Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 334 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV MARIAN, Monica (autor) Aspecte de vegetație ale unor pajiști din platoul Munților Oaș-Gutîi 192-205 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V POP, Gheorghe (autor) Casa muzeu din Roșiori - locație de valoros potrimoniu național 369-374 română
1967 Acta Musei Napocensis, IV BADER, T. (autor), DUMITRAȘCU, ever. (autor) Așezarea dacică de la Medieșul Aurit Studii şi Materiale 107-126 română
1967 Acta Musei Napocensis, IV NEMETI, I. (autor) Descoperiri funerare din sec. V e.n. lângă Carei Note şi discuţii 499-507 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII BADER, Tiberiu (autor) Tezaurul monetar cu imitații de tip Filip II descoperit la Turulung (jud. Satu Mare) 75-92 română (rezumat în germană)
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 STANCIU, Ioan (autor) Ceramică din secolele III-IV descoperită la Ciumești, jud. Satu Mare 553-568 română
2011 Acta Musei Napocensis, 48-II, seria historica VIRAG, Paula (autor) Evoluția populației în perioada comunistă în județul Satu-Mare Studii 137-146 română
1981 Acta Musei Porolissensis, V GRAD, Cornel (autor) Rapoarte și memorii privind activitatea consiliilor și gărzilor naționale române din comitatele Sătmar, Sălaj, Bihor și Arad (decembrie 1918-martie 1919) Istorie contemporană 507- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII LAZAROVICI, Gheorghe (autor), NEMETI, Ioan (autor) Neoliticul dezvoltat din nord-vestul României (Sălajul, Sătmarul și Clujul) 17- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău IERCOȘAN, Nicolae (autor) Spada de bronz de la Ghenci (jud. Satu Mare) Istorie Veche şi Arheologie 121- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CUCUIEȚ, Lucian (autor) Vechi obiceiuri juridice din Țara Oașului Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 673- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău IERCOȘAN, Neța (autor) Un cuptor de ars ceramică din epoca neolitică descoperit la Căpleni (jud. Satu Mare) Istorie Veche şi Arheologie 73- română
1991 Acta Musei Porolissensis, XIV-XV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău IERCOȘAN, Neța (autor) Așezarea din perioada de tranziție la epoca bronzului de la Sanislau (jud. Satu-Mare) Istorie Veche şi Arheologie 43-60 română
1991 Acta Musei Porolissensis, XIV-XV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ABRUDAN, Paul (autor) Luptele armatei române pentru eliberarea Satmarului în Octombrie 1944 Istorie contemporană 355-365 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău LAZIN, Gheorghe (autor) Un mormînt din secolul III e.n. descoperit la Cehaluț (jud. Satu-Mare) Istorie Veche şi Arheologie 339-346 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CRĂCIUN, Cornel (autor) Activitate culturală în Carei - considerații pentru perioada interbelică Carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 537-571 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CRĂCIUN, Cornel (autor) Reclama în presa românească interbelică din Carei Istoria Culturii 455-482 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău DULGĂU, Bujor (autor) Reuniunea învățătorilor greco-catolici din arhidiaconatul Sătmarului Istorie modernă 277-284 română
1997 Acta Musei Porolissensis, XXI, Romani și barbari la frontierele Daciei Romane / Römer und barbaren an den grenzen des Römischen Dakien GINDELE, Robert (autor), NEMETI, Janos (autor) Beitrage zur geschichte des Careogegend im 2-4 jahrhundert n. Chr. 599-703 germană
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-2, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău HENDEA, Sorin (autor) Investirea Dr. Demetriu Radu în fruntea Episcopiei Greco-Catolice de Oradea și primele reacții ale românilor sătmăreni (1903) Istorie modernă 121-127 română
2004 Acta Musei Porolissensis, XXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-restaurare-conservare GINDELE, Robert (autor), MATEI, Alexandru (autor) Fortificația romană de pământ de tip burgus atașată valului și șanțului roman descoperit la Supurul de Sus, jud. Satu Mare Arheologie clasică şi medievală 283-307 română
2004 Acta Musei Porolissensis, XXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-restaurare-conservare GINDELE, Robert (autor) Spăturile arheologice în așezarea din epoca romană de la Supuru de Jos - Togul Cosmi Arheologie clasică şi medievală 327-337 română
2004 Acta Musei Porolissensis, XXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-restaurare-conservare BUSUIOC, Cristina (autor) Restaurarea icoanei "Iisus învățător" din Colecția Muzeului Județean Satu Mare Restaurare. Conservare 531-538 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă VIRAG, Paula (autor) Aspecte ale migrației populației din comitatul Satu-Mare în America de Nord (1899-1913) Istorie modernă 61-70 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie KACSO, Carol (autor) Contribuții la cunoașterea bronzului târziu din Nord-Vestul Transilvaniei. Cercetările de la Culciu Mare Preistorie 53-66 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii CHIȘ FLORIN, Ioan (autor) Aspecte demografice ale epidemiei de ciumă din 1741-1743 în comitatul Satu Mare Istorie Medie 45-53 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii VIRAG, Paula (autor) Câteva aspecte privind structura educațională și ocupațională a populației comitatului Satu Mare în perioada de început a secolului XX Istorie modernă 125-131 română (şi un rezumat în engleză)
1998 Analele Banatului, VI, seria Arheologie-Istorie IERCOȘAN, Neța (autor), LUCA SABIN, Adrian (autor) Noi descoperiri de artă plastică antropomorfă preistorică din zona Careiului 153-166 română
2012 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXIX ARDELEAN, Radu (autor) Probleme de restaurare la lăzile de breaslă din Colecția Muzeului Județean Satu Mare 359-364 engleză
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Bucovinei - Făt-Frumos, 2 BĂLU, Daniela (autor) Arhitectura populară tradițională din nord-vestul României. Gospodăria țărănească din zona etnografică Codru, județul Satu Mare 109-119 română
1966 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1962-1964 BORZA, Alexandru (autor) Cercetări etnobotanice în Țara Oașului 249-266 română
1975 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VII, seria 1974-1975 BRATU, Delia (autor) Schimbări de nivel cultural și mentalitate oglindite în igiena populară din Țara Oașului 171-194 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X POP, Dumitru (autor) Cu privire la personalitatea folclorului oșenesc 363-370 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 BOCȘE, Maria (autor) Locuința tradițională din Țara Oașului - structuri, funcții, simboluri - 203-273 română
2001 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BARTOS, I. (autor), TOȘA, Ioan (autor) Considerații la studiul așezărilor și arhitecturii populare din zona zona Codru 133-188 română
2009 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-2009 FLORIAN, Andrei (autor) Centrul de ceramică populară Vama 21-31 română
2012 Banatica, 22 MARGINA, Livia (autor) Izvoare de antroponimie și demografie istorică. Conscripțiile cetății Sătmar din 1569-1570 399-400 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII VIRAG, Cristian (autor) Materiale ceramice din G2 de la Carei-Cozard 179-190 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII VIRAG, C. (autor) Materialele neolitice de la Carei - Cozard. Analize de pigmenți 264-264 română
2009 Bonze Age Communities in the Carpathian Basin, I, seria archaeologica KACSO, Carol (autor) Fruhbronzezeitliche graberfelder von Ciumești 33-38 germană
2009 Bonze Age Communities in the Carpathian Basin, I, seria archaeologica NEMETI, Janos (autor) The Hajdubagos/ Pișcolț-Cehăluț Group 203-221 engleză
2011 Bronze Age Rites and Rituals in the Carpathian Basin , IV, seria archaeologica BADER, Tiberius (autor) Grossgrabhugel von Medieșu Aurit/Ranyosmeggyes bez. Satu Mare, Rumanien 189-212 germană
1972 Carpica, V CĂPITANU, Viorel (autor) Paleoliticul din Țara Oașului, studiu arheologic, Centrul de informare și documentare în științele sociale și politice - Bitiri Maria 287-287 română
1972 Centenar Muzeal Orădean PAPADOPOL, Aurel (autor) Contribuții la cunoașterea unor aspecte ale fenologiei și dinamicii păsărilor din județele Bihor și Satu Mare 771-781 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 MONDOC, Mihaela (autor) Găteala capului și podoabele portului tradițional femeiesc din Țara Oașului. O frîntură de frumos dintr-o țară îndepărtată 79-97 română
1974 Crisia, IV DUMITRAȘCU, Sever (autor) Săpăturile arheologice din anul 1970 la Medieșul - Aurit - Castel I. Comunicări prezentate de către participanţii la simpozion 101-106 română
1985 Crisia, XV CIARNĂU, Ion (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Descoperiri neolitice pe Valea Ierului II. Arheologie şi istorie 15-25 română
