Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 75 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1965 Acta Musei Napocensis, II DAICOVICIU, Constantin (autor) Diploma militară de la Tibiscum Studii şi Materiale 135-139 română
1968 Acta Musei Napocensis, V GOSTAR, Nicolae (autor) Unitățile militare din castrul roman de la Tibiscum Note şi discuţii 471-477 română (rezumat în germană)
1970 Acta Musei Napocensis, VII MOGA, N. (autor) Garnizoana romană de la Tibiscum Studii şi Materiale 135-144 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII BENEA, Doina (autor), POP, Constantin (autor) Un bronz roman de la Tibiscum 461-464 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX BONA, Petru (autor), PETROVSUKI, Maria (autor), PETROVSZKI, Richard (autor) Tibiscum - Cercetări arheologice (I) (1976-1979) 311-330 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX BENEA, Doina (autor) Capsule romane pentru protejarea sigiliilor descoperite la Tibiscum 337-344 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX BONA, Petru (autor), PETROVSUKI, Maria (autor), PETROVSZKI, Richard (autor) Tibiscum - Cercetări arheologice (II) (1976-1979) 405-432 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 PETRESCU, Marius-Sorin (autor) Piese de armament descoperite în castrul de la Tibiscum (I) 521-526 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 BONA, Petru (autor), POP, Constantin (autor), ROGOZEA, Petru (autor) Noi piese figurate descoperite la Tibiscum 537-540 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie POP, Constantin (autor) Tibiscum - Benea Doina, Bona Petru 731-732 română
2013 Acta Musei Porolissensis, XXXV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie - conservare - restaurare DEAC, Dan Augustin (autor), TOMORAD, Mladen (autor) A Pseudo-Shabti Statuette Discovered in Tibiscum (Dacia Superior) Epoca romană 227-235 engleză
1929 Analele Banatului, II-3 BOROȘ, Ioan (autor) Veriga de aur găsită la "Tibiscum" (Jupa) 103-104 română
1997 Analele Banatului, V, seria arheologie-istorie ARDEȚ, Lucia (autor) O protomă dionisiacă descoperită la Tibiscum 79-81 română
1998 Analele Banatului, VI, seria arheologie-istorie BENEA, Doina (autor) Reliefuri sculpturale votive tibiscense (I) 233-240 română
2000 Analele Banatului, VII-VIII, seria arheologie-istorie FLUTUR, Alexandru (autor) Despre două ștampile tegulare de la Tibiscum 373-376 română
2004 Analele Banatului, X-XI-1, seria arheologie-istorie ARDEȚ, Adrian (autor), ARDEȚ, Lucia (autor) O nouă fortificație militară romană descoperită la Tibiscum-Iaz 109-130 română
2004 Analele Banatului, X-XI-1, seria arheologie-istorie REGEP-VLASCICI, Simona (autor) O nouă lucerna descoperită la Tibiscum 163-165 română
2006 Analele Banatului, XIV-1, seria arheologie-istorie TIMOC, Călin (autor) Neue inschriften aus dem romischen kastell von Tibiscum 277-281 germană
2007 Analele Banatului, XV, seria arheologie-istorie TIMOC, Călin (autor) Barăcile soldaților romani de la Tibiscum 85-96 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie BENEA, Doina (autor) Orașul antic Tibiscum. Considerații istorice și arheologice 149-173 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie MOGA, Vasile (autor) Tibiscum - Benea D., Bona P. 379-379 română
1975 Banatica, 3 PETROVSZKY, M. (autor), RUSSU, Ion (autor) O diplomă militară din Tibiscum 61- română
1983 Banatica, 7 BONA, Petru (autor), POP, Constantin (autor) Un vas antropomorf descoperit la Jupa (Tibiscum) 231- română
1985 Banatica, 8 BENEA, Doina (autor) Numerus maurorum tibiscensium, contribuții la istoria trupelor de mauri din Dacia 139-154 română
