Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1005 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1966 Acta Musei Napocensis, III BELU, S. (autor), DRAGOMIR, S. (autor) Voievozi, cnezi și crainici la românii din Munții Apuseni și din regiunea Bihorului în evu mediu Studii şi Materiale 173-181 română
1966 Acta Musei Napocensis, III BUNTA, Petru (autor) Acțiuni greviste ale muncitorilor metalurgiști de la fabrica "Phoebus" - Oradea Studii şi Materiale 329-349 română
1968 Acta Musei Napocensis, V ORDENTLICH, I. (autor) Depozitul de bronzuri de la Otomani Note şi discuţii 397-404 română (rezumat în germană)
1968 Acta Musei Napocensis, V GHIDIOȘAN, N. (autor), NANASSY, Z (autor) Un mormânt din perioada prefeudală descoperit la Săcuieni Note şi discuţii 517-520 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X IGNAT, D. (autor) Contribuții la cunoașterea neoliticului din Bihor 477- română
1973 Acta Musei Napocensis, X GYULAI, Paul (autor) Inventarul cetății Oradea la 1632 665- română
1978 Acta Musei Napocensis, XV BRATU, Ioan (autor), HERCHI, Iosif (autor) Aspecte ale climatului revoluționar ddin județul Bihor în perioada 1928-1933. Conflictele de muncă 567-581 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII BRATU, I. (autor) Urbariul satului Dicănești (Possessio decanyest) la 1772 505-508 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII FAUR, Rafila (autor), FAUR, Viorel (autor) Demersurile pentru constituirea reuniunilor învățătorilor români din Bihor (1888-1891) 545-554 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX FAUR, Viorel (autor) Manifestările românilor bihoreni din anul 1905 - expresie a revirimentului luptei lor pentru drepturi și libertate națională 607-615 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI SEBESTYEN, Gheorghe (autor) Despre biserica de lemn de la Oradea 555- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI PORUMB, Marius (autor) Un valoros ansamblu de pictură li sculptură din secolului al XVIII-lea la Vadu Crișului 561- română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 EMODI, Janos (autor) Ceramica ornamentală cu șnur din Peșterile Igrița și Izbîndiș (jud. Bihor) 485-506 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie IGNAT, Doina (autor) Despre mormintele și ofranda funerară din preistoria Bihorului 269-272 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Viața politică a românilor bihoreni (1849-1919) - Faur Viorel 607-608 română
1997 Acta Musei Napocensis, 34-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie EMODI, Janos (autor) Descoperiri de la sfîrșitul epocii bronzului din Peștera Ungurului (jud. Bihor) 485-504 română
1998 Acta Musei Napocensis, 34-II, seria istorie ȘORA, Gheorghe (autor) Declarația de la Oradea din 12 octombrie 1918 311-324 română
1998 Acta Musei Napocensis, 34-II, seria istorie POP VIORICA, Gabriela (autor) Mobilier renascentist în colecția Muzeului Țării Crișurilor 383-389 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV DUMITRAȘCU, Server (autor), EMODI, Ioan (autor) Materiale arheologice de la sfîrșitul epocii bronzului și începutul epocii fierului descoperite la Biharea 47-55 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV FAUR, Viorel (autor) Din corespondența inedită a cărturarului bihorean Iustin Popfiu 727-734 română
1981 Acta Musei Porolissensis, V IGNAT, Doina (autor) Așezarea aparțînând culturii Baden de la Fegernic (jud. Bihor) Istorie Veche şi Arheologie 121- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V FAUR, Viorel (autor) Istoricul bibliotecii Casinei române din Beiuș Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 685- română
1997 Acta Musei Porolissensis, XXI, Romani și barbari la frontierele Daciei Romane / Römer und barbaren an den grenzen des Römischen Dakien BULZAN, Sorin (autor), IGNAT, Doina (autor) Roman imperial period discoveries in the Middle Basin Barcau River 487-523 engleză
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-2, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău HENDEA, Sorin (autor) Investirea Dr. Demetriu Radu în fruntea Episcopiei Greco-Catolice de Oradea și primele reacții ale românilor sătmăreni (1903) Istorie modernă 121-127 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-2, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MOISA, Gabriel (autor) Grupuri de rezistență anticomunistă în lumea satului bihorean între 1948-1950 Istorie contemporană 309-314 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-2, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău GOLBAN, Dorina (autor), POPA, Elisabeta (autor) Conservarea și restaurarea pieselor scheletice de proboscidieni din Colecția Muzeului Țării Crișurilor Restaurare - conservare 745-759 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-2, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău POSMOȘANU, Erika (autor) Fauna wealdiană din bauxitele de la Cornet - lentila 204, județul Bihor în comparație cu faune de vârstă similară din Anglia Artă - ştiinţele naturii 809-821 română
2002 Acta Musei Porolissensis, XXIV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Arta din Zalău HOCHHAUSER, Ronald (autor) A fost odată... fabrica de bere Oradea-Seleuș Istorie medievală 241-257 română
2002 Acta Musei Porolissensis, XXIV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Arta din Zalău CHIFOR, Agata (autor) Influențe occidentale în Biserica Sfântului Nicolae din Oradea Etnografie - artă 719-728 română
2003 Acta Musei Porolissensis, XXV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău ȚĂRĂU, Augustin (autor) Debutul colectivizării în Crișana și reacția lumii rurale Istorie contemporană 489-514 română
2003 Acta Musei Porolissensis, XXV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău MOISA, Gabriel (autor) Revolte țărănești în județul Bihor cauzate de debutul procesului de colectivizare a agriculturii Istorie contemporană 515-529 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă PORȚEANU, Alexandru (autor) Tragedia de la Alejd din 24 aprilie 1904 și rezonanța ei în vechiul regat al României Istorie modernă 71-82 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă ZAINEA, Ion (autor) Campania de purificare a administrațiilor publice din județele Bihor, Maramureș, Satu-Mare și Sălaj în vederea alegerilor din toamna anului 1946 Istorie contemporană 415-428 română
2007 Acta Musei Porolissensis, XXVIII-XXIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă HOCHHAUSER, Ronald (autor) Contribuții documentare la istoria iluminatului public în orașul Oradea Istorie modernă 105-112 română
2007 Acta Musei Porolissensis, XXVIII-XXIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă GEORGIȚĂ, Mihai (autor) Frământări confesionale în Bihor (sfârșitul secolului XVIII -prima jumătate a secolului al XIX-lea) Istorie modernă 113-128 română
2007 Acta Musei Porolissensis, XXVIII-XXIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă CHIFOR, Agata (autor) Pictura plafonantă în stil baroc din Oradea Etnografie. Artă 385-400 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie HOCHHAUSER, Ronald (autor) Catalogul de produse al antrepozitului de ciment și materiale de construcții "Rosenberg Izso" Oradea Istorie Modernă şi Contemporană 561-568 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii OROS, Ioan (autor) Din literatura veche a Bihorului. Un manuscris din veacul al XVIII-lea de cazanii la morți - Mălinaș C. Varia 426-427 română
2012 Acta Musei Porolissensis, XXXIV, seria istorie-etnografie POP, Aurel (autor) Theodor Kovary (Chioreanu), un vestit profesor la Beiuș născut la Portița 173-176 română
2012 Acta Musei Porolissensis, XXXIV, seria istorie-etnografie ZAINEA, Ion (autor) Industrie, meserie și comerș în Bihor, în perioada interbelică 249-258 română
2013 Acta Musei Porolissensis, XXXV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie - conservare - restaurare BULZAN, Sorin (autor), GHEMIȘ, Călin (autor) Un mormânt scitic descoperit la Sântion – Kenderföld (Cânepiște) Epoca metalelor 103-110 română (şi un rezumat în engleză)
2016 Acta Musei Porolissensis, XXXVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie - restaurare - conservare CRIȘAN, Ioan (autor) Material arheologic medieval descoperit în urma activității de detecție de metale pe teritoriul comunei Nojorid, Județul Bihor Migraţii, ev mediu 419-432 română (şi un rezumat în engleză)
2000 Analele Banatului, VII-VIII, seria arheologie-istorie IGNAT, Doina (autor) An overview of the Neolithic of Crișana 13-33 engleză
2009 Analele Banatului, XVII, seria arheologie-istorie KACSO, Carol (autor) Depozitul de bronzuri de la Sînnicolau de Munte (jud. Bihor, Romania) 167-173 română
2010 Analele Banatului, XVIII, seria arheologie-istorie FAUR, Antonio (autor) Organizațiile Partidului Național Țărănesc-Maniu din Bihor (1944-1946) 303-325 română
2012 Analele Banatului, XX, seria arheologie-istorie MOISA, Gabriel (autor) Electoral practices changes world: study case of the patriots' union organization. Bihor County organization (1945-1947) 379-382 engleză
1963 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1959-1961 BĂNĂȚEANU, Tancred (autor) Sîrbești - un sat de sumănari din regiunea Crișana 65-78 română
1966 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1962-1964 BĂNĂȚEANU, Tancred (autor) Ceramica populară din zona Bihor 137-177 română
1966 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1962-1964 TIȚA, Aurelia (autor) Contribuții la studiul meșteșugurilor în lemn la Budureasa 367-385 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX ILEA, Ana (autor) Fierăria de la Vașcău în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea 109-126 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX BOCȘE, Maria (autor) Grîul - finalitate și simbol în obiceiurile cu caracter agrar din Valea Barcăului 261-279 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X MUREȘANU, Pompei (autor) Legea Nr. IV/1898 și folosirea "numirilor oficiale" ale localităților din perioada anilor 1900-1913 în literatura etnografică referitoare la județul Bihor 279-343 română
1997 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1922-1997 BOCȘE, Maria (autor) Continuitate multimilenară în arta ceramicii din Vestul României 73-99 română
1998 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Lumea rurală din Bihor în zorile epocii moderne: Protecția anonimatului 269-278 română
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BOCȘE, Maria (autor) Portul tradițional romînesc în Țara Bihariei de la artă la simbol 45-95 română
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUREȘAN, Mihaela (autor) Coordonate etnografice bihorene în notele de călătorie ale lui Nicolae Iorga 385-393 română
2001 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BOCȘE, Maria (autor) Arta plastică populară integrată obiceiurilor tradiționale - Țara Bihariei 267-292 română
2009 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-2009 GARMIER, Jean-Francois (autor) Ceramica de Vadu Crișului în colecțiile Muzeului Etnografic al Transilvaniei 32-56 română
1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava, VI-VII, seria 1879-1980 CÎRLAN, Nicolae (autor) Carte veche românească din Bihor, sec. XVI-XVII (catalog) 679-680 română
2001 Apulum, XXXVIII-1, seria arheologie LUCA SABIN, Adrian (autor) Cercetări arheologice la Oradea - Salca… și cîteva probleme legate de cultura Salca-Herpaly 27-83 română
2017 Argesis - Studii și Comunicări, XXV, seria Științele Naturii ILIE, Leonardo Aurelian (autor) Faunal observations from Tinca area (Bihor County, Romania) during November 15, 2016 - April 1, 2017 Zoologie 35-50 română, bulgară, engleză, franceză, germană, rusă
2018 Argesis - Studii și Comunicări, XXVI, seria științele naturii ILIE, Leonardo Aurelian (autor) New observations about the fauna of some insect’s groups from Tinca area (Bihor County, Romania) Zoologie 39-48 română, engleză
1998 Arheologia Medievală, II CRIȘAN, Ioan (autor) O locuință din secolul al XVI-lea din așezarea medievală Rădvani (jud. Bihor) 103- română
2005 Arheologia Medievală, V MARTA, Doru (autor), TAMAS, Emodi (autor) O planimetrie ecleziastică inedită "rotonda" din Vaida (jud. Bihor) 45- română
2005 Arheologia Medievală, V CRIȘAN, Ioan (autor), HORA, Gina (autor) Piese de podoabă și de vestimentație din așezarea medievală Rădvani (jud. Bihor) 87- română
2005 Arheologia Medievală, V SOOS, Zoltan (autor) Cetatea Oradea. Monografie arheologică. I. Zona palatului episcopal - Rusu A.A., 212- română
1975 Banatica, 3 FAUR, Viorel (autor) Presa românească din Oradea despre mișcarea memorandistă 249- română
1977 Banatica, 4 FAUR, Viorel (autor) Mișcarea memorandistă în Bihor 299- română
1979 Banatica, 5 FAUR, Viorel (autor) Lupta românilor din Crișana pentru drepturi naționale în primii ani ai veacului al XX-lea 373- română
1983 Banatica, 7 APAN, Mihai (autor), FAUR, Viorel (autor) Din acțiunile politice ale românilor bihoreni în anul 1907 351- română
2008 Banatica, 18 CRIȘAN, Ioan (autor) Un cuptor din Vatra Satului medieval Rădvani 117-122 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII GHERGARI, Lucreția (autor), HOECK, V. (autor), IONESCU, Corina (autor), LAZĂR, C. (autor) Ceramica medievală uzuală din Cetatea Oradea: studiu mineralogic 263-263 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII IGNAT, Doina (autor) Casele satului neolitic de la Suplacu de Barcău 286-286 română
1973 Biharea, 1973 GRIGORESCU, Elena (autor) Podoabe anexe în portul femeiesc din depresiunea Beiușului I. Etnografie 61-76 română
1973 Biharea, 1973 TOTH, Susana (autor) Cu privire la prima colecție etnografiocă a muzeului orădean I. Etnografie 139-161 română
1973 Biharea, 1973 CRIȘAN, Gabriela (autor) Un monument de artă medievală - biserica din Remetea II. Artă 227-239 română
1973 Biharea, 1973 LĂPTOIU, Negoiță (autor) Pictorul Emil Cornea (1898-1969) II. Artă 249-256 română
1974 Biharea, 1974 GODEA, Ioan (autor), MAXIM, V. (autor) Considerații istorice și demografice privind tipologia așezărilor rurale din nord-vestul României I. Etnografie 7-43 română
1974 Biharea, 1974 MAXIM, V. (autor), MUDURA, Gheorghe (autor) Valorificări etnografice din fonduri arhivistice I. Etnografie 45-82 română
1974 Biharea, 1974 TOTH, Susana (autor) Tîrgurile din Oradea (I) Considerații preliminare privind istoricul taxelor vamale la tîrgurile din Oradea I. Etnografie 83-107 română
1974 Biharea, 1974 FAUR, Viorel (autor) Din istoricul preocupărilor etnografice și folcloristice referitoare la așezările din Depresiunea Beiușului (1816-1918) I. Etnografie 107-118 română
1974 Biharea, 1974 GUI, Iosif (autor) Preocupări etnografice ale profesorului Traian Tămaș I. Etnografie 119-126 română
1974 Biharea, 1974 BRATU, D. (autor), TOȘA, Ioan (autor) Bihorul în arhiva etnografică-folclorică a Muzeului etnografic al Transilvaniei I. Etnografie 149- română
1974 Biharea, 1974 AMBRUȘ, G. (autor), ANTONESCU, Romulus (autor) Obiective bihorene în Muzeul Satului, București I. Etnografie 159-168 română
1974 Biharea, 1974 MOȚICA, A. (autor) Monografia etnografică a satului Cărpinet (I) I. Etnografie 169-184 română
1975 Biharea, 1975 ȘARBA, Ioan (autor) Permanențe autohtone în denominația bihoreană I. Etnografie 7-30 română
1975 Biharea, 1975 FAUR, Viorel (autor) Noi date despre preocupările folclorice ale membrilor Societății de lectură din Oradea I. Etnografie 77-84 română
1975 Biharea, 1975 COLȚEA, Dumitru (autor), CUCEU, Maria (autor) Nume topice culese din cîteva sate din Depresiunea Șoimi-Tinca I. Etnografie 85-90 română
1975 Biharea, 1975 GRIGORESCU, Elena (autor) Organizarea evidenței muzeale la secția de etnografie a Muzeului Țării Crișurilor din Oradea III. Muzeologie 137-149 română
1976 Biharea, 1976 TOTH, Susana (autor) Tîrgurile din Oradea (II) I. Etnografie 125-160 română
1976 Biharea, 1976 KOVACS, Andrei (autor), ȚOCA, Mircea (autor) Contribuții la cunoașterea palatului în stil Renaștere de la Oradea: reliefurile în stuc din secolul al XVII-lea II. Artă 199-222 română
1977 Biharea, 1977 ȘARBA, Ioan (autor) Considerații asupra legendelor bihorene I. Etnografie 197-203 română
1977 Biharea, 1977 PARASCA, Crăciun (autor) "Oprirea trecerii" în ceremonialului nupțial din subzona folclorică Beiuș-Vașcău I. Etnografie 205-212 română
1977 Biharea, 1977 CHIRIAC, Mircea (autor) Istoricul cercetării picturii murale din Țara Crișurilor II. Artă 239-246 română
1978 Biharea, 1978 DUNĂRE, Nicolae (autor) Țara Crișurilor în contextului fondului principal etnocultural românesc I. Etnografie 87-104 română
1978 Biharea, 1978 TOTH, Susana (autor) Tîrgurile din Oradea (III) Aspecte etno-demografice ale tîrgurilor orădene I. Etnografie 105-148 română
1978 Biharea, 1978 COLȚEA, Dumitru (autor) Contribuții la monografia etnografică a satului Cărăsău I. Etnografie 149-238 română
1978 Biharea, 1978 COSTEA, Constantin (autor) Situația actuală a jocului popular în zona Oradea IV. Note şi recenzii 322-325 română
1978 Biharea, 1978 COSTIN, Florian (autor) Cronica secției de etnografie pe anul 1978 IV. Note şi recenzii 341-343 română
1980 Biharea, 1979-1980 COLȚEA, Dumitru (autor), CUCEU, Maria (autor) Terminologia agricolă din bazinul mijlociu al Crișului Negru I. Etnografie 47-54 română
1980 Biharea, 1979-1980 ILEA, Ana (autor) Din istoria pădurilor bihorene pînă la mijlocul secolului al XIX-lea I. Etnografie 81-104 română
1980 Biharea, 1979-1980 TOTH, Susana (autor) Ceramica veche de Vama din colecția Muzeului Țării Crișurilor I. Etnografie 117-202 română
1980 Biharea, 1979-1980 COSTIN, Florian (autor) Complexul de industrie casnică țărănească de la Bulz (județul Bihor) I. Etnografie 203-210 română
1980 Biharea, 1979-1980 CHIRIAC, Aurel (autor) Transportul și desfacerea produselor provenite din satele cu meșteșugari specializați în olărit și fierărit din Depresiunea Beiușului I. Etnografie 211-240 română
1980 Biharea, 1979-1980 CHIRIAC, Aurel (autor) Relația dintre tradiție și inovație reflectată în satul bihorean contemporan I. Etnografie 241-260 română
1980 Biharea, 1979-1980 BRADU, Ion (autor), MIHAI, Nicolae (autor) Preliminarii la folcloristica bihoreană I. Etnografie 261-282 română
1980 Biharea, 1979-1980 MARTIN, Ana (autor) Desene de Theodor Pallady în colecția Muzeului Țării Crișurilor II. Artă 291-322 română
1980 Biharea, 1979-1980 JAKOBOVITS, Nicolae (autor) Balogh Istvan în colecțiile din Oradea II. Artă 323-334 română
1980 Biharea, 1979-1980 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Considerații privind cercetarea științifică cu specific patrimonial la Muzeul Țării Crișurilor III. Muzeologie - Conservare 345-349 română
1980 Biharea, 1979-1980 GORUN, Gheorghe (autor) Piese etnografice din zona Beiuș - Vașcău IV. Note şi recenzii 447-448 română
1980 Biharea, 1979-1980 COSTIN, Florian (autor) Cronica secției de etnografie pe anul 1979 IV. Note şi recenzii 449-450 română
1980 Biharea, 1979-1980 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Aurora Stanoe IV. Note şi recenzii 451 română
1981 Biharea, 1981 GODEA, Ioan (autor) Arhitectura locuinței tradiționale și a anexelor gospodărești din Țara Crișurilor. Privire generală I. Etnografie 91-106 română
1981 Biharea, 1981 TOTH, Susana (autor) Ceramica de Ineu în colecția Muzeului Țării Crișurilor I. Etnografie 115-159 română
1981 Biharea, 1981 COSTIN, Florian (autor) Considerații cu privire la diferențierile subzonale ale sumanelor din bazinul superior al Crișului Negru I. Etnografie 161-171 română