1991 Crisia, XXI DUMITRAȘCU, Sever (autor), LUCA SABIN, Adrian (autor) Contribuții la cunoașterea neoliticului din nord vestul României (I) Așezarea de la Dumbrava - Medieșul Aurit III. Note 289-295 română
1996-1997 Crisia, XXVI-XXVII PORUMBĂCEAN, Claudiu (autor) Aspecte privind procesul de colectivizare a agriculturii în zona Sătmarului III. Monografii 315-325 română
1996-1997 Crisia, XXVI-XXVII FAUR, Antonio (autor) Considerații în legătură cu atitudinea participanților la conferința regionalei de partid Sat-Mare (19-20 august 1945) față de partidele istorice III. Monografii 357-362 română
2000 Crisia, XXX MIHU, Nicolae (autor), ȚĂRĂU, Augustin (autor) Particularități ale procesului de reinstaurare a administrației românești în județele Satu Mare și Bihor I. Studii şi articole 381-397 română
2000 Crisia, XXX MIHU, Nicolae (autor), ȚĂRĂU, Augustin (autor) Politici electorale practicate de către B.P.D. în alegerile din 19 noiembrie 1946, în județele Satu Mare și Bihor II. Note 543-560 română
2006 Dacia Augusti Provincia- crearea provinciei . Actele simpozionului desfășurat în 13-14 octombrie 2006 la Muzeul Național de Istorie a României GINDELE, Robert (autor), MATEI, Alexandru (autor) Sistemul defensiv roman din nord-vestul Daciei descoperit pron cercetările arheologice de la Supurul de Sus (jud. Satu Mare) și pe baza documentației din izvoarele scrise 181-206 română
2009 Marisia, XXIX , seria arheologie HAGO, Attila-Nandor (autor) Descoperiri din Neoliticul dezvoltat și tîrziu din zona Careiului (jud. Satu-Mare) 15-47 română
2011 Marisia, XXXI, seria arheologie NEMETI, Janos (autor) Archaeological finds belonging to the Late Hallstatt and La Tene period from Cîmin/Kalmand-Krasznapart, Satu Mare County 121-153 engleză
1969 Marmatia, I BITIRI, Maria (autor), SOCOLAN, Aurel (autor) Daste noi cu privire la paleoliticul din Oaș (Descrieri de supradață și mici sondaje) .5- română
1978 Marmatia, 4 Folclor din zona Codrului - Pop D. 529- română
1980 Marmatia, .5-6, seria științe naturale BARBAD, Alexe (autor), EDELSTEIN, Oscar (autor), GIVULESCU, Răzvan (autor), ISTVAN, Dumitru (autor), STAN, Dragoș (autor), STOIA, Sebastian (autor) Cîteva plante fosile din Valea Chitașului, comuna Turț (județul Satu Maqre) .7-9 română
1980 Marmatia, .5-6, seria științe naturale POP, Vasile (autor) Oaspeți de iarnă și specii accidentale în poarta de nord-vest a țării (județele Maramureș și Satu Mare) 98-101 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 URSU, Viorica (autor) În legătură cu memoriul din 1614, adresat autorităților imperiale de românii din ținutul Baia Mare, Chioar și Sătmar 185-193 română
2003 Marmatia, .7-1, seria arheologie-numismatică STANCIU, Ioan (autor) Descoperiri medievale timpurii din județele Satu Mare și Maramureș. Date noi, observații și opinii referitoare la ceramica medievală timpurie din nord-vestul României 249-316 română
2009 Marmatia, .9-1, seria arheologie STANC, Simina (autor) Studiul materialului faunistic provenit din așezarea de la Lazuri - Lubi Tag (județul Satu Mare) 183-198 română
2001 Mousaios, VII DOBRESCU, Adela (autor) Probleme puse de conservarea a două tapiserii din colecția Muzeului Județean Satu-Mare 425-430 română
1975 Muzeul Național, II LAZIN, Gheorghe (autor) Valorificarea cultural-educativă a descoperirilor arheologice de pe teritoriul județului Satu Mare / La mise en valeur culturel-éducative des découvertes archéologiques du territoire du département de Satu Mare 53-55 română
1975 Muzeul Național, II Dr., MIHOC, Blaga (autor) Două documente semnificative din anii 1862 și 1891 privind lupta pentru drepturi și libertăți a populației românești din Lăpuș, Satmar, Chioar și Sălaj / 475-484 română
1975 Muzeul Național, II URSU, Viorica (autor) Constituirea în cadrul secției de istorie a muzeului din Satu Mare a unui fond documentar privind tradițiile culturale românești satmărene / 537-540 română
1993 Revista Bistriței, VII LAZIN, Gheorghe (autor) Un brăzdar de plug din epoca feudal-timpurie descoperit la Acîș (județul Satu Mare) 115-117 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII, SIMPOZIONUL "Familie și societate în Transilvania" PORUMBĂCEAN, Claudiu (autor) Familia Demian. Rolul și locul ei în societatea sătmăreană EROS - CĂSĂTORIE - FAMILIE. Istorie şi familie 93-96 română, engleză
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă BORDEA, Gheorghe (autor) Din lupta de rezistență antifascistă a populației județului Satu-Mare (1940 - 25 octombrie 1944) 5-24 română
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă BENEDEK, Zoltan (autor) Schimbările cursului Someșului și al Crasnei în perioada Pleistocenului superior și a Holocenului 25-34 română
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă DUMITRAȘCU, Sever (autor) Săpăturile arheologice de la Unimăt 41-48 română
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă NEMETI, Janos (autor) Descoperiri funerare din epoca bronzului în jurul Careiului 57-72 română
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă BADER, Tiberiu (autor) Depozitul de bronzuri de la Domănești 75-84 română
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă NEMETI, Ioan (autor) Un mormînt din secolul V descoperit la satul Ghenci, comuna Căuș 121-124 română
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă BURAI, Adalbert (autor) Despre cetatea de tip italian din Satu Mare 125-148 română
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă URSU, Viorica (autor) Lupta populației din județul Satu-Mare pentru Unire 149-158 română
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă BUNTA, Petru (autor) Date privind istoria mișcării muncitorești din Satu Mare (1923-1928) 159-177 română
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă IURAȘCIUC, Ivan (autor) Contribuții la studiul alimentației populare din județul Satu Mare 179-186 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii - Muzeografie IACOȘ, Ion (autor) Mișcarea muncitorească din județul Satu Mare în anii avîntului revoluționar (1918-1921) 5-33 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii - Muzeografie BITIRI, Maria (autor) Evoluția culturii materiale în Paleoliticul din Depresiunea Oaș 35-52 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii - Muzeografie DUMITRAȘCU, Sever (autor) Morminte Coțofeni de incinerație descoperite la Medieșul Aurit 53-62 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii - Muzeografie KACSO, Carol (autor), MACREA, Mihail (autor) Depozitul de bronzuri de la Bătarci 101-112 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii - Muzeografie NEMETI, Ioan (autor) Necropola hallstattiană de la Sanislău 121-149 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii - Muzeografie ZIRRA, Vlad (autor) Noi necropole celtice în nord-vestul României (cimitirele birituale de la Sanislău și Dindești) 151-205 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii - Muzeografie EGYED, A. (autor) Despre problema țărănească în comitatul Satu Mare în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 237-254 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii - Muzeografie BILȚ URSU, Viorica (autor) Din activitatea despărțămîntului Sătmar al "Astrei" 255-269 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii - Muzeografie IURAȘCIUC, Ivan (autor) Arhitectura populară din zona etnografică Codru și obiectele decorative de interior 311-342 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii - Muzeografie CRISTEA, Vasile (autor) Un corn de Alces palmatus Ham. Schmith în balastierea de la Apa - județul Satu Mare 365-371 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii - Muzeografie KARACSONYI, Carol (autor) Parcul dendrologic din Carei 373-385 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii - Muzeografie ERDOS, Iudita (autor) Colecția de artă "Aurel Popp" a Muzeului din Satu Mare 395-399 română
1975 Satu Mare - Studii și Comunicări, III, seria Istorie - Etnografie - Științele Naturii - Muzeografie IACOȘ, Ion (autor) Privire istorică asupra activității P.C.R. Satu Mare în perioada interbelică 7-17 română
1975 Satu Mare - Studii și Comunicări, III, seria Istorie - Etnografie - Științele Naturii - Muzeografie LAZIN, Gheorghe (autor) Cercetări arheologice în sudul județului Satu Mare (zona Tășnad) - I 61-75 română
1975 Satu Mare - Studii și Comunicări, III, seria Istorie - Etnografie - Științele Naturii - Muzeografie BACÎRU, Livia (autor) Stampe medievale reprezentînd cetatea Satu Mare aflate în colecțiile bibliotecii Academiei 77-86 română
1975 Satu Mare - Studii și Comunicări, III, seria Istorie - Etnografie - Științele Naturii - Muzeografie LAZIN, Gheorghe (autor), URSU, Viorica (autor) Un tezaur monetar din sec. al XVII-lea descoprit la Tirșolț 87-96 română
