Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1563 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I FETCU, Ion Mareșalul Ion Antonescu și Transilvania 240-242 română
2009 Acta Moldaviae Septentrionalis, VII-VIII, seria 2008-2009 FETCU, Ion Transilvania - străvechi pămînt românesc 84-87 română
2004 Acta Musei Maramorosiensis, II GOIA IOAN, Augustin Dinamica efectivelor de ovine în satele cu păstorit local-agricol din Nordul Transilvaniei 37-57 română
2004 Acta Musei Maramorosiensis, II GOIA IOAN, Augustin Practici magice în păstoritul local-agricol din Nordul Transilvaniei 59-74 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V MAIER RADU, Octavian Arhitectura țărănească din Transilvania - unitate și continuitate 52-55 română
1964 Acta Musei Napocensis, I CRIȘAN ION, Horațiu Morminte inedite din sec. III e.n. în Transilvania 87- română
1964 Acta Musei Napocensis, I KOVACS, Iosif Apariția primelor mașini agricole perfecționate în Transilvania 377- română
1964 Acta Musei Napocensis, I VAJDA, Ludovic Începuturile dezvoltării mineritului de cărbuni în Transilvania 397- română
1965 Acta Musei Napocensis, II MACREA, Mihail Cercetări privind epoca romană în Transilvania de la început pînă în zilele noastre 141- română
1965 Acta Musei Napocensis, II DAN, Mihail Din istoria iobăgimii române transilvănene 345- română
1965 Acta Musei Napocensis, II EGYED, A. Marea industrie a mărăritului în Transilvania în a doua jumatate a sec XIX și începutul sec. XX 479- română
1965 Acta Musei Napocensis, II VAJDA, Ludovic Dezvoltarea extracției minereului de fier și a siderurgiei din Transilvania (1848-1867) 497- română
1965 Acta Musei Napocensis, II CHIRILĂ, Eugen Descoperiri monetare antice în Transilvania 645- română
1966 Acta Musei Napocensis, III VLASSA, Nicolae Cultura Criș în Transilvania .9- română
1966 Acta Musei Napocensis, III BITAY, I. Contribuții la studiul culturii antice în Transilvania în secolul al XVI-lea 183- română
1966 Acta Musei Napocensis, III PAP, Francisc, WINKLER, Iudita Monede poloneze din secolele XV-XVII în Transilvania 197- română
1966 Acta Musei Napocensis, III MIREL, Maria, VAJDA, Ludovic Date privind situația și revendicările economice ale minerilor din salinele transilvănene (1848-1867) 271- română
1966 Acta Musei Napocensis, III CHIFOR, I., CHIRILĂ, Eugen, LUCĂCEL, V. Descoperiri monetare antice în Transilvania (III) 421- română
1966 Acta Musei Napocensis, III CRIȘAN, Eva Contribuție la studiul vaselor farmaceutice confecționate în manufactura de la Batiz 505- română
1966 Acta Musei Napocensis, III VESA, V. Aspecte ale activității cultural-politice a burgheziei române din Transilvania la sfîrșitul sec. XIX și începutul sec. XX 537- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV DEAC, A., VAJDA, Ludovic 1907 și Transilvania .1- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV IMREH, Ștefan, PATAKI, I. Contribuții la studiul agriculturii transilvănene (1570-1610) 153- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV ARDOS, Alexandru, MIREL, Maria Date privind începuturile învățămîntului profesional în Transilvania 215- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV VAJDA, Ludovic Extracția și prelucrarea metalelor neferoase în Transilvania (1848-1867) 237- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV CSETRI, A., KOVACS, I. Repartizarea mașinilor agricole în Transilvania la sfărșitul secolului al XIX-lea 265- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV VLASSA, Nicolae Unele probleme ale neoliticului Transilvaniei 403- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV CHIRILĂ, Eugen, LUCĂCEL, V., PEPELEA, V., TOGAN, G. Descoperiri monetare antice și bizantine în Transilvania 457- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV MAIOR, L. Aspecte ale organizării administrației românești din anii 1848-1849 în Transilvaniei 563- română
1968 Acta Musei Napocensis, V LASCU, Nicolae Știrile din arhivele clujene referitoare la inscripțiile romane din Transilvania 137- română
1968 Acta Musei Napocensis, V IMREH, Ștefan, MUREȘAN, C. Un nou izvor pentru cunoașterea vieții satului din Transilvania la sfîrșitul sec. XVIII 215- română
1968 Acta Musei Napocensis, V VAJDA, Ludovic Formarea muncitorimii salariate în industria mimieră și metalurgică din Transilvania între 1848-1867 227- română
1968 Acta Musei Napocensis, V EGYED, A. Unele caracteristici ale dezvoltării industriei în Transilvania la sfîrșitul secolului al XIX-lea 251- română
1968 Acta Musei Napocensis, V KOVACS, I. Problema desființării raporturilor cu caracter feudal în satele de "horticultori" din Transilvania 587- română
1968 Acta Musei Napocensis, V VESA, V. Conferința extraordinară a Partidului Național Român din Transilvania (23-24 iulie 1893) 601- română
