Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 21 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2010 Banatica, 20-2 CÎMPEANU, Liviu (autor) Districtele săsești Bistrița și Brașov și jurisdicția lor asupra Rodnei și Branului în secolele XV-XVII 131-155 română
1971 File de Istorie, I ILOVAN, Vasile (autor) Momente ale grevei generale din 1920 la minele din Rodna 37- română
1957 Materiale și Cercetări Arheologice, 4 PROTASE, Dumitru (autor), VĂTĂȘIANU, Virgil (autor) Șantierul arheologic Rodna. Raport 1955 211-218
1993 Revista Bistriței, VII LECHINȚAN, Vasile (autor) Cnezi și juzi din sate bistrițene în litigii din secolul al XVII-lea (I) 119-128 română
1994 Revista Bistriței, VIII NIEDERMAIER, Paul (autor) Dinamica evoluției orașului Bistrița în contextul căilor de comunicație 79-81 română, germană
1994 Revista Bistriței, VIII PRAHASE, Mircea (autor) Instalații hidraulice țărănești (mori, pive, vîltori) în subzonele etnografice Rodna și Năsăud 243-256 română, engleză
2002 Revista Bistriței, XVI ANDREI, Mirela (autor) Considerații istoriografice privind evoluția vicariatului Rodnei în secolul al XIX-lea 225-246 română
2007 Revista Bistriței, XXI-2, Istorie UILĂCAN, Iosif (autor) Biserica în perioada comitatului Bistrița-Năsăud (1876-1918) 27-61 română, franceză
2010 Revista Bistriței, XXIV SALONTAI, Sanda (autor) Ruina de la Rodna 297-319 română, engleză
2016-2017 Revista Bistriței, XXX-XXXI SCURTU, Elisabeta (autor) Câteva precizări privind stola din Vicariatul Rodnei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 143-146 română, franceză
2018 Revista Bistriței, XXXII ONOFREIU, Adrian (autor) 1918: Surse și resursa istoriografică pentru județul Bistrița-Năsăud 232-240 română, franceză
1997 Studii și Cercetări Etnoculturale, III PĂIUȘ, Liviu (autor) Activitatea lui Ion Pop Reteganul la Rodna 157-170 română
2000 Studii și Cercetări Etnoculturale, IV-V PĂIUȘ, Liviu (autor) Școala Românească la Rodna 113-127 română
2000 Studii și Cercetări Etnoculturale, IV-V MUREȘANU SILVESTRU, Leontin (autor) Note privind genealogia unor familii rodnene 129-167 română
2001 Studii și Cercetări Etnoculturale, VI SÎNGEORZAN, Emil (autor) Rodna, mare oraș german la 1240? 277-289 română
2012 Studii și Cercetări Etnoculturale, XVII SENI, Ioan (autor) Raport anual la adunarea anuală a societății culturale Astra desp. Nîsîud (20 nov. 2010 - Rodna) 285-294 română
2012 Studii și Cercetări Etnoculturale, XVII Serbările Astrei la Rodna - 20 nov. 2010 - Adunarea anuală a despărțămîntului Astra Năsăud 295-318 română
2012 Studii și Cercetări Etnoculturale, XVII MARȚIAN, Grigore (autor) Raportul Comisiei de Cenzori pentru perioada 1I 2010-31 XII 2010 319-320 română
2013 Studii și Cercetări Etnoculturale, 18 BĂEȘ, Radu-Ioan (autor) Căsătorii care nu respectă tiparele obișnuite, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în vicariatul Rodnei 331-339 română
2013 Studii și Cercetări Etnoculturale, 18 BĂEȘ, Radu-Ioan (autor) Împiedicări în timpul vestirilor în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în vicariatul Rodnei 341-350 română
2013 Studii și Cercetări Etnoculturale, 18 NENIȚOIU, Ana-Maria (autor) Conferințe preoțești în vicariatul Rodnei - studiu de caz - 357-368 română