1975 Satu Mare - Studii și Comunicări, III, seria Istorie - Etnografie - Științele Naturii - Muzeografie BUNTA, Petru (autor) Luptele revoluționare ale maselor muncitoare sătmărene în anii 1930-1933 121-139 română
1975 Satu Mare - Studii și Comunicări, III, seria Istorie - Etnografie - Științele Naturii - Muzeografie BABICI, Ion (autor) Manifestări internaționaliste ale sătmărenilor în perioada dintre cele două războaie mondiale 141-147 română
1975 Satu Mare - Studii și Comunicări, III, seria Istorie - Etnografie - Științele Naturii - Muzeografie GERGELY, Ladislau (autor) Din lupta comună a oamenilor muncii români și maghiari din Satu Mare, sub conducerea P.C.R., în perioada interbelică 149-155 română
1975 Satu Mare - Studii și Comunicări, III, seria Istorie - Etnografie - Științele Naturii - Muzeografie INOAN, Mihai (autor) Acțiunile militare pentru eliberarea orașului Satu-Mare și a împrejurimilor sale, octombrie 1944 157-163 română
1975 Satu Mare - Studii și Comunicări, III, seria Istorie - Etnografie - Științele Naturii - Muzeografie IURAȘCIUC, Ivan. (autor), ȘAINELIC, S. (autor) Monumente de arhitectură populară: bisericile de lemn din zona Codru 165-204 română
1975 Satu Mare - Studii și Comunicări, III, seria Istorie - Etnografie - Științele Naturii - Muzeografie IURAȘCIUC, Ivan (autor) Obiecte ceramice de capacitate din centru de olărit Vama 221-230 română
1975 Satu Mare - Studii și Comunicări, III, seria Istorie - Etnografie - Științele Naturii - Muzeografie KARACSONYI, Carol (autor) Contribuții la studiul florei și vegetației terenurilor de interdune din Câmpia Nirului 231-246 română
1975 Satu Mare - Studii și Comunicări, III, seria Istorie - Etnografie - Științele Naturii - Muzeografie BOB, Dorin (autor) Cîteva specii de lepidoptere colectate din fauna județului Satu Mare 247-264 română
1975 Satu Mare - Studii și Comunicări, III, seria Istorie - Etnografie - Științele Naturii - Muzeografie URSU, Viorica (autor) Aspecte locale ale istoriei agrare prezentate în expozițiile muzeului din Satu Mare 265-269 română
1975 Satu Mare - Studii și Comunicări, III, seria Istorie - Etnografie - Științele Naturii - Muzeografie VANCEA, Ernest (autor) Curățirea și conservarea unor tezaure monetare din argint descoperite în județul Satu Mare 277-280 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii FORIȘ, Ioan (autor) Dezvoltarea economico-socială a județului Satu Mare pe coordonatele socialismului 9-24 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii ZIRRA, Vlad (autor) Locuiri din a doua epocă a fierului în Nord-Vestul României (Așezarea contemporană cimitirului Latène de la Ciumești și habitatul indigen de la Berea, jud. Satu Mare) 39-84 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii LAZIN, Gheorghe (autor) Monede antice din colecția Muzeului județean Satu Mare 127-131 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii PAP, Francisc (autor) Comerțul Clujului cu Satu Mare în sec. XVI-XVII (pe baza registrelor clujene de tricesimă) 161-165 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii RADOSAV, Doru (autor) Aspecte ale învățămîntului românesc din sec. XVIII-XIX în Satu Mare 167-180 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii CIUBOTĂ, Viorel (autor) Aspecte ale mișcării memorandistice din județul Satu Mare (1892-1894) 203-211 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii SABĂU, Ioan (autor) Noi date privind lupta populației din județul Satu Mare pentru Unire 213-224 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii BUNTA, Petru (autor) Trăsăturile principale ale mișcării socialiste și muncitorești din Satu Mare la începutul sec. XX 233-255 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii ȘANDRU, D. (autor) Cu privire la aplicarea reformei agrare din 1921 în satele din Munții Codrului 257-267 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii KAKUCS, Lajos (autor) Participarea tineretului din județul Satu Mare la reconstrucția țării (1944-1949) 269-279 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii FLOREA, Virgiliu (autor) O colecție inedită de folclor din Hurezu Mare 301-316 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii BOT, Nicolae (autor) Obiceiuri agrare și pastorale din zona Codrilor Sătmarului (com. Hurezu-Mare) 327-338 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii CIOCAN, Janeta (autor) Băița de sub Codru centru de ceramică nesmălțuită 339-344 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii IURAȘCIUC, Ivan (autor) Arhitectura populară codrenească și din lunca Someșului din a doua jumătate a sec. XIX-lea 345-358 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii KARACSONYI, Carol (autor) Cercetări asupra florei și vegetației terenurilor mlăștinoase din Cîmpia Nirului și Cîmpia Careiului 415-434 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii ARDELEAN, Gavril (autor) Observații geobotanice asupra fînaței Blaja-Tășnad în vederea stabilirii unor măsuri ameliorative 441-450 română
1981-1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii - Muzeografie LAZIN, Gheorghe (autor) Descoperiri dacice din sec. III. î.e.n.-I e.n. în județul Satu Mare Arheologie 69-81 română
1981-1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii - Muzeografie BADER, Tiberiu (autor) Săpăturile arheologice din județul Satu Mare (Partea I-a) Arheologie 143-165 română
1981-1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii - Muzeografie OSZOCZKI, K. (autor) Sigilii folosite de autoritățile administrative comitatense și orașele de pe teritoriul fostului comitat Satu Mare (sec. XIV-XVIII) Istorie 183-201 română
1981-1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii - Muzeografie ANDEA, Avram (autor), ANDEA, Susana (autor) Date despre cartea românească veche din județul Satu Mare Istorie 211-222 română
1981-1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii - Muzeografie BĂRNUȚIU, Elena (autor) Răspîndirea cărților din Țara Românească și Moldova în județul Satu Mare Istorie 229-234 română
1981-1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii - Muzeografie DULGĂU, Bujor (autor) Aspecte ale aplicării reformei agrare din anul 1921 în județul Satu Mare Istorie 419-427 română
1981-1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii - Muzeografie DULGĂU, Bujor (autor), MARINESCU, Sergiu (autor) Aspecte privind reforma agrară din 1945 în județul Satu Mare Istorie 429-435 română
1981-1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii - Muzeografie CORNEANU, Ioan (autor) Organizația județeană Satu Mare a P.C.R. (1944-1946) Istorie 437-452 română
1981-1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii - Muzeografie BURA, Laszlo (autor) Szatmar videki nepi gyermekjatekok Etnografie 519-530 maghiară
1981-1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii - Muzeografie BENEDEK, Zoltan (autor) Hidrogeologia apelor termale din zona județului Satu Mare ŞTIINŢELE NATURII 557-563 română
1981-1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii - Muzeografie IERCOȘAN, Ana (autor), IERCOȘAN, Neța (autor) Cutremure de pământ în județul Satu Mare până la 1900 ŞTIINŢELE NATURII 565-576 română
1981-1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii - Muzeografie NEAGREAN, Gavril (autor) Contribuții micologice. I. Județul Satu-Mare ŞTIINŢELE NATURII 577-595 română
1981-1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii - Muzeografie GERGELY, I. (autor), RAȚIU, O. (autor) Flora "Țării Oașului" (jud. Satu Mare) ŞTIINŢELE NATURII 609-655 română
1986-1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Muzeografie CIONCA, Aneta (autor), LAZIN, Gheorghe (autor) Noi descoperiri dacice din județul Satu Mare Arheologie 85-93 română
1986-1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Muzeografie LAZIN, Gheorghe (autor), POPESCU, Ioan (autor) Monede antice mai recent descoperite în județul Satu Mare Arheologie 95-99 română
1986-1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Muzeografie TOROK, Ioan (autor) Relațiile urbariale în orașul Carei și împrejurimi în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea Istorie 191-206 română
1986-1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Muzeografie GORUN, Gheorghe (autor) Documente sătmărene din timpul răscoalei lui Horea Istorie 207-215 română
1986-1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Muzeografie DULGĂU, Bujor (autor) Din răsunetul răscoalei lui Horea în părțile satmărene Istorie 217-223 română
1986-1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Muzeografie NICA, Florian (autor) Părțile satmărene și preparandia românească din Oradea Istorie 225-237 română
1986-1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Muzeografie CUCUIET, Lucian (autor) Aspecte istorico-etnografice ale satului Prilog (sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea) oglindite în două documente ale vremii Etnografie 311-315 română
1986-1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Muzeografie HAIDUC, Gheorghe (autor) Câteva date noi despre ceramica de Vama Etnografie 317-322 română