1968 Acta Musei Napocensis, V HĂGAN, T. Contribuția socialiștilor români la înfăptuirea unirii Transilvaniei cu România 609- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI IMREH, Ștefan, PATAKI, I. Contribuții la studiul agriculturii transilvănene (1570-1610) (partea II) 187- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI BOTEZAN, Liviu Organizarea pămînturilor arătoare și a finanțurilor alodiale în Transilvania (1785-1820) 243- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI VAJDA, Ludovic Formarea muncitorimii salariate în industria minieră și metalurgică din Transilvania (1848-1867) 307- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI KOVACS, Iosif Despre desființarea relațiilor feudale din Transilvania 325- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI ARDOS, Alexandru, MIREL, Maria Preocupări ale românilor din Transylvania pentru organizarea învățămîntului profesional după 1848 361- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI TRĂISTARU, E. Lupta maselor din bordul Transilvaniei împotriva regimului fascist-horthyst, pentru eliberarea întegului teritoriu al țării și instaurarea unui guvern democrat 421- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI CHIRILĂ, Eugen Descoperiri monetare antice în Transilvania (V) 475- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI BOGDAN-CĂTĂNICIU, Ioana Despre sud-estul Transilvaniei în epoca romană 477- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI PROTASE, Dumitru Tezaurul monetar și roman de la Tibodu (Tramsilvania). Observații și precizări 509- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI MIREA, Z., PROTASE, Dumitru Un cimitir de incinerație din epoca romană la Iacobeni (Transilvania) 525- română
1969 Acta Musei Napocensis, VI URSUȚIU, L. Un document privind organizarea administrativă a românilor în revoluția din 1848 în Transilvania 593- română
1970 Acta Musei Napocensis, VII VLASSA, Nicolae Kulturelle Beziehungen des Neolithiques Siebenburgens zum Vorderen Orient .3- germană
1970 Acta Musei Napocensis, VII VASILIEV, Valentin Podoabe de metal prețios din morminte scitice în Transilvania 41- română
1970 Acta Musei Napocensis, VII POP, Constantin Reprezentări bacchioce romane în Transilvania 151- română
1970 Acta Musei Napocensis, VII ARDOS, Alexandru, KOVACS, I., MIREL, Maria Din istoria învățămîntului agricol în Transilvania (1849-1900) 287- română
1970 Acta Musei Napocensis, VII BUNEA, A. Parlamentul României pentru o politică externă favorabilă unirii Transilvaniei cu România (1892-1899) 329- română
1970 Acta Musei Napocensis, VII EGYED, A. Problema emigrării țărănimii din Transilvania la începutul secolului al XX-lea 365- română
1970 Acta Musei Napocensis, VII BODEA, Gheorghe Din lupta comună a maselor populare române și a naționalităților conlocuitoare din nordul Transilvaniei pentru triumful democrației (23 August 1944 - 6 martie 1945) 449- română
1970 Acta Musei Napocensis, VII CHIRILĂ, Eugen Descoperiri monetare antice în Transilvania (VII) 507- română
1970 Acta Musei Napocensis, VII FERENCZI, Istvan O descoperire slavă timpurie în Transilvania 565- română
1970 Acta Musei Napocensis, VII BITAY, I. Antichitatea în istoriografia săsească din Transilvania în sec. XVII 585- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII PROTASE, Dumitru Așezarea și cimitirul daco-roman de la Obreja ( Transilvania) 135- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII RUSU, Mircea Castrum, urbs civitas (Cetăți și "orașe" transilvănene din sec. IX-XIII) 197- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII BUNTA, Margareta Faianța habană din Transilvania 219- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII RETEGAN, S. Structura social-economică a burgheziei românești din Transilvania în anii regimului liberal 275- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII VAJDA, Ludovic Prima cale ferată din Transilvania 287- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII NEAMȚU, Alexandru Forța de muncă salariată în industria extractivă din Transilvania în secolul XVIII 351- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII JORDAKY, L. Figura lui Lenin în presa din Transilvania între 1917-1924 357- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII CHIRILĂ, Eugen, EMODI, I., NANASI, Z. Descoperiri monetare antice în Transilvania (VIII) 467- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII MEDELEȚ, F. Ceramica daco-getică. Cu specială la Transilvania 481- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII CIULEI, G. Locatio operarum în tripticele din Transilvania 555- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII FENEȘAN, C. Un manuscris ardelean din a doua jumătate a secolului al XVII-lea 603- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII PORUMB, Marius Contribuții la cunoașterea unor ugravi din veacul al XVIII-lea din Transilvania 607- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII MARICA, G. Reflecții pe marginea unei comemărări "130 de ani de la apariția Gazetei de Tramsilvania (1838-1968) 629- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII ARDOS, Alexandru Expoziții industriale în Transilvania înainte de 1848 635- română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII KOVACS, Iosif Despre politica agrară a Guberniului Transilvan în perioada 1849-1854 645- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX RUSU, Mircea Considerații asupra metalurgiei aurului din Transilvania