1981 Biharea, 1981 COLȚEA, Dumitru (autor) Funcția socială a fîntînilor publice în viața satului Cărăsău I. Etnografie 173-182 română
1981 Biharea, 1981 PARASCA, Crăciun (autor) Motivul cununii în obiceiurile populare bihorene I. Etnografie 183-192 română
1981 Biharea, 1981 MUDURA, Gheorghe (autor) Sigiliile localităților bihorene - izvoare etnografice II. Valorificări etnografice din arhive 195-209 română
1981 Biharea, 1981 MARTIN SILAGHI, Ana (autor) Jean Alexandru Steriadi în colecția de grafică a Muzeului Țării Crișurilor III. Artă 213-224 română
1981 Biharea, 1981 FAUR, Viorel (autor) Un document inedit despre primele demersuri în vederea înființării unui muzeu etnografic al Bihorului (1930) V. Note şi recenzii 261-264 română
1981 Biharea, 1981 ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Zona etnografică Beiuș - Godea I. V. Note şi recenzii 267-269 română
1982 Biharea, 1982 BORCEA, Liviu (autor) Informații cu caracter etnografic într-o descriere a Bihorului de la începutul secolului al XVIII-lea I. Etnografie 51-57 română
1982 Biharea, 1982 GOINA, Florica (autor) Elemente de păstorit tradițional în Padiș I. Etnografie 83-87 română
1982 Biharea, 1982 COVACI, Veronica (autor) Din trecutul sericiculturii în Bihor I. Etnografie 89-96 română, germană
1982 Biharea, 1982 COLȚEA, Dumitru (autor) Termeni tehnici folosiți în denumirile părților componente ale construcțiilor țărănești de lemn din bazinul mijlociu al Crișului Negru I. Etnografie 97-108 română
1982 Biharea, 1982 CHIRIAC, Aurel (autor) Considerații istorice privind apariția satelor cu meșteșugari specializați din Bihor I. Etnografie 109-126 română
1982 Biharea, 1982 MOZES, Tereza (autor) Considerații privind istoricului olăritului din Oradea I. Etnografie 127-155 română
1982 Biharea, 1982 ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Fîntîni cu bazin de acumulare a apei din precipitații în Bihor I. Etnografie 157-197 română
1982 Biharea, 1982 SIMU, Constanța (autor) Țara Crișurilor în mărturiile călătorilor străini despre țările române I. Etnografie 199-208 română
1982 Biharea, 1982 MAROSSY, Ana (autor) Contribuții la cunoașterea medicinei populare din satul Poieni de Jos, comuna Buntești (județul Bihor) I. Etnografie 209-212 română
1982 Biharea, 1982 MUDURA, Gheorghe (autor) Sigiliile localităților bihorene - izvoare etnografice II. Valorificări etnografice din arhive 219-227 română
1982 Biharea, 1982 FAUR, Viorel (autor), ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Un important document despre realitățile etno-folclorice bihorene de la sfîrșitul secolului al XIX-lea II. Valorificări etnografice din arhive 229-266 română
1982 Biharea, 1982 ZINTZ, Maria (autor) Pictori de avangardă în colecția Muzeului Țării Crișurilor III. Artă 289-314 română
1982 Biharea, 1982 MARTIN SILAGHI, Ana (autor) Grafica lui Iosif Iser în Colecția Muzeului Țării Crișurilor III. Artă 315-325 română
1982 Biharea, 1982 ROȘU, Aurel (autor) Contribuții la cunoașterea vieții cultural-artistice din Oradea în perioada interbelică III. Artă 327-334 română
1982 Biharea, 1982 TOCA, Mircea (autor) Arta plastică în revista "Aurora" din Oradea III. Artă 335-350 română
1991 Biharea, 1991 COVACI, Veronica (autor), ILEA, Ana (autor) Creșterea animalelor în Bihor reflectată în conscrisurile domeniului Beiuș și al capitlului de Oradea la 1721 și 1722 I. Etnografie 65-73 română
1991 Biharea, 1991 ZINTZ, Maria (autor) Colecția de pictură universală a secției de artă de la Muzeul Țării Crișurilor (I) II. Artă 183-202 română
1991 Biharea, 1991 CRIȘAN, Gabriela (autor) Catalogul pieselor Secesion din colecția de artă decorativă universală a Muzeului Țării Crișurilor II. Artă 223-249 română
1991 Biharea, 1991 NOVICOV-TERDIC, Ramona (autor) Artiști români contemporani în Muzeul Țării Crișurilor. Colecția de grafică contemporană - Doina Simionescu III. Muzeografie 271-274 română
1992-1993 Biharea, 1992-1993 CHIRIAC, Aurel (autor), TODINCĂ, Vasile (autor) Biharea XX I. Etnografie 7-22 română
1992-1993 Biharea, 1992-1993 MOZES, Tereza (autor) Preocupări etnografice în Bihor de la începuturi și pînă la înființarea expoziției de bază a secției de etnografie I. Etnografie 23-49 română
1992-1993 Biharea, 1992-1993 CHIRIAC, Aurel (autor) Preliminarii la o tipologie a uneltelor de fier din colecția secției de etnografie a Muzeului Țării Crișurilor (I) Fișa de obiect I. Etnografie 57-63 română
1992-1993 Biharea, 1992-1993 SZABO, Alice (autor) Considerații privind istoricului sticlăritului în Bihor (I) I. Etnografie 65-76 română
1992-1993 Biharea, 1992-1993 ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Cîteva aspecte actuale ale practicării "scărăritului" la Cresuia I. Etnografie 77-88 română
1994 Biharea, 1994 CHIRIAC, Aurel (autor) Secția de Etnografie - 30 I. Etnografie 9-12 română
1994 Biharea, 1994 ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Secția de Etnografie a Muzeului Țării Crișurilor între 1974-1990 I. Etnografie 13-20 română
1994 Biharea, 1994 ILIEȘ, Alexandru (autor) Harta etnică a județului Bihor, conform recensămîntului din 1992 I. Etnografie 21-26 română
1994 Biharea, 1994 MOZES, Tereza (autor) Contribuții la cunoașterea arhitecturii populare din Valea Ierului I. Etnografie 27-41 română
1994 Biharea, 1994 BUCȘE, Maria (autor) Tradiții ale extracției aurifere în Bihor - argumente de străveche civilizație românească I. Etnografie 71-86 română
1994 Biharea, 1994 GOMAN, Ioan (autor) Modalități de comunicare interumană în satul tradițional bihorean I. Etnografie 87-107 română
1994 Biharea, 1994 BALA, Simona (autor) "Lioara" I. Etnografie 137-141 română
1994 Biharea, 1994 TAMAS, Alice (autor) Arta sticlăritului în Bihor. Studiu asupra stilisticii produselor de sticlă de la huta din Beliu II. Artă 187-198 română
1994 Biharea, 1994 TODINCĂ, Vasile (autor) Tehnica agricolă și ritm de muncă (sec. al XVIII-lea și începutul sec. al XIX-lea) - Ștefănescu Barbu IV. Recenzii 243-345 română
1995-1996 Biharea, 1995-1996 ILIEȘ, Alexandru (autor) Populația slovacă din Crișana I. Etnografie 9-18 română
1995-1996 Biharea, 1995-1996 TODINCĂ, Vasile (autor) Satul contemporan din Depresiunea Beiușului între tradiție și modernitate (I) (mutații socio-economice) I. Etnografie 19-58 română
1995-1996 Biharea, 1995-1996 CHIFOR, Agata (autor) Limbaj baroc în pictura capelei palatului episcopal romano-catolic din Oradea II. Artă 149-156 română
1995-1996 Biharea, 1995-1996 TAMAȘ, Alice (autor) Manufactura de sticlă de la Săldăbagiu II. Artă 197-208 română
1995-1996 Biharea, 1995-1996 ZINTZ, Maria (autor) Galeria de artă românească interbelică la Muzeul Țării Crișurilor (I) II. Artă 209-252 română
1997-1998 Biharea, 1997-1998 ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Interferențe ocupaționale în Munții Pădurea Craiului I. Etnografie 9-51 română
1997-1998 Biharea, 1997-1998 BALA, Simona (autor) Influența torsului și țesutului asupra unor obiceiuri din Țara Crișurilor I. Etnografie 67-78 română
1997-1998 Biharea, 1997-1998 ȚURCAȘ, Leontina (autor) Expoziția: textile de interior din bazinul Crișul Negru. Motive decorative II. Muzeografie 191-197 română
1997-1998 Biharea, 1997-1998 MANEA, Luminița (autor) Restaurarea unui cojoc femeiesc din colecția de etnografie a Muzeului Țării Crișurilor III. Restaurare 207-211 română
1997-1998 Biharea, 1997-1998 ZINTZ, Maria (autor) Galeria de artă românească a Muzeului "Țării Crișurilor" din Oradea IV. Artă 215-253 română
1997-1998 Biharea, 1997-1998 GOMAN, Ioan (autor) Mobilier Țărănesc din Crișana - Ștefănescu Barbu V. Recenzii 511-512 română
1999-2000 Biharea, 1999-2000 EMODI, Janos (autor), GOMAN, Ioan (autor) Centrul de olărit Tileagd (județul Bihor) I. Etnografie 57-92 română
1999-2000 Biharea, 1999-2000 GOMAN, Ioan (autor) Izbuc - un sat bihorean specializat în arderea varului I. Etnografie 93-111 română
1999-2000 Biharea, 1999-2000 APAN, Adrian (autor) Informații cu caracter istoric și etnografic privind domeniile nobiliare Diosig-Săcuieni I. Etnografie 157-214 română
1999-2000 Biharea, 1999-2000 HORVATH, Sabina (autor) Ritualul de înmormântare și frica față de mort în sate din bazinul hidrografic al Crișului Negru I. Etnografie 215-222 română
1999-2000 Biharea, 1999-2000 CORAI, Diana (autor), COSTEA, Bogdan (autor), PAVEL, Alina (autor), STANCIU, Simona (autor), VUȘCAN, Mărioara (autor) Rontău. Încercare de anchetă socio-culturală I. Etnografie 223-260 română
1999-2000 Biharea, 1999-2000 CHIRIAC, Iacinta (autor) Evoluția interesului pentru colectarea pieselor etnografice în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și prima parte a secolului al XX-lea în Oradea și Bihor (I) II. Muzeografie 263-276 română
1999-2000 Biharea, 1999-2000 ARDELEAN, Elisabeta (autor) Restaurarea a trei ștergare din colecția de textile a Secției de Etnografie de la Muzeul Țării Crișurilor din Oradea III. Restaurare 323-330 română
2001-2003 Biharea, 2001-2003 CABĂU, Cristian (autor) Creșterea animalelor la nivelul Depresiunii Beiușului în prima jumătate a secolului al XVIII-lea I. Etnografie 17-32 română
2001-2003 Biharea, 2001-2003 GOMAN, Ioana (autor) Meșteșugul vărăritului în sate din Depresiunea Beiușului (secolului al XVIII-lea - începutul secolului al XXI-lea) I. Etnografie 53-92 română
2001-2003 Biharea, 2001-2003 TODINCĂ, Vasile (autor) Moartea și înmormîntarea în satul contemporan din zona Beiușului I. Etnografie 161-167 română
2001-2003 Biharea, 2001-2003 HORVATH, Sabina (autor) Focul din noaptea învierii în satul Finiș - județul Bihor I. Etnografie 169-175 română
2001-2003 Biharea, 2001-2003 CHIRIAC, Iacinta (autor) Secția de Etnografie a Muzeului Țării Crișurilor din Oradea între anii 1964-1971 II. Muzeografie, Restaurare-Conservare 183-196 română
2001-2003 Biharea, 2001-2003 ARDELEAN, Elisabeta (autor) Restaurarea cuverturilor din Colecția Secției de Etnografie a Muzeului Țării Crișurilor II. Muzeografie, Restaurare-Conservare 197-202 română
2001-2003 Biharea, 2001-2003 MARTIN, Ana (autor) Rarități iconofile. O stampă din secolul al XVII-lea din scoala toscană la Muzeul din Oradea III. Artă 205-221 română
2001-2003 Biharea, 2001-2003 HOCHHAUSER, Ronald (autor), SARCA, Vasile (autor) Facturi comerciale tipărite în manieră Secesion, în Oradea începutului de secol al XX-lea III. Artă 245-256 română
2001-2003 Biharea, 2001-2003 HÎRCĂ, Rodica (autor) Repertoriul arhitectural - Salonta III. Artă 305-325 română
2001-2003 Biharea, 2001-2003 GHERGHEL, Ioana (autor) Repertoriul bibliografic general al Anuarului Științific Biharea 1973-2000 IV. Note 351-376 română
2001-2003 Biharea, 2001-2003 ROMÂNAȘU, Radu (autor) Expoziții organizate de principalii reprezentanți interbelici ai artei plastice bihorene. Vernisaje orădene vătute ca mijloace de difuzare a culturii III. Artă 385-304 română
2004-2006 Biharea, 2004-2006 BALA, Simona (autor) Viața de familie în societatea rurală din Crișana (I) I. Etnografie 7-16 română
2004-2006 Biharea, 2004-2006 GOMAN, Ioan (autor) Aspecte ale practicării oloitului în sate din Crișana in secolul al XVIII-lea și în prima jumătate a secolului al XIX-lea I. Etnografie 17-32 română
2004-2006 Biharea, 2004-2006 HORVATH, Sabina (autor) Schimbări alimentare la tîrgul din Beiuș la mijlocul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea I. Etnografie 33-44 română
2004-2006 Biharea, 2004-2006 ROȘU, Aurel (autor) Meșteșuguri rurale ale prelucrării lemnului I. Etnografie 45-77 română
2004-2006 Biharea, 2004-2006 BARBURAȘ, Mariana (autor), TODINCĂ, Vasile (autor) Valorificarea patrimoniului etnografic al Văii Iadului I. Etnografie 79-89 română
2004-2006 Biharea, 2004-2006 ȚĂRĂU, Augustin (autor) Armorialul general al sfragisticii rurale din Crișana I. Etnografie 127-236 română
2004-2006 Biharea, 2004-2006 HOCHHAUSER, Ronald (autor), SARCA, Vasile (autor) Facturi comerciale personalizate utilizate în Oradea la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea I. Etnografie 237-263 română
2004-2006 Biharea, 2004-2006 TAMAȘ, Alice (autor) Colecția de artă decorativă românească contemporană a Muzeului Țării Crișurilor din Oradea II. Artă 319-336 română
2004-2006 Biharea, 2004-2006 SARCA, Vasile (autor), SZILAGYI MARIA, Ildiko (autor) Pregătirea colecției de pictură a secției de artă din cadrul Muzeului Țării Crișurilor din Oradea în vederea mutării într-un nou sediu. Considerații asupra procesului de ambalare III. Muzeografie 337-344 română
2004-2006 Biharea, 2004-2006 SARCA, Vasile (autor) Un text semnat Jozsef Biro, cu privire la istoria muzeului Orădean și a "Societății de Arheologie și Istorie a județului/Comitatului Bihor și a orașului Oradea'' V. Restitutio 351-374 română
2004-2006 Biharea, 2004-2006 TODINCA, Vasile (autor) Crîmpeie de monografie sentimentală a satului Dușești - Țigan Florian VI. Recenzii 376-378 română
2007-2009 Biharea, 2007-2009 BALA, Simona (autor) Viața de familie în societatea rurală din Crișana (II) I. Etnografie 11-18 română
2007-2009 Biharea, 2007-2009 ȚĂRĂU, Melania (autor) Considerații asupra tipologiei gospodăriilor tradiționale țărănești din localitățile comunei Pomezeu (Bihor) I. Etnografie 31-42 română
2007-2009 Biharea, 2007-2009 GOMAN, Ioan (autor) Informații arhivistice despre fierăria țărănească de la Briheni în secolul al XVIII-lea și în prima jumătate a secolului al XIX-lea I. Etnografie 43-64 română
2007-2009 Biharea, 2007-2009 MAGHIAR, Alexandru (autor) Din istoria instalațiilor hidraulice tradiționale în Comitatul Bihor între secolele al XII-lea pînă în prima jumătate a a celui de al XVIII-lea I. Etnografie 65-96 română
2007-2009 Biharea, 2007-2009 HOCHHAUSER, Ronald (autor) Repere generale privind activitatea industrială la Oradea în perioada imperiului Austro-Ungar (1867-1918) I. Etnografie 97-106 română
2007-2009 Biharea, 2007-2009 GOMAN, Ioan (autor) Noi precizări cu privire la locația hutei de sticlă de pe domeniul contelui Karoly Sandor din Nord-Estul Crișanei II. Articole 107-116 română
2007-2009 Biharea, 2007-2009 EMODI, Jonos (autor) Istoria cărămizii în Bihor (adenda II) II. Articole 117-127 română
2007-2009 Biharea, 2007-2009 TAMAȘ, Alice (autor) Contribuții la cunoașterea prelucrării sticlei la Oradea III. Artă 181-196 română
2007-2009 Biharea, 2007-2009 RUGE, Adriana (autor) Pictura bisericilor românești din Bihor în perioada interbelică. Stadiul actual al cercetărilor III. Artă 197-212 română
2007-2009 Biharea, 2007-2009 SARCA, Vasile (autor), SZILAGYI MARIA, Ildiko (autor) Pregătirea colecției de pictură a secției de artă din cadrul Muzeului Țării Crișurilor din Oradea în vederea mutării într-un nou sediu. Considerații asupra procesului de ambalare (II) IV. Muzeografie 237-244 română
2007-2009 Biharea, 2007-2009 HEREDEA, Florian (autor) Restaurarea unei icoane pe lemn reprezentând pe "Sfântul Nicolae" aparținând parohiei ortodoxe Cociuba Mică V. Restaurare 245-251 română
2007-2009 Biharea, 2007-2009 SARCA, Vasile (autor) Organizarea și conținutul primei expoziții permanente a colecției Societății de Arheologie și Istorie a Comitatului Bihor și a orașului Oradea, respectiv a colecției de artă religioasă și laică a episcopului de rit latin de Oradea, Ipolyi (Stummer) Arnold VI. Restitutio 253-288 română
2010 Biharea, 2010 TODINCĂ, Vasile (autor) Nunta în satul tradițional din Țara Beiușului I. Etnografie 9-22 română
2010 Biharea, 2010 CIOMAGA, Raluca (autor) Arhitectura bihoreană a secolului al XVIII-lea. Construcții rurale de pe domeniile feudale din Bihor I. Etnografie 23-40 română
2010 Biharea, 2010 GOMAN, Ioan (autor) Demersuri de valorificare a resurselor naturale din Crișana în secolul al XVIII-lea și în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Manufacturi domeniale și inițiative țărănești I. Etnografie 41-86 română
2010 Biharea, 2010 ȚĂRĂU, Melania (autor) Evidența gospodăriilor tradiționale țărănești din localitățile comunei Pomezeu (jud. Bihor) I. Etnografie 87-106 română
2010 Biharea, 2010 MARTIN, Ana (autor) Școala austriacă de gravură. Lucrări inedite din Colecția Muzeului Țării Crișurilor. Partea I. II. Artă 155-174 română
2010 Biharea, 2010 TAMAS, Alice (autor) Câteva piese de artă decorativă universală din sticlă, din secolul al XIX-lea și începutul secolului XX, din colecția secției de artă a muzeului Țării Crișurilor din Oradea II. Artă 175-182 română
2010 Biharea, 2010 CHIFOR, Agata (autor) Pictori francezi din colecția Muzeului Țării Crișurilor (sec. XIX-XX) II. Artă 183-197 română
2010 Biharea, 2010 SARCA, Vasile (autor), SZILAGYI MARIA, Ildiko (autor) Pregătirea colecției de grafică a Secției de Artă din cadrul Muzeului Țării Crișurilor din Oradea în vederea mutării intr-un nou sediu. Considerații asupra procesului de ambalare (III) Statistica expozițiilor organizate de secția de artă din 2006 pînă în III. Muzeografie 199-205 română
2010 Biharea, 2010 CUCEU, Ion (autor) Delani - un sat din Țara Beiușului. Studiu monografic IV. Recenzii 207-209 română
2011 Biharea, 2011 BALA, Simona (autor) Reconstituirea activităților gospodărești în sate din Țara Crișurilor (I) I. Etnografie 11-18 română
2011 Biharea, 2011 GOMAN, Ioan (autor) Date despre evoluția meșteșugurilor din Crișana în secolul al XVIII-lea și în prima jumătate a secolului al XIX-lea I. Etnografie 19-44 română
2011 Biharea, 2011 HORVATH, Sabina (autor) Aspecte ale morăritului țărănesc din Bihor în prima parte jumătate a secolului al XX-lea I. Etnografie 49-77 română
2011 Biharea, 2011 CHIRIAC, Iacinta (autor) Colecția secției de Etnografie a Muzeului Țării Crișurilor Oradea. Donatori și Donații III. Muzeografie 195-232 română
2012 Biharea, 2012 HORVATH, Sabina (autor) Date privind activitatea breslei măcelarilor din Oradea în secolul al XVIII-lea și al XIX-lea I. Etnografie 7-18 română
2012 Biharea, 2012 GOMAN, Ioan (autor) Date despre situația activităților meșteșugărești din Oradea la Mijlocul secolului al XIX-lea I. Etnografie 33-73 română
2012 Biharea, 2012 TODINCĂ, Vasile (autor) Casa în satul bihorean la începutul secolului al XX-lea (I) I. Etnografie 75-149 română
2012 Biharea, 2012 ZINTZ, Maria (autor) Artiști plastici orădeni (arta plastică la oradea) II. Artă 153-182 română
2012 Biharea, 2012 MARTIN, Ana (autor) Școala austriacă de gravură. Lucrări inedite din Colecția Muzeului Țării Crișurilor. Partea I. Adam Bartsch II. Artă 183-202 română
2012 Biharea, 2012 SARCA, Vasile (autor), SZILAGYI MARIA, Ildiko (autor) Pregătirea colecției de sculptură a Secției de Artă din cadrul Muzeului Țării Crișurilor din Oradea în vederea mutării intr-un nou sediu. Considerații asupra procesului de ambalare (IV) III. Muzeografie 273-282 română
2012 Biharea, 2012 POSMOȘANU, Erika (autor) Proiect de cooperare transfrontalieră huromuzeum "Crearea de laboratoare de restaurare de înaltă performanță cu centrele Debrețin-Oradea" - Huro III. Muzeografie 283-288 română
2012 Biharea, 2012 MĂRGINEAN, Irene (autor), PRECUB, Atilla (autor) Restaurarea portalului principal de la fosta școală de cadeți din Oradea, azi noul sediu al Muzeului Țării Crișurilor IV. Restaurare 295-307 română
2012 Biharea, 2012 TAMAȘ, Alice (autor) Din istoricul unui monument din Oradea. Școala de cadeți, actualul sediu al Muzeului Țării Crișurilor, Oradea V. Articole şi note 311-317 română
2012 Biharea, 2012 MAGHIAR, Alexandru (autor) Dispariția instalațiilor hidraulice populare în regiunea Crișana între 1946-1974 V. Articole şi note 319-369 română
2014 Biharea, 2014 GOMAN, Ioan (autor) Activități cu caracter meșteșugăresc în sate din zona Vașcăului la mijlocul secolului al XX-lea I. Etnografie 21-50 română