1992-1993 Satu Mare - Studii și Comunicări, IX-X, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Conservare - Restaurare CIARNĂU, Ioan (autor), LAZIN, Gheorghe (autor) Monede antice din județul Satu Mare Arheologie 49-56 română
1992-1993 Satu Mare - Studii și Comunicări, IX-X, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Conservare - Restaurare IERCOȘAN, Neța (autor) Săpăturile arheologice din județul Satu Mare (1971-1990) Arheologie 77-90 română
1992-1993 Satu Mare - Studii și Comunicări, IX-X, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Conservare - Restaurare OSZOCZKI, K. (autor) Sigiliile târgurilor și satelor din comitatul Satu Mare în secolele XVI-XIX Istorie 107-122 română
1992-1993 Satu Mare - Studii și Comunicări, IX-X, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Conservare - Restaurare CIUBOTĂ, Viorel (autor) Un document necunoscut privind organizarea Partidului Național Român pe teritoriul Comitatului Satu Mare Istorie 169-175 română
1992-1993 Satu Mare - Studii și Comunicări, IX-X, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Conservare - Restaurare ANTONESCU, Nae (autor) Din istoria presei sătmărene. Ziarul Granița Istorie 177-180 română
1992-1993 Satu Mare - Studii și Comunicări, IX-X, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Conservare - Restaurare FLORUȚ, Sorin (autor) Câteva aspecte ale reformei agrare din 1921 în zona Carei Istorie 187-194 română
1992-1993 Satu Mare - Studii și Comunicări, IX-X, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Conservare - Restaurare CUCUIET, Lucian (autor) Obiceiuri de primăvară și de vară din Țara Oașului Etnografie 203-207 română
1992-1993 Satu Mare - Studii și Comunicări, IX-X, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Conservare - Restaurare IRIMIEȘ, Dumitru (autor) Cărăușitul cu fructe în Târșolț - Oaș. Implicații interetnice și interzonale Etnografie 219-248 română
1992-1993 Satu Mare - Studii și Comunicări, IX-X, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Conservare - Restaurare OLTEAN, Daniela (autor), TOTH, Zoltan (autor) Valorificarea patrimoniului etnografic al Muzeului Județean Satu Mare în expoziția de bază Etnografie 249-252 română
1992-1993 Satu Mare - Studii și Comunicări, IX-X, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Conservare - Restaurare CRĂCIUN, Cornel (autor) Profilul plastic al presei românești interbelice din Satu Mare Artă 297-313 română
1992-1993 Satu Mare - Studii și Comunicări, IX-X, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Conservare - Restaurare ERDOS, Judith (autor) Donația graficianului Paul Erdos (1916-1987) în colecția de artă a Muzeului Județean Satu Mare Artă 315-324 română
1992-1993 Satu Mare - Studii și Comunicări, IX-X, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Conservare - Restaurare BENEDEK, Zoltan (autor) Schița paleohidrografică a sistemului hidrografic Tisa-Someș-Crasna-Ier ŞTIINŢELE NATURII 325-330 română
1992-1993 Satu Mare - Studii și Comunicări, IX-X, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Conservare - Restaurare FAZEKAS, Lorand (autor) Bazinul hidrografic Tur. Caracterizarea hidrologică generală ŞTIINŢELE NATURII 331-338 română
1994-1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Etnografie - Muzeologie - Conservare - Restaurare CUCUIET, Lucian (autor) Județul Satu Mare și convenția de armistițiu între guvernul României și guvernele U.R.S.S., regatul unit al Marii Britanii și S.U.A., semnată la 12 septembrie 1944, la Moscova Istorie 261-267 română
1994-1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Etnografie - Muzeologie - Conservare - Restaurare BURA, Laszlo (autor) Az ertelmisegkepzes muhelye a XIX. Szazadi Szatmaron Cultură şi Civilizaţie 317-332 maghiară
1994-1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Etnografie - Muzeologie - Conservare - Restaurare HAIDUC, Gheorghe (autor) Folclor din Țara Oașului 467-477 română
1994-1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Etnografie - Muzeologie - Conservare - Restaurare OLTEAN, Daniela (autor) Reprezentări antropomorfe și avimorfe în ștergarele decorative din colecția Muzeului Județean Satu Mare 479-494 română
1994-1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Etnografie - Muzeologie - Conservare - Restaurare SIPOȘ, Vasile (autor) Nepi epitkezes a Tovishaton 493-502 maghiară
1994-1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Etnografie - Muzeologie - Conservare - Restaurare TOTH, Zoltan (autor) Ceramica de Vama în colecția Muzeului Județean Satu Mare 503-505 română
1994-1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Etnografie - Muzeologie - Conservare - Restaurare BURA, Laszlo (autor) A megkulonboztetes modjai Bogdandon 507-510 română
1994-1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Etnografie - Muzeologie - Conservare - Restaurare OLTEAN, Daniela (autor) Patrimoniul etnografic al Muzeului Județean Satu Mare, Colecția de textile 511-514 română
1994-1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Etnografie - Muzeologie - Conservare - Restaurare ERDOS, Judith (autor) Expoziția de artă - mijloc de comunicare în Muzeul Județean Satu Mare 515-517 română
1994-1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Etnografie - Muzeologie - Conservare - Restaurare MICLĂUȘ, Doina (autor) Arta portretului în colecția Muzeului Județean Satu Mare 519-522 română
1994-1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Etnografie - Muzeologie - Conservare - Restaurare ENĂCHESCU, Doru (autor) Podișor - (amareu) - casa memorială Vasile Lucaciu, Apa 531-532 română
1994-1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Etnografie - Muzeologie - Conservare - Restaurare MAJOR, Ecaterina (autor) Colecția botanică a secției de științele naturii a muzeului din Carei (preparare, conservare, depozitare) 533-535 română
1994-1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Etnografie - Muzeologie - Conservare - Restaurare ROȘU, Eleonora (autor) Restaurarea unei "cununi de mireasă" din Turț - Țara Oașului 561-565 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Etnografie - Artă - Muzeografie - Științele Naturii - Restaurare și Conservare - Recenzii IERCOȘAN, Neța (autor), LAZIN, Gheorghe (autor) Topoare eneolitice descoperite în județul Satu Mare 15-25 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Etnografie - Artă - Muzeografie - Științele Naturii - Restaurare și Conservare - Recenzii LAZIN, Gheorghe (autor) Un topor de luptă cu disc și spin descoperit la Noroieni (comuna Lazuri, județul Satu Mare) 57-60 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Etnografie - Artă - Muzeografie - Științele Naturii - Restaurare și Conservare - Recenzii NEMETI, Janos (autor) Descoperiri arheologice din epoca Latene de la Ciumești (com. Sanislău, jud. Satu Mare) 61-69 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Etnografie - Artă - Muzeografie - Științele Naturii - Restaurare și Conservare - Recenzii STANCIU, Ioan (autor) Vestigii medievale timpurii din județul Satu Mare 71-91 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Etnografie - Artă - Muzeografie - Științele Naturii - Restaurare și Conservare - Recenzii DULGĂU, Bujor (autor) Fragmente dintr-o cronică sătmăreană. Criza orientală (1875-1878) 141-144 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Etnografie - Artă - Muzeografie - Științele Naturii - Restaurare și Conservare - Recenzii CIUBOTĂ, Viorel (autor) Cooperația și sistemul bancar românesc în județul Satu Mare la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 145-162 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Etnografie - Artă - Muzeografie - Științele Naturii - Restaurare și Conservare - Recenzii ERDELI LIVIU, Gheorghe (autor) Industria morăritului între 1867-1918 în municipiul Satu Mare 169-212 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Etnografie - Artă - Muzeografie - Științele Naturii - Restaurare și Conservare - Recenzii CUCUIET, Lucian (autor) Evacuarea aurorităților românești din județul Satu Mare în urma Dictatului de la Viena 229-231 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Etnografie - Artă - Muzeografie - Științele Naturii - Restaurare și Conservare - Recenzii CZIRA, Vasile (autor), KISS, Imola (autor) O valoroasă armă de vînătoare confecționată șa Satu Mare în prima jumătate a secolului al XIX-lea 257-263 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Etnografie - Artă - Muzeografie - Științele Naturii - Restaurare și Conservare - Recenzii CZIRA, Vasile (autor), KISS, Imola (autor) Apusul unei meserii. Ultimul armurier al Sătmarului 265-268 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Etnografie - Artă - Muzeografie - Științele Naturii - Restaurare și Conservare - Recenzii BURA, Laszlo (autor) A jezsuitak Szarmaron (Szarmarban) 269-282 maghiară