1985 Banatica, 8 BONA, Petru (autor), ROGOZEA, Petru (autor) Tibiscum - Cercetări arheologice III 155-167 română
1990 Banatica, 10 PETRESCU, Marius (autor) Tibiscum - Principia castrul mare de piatră (I) 107-136 română
1990 Banatica, 10 ROGOZEA, Petru (autor) Unelte romane de la Tibiscum 137-146 română
1993 Banatica, 12-I BENEA, Doina (autor) Castrul de pămînt (I) de la Tibiscum 213-218 română
1995 Banatica, 13-I ROGOZEA, Petru (autor) Tibiscum - Benea Doina, Boba Petru 297-391 română
2003 Banatica, 16-I PETRESCU, Sorin (autor) O statuetă a zeului Osiris la Tibiscum 301- română
2003 Banatica, 16-I ARDEȚ, Lucia (autor) Un fragment de caserolă din bronz descoperită la Tibiscum 305- română
2005 Banatica, 17 TIMOC, Călin (autor) Despre cultul Eponei la Tibiscum 235-245 română
2004 Biblioteca Musei Napocensis, XXI TIMOC, Călin (autor) Beitrage zur geschichte der Cohors I Sagittariourum bei Tibiscum-Jupa 802-805 germană
1994 Carpica, XXV ZUGRAVU, Nelu (autor) Tibiscum - Benea Doina, Bona Petru 252-253 română
1997 Cercetări Arheologice, X FLORESCU, Radu (autor) Cele două Tibiscum și granița de Vest a Daciei Romane 365-370 română
1976 Crisia, 1976 GROZA, Liviu (autor) O pușculiță romană de bani găsită la Tibiscum III. Articole şi note 233- română
2007 Drobeta, XVII, seria arheologie-istorie REGEP VLASCICI, Simona (autor) Noi descoperiri de opaițe de tipul Firmalampen la Tibiscum. Considerații privind relațiile interprovinciale 146-170 română
2011 Drobeta, XXI, seria arheologie-istorie BENEA, Doina (autor) Cîteva observații privind Cohors i Sagittariorum de la Tibiscum și transferul la Drobeta 42-52 română
1995 Memoria Antiquitatis, XX LISIEVICI, Ovidiu (autor) Tibiscum - Benea Doina, Bona Petru 345-347 română
1983 Muzeul Național, VII DUMITRAȘCU, Server (autor) Vasile Pârvan și Transilvania / Vasile Pârvan et la Transylvanie 251-259 română
2008 Oltenia - Studii și Comunicări, XVI, seria arheologie-istorie veche ARDEȚ, Adrian (autor) Ceramică romană pictată descoperită la Tibiscum 98-104 română
2002 Patrimonium Banaticum, I MICLE, Dorel (autor) Un posibil amfiteatru roman la Tibiscum, Loc. Jupa, Jud. Caraș-Severin Arheologie 87
2002 Patrimonium Banaticum, I TIMOC, Călin (autor) Un document inedit referitor la cercetările arheologice de la Tibiscum-Jupa din perioada interbelică Istorie 175
2003 Patrimonium Banaticum, II BENEA, Doina (autor) Septimius Severus și Tibiscum Arheologie 91
2003 Patrimonium Banaticum, II MANIU, Adrian (autor), MICLE, Dorel (autor), TIMOC, Călin (autor) Construcția romană de la halta Tibiscum - Caransebeș Triaj Arheologie 101
2003 Patrimonium Banaticum, II MICLE, Dorel (autor) e-Tibiscum și e-Praetorium. Valorificarea patrimoniului arheologic și cultural bănățean prin Internet Arheologie 127
2004 Patrimonium Banaticum, III TIMOC, Călin (autor) Contribuții la problema aprovizionării cu apă a orașului antic Tibiscum Arheologie 77
2004 Patrimonium Banaticum, III BENEA, Doina (autor) Note de lectură (II) RECENZII 251
2005 Patrimonium Banaticum, IV TIMOC, Călin (autor) Templul palmyrienilor din castrul de la Tibiscum - Jupa Arheologie şi Istorie Antică 115
2005 Pontica, XXXVII-XXXVIII BENEA, Doina (autor) Tibiscum. Așezările romane 628-636 română
1982 Potaissa - Studii și Comunicări, III BENEA, Doina (autor) Atelierele ceramice de la Tibiscum (Contribuții la istoria atelierelor de ceramică din sud-vestul Daciei) 22-41 română
1979 Sargetia, XIV BRANGA, Nicolae (autor) Laus vitae. Pe marginea unor incripții din Tibiscum 655-658 română