2014 Biharea, 2014 TODINCA, Vasile (autor) Însemnări despre scriitorul și folcloristul bihorean Antoniu Popp I. Etnografie 51-70 română
2014 Biharea, 2014 CIOMAGA, Raluca (autor) Așezării și gospodării din Bihor în secolele XVIII-XX III. Articole şi note 177-198 română
2014 Biharea, 2014 BALA, Simona (autor) Biharea 1973-2013. Repertoriu bibliografic III. Articole şi note 199-232 română
2015 Biharea, 2015 GOMAN, Ioan (autor) Târguri din Crișana în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea I. Etnografie 7-18 română
2015 Biharea, 2015 CÂMPEAN, Viorel (autor), CORDEA, Marta (autor) Noi contribuții la viața și activitatea lui Antoniu Popp (1867-1905) I. Etnografie 41-50 română
2015 Biharea, 2015 HORVATH, Sabina (autor) Despre arhitectura tradițională din satul Belejeni (județul Bihor), în anul 1941 I. Etnografie 51-58 română
2015 Biharea, 2015 BALA, Simona (autor), ȚĂRĂU, Melania (autor) Considerații asupra caselor din Cauaceu, județul Bihor, în anul 2011. Tipologie și evidență I. Etnografie 59-96 română
2016 Biharea, 2016 HORVATH, Sabina (autor) Rolul moașei în societatea tradițională a satului bihorean, la mijlocul secolului al XX-lea I. Etnografie 21-28 română
2016 Biharea, 2016 GOMAN, Ioan (autor) Informații arhivistice despre unele biserici de lemn aflate pe teritoriul județului Bihor în anul 1925 I. Etnografie 29-72 română
2016 Biharea, 2016 TODINCA, Vasile (autor) Universul etnografic contemporan al Țării Beiușului I. Etnografie 73-88 română
2016 Biharea, 2016 TODINCA, Vasile (autor) Oameni și obiceiuri din satele comunei Borod, Județul Bihor, Editura Universității din Oradea, 2016, 693 p. V. Recenzii 237-240 română
2017 Biharea, 2017 GOMAN, Ioan (autor) Aspecte privind activitatea meșteșugărească în sate din zona Tinca la mijlocul secolului al XX-lea I. Etnografie 9-94 română
2017 Biharea, 2017 HORVATH, Sabina (autor) Empirism medical și spiritualitate în satul bihorean tradițional I. Etnografie 95-104 română
2017 Biharea, 2017 BENEDEK, Arpad (autor) Familii din Tărcaia în trecut și prezent I. Etnografie 105-112 română
2017 Biharea, 2017 TODINCA, Vasile (autor) Specificitatea cântecului liric din Bihor I. Etnografie 123-142 română
2017 Biharea, 2017 SZILAGYI MARIA, Ildiko (autor) Revenirea la normalitate III. Muzeografie 189-206 română
2017 Biharea, 2017 CHIRIAC, Iacinta (autor) Târgul Meșterilor Populari din Oradea (2007 – 2017). Date statistice III. Muzeografie 207-288 română
2018 Biharea, 2018 GOMAN, Ioan (autor) Informații despre Asociația Micilor Meseriași din Biharia la mijlocul secolului al XX-lea I. Etnografie 23-40 română
2018 Biharea, 2018 ȚĂRĂU, Melania (autor) Tipologia locuințelor din satele comunei Cărpinet I. Etnografie 41-68 română
2018 Biharea, 2018 HORVATH, Sabina (autor) Considerații privind ornamentica ponevilor din colecția Secției de Etnografie a Muzeului Țării Crișurilor I. Etnografie 69-78 română
2018 Biharea, 2018 TOCOIAN, Iosif (autor), TODINCA, Vasile (autor) Nunta între ritual și ceremonie în satul Călugări, județul Bihor I. Etnografie 109-130 română
2018 Biharea, 2018 POP, Maria Flavia (autor) Folclorul obiceiurilor de peste an în satul Nimăiești I. Etnografie 131-146 română
1979 Carpica, XI FILIP, Mircea (autor) Carte veche românească în Bihor (sec. XVI-XVII) - Dudaș F. 335-335 română
1980 Carpica, XII DUMITRAȘCU, Server (autor) Utilitate și artă în ceramica dacică din Crișana 45-53 română
1972 Centenar Muzeal Orădean CHIRA, Ioan (autor) Centenar Muzeal Orădean - cuvînt de salut 14- română
1972 Centenar Muzeal Orădean FODOR, Alexandru (autor) Centenar Muzeal Orădean - cuvînt de salut 16- română
1972 Centenar Muzeal Orădean DAICOVICIU, Constantin (autor) Centenar Muzeal Orădean - cuvînt de salut 18- română
1972 Centenar Muzeal Orădean CONSTANTINESCU, Miron (autor) Centenar Muzeal Orădean - cuvînt de salut 19- română
1972 Centenar Muzeal Orădean SZANTO, Ștefan (autor) Centenar Muzeal Orădean - cuvînt de salut 21- română
1972 Centenar Muzeal Orădean ANDRIȚOIU, Alexandru (autor) Centenar Muzeal Orădean - cuvînt de salut 23- română
1972 Centenar Muzeal Orădean BODOR, Gheorghe (autor) Centenar Muzeal Orădean - cuvînt de salut 25- română
1972 Centenar Muzeal Orădean DUMITRAȘCU, Sever (autor) Centenarul activității muzeale orădene 27- română
1972 Centenar Muzeal Orădean CHIRA, Ioan (autor) Muzeul Țării Crișurilor, locul și rolul său în contextul vieții spirituale a județului Bihor 33-39 română
1972 Centenar Muzeal Orădean FAUR, Viorel (autor) Precedente muzeistice în viața culturală a românilor bihoreni 55-63 română
1972 Centenar Muzeal Orădean ORDENTLICH, Ivan (autor) Un secol de activitate expozițională a secției de istorie a muzeului orădean 65-68 română
1972 Centenar Muzeal Orădean TOTH, Suzana (autor) Muzeul orădean și preocupările etnografice între anii 1872-1972 69-75 română
1972 Centenar Muzeal Orădean ROȘU, Letiția (autor) Istoricul primului edificiu stabil al muzeului orădean 83-86 română
1972 Centenar Muzeal Orădean MAXIM, Virgil (autor), POPOVICI, Ioan (autor) Muzeul casei naționale a jud. Bihor (1929-1940) 87-83 română
1972 Centenar Muzeal Orădean JURCSAK, Tiberiu (autor) Douăzeci de ani de activitate a secției de științe naturale din muzeul orădean 95-99 română
1972 Centenar Muzeal Orădean CHIDIOȘAN, Nicolae (autor) Istoricul cercetărilor arheologice ale muzeului orădean 101-105 română
1972 Centenar Muzeal Orădean MARINESCU, Ioan (autor) Legăturile științifice ale Muzeului Țării Crișurilor 107-109 română
1972 Centenar Muzeal Orădean IGNAT, Doina (autor) Cercetări neolitice în Bihor 161-164 română
1972 Centenar Muzeal Orădean DUMITRAȘCU, Sever (autor) Descoperiri arheologice din sec. IV-V e.n. în județul Bihor 197-207 română
1972 Centenar Muzeal Orădean POPA, Radu (autor) Valea Bistrei în secolele XIII-XIV. Cercetări documentare și arheologice în Nordul Bihorului 215-219 română
1972 Centenar Muzeal Orădean EDROIU, Nicolae (autor) Cultura scrisă românească în Bihor în sec. XVII 231-236 română
1972 Centenar Muzeal Orădean CHIRA, Ioan (autor) Aspecte din activitatea culturală progresistă a bihorenilor N. Jiga, E. Gojdu, Al Roman și I. Vulcan 311-316 română
1972 Centenar Muzeal Orădean FAUR, Viorel (autor) Contribuții documentare la istoria învățămîntului românesc din Bihor în ultimele două decenii ale veacului al XIX-lea 317-345 română
1972 Centenar Muzeal Orădean GOLBAN, Ioan (autor) Cu privire la începuturile mișcării muncitorești din Bihor 357-362 română
1972 Centenar Muzeal Orădean MIERLUȚIU, Ioan (autor) Instituții de credit din Oradea 363-367 română
1972 Centenar Muzeal Orădean BROINAȘ, Aurica (autor) Contribuții la cunoașterea activității socialiștilor bihoreni în perioada 1900-1914 375-382 română
1972 Centenar Muzeal Orădean CORNEA, Lucia (autor) Aspecte noi privind jubileul din 1904 al revistei "Familia" 383-390 română
1972 Centenar Muzeal Orădean NAZADT, Octavian (autor) Aspecte privind lupta maselor populare din județul Bihor pentru cucerirea puterii în perioada 23 August 1944 - Aprilie 1945 425-431 română
1972 Centenar Muzeal Orădean MORGOVAN, Mihai (autor) Activitatea ideologică și semnificația sa istorică pentru prezentul și viitorul Bihorului 437-441 română
1972 Centenar Muzeal Orădean GODEA, Ioan (autor) Cîteva probleme de etnografie în revista "Familia" (1865-1900) 451-458 română
1972 Centenar Muzeal Orădean BOCȘE, Maria (autor) Cărbunăritul în Bihor (Valea superioară a Crișului Negru) 465-473 română
1972 Centenar Muzeal Orădean GUI, Iosif (autor) Angela Selagean Butean și preocupările ei în legătură cu arta populară în Bihor 487-515 română
1972 Centenar Muzeal Orădean BRADU, Ion (autor) Probleme de artă populară în fondul tradițional de publicații al Bibliotecii Municipale Oradea 517-520 română
1972 Centenar Muzeal Orădean ȘOVREA, Iuliana (autor) Modalități de mascare în Bihor 527-529 română
1972 Centenar Muzeal Orădean GRAUR, Tiberiu (autor) Semnificații arhaice ale unor podoabe de nuntă de pe Valea Crișului Negru - Bihor 531-533 română
1972 Centenar Muzeal Orădean GRIGORESCU, Elena (autor) Sumănăritul în Depresiunea Beiușului 535-540 română
1972 Centenar Muzeal Orădean SASU, Ecaterina (autor) Cetăți în stilul renașterii din Țara Crișurilor 543-551 română
1972 Centenar Muzeal Orădean AVRAM, Alexandru (autor) Maeștri ai gravurii în colecția Muzeului Țării Crișurilor - Oradea 553-556 română
1972 Centenar Muzeal Orădean ȚOCA, Mircea (autor) Arhitectura secesiunii din Oradea 613-617 română
1972 Centenar Muzeal Orădean CAZIMIR, Radu (autor) Structura generală a Munților Pădurea Craiului 637-646 română
1972 Centenar Muzeal Orădean GRIGORESCU, Dumitru (autor), ILIE, Mircea (autor) Contribuții noi la tectonica Munților Pădurea Craiului (Regiunea Remeți - Valea Drăganului) 647-651 română
1972 Centenar Muzeal Orădean MAROSSY, Ana (autor) Date privind istoricul cercetărilor botanice în Bihor 659-666 română
1972 Centenar Muzeal Orădean FUHN, Ion (autor), JURCSAK, Tiberiu (autor) O țestoasă nouă pentru fauna paleoherpetologică a României : Testudo kalksburgensis Toula, 1896 (Dealul Viilor - Oradea) 667-672 română
1972 Centenar Muzeal Orădean POLIȘ, Rozalia (autor) Schiță la un istoric al cercetării vertetebratelor din Bihor și regiunile înconjurătoare 673-694 română
1972 Centenar Muzeal Orădean PAINA, Ion (autor) Din istoricul cercetărilor asupra nevertebratelor în Bihor (I) 695-710 română
1972 Centenar Muzeal Orădean KOVATS, Lajos (autor) Situația populației de berze (Ciconia ciconia L.) din Bazinul Crișului Repede în Vara anului 1972 749-770 română
1972 Centenar Muzeal Orădean PAPADOPOL, Aurel (autor) Contribuții la cunoașterea unor aspecte ale fenologiei și dinamicii păsărilor din județele Bihor și Satu Mare 771-781 română
1972 Centenar Muzeal Orădean FAUR, Viorel (autor) Cronica aniversării 791-818 română
1972 Centenar Muzeal Orădean Colectivul Muzeului Țării Crișurilor 819-821 română
2006 Cercetări Arheologice, XIII BEM, Cătălin (autor), FLOREA, Mihai (autor), MOLDOVEANU, Katia (autor) Cercetări arheologice pe traseul autostrăzii Transilvasnia. Margine Natu (jud. Bihor) 89-109 română
2002 Cercetări Numismatice, VIII MAXIM, Mihai (autor), STANCU, Paraschiva (autor) Notă preliminară asupra unui tezaur de monede de aur din secolul al XVI-lea descoperit la Oradea / Note préliminaire sur un trésor des monnaies d’or du XVIe siècle découvert à Oradea (dép. de Bihor) Numismatică medievală şi modernă 253-262 română
2009 Cercetări Numismatice, XV, Volum dedicat lui Octavian Iliescu (1919-2009) Dr., TOMA, Corina (autor) Un tezaur monetar din secolul XV-XVII descoperit în localitatea Ghighișeni (com. Rieni, jud. Bihor) / A coin hoard from the XVth-XVIIth centuries found at Ghighișeni (Bihor County) Numismatică medievală (Medieval numismatics) 197-256 română
1972 Crisia, 1972 BERINDEI, Ignatie (autor) Crisia - Cuvînt înainte 5-6 română
1972 Crisia, 1972 DAICOVICIU, Constantin (autor) Crisia - Cuvînt înainte 7-7 română
1972 Crisia, 1972 ROȘU, T. (autor) Așezarea dacică din Dealul Viilor de la Oradea 115-119 română
1972 Crisia, 1972 LAZIN, Gheorghe (autor), NEMETI, I. (autor) Descoperiri dacice din secolele II-IV e.n. În zona Carei 199- română
1973 Crisia, 1973 IGANAT, Doina (autor) Repertoriul descoperirilor neolitice din Bihor I. Studii şi materiale 7-23 română
1973 Crisia, 1973 BLĂJAN, M. (autor) Cercetări arheologice pe teritoriul satelor Petreu (jud. Bihor) și Ady Endre (jud. Satu-Mare) I. Studii şi materiale 25-28 română
1973 Crisia, 1973 NANASI, Zoltan (autor) Descoperiri în necropola celtică de la Curtuișeni I. Studii şi materiale 29-45 română
1973 Crisia, 1973 CHIDIOȘAN, Nicolae (autor), ORDENTLICH, Ivan (autor) Un tezaur de argint descoperit la Oradea I. Studii şi materiale 97-107 română
1973 Crisia, 1973 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Cercetări arheologice în Depresiunea Holodului (Săpăturile de la Cociuba Mare, jud. Bihor) I. Studii şi materiale 139-161 română
1973 Crisia, 1973 DAN, M. (autor) Relațiile comerciale dintre Oradea și Cracovia la sfîrșitul secolului al XVI-lea I. Studii şi materiale 167-181 română
1973 Crisia, 1973 BORCEA, Liviu (autor) Contribuții la biografia cronicarului birorean Ioan Szalardi I. Studii şi materiale 183-197 română
1973 Crisia, 1973 ILEA, Ana (autor), POPOVICI, Ioan (autor) Fierăria de la Vașcău în prima jumătate a secolului al XVIII-lea I. Studii şi materiale 199-217 română
1973 Crisia, 1973 COVACI, Veronica (autor) Manufactura de sticlă din Beliu în prima jumătate a secolului al XVIII-lea I. Studii şi materiale 219-234 română
1973 Crisia, 1973 MARINESCU, Ioan (autor) Acțiunea marilor unități române și sovietice pentru eliberarea Țării Crișurilor, în perioada septembrie-octombrie 1944 I. Studii şi materiale 267-282 română
1973 Crisia, 1973 FAUR, Viorel (autor) Istoriografia bihoreană în anii republicii II. Bibliografii 283- română
1973 Crisia, 1973 FAUR, Viorel (autor) 75 de ani de la adunarea generală a "Astrei" desfășurată la Beiuș III. Aniversări bihorene 305-316 română
1974 Crisia, 1974 BORCEA, Liviu (autor), DUMITRAȘCU, Sever (autor) Sondajul arheologic din iulie 1973 în cetatea Biharea I. Comunicări prezentate de către participanţii la simpozion 57-64 română
1974 Crisia, 1974 BURCEA, Liviu (autor) Istoriografia privitoare la atestarea începuturilor orașului Oradea I. Comunicări prezentate de către participanţii la simpozion 113-118 română
1974 Crisia, 1974 IGANAT, Doina (autor) Ceramica neolitică pictată de pe valea Crișului Repede II. Studii şi articole 121-134 română
1974 Crisia, 1974 ORDENTLICH, Ivan (autor) Aspecte privind cultura Otomani II. Studii şi articole 135-151 română
1974 Crisia, 1974 BORCEA, Liviu (autor) Unele aspecte ale stăpînirii otomane în Bihor și nord-vestul României în secolele XVI-XVII II. Studii şi articole 191-211 română
1974 Crisia, 1974 FAUR, Viorel (autor) Societatea literară "Samuil Vulcan" din Beiuș II. Studii şi articole 245-305 română
1974 Crisia, 1974 POPESCU, Radu (autor) Cu privire la numele topic bihorean Bulz III. Note şi recenzii 349-351 română
1974 Crisia, 1974 MARINESCU, Ioan (autor) Documente privind activitatea patrioților orădeni în lunile septembrie - octombrie 1944 II. Studii şi articole 333-345 română
1976 Crisia, 1976 IGNAT SAVA, Doina (autor) Colecția veche neolitică a Muzeului Țării Crișurilor I. Studii 7-20 română
1976 Crisia, 1976 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Fibule romane de tipul cu "capete de ceapă" descoperite în Crișana I. Studii 35-60 română
1976 Crisia, 1976 ILEA, Ana (autor) Instituții sătești în comitatul Bihor în secolul al XVIII-lea I. Studii 61-73 română
1976 Crisia, 1976 FAUR, Viorel (autor) Din istoricul vieții muzicale beiușene (1866-1918) I. Studii 89-119 română
1976 Crisia, 1976 FAUR, Viorel (autor) Bibliotecile despărțămîntului beiușean al "Astrei" (1898-1914) I. Studii 121-143 română
1976 Crisia, 1976 NAZADT, Octavian (autor) Dezvoltarea județului Bihor între Congresele al IX-lea și al XI-lea al P.C.R. I. Studii 171-205 română
1976 Crisia, 1976 BORCEA, Liviu (autor) Un document inedit despre căderea Oradiei în mîna turcilor (scrisoarea din 31 august 1660) II. Documente 207-231 română
1976 Crisia, 1976 BORCEA, Liviu (autor) Precizări privind raporturile Crișanei cu Mihai Viteazul III. Articole şi note 237-246 română
1976 Crisia, 1976 FAUR, Viorel (autor) Înființarea și activitatea despărțămîntului din Ceica al "Astrei" între anii 1910-1914 III. Articole şi note 265-275 română
1976 Crisia, 1976 FAUR, Viorel (autor) Un secol de activitate școlară în părțile Aradului (1721-1821) IV. Recenzii 293-294 română
1976 Crisia, 1976 IGNAT SAVA, Doina (autor) Cronica activității științifice a secției de istorie IV. Recenzii 303-307 română
1977 Crisia, 1977 DUMITRAȘCU, Sever (autor), SĂȘIANU, Alexandru (autor) Tezaurul de monede dacice de la Sînnicolau Român (județul Bihor) I. Studii 9-26 română
1977 Crisia, 1977 BORCEA, Liviu (autor) Satele din Bihor ale lui Gavrilaș Movilă și Constantin Șerban I. Studii 97-131 română
1977 Crisia, 1977 FAUR, Viorel (autor) Istoricul frămîntărilor pentru înfințarea și consolidarea Reuniunii de cîntări "Lira" din Beiuș (1905-1912) I. Studii 177-193 română
1977 Crisia, 1977 POPOVICI, Ioan (autor) Aspecte din lupta ploretariatului orădean împotriva exploatării capitaliste (1934-1937) I. Studii 243-263 română
1977 Crisia, 1977 FAUR, Viorel (autor) Listele bihorene de subscripții pentru ajutorarea ostașilor români răniți în războiul de independență (1877-1878) II. Documente 379-387 română
1977 Crisia, 1977 FAUR, Viorel (autor) Istoricul constituirii despărțămîntului beiușean al "Astrei" (1897-1899) II. Documente 389-419 română
1977 Crisia, 1977 GORUN, Gheorghe (autor) Contribuția cetății Adrian la lupta pentru autonomia Transilvaniei III. Articole şi note 425-431 română
1977 Crisia, 1977 BORCEA, Liviu (autor) Contribuții la cunoașterea mișcărilor țărănimii bihorene în a doua jumătate a secolului al XVII-lea III. Articole şi note 439-449 română
1977 Crisia, 1977 GORUN, Gheorghe (autor) A fost Samuil Micu student la Oradea? III. Articole şi note 459-460 română
1977 Crisia, 1977 FAUR, Viorel (autor) Activitatea despărțămîntului din Marghita al "Astrei" (1910-1914) III. Articole şi note 481-490 română
1977 Crisia, 1977 HÎRCA, R. (autor) Participarea regimentelor de instrucție 5 vînători și 1 artilerie la luptele ce au avut loc în zona Crișurilor III. Articole şi note 495-510 română
1977 Crisia, 1977 SAVA-IGNAT, Doina (autor) Cronica activității științifice a secției de istorie în 1976 IV. Recenzii 525-530 română
1978 Crisia, 1978 IGNAT, Doina (autor) Așezarea neolitică aparținînd culturii Criș de la Suplacul de Barcău (Bihor) I. Studii 9-25 română
1978 Crisia, 1978 GORUN, Gheorghe (autor) Implicații sociale și economice ale ocupației militare austriece în Bihor în prima jumătate a secolului al XVIII-lea I. Studii 131-138 română
1978 Crisia, 1978 MUDURA, Gheorghe (autor) Conscrierile urbariale ale domeniului de Vașcău (1772-1848), elemente de demografie și structură socială I. Studii 139-158 română
1978 Crisia, 1978 FAUR, Viorel (autor) Mișcarea pentru înfințarea unei școli secundare românești de fete în Oradea (1868-1900) I. Studii 189-202 română
1978 Crisia, 1978 CORNEA, Lucia (autor) Problema originii și continuității poporului român oglindită în paginile revsitei "Familia" (1865-1906) I. Studii 204-211 română
1978 Crisia, 1978 FAUR, Viorel (autor), POPOVICI, Ioan (autor) Contribuții la istoricul Casinei Române din Beiuș (1871-1918) I. Studii 213-227 română
1978 Crisia, 1978 ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Presa românească interbelică din Oradea despre Unirea din 1918 I. Studii 229-252 română
1978 Crisia, 1978 POPOVICI, Ioan (autor) Mișcarea muncitorească din Oradea (1928-1933) I. Studii 253-282 română
1978 Crisia, 1978 GORUN, Gheorghe (autor) Urbariul localității Valea lui Mihai (1772) II. Documente 333-337 română
1978 Crisia, 1978 CĂLUȘER, Iudita (autor) Un moment semnificativ din relațiile stabilite între școlile românești din Blaj, Beiuș și Năsăud, în contextul luptei pentru învățămîntului românesc II. Documente 417-431 română
1978 Crisia, 1978 FAUR, Viorel (autor) Pagini din lupta populației din sudul Bihorului pentru afirmare culturală (Activitatea despărțămîntului beiușan al "Astrei" în anii 1898-1918) II. Documente 433-492 română
1978 Crisia, 1978 IUHAS, D. (autor) Satul Sîntandrei (Contribuții monografice) III. Articole şi note 493-519 română
