Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 27 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2008 Acta Musei Tutovensis, III IGNAT, Mircea (autor), LASZLO, Attila (autor), MAREȘ, Ion (autor), NICULICI, Bogdan (autor) Plastica zoomorfă și antropomorfă din așezarea fortificată din prima epocă a fierului, cultura Gava -Holyhrady, grupul Grăniceri, de la Siret - Dealul Ruina, județul Suceava 120-140 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-I, seria 2002-2003 HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul arheozoologic al resturilor osoase provenite din așezarea hallstattiană de la Siret - Dealul Ruina (jud. Suceava) 317-329 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-I, seria 2002-2003 BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor), HĂU, Florin (autor) Necropola medievală de la Siret - Punctul C.E.C. 363-398 română
2004 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXIX-XXX-I, seria 2002-2003 BOTEZATU, Dan (autor), CANTEMIR, Petru (autor), SIMALCSIK, Robert (autor) Cimitirul medieval de la Siret - jud. Suceava. Studiu antropologic 399-409 română
2012 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXIX APARASCHIVEI, Constantin (autor) Despre restaurarea unui unicat: suportul de lumînare aparținînd Hallstat-ului timpuriu, descoperit la Siret, Dealul Ruina 371-378 engleză
2013 Anuarul Muzeului Bucovinei, XL URSACHI, Dorel (autor) Muzeul de Istorie din Siret 293-296 engleză
1985 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XI-XII, seria 1984-1985 MONORANU, Octav (autor) Muzeul Orașului Siret 377-392 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 ANDRONIC, Mugur (autor), HĂU, Florin (autor), URSULESCU, Nicolae (autor) Contribuții la cunoașterea așezărilor de pe teritoriul Siretului înainte de constituirea orașului medieval 85-101 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI BĂJENARU, Luminița (autor), HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul materialului arheozoologic aparținînd sfărșitului secolului al XIV--lea și începutul celui de-al XV-lea, provenit din orașul medieval Siret 41-55 română
2000 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXIV-XXV, seria 1997-1998 MATEI, Mircea (autor) Cercetările arheologice de la Siret (1984-1989) Raport de etapă 77-139 română
1983 Carpica, XV DOOD-OPRIȚESCU, Ann (autor), MITREA, Ioan (autor) Sceptrul de piatră de la Mogoșești-Siret, județul Iași. Problema originii și datării 69-95 română
2011 - 2012 Cercetări istorice, XXX-XXXI VĂLEANU, M. C. (autor) Informații despre izvoare de apă sărată din Podișul Moldovei în surse documentare inedite din secolul al XIX -lea 155-164 română
1969 Memoria Antiquitatis, I , Acta Musei Petrodavensis URSACHI, Vasile (autor) Contribuții la problema așezărilor dacice de pe Valea Siretului Studii şi Materiale 105-119 română, engleză
1970 Memoria Antiquitatis, II, Acta Musei Petrodavensis MITREA, Ioan (autor) Contribuții la cunoașterea populației locale dintre Carpați și Siret în sec. V-VI e.n. Studii şi Materiale 345-369 română, engleză
1992 Memoria Antiquitatis, XVIII, Acta Musei Petrodavensis ALEXIANU, Marius (autor), DUMITROAIA, Gheorghe (autor), HORDILĂ, Domnița (autor), MONAH, Dan (autor), URSACHI, Vasile (autor) Cercetări arheologice de suprafață pe valea Siretului, la nord de municipiul Roman Materiale şi cercetări arheologice 145-172 română, franceză
1994 Memoria Antiquitatis, XIX, Acta Musei Petrodavensis URSACHI, Vasile (autor) Necropola din secolul IV d.H. descoperiră la Săbăoani, județul Neamț Studii şi materiale arheologice 261-278 română, franceză
2010 Memoria Antiquitatis, XXVII, Acta Musei Petrodavensis BEZEDE, Maria (autor) Muzeul de Științele Naturii Roman, o nouă provocare Muzeografie 459-474 română, engleză
2006 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXII, Oltenia. Studii și comunicări. Științele naturii, seria științele naturii BOGDAN, Horia (autor), CICORT-LUCACIU, Alfred Ștefan (autor), COVACIU-MARCOV, Severus Daniel (autor), GROZA, Marius (autor), SAS, Istvan (autor) Contribuții la cunoașterea compoziției și răspândirii herpetofaunei Moldovei dintre Siret și Prut Vertebrate 242-247 română; engleză
2009 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXV, seria științele naturii ARINTON, Mihaela (autor) The synecological analysis of some populations of scarabeoid dung beetles (Insecta: Coleoptera: Scarabaeoidea) from the floodplain of the Siret river area (Hoit Village, Letea Veche commune) Animal Biology / Biologie animală 119-124 engleză; română
2010 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVI, nr. 1, seria științele naturii ARINTON, Mihaela (autor) Preliminary observations conceming the succession of scarabeoid beetles (Insecta: Coleoptera: Scarabaeoidea) on bovine dung in the medeaw of the Siret River area (Bacău County, Romania) Animal Biology / Biologie animală 139-142 engleză; română
2010 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVI, nr. 2, seria științele naturii ȘERBAN, Cecilia (autor) Contributions to the study of coreoidea fauna in the lower basin of the Siret River Animal Biology / Biologie animală 101-106 engleză; română
2012 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XVIII, nr. 1, seria științele naturii PARASCHIV, Dalia (autor) The comparative analysis of the capture index and of the relative abundance for the rodent species (Mammalia: Rodentia) from the middle basin of the Siret river, according to the ecosystem type Animal Biology / Biologie animală 137-140 engleză; română
2019 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXV, nr. 2, Proceedings of the 26th International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii GACHE, Carmen (autor) Diversity of bird fauna during the wintering time in the ROSPA0072 Siret Middle Floodplain (Romania) Animal Biology / Biologie animală 121-128 engleză; română
2006 Revista Bistriței, XX MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Șcheia (6 martie 1486) - un eșec militar, dar un succes politic. Unele considerații pe baza unor surse moldovenești și turcești din secolele XV-XVIII Istorie 189-198 română, franceză
2013 Sargetia-Acta Musei Devensis, IV, Acta Musei Devensis, seria nouă CRISTESCU, Cătălin (autor) Contribuții la cronologia davae-lor dacice de pe Valea Siretului (II) Arheologie. Studii şi articole 101-153 română, engleză
2010 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVI, nr. I, Amurgul Mileniului II a. Chr. în Câmpia Tisei și Transilvania. Simpozion Satu Mare 18-19 iulie 2008, seria Arheologie LASZLO, Attila (autor) Zur Chronologie der spaten Bronzezeit und der alteren Hallstattperiode im nord-ostlichen Karpatenraum. Die Radiokarbon-Datierung der Gava_holihrady Siedlung von Siret (Bukowina) 121- germană
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) MITREA, Bucur (autor) Descoperirile monetare și legăturile de schimb ale Histriei cu populațiile locale în sec. V - IV î.e.n. Comunicări şi studii 143-167 română, franceză