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Etnografie - Artă - Muzeografie - Științele Naturii - Restaurare și Conservare - Recenzii BURA, Laszlo (autor) A szatmarnemeti Romai Katolikus Puspoki Liceum (1804-1852) 283-304 maghiară
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Etnografie - Artă - Muzeografie - Științele Naturii - Restaurare și Conservare - Recenzii KONYA, Laszlo (autor) A szatmari Evabgelikus-reformatus Felsobb Leanakola es Tanitono-Kepzointezet jegyzokonyvei 1903-1909 325-335 maghiară
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Etnografie - Artă - Muzeografie - Științele Naturii - Restaurare și Conservare - Recenzii ANTONESCU, Nae (autor) Bibliografia periodicelor românești satmărene (V) 337-339 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Etnografie - Artă - Muzeografie - Științele Naturii - Restaurare și Conservare - Recenzii DRĂGOESCU, Ion (autor) Etnosocionumismatica zonei Cadru 347-355 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Etnografie - Artă - Muzeografie - Științele Naturii - Restaurare și Conservare - Recenzii HAIDUC, Gheorghe (autor) Bolile umane și medicina populară din zona Oașului 357-373 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Etnografie - Artă - Muzeografie - Științele Naturii - Restaurare și Conservare - Recenzii DULGĂU, Bujor (autor), KISS, Imola (autor) Comori de artă religioasă. Potirul gotic din Apa 375-384 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Etnografie - Artă - Muzeografie - Științele Naturii - Restaurare și Conservare - Recenzii KISS, Imola (autor) O piesă de excepție din colecția Muzeului județean Satu Mare 385-396 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Etnografie - Artă - Muzeografie - Științele Naturii - Restaurare și Conservare - Recenzii MICLĂUȘ, Doina (autor) Henri Catargi în sălile Muzeului de Artă Satu Mare 397-401 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Etnografie - Artă - Muzeografie - Științele Naturii - Restaurare și Conservare - Recenzii FAZEKAS, Lorand (autor) Situația actuală a Galliformelor în județul Satu Mare 409-416 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Etnografie - Artă - Muzeografie - Științele Naturii - Restaurare și Conservare - Recenzii SZABO, Andrei (autor) Biotipuri relictare din județul Satu.Mare. Rariștea cu ariniș băltit de la Mujdeni 417-421 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Etnografie - Artă - Muzeografie - Științele Naturii - Restaurare și Conservare - Recenzii SZABO, Iuliu (autor) Fluturi de zi (Rhapalocera) din județul Satu Mare după cercetările autorului din 1972 pînă în prezent 427-431 română
1997 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIV, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Artă și Etnografie - Muzeografie - Restaurare și Conservare IERCOȘAN, Neța (autor) Descoperiri arheologice în așezarea neolitică tîrzie de la Carei "Cozard" Groapa nr. 2 23-58 română
1997 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIV, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Artă și Etnografie - Muzeografie - Restaurare și Conservare EL SUSI, Georgeta (autor) Resturile de faună din groapa neolitică tîrzie de la Carei - Cozard (G2), județul Satu Mare 59-62 română
1997 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIV, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Artă și Etnografie - Muzeografie - Restaurare și Conservare LAZIN, Gheorghe (autor), POP, Speranța (autor) O nouă descoperire aparținînd culturii Suciu de Sus (Așezarea de la Tătărești, jud. Satu Mare) 75-84 română
1997 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIV, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Artă și Etnografie - Muzeografie - Restaurare și Conservare NEMETI, Janos (autor) Spada descoperită incidental la Ciumești (com. Sanislău) 111-114 română
1997 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIV, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Artă și Etnografie - Muzeografie - Restaurare și Conservare LAZIN, Gheorghe (autor) Rectificări privind două monede romane imperiale descoperite în județul Satu Mare 119-122 română
1997 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIV, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Artă și Etnografie - Muzeografie - Restaurare și Conservare DULGĂU, Bujor (autor) Sigilii ale locurilor de adeverire aplicate pe documente sătmărene 133-140 română
1997 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIV, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Artă și Etnografie - Muzeografie - Restaurare și Conservare CZIRA, Vasile (autor) Panoplii satmărene. Cornuri pentru praful de pușcă 147-173 română
1997 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIV, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Artă și Etnografie - Muzeografie - Restaurare și Conservare BALOGH, Geza (autor) Kivandorlas Szatmar varmegyebol az 1880-s evektol az rlso vilaghaboruig 175-188 maghiară
1997 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIV, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Artă și Etnografie - Muzeografie - Restaurare și Conservare ERDELI LIVIU, Gheorghe (autor) Industria materialelor de construcții în municipiului Satu Mare la sfîrșitul secolului XIX-lea și la începutul secolului XX 189-216 română
1997 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIV, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Artă și Etnografie - Muzeografie - Restaurare și Conservare CIUBOTĂ, Viorel (autor) Directoriul comunist la Satu Mare în martie-aprilie 1919 221-228 română
1997 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIV, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Artă și Etnografie - Muzeografie - Restaurare și Conservare PORUMBĂCEAN, Claudiu (autor) Aspecte privind istoria Partidului Național Țărănesc. Organizația județului Sat Mare 233-246 română
1997 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIV, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Artă și Etnografie - Muzeografie - Restaurare și Conservare HAIDUC, Gheorghe (autor) Istoria comunității evreiești din comuna Vama-Oaș de la venirea lor pe aceste meleaguri pînă la emigrarea acestora în Izrael 247-274 română
1997 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIV, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Artă și Etnografie - Muzeografie - Restaurare și Conservare DĂRĂBAN, Dorin (autor) Acțiunea de deportare a șvabilor sătmăreni - 1945 275-282 română
1997 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIV, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Artă și Etnografie - Muzeografie - Restaurare și Conservare ANTONESCU, Nae (autor) Istoria presei sătmărene 283-288 română
1997 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIV, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Artă și Etnografie - Muzeografie - Restaurare și Conservare BURA, Laszlo (autor) A Szatmarnemeti romai katolikus polgari iskolai tanitonokepzo intezet 299-330 maghiară
1997 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIV, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Artă și Etnografie - Muzeografie - Restaurare și Conservare KISS, Imola (autor) Maeștiri satmăreni de odinioară 333-352 română
1997 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIV, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Artă și Etnografie - Muzeografie - Restaurare și Conservare MICLĂUȘ, Doina (autor) Țara Oașului în creația lui Ion Țîntaș 353-358 română
1997 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIV, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Artă și Etnografie - Muzeografie - Restaurare și Conservare TOTH, Zoltan (autor) Cahle din colecția Muzeului Județean Satu Mare 383-394 română
1997 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIV, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Artă și Etnografie - Muzeografie - Restaurare și Conservare PUSKAS, Eva (autor) Restaurarea și punerea în valoare a unor obiecte descoperite pe șantierul arheologic Lazuri (județul Satu Mare) 443-450 română
1997 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIV, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Artă și Etnografie - Muzeografie - Restaurare și Conservare COBUSCEANU, Roxana (autor) Restaurarea unor podoabe celtice provenite din necropola celtică de la Pișcolț 451-460 română
1997 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIV, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Artă și Etnografie - Muzeografie - Restaurare și Conservare SULYOK, Vasile (autor) Metode de conservare a obiectelor arheologice descoperite în urma săpăturilor de la Lazuri (județul Satu Mare) 465-468 română
1998-1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Artă și Etnografie - Muzelogie - Restaurare și Conservare IERCOȘAN, Neța (autor) Așezarea eneolitică timpurie de la Vezendiu (jud. Satu Mare) 19-33 română
