Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 25 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1967 Acta Musei Napocensis, IV EDROIU, Nicolae (autor) Un izvor narativ transilvănean privind „răscoala holerei” din Slovacia de Est (1831) Note şi discuţii 549-552 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI PAP, Francisc (autor) Comerțul Clujului cu orașele Slovaciei de astăzi (1599-1637) Studii 235-249 română (rezumat în franceză)
1980 Acta Musei Napocensis, XVII CORDOȘ, Nicolae (autor), MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Bibliographische Beiträge zum Thema Geschichte der rumänisch-serbisch-slowakischen Beziehungen von 1821 bis 1918 im Spiegel der rumanischen Geschichtureibung nach 1918 Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 811-827 germană
1980 Acta Musei Napocensis, XVII SOROCEANU, Tudor (autor) Anton Točik, „VÝCAPY - OPATOVCE a ďalšie pohrebiska zo staršej doby bronzovej na juhozapadnom Slovensku - und weitere alt bronzezeitliche Gräberfelder in der Südwestslowakei.” Materialia Archaeologica Slovaca lnstituti Archaeologici Nitriensis Academiae Scientiarum Slovacae, Tomus I, redigit B. Chropovský, Nitrae, MCMLXXIX, 366 p., din care 266 p. conțin textul cu 184 de fig., iar restul 98 de pl RECENZII 864-865 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX SOROCEANU, Tudor (autor) Josef Paulik, „Prahistorische Kunst in der Slowakei”, cu 199 fotografii pe planșe și 36 de desene in text. Preț 85 de coroane cehoslovace. RECENZII 723-724 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX SOROCEANU, Tudor (autor) Anton Tocik, „Nitriansky Hrádok-Zámeček. Bronzezeitliche befestigte Ansiedlung der Mad'arovce-Kultur”, Band I. Text. Heft 1 = 287 p. cu planșe tipologice in anexă; Heft 2 = 200 p. Band II = 18 p. Text + 187 planșe + 77 planuri (Materialia Archaeologica Slovaca Instituti Archaeologici Nitriensis Academiae Scientiarum Slovacae, tomus III, redigit Bohuslav Chropovsky) Bd. I, Nitra, 1981; Bd. II, Nitra, 1978. RECENZII 724-725 română
1997 Acta Musei Napocensis, 33-II, seria istorie CORDOȘ, Nicolae (autor) Bibliographische beiträge zum thema geschichte der Rumänisch-Serbisch-Slowakischen beziehungen von 1821 bis 1918 im spiegel der rumänischen geschichtsschreibung nach 1918 (1980-1995) - Auswahlbibliographie II Miscellanea 251-270 germană
2011 Acta Musei Napocensis, 48-II, seria historica GRUIA ANA, Maria (autor) Bears on late medieval stove tiles Istoria Artei 149-164 română
1997 Acta Musei Porolissensis, XXI, Romani și barbari la frontierele Daciei Romane / Römer und barbaren an den grenzen des Römischen Dakien LAMIOVA-SCHMEIDLOVA, Maria (autor) Dacians on the territory of present day Slovakia 743-766 engleză
1997 Acta Musei Porolissensis, XXI, Romani și barbari la frontierele Daciei Romane / Römer und barbaren an den grenzen des Römischen Dakien LAMIOVA-SCHMEIDLOVA, Maria (autor) Stempelverzierte grauue Keramik aus romischer zeit in Ostslovakei 767-781 germană
1997 Analele Banatului, 3, Volum dedicat celei de a 125-a aniversări a Muzeului Banatului, seria Etnografie BENUSKOVA, Zuzana (autor) Obiceiuri de Paști în Slovacia - contexte și simboluri 211-221 română
2009 Arheologia Aeriană în România și în Europa KUZMA, Ivan (autor) Slovacia: prezentarea publică a unui fenomen din epoca pietrei 186-191 română
2003 Bibliotheca Marmatia, 2 FURMAREK, Vaclav (autor) Gussformen fur bronzesicheln aus der Slowakei 159-169 germană
1976 Biharea, 1976 CHIRIAC, A. (autor) Slovensky Narodopis V. Recenzii 321-322 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII ANTONESCU, Rodica (autor) Phoconservation. Bratislava 2008 Studii şi articole 4-8 engleză
1976 Crisia, VI DUMITRAȘCU, Sever (autor) Slovenska Archeologia IV. Recenzii 290-290 română
2012 Iron Age Rites and Rituals in the Carpathian Basin., V, seria archaeologica BREZINOVA, Gertruda (autor) The biritual cemetery at Surany-Nitriansky Kradok, District of Nove Zamky, Slovakia 259-271 engleză
2012 Iron Age Rites and Rituals in the Carpathian Basin., V, seria archaeologica BREZNANOVA, Gabriela (autor) Reflections of the contacts between celtic communities in North-West Romania and South-West Slovakia in the grave inventories 289-294 engleză
1987 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, seria 1983-1985 SPINEI, Victor (autor) Archaeological Research in Slovakia 304- română
2010 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVI, nr. 1, seria științele naturii ŠUSTEK, Zbyšek (autor) Succession of Carabid communities in different types of reed stands in Central Europe Animal Biology / Biologie animală 127-138 engleză; română
2012 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XVIII, nr. 1, seria științele naturii STANKO, Michal (autor), ŠUSTEK, Zbyšek (autor) Beetles (Insecta: Coleoptera) in the nests of Moundbuilding mouse Mus spicilegus in four orographic units in Slovakia Animal Biology / Biologie animală 66-78 engleză; română
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) - (Practici funerare și manifestarea identității culturale- Epoca Bronzului și Epoca Fierului), Actes du IV Colloque International d'Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 22 28 mai 2000 MARKOVA, Klara (autor) Buruhrungsgebiet der Hatvan-Kultur im Nordwesten des Karpatenbeckens im Lichte der Graberfelder 37-44 germană
2015 Revista Bistriței, XXIX LAKATOS, Artur (autor) Martin Pekár (editor). Ethnic Minorities in Slovakia in the years 1918-1945. A Survey. Prešov, 2011. 195 p. RECENZII 229 română
1971 Sargetia-Acta Musei Devensis, VIII, Acta Musei Devensis DUMITRAȘCU, Sever (autor), MĂRGHITAN, Liviu (autor) Așezări și descoperiri dacice din vestul și nord-vestul României din sec. III î.e.n. - Ii e.n. Istorie 45-55 română, germană
1984-1985 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVIII-XIX, Acta Musei Devensis POP, Ioan Aurel (autor) Din documentele Arhivei Naționale Slovace de la Bratislava despre Țara Hațegului la începutul secolului al XVI-lea Studii şi articole 215-220 română, franceză