Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 143 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1923 Analele Dobrogei, IV-3 STOICESCU, D. (autor) Episcopia Timisului și Durostorului 265-268 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă COVACEV, Zizi (autor) Ludi Tomitani în documente arheologice .7-12 română
1996 Analele Dobrogei, II-1, serie nouă CORNEA, Gabriela (autor) Sfîntul Ioan Casian - scriitor patristic din școala de la Tomis 130-135 română
1998 Analele Dobrogei, IV-1, serie nouă COVACEF, Zizi (autor) Cîteva observații pe baza unui portret funerar feminin din Tomis 19-24 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă APOSTOLESCU, Corina (autor) Dialoguri la Tomis 297-298 română
2000 Analele Dobrogei, VI-1, serie nouă CUCU, Ștefan (autor) Iarna tomitană în epistolele ovidiene 37-40 română
2004 Biblioteca Musei Napocensis, XXI RUSCU, Ligia (autor) Families at Histria, Tomis and Callatis: two prosopographic notes 907-911 română
2012 Bibliotheca Tomitana, IX BĂRBULESCU, Maria (autor), BUZOIANU, Livia (autor) Tomis. Comentariu istoric și arheologic 275 română
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 DRĂGHICI, Cristina (autor) Reprezentări mitologice în sticlăria de epocă imperială. Studiu de caz: "Paharul cu Zei" de la Tomis, Moesia Inferior 77-92 română (rezumat în germană)
2013 Cercetări Arheologice, XX PARASCHIV-GRIGORE, Eugen (autor) Sigilii comerciale descoperite la Tomis 165-174 română (rezumat în engleză)
2003-2005 Cercetări Numismatice, IX-XI, seria 2003-2005 TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Noi precizări privind descoperirile monetare rezultate în urma săpăturilor arheologice de la „parcul catedralei-Constanța”, din anii 1971-1974 / Some Considerations about the Coin Finds from the Archeological Excavations from „Parcul Catedralei-Constantza”, during the Years 1971-1974 Numismatică antică si bizantină (Ancient And Byzantine Numismatics) 13-17 română
2006-2007 Cercetări Numismatice, XII-XIII, seria 2006-2007 CLIANTE, Traian (autor), TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Descoperiri de semne monetare, monede grecești autonome și macedonene în Tomis, apărute în urma săpăturilor arheologice / Greek Autonomous and Macedonian Coins Found in Archaeological Diggings in Tomis Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 13-26 română
2006-2007 Cercetări Numismatice, XII-XIII, seria 2006-2007 STANCOMB, William (autor) An alliance coin of Dionysopolis with Callatis and Tomi? Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 51-53 engleză
2008 Cercetări Numismatice, XIV Dr., TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Despre contramarcarea orașelor vest-pontice dobrogene în epocă autonomă / On the Countermarking of the West-Pontic Greek Issues From Dobrudja During the Autonomous Epoch Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 155-188 română
2011 Cercetări Numismatice, XVII Dr., TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Despre câteva descoperiri izolate de semne premonetare și monetare din teritoriul pontic / Some Stray Finds of Premonetary and Monetary Signs from the Pontic Region Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 15-25 română