1998-1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Artă și Etnografie - Muzelogie - Restaurare și Conservare POP, Alin (autor), POP, Speranța (autor) Descoperiri arheologice în perimetrul localității Valea Vinului 34-44 română
1998-1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Artă și Etnografie - Muzelogie - Restaurare și Conservare ARDEVAN, Radu (autor), LAZIN, Gheorghe (autor) Monede antice din Județul Satu Mare 71-74 română
1998-1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Artă și Etnografie - Muzelogie - Restaurare și Conservare GINDELE, Robert (autor), NEMETI, Janos (autor) Așezarea din epoca romană de la Pișcolț-Lutărie 75-102 română
1998-1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Artă și Etnografie - Muzelogie - Restaurare și Conservare LAZIN, Gheorghe (autor) Județul Satu Mare - Bibliografia perioadei secolelor II-IV 107-113 română
1998-1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Artă și Etnografie - Muzelogie - Restaurare și Conservare STANCIU, Ioan (autor) Așezarea slavă timpurie de la Lazuri - "Lubi tag", jud. Satu Mare (cercetările arheologice din anii 1977, 1993-1995). Contribuții la cunoașterea secolelor 6-7 în zona Tisei superioare 114-266 română
1998-1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Artă și Etnografie - Muzelogie - Restaurare și Conservare BALOGH, Geza (autor) Gencs telepulesenek nepessegi es gazdasagi viszonyai a XVIII. Szazad vegen - a XIX. Szazad elejen 307-316 maghiară
1998-1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Artă și Etnografie - Muzelogie - Restaurare și Conservare DULGĂU, Bujor (autor) Considerații privind manifestările pașoptiste din zona Sătmarului 323-327 română
1998-1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Artă și Etnografie - Muzelogie - Restaurare și Conservare CUCUIET, Lucian (autor) Mărturii ale trecerii lui Iuliu Maniu prin părție sătmărene 403-406 română
1998-1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Artă și Etnografie - Muzelogie - Restaurare și Conservare PORUMBĂCEAN, Claudiu (autor) Momemente din istoria Partidului Național Liberal - Organizația județului Satu Mare în perioada interbelică (1919-1938) 441-446 română
1998-1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Artă și Etnografie - Muzelogie - Restaurare și Conservare DĂRĂBAN, Dorin (autor) Activitatea politică și propaganda electorală liberală în "Gazeta Sătmarului" (1928-1931, 1934-1938) 447-452 română
1998-1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Artă și Etnografie - Muzelogie - Restaurare și Conservare CIRCA, Andrada (autor) 50 de ani de teatru românesc de stat la Satu Mare 453-460 română
1998-1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Artă și Etnografie - Muzelogie - Restaurare și Conservare BURA, Laszlo (autor) Zsido oktatas Szatmarban 471-482 maghiară
1998-1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Artă și Etnografie - Muzelogie - Restaurare și Conservare TOROK, Istvan (autor) Az 1873 as kolerajarvany Szatmarnemetiben 489-494 maghiară
1998-1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Artă și Etnografie - Muzelogie - Restaurare și Conservare ANTONESCU, Nae (autor) Istoria presei careiene - studiu provizoriu 507-514 română
1998-1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Artă și Etnografie - Muzelogie - Restaurare și Conservare HAIDUC, Gheorghe (autor) Scurtă monografie a Băilor Puturoasa de pe terotoriul comunei Vama, de la începuturile acestora și pînă în zile noastre (1998) 515-530 română
1998-1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Artă și Etnografie - Muzelogie - Restaurare și Conservare ENYEDI, Ștefan (autor) Orgile orașului Satu Mare 531-556 română
1998-1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Artă și Etnografie - Muzelogie - Restaurare și Conservare MICLĂUȘ, Doina (autor) Pictori clujeni în colecția de artă a Muzeului Județean Satu Mare 637-647 română
1998-1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Artă și Etnografie - Muzelogie - Restaurare și Conservare MICLĂUȘ, Doina (autor) Acuarela în colecția de Artă a Muzeului Județean Satu Mare 649-656 română
1998-1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Artă și Etnografie - Muzelogie - Restaurare și Conservare DĂNILĂ, Claudia (autor) Valorificarea patrimoniului etnofrafic al muzeului în cadrul expoziției de bază 657-662 română
1998-1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Artă și Etnografie - Muzelogie - Restaurare și Conservare FAZEKAS, Lorand (autor) Adatok a golya-akatuak biologiajahoz es elterjedesehez Szatmar megyeben 663-672 maghiară
1998-1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Artă și Etnografie - Muzelogie - Restaurare și Conservare OLARIU, Gheorghina (autor) Analiza fragmentelor textile cu fir metalic din cimitirul feudal de la Carei-Bobal, județul Satu Mare 705-708 română
1998-1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Artă și Etnografie - Muzelogie - Restaurare și Conservare ROȘU, Eleonora (autor) Restaurarea accesoriilor descoperite în complexul arheologic Hodod 713-718 română
2000-2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI, nr. I, seria Arheologie NEMETI, Janos (autor) Mormîntul de incinerație în urnă descoperit la Carei - Bobald din epoca bronzului timpuriu și problematica acestei perioade din nord-vestul Transilvaniei 31-37 română
2000-2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI, nr. I, seria Arheologie MARTA, Liviu (autor) Un complex arheologic din epoca mijlocie a bronzului descoperit la Halmeu 39-46 română
2000-2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI, nr. I, seria Arheologie MARCU-ISTRATE, Daniela (autor), SZOCS PETER, Levente (autor) Sondaje arheologice la biserica reformată din Hodod (jud. Satu Mare) 113-120 română
2000-2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă GORUN BLANKA, Sidonia (autor) Două privilegii imperiale din secolul al XVII.lea referitoare la "grecii" din Satu Mare. 39- română
2000-2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă BALOGH, Geza (autor) Chestionarul cu 9 puncte al localității Micula, județul Satu Mare 45- maghiară
2000-2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă VIRAG, Paula (autor) Deviații comportamentale ale familiei din Țara Oralului în secolul XIX 65- română
2000-2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă GLUCK, Eugen (autor) Populația evreiească din părțile Sătmarului la 1848 71- română
2000-2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă HENDEA SORIN, Vasile (autor) Evoluția instituțiilor de credit din comitatul Sătmar, în epoca dualistă 77- română
2000-2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă VIRAG, Paula (autor) Aspecte ale căsătoriei în Țara Oașului (satul Moișeni, 1900-1950) 105- română
2000-2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă CIUBOTĂ, Viorel (autor) Der Krieg der Sathmarer Rumanen fur die Vereinigung (1919-1919) 109- germană
2000-2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă PORUMBĂCEAN, Claudiu (autor) Transformări petrecute în structurile politico-administrative și social-economice sătmărene. Consolidarea noului regin comunist (1947) 131- română
2000-2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă ȚĂRĂU, Augustin (autor) Debutul procesului de a agriculturii îm județul Satu Mare 143- română
2000-2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă DĂRĂBAN, Dorin (autor) Aspecte ale desființării regiunii Maramureș și reîndințării județului Satu Mare 157- română
2000-2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă HAIDUC, Gheorghe (autor) Monografia Băilor Valea Măriei din Vama Oaș 179- română
2000-2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă HORVAT LIUBA, Irina (autor) Minoritatea ucrainiană din Satu Mare. Raport de cercetare 307- română
2000-2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă HORVAT LIUBA, Irina (autor), NOGRADI, Alina (autor) Construirea identității la ucrainienii din Satu Mare 325- română
2000-2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă ERDOS, Judith (autor), KISS, Imola (autor) Secession la Satu Mare. Clădirea hotelului "Dacia" 341- română
2000-2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă VARGA, Emese (autor) Restaurarea unei piese de înbrăcăminte sin portul popular oșenesc - uioșul 399- română
2000-2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă BĂLU, Daniela (autor) Manifestări științifice . Sesiunea Națională de Etnografie 413- română
2000-2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă BĂLU, Daniela (autor) Fondul "Prefectura județului Satu Mare 1402-1919 419- română
2000-2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă BĂLU, Daniela (autor) Oameni din Sătmar - Dulgău B., Porumbăcean C. 420- română
2000-2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă GRAD, Cornel (autor) Cultură satmăreană în presa interbelică - Toduț Gh. 423- română