în Bronz D și Hallstatt A 29- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX GYULAI, Paul Izvoarele și istoriografia privind tehnica și organizarea militară în Europa Centrală și Transilvania (sec. XVI-XVII) 179- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX BOTEZAN, Liviu Dijme iobăgești din comitatele Transilvaniei în perioada 1785-1820 205- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX VAJDA, Ludovic Capitalul străin în industria minieră și metalurgică a Transilvaniei (1867-1900) 229- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX VLASSA, Nicolae Zona balcano-asiatică și Transilvania. Răspuns unei note polemice 367- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX KOVACS, Iosif Monografiile sătești din Transilvania la sfîrșitul sec. XIX și începutul sec. XX 663- română
1973 Acta Musei Napocensis, X CRIȘAN, Eva Prima "Taxa pharmaceutica" (listă de prețuri farmaceutice) din Transilvania 255- română
1973 Acta Musei Napocensis, X BOTEZAN, Liviu Slujba iobăgească din Transilvania în perioada 1785-1820 271- română
1973 Acta Musei Napocensis, X POPA, A. Caracteristicile stilistice ale bisericilor de lemn din Transilvania 695- română
1973 Acta Musei Napocensis, X ȘTIRBAN, Marcel Proiecte de organizare a învățămîntului agricol elementar din Transilvania în anii 1919-1921 769- română
1974 Acta Musei Napocensis, XI CIPĂIANU, George, CIPĂIANU ANA, Maria Ziare maghiare din Transilvania și Ungaria despre inițiative și acțiunii culturale ale românilor din monarhia habsburgică (1860-1863) 263-270 română
1974 Acta Musei Napocensis, XI ARDOS ANA, Maria Date privind participarea Transilvaniei la expoziția mondială de la Viena (1873) 323-334 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII VLASSA, Nicolae Noi contribuții la problema influențelor orientale în neoliticul Transilvaniei .1-12 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII PAP, Francisc Comerțul transilvănean al Clujului din prima jumătate a sec. XVII în registrele vamale (I) 237-250 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII PETRIC, Gabriel Dieta de la Cluj (1842) și lupta românilor din Transilvania 291-299 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII VAJDA, Ludovic Date privind mișcările muncitorilor de la exploatările de minereu de fier și de cărbune și ale siderurgiștilor duin Transilvania între anii 1948-1867 319-330 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII VLASSA, Nicolae Două noi piese paleocreștine din Transilvania 215-230 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII GUY MARICA, Viorica Originea decorului cu putti în arta transilvăneană 291-327 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII BOTEZAN, Liviu Accentuarea procesului de deposedare a iobagilor din Transilvania de posesiunile lor obștești în perioada 1785-1820 399-408 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII SOFRONI, Rodica Aspecte privind sitiația financiară a Transilvaniei în perioada 1849-1867 443-462 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII CORDOȘ, Nicolae, JUDE MARIA, Magdalena Prima Reuniune de agricultură la românii transilvăneni 523-536 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV GLODARIU, Ioan Aspecte ale politicii demografice romane în zona de sud a Transilvaniei 95-109 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV GEOROCEANU, M., GEOROCEANU, P., LISOVSCHI-CHELEȘANU, C. Studiul osteologic al unui schelet de cal dintr-un norvînt avar din Transilvania 285-294 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV WOLF, Iosif Imaginea antichității în "Siebenburgische Quartalschrift" (1790-1801) și "Siebenburgische Provintzialblatter" (1805-1824) 425-432 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV ROȘCA-ROSEN, Maria Contribuții la problema relațiilor economice dintre Transilvania și România în perioada războiului de independență 497-500 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV POP, Traian Cîteva știri documentare din secolul al XIX-lea privind colaborarea internațională a poliției din Transilvania 501-504 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV OPRIȘ, Ioan Unele probleme privind începuturile activității Comisiunii monumentelor istorice - Secția pentru Transilvania 547-562 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV FODOR, Ladislau Unele aspecte ale luptei muncitorimii pentru apararea caracterului de clasă al sindicatelor în timpul ocupației horthyste în partea de nord a Transilvaniei 593-611 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV HALASU, Adriana O siglă de meșter - doi argintari transilvăneni din secolul al XVII-lea 359-365 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV NEAMȚU, Alexandru Un prroiect din anul 1789 privind contruirea unei "fabrici de sodă" în Transilvania 415-429 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV WOLF, Iosif Începuturile presei cultural-științifice din Transilvania : "Siebenburgische Quartalschrift" (1790-1801) 431-445 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV JUDE MARIA, Magdalena Sigilii sătești transilvănene din secolul al