438 română, franceză
2010 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVI, nr. I, Amurgul Mileniului II a. Chr. în Câmpia Tisei și Transilvania. Simpozion Satu Mare 18-19 iulie 2008, seria Arheologie PRZYBYLA, Marcin (autor) An der Grenze der zwei "Welten" - das Kulturbild der polnischen Karpatentone an der Wende des 2. und I, Jahrtausends vor Chr. .7- germană
1967 Studii Clasice, IX PIPPIDI, Dionisie M. (autor) TRAVAUX DU CENTRE D'ARCHEOLOGIE MEDITERRANEENNE DE L'ACADEMIE POLONAISE DES SCIENCES sous la direction de K. Michalowski. Tome III: Etudes et travaux. PWN - Editions Scientifiques de Pologne, Warszawa, 1966, 223 p. RECENZII 379-380 română
1969 Studii Clasice, XI FISCHER, Iancu (autor) Al XI-lea Congres „Eirene”. Varșovia, 21-25 oct. 1968 Studiile clasice în lume 261-263 română
2000 Tombes tumulaires de l'Age du Fer dand le Sud-Est de l'Europe TEODOR, Silvia (autor) New research in the tumulary necropolis at Polonia 229-229 engleză