Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 49 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1967 Acta Musei Napocensis, IV UNC, Gheorghe (autor) Solidaritatea maselor muncitoare din România cu Marea Revoluției Socialistă din Octombrie Studii şi Materiale 307- română
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria istorie 2000-2001 STAN, Constantin (autor) Desăvârșirea unității naționale în toamna anului 1818 și relațiile româno-ruso-ucrainiene Studii 211-223 română (rezumat în engleză)
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria istorie 2000-2001 DIACONU, Crina (autor) Rusia 1917-1921: Revoluție, rărboi civil și implicare externă Miscellanea 273-280 română (rezumat în engleză)
1996 Analele Brăilei, 2 SPINEI, Victor (autor) Arheologia stepei: Popoarele de stepă dintre Volga și Dunăre între secolele VI-X) - Csanad Balint 597-600 română
1996 Analele Brăilei, 2 BOLDUR, Alexandru (autor) Dubla credință a rușilor în secolul al XII-lea 605-608 română
1996 Analele Bucovinei, An III, nr. 1 HOFBAUER, HANS (autor), ROMAN, VIOREL (autor) Bucovina, Basarabia, Moldova (O țară uitată între Europa de Vest, Rusia și Turcia) (Ștefan Purici) 238 română
1936 Analele Dobrogei, XVII ȘLEMCO, Roman (autor) Recherches hidro-biologiques dans les embouchures des fleuves de ka Russie meridionale - Ostroumoff A. 208-208 română
2012 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXIX CĂRUNTU, Mihai-Aurelian (autor) Mărturia unui bucovinean deportat în Siberia în anii primului război mondial 187-196 engleză
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie ȘERBAN, Ioan (autor) Primul corp al voluntarilor transilvăneni și bucovineni din Rusia 533-559 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie ȚUCĂ, Cornel (autor) Despre prizonieratul în Rusia al românilor din armata austro-ungară Istorie Modernă şi Contemporană 379-391 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie CIOBANU, Vitalie (autor) Încartiruirea militarilor ruși în Basarabia (sec. XIX-începutul sec. XX) 629- română
1939-1940 Balcania, II-III REGLEANU, M. (autor) Zece documente turcești din vremea lui Alexandru Ghica Vodă 319-330 română
1941 Balcania, IV OȚETEA, Andrei (autor) Tudor Vladimirescu și mișcarea eteristă în Țările Române, 1821-1822 2-408 română
1943 Balcania, VI SIRUNI, Halop Djololian (autor) Baïrakdar Moustafa Pacha et Manouk-Bey, “Prince de Moldavie” Histoire 54-100 franceză
1943 Balcania, VI MIHORDEA, V. (autor) Les frères Cantacuzène et le projet de révolte des chrétiens des Balkans Histoire 129-144 franceză
1944 Balcania, VII, nr. 1 DRAGOMIR, Silviu (autor) La politique religieuse des Habsbourg et les interventions russes au XVIII-e siècle Histoire 152-172 franceză
1945 Balcania, VIII NĂSTUREL, P. (autor) Scarlat Callimachi et le monastère de Saint Pantéléimon Histoire 179-186 franceză
1995-1996 Biharea, 1995-1996 CRĂCIUN, Cornel (autor) Peisajul în pictura clasică rusă II. Artă 117-130 română
1999-2000 Biharea, 1999-2000 CRĂCIUN, Cornel (autor) Scena de gen în pictura clasică și romantică rusă IV. Artă 341-354 română
2003 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVII SAVU, Ana (autor), ZECK, Adriana (autor) "Tezaurul român de la Moscova … a devenit subiectul unei povești fantastice" Patrimoniu bucureştean 401-428 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI ZĂNESCU, Ionel (autor) România în anii Războiului de Independență (1877-1878) Studii şi articole 197-206 română
2012 Buridava - Studii și Materiale, X DRAGNEA, Mihai (autor) Importanța spațiului maritim în conflictele ruso-bizantine (sec. IX-XI) 126-135 română
1977 Carpica, IX ADĂNILOAIE, Nichita (autor) Cooperarea militară româno-rusă în războiul din 1877-1878 81-104 română
2003 Carpica, XXXII STROE, Laurențiu (autor) Chestiunea Orientală. Rusia și Principatele Romane (1799-1802) 134-146 română
2004 Carpica, XXXIII STROE, Laurențiu (autor) Chestiunea Orientală. Rusia și Principatele Romane (1803-1812) (II) 178-194 română
2005 Carpica, XXXIV LUCACI, Andrei (autor) Aspirațiile europene ale Rusiei în geopolitica contemporană 337-343 română