XIX-lea 467-480 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV BOTEZAN, Ioana Un document sin anul 1861 privind stradaniile românilor din Transilvania de a cucerii drepturi politice 489-494 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV GLODARIU, Eugenia Aportul femeilor din Transilvania la mișcarea memorandistă 501-509 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV BUNTA, Petru Procesele intentate de către autoritățile hortyste comuniștilor din partea de Nord a Transilvaniei (1941-1944) 583-602 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV LAZAROVICI, Gheorghe Neoliticul Transilvaniei - studii, articole, note - Vlassa N. 669-670 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI VASILIEV, Valentin Pumnalele akinakes din Transilvania .11-37 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI HICA-CÎMPEANU, Ioana Riturile funerare în Transilvania, de la sfîrșitul secolului al III-lea e.n. pîna în secolul al V-lea e.n. 157-170 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI BUNTA, Magdalena Meșteșugari habani în Transilvania. Activitatea, rolul și importanța lor în economia Transilvaniei secolului al XVII-lea 251-269 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI PANTEA, Aurel Contribuții la problema formării conștinței naționale în mișcarea muncitorească din Transilvania 357-369 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI JUNGBERT, Bela Repertoriul localităților cu descoperiri paleolitice din Transilvania (II) 389-410 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI SOROCEANU, Tudor Epoca bronzului în nord-vestul Transilvaniei. Cultura pretracică și tracică - Bader Tiberiu 849-854 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII POP, Constantin Statuete romane de bronz din Transilvania 99-113 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII GOLDENBERG, S. Aprovizionarea și politica de prețuri a unor orașe din Transilvania în secolele XVI-XVII 199-207 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII BOTEZAN, Liviu Aspecte ale vînzării forței de muncă de către iobagii transilvăneni la începutul veacului al XIX-lea oglinditwe de conscripția czirakyană (II) 241-258 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII FIROIU, Dumitru Dreptul la organizare în Transilvania 259-276 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII VAJDA, Ludovic Istoria minieră și metalurgică din Transilvania în perioada de avînt capitalist 1867-1873 277-297 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII JAMBOR, Petre, MATEI, Ștefan Observații privind așezările fortificate din Transilvania în perioada feudalismului timpuriu 507-516 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII DORDEA, Ion Un manuscris din veacul al XVIII-lea despre producția și comercializarea sării din Transilvania și Maramureș 567-575 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII PĂLTĂNEA, Paul "Hora Ardealului" și Hora Unirii" în Banat și Transilvania 589-596 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII MÎRZA, Iacob, TATAI BALTĂ, Cornel Răspîndirea tipăriturilor românești vechi în Transilvania (mijl. sec. al XVII-lea - primele decenii ale sec. al XIX-lea) în lumina unui material arhivistic 759-768 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII POP, Ioan Realități feudale în Transilvania în veacul XIV 151-161 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII VAJDA, Ludovic Manifestările crizei economice din 1873 în industria minieră și siderurgică din Transilvania 201-214 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII UCRAIN, Constantin Contribuția batalioanelor fixe regionale "Cluj" și "Someș" la luptele duse pentru eliberarea părții de nord-vest a Transilvaniei 283-289 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII SOROCEANU, Tudor Materialien zur Bronze und Hallstattzeit Siebenburgens (II) 357-365 germană
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII ARDOS ANNA, Maria, MIREL, Maria Considerații privind înființarea societăților culturale transilvănene Astra și Asociația Muzeului Ardelean 531-436 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII CORDOȘ, Nicolae, JUDE MARIA, Mafdalena Petiția juriștilor români transilvăneni din 1880 537-544 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII WOLF, Iosif Repertoriul actelor oficiale privind Transilvania tipărite în limba română 1701-1847 - Răduțiu Aurel, Gymant Ladislau 737-738 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII WOLF, Iosif Erdely valtozo tarsadalma 1767-1821 - Csetri Elek, Imreh Istvan 738-739 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX PĂIUȘAN, Radu Ioan Bălaș - viceprefectul prefecturii "Auraria Gemina" în timpul revoluției românilor transilvăneni din 1848-1849 105-119 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX BODEA, Gheorghe Date noi despre uniunea tineretului muncitor din Ardeal și Banat - 1921-1923 (I) 155-174 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX VASILIEV, Valentin În legătură cu unele opinii referitoare la Hallstattul D în Transilvania 261-269 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX VLASSA, Nicolae O gemă magică din transilvania cu o temă iconografică rară 367-374 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX BUNTA, Petru, PROTOPOPESCU, George Primele statute ale mișcării muncitorești din Transilvania 455-462 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX IZSAK, Samuel Farmaciști români din Transilvania și Banat (studiu preliminar) 463-473 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX JUNGBERT, Bela Repertoriul localităților cu descoperiri paleolitice din Transilvania (III) 543-555 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX VASILIEV, Valentin Probleme ale cronologiei Hallstattului în Transilvania 33-57 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX RUSU ADRIAN, Andrei Un formular al cancelarului regale, din epoca lui Iancu de Hunedoara, pentru nobilii români din Transilvania 155-171 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX GLODARIU, Eugenia Unele considerații privind mișcarea feministă din Transilvania (a doua jumătate a sec. al XIX-lea - începutul sec. al XX-lea) 231-240 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX BOTEZAN, Liviu Contribuții la problema recrutării de voluntari dintre românii transilvăneni ajunși prizonieri în Rusia în primul zăzboi mondial 273-292 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX BODEA, Gheorghe Date despre Uniunea Tineretului Muncitor din Ardeal și Banat (1921-1923) 313-334 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX CIUBĂNCAN, Vasile Apărarea învățămîntului în limba română, obiectiv al rezistenței antihortisne în Nord-Vestul Transilvaniei (1 IX 1940 - 25 X 1944) 335-356 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX JAMBOR, Petre Cîteva observații privind cercetarea arheologică a așezărilor rurale din Transilvania din perioada feudalismului timpuriu 499-507 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX BOTEZAN, Ioana, DANI, Ioan Documente privind întărirea lergăturilor culturale dintre românii transilvăneni și bucovineni în anii sbsolutismului restaurat 561-574 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX ARDEVAN, Radu, COMȘA, Daniela Senatul Național Român din Ardeal (I) 647-662 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX PORUMB, Marius Vechi inscripții românești din Transilvania 763-770 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX FURDUI, Titus Două tipărituri în limba germană despre evenimentele din 1784-1785 din Transilvania 815-821 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI BODEA, Gheorghe Date noi asupra Uniunii Tineretului Muncitor din Ardeal și Banat, 1921-1923 (III) 307- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI SOROCEANU, Tudor Materialien zur Bronze und Hallstattzeit Siebenburgens (II) 433- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI EDROIU, Nicolae Centenarul răscoalei lui Horea și publicistica românească din Transilvania. Locul Tribunei 581- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI ARDEVAN, Radu, COMȘA, Daniela Senatul Național Român din Ardeal (II) 637- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI CIPĂIANU ANA, Maria Materialele și tehnici utilizate la broderiile transilvănene din secolele XVII-XVIII 735- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI ANDEA, Avram, ANDEA, Susana Date privind cartea romanească veche din nord-vestul Transilvaniei 795- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI MÎNDRUȚ, Stelian Conștiință și acțiune națională în satul românesc din Transilvania ăn mijlocul sec. XIX (18860-1867) 847- română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 SEBESTYEN, Gheorghe Castelele și curiile renașterii în Transilvania 267-277 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 GLODARIU, Eugenia Considerații privind implicare Astrei în Mișcarea Național-Politică a Românilor din Transilvania 287-294 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 VAJDA, Ludovic Industria minieră și metalurgică din Transilvania în ultimele două decenii ale secolului al XIX-lea (I) 295-312 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 ARDEVAN, Radu, COMȘA, Daniela Senatul Național Român din Ardeal (III) 313-319 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 BODEA, Gheorghe Aspecte ale teroarei horthysto-hitleriste în Nord-Vestul Transilvaniei. Holocaustul evreiesc din anul 1944 341-367 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 JUNGBERT, Bela Repertoriul localităților cu descoperiri paleolitice din Transilvania (IV) 385-400 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 JAMBOR, Petre Vase cu gît canelat descoperite în așezări feudale timpurii din Transilvania 589-598 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 PAP, Francisc Prețuri oficiale și reale în Transilvania (prima jumătate a sec. XVII) 603-609 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 IONESCU, Toader Probleme ale dezvoltării economiei Transilvaniei în viziunea unor intelectuali români (1850-1900) 353-366 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 BODEA, Gheorghe Date noi despre uniunea tineretului