2013-2014 Cercetări Numismatice, XIX-XX BELDIMAN, Corneliu Bogdan Nicolae (autor) Observații asupra unor efigii imperiale tomitane din vremea Severinilor / Observations About Some Imperial Effigies, on the Tomis Coins, from the Severan Period Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 43-48 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II OCHEȘANU, Radu (autor) Încercare de clasificare a pondurilor tomitane cu etalon MNA 167-175 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV MATEI, Cristian (autor) Notes on the activity in the port of ancient Tomis 183-191 engleză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVI VASILIȚĂ, Ștefan (autor) Coins issued at Istros, Tomis and Callatis discovered in Dobrudja 67-75 engleză
2009 Interferențe Ovidiene DRÎMBA, Ovidiu (autor) Intorno ai motivi della relegatio di Ovidio a Tomi 19-30 italiană
2009 Interferențe Ovidiene TIMOC, Cătălin (autor) Autoritatea romană în pontul stîng la începutul sec I. p. Chr. La Dunărea de Jos. Mărturiile lui Ovidius de la Tomis 123-128 română
1993 Istros, VII DIACONU, Petre (autor) Note de lector (II) Unul sau două Tomis-uri în bazinul Mării Negre 353-354 română
1997 Istros, VIII ȘERBAN, Gheorghe (autor) Observații asupra unor elegii tomitane de Ovidius 107-112 română
2012 Istros, XVIII PETAC, Emanuel (autor), VÎLCU, Aurel (autor) Syrian wars and the beginning of Lysimachus - Type staters at Tomis 51-64 engleză
1975 Muzeul Național, II SCARLAT, Constantin (autor) Portul antic Tomis și peninsula submersă Tomis, o așezare geto-dacică anterioară sosirii navigatorilor greci. Cercetări de arheologie submarină / 257- 272 română
2014 Perseus. Revistă de astronomie, III, Centenar Muzeul “Vasile Pârvan” 1914-2014 DIAMANDI, Constanța (autor) Ceasurile solare de la Pontul Euxin 20-23 română
2003 Peuce, I, seria istorie-arheologie IACOB, Mihaela (autor) Noi descoperiri de monede tomitane în Dobrogea. Atelierul monetar tomitan în epoca romană 277- română
2004 Peuce, II, seria istorie-arheologie TOMA, Natalia (autor) Capiteluri corintice tomane de la Tomis. Grupul de caliteluri "Serviliene" 73-94 franceză
2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie COVACEF, Zaharia (autor) Templele Tomisului 159 română
2008 Peuce, VI, seria istorie-arheologie MIRON, Costin (autor) Noi considerații despre mormîntul pictat de la Tomis - Miron Costin 283-296 română
2009 Peuce, VII, seria istorie-arheologie ZUGRAVU, Nelu (autor) Noi considerații despre mormîntul pictat de la Tomis - Miron Costin 451-457 română
2014 Peuce, XII, seria istorie-arheologie ZUGRAVU, Nelu (autor) Tomis. Comentariu istoric și arheologic - Buzoianu Livia 398-402 română
1968 Pontica, I BUCOVALĂ, Mihai (autor) Noi morminte de epocă romană timpurie la Tomis 269-306 română
1969 Pontica, II VULPE, Radu (autor) Note istorie tomitană 149-167 română
1969 Pontica, II BUCOVALĂ, Mihai (autor) Tradiții elenistice în materialele funerare de epocă romană timpurie la Tomis 297-332 română
1970 Pontica, III BUCOVALĂ, Mihai (autor) Descoperiri noi în zona suburbană a Tomisului 189-209 română
1970 Pontica, III GOSTAR, Nicolae (autor) Despre mormîntul lui Ovidiu la Tomis 333-337 română
1970 Pontica, III CÎRJAN, Corneliu (autor) Un mormînt creștin descoperit la Tomis 383-389 română
1971 Pontica, IV CÎRJAN, Corneliu (autor) Ceramica băștinașă din sec. VI-VII e.n. descoperită la Tomis 339-350 română
1972 Pontica, V ARICESCU, Andrei (autor) Despre zidul de apărare al Tomisului în vremea lui Ovidiu 439-446 română
1972 Pontica, V LASCU, Nicolae (autor) Călători italieni pe urmele lui Ovidiu la Tomis 447-456 română
1973 Pontica, VI BUCOVALĂ, Mihai (autor) Medalioane ceramice descoperite într-un mormînt de epocă romană la Tomis 97-103 română
1973 Pontica, VI PAPUC, Gheorghe (autor) Ceramica romană tîrzie cu decor ștampilat descoperită la Ediciciul roman cu mozaic din Tomis 153-192 română