1978 Crisia, 1978 SĂȘIANU, Alexandru (autor) Medalionul roman de la Diosig III. Articole şi note 521-524 română
1978 Crisia, 1978 EMODI, Janos (autor) Depozitul de celturi de la Sîntimreu III. Articole şi note 525-530 română
1978 Crisia, 1978 MOZA, I. (autor) Frîmîntări țărănești în Bihor în timpul răscoalei lui Horea III. Articole şi note 537-547 română
1978 Crisia, 1978 CORNEA, Lucia (autor) Precizări în legătură cu sediile redacției revistei Familia din Oradea (1880-1906) III. Articole şi note 555-570 română
1978 Crisia, 1978 FAUR, Viorel (autor) Date despre legăturile societății "Astra" cu românii din Bihor (1861-1897) III. Articole şi note 565-570 română
1978 Crisia, 1978 PAINA, Mircea (autor) Cîteva aspecte ale istoriei științei în paginile revistei Familia (1865-1905) III. Articole şi note 575-578 română
1978 Crisia, 1978 ZUH, I. (autor) Valori ale bibliotecii poetului Arany Janos din Salonta III. Articole şi note 579-582 română
1978 Crisia, 1978 FAUR, Viorel (autor) Contribuții la cunoașterea acțiunilor de constituire a despărțămîntului din Tinca al "Astrei" și a primelor demersuri pentru înființarea celor din Salonta și Vașcău (1912-1914) III. Articole şi note 613-627 română
1978 Crisia, 1978 ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Războiul de independență și revista "Familia" - Faur V. IV. Recenzii 643-645 română
1978 Crisia, 1978 CORNEA, Lucia (autor) Revista "Familia" seria a III-a (1934-1940) - Indice bibliografic V. Muzeografie 667-703 română
1978 Crisia, 1978 IGNAT, Doina (autor) Cronica activității științifice a secției de istorie în 1977 V. Muzeografie 705-712 română
1979 Crisia, 1979 IGNAT, Doina (autor), JURCSAK, Tiberiu (autor) Cercetări arheologice și paleontologice în Defileul Crișului Repede I. Studii 61-75 română
1979 Crisia, 1979 GORUN, Gheorghe (autor) Mișcările țărănești de pe domeniile Beiuș, Vașcău și Beliu de la mijlocul secolului al XVIII-lea I. Studii 167-181 română
1979 Crisia, 1979 FAUR, Viorel (autor) Istoriografia bihoreană între 1849-1918 I. Studii 197-206 română
1979 Crisia, 1979 POPA, A. (autor) Copiști și manuscrise în Bihor în secolele al XVII-lea și al XVIII-lea II. Documente 323-336 română
1979 Crisia, 1979 POPA, M. (autor) Contribuții documentare la o monografie G. Bogdan-Duică. Relațiile sale cu poeta bihoreană Lucreția Suciu II. Documente 541-566 română
1979 Crisia, 1979 MĂLINAȘ, Constantin (autor) Bihorul și colaboratorii bihoreni în prijma enciclopedie română, tipărită de "Astra" (1895-1905) II. Documente 568-588 română
1979 Crisia, 1979 FAUR, Viorel (autor), GIURAN, Valeriu (autor), MARINESCU, Ioan (autor) Documente și memorii privind luptele pentru eliberarea Banatului și Crișanei (august-octombrie 1944) II. Documente 589-720 română
1979 Crisia, 1979 IGNAT, Doina (autor) Așezarea neolitică aparținînd culturii Starcevo-Criș de la Fughiu (jud. Bihor) III. Articole şi note 721-733 română
1979 Crisia, 1979 EMODI, Janos (autor) O groapă rituală de la sfîrșitul epocii bronzului descoperită la Oradea III. Articole şi note 735-743 română
1979 Crisia, 1979 COVACI, Veronica (autor) Din istoricul breslelor orașului Oradea III. Articole şi note 745-764 română
1979 Crisia, 1979 GORUN, Gheorghe (autor) Aspecte ale istoriei comerțului orădean în secolul al XVIII-lea III. Articole şi note 765-773 română
1979 Crisia, 1979 ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Gărzile naționale românești din Bihor în lupta pentru unirea Transilvaniei cu România III. Articole şi note 795-806 română
1979 Crisia, 1979 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Note privind colecția arheologică a liceului "Emanoil Gojdu" din Oradea. Contribuția profesorului T.L. Roșu la cunoașterea și salvarea patrimoniului arheologic orădean III. Articole şi note 807-822 română
1979 Crisia, 1979 MĂLINAȘ, Constantin (autor) "Oameni din Bihor - momente, instituții, personalități" III. Articole şi note 823-825 română
1979 Crisia, 1979 GORUN, Gheorghe (autor) Carte veche românească în Bihor. Sec. XVI-XVII. Catalog - Dudaș F. IV. Recenzii 828-828 română
1979 Crisia, 1979 MĂLINAȘ, Constantin (autor) Societatea de lectură din Oradea (1852-1875) - Faur V. IV. Recenzii 834-835 română
1979 Crisia, 1979 CORNEA, Lucia (autor) Din experiența secției de istorie a Muzeului Țării Crișurilor privind activitatea cu preșcolarii V. Muzeografie 839-846 română
1979 Crisia, 1979 MARINESCU, Ioan (autor) Cronica activității științifice a secției de istorie în 1977 V. Muzeografie 866-871 română
1980 Crisia, 1980 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Crisia - Cuvînt înainte 9-10 română
1980 Crisia, 1980 CHIDIOȘAN, Nicolae (autor) Depozitul de unelte de fier descoperit în așezarea dacică de la Tășad, comuna Drăgești, județul Bihor I. Studii 55-64 română
1980 Crisia, 1980 GORUN, Gheorge (autor) Aspecte ale luptei cetățenilor din Oradea pentru autonomia orașului (I). Contribuții la o istorie a orașului Oradea în secolul al XVIII-lea I. Studii 85-104 română
1980 Crisia, 1980 MIHOC, Blaga (autor) Aspecte ale aplicării reformei agrare din 1921, în plasa Beiuș, jud. Bihor I. Studii 211-258 română
1980 Crisia, 1980 POPOVICI, Ioan (autor) Contribuții privind situația maselor populare din Bihor în perioada ocupației hortiste I. Studii 289-301 română
1980 Crisia, 1980 DRECIN, Mihai (autor) Cincisprezece ani de activitate didactică și de cercetare științifică universitară în științele istorice la Oradea (1964-1979) I. Studii 303-320 română
1980 Crisia, 1980 FAUR, Viorel (autor) Contribuția publicației orădene "Lucrări științifice" la reconsiderarea istoriei locale I. Studii 321-351 română
1980 Crisia, 1980 COVACI, Veronica (autor), ILEA, Ana (autor), MUDURA, Gheorghe (autor) Conscrierea domeniului Beiuș la anul 1721 II. Documente 353-452 română
1980 Crisia, 1980 FAUR, Viorel (autor) Statutele Societății pentru înființarea unei școli secundare românești de fete în Oradea (1880) II. Documente 483-494 română
1980 Crisia, 1980 FAUR, Viorel (autor), POPOVICI, Ioan (autor) Societatea culturală "Dacia Traiana" a studenților români din Bihor (1918-1919) II. Documente 495-511 română
1980 Crisia, 1980 DUMITRAȘCU, Sever (autor), HADNAGY, Arpad (autor) Cercetări arheologice de suprafață la Fegernicu Nou (jud. Bihor) III. Articole şi note 513-515 română
1980 Crisia, 1980 IGNAT, Doina (autor) O locuință-bordei aparținînd culturii Starcevo-Criș din așezarea de la Suplacu de Barcău (jud. Bihor) III. Articole şi note 521-531 română
1980 Crisia, 1980 EMODI, Janos (autor) Un depozit de unelte medievale descoperit la Șoimi (jud. Bihor) III. Articole şi note 533-537 română
1980 Crisia, 1980 CĂLUȘER, Iudita (autor), SFÎRLEA, T. (autor) Istoricul băilor termale "1 Mai" de lîngă Oradea III. Articole şi note 539-582 română
1980 Crisia, 1980 FLEISZ, Ioan (autor) Aspecte ale vieții economice din Bihor între anii 1880-1917 III. Articole şi note 617-631 română
1980 Crisia, 1980 MIHOC, Blaga (autor) Aplicarea reformei agrare din 1921 în orașul Oradea III. Articole şi note 653-677 română
1980 Crisia, 1980 DUMITRAȘCU, Sever (autor) A XIII-a sesiune anuală de rapoarte privind rezultatele cercetărilor arheologice din 1978 III. Articole şi note 689-692 română
1980 Crisia, 1980 GORUN, Gheorghe (autor) Feronerie populară în Bihor - Chiriac A. IV. Recenzii 694-695 română
1980 Crisia, 1980 CORNEA, Lucia (autor) Revista "Familia" seria a II-a (1926-1929) - Indice bibliografic V. Bibliografii 703-732 română
1980 Crisia, 1980 FAUR, Viorel (autor) Activitatea științifică a secției de istorie a Muzeului Țării Crișurilor pe anul 1979 VI. Cronici 733-738 română
1980 Crisia, 1980 IGNAT, Doina (autor) Activitatea cultural-educativă a secției de istorie a Muzeului Țării Crișurilor pe anul 1979 V. Bibliografii 739-741 română
1980 Crisia, 1980 GORUN, Gheorghe (autor) Activitatea muzeografică a secției de istorie a Muzeului Țării Crișurilor pe anul 1979 VI. Cronici 743-744 română
1980 Crisia, 1980 MIHOC, Blaga (autor) Muzeul memorial "Iosif Vulcan" din Oradea pe anul 1979 VI. Cronici 745-746 română
1980 Crisia, 1980 TOTH, Janos (autor) Muzeul memorial "Ady Endre" din Oradea pe anul 1979 VI. Cronici 747-748 română
1980 Crisia, 1980 GORUN, Gheorghe (autor) Carte a străină intrată în biblioteca secției de istorie a Muzeului Țării Crișurilor din Oradea în anul 1979 VI. Cronici 749-757 română
1980 Crisia, 1980 FAUR, Viorel (autor) Crisia I-X (1971-1980) Index alphabeticus VI. Cronici 759-793 română
1981 Crisia, 1981 DRECIN, Mihai (autor) Mișcarea muncitorească și socialistă din Bihor și locul ei în procesul istoric al luptei pentru făurirea Partidului Comunist Român (1918-1921) I. Studii şi materiale 7-18 română
1981 Crisia, 1981 POPOVICI, Ioan (autor) Din tradițiile revoluționare ale U.T.C-iștilor bihoreni (1922-1944) I. Studii şi materiale 27-40 română
1981 Crisia, 1981 IGNAT, Doina (autor) Descoperiri arheologice aparținînd epocii neolitice pe teritoriul orașului Oradea I. Studii şi materiale 41-58 română
1981 Crisia, 1981 CHIDIOȘAN, Nicolae (autor) Contribuții privind epoca bronzului pe teritoriul municipiului Oradea I. Studii şi materiale 59-67 română
1981 Crisia, 1981 CHIDIOȘAN, Nicolae (autor) Note referitoare la prima epocă a fierului pe teritoriul municipiului Oradea I. Studii şi materiale 69-74 română
1981 Crisia, 1981 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Observații privind originea și evoluția ceramicii negre-zgrunțuroase din Crișana I. Studii şi materiale 75-81 română
1981 Crisia, 1981 FAUR, Viorel (autor) Contribuții la istoricul satului Săliște de Vașcău (jud. Bihor) I. Studii şi materiale 83-97 română
1981 Crisia, 1981 MAXIM, V. (autor) Contribuții la istoria învățămîntului românesc din Bihor în sec. al XVIII-lea I. Studii şi materiale 99-105 română
1981 Crisia, 1981 BORCEA, Liviu (autor) Contribuții la istoria orașului Oradea în timpul stăpînirii otomane (1660-1692) I. Studii şi materiale 107-124 română
1981 Crisia, 1981 COVACI, Veronica (autor), ILEA, Ana (autor) Reglementarea urbarială din comitatul Bihor în a doua jumătate a sec. al XVIII-lea I. Studii şi materiale 125-142 română
1981 Crisia, 1981 CORNEA, Lucia (autor) Contribuția revistei "Familia" (1865-1906) la cunoașterea activității unor personalități ale istoriografiei europene I. Studii şi materiale 161-168 română
1981 Crisia, 1981 FAUR, Viorel (autor), TOTH, Janos (autor) Consemnări despre manifestările culturale românești în presa maghiară din Oradea (1868-1906) I. Studii şi materiale 169-174 română
1981 Crisia, 1981 FAUR, Viorel (autor) Turneele muzicale în Bihor ale unor mari interpreți din România, mărturii ale unității noastre culturale I. Studii şi materiale 175-180 română
1981 Crisia, 1981 TOTH, Janos (autor) Contribuții la cunoașterea activității societăților culturale orădene din a doua jumătate a sec. al XIX-lea și începutul sec. al XX-lea I. Studii şi materiale 181-189 română
1981 Crisia, 1981 MIHOC, Blaga (autor) Aplicarea reformei agrare din 1921 în Bihor. Împroprietăriri prin strămutare I. Studii şi materiale 191-208 română
1981 Crisia, 1981 CIUBĂNCAN, Vasile (autor) Atitudinea patriotică a populației bihorene și aportul ei la efortul național de aparare a graniței de vest a țării în perioada interbelică I. Studii şi materiale 209-219 română
1981 Crisia, 1981 MUDURA, Gheorghe (autor) Documente școlare bihorene din secolul al XVIII-lea II. Documente şi memorii 221-239 română
1981 Crisia, 1981 CĂLUȘER, I. (autor) Un decument inedit despre ecoul Unirii din 1859 în Bihor II. Documente şi memorii 241-251 română
1981 Crisia, 1981 EMODI, Janos (autor) Descoperiri din prima epocă a fierului la Oradea III. Articole şi note 321-328 română
1981 Crisia, 1981 KONEWALIK, Ștefan (autor), SĂȘIANU, Alexandru (autor) Note privind tezaurele de podoabe dacice și monede antice de la Sacalasău Nou (jud. Bihor) III. Articole şi note 329-337 română
1981 Crisia, 1981 SĂȘIANU, Alexandru (autor) Monede romane din secolul IV în colecția de istorie a Muzeului Țării Crișurilor (I) III. Articole şi note 339-341 română
1981 Crisia, 1981 BORCEA, Liviu (autor) Contribuții la istoria școlii orădene în secolul al XVII-lea III. Articole şi note 343-347 română
1981 Crisia, 1981 GORUN, Gheorghe (autor) Contribuții la istoria breslei croitorilor din Oradea în sec. al XVIII-lea III. Articole şi note 349- română
1981 Crisia, 1981 CRIȘAN, Ioan (autor) Noi contribuții privind istoricul institutului de credit și economii "Bihoreana" din Oradea (1899-1918) III. Articole şi note 365-372 română
1981 Crisia, 1981 ROȘU, T. (autor) Mărturii privind legăturile Bihorului cu Academia Română (pînă la 1918) III. Articole şi note 373-375 română
1981 Crisia, 1981 FAUR, Viorel (autor) O importantă realizare culturală - biblioteca publică din Oradea a Reuniunii "Cele Trei Crișuri" III. Articole şi note 387-393 română
1981 Crisia, 1981 CHIDIOȘAN, Nicolae (autor), CORNEA, Lucia (autor), GORUN, Gheorghe (autor) Activitatea de istorie a Muzeului Țării Crișurilor pe anul 1980 IV. Cronici 395-402 română
1981 Crisia, 1981 MIHOC, Blaga (autor), TOTH, Janos (autor) Activitatea muzeelor memoriale "Iosif Vulcan" și "ADY Endre" pe anul 1980 IV. Cronici 403-404 română
1982 Crisia, 1982 IGNAT, Doina (autor) O nouă așezare eneolitică la Suplacu de Barcău I. Studii 19-28 română
1982 Crisia, 1982 CHIDIOȘAN, Nicolae (autor), EMODI, Ioan (autor) Grupul cultural Igrița de la sfîrșitul epocii bronzului I. Studii 61-86 română
1982 Crisia, 1982 DUMITRAȘCU, Sever (autor) O locuință-atelier de lucrat piepteni (sec. VI e.n.) descoperită la Biharea I. Studii 107-121 română
1982 Crisia, 1982 BORCEA, Liviu (autor) Obștea sătească din Bihor. Voievozii și cnezii ei în secolele XIII-XVII I. Studii 123-159 română
1982 Crisia, 1982 BORCEA, Liviu (autor) Voievodatul Borodului în secolele XIII-XVII I. Studii 161-168 română
1982 Crisia, 1982 COVACI, Veronica (autor), ILEA, Ana (autor) Realități social-economice bihorene în conscrierea din anul 1722 I. Studii 169-188 română
1982 Crisia, 1982 APAN, Mihai (autor), FAUR, Viorel (autor) Contribuții documentare la cunoașterea activității militanților bihoreni pentru drepturi naționale (1911-1914) I. Studii 189-194 română
1982 Crisia, 1982 CORNEA, Lucia (autor), ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Școlile țărănești organizate de "Astra" bihoreană în perioada interbelică (1934-1940) I. Studii 195-204 română
1982 Crisia, 1982 DRECIN, Mihai (autor) Cincisprezece ani de activitate didactică și de cercetare științifică universitară în științele geografice la Oradea (1964-1979) I. Studii 205-229 română
1982 Crisia, 1982 MUDURA, Gheorghe (autor) Documente școlare bihorene din secolul al XVIII-lea (II) II. Documente 231-246 română
1982 Crisia, 1982 COVACI, Veronica (autor), FAUR, Viorel (autor) Manifestări sociale bihorene în anii 1848-1849 II. Documente 247-260 română
1982 Crisia, 1982 FLEISZ, Ioan (autor) Cîteva considerații asupra asociației profesionale de ajutor reciproc a calfelor de brutari din Oradea (1810-1892) II. Documente 261-269 română
1982 Crisia, 1982 DUMITRAȘCU, Sever (autor), HADNAGY, Arpad (autor) Cercetări de topografie arheologică în Crișana III. Articole şi note 353-360 română
1982 Crisia, 1982 EMODI, Joan (autor), HADNAGY, Arpad (autor) Așezarea hallstattiană de la Șuncuiuș, județul Bihor III. Articole şi note 383-392 română
1982 Crisia, 1982 CHIDIOȘAN, Nicolae (autor), SĂȘIANU, Alexandru (autor) Un mormînt de luptător celt descoperit la Curtuiușeni III. Articole şi note 393-398 română
1982 Crisia, 1982 MĂLINAȘ, Constantin (autor) Contribuții la circulația cărții ivitiene în Bihor III. Articole şi note 399-400 română
1982 Crisia, 1982 NICA, Florian (autor) O școală românească de un sfert de mileniu la Oradea (I) III. Articole şi note 401-410 română
1982 Crisia, 1982 CĂLUȘER, Iudita (autor), STELARU, Constantin (autor) Biblioteca liceului din Beiuș între anii 1835-1845 III. Articole şi note 411-418 română
1982 Crisia, 1982 FAUR, Viorel (autor) Contribuții istoriografice privind cercetarea unor monumente de arhitectură din Bihor, a manuscriselor și cărților existente in aceste (1903-1911) III. Articole şi note 423-428 română
1982 Crisia, 1982 FAUR, Viorel (autor) Preocupările reuniunii culturale "Cele Trei Crișuri" din Pradea pentru înființarea de biblioteci în vestul Țării III. Articole şi note 437-443 română
1982 Crisia, 1982 MIHOC, Blaga (autor) Din istoricul Băilor Felix și 1 Mai. Contribuții documentare privind demersurile efectuate pentru etatizarea lor (1920-1938) III. Articole şi note 445-453 română
1982 Crisia, 1982 ROȘU, Livia (autor) Restaurarea tecii și a sabiei celtice de la Curtuiușeni IV. Muzeografie 455-457 română
1982 Crisia, 1982 GORUN, Gheorghe (autor) Carte veche străină din colecția Secției de Istorie a Muzeului Țării Crișurilor. Secolul al XVI-lea IV. Muzeografie 459-469 română
1982 Crisia, 1982 STELARU, Daniel (autor) Cărți din biblioteca iluminismului Ioan Corneli existente în colecții din Oradea (Catalog) IV. Muzeografie 471-479 română
1982 Crisia, 1982 FAUR, Viorel (autor) Cronica activității științifice pe anul 1981 a membrilor secției de istorie a Muzeului Țării Crișurilor IV. Muzeografie 481-485 română
1982 Crisia, 1982 GORUN, Gheorghe (autor), PINȚA, Gheorghe (autor) Activitatea muzeografică și cultural-educativă a secției de Istorie pe anul 1981 IV. Muzeografie 487-489 română
1983 Crisia, 1983 CHIDIOȘAN, Nicolae (autor), EMODI, Janos (autor) Descoperirile arheologice din peștera Izbîndiș (com. Șuncuiuș) aparținînd grupului cultural Igrița I. Studii 17-32 română
1983 Crisia, 1983 COVACI, Veronica (autor), ILEA, Ana (autor) Realități social-economice bihorene în conscrierea din anul 1722 (II) I. Studii 143-166 română
1983 Crisia, 1983 ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Considerații asupra nivelului tehnicii agricole din Bihor în secolul al XVIII-lea. Implicații ale introducerii și generalizării culturii porumbului I. Studii 167-181 română
1983 Crisia, 1983 FLEISZ, Ioan (autor) Noi date despre apariția și dezvoltarea mișcării muncitorești din Bihor (1800-1890) I. Studii 183-192 română
1983 Crisia, 1983 MIHOC, Blaga (autor) Aplicarea reformei agrare din 1921 în plasa Marghita, județul Bihor I. Studii 209-220 română
1983 Crisia, 1983 CORNEA, Lucia (autor) Aspecte ale despărțămîntului Tinca al "Astrei" în perioada interbelică I. Studii 221-228 română
1983 Crisia, 1983 FAUR, Viorel (autor) Note și comentarii în presă despre acțiunile politice ale românilor bihoreni din anul 1905 II. Documente 229-250 română
1983 Crisia, 1983 FAUR, Viorel (autor), GRAD, C. (autor) Noi mărturii documentare despre contribuția românilor din Crișana la făurirea statului național unitar român II. Documente 255-275 română
1983 Crisia, 1983 IANCU, Gheorghe (autor) Consulul francez din Cluj despre centenarul liceului din Beiuș (1928) II. Documente 277-283 română
1983 Crisia, 1983 CIUBĂNCAN, Vasile (autor) Efortul pentru creație spirituală românească - componentă a rezistenței antihorthyste (1 sept. 1940-25 oct. 1944). Contribuții bihorene II. Documente 289-299 română
1983 Crisia, 1983 GRAD, C. (autor) Patru documente inedite despre situația românilor din circumscripția consulară a Oradiei în anii 1943-1944 II. Documente 301-314 română
1983 Crisia, 1983 FAUR, Viorel (autor), GIURAN, Valeriu (autor) Documente privind contribuția diviziei 3 munte la eliberarea Bihorului II. Documente 315-422 română
1983 Crisia, 1983 IGNAT, Doina (autor) În legătură cu o nouă descoperire arheologică aparținînd culturii Starcevo-Criș de la Suplacu de Barcău III. Articole şi note 431-435 română
