Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 36 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1995 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie POP IOAN, Aurel (autor) Relații între Transilvania și Moldova în timpul lui Ștefan cel Mare Studii 11-21 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria istorie-2002-2003 MITREA, Daniela (autor) Marius Porumb, „Ștefan cel Mare și Transilvania. Legături culturale și artistice moldo-transilvane în sec. XV-XVI”, Institutul Cultural Român, Cluj-Napoca, 2004, 123 p., în limbile română, franceză și germană, 88 de ilustrații. Note şi recenzii 460-462 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria istorie-2002-2003 MITREA, Daniela (autor) „Studii și Materiale de Istorie Medie”, volumul XXII, 2004, 315 p. (Brăila, Edit. lstros, pentru Academia Română, Institutul de Istorie Nicolae Iorga, București). Note şi recenzii 463-465 română
2002 Acta Musei Porolissensis, XXIV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Arta din Zalău BULAT, Nicolae (autor) Posadnicii. Spița genealogică a lui Costea Posadnic, Pârcălab de Soroca Istorie medievală 227-233 română
1942 Balcania, V, nr. 1 BELDICEANU, Nicoară (autor) Problema tratatelor Moldovei cu Poarta în lumina cronicei lui Pečevi 393-407 română
1942 Balcania, V, nr. 1 TRÂPCEA, Teodor N. (autor) Din cronica rimată a lui Suzi Celebi 433-434 română
1945 Balcania, VIII TRÂPCEA, Teodor N. (autor) DAN P. MIHAIL, Cehi, Slovaci și Români în veacurile XIII-XVI (Tchéques, Slovaques et Roumains aux XIIIe-XVIe siècles), Sibiu, 1944, in-8°, 477 p. Comptes rendus 258-262 franceză
2004 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVIII PANAIT, Panait I. (autor) Ștefan cel Mare și Bucureștii Personalităţi bucureştene 326-335 română
1978 Carpica, X ARTIMON, Alexandru (autor), EMINOVICI, Constantin (autor) Cercetări arheologice în așezarea medievală din comuna Ștefan cel Mare (jud. Bacău) 271-302 română
1980 Carpica, XII ARTIMON, Alexamdru (autor) Un tezaur monetar de aur din secolele XVI-XVII descoperit în comuna Ștefan cel Mare (jud. Bacău) 215-228 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 EMINOVICI, Constantin (autor), MITREA, Ioan (autor), MOMANU, Vasile (autor) Așezarea din secolele V-VII de la Ștefan cel Mare, jud. Bacău. Săpăturile din anii 1984-1986 215-250 română
1987 Carpica, XVIII-XXIX, seria 1986-1987 HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul materialului arheologic descoperit în două așezări subcarpatice din sec. V-VII e.n.: Davideni (jud. Neamț) și Ștefan cel Mare (jud. Bacău) 251-260 română
1997 Carpica, XXVI-1, seria arheologie ICHIM, Dorinel (autor) O "moară" dacică de la Buciumi, comuna Ștefan cel Mare 119-122 română
2013 Carpica, XLII VASILIU, Ioan (autor) Materiale aparținînd epocii bronzului descoperite la Gutinaș-La siliște (com. Ștefan cel Mare, jud. Bacău) 87-107 română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 PRAHOVEANU, Ioan (autor) Relațiile politice ale Brașovului cu Moldova în secolele XV-XVI Istorie Medie 35-41 Română
2005 Cumidava, XVIII PORȚEANU, Alexandru (autor) Comemorarea din 1904 a lui Ștefan cel Mare În Transilvania 130-149 Română
1969 Memoria Antiquitatis, I , Acta Musei Petrodavensis NEAMȚU, Eugenia (autor) Date istorice și arheologice cu privire la Cetatea Domnească din Piatra Neamț Studii şi Materiale 227-240 română, franceză
1969 Memoria Antiquitatis, I , Acta Musei Petrodavensis CRISTIAN, Vasile (autor) Contribuția primelor periodice la cunoașterea trecutului național: exemplul "Albinei Românești" Studii şi Materiale 241-252 română, franceză
1970 Memoria Antiquitatis, II, Acta Musei Petrodavensis LUCHIAN, Octavian (autor) Reminiscențe ale unei legende (Ștefan cel Mare și Oltea Doamna la Cetatea Neamțului) Note şi discuţii 539-543 română, franceză