1973 Pontica, VI RĂDULESCU, A. (autor) Amfore cu inscripții de la Edificiul roman cu mozaic din Tomis 193-207 română
1974 Pontica, VII MUNTEANU, Maria (autor) Cîteva înscripții tomitane inedite 157-168 română
1974 Pontica, VII POPEEA, Alexandru (autor) Trei ponduri tomitane 247-249 română
1974 Pontica, VII BUCOVALĂ, Mihai (autor) Vase antropomorphe de bronze decouvert a Tomi 275-279 română
1974 Pontica, VII COVACEF, Zaharia (autor) Quelques aspects de l'art funeraire romain a Tomi 295-305 franceză
1974 Pontica, VII PAPUC, Gheorghe (autor) Un sarcofag de epocă romană din Tomis 307-316 română
1974 Pontica, VII CHELUȚĂ-GEORGESCU, Nicolae (autor) Complexe funerare din secolul VI e.n. la Tomis 363-376 română
1974 Pontica, VII BARNEA, Ion (autor) Inscripții paleocreștine inedite din Tomis 377-385 română
1975 Pontica, VIII RĂDULESCU, Adrian (autor), SCORPAN, C. (autor) Rezultate preliminare ale săpăturilor arheologice din Tomis (Parcul catedralei, 1971-194) .9-54 română
1975 Pontica, VIII SUCEVEANU, Alexandru (autor) În legătură cu statutul juridic al orașului Tomis în epoca romană 115-124 română
1975 Pontica, VIII BUCOVALĂ, Mihai (autor) Un alt mormînt din epoca elenestică la Tomis 389-397 română
1976 Pontica, IX ICONOMU, Constantin (autor) Descoperiri de tipare de opaițe la Tomis 135-146 română
1976 Pontica, IX PAPUC, Gheorghe (autor) Opaițe de import la Tomis 201-205 română
1977 Pontica, X MUNTEANU, Maria (autor), RĂDULESCU, Adrian (autor) Inscripții inedite din Tomis și Callatis 79-89 română
1977 Pontica, X CHELUȚĂ-GEORGESCU, Nicolae (autor) Contribuții la topografia Tomisului 253-260 română
1977 Pontica, X PANAITESCU, Adrian (autor) Mormînt din epoca romană la Tomis 339-343 română
1979 Pontica, XII CHERA-MĂRGINEANU, Constantin (autor) Noi morminte din necropolele TomIsului 247-250 română
1980 Pontica, XIII BUZOIANU, Livia (autor) Ștampile rhodiene de la Edificiul roman cu mosaic 119-139 română
1980 Pontica, XIII BOTZAN, Marcu (autor) Considerații asupra alimentării cu apă a orașelor-cetăți Histria, Tomis și Callatis 303-314 română
1981 Pontica, XIV COVACEF, Zaharia (autor) Observații asupra cîtorva portrete tomitane din sec. III.e.n. 289-296 română
1982 Pontica, XV BUZOIANU, Livia (autor) Importul amforelor bthasiene la Tomis în perioada elenistică 137-151 română
1982 Pontica, XV PAPUC, Gheorghe (autor) Despre apeductele Tomisului 161-173 română
1982 Pontica, XV CHERA-MĂRGHINEANU, Constantin (autor), LUNGU, Virgil (autor) Contribuții la cunoașterea unei necropole creștine a Tomisului 175-199 română
1983 Pontica, XVI CHERA-MĂRGHINEANU, Constantin (autor), LUNGU, Virgil (autor) Contribuții la cunoașterea unor necropole creștine a Tomisului 217-230 română
1984 Pontica, XVII BUZOIANU, Livia (autor) Despre începuturile importului de amfore ștampilate în cetățile grecești Tomis și Callatis 51- română
1984 Pontica, XVII BĂRBULESCU-MUNTEANU, Maria (autor), RĂDULESCU, Adrian (autor) O inscrpție tomitanp "redescoperită" (SEG, I,2, 332) 61- română
1984 Pontica, XVII COVACEF, Zaharia (autor) Considerații asupra unui monumernt funerar figurat descoperit în necropola tomitană de sec. II e.n. 77- română
1984 Pontica, XVII CHERA-MĂRGINEANU, Constantin (autor), LUNGU, Virgil (autor) Noi descoperiri din necropole tomitane 109- română
1985 Pontica, XVIII FLORESCU, Radu (autor) Monumente tomitane de școală constantinopolitană 193- română
1985 Pontica, XVIII CHERA, Constantin (autor), LUNGU, Virgil (autor) Un complex funerar inedit de la Tomis 203- română