2002 Sargetia, XXX, seria 2001-2002 BENEA, Doina (autor), CRÎNGUȘ, Mariana (autor) Evoluția vicus-ului de la Tibiscum în sec. II-III. cu privire la principalele căi de acces în așezare 181-194 română
2013 Sargetia, XL, seria IV BENEA, Doina (autor) Depuneri de lămpi romane ca ofrande votive în Dacia. Cu privire specială la Tibiscum 195- română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie BENEA, Doina (autor), MOGA, Marius (autor) Unelte agricole romane descoperite la Tibiscum 321-329 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie BONA, Petru (autor), PETROVSZKY, Richard (autor) Tibiscum și drumurile romane din Banat. Însemnări pe marginea unui articol 375-388 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie BONA, Petru (autor), POP, Constantin (autor) Noi piese sculpturale de la Tibiscum 273-276 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie PETROVSZKY, Maria (autor), WOLLMANN, Volker (autor) Materiale epigrafice descoperite la Timbiscum 253-263 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie BENEA, Doina (autor) Contribuții la cunoașterea unităților militare din castrul roman de la Tibiscum 173-184 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie BONA, Petru (autor), PETROVSZKY, Maria (autor), PETROVSZKY, Richard (autor), ROGOZEA, Petru (autor) Tibiscum - Cercetări arheologice (II) (1980-1981) 185-207 română
2004 The Antique Bronzes. Typology, Chronology, Authenticity ARDEȚ, Adrian (autor) Bronze pieces recently discovered in Tibiscum 29-36 franceză
2004 The Antique Bronzes. Typology, Chronology, Authenticity ARDEȚ LUCIA, Carmen (autor) Figurative bronze pieces discovered at Tibiscum, Gaganae and Berzobis 37-41 franceză
2004 The Antique Bronzes. Typology, Chronology, Authenticity BENEA, Doina (autor), GRÎNGUȘ, Mariana (autor), REGEP-VLASCICI, Simona (autor) Emaillierte Fundstucke aus Tibiscum 57-67 germană
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie BENEA, Doina (autor) Mărturii arheologice de la Tibiscum din secolele III-IV 241-257 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie MIHAT, Lenuța (autor) Restaurarea unor urcioare romane descoperite la Tibiscum 413-418 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie ROGOZEA, Petru (autor) Ceramica dacică din așezarea romană de la Tibiscum (I) 165-179 română
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie ALICU, Dorin (autor) Templul lui Apollo de la Tibiscum. Cronologie și tipologie 299-304 română
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie ARDEȚ, Adrian (autor) Un vas terra sigillata de tip Westendorf descoperit la Tibiscum 305-307 română
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie ARDEȚ, Adrian (autor) Ein in Tibiscum entdecktes terra sigillata gefass typ Westendorf 309-313 germană
2003 Tibiscum, XI, seria etnografie-istorie ARDEȚ, Adrian (autor) Cartografia modernă și Tibiscum-ul antic 293-307 română
2005 Tibiscum, XII, seria etnografie-istorie ARDEȚ, Adrian (autor) Ștampile regulare descoperite recent la Tibiscum 261-270 română
2005 Tibiscum, XII, seria etnografie-istorie TRĂILĂ ȚUNDREA, Marinela (autor) Cîteva considerații asupra importului de Terra sigillata din Gallia Centrală la Tibiscum 271-284 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie NEGREI DIMITRIE, Pavel (autor) Tibiscum. Ceramica romană descoperită la Iaz "Traianu" - Ardeț A. 349-351 română
2012 Tibiscum, 2, seria arheologie-istorie-etnografie ARDEȚ, Adrian (autor) Din viața cotidiană de la Tibiscum 49-59 română
1974 Tibiscus, 3 MOGA, Marius (autor) Știri noi despre garnizoana militară de la Tibiscum (sat Jupa, oraș Caransebel, jud. Caraș-SeverIn) 129-132 română