1983 Crisia, 1983 CIHO, Miron (autor) Statuete funerare egiptene antice la Oradea III. Articole şi note 437-444 română
1983 Crisia, 1983 SĂȘIANU, Alexandru (autor) Descoperiri monetare antice și bizantine în Bihor III. Articole şi note 445-448 română
1983 Crisia, 1983 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Considerații istorice privind hidronimul Sohodol din Munții Pădurea Craiului III. Articole şi note 449-453 română
1983 Crisia, 1983 HADNAGY, Arpad (autor) Documente cartografice despre Țara Crișurilor (sec. XIV-XVI) III. Articole şi note 461-481 română
1983 Crisia, 1983 CĂLUȘER, Iudita (autor) Informații documentare privind instituțiile spitalicești din Bihor III. Articole şi note 483-498 română
1983 Crisia, 1983 GORUN, Gheorghe (autor) Două asociații ale calfelor din Oradea de la mijlocul secolului al XVIII-lea III. Articole şi note 499-508 română
1983 Crisia, 1983 FABIAN, I. (autor) Considerații cu privire la obligațiile în muncă ale locuitorilor din Gurbediu (comitatul Bihor) între anii 1772-1834 III. Articole şi note 509-515 română
1983 Crisia, 1983 NICA, Florian (autor) O școală românească de un sfert de mileniu la Oradea (II) III. Articole şi note 517-525 română
1983 Crisia, 1983 COVACI, Veronica (autor) Aspecte din lupta socială a țărănimii bihorene în deceniile premergătoare revoluției de la 1848 III. Articole şi note 527-536 română
1983 Crisia, 1983 MIHOC, Blaga (autor) Un moment din activitatea de sprijinire a țărănimii de către revista "Familia" (1869) III. Articole şi note 551-555 română
1983 Crisia, 1983 FAUR, Viorel (autor) Contribuții documentare la cunoașterea activității lui Ioan Slavici ca arhivar la Consistoriul din Oradea (1873) III. Articole şi note 557-566 română
1983 Crisia, 1983 CLUCIU, Dumitru (autor), FAUR, Viorel (autor) Contribuții la cunoașterea istoricului stațiunii Stîna de Vale (1879-1890) III. Articole şi note 567-575 română
1983 Crisia, 1983 KOROSI, Ștefan (autor) Primul periodic de orientare socialistă din Bihor "Ebreszto" (Deșteptătorul) (Oradea, 1901) III. Articole şi note 577-579 română
1983 Crisia, 1983 CIHO, Miron (autor) Un "model al sculptorului" în Muzeul Țării Crișurilor Oradea IV. Muzeografie 581-589 română
1983 Crisia, 1983 MĂLINAȘ, Constantin (autor) Cartea veche românească din colecția Bibliotecii județene Bihor III. Articole şi note 591-605 română
1983 Crisia, 1983 CORNEA, Lucia (autor) Cronica activității științifice pe anul 1982 a membrilor secției de istorie a Muzeului Țării Crișurilor IV. Muzeografie 631-636 română
1984 Crisia, 1984 IGNAT, Doina (autor) Așezarea de la sfîrșitul epocii bronzului de la Suplacu de Barcău (jud. Bihor) I. Arheologie şi istorie - studii 9-26 română
1984 Crisia, 1984 APAN, Mihai (autor), FAUR, Viorel (autor) Manifestări politice ale populației românești din Bihor între 1870-1905 I. Arheologie şi istorie - studii 53-61 română
1984 Crisia, 1984 FLEISZ, Ioan (autor) Contribuții la istoria mișcării muncitorești și socialiste din Bihor la sfîrșitul secolului al XIX-lea (1890-1900) I. Arheologie şi istorie - studii 63-74 română
1984 Crisia, 1984 MIHOC, Blaga (autor) Reforma agrară din 1921 în Plasa Centrală (județul Bihor) I. Arheologie şi istorie - studii 75-90 română
1984 Crisia, 1984 GORUN, Gheorghe (autor) Documente bihorene relative la răscoala lui Horea II. Documente 105-128 română
1984 Crisia, 1984 FAUR, Viorel (autor), GIURAN, Valeriu (autor) Documente privind contribuția diviziei 3 munte la eliberarea Bihorului (II) II. Documente 151-283 română
1984 Crisia, 1984 NICA, Florian (autor) O școală românească de un sfert de mileniu la Oradea (III) III. Articole şi note 295-302 română
1984 Crisia, 1984 CORNEA, Lucia (autor) Aspecte istoriografice în revista "Familia". Istorici români în cadrul unor manifestări științifice internaționale III. Articole şi note 303-309 română
1984 Crisia, 1984 CRĂCIUN, Corneliu (autor), MIHOC, Blaga (autor) Revista "Familia" despre mișcările naționale studențești la sfîrșitul secolului al XIX-lea III. Articole şi note 311-318 română
1984 Crisia, 1984 DRECIN, Mihai (autor) Oradea - Centru al organizării funcționarilor români din băncile transilvănene la începutul secolului al XX-lea III. Articole şi note 329-335 română
1984 Crisia, 1984 ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Considerații asupra tehnicii agricole din Bihor în secolul al XVIII-lea. Sisteme de agricultură IV. Etnografie 383-438 română
1984 Crisia, 1984 CHIRIAC, Aurel (autor) Transportul și desfacerea produselor meșterilor specializați în prelucrarea lemnului din Depresiunea Beiușului IV. Etnografie 439-464 română
1984 Crisia, 1984 SABĂU, Nicolae (autor) Contribuții la cunoașterea arhitecturii baroce din Oradea V. Artă 467-486 română
1984 Crisia, 1984 JURCSAK, Tiberiu (autor), RĂDULESCU, Costin (autor), SAMSON, Petre (autor) Les mammiferes du Wurm de Dealul Burzău VI. Ştiinţele Naturii 533-558 franceză
1984 Crisia, 1984 VĂLENAȘ, Liviu (autor) Studiu complex al carstului din bazinul Izvorului - Pîrîul Sec (Munții Bihor) VI. Ştiinţele Naturii 559-580 română
1984 Crisia, 1984 COCEAN, Pompei (autor) Elemente ale morfologiei de detaliu în Peștera Urșilor (Munții Bihor) VI. Ştiinţele Naturii 581-586 română
1984 Crisia, 1984 GORUN, Gheorghe (autor) Colecția de carte veche străină de la filiala arhivelor statului din Oradea (secolele XVI-XVII (Catalog) VII. Muzeografie 601-613 română
1984 Crisia, 1984 MAROSSY, Ana (autor) Din preocupările privind ocrotirea naturii în Bihor VII. Muzeografie 615-626 română
1984 Crisia, 1984 FAUR, Viorel (autor) Cronica activității științifice și cultural-educative a Secției de Istorie pe anul 1983 VII. Muzeografie 627-632 română
1984 Crisia, 1984 COSTIN, Florian (autor) Cronica activității științifice pe anul 1983 a membrilor secției de etnografie VII. Muzeografie 633-635 română
1985 Crisia, 1985 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Descoperirile arheologice din Valea Crișului Negru și semnificația lor istorică II. Arheologie şi istorie 55-60 română
1985 Crisia, 1985 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Un atelier de lucrat piepteni descoperit la Biharea II. Arheologie şi istorie 61-96 română
1985 Crisia, 1985 COVACI, Veronica (autor), ILEA, Ana (autor) Frămîntări țărănești în districtul Beiușului la începutul secolului al XIX-lea II. Arheologie şi istorie 129-145 română
1985 Crisia, 1985 CĂLUȘER, Iudita (autor), STELARU, Constantin (autor) Informații documentare inedite privind reconstituirea unor biblioteci bihorene.Biblioteca Liceului din Beiuș II. Arheologie şi istorie 147-157 română
1985 Crisia, 1985 FLEISZ, Ioan (autor) Aspecte ale mișcării muncitorești și socialiste din Bihor în perioada 1901-1907 II. Arheologie şi istorie 159-169 română
1985 Crisia, 1985 APAN, Mihai (autor), FAUR, Viorel (autor) Noi informații documentare despre manifestările politice și culturale ale românilor bihoreni (1907-1910) II. Arheologie şi istorie 171-178 română
1985 Crisia, 1985 MIHOC, Blaga (autor) Aplicarea reformei agrare din 1921 în plasa Sălard, județul Bihor II. Arheologie şi istorie 179-191 română
1985 Crisia, 1985 TINCUȚ, Ioan (autor) Cercetări referitoare la istoricul organizației județene Bihor a Partidului Comunist Român în perioada 1944-1982 (I) II. Arheologie şi istorie 193-209 română
1985 Crisia, 1985 BONDAR, Traian (autor) Integrarea intelectualității în activitatea economică și social-politică a orașului Dr. Petru Groza II. Arheologie şi istorie 211-215 română
1985 Crisia, 1985 GORUN, Gheorghe (autor) Documente bihorene relative la răscoala lui Horea (II) III. Documente 217-233 română
1985 Crisia, 1985 CLUCIU, Dumitru (autor), FAUR, Viorel (autor) Noi documente despre Stîna de Vale (perioada interbelică) III. Documente 243-254 română
1985 Crisia, 1985 FAUR, Viorel (autor), GIURAN, Valeriu (autor) Documente privind contribuția diviziei "Tudor Vladimirescu" la eliberarea Bihorului (I) III. Documente 255-273 română
1985 Crisia, 1985 IGNAT, Doina (autor) Un mormînt de incinerație descoperit în așezarea neolitică de la Suplacu de Barcău (județul Bihor) IV. Articole şi note 275-278 română
1985 Crisia, 1985 MĂLINAȘ, Constantin (autor) Coligatul vechi românesc de la Talpoș (jud. Bihor) IV. Articole şi note 291-293 română
1985 Crisia, 1985 FAUR, Viorel (autor) Răscoala de la 1784 și Bihorul. Considerații istoriografice IV. Articole şi note 295-299 română
1985 Crisia, 1985 ROȘU, Elisabeta (autor) Momente din activitatea progresistă a femeilor din Bihor în perioada interbelică IV. Articole şi note 337-341 română
1985 Crisia, 1985 CORNEA, Lucia (autor) Revista culturală orădeană "Muguri Noui" (1932) (Contribuții la cunoașterea istoriei presei culturale locale în perioada interbelică) IV. Articole şi note 343-348 română
1985 Crisia, 1985 ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Participarea locuitorilor zonei Beiușului la muncile agricole din cîmpie (I) V. Etnografie 349-365 română
1985 Crisia, 1985 MOZES, Tereza (autor) Contribuții la cunoașterea centrelor de olărit din Beiuș, Marghita și Tileagd V. Etnografie 389-396 română
1985 Crisia, 1985 MUDURA, Gheorghe (autor) Sigiile localităților bihorene - izvoare etnografice (III) V. Etnografie 397-421 română
1985 Crisia, 1985 COLȚEA, Dumitru (autor) "Grăitul colacului" în satele de pe Valea Nimăieștilor V. Etnografie 423-428 română
1985 Crisia, 1985 NOVICOV, Ramona (autor) Aspecte ale arhitecturii orădene (neo-goticul) VI. Artă 429-432 română
1985 Crisia, 1985 CODREA, Vlad (autor) Noi date privind cunoașterea Liasicului Mediu de la Șuncuiuș (jud. Bihor) VII. Ştiinţele naturii 447-466 română
1985 Crisia, 1985 GHERGARI, Lucreția (autor), PETRESCU, Iustinian (autor), SIMUȚ, Dumitru (autor) Aprecieri paleoclimatice și paleogeografice asupra Sarmațianului de la Altileu (Oradea) pe baza studiului mineralelor argiloase (notă preliminară) VII. Ştiinţele naturii 467-471 română
1985 Crisia, 1985 CSAK, Coloman (autor) Un nou punct fosilifer în Badenianul de la Rîpa (bazinul Crișului Negru) Notă preliminară VII. Ştiinţele naturii 473-478 română
1985 Crisia, 1985 HORGE, Anuța (autor), HORGE, Vasile (autor) Contribuții la cunoașterea faunei malacologice fosile din bazinul neogen al Beiușului (Comuna Buntești) VII. Ştiinţele naturii 479-483 română
1985 Crisia, 1985 VĂLENAȘ, Liviu (autor) La morphologie de la "Peștera de la Izvorul Gabor" (Monts Pădurea Craiului) VII. Ştiinţele naturii 493-498 franceză
1985 Crisia, 1985 IURKIEWICZ, Adrian (autor), VĂLENAȘ, Liviu (autor) Morfologia Peșterii din Hoanca Apei (Munții Bihor) VII. Ştiinţele naturii 499-501 română
1985 Crisia, 1985 GEORGESCU, Adriana (autor) Fauna de gamaside (acarieni) din unele soluri din Munții Bihor VII. Ştiinţele naturii 503-513 română
1985 Crisia, 1985 FAUR, Viorel (autor) Cronica activității științifice și cultural-educative a Secției de Istorie pe anul 1984 VIII. Muzeografie 597-603 română
1985 Crisia, 1985 FAUR, Viorel (autor) Activitatea filialei bihorene a Comisiei Române de Istorie Militară (1985) VIII. Muzeografie 605-610 română
1985 Crisia, 1985 GORUN, Gheorghe (autor) Cartea veche străină din Colecția secției de Istorie a Muzeului Mării Crișurilor, secolul al XVII-lea VIII. Muzeografie 611-630 română
1985 Crisia, 1985 Publicitate 647-664 română
1986 Crisia, 1986 MIHOC, Blaga (autor) Aspecte ale aplicării reformei agrare din 1921 pe teritoriul plasei Vașcău (județul Bihor) I. Arheologie şi istorie - studii 75-95 română
1986 Crisia, 1986 CORNEA, Lucia (autor) Activitatea editorială românească în Bihor în perioada interbelică I. Arheologie şi istorie - studii 97-116 română
1986 Crisia, 1986 MUDURA, Gheorghe (autor) Documente școlare bihorene din secolul al XVIII-lea (III) II. Documente 125-142 română
1986 Crisia, 1986 DUDAȘ, Florian (autor) Contribuția cărturarilor români din Crișana la bibliografia românească în epoca luminilor (1770-1830) II. Documente 143-186 română
1986 Crisia, 1986 FAUR, Viorel (autor), GIURAN, Valeriu (autor) Documente privind contribuția diviziei "Tudor Vladimirescu" la eliberarea Bihorului (II) II. Documente 233-296 română
1986 Crisia, 1986 MARTIN SILAGHI, Ana (autor) Contribuții la monografia istorică a satului Bălnaca (secolele XV-XVIII) III. Articole şi note 303-311 română
1986 Crisia, 1986 FAUR, Viorel (autor) Contribuții la istoricul presei românești din Crișana III. Articole şi note 313-317 română
1986 Crisia, 1986 FREISZ, Ioan (autor) Momente din istoria mișcării muncitorești și socialiste din Bihor în preajma primului război mondial (1908-1913) III. Articole şi note 319-327 română
1986 Crisia, 1986 CRIȘAN, Ioan (autor) Din tradițiile culturale ale localității Cefa. Stădaniile pentru înfințarea și edificarea căminului cultural "Ioan Costa" III. Articole şi note 329-338 română
1986 Crisia, 1986 ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Participarea locuitorilor zonei Beiușului la muncile agricole din cîmpie (II) IV. Etnografie 355-383 română
1986 Crisia, 1986 CHIRIAC, Aurel (autor) Considerații privind creșterea animalelor în satele din Depresiunea Beiușului (secolele XVII-XIX) IV. Etnografie 385-395 română
1986 Crisia, 1986 BOCȘE, Maria (autor) Tradițional și contemporan în organizarea interiorului locuințelor bihorene (Zona Văii superioare a Crișului Negru) IV. Etnografie 397-439 română
1986 Crisia, 1986 COLȚEA, Dumitru (autor) Obiceiuri legate de păstoritul tradițional în satele din jurul Beiușului IV. Etnografie 441-446 română
1986 Crisia, 1986 CHIRIAC, Aurel (autor) Pictura murală din Bihor în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea. Considerații generale V. Artă 477-497 română
1986 Crisia, 1986 EMODI, Janos (autor) Fragmentele arhitectonice renascentistice de la la Pomezău V. Artă 499-506 română
1986 Crisia, 1986 ZINTZ, Maria (autor) Tablouri de Nicolae N. Tonitza, Ștefan Dimitrescu și Rudolf Schweitzer-Cumpăna în colecția Muzeului Țării Crișurilor V. Artă 507-525 română
1986 Crisia, 1986 INDRIEȘ, Andrei (autor) Un sector de chei mai puțin cunoscut: Cheile Cădărești VI. Ştiinţele Naturii 629-633 română
1986 Crisia, 1986 INDRIEȘ, A. (autor) Cuestele Piatra Petranilor și Dealu Mare VI. Ştiinţele Naturii 635-638 română
1986 Crisia, 1986 PAINA, Mircea (autor) Observații asupra speciei Hydrometra stagnorum L. 1758 (Ins. Het.) din rezervația naturală de la Vadu Crișului VI. Ştiinţele Naturii 639-645 română
1986 Crisia, 1986 CARAIMAN, Gheorghe (autor), MIHUȚ, Viorel (autor) Date cu privire la reproducerea artificială a peștilor în stația Felix - Bihor în perioada anilor 1978-1986 VI. Ştiinţele Naturii 647-665 română
1986 Crisia, 1986 POLIȘ, Rozalia (autor) Rarități ornitologice în Bihor VI. Ştiinţele Naturii 667-670 română
1986 Crisia, 1986 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Descoperiri arheologice din Valea Crișului Repede și semnificația lor istorică VII. Muzeografie 687-714 română
1986 Crisia, 1986 NOVICOV, Ramona (autor) Portretul - document artistic de epocă VII. Muzeografie 721-728 română
1986 Crisia, 1986 FAUR, Viorel (autor) Cronica activității științifice și cultural-educative a secției de istorie pe anul 1985 VII. Muzeografie 729-733 română
1987 Crisia, 1987 IGNAT, Doina (autor) Așezarea neolitică de la Tășnad (jud. Bihor) aparținînd grupului Sublacu de Barcpu (jud. Bihor) I. Arheologie şi istorie - studii 9-17 română
1987 Crisia, 1987 CRIȘAN, Ioan (autor) Descoperiri arheologice în hotarul localității Cefa (jud. Bihor) I. Arheologie şi istorie - studii 19-35 română
1987 Crisia, 1987 CĂPĂȚÎNA, D. (autor), LUKACS, A. (autor), POPA, R. (autor) Cercetările arheologice de la Voivozi. Contribuții la istoria Bihorului în secolele XII-XV I. Arheologie şi istorie - studii 61-105 română
1987 Crisia, 1987 FAUR, Viorel (autor), FLEISZ, Ioan (autor) Studenții români la Academia de drept din Oradea (1850-1918) I. Arheologie şi istorie - studii 129-181 română
1987 Crisia, 1987 MIHOC, Blaga (autor) Contribuții documentare privind aplicarea reformei agrare din 1921 în plasa Aleșd (județul Bihor) I. Arheologie şi istorie - studii 211-227 română
1987 Crisia, 1987 ILEA, Ana (autor) Documente referitoare la voievozii români din Bihor în secolul al XIV-lea II. Documente 243-248 română
1987 Crisia, 1987 GORUN, Gheorghe (autor) Rapoartele comitatului Bihor din timpul răscoalei lui Horea II. Documente 249-261 română
1987 Crisia, 1987 FAUR, Viorel (autor) Mărturii documentare inedite despre Societatea de lectură din Oradea II. Documente 271-275 română
1987 Crisia, 1987 FAUR, Viorel (autor), GIURAN, Valeriu (autor) Noi memorii despre luptele pentru eliberarea Bihorului (septembrie-octombrie 1944) II. Documente 277-304 română
1987 Crisia, 1987 DUMITRAȘCU, Server (autor) Rituri și ritualuri de înmormîntare de la începutul epocii fierului (Br. CD - Ha A1) în descoperirile din nord-vestul României (Biharea) III. Articole şi note 305-312 română, engleză
1987 Crisia, 1987 POP, Alexandru (autor) Farmacii orădene între anii 1850-1880 III. Articole şi note 325-330 română
1987 Crisia, 1987 FAUR, Viorel (autor) Ioan Slavici despre românii din Crișana III. Articole şi note 339-344 română
1987 Crisia, 1987 BABA, I. (autor) Școala și învățămîntul în paginile revistei "Cele Trei Crișuri" (1920-1926) III. Articole şi note 357-366 română
1987 Crisia, 1987 MIHOC, Blaga (autor) Aplicarea reformei agrare din 1921 în plasa Salonta. Aspecte ale împroprietăririi III. Articole şi note 367-375 română
1987 Crisia, 1987 ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Caracterul cumulativ al tehnicilor agricole în satele bihorene de munte IV. Etnografie 385-402 română
1987 Crisia, 1987 BRADU, I. (autor) Componente tradiționale ale sistemului de alimentație publică în satul Ceișoara din județul Bihor IV. Etnografie 403-416 română
1987 Crisia, 1987 COLȚEA, Dumitru (autor) Termeni populari folosiți în tehnica și arta țesutului în satele de pe cursul superior și mijlociu al Crișului Negru IV. Etnografie 417-423 română
1987 Crisia, 1987 ROMAN, Gheorghe (autor) Jocurile de priveghi în Bihor (Valea Crișului Negru, de la Beiuș la Tinca) IV. Etnografie 457-500 română
1987 Crisia, 1987 FEIER, Florica (autor) Obiceiuri de înmormîntare în Sînnicolaul Român IV. Etnografie 501-510 română
1987 Crisia, 1987 INDRIEȘ, A. (autor) Observații geomorfologice în Munții Codru Moma și Depresiunea Beiușului VI. Ştiinţele Naturii 557-570 română
1987 Crisia, 1987 HUZA, Radu (autor), JURCSAK, Tiberiu (autor), TALLODI, E. (autor) Fauna de reptile triasice din Bihor VI. Ştiinţele Naturii 571-578 română
1987 Crisia, 1987 VENCZEL, Marton (autor) Materiale herpetologice din depozitul fosilifer de pe dealul Burzău-Rîpa, jud. (notă preliminară) VI. Ştiinţele Naturii 579-582 română
1987 Crisia, 1987 CZIER, Z. (autor), JURCSAK, Tiberiu (autor) Un craniu de elan (Alces alces L.) descoperit în avenul lui Avrămuț din Chiele Someșului Cald VI. Ştiinţele Naturii 611-625 română
1987 Crisia, 1987 ZINTZ, Maria (autor) Tablouri de Francisc Șirato în colecția Complexului Muzeal județean Bihor VII. Muzeografie 681-686 română
1987 Crisia, 1987 MARTIN SILAGHI, Ana (autor) Grafica lui Nicolae Tonitza, Ștefan Dimitrescu și Rudolf Schweitzer - Cumpăna în colecția Complexului Muzeal Județean Bihor VII. Muzeografie 687-700 română
1987 Crisia, 1987 CORNEA, Lucia (autor) Repertoriul periodicelor românești editate în Bihor în perioada interbelică VII. Muzeografie 715-733 română
1987 Crisia, 1987 GORUN, Gheorghe (autor) Manuscrisele românești medievale din Crișana - Dudaș F. VIII. Recenzii 772-773 română
