Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 14 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Toplița 200-202 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 MARC, Dorel (autor) Valori identitare culturale din zona Topliței Mureșului Superior în colecțiile Muzeului Asociațiunii Astra din Sibiu 170-184 română
2000 Marisia, XXVI, seria arheologie-istorie BUCUR, Maria (autor) Repertoriul tîrgurilor din Valea Superioară a Mureșului (între Toplița-Deda-Reghin-Tărgu-Mureș-Luduș-Aiud) 115-136 română
2000 Marisia, XXVI, seria arheologie-istorie BUCUR, Maria (autor) Toplița - Bicaz zona de interferențăî etnoculturală 137-141 română
1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II GRAMA, Viorel (autor), MOLDOVAN, Liviu (autor) Dr. Ioan Rațiu apărătorul țăranilor din Toplița 239-243 română
2000 Revista Bistriței, XIV, SIMPOZIONUL "VIAȚĂ PUBLICĂ, VIAȚĂ PRIVATĂ ÎN MEDIUL URBAN TRANSILVĂNEAN" RUS, Dorin (autor) Din activitatea Societății de plutărit din Reghinul-săsesc 1853-1908 Instituţii. Viaţă socială 91-95 română, germană
2006 Revista Bistriței, XX MARC, Dorel (autor) Participarea locuitorilor din zona Topliței Mureșului Superior la Revoluția din Transilvania (1848-1849). Sprijinul acordat de Regimentul II Grăniceresc Năsăudean cauzei românilor Istorie 209-217 română, germană
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V, Acta Musei Devensis SCHILLING, Roland (autor) Din lupta muncitorilor de pe domeniul Hunedoarei împotriva exploatării, în prima jumătate a secolului al XIX-lea Istorie Medie 215-223 română, franceză
1977 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIII, Acta Musei Devensis CHINDLER, Nicolae (autor), LAZĂR, Ioachim (autor) Aspecte ale începutului metalurgiei moderne a fierului pe Valea Cernei Studii şi articole 341-354 română, germană
1988-1991 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, Acta Musei Devensis DORDEA, Ioan (autor) Aspecte din mineritul și metalurgia transilvăneană de la sfîrșitul veacului al XVIII-lea Studii şi articole 179-195 română, germană
1988-1991 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, Acta Musei Devensis BUGNARIU, Elena (autor) Evoluția tehnicii prelucrării fierului în zona Hunedoarei (Toplița 1780-Hunedoara 1902) Studii şi articole 233-242 română, franceză
1995-1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-1, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" NÄGLER, Doina (autor) Petru Maior și problema învățămîntului în Transilvania Studii şi articole 587-591 română, franceză
2004 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXII, Acta Musei Devensis LAZĂR, Ioachim (autor), RUDEANU, Ioan (autor) Ultimele zile de neutralitate, primele săptămâni ale primului război mondial, descrise în memoriile sublocotenentului Ghinea din regimentul 24 artilerie al armatei de nord Istorie 377-398 română
2006 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXIV, Acta Musei Devensis MARC, Dorel (autor) Implicarea studenților toplițeni în sprijinul Mișcării Memorandiste din timpul dualismului austro-ungar. Atitudinea lui Elie (Miron) Cristea față de mișcarea memorandistă  Istorie 137-142 română, germană