2000-2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă GRAD, Cornel (autor) Cultură și literatură în ținuturile Satmarului. Dicționar (1700-2000) 424- română
2000-2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă VIRAG, Paula (autor) Nașterea unei biserici. Biserica greco-catolică din Sătmar în primul ei secol de existență (1667-1761) - Ghitta O. 427- română
2005 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXII, nr. I, seria Arheologie MOLNAR, Zsolt (autor) Habitatul culturii Otomani din Cîmpia Careiului și Valea Eriului 33- română
2005-2007 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXII-XXIV, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă DULGĂU, Bujor (autor) Reminiscențe ale instituției voievodale în Sătmar (sec. XVI-XIX) 15. română
2005-2007 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXII-XXIV, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă BOGDAN, Florin (autor) Un exemplar necunoscut al unei tipărituri sibiene din secolul al XVII-lea 19- română
2005-2007 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXII-XXIV, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă MERAI, Dora (autor) Bobald - un sat sătmărean dispărat în lumina izvoarelor scrise 23- maghiară
2005-2007 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXII-XXIV, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă CIUBOTĂ, Viorel (autor) O scrisoare inedită din războiul pentru independență aflată în colecțiile Muzeului Județean Satu Mare 45- română
2005-2007 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXII-XXIV, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă VIRAG, Paula (autor) Structura confesională a comitatului Satu Mare 49- română
2005-2007 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXII-XXIV, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă KALOCSAI, Peter (autor) Începutul transportului public în Satu Mare la turnura secolelor al XIX-lea și al XX-lea 57- maghiară
2005-2007 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXII-XXIV, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă PORUMBĂCEAN, Claudiu (autor) Industria satmăreană în perioada interbelică 145- română
2005-2007 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXII-XXIV, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă VIMAN, Ioan (autor) Școala profesională și Liceul industrial de fete din Satu Mare 161- română
2005-2007 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXII-XXIV, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă DANCU, Pal (autor) Episcopia romano-catolică de Satu Mare în toamna anului 1944 191- maghiară
2005-2007 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXII-XXIV, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă BURA, Laszlo (autor) Efectul și consecințele revoluției maghiare din 1956 în județele Satu Mare și Maramureș 269- maghiară
2005-2007 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXII-XXIV, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă LOBONȚ-PUȘCAȘ, Maria (autor) Oluri de npnaș din colecția Muzeului Județean Satu Mare - ceramică de Vama 291- română
2005-2007 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXII-XXIV, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă SZILAGYI, Levente (autor) Scrisorile unui tîmplar dintr-o breaslă satmăreană deportat în Uniunea Sovietică 295- maghiară
2005-2007 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXII-XXIV, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă GRIGORESCU, Felicia (autor) Cimitirul ortodox evreiesc de la Satu Mare 321- română
2005-2007 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXII-XXIV, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă BUSUIOC CRISTINA, Oana (autor) Restaurarea unei icoane pe sticlă din colecția Muzeului Județean Satu Mare 345- română
2005-2007 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXII-XXIV, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă KINCES, Diana (autor) Muzeul Cercului Kolcsey 1891-1918. Primii pași în crearea muzeului satmărean 379- română
2007 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXIII-XXIV-I, seria Arheologie KADAS, Zoltan (autor), VIRAG, Cristian (autor) Așezarea neolitică de la Medieșu Aurit - Togul lui Schweitzer .5- română
2007 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXIII-XXIV-I, seria Arheologie ASTALOȘ, Ciprian (autor) Descoperiri funerare neolitice din județul Satu Mare 73- română
2007 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXIII-XXIV-I, seria Arheologie MARTA, Liviu (autor) Groapa 154 a așezării din epoca bronzului de la Lazuri. Depunere de obiecte aflate în legătură cu producerea berii preistorice 111- română
2007 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXIII-XXIV-I, seria Arheologie TIMOC, Călin (autor) Obiecte de factură romană descoperite la Petea (jud. Satu Mare) 185- română
2008 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXV, nr. I, seria Arheologie HAGO ATTILA, Nandor (autor) Descoperiri aparținînd culturii Criș din zona Careiului .5- română
2008 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXV, nr. I, seria Arheologie VIRAG, Cristian (autor) Materiale ceramice neolitice de la Călinești - Dîmbul Sfintei Mării 35- română
2008 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXV, nr. I, seria Arheologie NEMETI, Janos (autor) Descoperiri arheologice din epoca bronzului tîrziu și epoca fierului mijlociu din hotarele localităților Foieni-Berea-Ciumești (județul Satu Mare) 71- română
2008 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXV, nr. I, seria Arheologie GINDELE, Robert (autor) Descoperiri arheologice din epoca romană și prima epocă a migrațiilor din Sanislău-Ciumești-Berea 125- română
2008 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXV, nr. I, seria Arheologie SZOCS PETER, Levente (autor) Satu Mare - Piața de vechituri. Raport de supraveghere arheologică 145- română
2008 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXV, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă BELEAN, Ioan (autor) Contribuția școlii satmărene la realizarea statului național unitar român română
2008 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXV, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă LĂSTUN, Doru (autor) Lupta preoților români sătmăreni pentru unitate națională română
2008 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXV, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă FAZEKAS, Lorand (autor) La Satu Mare s-a născut Katona Mihaly precursorul geografiei fizice 29- maghiară
2008 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXV, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă BURA, Laszlo (autor) Documente privind elevii Gimnaziului Regal Major și Liceului Episcopal Romano Catolic de Satu Mare 37- română
2008 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXV, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă VIMAN, Ioan (autor) Aspecte privind evoluția Învățămîntului Pedagogic în Sat Mare (1779-1940) 65- română
2008 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXV, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă VIRAG, Paula (autor) Căsătorii mixte în orașul Satu Mare la sfîrșitul secolului al XIX-lea așa cum sunt reflectate în registrele parohiale romano-catolice 83- română
2008 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXV, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă KIBCES, Diana (autor) 100 de ani de la învințarea bînciu "Vulturul" din Tășnad 95- română
2008 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXV, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă POP, Marin (autor) Organizarea Partidului Național Român din județul Satu Mare și primele două alegeri parlamentare de după marea unire (noiembrie 1919 și iunie 1920) 137- română
2008 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXV, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă TĂUT IOAN, Liviu (autor) Începuturile poliției românești pe teritoriului județului Satu Mare (1919-1940) 173- română
2008 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXV, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă VIRAG, Paula (autor) Situația demografică din Satu Mare în perioada Marii Uniri 179- română
2008 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXV, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă DANCU, Pal (autor) Activitatea asociației KALOT în dieceza catolică de Satu Mare, în rimpul celui de al doilea război modial 185- maghiară
2008 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXV, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă HAMORI, Peter (autor) Biserica de stat și politica. Izvoare privind istoria greco-catolicilor maghiaridin satu Mare, 1940-1944 203- română
2008 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXV, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă TAMAS, Sarandi (autor) Considerații privind primul val de recrutare SS din 1942 în județul Satu Mare 223- română