1988 Crisia, 1988 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Chiupuri dacice (pithoi, dolia) descoperite în județul Bihor I. Studii 9-39 română
1988 Crisia, 1988 CRIȘAN, Ioan (autor), DUMITRAȘCU, Sever (autor) Cuptoare de ars oale descoperite la Sînnicolau Român, județul Bihor I. Studii 41-119 română
1988 Crisia, 1988 HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul materialului paleofaunistic provenit din stațiunea arheologică de la Biharea (jud. Bihor) I. Studii 121-130 română
1988 Crisia, 1988 GORUN, Gheorghe (autor) Mișcările sociale țărănești din Bihor din timpul răscoalei lui Horea I. Studii 157-166 română
1988 Crisia, 1988 MĂLINAȘ, Constantin (autor) Reconstituirea bibliotecii cărturarului iluminist Ioan Corneli, de la Oradea (1762-1848) I. Studii 185-198 română
1988 Crisia, 1988 CORNEA, Lucia (autor) Contribuții privind aniversarea, în județul Bihor a unui deceniu de la Marea Unire (1928-1929) I. Studii 215-222 română
1988 Crisia, 1988 MIHOC, Blaga (autor) Aplicarea reformei agrare din 1921 în plasa Ceica din Județul Bihor I. Studii 223-241 română
1988 Crisia, 1988 FAUR, Viorel (autor), FLEISZ, Ioan (autor) Periodicele maghiare din Oradea despre momentele luptei românilor bihoreni pentru unire (oct-dec. 1918) II. Documente 251-265 română
1988 Crisia, 1988 PINȚA, Gheorghe (autor) Un document inedit privind înfințarea "Fundației culturale Pavel Ioan Popp" din Beiuș II. Documente 321-324 română
1988 Crisia, 1988 IGNAT, Doina (autor) Așezarea eneolitică de la Suplacu de Barcău (jud. Bihor) III. Articole şi note 325-337 română
1988 Crisia, 1988 CRIȘAN, Ioan (autor) Un complex arheologic aparținînd culturii Coțofeni descoperit la Cefa (jud. Bihor) III. Articole şi note 339-352 română
1988 Crisia, 1988 CRIȘAN, Ioan (autor) Două descoperiri din perioada de trecere de la epoca bronzului la epoca fierului la Cefa III. Articole şi note 353-362 română
1988 Crisia, 1988 CRIȘAN, Ioan (autor), DUMITRAȘCU, Sever (autor) Ceramica dacică descoperită la Biharea III. Articole şi note 363-380 română
1988 Crisia, 1988 FAUR, Viorel (autor) Istoricul cercetării manifestărilor memorandiste în Bihor III. Articole şi note 423-425 română
1988 Crisia, 1988 ȚUCRA, Nicolae (autor) Contribuții la cunoașterea istoricului orașului Vașcău III. Articole şi note 427-439 română
1988 Crisia, 1988 MIHOC, Blaga (autor) Aplicarea reformei agrare din 1921 în plasa Săcueni, județul Bihor III. Articole şi note 447-452 română
1988 Crisia, 1988 CHIRIAC, Aurel (autor) Considerații privind circulația picturii pe sticlă în nord-vestul României (sec. XVIII-XIX) IV. Etnografie 547-552 română
1988 Crisia, 1988 COLȚEA, Dumitru (autor) Nume, prenume și porecle tradiționale în căteva dintre satele sud-bihorene IV. Etnografie 553-566 română
1988 Crisia, 1988 FEIER, Florica (autor) Șezătoarea și claca în comuna Sînnicolaul Român IV. Etnografie 567-574 română
1988 Crisia, 1988 ZINTZ, Maria (autor) Tablouri de Dumitru Ghiță în colecția de pictură a complexului Muzeal județean Bihor V. Artă 575-586 română
1988 Crisia, 1988 CZIER, Zoltan (autor), POPESCU, V. (autor) Cercetări geologice-paleobotanice asupra Liasicului inferior de la Șuncuiuș-Cariera principală Recea (județul Bihor) VI. Ştiinţele Naturii 597-626 română
1988 Crisia, 1988 GEORGESCU, Dan (autor) Brachiopodele liasice de la Suncuiuș (Autohtonul de Bihor, Munții Apusenii de Nord) Partea I. Rhynchonellida și Spiriferida VI. Ştiinţele Naturii 627-637 română
1988 Crisia, 1988 HUZA, Radu (autor), JURCSAK, Tiberiu (autor) Un dinte de placodont din Triasicul superior, desciperit în zona Finiș )Munții Cadru, jud. Bihor) VI. Ştiinţele Naturii 639-646 română
1988 Crisia, 1988 PAUCĂ, Mircea (autor) Fenomen climatic interesant la Dumbrăvița de Codru (jud. Bihor) VI. Ştiinţele Naturii 701-702 română
1988 Crisia, 1988 INDRIEȘ, Andrei (autor) Un paleocurs al Văii Finișului VI. Ştiinţele Naturii 703-708 română
1988 Crisia, 1988 KARACSONYI, Carol (autor), MAROSSY, Ana (autor) Studiu privind conservarea fondului genetic vegetal în Valea Holodului (jud. Bihor) VI. Ştiinţele Naturii 709-718 română
1988 Crisia, 1988 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Preocupări ale colectivului complexului muzeal județean Bihor - Oradea, pentru o mai stăruitoare educație științifică a oamenilor muncii VII. Muzeografie 751-754 română
1988 Crisia, 1988 ROȘCA, Felician (autor) Michael Haydn și viața muzicală din Oradea (1757-1762) VII. Muzeografie 755-761 română
1988 Crisia, 1988 CZIER, Zoltan (autor), POPA, Elisabeta (autor) Studiul condițiilor microclimatice la secția de științe naturii de la complexul muzeal județean Bihor VII. Muzeografie 811-826 română
1988 Crisia, 1988 NOVICOV NOVICOV, Ramona (autor) Despre baroc. Note la expoziția Geta Brătescu deschisă la complexul Muzeal județean Bihor, Oradea, 19 aprilie - 15 mai VII. Muzeografie 835-845 română
1988 Crisia, 1988 FAUR, Viorel (autor) Cronica activității științifice și cultural-educative a secției de Istorie a Complexului Muzeal Județean Bihor pe anul 1987 VII. Muzeografie 847-853 română
1988 Crisia, 1988 FAUR, Viorel (autor) Aspecte ale activității filialei Bihor a Comisiei Române de Istorie Militară pe anii 1986 și 1987 VII. Muzeografie 855-868 română
1989 Crisia, 1989 CRIȘAN, Ioan (autor), DUMITRAȘCU, Sever (autor) Depozitul de bronzuri de la Șuncuiuș, județul Bihor I. Studii 17-118 română
1989 Crisia, 1989 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Contribuții la cunoașterea tehnologiei metalurgiei din epoca Bronzului în județul Bihor I. Studii 119-168 română
1989 Crisia, 1989 HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul arheozoologic al materialului provenit din așezarea de la Sînnicolau Român (jud. Bihor) I. Studii 169-179 română
1989 Crisia, 1989 CĂLUȘER, Iudita (autor), MĂLINAȘ, Constantin (autor) Biblioteca profesorului Teodor Roșiu de la Beiuș (1841-1894) I. Studii 213-230 română
1989 Crisia, 1989 MIHOC, Blaga (autor) Aplicarea reformei agrare din 1921 în plasa Beliu, județul Bihor I. Studii 289-308 română
1989 Crisia, 1989 ILEA, Ana (autor), RUS, Vasile (autor) Documente referitoare la voievozii români din Bihor din secolele XV-XVI II. Documente 309-316 română
1989 Crisia, 1989 MĂLINAȘ, Constantin (autor) Un certificat școlar românesc de la 1818 II. Documente 317-319 română
1989 Crisia, 1989 HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul materialului paleofaunistic descoperit în două nivele arheologice din Peștera Lesiana (com. Șuncuiuș, jud. Bihor) III. Articole şi note 393-395 română
1989 Crisia, 1989 SĂLĂJAN, Doina (autor) Contribuții la cunoașterea populației și ocupațiilor locuitorilor din Derna (jud. Bihor) sec. XVI-XVIII III. Articole şi note 417-422 română
1989 Crisia, 1989 ZSUGAN, Iuliu (autor) Conscrierea urbarială a localității Biharea din 1779 III. Articole şi note 429-434 română
1989 Crisia, 1989 ȚUCRA, Nicolae (autor) Contribuții documentare la istoricul școlilor românești din Sudul Bihorului (1870-1918) III. Articole şi note 455-465 română
1989 Crisia, 1989 CĂLUȘER, Iudita (autor) In istoricul Băilor Tinca III. Articole şi note 467-472 română
1989 Crisia, 1989 CLUCIU, Dumitru (autor), FAUR, Viorel (autor) Din istoricul stațiunii Stîna de Vale III. Articole şi note 473-485 română
1989 Crisia, 1989 FLEISZ, Ioan (autor) Contribuții la cunoașterea istoriei mișcării muncitorești și socialiste din Bihor în timpul primului război mondial (1914-1918) III. Articole şi note 493-499 română
1989 Crisia, 1989 MIHOC, Blaga (autor) Aspecte ale aplicării reformei agrare din 1921 vîn plasa Cefa (județul Bihor) III. Articole şi note 501-506 română
1989 Crisia, 1989 IOVAN, Liviu (autor), RUS, Vasile (autor) Contribuții la cunoașterea istoricului școlii generale Nr. 11 din Oradea (1930-1950) III. Articole şi note 507-510 română
1989 Crisia, 1989 ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Evoluția agriculturii bihorene în lumina planurilor cadastrale (sec. XVIII-XIX) IV. Etnografie 511-619 română
1989 Crisia, 1989 CHIRIAC, Aurel (autor) Evoluția meșteșugului fierăritului în satele din Sudul Bihorului (sec. XIII-XIX). Considerații generale IV. Etnografie 621-629 română
1989 Crisia, 1989 IGNAT, Moisie (autor) Etnologia și nedeia Apusenilor IV. Etnografie 631-637 română
1989 Crisia, 1989 SILAGHI, A. (autor) Gravuri de R. Iosif în Colecția Secției de Artă a Complexului Muzeal Județean Bihor V. Artă 657-673 română
1989 Crisia, 1989 CZIER, Zoltan (autor), GASPAR, Tibor (autor) Repertoriul peșterilor din Defileul Crișului Repede între Șuncuiuș - Valea Crișului (județul Bihor) VI. Ştiinţele Naturii 675-729 română
1989 Crisia, 1989 INDRIEȘ, Andrei (autor) Noi observații geomorfologice în Depresiunea Beiușului și în Munții Codru-Moma VI. Ştiinţele Naturii 731-744 română
1989 Crisia, 1989 CZIER, Zoltan (autor) Două plante fosile noi pentru România din Liasicul Inferior de la Șuncuiuș (județul Bihor) VI. Ştiinţele Naturii 745-751 română
1989 Crisia, 1989 GEORGESCU, Dan (autor) Brachiopodele liasice de la Șuncuiuș (Autohtonul de Bihor, Munții Apuseni de Nord) Partea a II-a Terebratulida VI. Ştiinţele Naturii 753-760 română
1989 Crisia, 1989 VENCZEL, Marton (autor) Date asupra herpetofaunei din depozitul fosilifer Burzău - Rîpa, jud. Bihor VI. Ştiinţele Naturii 761-771 română
1989 Crisia, 1989 CODREA, Vlad (autor) New complements on Deinotherium giganteum Kaup from the Brusturi Ponțian (Bihor District) VI. Ştiinţele Naturii 773-783 engleză
1989 Crisia, 1989 PARASCHIVESCU, Dinu (autor) Vespidele sociale - Subfamilia Polistinae din Republica Socialistă România și importanța lor economică VI. Ştiinţele Naturii 785-791 română
1989 Crisia, 1989 FAUR, Viorel (autor) Note și comentarii despre Bihor apărute în revista "Familia" (1865-1874) - Bibliografie analitică VII. Bibliografie 811-866 română
1989 Crisia, 1989 FAUR, Viorel (autor) Activitatea Filialei Bihor a Comisiei Române de Istorie Militară pe anul 1988 VIII. Muzeografie 877-886 română
1991 Crisia, 21 IGNAT, Doina (autor) Unelte neolitice din piatră șlefuită în colecția veche a Muzeului Șării Crișurilor .9-23 română
1991 Crisia, 21 KACSO, Carol (autor) Precizări cu privire la cîteva descoperiri de bronzuri din Bihor (I) 25-36 română
1991 Crisia, 21 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Lămpi romane. Repertoriul colecției secției de istorie a Muzeului Țării Crișurilor 37-95 română
1991 Crisia, 21 CRIȘAN, Ioan (autor), DUMITRAȘCU, Sever (autor) Descoperiri și cercetări arheologice din anul 1988 de la Sînnicolau Român, județul Bihor 97-127 română
1991 Crisia, 21 CRIȘAN, Ioan (autor) Așezări, monumente și descoperiri feudale timpurii și feudale din hotarele comunelor Cefa, Nojorid și Sîntandrei (jud. Bihor) 129-157 română
1991 Crisia, 21 BORCEA, Liviu (autor) Contribuții la istoria așezării Biharea în secolele XI-XVII 159-173 română
1991 Crisia, 21 MIHOC, Blaga (autor) Aplicarea reformei agrare din 1921 în plasa Valea lui Mihai (județul Bihor) 243-248 română
1991 Crisia, 21 CORNEA, Lucia (autor) Repertoriul cărții românești editate în Bihor în perioada interbelică 249-335 română
1991 Crisia, 21 DRECIN, Mihai (autor) Argumente pentru o universitate de tip integrat la Oradea 337-348 română
1991 Crisia, 21 CĂLUȘER, Iudita (autor), FLEISZ, Ioan (autor) Repere documentare privind asociația de ajutor a lucrătorilor de la manufactura de fier de la Vașcpu (1834-1912) 349-358 română
1991 Crisia, 21 BATHORY, Ludovic (autor), FAUR, Viorel (autor), IANCU, Gheorghe (autor) Un important document (din 1919) despre activitatea militantului bihorean pentru unitate națională Dr. Aurel Lazăr 359-369 română
1991 Crisia, 21 MEZES, Tereza (autor) Semne și simboluri în ornamentica artei populare din Țara Crișurilor 383-393 română
1991 Crisia, 21 MARTIN SILAGHI, Ana (autor) Gravură italiană de interpretare după Raphael (secolul XVIII) în colecția Muteului Țării Crișurilor 425-467 română
1991 Crisia, 21 VENCZEL, Marton (autor) Date asupra herpetofaunei fosile de la Subpiatră (jud. Bihor) 543-552 română
1991 Crisia, 21 CODREA, Vlad (autor), GHERDAN, Dan (autor) La signification de quelques restes squelettiques de mammiferes rencontres dans le forage F1 a Avram Iancu (dept. De Bihor, l'ouest de la Roumanie) 553-565 franceză
1991 Crisia, 21 CZIER, Zoltan (autor), GASPAR, Tibor (autor) Retrospectiva cercetărilor întreprinse la Peștera de la Cascade (1903-1990) (Munții Pădurea Craiului, Romania) 567-482 română
1991 Crisia, 21 CZIER, Zoltan (autor) Istoricul cercetărilor paleobotanice în județul Bihor (România) 583-601 română
1991 Crisia, 21 PAINA, Mircea (autor) Note referitoare la insecte în revista "Familia" (ser. I-a: 1866-1906) 621-631 română
1991 Crisia, 21 TOTH, Janos (autor) Date referitoare la un muzeu școlar orădean din secolul al XIX-lea 709-711 română
1992 Crisia, 22 KACSO, Carol (autor) Precizări cu privire la cîteva descoperiri de bronzuri din Bihor (II) .9-16 română
1992 Crisia, 22 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Descoperiri celtice în patrimoniul Muzeului Țării Crișurilor 17-33 română
1992 Crisia, 22 ILEA, Ana (autor) Industria manufacturieră din comitatul Bihor în secolul al XVIII-lea 63-71 română
1992 Crisia, 22 PINȚA, Gheorghe (autor) Din istoricul fabricării sticlei în județul Bihor. Fabrica de sticlă de la Pădurea Neagrp 150-163 română
1992 Crisia, 22 CORNEA, Lucia (autor) Aspecte ale activității "Astrei" bihorene în perioada interbelică. Activitatea despărțămintelor (I) 164-188 română
1992 Crisia, 22 FAUR, Viorel (autor) Noi documente despre reuniunea "Lira" din Beiuș 258-270 română
1992 Crisia, 22 CRIȘAN, Ioan (autor) O locuință feudală timpurie descoperită la Cefa (jud. Bihor) 296-305 română
1992 Crisia, 22 CĂLUȘER, Iudita (autor) Contribuții documentare privind instituțiile locale din plasa Salonta (secolul al XVIII-lea) 311-316 română
1992 Crisia, 22 ZSUGAN, Iuliu (autor) Școlile confesionale reformate din comitatul Bihor din prima jumătate a secolului al XIX-lea 322-330 română
1992 Crisia, 22 CÎMPEANU, Remus (autor) Dispute istoriografice de după anul 1900 privind primul secol al unirii religioase în zona Oradiei. Evoluția și perspectivele scrisului istoric 331-338 română
1992 Crisia, 22 CRĂCIN, Cornel (autor) Viața artistică în presa interbelică din Beiuș 339-344 română
1992 Crisia, 22 CĂLUȘER, Iudita (autor) Crisia XI-XX (1981-1990) Index alfabetic (Arheologie-Istorie) 363-381 română
1993 Crisia, 23 CRIȘAN, Ioan (autor) Sondajul arheologic de la Cefa-Hotari, județul Bihor 27-38 română
1993 Crisia, 23 HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul arheozoologic al materialului provenit din așezarea de la Sînnicolau Român - săpăturile din 1989 39-46 română
1993 Crisia, 23 BORCEA, Liviu (autor) Repertoriul satelor de pe teritoriul voievodatului bihorean. Cnezii și voievizii acestora în secolele XIV-XVII 47-72 română
1993 Crisia, 23 DRASKOCZY, Istvan (autor) Familia Manini - Date privind istoria orașului Oradea și a împrejurimilor sale în secolul al XV-lea 73-86 română
1993 Crisia, 23 BARSONY, Istvan (autor) Conscrierea camerală din 1692 a Comitatului Bihor 97-114 română
1993 Crisia, 23 ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Lumea rurală și criza agrară din Crișana la cumpăna veacurilor XVII-XVIII 115-137 română
1993 Crisia, 23 CHIRIAC, Aurel (autor) Comunitățile țărănești românești din Bihor în secolul al Xviii-lea și inițiative de ctitorie 139-144 română
1993 Crisia, 23 MIHOC, Blaga (autor) Însemnări de călătorie în revista "Familia" (1865-1906) 161-190 română
1993 Crisia, 23 CORNEA, Lucia (autor) Aspecte ale activității "Astrei" bihorene în perioada interbelică. Activitatea despărțămintelor (II) 211-236 română
1993 Crisia, 23 BABA, Ioan (autor) Literatura maghiară în "Cele Trei Crișuri" 237-252 română
1994 Crisia, 24 CRIȘAN, Ioan (autor) Săpăturile arheologice de la Cefa - La Pădure, judeșul Bihor din anul 1992 .9-35 română
1994 Crisia, 24 RUSU ADRIAN, Andrei (autor) Cercetări arheologice în Cetatea Oradea. Sinteza preliminară a anilor 1991-1993 59-84 română
1994 Crisia, 24 MARTA, Doru (autor) Cercetări de arheologie medievală în Bihor. Istoric și perspective 85-89 română
1994 Crisia, 24 BORCEA, Liviu (autor) Veniturile din vămi pe teritoriul orașului, reflectate în statutele capitlului din Oradea (1374) 91-96 română
1994 Crisia, 24 GLUCK, Eugen (autor) "Avisi" europene despre evenimentele din Bihor din secolele XVI-XVII 105-111 română
1994 Crisia, 24 HORGA, Ioan (autor) Oradea luminilor și mișcarea scientistă franceză din secolele al XVII-lea și al XVIII-lea 121-130 română
1994 Crisia, 24 PAPP, Klara (autor) Dreptul de folosință a pîmîntului de către iobagii de pe domeniile nobiliare laice din Bihor în secolul al XVIII-lea 131-144 română
1994 Crisia, 24 ANDEA, Avram (autor), ANDEA, Susana (autor) "Ratio educationis" și înființarea districtului școlar Oradea 175-185 română
1994 Crisia, 24 CORNEA, Lucia (autor) Începuturile fotografiei la Oradea. Primul atelier fotografic orădean (1852) 195-202 română
1994 Crisia, 24 CĂLUȘER, Iudita (autor) Repere privind asociațiile și reuniunile profesionale ale cadrelor didactice greco-catolice din Comitatul Bihor (1875-1923) 215-222 română
1994 Crisia, 24 TOTH, Janos (autor) Începuturile activității asociației medicilor, farmacisștilor și naturaliștilor din Bihor 223-234 română
1994 Crisia, 24 APAN, Mihai (autor) Un manual școlar din Bihorul de ieri 241-256 română
1994 Crisia, 24 BABA, Ioan (autor) Contribuții documentare privind dezvoltarea industrială a orașului Oradea de la sfîrșitul secolului XIX pînă la primul război mondial 241-256 română
1994 Crisia, 24 GOȚIA, Dorin (autor) O istorie națională din 1917 datorată unui român din Bosnia 257-265 română
1994 Crisia, 24 MIHOC, Blaga (autor) Situația agriculturii bihorene. Politică de ajutorare statală (1922-1938) 299-315 română
1994 Crisia, 24 CRĂCIN, Cornel (autor) Reclama în orășelele bihorene. Considerații pentru perioada interbelică 317-334 română
1994 Crisia, 24 MUREȘAN, Olimpia (autor) Piese arheologice din Cetatea Oradea. Între descoperire și restaurare 335-348 română
1994 Crisia, 24 RUSU ADRIAN, Andrei (autor) Boldog Varad, Szerkesztette - Balint Istvan Janos 366-369 română
1995 Crisia, 25 CRIȘAN, Ioan (autor) Săpăturile arheologice din anul 1993 de pe șantierul Cefa - La Pădure, județul Bihor 23-42 română
1995 Crisia, 25 MĂLINAȘ, Constantin (autor) Din tradițiile editoriale ale Beiușului (1790-1918) 93-107 română
1995 Crisia, 25 BABA, Ioan (autor) Estetica și critica literară în paginile revistei "Familia" 109-131 română
1995 Crisia, 25 CĂLUȘER, Iudita (autor) Istoricul filialei Tinca a Institutului de Credit și Economii "Bihoreana" - Oradea (1904-1921) 133-144 română
1995 Crisia, 25 CORNEA, Lucia (autor) Principalele direcții de activitate ale "Astrei" bihorene în perioada interbelică 145-205 română
1995 Crisia, 25 BORCEA, Liviu (autor) Conscrierea Comitatului Bihor din 1552 233-284 română
1995 Crisia, 25 ILEA, Ana (autor) Conscrierea domeniului episcopiei romano-catolice de Oradea din anul 1733. Șpanatul Groșeni-Beliu 285-315 română
1995 Crisia, 25 HAIMOVICI, Sergiu (autor) Notă privind materialului arheozoologic de cultură Coțofeni găsit în apropioerea satului Ghida (La Țigănuș), județul Bihor 401-404 română
1995 Crisia, 25 MARTA, Doru (autor) Ceramica de factură orientală descoperită în Cetatea Oradea 405-415 română
1995 Crisia, 25 TOTH, Janos (autor) Societatea "Ady Endre" din Oradea 431-433 română
1995 Crisia, 25 MIHOC, Blaga (autor) Reforma agrară din 1921 în Bihor. Concluzii și efecte 435-440 română