1985 Pontica, XVIII CHERA, Constantin (autor), LUNGU, Virgil (autor) Un mormînt în plăci de calcar, de epocă romană de la Tomis 215- română
1986 Pontica, XIX CHERA, Constantin (autor), LUNGU, Virgil (autor) Contribuții la cunoașterea complexelor funerare de incinerație cu "rug-busta" din epoca elenisatică și romană de la Tomis 89- română
1987 Pontica, XX MINCIONE, Giuseppino (autor) Tomi nella poesia d'esilio di Ovidio 385- italiană
1989 Pontica, XXI-XXII BUCOVALĂ, Mihai (autor), PAȘCA, Cecilia (autor) Descoperiri recente în necropolele de epocă romană și romano-bizantină la Tomis 123-161 română
1989 Pontica, XXI-XXII SLUȘANSCHI, Dan (autor) Tomitana graeca 304-311 română
1989 Pontica, XXI-XXII COVACEF, Zaharia (autor) Cîteva considerații privind cultul zeiței Venus la Tomis 319-326 română
1990 Pontica, XXIII DIACONU, A. (autor), OCHEȘEANU, R. (autor), POENARU BORDEA, Gheorghe (autor), SMARANDA, A. (autor) Un tezaur de monede de bronz din vremea împăratului Constantin del Mare descoperit la Tomis 267-275 română
1990 Pontica, XXIII CHIRIAC, Costel (autor) Un medalion de la Commodus descoperit la Tomis 351-353 română
1990 Pontica, XXIII BUCOVALĂ, Mihai (autor), CERNEA, Ștefan (autor) Studiu privind incidența afecțiunilor dentare în epoca romano-bizantină la Tomis 355-358 română
1991 Pontica, XXIV BUZOIANU, Livia (autor) Tipuri de amfore de sec. VI-IV a.Chr. Descoperite la Tomis 75-96 română
1991 Pontica, XXIV BUCOVALĂ, Mihai (autor), PAȘCA, Cecilia (autor) Descoperiri recente în necropola romană de sud-vest a Tomisului 185-236 română
1991 Pontica, XXIV BARNEA, Ion (autor) Considerații privind cele mai vechi monumente creștine de la Tomis 269-275 română
1991 Pontica, XXIV BARNEA, Ion (autor) Noi date despre mitropolia Tomisului 277-282 română
1991 Pontica, XXIV NĂSTUREL, Petre (autor) De la o inscripție creștină din Tomis la patimirea Sf. Teogene 283-286 română
1991 Pontica, XXIV ADAMEȘTEANU-MĂNUCU, Gheorghe (autor) Tomis - Constantia - Constanța 299-327 română
1992 Pontica, XXV BUZOIANU, Livia (autor) Importurile amforice la Tomis în perioada elenistică 99-165 română
1992 Pontica, XXV COVACEF, Zaharia (autor) Activitatea sculpturală la Tomis în secolele I-III p-Chr. 207-219 română
1992 Pontica, XXV BUCOVALĂ, Mihai (autor), PAȘCA, Cecilia (autor) Cercetări în necropola romană de vest a Tomisului (1992) 241-272 română
1992 Pontica, XXV CHERA, Constantin (autor), LUNGU, Virgil (autor) Importuri de vase de sticlă suflate în tipar descoperite în necropolele Tomisului 273-280 română
1992 Pontica, XXV BARNEA, Ion (autor) Unedierte byzantinische bleisiegel aus Tomis-Constanța 281-296 română
1993 Pontica, XXVI BUCOVALĂ, Mihai (autor) Cavou din secolul IV d. Chr, descoperit în necropola de Vest a Tomisului 207-214 română
1994 Pontica, XXVII BĂRBULESCU, Maria (autor), RĂDULESCU, Adrian (autor) Inscripții inedite din Tomis și împrejurimi 157-171 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX BUCOVALĂ, Mihai (autor) Un alt mormînt elenestic descoperit la Tomis 73-82 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX RĂDULESCU, Adrian (autor) Zidul de apărare al Tomisului de epoca tîrzie, în reconstituirea sa actuală 83-93 română
1997 Pontica, XXX BĂRBULESCU, Maria (autor), RĂDULESCU, Adrian (autor) Dedicații imperiale din Tomis 167-175 română
1997 Pontica, XXX CHERA, Constantin (autor) Reprezentări mitologice în inventarele funeraredin Tomis (sec. I-IV d. Chr.) 217-236 română
1998 Pontica, XXXI LUNGU, Liviu (autor), PAPUC, Gheorghe (autor) Poarta mare a cetății Tomis 201- română