2006 Carpica, XXXV STROE, Laurențiu (autor) Problema Orientală. Rusia și Principatele Romane (1803-1812) (III) 308-347 română
2009 Carpica, XXXVIII ȘTIRBĂȚ, Gheorghe (autor) Percepția publică românească asupra Rusiei și a politicii sale în vremea războiului neatîrnării. Unele considerații 183-203 română
2013 Carpica, XLII SAMOILENCO, Valentin (autor) Participarea nobilimii din Basarabia în organizarea și activitatea administrativ-locală din secolul al XIX-lea 161-170 română
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 MUȘEȚEANU, Crișan (autor) Lamps from Chersonesos in the historical Museum - Moscow - Chrzanovschi L., Zhuravlev D. 595-597 română
2011 Cibinium BUȘIE, Raluca (autor) Fotografii din Altaiul siberian li Kamchatka ma Muzeul de Etnografie Universală "Frantz Binder" 301-307 română
2006 Crisia, XXXVI ȚĂRĂU, Augustin (autor) Procesul de transformare socialistă a agriculturii în Uniunea Sovietică I. Studii şi articole 211-229 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV ISTRATE, Mircea (autor) Drevniaia hudojestvenaia bronza kavkaza v sobranii gosudarstvennogo Ermitaja 269-270 română
2005 Istros, XII BÎRCĂ, Vitalie (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Reprezentări figurative pe falerele dintre Munții Urali, Caucaz și Balcani (sec. II-A. Chr.) 65-133 română
1997 Memoria Antiquitatis, XXI PLOSCARU, Cristian (autor) Principatele române în politica Rusiei la cumpăna secolelor al XVIII și al XIX-lea. Consecințe ale hatișerifului din 1802 381-398 română
2006 Mousaios, XI DANILOV, Maria (autor) Din istoricul bibliotecilor parohiale din Basarabia 1812-1912 157-177 română
1974 Muzeul Național, I IONESCU, Elena (autor) Documente inedite privitoare la Dimitrie Cantemir păstrate în arhivele din U.R.S.S. 237- 245 română
1978 Muzeul Național, IV Prof. Dr., MACIU, Vasile (autor) Tratativele pentru încheierea convenției româno-ruse din 4/16 aprilie 1877 / 17-23 română
1978 Muzeul Național, IV DUMITRU, Mircea (autor) Despre conținutul și semnificația Convenției româno-ruse din 4/16 aprilie 1877 / Sur le contenu et la signification de la convention roumaine-russe du 4/16 avril 1877 189-194 română
1998 Muzeul Național, X IONIȚĂ, Viorel (autor) Relațiile dintre armata imperială rusă și agricultorii din Vlașca în timpul războiului de independență / The relations between the Russian Imperial army and the farmers of Vlașca during the Independence War / 53-57 română
2011-2012 Oltenia - Studii și Comunicări, XVIII-XIX, seria arheologie-istorie DUMITRESCU RADU, Gabriel (autor) Foreign medals from the collection of the Museum of Oltenia 171-195 engleză
2009 Pontica, XLII, seria supplementum I ILYINA, I.Y. (autor) Grey pottery from the late classical-early hellenistic period Olbia necropolis based on materials from the Hermitage Museum 77-91 engleză
2000 Revista Bistriței, XIV, SIMPOZIONUL "VIAȚĂ PUBLICĂ, VIAȚĂ PRIVATĂ ÎN MEDIUL URBAN TRANSILVĂNEAN" SEMAN, Cosmin (autor) Moise Nicoară în Basarabia - 1839 Naţiune şi minoritate 251-257 română, engleză
2003 Revista Bistriței, XVII PAVEL, Teodor (autor) Politica externă a României în percepția cercurilor politice rusești la începutul secolului XX-lea Istorie 235-239 română
2014 Revista Bistriței, XXVIII MARINESCU, George (autor) Crucea-relicvar (engolpion) de la Herina 197-212 română, engleză
2002 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-2, seria 1999-2000 MORAR, Marcel (autor) Considerații privind intervenția rusă în Transilvania în timpul revoluției din 1848-1849 91-97 română
1966 Studii Clasice, VIII ALEXANDRESCU, Petre (autor) Le symbolisme funéraire dans une tombe de la Péninsule de Taman Comunicări şi studii 75-86 franceză
2004 The Antique Bronzes. Typology, Chronology, Authenticity GULYAEVA, Nadezda (autor) Late Etruscan herlmts in the Hermitage 229-234 engleză
2008 Zargidava - Revistă de Istorie, VII MURARIU, Ioan (autor) Proclamația prințului Mihail Gorceakov din 20 iunie 1853 către Principatele Române II. Istoria românilor 62-65 română