Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 41 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2011 Acta Moldaviae Septentrionalis, X PRODAN, Andrei-Liviu (autor) Sighișoara, orașul muzeu, trecut istoric și oportunități turistice (I) 82-93 română
2012 Acta Moldaviae Septentrionalis, XI PRODAN, Andrei-Liviu (autor) Sighișoara medievală și modernă - muzeu în aer liber (II) 40-64 română
1968 Acta Musei Napocensis, V MITROFAN, I. (autor), MOLDOVAN, Gheorghe (autor) Castrul roman de la Sighișoara Studii şi Materiale 99-109 română (rezumat în germană)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII MITROFAN, Ioan (autor) Inscripțiile de la "Pîrîul Hotarului" (Sighișoara) 99-110 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 BALTAG, Gheorghe (autor) O fibulă de formă necunoscută descoperită la Sighișoara - Dealul Viilor (sec. IC-V e.n) 619-622 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie EL SUSI, Georgeta (autor) Fauna din așezarea dacică de la Sighișoara "Wietenberg" (judeșul Mureș) 511-524 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II SALONTAI, Mihaela-Sanda (autor) Unele observații privind arhitectura bisericii mănăstirii din Sighișoara 347-357 română
2005 Arheologia Medievală, V RUSU ADRIAN, Andrei (autor) Sighișoara înainte de Sighișoara. Elemente de demografie și habitat în bazinul mijlociu al Tîrnavei Mari din preistorie pînă în sec. al XIII-lea d. Hr. Cu privire specială asupra zonei municipiului Sighișoara 218- română
2007 Arheologia Medievală, VI LĂZĂRESCU, Vlad-Andrei (autor) Sighișoara - "Dealul Viilor". Monografie arheologică - Harhoiu R., Baltag Gh. 255-257 română
1994 Crisia, 1994 CRĂCIUN, Cornel (autor) Cultură și reclamă în Sighișoara interbelică I. Studii şi articole 207-231 română
2004 Cumidava, XXVII ANTIHI, Adriana (autor) Mărturii ale meșteșugului orologeriei, aflate în patrimoniul Muzeului de Istorie Sighișoara : meșterul Johann Kirchel și figurinele sale 126-136 română
2004 Cumidava, XXVII MIHAI, Adonis (autor) Considerații privind începuturile învățămîntului românesc la Sighișoara (sfîrșitul secolului al XVIII-lea și secolul al XIX-lea) 169-181 română
2004 Cumidava, XXVII CIOTLOȘ, Niculina (autor) Depozitatea bunurilor muzeale din Muzeul de Istorie Sighișoara 355-364 română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie BALTAG, Gheorghe (autor) Ceramica daco-getică în cetatea Sighișoara 89- română
1977 Marisia, VII, seria arheologie-istorie-etnografie EDROIU, Nicolae (autor) Vechi forme românești de jurământ (sec. XVII) însemnate pe colecții de legi săsești tipărite și păstrate în biblioteca documentară din Sighișoara 103- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie HICA-CÎMPEANU, Ioana (autor), MUREȘAN, Alexe (autor) Un mormînt din secolul al VI-lea e.n la Schișoara 761- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie BALTAG, Gheorghe (autor) Date pentru un studiu arheologic al zonei municipiului Sighișoara 75- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie BALTAG, Gheorghe (autor), HARHOIU, R. (autor), PETICĂ, Mihai (autor) Ceramica din secolele IV-V e.n. din așezarea de la Sighișoara - Dealul Viilor 51- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie PLOEȘTEANU, Grigore (autor) Contribuții la cunoașterea vieții politice și culturale a românilor sighișoreni în epoca modernă (1848-1914) 111- română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie PETICĂ, Mihai (autor), URSUȚ, Dorin (autor) Aspecte privind ridicarea topografică a așezării prefeudale de la Sighișoara - Dealul Viilor 433-438 română