muncitor din Ardeal și Banat - 1921-1923 (IV) 417-435 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 CIHO, Miron Figurine funerare epiptene antice din muzeele transilvănene 459-464 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 PAP, Francisc Circulația monetară în Transilvania în perioada 1526-1571 623-628 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 POPA, Luana Ornamentul în arta monetară a principatului Transilvaniei (sec. XVI-XVII) 630-638 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 GROZA, Liviu Scrisori de adeziune adresate generalului Traian Doda din cîteva comune transilvănene (1887-1890) 727-730 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 LAZAREVICI, Gheorghe, PICIU, Tiberiu Analize pedologice preliminare în așezări neolitice din Transilvania și Banat 925-936 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 MITU, Sorin Italia la 1850, în conștiința publică a societății românești din Transilvania 1127-1139 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 STIGER, Simona Ideologia mișcării feministe românești din Transilvania între educație și emancipare 1141-1153 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 MÎNDRUȚ, Stelian Constință națională și acțiune politică la românii din Transilvania (1700-1868) 1192-1193 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 MÎNDRUȚ, Stelian Mișcarea nașională românească din Transilvania. 1900-1914 - Maior Liviu 1197-1199 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie ZSIGMOND, Jako Despre numirea voievozilor Transilvaniei 33-44 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie PAP, Francisc Aspecte ale circulației monetare în Transilvania între anii 1571-1691 65-83 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie SUCIU, Dumitru Mentalități europene în gîndirea și acțiunea politică a românilor din Transilvania față de unele realități din propria mișcare nașională și din România în secolul al XIX-lea (I) 235-262 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie LAZĂR, Emil Aurel P. Bănuț, primul director al Societății pentru Fond de Teatru Român în Transilvania 305-326 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie EDROIU, Nicolae Posesiunile transilvănene ale lui Ștefan Răzvan, domnul Moldovei (1595) și ale văduvei sale, Doamna Măriuca 513-520 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie POP, Viorica Mobilier baroc în unele colecții transilvănene 525-534 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie ANDEA, Avram, ANDEA, Suzana Consemnări de carte românească veche în inventare bisericești din Transilvania 545-554 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie ȘTEIU, Nicolae Țăranul Dumitru Faur despre primul rîzboi mondial și problemele românilor transilvăneni 619-623 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie LICA ELENA, Emilia Revista "Analele Brăilei" (1929-1940) despre legăturile orașului Brăila cu Transilvania 639-646 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie PAP, Francisc Encyclomedia Transylvanica 653-658 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie LUMPERDEAN, Ioan Memorialistica Revoluției de la 1848 în Transilvania 658-660 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CRIȘAN, Viorica Despre situația demografică în estul Transilvaniei în secolele II î.e.n. -I e.n. 79-89 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie POP IOAN, Aurel Relații între Transilvania și Moldova în timpul lui Ștefan cel Mare .11-21 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie DUMITRAN, Ana Raporturi între doctrina prostestantî și doctrina ortodoxă în secolele XVI și XVII în Transilvania 23-32 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie CÎMPEANU, Remus Contribiții la istoria intelectualității române din Transilvania în secolul al XVIII-lea 41-58 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie BOTEZAN, Liviu Robota, cauză a participării țărănimii transilvănene la revoluția din 1848-1949 59-90 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie SUCIU, Dumitru Mentalități europene în gîndirea și acțiunea politică a românilor din Transilvania față de unele realități din propria mișcare nașională și din România în secolul al XIX-lea (II) 145-159 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie KISS, Andras Documentele create de locurile de adeverire din Transilvania 239-247 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie NEAMȚU, Gelu Contribuția lui Coriolan Suciu la cercetarea revoluției din 1948 în Transilvania 351-354 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LAZAROVICI, Gheorghe, MAXIM, Zoia Despre necropolele tumulare din Transilvania și Banat .11-35 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie VASILIEV, Valentin Despre cîteva opinii referitoare la cronologia primei epoci a fierului în Transilvania 37-47 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BĂDĂU-WITTENBERGER, Mihai Considerații despre cultura Noua în Transilvania 151-172 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie SZEKELY, Zsolt Le debut de l'age du fer dans le Sud-Est de la Transylvanie 173-177 franceză