1972-1973 Memoria Antiquitatis, IV-V, Acta Musei Petrodavensis In Memoriam Constantin Matasă, seria 1972-1973 CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Biserica lui Ștefan cel Mare din Războieni - monument comemorativ Studii şi Materiale 231-235, 375-379 română, franceză
1977-1979 Memoria Antiquitatis, IX-XI, Acta Musei Petrodavensis CUCOȘ, Ștefan (autor) Descoperiri fortuite de obiecte de bronz Note şi discuţii 491-495 română, franceză
1995 Memoria Antiquitatis, XX, Acta Musei Petrodavensis GHIMPU, Vlad (autor) Biserica "Adormirea Maicii Domnului" de la Mănăstirea Căpriana Istorie 271-280 română, franceză
1995 Memoria Antiquitatis, XX, Acta Musei Petrodavensis DUMITROAIA, Gheorghe (autor) Săpăturile arheologice din județul Neamț (1994-1995) Cronica 307-313 română
2001 Memoria Antiquitatis, XXII, Acta Musei Petrodavensis CIOBANU, Adrian (autor) ALEXANDRU I. GONȚA, Studii de istorie medievală, Editura Dosoftei, Iași, 1998, 404 p. RECENZII 581-583 română
2004 Memoria Antiquitatis, XXIII, Acta Musei Petrodavensis DUMITROAIA, Gheorghe (autor) Săpături arheologice sistematice și periegheze din județele Neamț, Bacău și Suceava (2002-2003) Cronica 431-449 română
2007 Memoria Antiquitatis, XXIV, Acta Musei Petrodavensis ȘERBAN, Constantin (autor) O problemă controversată în istoriografia românească: data nașterii lui Ștefan cel Mare Istorie 475-481 română, franceză
2007 Memoria Antiquitatis, XXIV, Acta Musei Petrodavensis UȚĂ, Lucian (autor) Simpozionul comemorativ Ștefan cel Mare și Sfânt. Apărator al creștinătății (2004) VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ 535-539 română
2008-2009 Memoria Antiquitatis, XXV-XXVI, Acta Musei Petrodavensis BĂTRÎNA, Adrian (autor), SION, Gheorghe (autor) Despre activitatea constructivă desfășurată de Alexandru cel Bun în cuprinsul așezământului de la Neamț 395-404 română, franceză
2008-2009 Memoria Antiquitatis, XXV-XXVI, Acta Musei Petrodavensis OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest (autor) Câteva considerații privind evoluția sistemului monetar medieval moldovenesc în secolele XIV-XVI, în lumina analizelor atomice 405-416 română, engleză
2008-2009 Memoria Antiquitatis, XXV-XXVI, Acta Musei Petrodavensis GARVĂN, Daniel (autor), MUNTEANU, Roxana (autor) Cercetări arheologice efectuate în perioada 2007-2010 537-561 română, engleză
2010 Memoria Antiquitatis, XXVII, Acta Musei Petrodavensis DIACONU, Vasile (autor) Începuturile Muzeului de Istorie și Etnografie din Târgu-Neamț Muzeografie 263-280 română, engleză
2013-2014 Memoria Antiquitatis, XXIX-XXX, Acta Musei Petrodavensis NEDELOIU, Paul Daniel (autor) Mari boieri cu stăpâniri în ținutul Neamț în secolul al XV-lea: Mihail Logofăt. Studiu prosopografic Istorie 271-289 română, engleză
1997 Pontica, XXX CORBU, Emilia (autor) Așezarea medieval-timpurie de la Ștefan cel Mare, punctul Feteasca (jud. Călărași). Sec. IX-X. Campania 1995 251-275 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII, SIMPOZIONUL "Familie și societate în Transilvania" MIZGAN, Vasile (autor) Cîteva aspecte cu privire la cetatea medievală de la Ciceu (jud. Bistrița-Năsăud) Studii şi Comunicări 329-336 română
2006 Revista Bistriței, XX MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Șcheia (6 martie 1486) - un eșec militar, dar un succes politic. Unele considerații pe baza unor surse moldovenești și turcești din secolele XV-XVIII Istorie 189-198 română, franceză
1999-2000 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-1, Acta Musei Devensis ITTU, Constantin (autor) Rădăcinile religioase ale crinilor heraldici din stema personală a lui Ștefan cel Mare Studii şi articole - Istoria Evului Mediu şi istorie modernă 279-285 română, engleză