1996 - 1997 Crisia, 26 - 27 CRIȘAN, Ioan (autor) Complexe gospodărești descoperite în anul 1994 în așezarea Cefa - La Pădure, județul Bihor 37-64 română
1996 - 1997 Crisia, 26 - 27 AVRAM, Alexandru (autor) In memoriam Radu Popa: Săpăturile arheologice de la Sînnicolau de Beiuș - locul "La Turn".Considerații asupra bisericilor-sală romanice cu absida semicirculară din Bihor 65-93 română
1996 - 1997 Crisia, 26 - 27 ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Aspecte ale formării unei "mentalități economice" la țăranii din Bihor în secolul al XVIII-lea și în primele decenii ale secolului al XIX-lea (I) 117-132 română
1996 - 1997 Crisia, 26 - 27 TOTH, Janos (autor) Istoria unei clădiri: muzeul orădean 133-141 română
1996 - 1997 Crisia, 26 - 27 CORNEA, Lucia (autor) Considerațiuni privind asociaționismului cultural interbelic în Bihor 143-155 română
1996 - 1997 Crisia, 26 - 27 MOISA, Gabriel (autor) Instituția pompierilor orădeni în perioada 1940-1945 171-176 română
1996 - 1997 Crisia, 26 - 27 CĂLUȘER, Iudita (autor), ILEA, Ana (autor) Conscrierea domeniului Beiuș din anul 1778 177-281 română
1996 - 1997 Crisia, 26 - 27 GYEMANT, Ladislau (autor) Conscripția fiscală a evreilor din Bihor pentru anul militar 1828/1829 305-321 română
1996 - 1997 Crisia, 26 - 27 CRĂCIUN, Corneliu (autor) Opțiunea Maniu. Contribuții documentare la istoria alegerilor parlamentare din 19 noiembrie 1946 în Bihor (I) 323-366 română
1996 - 1997 Crisia, 26 - 27 CZIER, Zoltan (autor) Materiale paleofaunistice și arheozoologice din cercetarea arheologică de la Cefa - La Pădure (jud. Bihor) (I) 367-374 română
1996 - 1997 Crisia, 26 - 27 MUREȘAN, Olimpia (autor) Piese restaurate provenind din Cetatea Oradea. Catarame 393-404 română
1998 Crisia, 28 IGNAT, Doina (autor) Depresiunea Beiușului în preistorie 17-20 română
1998 Crisia, 28 CRIȘAN, Ioan (autor), GHEMEȘ, Călin (autor), MARTA, Doru (autor) Cercetări arheologice de teren pe raza localității Ateaș (jud. Bihor) 21-35 română
1998 Crisia, 28 CRIȘAN, Ioan (autor), DUMITRAȘCU, Sever (autor) Un pandantiv cu steaua lui David descoperit la Cefa - "La pădure" 37-49 română
1998 Crisia, 28 CĂLUȘER, Iudita (autor) Instrucția preoților greco-catolici din episcopia de Oradea în secolul al XIX-lea 97-117 română
1998 Crisia, 28 CORNEA, Lucia (autor) Ateliere forografice timpurii la Oradea (1952-1884) 119-130 română
1998 Crisia, 28 POP, Alexandru (autor) Farmacii publice orădene în perioada 1880-1919 131-154 română
1998 Crisia, 28 TOTH, Janos (autor) Aspecte din activitatea societății literare "Szigligeti" din Oradea 155-163 română
1998 Crisia, 28 MIHOC, Blaga (autor) Etatizarea școlilor confesionale greco-catolice (fragmentariu bihorean) 165-176 română
1998 Crisia, 28 OGĂȘANU, Dumitru (autor) Prelucrarea de către consiliul dirigent a instanțelor judecătorești din Beiuș și Vașcău (județul Bihor) în anul 1919 177-190 română
1998 Crisia, 28 FAUR, Antonio (autor) Contribuții documentare la cunoașterea activității delegatului Comisiei Române pentru aplicarea armistițiului în județul Bihor (1945) 239-245 română
1998 Crisia, 28 CRĂCIUN, Corneliu (autor) Manifestări ale rezistenței țărănești din Bihor împotriva regimului cotelor 261-276 română
1998 Crisia, 28 BORCEA, Liviu (autor) Monografia istorică a comunei Țețchea 277-305 română
1998 Crisia, 28 MOISA, Gabriel (autor) Stadiul lucrărilor de refornă agrară din județul Bihor în August 1946 327-336 română
1998 Crisia, 28 HENDEA, Sorin (autor) Noi contribuții documente cu privire la politizarea învățămîntului public din Bihor (1948-1950) - (I) 349-356 română
1998 Crisia, 28 MUREȘAN, Olimpia (autor) Piese restaurare provenind din Cetatea Oradea. Inele 381-386 română
1998 Crisia, 28 APAN, Mihai (autor) Reforma agrară din 1921 din Bihor 393-395 română
1999 Crisia, 29 CRIȘAN, Ioan (autor) Materialele arheologice din perioada de tranziție de la eneolitic la epoca bronzului descoperite în așezarea Cefa-La Pădure, județul Bihor .7-14 română
1999 Crisia, 29 CZIER, Zoltan (autor) Capra hircus L. din nivelul feudal timpuriu de la Biharea 27-39 română
1999 Crisia, 29 CĂLUȘER, Iudita (autor) Schematismul greco-catolic al diecezei de Oradea din anul 1765 41-65 română
1999 Crisia, 29 ZAINEA, Ion (autor) Spectrul politic bihorean în primul deceniu al perioadei interbelice (1919-1930) 89-96 română
1999 Crisia, 29 DULGĂU, Bujor (autor) Contribuții la istoricul băncii "Drăganului" din Beiuș 97-100 română
1999 Crisia, 29 CORNEA, Lucia (autor) Fotografi orădeni în primii ani ai epocii staliniste (1945-1950) 109-118 română
1999 Crisia, 29 MIHOC, Blaga (autor) Anul 1848-1849 în Bihor. Contribuții documentare 119-135 română
1999 Crisia, 29 MOISA, Gabriel (autor) Reprimarea răscoalelor țărănești din anul 1949 în Bihor și Arad. Contribuții documentare 137-170 română
1999 Crisia, 29 BULZAN, Sorin (autor), GHEMIȘ, Călin (autor) Un pandantiv din bronz descoperit la Oradea - Pepinieră 185-187 română
1999 Crisia, 29 GHEMIȘ, Călin (autor), MARTA, Doru (autor) Note privind "vama sării" de la Vadu Crișului (jud. Bihor) 197-204 română
1999 Crisia, 29 MUREȘAN, Olimpia (autor) Problematica monedelor provenite din Cetatea Oradea 205-213 română
2000 Crisia, 30 IGNAT, Doina (autor) Unelte și ustensile din corn și os din epoca neo-eneolitică în colecția Muzeului Țării Crișurilor .7-16 română
2000 Crisia, 30 BULZAN, Sorin (autor), CRIȘAN, Dan (autor) O locuință medievală timpurie descoperită la Oradea-Salca, punctul "Ghețărie" 33-43 română
2000 Crisia, 30 CRIȘAN, Ioan (autor) Sondajul arheologic de la Sînmartinu de Beiuș (județul Bihor) 45-57 română
2000 Crisia, 30 EMODI, Janos (autor) Contribuții la cunoașterea istoriei construcției cetății renascentiste din Oradea 59-118 română
2000 Crisia, 30 CĂLUȘER, Iudita (autor) Viața săirituală a satului bihorean oglindită în vizitasția canonică din anul 1725 119-135 română
2000 Crisia, 30 CORNEA, Lucia (autor) Anciens ateliers photographiques d'Oradea. L'atelier de la rue des Capicins (aujourd'hui rue General Traian Moșoiu) 143-154 franceză
2000 Crisia, 30 POP, Alexandru (autor) Farmacii publice prădene între anii 1919-1949 187-221 română
2000 Crisia, 30 ȚĂRĂU, Augustin (autor) Aplicarea decretului Nr. 83/1949 în județul Bihor (noaptea moșierilor) 223-244 română
2000 Crisia, 30 GHEMIȘ, Călin (autor) O brățară din aur din colecția Muzeului Țării Crișurilor 277-281 română
2000 Crisia, 30 BUDAHAZY, Ștefan (autor) Noi date cu privire la apariția primelor farmacii în Oradea 301-304 română
2001 Crisia, 31 BULZAN, Sorin (autor), FAZECAȘ, Fruia (autor), GHEMIȘ, Călin (autor) Săpăturile de salvare de la Oradea - punctul Salca "Pepinieră" 81-140 română
2001 Crisia, 31 CRIȘAN, Ioan (autor) Sondajul arheologic de la Abram, județul Bihor 151-161 română
2001 Crisia, 31 MARTA, Doru (autor) Istoriografia cetății Oradea 163-181 română
2001 Crisia, 31 GEORGIȚĂ, Mihai (autor) Contribuții la istoricul cetății Oradea - secolele XVIII-XIX 183-206 română
2001 Crisia, 31 DULGĂU, Bujor (autor) Sigiliile comitatului Bihor. Comentarii și supoziții 207-211 română
2001 Crisia, 31 MIHOC, Blaga (autor) "Dedemonizarea" sau uciderea strigoilor - radiografia unui caz din Ciutelec, județul Bihor (1854) 213-227 română
2001 Crisia, 31 MILIAN, Radu (autor) Școala ortodoxă și greco-catoliocă în Bihor în a doua jumătate a secolului XIX 229-255 română
2001 Crisia, 31 TOTH, Janos (autor) Fundația de caritate "Dudek" din Oradea 273-315 română
2001 Crisia, 31 CĂLUȘER, Iudita (autor) Activitatea extrașcolară a corpului didactic al școlii civile greco-catolice de fete din Beiuș (1896-1919) 317-325 română
2001 Crisia, 31 CORNEA, Lucia (autor) Vechi ateliere fotografice din Oradea. Atelierul Lojanek Janos și atelierele succesoare 327-344 română
2001 Crisia, 31 MIHU, Nicolae (autor), ȚĂRĂU, Augustin (autor) Particularități ale procesului de reinstaurare a administrației românești în județele Satu Mare și Bihor 381-397 română
2001 Crisia, 31 EMODI, Janos (autor) Topoare de cupru din Nordul Bihorului 443-446 română
2001 Crisia, 31 HOCHHAUSER, Ronald (autor) Obiective industriale bihorene cu valoare muzeală S.C. Spirt & Drojdie S.A. Oradea 479-491 română
2001 Crisia, 31 CORNEA, Lucia (autor) Dispariția asociațiilor culturale tradiționale în epoca stalinistă. Studiu de caz - dispariția "Astrei" bihorene 519-531 română
2001 Crisia, 31 MOISA, Gabriel (autor) "Voința poporului" sau agonia presei democratice bihorene postbelice 533-542 română
2001 Crisia, 31 MIHU, Nicolae (autor), ȚĂRĂU, Augustin (autor) Politici electorale practicate de către B.P.D. în alegerile din 19 noiembrie 1946, în județele Satu Mare și Bihor 543-560 română
2001 Crisia, 31 MIHU, Nicolae (autor) Aspecte ale procesului de sovietizare a învățămîntului românesc - Cazul elevilor disidenți din liceele Beiușului 561-569 română
2001 Crisia, 31 ZAINEA, Ion (autor) Naționalizarea școlilor confesionale și particulare din Municipiul Oradea (1948-1949) 571-578 română
2001 Crisia, 31 MIHU, Nicolae (autor), ȚĂRĂU, Augustin (autor) "Îngrijirea și desființarea chiaburimii" - etapa a doua a politicii agrare a P.M.R. - debutul procesului în județul Bihor 579-586 română
2001 Crisia, 31 MILIAN, Radu (autor) Contribuții privind sovietizarea învățămîntului în Bihor între anii 1948-1959 593-597 română
2002 -2003 Crisia, 32 - 33 FAZECAȘ, Gruia (autor), GHEMIȘ, Călin (autor) Piese de aramă recent descoperite în județul Bihor 23-33 română
2002 -2003 Crisia, 32 - 33 LAKATOS, Attila (autor) Medalionul de epocă romană tîrzie de la Vîlcelele (jud. Bihor) 41-51 română
2002 -2003 Crisia, 32 - 33 STANCIU, Simona (autor) Observații antropoologice asupra resturilor osoase umane găsite la Salonta în august 2001 53-56 română
2002 -2003 Crisia, 32 - 33 CRIȘAN, Ioan (autor), ZUH, Imre (autor) Cercetările arheologice de salvare de la Salonta (județul Bihor) 57-64 română
2002 -2003 Crisia, 32 - 33 MARTA, Doru (autor) Un cimitir medieval descoperit la Sălard (jud. Bihor) 65-70 română
2002 -2003 Crisia, 32 - 33 GEORGIȚĂ, Mihai (autor) Asediul cetății Oradea (1691-1692) 71-100 română
2002 -2003 Crisia, 32 - 33 MIHOC, Blaga (autor) Istoria vieții religioase a românilor din comitatul Bihor (1692-1750) 101-164 română
2002 -2003 Crisia, 32 - 33 TOTH, Janos (autor) Fundația de caritate "Czesztivo" din Oradea 165-182 română
2002 -2003 Crisia, 32 - 33 CORNEA, Lucia (autor) Vechi ateliere fotografice. Fekete Sandor - primul fotograf din Oradea 207-218 română
2002 -2003 Crisia, 32 - 33 ZAINEA, Ion (autor) Imaginea opoziției în presa "de luptă democratică" a anilor 1945-1964. Cazul cotidianului "Viața Nouă-Crișana" 229-244 română
2002 -2003 Crisia, 32 - 33 MOISA, Gabriel (autor) Schiță pentru o istoriografie a Bihorului de la Iluminism la sfîrșitul secolului al XX-lea 255-311 română
2002 -2003 Crisia, 32 - 33 HOCHHAUSER, Ronald (autor) Obiective industriale de odinioară. Fabrica de bere Oradea-Seleuș 327-337 română
2002 -2003 Crisia, 32 - 33 LAKATOS, Attila (autor) Crisia XXI-XXX. Index cronologic și alfabetic 343-371 română
2002 -2003 Crisia, 32 - 33 CRĂCIUN, Corneliu (autor) Episcopia greco-catolică de Oradea. Contribuții monografice 385-387 română
2004 Crisia, 34 GHEMIȘ, Călin (autor) Un mormînt aparținînd epocii bronzului descoperit la Diosig (jud. Bihor) .9-16 română
2004 Crisia, 34 BULZAN, Sorin (autor) Un depozit ceramic descoperit în așezarea de epocă romană de la Oradea "sere" 33-70 română
2004 Crisia, 34 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Vînători de bouri din Crișana în secolul al XVIII-lea 71-79 română
2004 Crisia, 34 CRIȘAN, Ioan (autor), SĂȘIANU, Alexandru (autor) Tîrgul medieval Cefa în lumina unor descoperiri monetare 81-90 română
2004 Crisia, 34 CIORBA, Ioan (autor) Efecte demografice ale marii foamete dintre anii 1813-1817 în regiunea Bihorului 105-117 română
2004 Crisia, 34 APATI, Cristian (autor) Consistoriul ortodox din Oradea oficiu administrativ și agent al modernizării (sfîrșitul sec. al XVIII.lea - prima jumătate a sec. al XIX-lea) 119-127 română
2004 Crisia, 34 CORNEA, Lucia (autor) Vechi ateliere fotografice din Bihor 151-176 română
2004 Crisia, 34 CUC IOAN, Sorin (autor) Reînfințarea episcopiei ortodoxe la Oradea 227-230 română
2004 Crisia, 34 ROMÎNAȘU, Radu (autor) Activitatea editorială a reuniunii culturale "Cele Trei Crișuri" în perioada interbelică 231-246 română
2004 Crisia, 34 CĂLUȘER, Iudita (autor), ILEA, Ana (autor) Biblioteca publică din Oradea în perioada 1920-1930. Începuturile bibliotecii românești 247-271 română
2005 Crisia, 35 CRIȘAN, Ioan (autor), FAZECAȘ, Gruia (autor) Săpăturile de salvare de la Oradea "Metrou" .7-18 română
2005 Crisia, 35 GHIMEȘ, Călin (autor), SAVA, Victor (autor) Descoperiri arheologice aparținînd culturii Coțăfeni din Peștera Moanei (com. Șuncuiuș, jud. Bihor) 19-32 română
2005 Crisia, 35 EMODI, Janos (autor) Descoperiri de la sfîrșitul epocii bronzului din Bihor (Corrigenda) 33-34 română
2005 Crisia, 35 FAZECAȘ, Gruia (autor), MARTA, Doru (autor) O colecție arheologică inedită - donația "Zakaras Ștefan" din Valea lui Mihai 35-45 română
2005 Crisia, 35 BULZAN, Sorin (autor), GHEMIȘ, Călin (autor) Cercetări arheologice în așezarea dacică de la Hodoș "Malomdomb" (Dîmbul Morii), jud. Bihor 47-71 română
2005 Crisia, 35 CRIȘAN, Ioan (autor) Un mormînt din necropola satului medieval Rădvani 77-85 română
2005 Crisia, 35 IGNAT, Doina (autor), MARTA, Doru (autor) Cuptoare medievale de ars ceramică descoperite în Oradea - Piața Unirii 87-102 română
2005 Crisia, 35 EMODI, Janos (autor) Istoria cărămizii în Bihor 133-149 română
2005 Crisia, 35 POP, Alexandru (autor) Vechi vase farmaceutice orădene în colecția de istorie a farmaciei a Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei 155-169 română
2005 Crisia, 35 DUDAȘ, Florian (autor) În legătură cu cel mai vechi anuar al gimnaziului din Beiuș 171-178 română
2005 Crisia, 35 CĂLUȘER, Iudita (autor) Biblioteca liceului român unit de fete din Beiuș (1896-1948) 179-193 română
2005 Crisia, 35 CORNEA, Lucia (autor) Din istoricul fotografiei turistice în Bihor 237-252 română
2005 Crisia, 35 ZAINEA, Ion (autor) Contribuția județului Bihor la Plata datoriei de război a României în anul întîi al aplicării convenției de armistițiu cu Națiunile Unite (12XI 1944-12XI 1945) 253-262 română
2005 Crisia, 35 CRĂCIUN, Corneliu (autor) Aspecte din activitatea politică a biroului județean Bihor al P.C.R. în campania electorală a anului 1946 277-312 română
2006 Crisia, 36 GHERGARI, Lucreția (autor), IONESCU, Corina (autor), LAZĂR, Cornelia (autor) Studii mineralogice preliminare asupra ceramicii neolitice din Peștera Ungurului (Șuncuiuș, județul Bihor) .7-20 română
2006 Crisia, 36 FAZECAȘ, Gruia (autor) Un tîrnăcop de cupru descoperit la Poiana (co,. Tăuteu, jud. Bihor) 21-22 română
2006 Crisia, 36 BULZAN, Sorin (autor), GHEMIȘ, Călin (autor) Date preliminare privind situl arheologic de la Cociuba Mare "Pusta Rîmului", jud. Bihor 23-31 română
2006 Crisia, 36 FAZECAȘ, Gruia (autor), MARTA, Doru (autor) Materiale arheologice de la Vășad din colecția Muzeului Țării Crișurilor 33-43 română
2006 Crisia, 36 CRIȘAN, Ioan (autor) O piatră funerară descoperită în necropola satului medieval Rădvani 51-65 română
2006 Crisia, 36 POP, Alexandru (autor) Un document ignorat privind istoria farmaciei orădene 79-86 română
2006 Crisia, 36 CIORBA, Ioan (autor) Aspecte ale politicii populaționiste habsburgice în Transilvania la cumpăna secolelor XVIII-XIX (cu privire specială asupra regiunii Bihorului) 87-97 română
2006 Crisia, 36 DUMITRAȘCU, Sever (autor), ROMÎNAȘU, Cornelia (autor) Colecția Aurel Lazăr în patrimoniul Muzeului Țării Crișurilor din Oradea 243-252 română
2007 Crisia, 37 IGNAT, Doina (autor) Reprezentări plastice antropomorfe din așezarea neolitică de la Suplacu de Barcău .7-14 română
2007 Crisia, 37 CRIȘAN, Ioan (autor), GHEMIȘ, Călin (autor) Descoperiri izolate aparținînd epocii bronzului de pe raza localității Cefa (județul Bihor) 15-19 română
2007 Crisia, 37 TOMA, Corina (autor) Repertoriul descoperirilor de epocă dacică din județul Bihor și posibilități de abordare a unor situații de analizat 21-41 română
2007 Crisia, 37 BULZAN, Sorin (autor) Observații privind zona Crișurilor în preajma războaielor pentru cucerirea Daciei I. Cîteva probleme ale cronologiei așezării oppodane de la Tășad "Cewtațuia" în sec. I p. Chr. 43-49 română
2007 Crisia, 37 CRIȘAN, Ioan (autor) Pietre cu semne lapidare descoperite în fundația bisericii satului medieval Rădvani 51-57 română
2007 Crisia, 37 CRĂCIUN, Corneliu (autor) Divorț și concubinat în Bihor (deceniile B-10 ale secolului al XIX-lea) 101-125 română
2007 Crisia, 37 JUDE, Andreea (autor), POP, Alexandru (autor) Godete farmaceutice orădene 127-130 română
2007 Crisia, 37 CORNEA, Lucia (autor) Vechi ateliere fotografice orădene. Atelierele de pe " strada principală" (actuala strada Republicii) 187-206 română
2007 Crisia, 37 MOISA, Gabriel (autor) Organizații maghiare de spionaj din bihor în perioada interbelică: I. "Centrul terorist Oradea Mare" 207-210 română
2008 Crisia, 38 MIRIȚOIU, Nicolae (autor), TELEAGA, Emilia (autor) Die ausgrabungen von Nicolae Chidioșan in der La-Tene zeitlichen nekropole von Curtuiușeni/Erkortvelyes (Bihor, Rumanien) 23-57 germană
2008 Crisia, 38 BULZAN, Sorin (autor), CIORBA, Alexandru (autor) Date preliminare privind necropola din epoca romană de la Șimian, "Groapa cu lut" (Sargafoldes Godor) jud. Bihor 77-87 română
2008 Crisia, 38 CRIȘAN, Ioan (autor) Cronologia începuturilor medievale din județul Bihor și repartiția lor geografică pe baza descoperirilor arheologice 89-98 română
2008 Crisia, 38 SIMON, Alexandru (autor) Anti-Ottoman Warfare and Italia Propaganda: The crusader background of the Ottoman raid on Oradea in 1474 113-139 engleză
2008 Crisia, 38 CRĂCIUN, Corneliu (autor) Comitetul Democrat Evreiesc (Bihor-Oradea) - între promisiunea loaialității și eșuarea în tradare 173-191 română
2008 Crisia, 38 MĂLINAȘ, Constantin (autor) Inventare de carte românească veche din protopopiatul Beiușului la 1942 193-202 română
2008 Crisia, 38 CORNEA, Lucia (autor) Date referitoare la istoricul Casei Vulcan din Oradea 209-214 română
2008 Crisia, 38 POP, Alexandru (autor) Contribuții la istoria farmaciei orădene - Budahazy Istvan 223-224 română
2009 Crisia, 39 CRIȘAN, Ioan (autor), FAZECAȘ, Gruia (autor) An early iron age tomb from Cefa "La Pădure" .7-16 engleză
2009 Crisia, 39 LAKATOS-BALLA, Attila (autor) Cimitirul medieval timpuriu de la Sălacea-Dealul Vida 23-44 română
2009 Crisia, 39 MARTA, Doru (autor) Un cimitir medieval din Cetatea Oradea 45-48 română
2009 Crisia, 39 APATI, Cristian (autor), GEORGIȚĂ, Mihai (autor) Populația orașului Oradea în lumina unei conscrieri confesionale de la mijlocul secolului al XVIII-lea 95-116 română
2009 Crisia, 39 MOISA, Gabriel (autor) Tulburări antisemite în Oradea anului 1927 189-197 română
2009 Crisia, 39 EMODI, Janos (autor) Emigrarea dintr-o instituție culturală orădeană 221-224 română
2009 Crisia, 39 MOISA, Gabriel (autor) Comunism și comuniști în presa de limbă română din Oradea (1922-1937) 226-227 română
2010 Crisia, 40 FAZECAȘ, Gruia (autor) One bronze age stone axe from Călacea (Bihor County) 41-43 română
2010 Crisia, 40 CRIȘAN, Ioan (autor) Monumentele ecleziastice romanice din Bihor. Noi Direcții de investigație arheologică 75-81 română
2010 Crisia, 40 MARTA, Doru (autor) Donjonul de la Cheresig (jud. Bihor): istoric și propuneri de restaurare 83-92 română
2010 Crisia, 40 EMODI, Janos (autor) Cărămizi din Bihor (adenda II) 93-96 română
