Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 29 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1965 Acta Musei Napocensis, II DAICOVICIU, Constantin (autor) Tabula Imperii Romani. Drobeta-Romula-Sucidava Note şi discuţii 651-653 română
1998 Analele Dobrogei, IV-1, serie nouă TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Unele considerații privind evoluția Sucidavei Moesice în sec. IV a.Ch - VI p.CH. 25-34 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie ȘANDRU, Ilie (autor) Considerații juridice asupra unui testament descoperit la Sucidava Arheologie, istorie medie 47-53 română
1943 Balcania, VI ȘTEFAN, Gheorghe (autor) D. TUDOR, Sucidava II: Seconde (1937) et troisième (1940) campagne de fouilles et recherches archéologiques dans la forteresse de Celei, département de Romanați, dans Dacia, VII-VIII (1937-1940), Bucarest 1941, pp. 359-400. Comptes rendus 540-541 franceză
2006 Cercetări Arheologice, XIII VASILE, Gabriel (autor) The anthropological analysis of skeleton discovered at Sucidava - Celei (Olt County) 437-450 engleză (rezumat în română)
1979 Cercetări Numismatice, II PETOLESCU, Carmen-Maria (autor) Notă asupra unei monede romane de la Sucidava/ Note sur une monnaie romaine de Sucidava/ About a roman coin from Sucidava Numismatică (Numismatique, Numismatics) 39-40 română
2007 Cumidava, XXX STĂNESCU, Alexandru (autor) Despre formula H. M. H. N. S. și atestarea fundațiilor funerare în inscripțiile latine din Dacia romană 20-33 Română
1980 Drobeta, IV TUDOR, Dumitru (autor) Rame de plumb pentru oglinzi din Sicidava 73- română
1982 Drobeta, V TĂTULEA, C. (autor), TOPORU, Octavian (autor) Noi date despre locuirea romană tîrzie de la Succidava -Celei 115- română
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie MORINTZ, Alexandru (autor), SCHUSTER, Cristian (autor) Solar elements of the Romanian Folk Calendar, A brief introduction 207- engleză
2011 Muzeul Oltului, 1 AMON, Lucian (autor), COJOC, Mirela (autor), GHERGHE, Petre (autor) Noutăți sucidavense. O sinteză a cercetărilor din ultimii ani II. Arheologie 61-76 română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie NICA, Marin (autor) Locuirea preistorică de la Sucidava Celei din perioada de trecere de la neolitic la epoca bronzului 15- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă MĂRGĂRIT TĂTULEA, Corneliu (autor) Două noi reliefuri votive mithraice descoperite la Sucidava-Celei 41- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă TOPORU, Octavian (autor) Sucidava Și "Ripa" nordică a "Limesului" danubian în epoca romană tîrzie și paleobizantină 45- română
2001 Oltenia - Studii și Comunicări, XIII, seria arheologie-istorie BONDOC, Dorel (autor) O aplică romană din bronz cu email, de la Sucidava 77- română
2003 Oltenia - Studii și Comunicări, XIV, seria arheologie-istorie BONDOC, Dorel (autor) Some roman objects belonging to Flavius Dunărețu's collection fron Sucidaca-Celui 55- engleză
2008 Oltenia - Studii și Comunicări, XVI, In memoriam Dumitru Tudor - 1 00 ani de la naștere, seria arheologie-istorie veche PETOLESCU, Constantin (autor) Cu privire la statutul așezării romane civile de la Sucidava 112-118 română; franceză
2008 Oltenia - Studii și Comunicări, XVI, In memoriam Dumitru Tudor - 1 00 ani de la naștere, seria arheologie-istorie veche AMON, Lucian (autor), GHERGHE, Petre (autor) Încă o construcție unicat descoperită de la Sucidava (Județul Olt) 119-125 română; engleză
2011-2012 Oltenia - Studii și Comunicări, XVIII-XIX, seria arheologie-istorie BONDOC, Dorel (autor) A germanic grave inside the late roman fortification of Sucidava-Celei 133-142 engleză
2013-2014 Oltenia - Studii și Comunicări, XX-XXI, seria arheologie-istorie PETOLESCU, Constantin (autor) Une inscription votive de Sucidava Archaeology / Arheologie 77-81 franceză; română
2015-2016 Oltenia - Studii și Comunicări, XXII-XXIII, seria arheologie-istorie AMON, Lucian (autor) Des armes et pièces d'équipement militaire découvertes au cours des dernieres années dans la forteresse romano-byzantine Sucidava Archaeology / Arheologie 143-155 franceză; română
2018 Oltenia - Studii și Comunicări, XXV, seria arheologie-istorie DUMITRAȘCU, Alis (autor) Inele romane din colecția colonelului D. Papazoglu aflate în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României Arheologie 104-111 română; engleză
2018 Oltenia - Studii și Comunicări, XXV, seria arheologie-istorie POPOVICI, Sabin (autor), RĂBÂNCĂ, Iulia (autor) Asupra cronologiei unor fibule de tipul Zwiebelknopffibeln din colecțiile Muzeului Romanațiului Caracal Arheologie 148-157 română; franceză
1986 Pontica, XIX CLIANTE, Traian (autor), RĂDULESCU, Adrian (autor) Tezaurul de la Sucidava - Izvoarele (jud. Constanța) 127- română
2007 Pontica, XL AMON, Lucian (autor), GHERGHE, Petre (autor) Noi date în legătură cu Podul lui Constantin cel Mare de la Sucidava 359-369 română
2002 Revista Bistriței, XVI FODOREAN, Florin (autor) Izvoare epigrafice privind drumurile din Dacia romană 55-95 română, engleză
2011 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXVIII, seria II BONDOC, Dorel (autor), COJOC, Mirela (autor) Some Roman figurines of Bronze from Sucidava-Celei 135-142 engleză
1973 Studii Clasice, XV PETOLESCU, Constantin (autor) Un relief votiv dedicat triadei egiptene Note şi discuţii 159-161 română, franceză
1985 Studii Clasice, XXIII IAILENKO, Valerii Petrovici (autor) По поводу имени Theonoks Note şi discuţii 103 rusă