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CRIȘAN, Viorica Așezările dacice din Estul Transilvaniei în contextul schimburilor comerciale și a circulației montare (secolele III a. Ch.-I p.Ch) 359-282 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie GUDEA, Nicolae Die romische inschruften dakiens in Siebenburgischen Unteralt - Zibinbecken und ihr geschichtlicher hintergrund - Knopp Diethard 861-867 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie MUREȘANU, Camil Opinia publică din Transilvania și Dictatul de la Viena 63-67 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie WOLF, Rudolf Comerțul cu sare al Transilvaniei în secolele XVI-XVII 109-130 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie SUCIU, Dumitru Considerații privind relațiile dintre România și românii din Transilvania între 1866-1876 247-296 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie RETEGAN, Simion Imaginea unificării germane în presa românească din Transilvania: 1848-1871 411-417 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie MITU, Melinda Colecția de insigne ale puterilor centrale din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei 565-572 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CIORTEA, Mihai, LAZAROVICI, Gheorghe Corelații între metalurgia din Transilvania și Anatolia. Prelucrări din baze de cdate cantitative 647-664 română
1997 Acta Musei Napocensis, 33-II, seria istorie PETROV, Gheorghe Considerații asupra unor biserici medievale cu plan central din Transilvania 33-60 română
1997 Acta Musei Napocensis, 33-II, seria istorie RADU, Măriuca Bartolomeu Baiulescu - inițiator al învățămîntului profesional românesc din Transilvania 77-85 română
1997 Acta Musei Napocensis, 33-II, seria istorie MÎNDRUȚ, Stelian, PĂLTĂNEA, Paul Contribuții privind colaborarea dintre V.A. Urechia și romanii din Transilvania 87-105 română
1997 Acta Musei Napocensis, 33-II, seria istorie POP VIORICA, Gabriela Mobilierul transilvănean și modelele lumii germane 293-299 română
1997 Acta Musei Napocensis, 33-II, seria istorie CIOFU, Valerian Cîteva medalii ale expozițiilor transilvane din al treilea pătrar al secolului XIX 331-335 română
1997 Acta Musei Napocensis, 33-II, seria istorie MÎNDRUȚ, Stelian Istoria financiar-bancară. Studii asupra băncilor românești din Transilvania (1867-1918) 473-474 română
1997 Acta Musei Napocensis, 33-II, seria istorie MÎNDRUȚ, Stelian 120 de ani de arhivă publică în Transilvania 475-475 română
1998 Acta Musei Napocensis, 34-II, seria istorie RUSZ FOGARASI, Eniko Relațiile așezărilor urbane din Transilvania cu puterea centrală 37-50 română
1998 Acta Musei Napocensis, 34-II, seria istorie JOSAN, Nicolae "Causa romana la 1872" - Un document intersant al mișcării naționale a românilor din Transilvania 73-96 română
1998 Acta Musei Napocensis, 34-II, seria istorie RUS, Vasile Syllogimaeorum Transylvanae ecclesiae libri septem de Rudolph Bzenszky (II) 183-275 română
1998 Acta Musei Napocensis, 34-II, seria istorie CIUPEA, Ioan Geneza identității naționale la romanii ardeleni - Mitu S. 447-450 română
1998 Acta Musei Napocensis, 34-II, seria istorie COMȘA, Daniela Cronica activităților secțiilor de istorie ale Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei (1990-1997) 457-460 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II CSETRI, Elek, MUREȘAN, Florin Documente noi privind ecoul revoluției franceze în Transilvania. Măsurile puterii centrale din primăvara anului 1793 și circulara episcopului ortodox Gherasim Adamovici din 30 martie 1793 33-56 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II NEAMȚU, Gelu Evreii alături de români în revoluția de la 1848 din Transilvania 79-88 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II RETEGAN, Sorin Putere și protest în Transilvania la începutul epocii liberaliste: delegația nașională de la Viena a mitropolitului Șuluțiu din 1861 89-111 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II CIOFU, Valerian Transilvania în medalii mai puțin cunoscute de la Diploma Leopoldină la Dictatul de la Viena 305-311 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II MÎNDRUȚ, Stelian Disertație despre tipografiile românesțti în Transilvania și învecinatele țări de la începutul lor pîna în vremile noastre - Popp Vasile 377-378 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II MÎNDRUȚ, Stelian Elita românească în lumea satului trabsilvan. 1867-1918 - Dobrescu Vasile 379-380 română
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I NEMETI, Sorin Les pieces cigaliformes en bronze de Transylvanie 197-202 franceză
2000 Acta Musei Napocensis, 37-1 LAZAROVICI, Gheorghe Vinca - Lengyel and Transilvania .7-20 engleză
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria 2000-2001 TURCUȘ, Șerban Misiunea cisterciană în Transilvania 49-74 română
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria 2000-2001 SALONTAI, Mihaela-Sanda Natio Transilvanica: Vicariatul dominican al Transilvaniei din secolul XIII pînă la reformă 75-84 română