1992 Marisia, XV-XXII, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie MELINTE, Șerban (autor) Noi considerații privind activitatea editurii "Miron Neagu" din Sighișoara 327-352 română
1992 Marisia, XV-XXII, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie ȘERBAN-CHIRA, Adrian (autor) Sighișoara - Breasla cositorarilor 587-590 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie RUSTOIU, Aurel (autor) Vase în miniatură din așezarea dacică de la Sighișoara - Wietenberg .11-20 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie GRIGORESCU, Flora (autor) Catalogul obiectelor de farmacie din patrimoniul Muzeului de Istorie Sighișoata 105-125 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie GRAMA, Ana (autor) Inventare de bunuri ale bisericilor românești ortodoxe din Transilvania protopopiatul Sughișoara, 1854-1855 151-196 română
2000 Marisia, XXVI, seria arheologie-istorie BALTAG, Gheorghe (autor) Considerații generale privind așezarea de la Sighișoara-Albești. Noi elemente inedite în cultura materială din sec. VIII-X d.Hr. 169- română
2000 Marisia, XXVI, seria arheologie-istorie ANTIHI, Adriana (autor) Mărturii ale meșteșugului orologeriei aflate în patrimoniul Muzueului de Istoria Sighișoara - mecanismul actual din Turnul cu Ceas 187- română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie TEȘCULĂ, Nicolae (autor) Albert Ziegler la Sighișoara. Impactul primelor demonstrații aciatice la nivelul conștiinței colective 269- română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie ANTIHI, Adriana (autor) Despre activitatea muzeelor din Sighișoara 381- română
2009 Marisia, XXIX , seria arheologie ANTIHI, Adriana (autor) Pictura țărănească pe sticlă la români, din centrul Nicula dlată în patrimoniul Muzeului de Istorie Sighișoara. Exemplificarea a două teme "Adam și Eva" și "Circumciziunea" 239- română
2009 Marisia, XXIX , seria arheologie DUMITRESCU, Raluca (autor) Două piese de mobilier pictat de secol XIX din zona Sighișoana; studiu de caz: restaurarea piesei de tip "almerei 473- română
1956 Materiale și Cercetări Arheologice, 2 HOREDT, Kurt (autor) Așezarea de la Sf. Gheorghe - Bedeháza 007-040
1956 Materiale și Cercetări Arheologice, 2 MITREA, Bucur (autor), ZOLTAN, Szekely (autor) Tezaurul monetar de la Fotoș și pătrunderea comercială romană în estul Daciei în secolul I î.e.n. 643-684
1994 Revista Bistriței, VIII BALTAG, Gheorghe (autor) Așezarea de la Albești-Sighișoara. Elemente inedite în cultura materială din sec. IX-X 75-78 română
2003 Revista Bistriței, XVII ADONIS, Mihai (autor) Unele aspecte privind nivelul reclamei economice la Sighișoara în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 217-233 română
2004 Revista Bistriței, XVIII ANTIHI, Adriana (autor) Mărturii ale breslei stănarilor aflate în patrimoniul Muzeului de istorie Sighișoara 209-215 română
2005 Revista Bistriței, XIX TEȘCULĂ, Nicolae (autor) Presa săsească sighișoreană 1869-1900 231-247 română
2013 Revista Bistriței, XXVII HARHOIU, Radu (autor) Cercetări arheologice la Sighișoara Dealul Viilor - "necropola". Complexul 359 - o locuință din epoca evară tîrzie (secol 8) 72-103 română
1998 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-1, seria 1997-1998 ANDRIȚOIU, Ioan (autor), RUSTOIU, Aurel (autor) Sighișoara - Wietenberg. Descoperirile preistorice și așezarea dacică 881-882 română
1967 Studii și Comunicări, 13 LUPU, Nicolae (autor), MUREȘAN, Alexe (autor) Sondajul arheologic de la "Pîrîul Hotarului" (Sighișoara) 175- română
1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie NUSSBACHER, Gernot (autor) Documente și știri documentare privind meșteșugurile din Sighișoara în secolul al XV-lea 225- română