2001 Pontica, XXXIII-XXXIV, seria 2000-2001 ARSENIE, Lucian (autor) Ceramica lucrată cu mîna la Tomis - stadiul actual al cercetărilor 283-298 română
2001 Pontica, XXXIII-XXXIV, seria 2000-2001 PAPUC, Gheorghe (autor) Tomis - aprovizionarea cu apă potabilă în epoca romană și romană tîrzie 425-449 română
2003 Pontica, XXXV-XXXVI, seria 2002-2003 BĂJENARU, Constantin (autor) Un opaiț cu simboluri paleocreștine descoperit la Tomis 217-223 română
2003 Pontica, XXXV-XXXVI, seria 2002-2003 TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Scurtă privire asupra ariei de difuzare a minedelor autinome emise de la Callatis și Tomis 395-408 română
2006 Pontica, XXXIX CLIANTE, Laurențiu (autor) Un nou segment al incintei tomitane tîrzii 249-258 română
2006 Pontica, XXXIX COVACEF, Zaharia (autor) O nouă statuetă a zeiței Venus descoperită la Tomis 339-344 română
2007 Pontica, XL BĂRBULESCU, Maria (autor), CÎTEIA, Adriana (autor) Pater Nomimos în cultul Hecatei la Tomis 245-253 română
2007 Pontica, XL POPESCU, Emilian (autor) Biserica Tomisului în vremea mitropolitului Valentinian. Ambasada (Apocrisiarul) de la Constantonopol 407-413 română
2007 Pontica, XL DOBRINESCU, Cătălin (autor) Un opaiț cu figură antropomorfă descoperit într-un mormînt la Tomis 503-508 română
2007 Pontica, XL NOPCEA, Cătălin (autor), TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Despre un nou tezaur monetar din prima parte a secolului III p. Chr. Descoperit la Tomis 593-605 română
2008 Pontica, XLI BĂJENARU, Constantin (autor), DOBRINESCU, Cătălin (autor) Săpăturile de salvare în necropola romană a Tomisului 189-208 română
2010 Pontica, XLIII CĂȚOI MIHAI, Ovidiu (autor) În legătură cu localizarea sciților tomitani consemnați de walafridus Strabo 141-164 română
2010 Pontica, XLIII HRAMCO, Vera (autor), ILIE, Ciprian (autor), POLCEANU, Mihai (autor), POPOVICI, Dorin-Mircea (autor), RIZEA, Victor (autor), VOINEA, Valentina (autor) Reconstituirea virtuală a edificiului roman cu mazaic de la Tomis 555-562 română
2011 Pontica, XLIV ISVORANU, Theodor (autor) Monede grecești de la Tomis, în colecția Institutului de Arheologie "Vasile Pîrvan" 473-496 română
2012 Pontica, XLV BĂRBULESCU, Maria (autor), BUZOIANU, Livia (autor) Trois fragments inedits d'une architave tomitaine - ISM II 44 503-512 franceză
2012 Pontica, XLV ISVORANU, Theodor (autor) Monede grecești de la Tomis, în colecția Institutului de Arheologie "Vasile Pîrvan" 579-602 română
2013 Pontica, XLVI BĂJENARU, Constantin (autor) Contextes ceramiques de Tomis. (I) Un ensamble de la fin du Iie - debut du IIIe s.ap. J.C. 41-110 franceză
2013 Pontica, XLVI MITROI, Octavian (autor) Noi descoperiri din necropolele romane ale Tomisului (2012-2013) 111-128 română
2013 Pontica, XLVI BĂRBULESCU, Maria (autor), BUZOIANU, Livia (autor) Epigramă greacă inedită din Tomis 311-322 română
2001 Revista Bistriței, XV DRĂGOI, Marius Dan (autor) Legăturile Sfîntului Ioan Gură de Aur cu ținuturile noastre daco-romane 121-125 română
2008 Revista Bistriței, XXII TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Noi date privind viața religioasă la Histria, Callatis și Tomis din perspectiva iconografiei monetăriilor locale (secolele V-I a. Chr.) 73-83 română, engleză
2016 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, II PETAC, Emanuel (autor) About a new 3rd century BC Lysimachus type stater from Tomis 105-110 română (şi un rezumat în engleză)