2008 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXV, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă TOTH, Zoltan (autor) Arhitectura zonei de cîmpie din comuna Pir 361- română
2008 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXV, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă TOTH, Zoltan (autor) Arhitectura gospidărilor țărănești din comuna Supuru de Sus 367- română
2008 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXV, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă BUSUIOC, Cristina (autor) Restaurarea unei icoane pe lemn aparținînd bisericii de lemn din Soconzel 395- română
2008 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXV, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă KINCES, Diana (autor), OLARIU, Gheorghina (autor) Conservarea patrimoniului industrial. Mori din județul Satu Mare 405- română
2010 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVI, nr. I, Amurgul Mileniului II a. Chr. în Câmpia Tisei și Transilvania. Simpozion Satu Mare 18-19 iulie 2008, seria Arheologie NEMETI, Janos (autor) Acîș - Rătul lui lui Veres (Veres-ret). The Late Bronze Age settlement 265- engleză
2010 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVI, nr. I, Amurgul Mileniului II a. Chr. în Câmpia Tisei și Transilvania. Simpozion Satu Mare 18-19 iulie 2008, seria Arheologie MARTA, Liviu (autor) Lăpuș II-Gava I Discoveries în the Plain of Satu Mare 319- engleză
2010 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVI, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă IEGAR, Diana (autor), SZOCS PETER, Levente (autor), TAMAS, Sarandi (autor) Direcții de evoluție urbană în istoria orașului Satu Mare 19- română
2010 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVI, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă HOTCA OVIDIU, Mihai (autor) Țara Oașului în zbuciumul istoric de la cumpăna secolelor XVII-XVIII 39- română
2010 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVI, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă BURA, Laszlo (autor) Formarea intelectualității greco-catolice din Sătmar în prima jumatate a secolului al 19-lea 49- maghiară
2010 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVI, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă CIUBOTĂ, Viorel (autor) Greco-catolicii sătmăreni la sfîrșitul veacului al XVIII-lea 61- română
2010 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVI, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă VIRAG, Paula (autor) Calendarul căsătoriilor în lumea rurală din comitatul Satu Mare la sfărșitul secolului XIX - începutul secolului XX 75- română
2010 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVI, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă TAMAS, Sarandi (autor) Stat și biserică. Strategii și mijloace de regermanizare a șvabilor satmăreni 85- română
2010 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVI, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă DANCU, Pal (autor) Documente legate de deportarea evreilor păstrate în arhivele din Satu Mare 101- română
2010 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVI, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă CZIKKER, Andras (autor) File din istoria electrificării județului Satu Mare 115- română
2010 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVI, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă LEVAI, Iosif (autor), LOBONȚ PUȘCAȘ, Maria (autor) Meșteșuguri și meșteri satmăreni 157- română
2010 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVI, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă TOTH, Zoltan (autor) Case și gospodării țărănești din comuna Medieșu Aurit și satele aparținătoare 169- română
2010 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVI, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă SZILAGYI, Levente (autor) Efectul graniței de stat asupra relațiilor dintre Urziceni și Vallaj 179- maghiară
2010 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVI, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă OLARIU, Gheorgina (autor) Investigații ale picturii tavanului casetat al Bisericii Reformate Băbești, județul Satu Mare 197- română
2010 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVI, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă BUSUIOC, Cristina (autor) Studiu de caz. Tevan casetat pictat - biserica reformată Băbești 203- română
2010 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVI, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă COBUSCEANU, Roxana (autor) Restaurarea unor piese metalice medievale descoperite la biserica reformată din Acîș 207- română
2011 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVII, nr. I, seria Arheologie HAGO ATTILA, Nandor (autor) Așezarea neolitică tîrzie de la Crei-Kozard (jud. Satu Mare) .5- română
2011 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVII, nr. I, seria Arheologie VIRAG, Cristian (autor) Așezarea neolitică de la Nyeregyhaza-Oros 23- română
2011 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVII, nr. I, seria Arheologie NEMETI, Janos (autor) Descoperiri eneolitice de la Carei-Stația de epurare 61- română
2011 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVII, nr. I, seria Arheologie MARTA, Liviu (autor), NEMETI, Janos (autor) Descoperiri de bronzuri din Sătmar 89- română
2011 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVII, nr. I, seria Arheologie LAZIN, Gheorghe (autor) Grupul de cuptoare pentru ceramică aparținînd dacilor liberi descoperit în localitatea Lazuri)jud. Satu Mare) 177- română
2011 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVII, nr. I, seria Arheologie DUMITRAȘCU, Sever (autor) Medieșul Aurit și Biharea - centre de olărie în Crișana 181- română
2011 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVII, nr. I, seria Arheologie SZOCS PETER, Levente (autor) Cercetări arheologice preventive la Satu Mare "Teatrul de Vară" 235- română
2011 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVII, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă-Restaurare-Conservare HOTCA OVIDIU, Mihai (autor) Societatea în Țara Oașului la începutul modernității .11- română
2011 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVII, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă-Restaurare-Conservare BĂLU, Daniela (autor) Evreii sătmăreni în decumente istorice 67- română
2011 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVII, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă-Restaurare-Conservare DEACONU, Anca (autor) Casa Muzeu Tășnad 75- română
2011 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVII, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă-Restaurare-Conservare DOBRESCU, Adela (autor) Tehnică și estetică în colecția de scoarțe maramureșene a Muzeului Județean Satu Mare 189- română
2012 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVIII, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă-Restaurare-Conservare BURA, Laszlo (autor) Iezuiții în Sătmar 33-42 română
2012 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVIII, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă-Restaurare-Conservare SZOCS PETER, Levente (autor) Clădirile conventului iezuit din Satu Mare 43-54 română
2012 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVIII, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă-Restaurare-Conservare VIRAG, Paula (autor) Cîteva aspecte privind mortalitatea în comitatul Satu Mare în a doua jumătate a secolului XIX și începutul secolului XX 55-61 română
2012 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVIII, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă-Restaurare-Conservare OLARIU, Gheorgina (autor) Patrimoniul industrial din zona centrelor urbane ale județului Satu Mare (I) Tășnad 105-114 română
2012 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVIII, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă-Restaurare-Conservare BUSUIOC CRISTINA, Oana (autor) Propuneri de restaurare a iconostasului Bisericii Ortodoxe din Supurul de Sus "Intrarea Maicii Domnului în Biserică", județul Satu Mare 115-128 română
2012 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVIII, nr. I, The Gava Culture in the Tisa Plain and Transylvania. Symposium Satu Mare 17-18 June, seria Arheologie KACSO, Carol (autor) Contributions to the knowledge of the Late Bronze Age in north-western Transylvania. Researches from Culciu Mare 159-168 engleză
2001 Studii și Cercetări Etnoculturale, VI CREANGĂ-ASTALOȘ, Alina (autor), HORVAT, Liuba (autor) Prestigiul social în arhitectura contemporană din Oaș 232-243 română
2011 Studii și Cercetări Etnoculturale, XVI TUTULA, Vasile (autor) Profesorul Octavian Ruleanu, redactor la revista socială-literară "Afirmarea" din Satu Mare (1936-1940) 125-136 română