2010 Crisia, 40 LAKATOS, Attila (autor), TOMA, Corina (autor) Un tezaur monetar din secolele XV-XVI descoperit la Marghita (jud. Bihor) 97-142 română
2010 Crisia, 40 DRECIN, Mihai (autor), MOISA, Gabriel (autor) Repere ale implicării comunității evreiești în viașa oralului Oradea 235-244 română
2010 Crisia, 40 CĂLUȘER, Iudita (autor), MĂLINAȘ, Constantin (autor) Sfragistica bibliotecii liceului de la Beiuș pîna la 1948 245-268 română
2010 Crisia, 40 CORNEA, Lucia (autor) Intelectuali în epoca stalinistă. Epurarea și reeducarea" avocaților din baroul Oradea (1945-1953) 269-281 română
2010 Crisia, 40 CRĂCIUN, Corneliu (autor) "Uniunea Patrioților" din Bihor (1945) 299-310 română
2010 Crisia, 40 MOISA, Gabriel (autor) Contribuții documentare la istoria evreilor din Bihor - Crăciun C. 318-318 română
2011 Crisia, 41 CHIRIAC, Aurel (autor) Crisia - Cuvînt înante la a XL-a apariție .7-7 română
2011 Crisia, 41 FAZECAȘ, Gruia (autor) Trei topoare inedite din cupru descoperite în județul Bihor .9-12 română
2011 Crisia, 41 BULZAN, Sorin (autor) Date preliminare privind habitatul în așezarea din epoca romană de la Margine "Valea Tăniei" - La Țarină, județul Bihor 47-79 română
2011 Crisia, 41 BULZAN, Sorin (autor), MARTA, Doru (autor) Mișca. O așezare medievală dispărută și descoperirile arheologice de la Oradea - "Sere" 81-94 română
2011 Crisia, 41 CRIȘAN, Ioan (autor) Săpături arheologice de salvare în cimitirul tîrgului medieval Cefa 95-105 română
2011 Crisia, 41 GEORGIȚĂ, Mihai (autor) Biserica românească din comitatul Bihor și calvinismul în prima jumătate a secolului al XVII-lea 231-240 română
2011 Crisia, 41 APATI, Cristian (autor), CIORBA, Ioan (autor) Pentru o istorie a alimentației: noi documente privind cultura cartofilor în Crișana în a doua parte a secolului al XVIII-lea 241-248 română
2011 Crisia, 41 ROMÎNAȘU, Cornelia (autor), ROMÎNAȘU, Radu (autor) Contribuții la istoricul Asociației ortodoxe "Oastea Somnului" - filiala din Beiuș - în perioada interbelică 307-313 română
2011 Crisia, 41 RUGE, Adriana (autor) Arhitectura ecleziastică românească din Bihorul interbelic, estetica fațadelor 315-324 română
2011 Crisia, 41 CORNEA, Lucia (autor) Date privind activitatea filialei Oradea a Ateneului Român (1925-1940) 325-336 română
2011 Crisia, 41 CĂLUȘER, Iudita (autor) Donația familiei Ștefănică din Beiuș 343-351 română
2011 Crisia, 41 MUREȘAN, Olimpia (autor) About corrosion and conservation problems pf iron artefacts coming from Oradea fortress 353-360 română
2011 Crisia, 41 NISTOROIU, Nicolae (autor) Cetatea de pămînt de la Armașu Mic (comuna Sîrbi, județul Bihor). Precizări privind descoperirea unei fortificații de tip "pinten barat", necunoscută pînă acum în literatura de specialitate 361-363 română
2012 Crisia, 42 SFRENGEU, Florin (autor) Archaelogical discoveries in the Bistra Stream Area, (first half of the its millennium A.D.) 81-85 engleză
2012 Crisia, 42 CRIȘAN, Ioan (autor) Considerații cu privire la prezența pecenegilor în Crișana 99-112 română
2012 Crisia, 42 GHEMIȘ, Călin (autor), MARTA, Doru (autor) Cuțite de luptă medievale descoperite în județul Bihor 113-115 română
2012 Crisia, 42 BODO, Edith (autor) Sistemul robotei pe domeniile episcopiei romano-catolice și greco-catolice de Oradea 145-154 română
2012 Crisia, 42 GOMAN, Ioan (autor) Aspecte privind adaptarea la economia de schimb a marilor proprietari de pîmînt din Crișana în secolul al XVIII-lea și prima jumătate a secolului al XIX-lea 155-168 română
2012 Crisia, 42 ANANIE, Gabriela (autor) Macedoromânii din Bihor. Oameni și fapte 187-197 română
2012 Crisia, 42 ROMÂNAȘU, Radu (autor) Contribuții la istoricul asociaționismului cultural românesc din Bihor. Despărțămîntul "Astrei" din Marghita (1910-1918) 217-222 română
2012 Crisia, 42 MOISA, Corina (autor), MOISA, Gabriel (autor) Date privind evoluția instituțiilor sanitare din județul Bihor 223-228 română
2012 Crisia, 42 CORNEA, Lucia (autor) Vechi ateliere fotografice orădene. Patroni, personal angajat, ucenici 229-242 română
2012 Crisia, 42 PASCU, Ovidiu (autor) Aparate de fotografiat din colecția Muzeului Țării Crișurilor: smena 263-264 română
2012 Crisia, 42 HOCHHAUSER, Ronald (autor) Duhul orașului Oradea. Denumirile maghiare ale străzilor Oradiei - Nagy J.B., Varad Ielke 289-290 română
2012 Crisia, 42 CRĂCIUN, Corneliu (autor) Liceul Român Unit de Fete din Beiuș, 1896-1948. Monografie istorică 291-293 română
2013 Crisia, 43 CRIȘAN, Ioan (autor) Stadiul cercetărilor arheologice în cimitirul satului medieval Rădvani 21-28 română
2013 Crisia, 43 GHEMIȘ, Călin (autor), ZGARDAN, Constantin (autor) Asediul Cetății Oradea (1692) în medalistica barocă 37-47 română
2013 Crisia, 43 GEORGIȚĂ, Mihai (autor) Grindină și superstiție (cazul din Suiug-1928) 133-140 română
2013 Crisia, 43 ANANIE, Doina-Gabriela (autor) Împărțirea administrativă și structura etnică a județului Bihor din 1943 141-151 română
2013 Crisia, 43 ZAINEA, Ion (autor) Excluderi din Partidul Muncitoresc Român în anul 1952. Cazul Comitetului Raional Oradea 153-157 română
2013 Crisia, 43 PUȘCAȘ, Cristina (autor) Infometare - un mijloc de exterminare lentă a deținuților politici din penitencialul Oradea Mare (1947-1977) 159-167 română
2013 Crisia, 43 ERZSE, Daciana (autor), RUGE, Adriana (autor) The orthodox church in Săcueni 169-173 engleză
2014 Crisia, 44 CRIȘAN, Ioan (autor) Cercetări arheologice de diagnostic pe teritoriul comunei suburbane Sînmartin (județul Bihor) .7-13 română
2014 Crisia, 44 TOMA, Corina (autor) Tezaurul din așezarea dacică de la Rășad - produse finite ale atelierului sau piese de podoabă 15-23 română
2014 Crisia, 44 NEAGU, Răzvan (autor) Politica beneficială a papei Clement al VI-lea în deiceza de Oradea 29-40 română
2014 Crisia, 44 GEORGIȚĂ, Mihai (autor) Legăturile lui Sigismund de Luxemburg cu Oradea și mărturii privind mormîntul său din cetate 57-55 română
2014 Crisia, 44 TOMA, Corina (autor) Observații asupra compoziției tezaurului monetar din secolele XIV-XV descoperit la Batăr (jud. Bihor) 65-99 română
2014 Crisia, 44 GÎRDAN, Carmen (autor), POP, Alexandru (autor) Pixide din patrimoniul farmaciei "Remedio" 58 din Oradea 125-128 română
2014 Crisia, 44 MIHOC, Blaga (autor) Salarii, burse și împrumuturi. Contribuții la istoria eparhiei greco-catolice de Oradea 133-152 română
2014 Crisia, 44 SAVA, Eugen (autor) Din istoricul parohiei greco-catolice Craidotolț. Preotul Mureșan Dumitru 153-156 română
2014 Crisia, 44 ANANIE, Doina-Gabriela (autor) Județul Bihor - Numărul de biserici, școli, cămine culturale și dispensare în anul 1943 157-161 română
2019 Crisia, Crisia SAVA-IGNAT, Doina (autor) Colecția veche neolitică a Muzeului Țării Crișurilor I. Studii 9- română
2019 Crisia, Crisia DUMITRAȘCU, Sever (autor), MOLNAR, E. (autor) Tezaur de podoabe dacice de argint de la Săcălăsău-Noi, j. Bihor 45- română
2019 Crisia, Crisia MAXIM, V. (autor) Contribuții la geografia istorică a comitatului Bihor în a doua jumătate a sec. XVI-lea 87- română
2019 Crisia, Crisia BORCEA, Liviu (autor) Contribuții la istoria politică a Bihorului în epoca lui Mihai Viteazul (1598-1606) 103- română
2019 Crisia, Crisia LENGHEL, I. (autor) Incunabulele bibliotecii județene Oradea 137- română
2019 Crisia, Crisia FAUR, Viorel (autor) Istoricul bibliotecii Societății de lectură din Oradea 145- română
2019 Crisia, Crisia FAUR, Viorel (autor) Precizări referitoare la activitatea Casinei Române din Beiuș 153- română
2019 Crisia, Crisia PORTEANU, Alexandru (autor) Lupta revoluționară a maselor populare din Bihor pentru Unirea Transilvaniei cu România 185- română
2019 Crisia, Crisia BONA, Petru (autor) Aspecte ale asupririi sociale oglindite în plîngerile urbariale ale satelor bihorene în prima jumătate a secolului al XIX-lea 259- română
2019 Crisia, Crisia CORNEA, Lucia (autor) Aspecte istoriografice în revista "Familia": colaboratori, preocupări, concepții 267- română
2019 Crisia, Crisia FAUR, Viorel (autor) Despărțămîntului orădean al "Astrei" (1900-1918) 279- română
2019 Crisia, Crisia SAVA-IGNAT, Doina (autor) Cronica activității științifice a secției de istorie în 1974 289- română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II ȘARBA, Ion (autor) Străvechi obiceiuri și rînduieli cu caracter agrar în valendarul popular din depresiunea Holodului (Bihor) 406-419 română
2011 Marisia, XXX-XXXI , seria istorie PORȚEANU, Alexandru (autor) Situația social-politică din Oradea imediat după eliberare (12 octombrie 1944) și problemele reîntoarcerii refugiaților, văzută de un martor ocular 323-324 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 DUMITRAȘCU, Server (autor) Muzeul Țării Crișurilor - schiță monografică - 589-594 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 CIOCAN, Janeta (autor) Monumente istorice bisericești din eparhia Oradiei, județele Bihor, Sălaj și Satu Mare. Bisericile de lemn 624-626 română
2005 Marmatia, .8-1, seria arheologie FAZECAȘ GRUIA, Traian (autor) Un sceptru de os recent descoperit la Oradea - Salca "fabrica de bere" 71-80 română
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 GALAMB, L. (autor), RUSU, Mircea (autor), SPOIALĂ, V. (autor) Săpăturile arheologice de la Oradea - Salca 159-164
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 HOREDT, Kurt (autor), ORDENTLICH, I. (autor) Săpăturile de la Otomani 317-324
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 IGNAT, Doina (autor) Așezarea neolitică de la Suplacu de Barcău, jud. Bihor 045-054
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 CHIDIOȘAN, Nicolae (autor) Raport asupra săpăturilor arheologice întreprinse în anul 1978, în satul Tășad, com. Drăgești, jud. Bihor 085-090
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Raport asupra cercetărilor arheologice de la Mișca, jud. Bihor 161-166
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 IGNAT, Doina (autor) Cercetările arheologice de la Suplacu de Barcău 053-054
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 IGNAT, Doina (autor) Cercetările arheologice de la Suplacu de Barcău, jud. Bihor 037-040
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 CHIDIOȘAN, Nicolae (autor) Raport asupra săpăturilor întreprinse în satul Tășad, com. Drăgești, jud. Bihor 138-142
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Raport asupra săpăturilor arheologice de la Biharea 367-374
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Săpăturile arheologice de la Biharea 194-201
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 CHIDIOȘAN, Nicolae (autor), POPA, Radu (autor) O reședință feudală din secolele XI-XII la Sânnicolau de Beiuș, pe Crișul Negru, jud. Bihor 225-234
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 UDRESCU, Marian Ștefan (autor) Materialul osteologic animal descoperit la Sânnicolau de Beiuș, jud. Bihor 235-236
2003 Mediaevalia Transilvanica, V-VI-1-2, seria 2001-2002 ACHIM, Viorel (autor) Convertirea la catoliocism a românilor din zona Beiușului în două documente din anul 1421 83-95 română
1975 Muzeul Național, II DUMITRAȘCU, Sever (autor) Încercări și realizări în activitatea cultural-educativă la Muzeul Țării Crișurilor / Des experiences et des réalisations dans l'activité culturel-éducative au Musée “Țara Crișurilor” 39-43 română
1981 Muzeul Național, V DUMITRAȘCU, Sever (autor) Descoperiri dacice de epocă romană de la Biharea / Les découvertes daciques d'époque romaine de Biharea 115-122 română
1981 Muzeul Național, V APAN, Mihai (autor), FAUR, Viorel (autor) Manifestări ale luptei românilor crișeni pentru afirmarea culturală și unitate națională la sfîrșitul sec. al XIX-lea și începutul sec. al XX-lea / 281-286 română
1982 Muzeul Național, VI DUMITRAȘCU, Sever (autor) Biharea - în cadrul unitar al civilizației feudale timpurii românești / Biharea — du VIIe au XIIIe siècle — au cadre unitaire de la civilisation féodale roumaine 85-90 română
1982 Muzeul Național, VI GORUN, Gheorghe (autor) Lupta maselor populare din Bihor pentru dreptate socială și libertate națională la începutul sec. al XVIII-lea / La lutte des masses populaires de Bihor pour la justice sociale et la liberté nationale au début du XVIIIe siècle 201-204 română
1982 Muzeul Național, VI FAUR, Rafila (autor), FAUR, Viorel (autor) Reuniunea învățătorilor români din Leta Mare (1875), prima asociație profesională a învățătorilor români din Bihor / La réunion des instituteurs roumains de Leta Mare (1875) — première association professionnelle des instituteurs roumains de Bihor 261-265 română
1994 Revista Bistriței, VIII CÎMPEANU, Remus (autor) Evoluția istoriografiei confesionale în ținuturile Oradei și Năsăudului în perioada interbelică 223-227 română
1997 Revista Bistriței, X-XI CÎMPEANU, Remus (autor) Realități românești reflectate în arhiva direcției școlare Oradea la sfîrșitul secolului al XVIII-lea 137-140 română
2000 Revista Bistriței, XIV POPA, Aura (autor) Activitatea misiunii iezuite din Oradea 168-172 română
2003 Revista Bistriței, XVII BELDIMAN, Corneliu (autor), TERZEA, Elena (autor) Peștera Nr. 1 din Dîmbul Colibii: Date paleontologice și arheologice 33-43 română
1979 Sargetia, XIV DUMITRAȘCU, Sever (autor) Un atelier de olărie (La Tene) descoperit la Biharea 45-58 română
1981 Sargetia, XV DUMITRAȘCU, Sever (autor) Descoperiri arheologice în anul 1979 de la Biharea, datînd din sec. VI-X 71-81 română
1981 Sargetia, XV PALAMARIU, Olimpia (autor) Tezasurul monetar de la Dumbrăvița, secolul XVI 119-123 română
2002 Sargetia, XXVIII-XXIX-1, seria 1999-2000 HOCHHAUSER, Roland (autor), SARCA, Vasile (autor) Influența stilului secession asupra graficii publicitare de tip factură comercială, utilizată în Oradea la începutul secolului al XX-lea 477-486 română
2004 Sargetia, XXXII PĂDUREAN, Dominuț (autor) Evoluția demografică a Țării Moților între secolele XVII-XIX 741-791 română
2005 Sargetia, XXXIII FAZECAȘ, Gruia (autor) O tăbliță de lut de la Suplacu de Barcău 41-50 română
2006 Sargetia, XXXIV PĂDUREAN, Dominuț (autor) Considerații privind toponimul „plai” (cu referiri speciale la arealul Țării Moților)  801-805 română
2006 Sargetia, XXXIV SARCA, Vasile (autor) Din istoricul secției de artă a muzeului Țării Crișurilor din Oradea din perioada funcționării sale în palatul baroc (1971-2005)  915-920 română
2006 Sargetia, XXXIV HOCHHAUSER, Ronald (autor) Istoria tramvaiului din Oradea - Borcea L., Apan M. 923-926 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI HOCHHAUSER, Ronald (autor) Două „bătrâne doamne ale căilor ferate”, adevărate comori, aflate în custodia depoului CFR Oradea 621-625 română
2011 Sargetia, XXXVIII, seria II AGATA, Chifor (autor) Alegorii sacre în arta baroca oradeana 231-245 română
2011 Sargetia, XXXVIII, seria II PLOSCĂ, Maria-Cristina (autor) Prezente culturale românesti în revista Familia (1880-1900) 351-353 română
2012 Sargetia, XXXIX, seria III FAZEKAS CRUIA, Traian (autor), POPA CRISTIAN, Ioan (autor) Contribuții la cunoașterea plasticii antropomorfe din așezarea neolitică de la Suplacu de Barcău (jud. Bihor) .7-26 română
2013 Sargetia, XL, seria IV TOMA, Corina (autor) Observații asupra tehnicii de producere a brățărilor dacice din bară torsionată din tezaurele de la Oradea - Sere și Drăgești (județul Bihor) 155- română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II ORDENTLICH, Ivan (autor) Contribuția spăturilor arheologice de pe "Dealul Vida" (comuna Sălacea, județul Bihor) la cunoașterea culturii Otomani (1) 63-84 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II DUMITRAȘCU, Sever (autor), NANASI, Zoltan (autor) Ceramica descoperită la Ghenetea (jud. Bihor) 227-236 română
1975 Satu Mare - Studii și Comunicări, III NANASI, Zoltan (autor) Un mormînt celtic cu inventar deosebit descoperit la Curtuiușeni 47-50 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 IGNAT, Doina (autor) Tipologia uneltelor din piatră șlefuită din așezarea neolitică de la Suplacu de Barcău (J. Bihor) 13-33 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 FAUR, Viorel (autor) Presa românească din Crișana (1848-1919). Contribuția acesteia la formarea conștiinței nașionale și la consolidarea unității noastre culturale 273-309 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 NICA, Florian (autor) Părțile satmărene și preparandia românească din Oradea 225-237 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 KARACSONYI, Carol (autor) Flora Cîmpiei Eriului (județul Satu Mare și Bihor) 379-426 română
1993 Satu Mare - Studii și Comunicări, IX-X, seria 1992-1993 NEMETI, Janos (autor) Un mormînt celtic descoperit la Curtuișeni -Dîmbul Ars (jud. Bihor) 23-28 română
1993 Satu Mare - Studii și Comunicări, IX-X, seria 1992-1993 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Un cuptor dacic de meșteșugar descoperit la Biharea în anul 1984 41-47 română
1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII POP, Speranța (autor) Considerații privind un posibil atelier neo-eneolitic de prelucrat piese mici de obsidian de la Tășad (jud. Bihor) .9-14 română
1997 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIV IERCOȘAN, Neța (autor), LUCA SABIN, Adrian (autor) Contribuții la cunoașterea neoliticului din nord-vestul Romamâniei (III) Materialele descoperite la Secuieni - Horo (jud. Bihor) în anul 1996 .11-22 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 APAN, Mihai (autor) 1848-1858, Contribuții documentare la cunoașterea activității Preparandiei diecezane Greco-Catolice din Oradea 317-322 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 HENDEA SORIN, Vasile (autor) Învățămîntul confesional românesc din Protopiatul ortodox Beiuș (județul Bihor) în perioada 1912-1919 329-358 română
2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI-II, seria istorie-etnografie-artă NOGRADI, Imbre (autor) Repertoriul vechilor ateliere fotografice din Oradea (1852-1950) 431- română
2007 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXIII-XXIV-I, seria arheologie EMODI, Ioan (autor), KERY, Gaspar (autor) Două noi topoare de cupru din Bihor 105- română
2011 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVII-I, seria arheologie NEMETI, Janos (autor) Contribuții la necropola celtică de la Curtuiușeni (Erkirtvelyes) - Egetohegy, jud. Bihor 103- română
2011 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVII-I, seria arheologie DUMITRAȘCU, Sever (autor) Medieșul Aurit și Biharea - centre de olărie în Crișana 181- română
1965 Studii și Comunicări, 12 ORDENTLICH, Ivan (autor) Un depozit de vase de tip Otomani de la Valea lui Mihai (reg. Crișana) 181- română
1965 Studii și Comunicări, 12 CHIDIOȘAN, Nicolae (autor) Mormîntul din perioada feudalismului timpuriu de la Galoș-Petreu (r. Marghita) 237- română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie GUMĂ, Nicoleta (autor) Zona etnografică Beiuș - Godea I. 331-333 română
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie ILIEȘ, Constantin (autor), LUCA SABIN, Adrian (autor) Kupferne, bronzene und steinerne werkzeuge und waffen aus den sammlungen des "Emanoil Gojdu" - lyzeums aus grosswaedein/Oradea/Nagyvarad 323-332 germană
1974 Tibiscus, seria științe naturale KESSLER, Eugen (autor) Contribuții noi la avifauna depozitelor hidrotermale postglaciare de la Băile 1 Mai (Oradea, jud. Bihor) 123-128 română
1974 Tibiscus, seria științe naturale KOVATS, Ludovic (autor) Păsări rare din Valea Crișului Repede 141-149 română
1979 Tibiscus, seria științe naturale KOVATS, Lajos (autor) Specii de Stercorarius în Valea Crișul Repede 211-215 română