2017 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, III TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Pentru o restitutio in integrum - despre câteva descoperiri elenistice din jurul jumătății secolului XX Numismatică / Numismatics 275-305 română (şi un rezumat în engleză)
2019 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, V PÎRVULESCU, Alina (autor), VÎLCU, Aurel (autor) Staterii de aur de tip Lysimach din colecția „Maria și dr. George Severeanu”, izvoare ale istoriei orașelor grecești pontice în secolele III-I a. Chr. Numismatică / Numismatics 283-298 română
2005 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXIII, Acta Musei Devensis BĂEȘTEAN, Gică (autor) Gh. Papuc, Tomis I. Aprovizionarea cu apă a cetății Tomis în epoca romană și romană târzie, Constanța, 2005, 145 p, 17 il. RECENZII 369-371 română
2011 Sargetia-Acta Musei Devensis, II, Acta Musei Devensis, seria nouă MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Aspecte ale organizării bisericești în thema Paristrion-Paradunavon în secolele XI-XII Studii, articole, comunicări 159-168 română, franceză
1963 Studii Clasice, V POENARU-BORDEA, Gheorghe (autor) Cîteva inscripții recent descoperite în Dobrogea Note şi discuţii 289-297 română, rusă, germană
1963 Studii Clasice, V ARICESCU, Andrei (autor) Inscripții inedite tornitane în versuri Note şi discuţii 319-331 română, rusă, germană
1964 Studii Clasice, VI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Sur la diffusion des cultes égyptiens en Scythie Mineure Comunicări şi studii 103-118 franceză
1964 Studii Clasice, VI PEEK, Werner (autor) Griechische Epigramme aus Rumänien Comunicări şi studii 119-136 germană
1964 Studii Clasice, VI BORDENACHE, Gabriella (autor) Contributi per una storia dei culti e dell'arte nella Torni d'età romana Comunicări şi studii 155-178 italiană
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) BORDENACHE, Gabriella (autor) Le statue imperiali nella Moesia Inferior e la propaganda ufficiale dell'impero Comunicări şi studii 215-223 italiană
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) BORDENACHE, Gabriella (autor), PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Intorno a un corpus delle stele funerarie di Bisanzio Studiile clasice în lume 353-358 italiană
1966 Studii Clasice, VIII RUSSU, Ioan Iosif (autor) Note epigrafice Note şi discuţii 221-228 română, franceză
1970 Studii Clasice, XII ILIESCU, Octavian (autor) Monnaie d'or inédite à la légende TOMI Comunicări şi studii 49-51 română
1970 Studii Clasice, XII DORUȚIU-BOILĂ, Emilia (autor) Triburile la Tomis în epoca romană Comunicări şi studii 117-126 română, franceză
1970 Studii Clasice, XII BORDENACHE, Gabriella (autor) Ancora su due sculture del deposito di Costanza: Glycon, la Tyche di Tomis Comunicări şi studii 135-138 italiană
1972 Studii Clasice, XIV PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Note de lectură Note şi discuţii 195-222 română, franceză
1974 Studii Clasice, XVI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Note de lectură Note şi discuţii 249-265 română, franceză
1977 Studii Clasice, XVII PEEK, Werner (autor) Compositis componendis. Grabepigramm eines Bithyniers in Tomis Comunicări şi studii 113-116 germană
1977 Studii Clasice, XVII SLABOTZKY, Aida (autor) Some observations on SEG, 24, 1081 Comunicări şi studii 117-138 engleză
1977 Studii Clasice, XVII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Note de lectură Note şi discuţii 187-206 română, franceză
1981 Studii Clasice, XX PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Note de lectură Note şi discuţii 73-80 română, franceză