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria 2000-2001 SĂLĂGEAN, Tudor Ducatul Transilvaniei (1257-1270) 85-115 română
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria 2000-2001 MÎRZA, Daniela Aspecte ale modernității: Publicitatea în presa românească din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 267-272 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 MADGEARU, Alexandru Transilvania and the bulgarian expansion in the 9th and 10th centuries 41-61 engleză
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 SĂLĂGEAN, Tudor Terra ultrasilvana. Structuri teritoriale și realități politice în Nordul Transilvaniei în secolele IX-XI 63-82 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 RUSU ADRIAN, Andrei Cahle din Transilvania (III). Trei motive decorative medievale 107-114 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 LUPESCU MAKO, Maria Considerații privind testamentele nobiliare din Transilvania la sfărșitul evului mediu 115-138 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 FELEZEU, Călin Relații bilaterale politico-diplomatice transilvano-otomane 139-152 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 COSTEA, Ionuț Sub semnul lui Ianus. Relațiile dintre nobilime și principe în Transilvania în secolul al XVII-lea 153-171 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 PAPP, Andrea Izvoare privind vestimentația aristocrației transilvănene în secolele XVII-XVIII 273-280 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 SĂLĂGEAN, Marcela Tensiuni între comuniștii români și maghiarii în Transilvania în anii care au urmat celui de-al doilea război mondial 327-330 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 PAPP, Andrea Istoriografia maghiară din Transilvania în secolul al XVI-lea - Veov Karoly 462-462 română
2007 Acta Musei Napocensis, 41-44-II, seria 2004-2007 CRÎNGACI ȚIPLIC, Maria-Emilia Rit și ritual funerar la sașii din Sudul Transilvaniei în secolele XII-XIII 45-64 engleză
2007 Acta Musei Napocensis, 41-44-II, seria 2004-2007 GRUIA ANA, Maria Saint George on medieval stove tiles from Transylvania, Moldavia and Wallachia. An iconographical approach 231-254 engleză
2008 Acta Musei Napocensis, 43-44-I, seria 2006-2007 WITTENBERGER, Mihai Economical life in Noua Culture in the Transilvanian Late Bronze Age .5-46 engleză
2009 Acta Musei Napocensis, 45-46-II, seria 2008-2009 SUCIU, Dumitru Date privind situația școlilor române confesionale și problematica celor mixte din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 101-120 română
2009 Acta Musei Napocensis, 45-46-II, seria 2008-2009 GORUN, Hadrian Proiecte de constituire a unor unități militare transilvane alcătuite din foști prizoniei sau emigranți în S.U.A. (1917) 121-124 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica VIZAUER, Victor Antroponimia feminină din Transilvania în secolul al XIII-lea (opinii introductive) 51-60 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica HASAN MIHAI, Florin Antroponimia clerului din registrul de dijme pontificale pe șase ani (1332-1337) cu referire la Transilvania 61-79 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica ARDELEAN, Florin Aspecte privind evoluția domeniului fiscal în principatul autonom al Transilvaniei 101-108 română
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica GRUIA ANA, Maria Winged Samson and popular oconography on sixteenth-century Transylvanie 203-211 engleză
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica GHENESCU, Petruța-Mioara Contribuții la istoria breslelor transilvănene 279-286 română
2011 Acta Musei Napocensis, 45-46-I, seria 2008-2009 ROTEA, Mihai, TECAR, Monica, TECAR, Tiberiu, WITTENBERGER, Mihai Bronze age metallurgy in Transylvania. Craft, Art and Ritual/Magic .7-38 engleză
2011 Acta Musei Napocensis, 48-II, seria historica HASAN MIHAI, Florin Antroponimia și modalități de transmitere a antroponimelor în cadrul familiilor nobiliare transilvănene de la sfîrșitul secolului al XIII-lea și din secolul al XIV-lea .9-30 română
2011 Acta Musei Napocensis, 48-II, seria historica VIZAUER, Victor Antroponimia feminină din Transilvania în secolul al XIV-lea 31-43 română
2011 Acta Musei Napocensis, 48-II, seria historica PAPP, Andrea Moda dolmanului în Transilvania (sec. XVI-XVIII) 59-72 română
2011 Acta Musei Napocensis, 48-II, seria historica GRUIA ANA, Maria Ceramica de breaslă, habană și manufacturieră din Transilvania 291-293 română
2012 Acta Musei Napocensis, 47-48-I, seria 2010-2011 DAROCZI, Tibor-Tamas From "diachronic judgement" to the theory of possible types of symmetry: an investigation into cycladic and transylvanian bronze age relations 47-61 engleză
2012 Acta Musei Napocensis, 49-II, seria historica NEAGU RĂZVAN, Mihai The papal taxes collected in Transylvania during the time of the Avignon popes (1307-1377) 25-46 engleză
2012 Acta Musei Napocensis, 49-II, seria historica ALUPOAE, Elena Alexandru Ioan Cuza's economic reforms reflected in the Romanian press from Transilvania: Telegraful Român and Gazeta Transilvaniei (1859-1866) 196-210 engleză
2012 Acta Musei Napocensis, 49-II, seria historica BALOG MARIN, Iosif Political regimes, economic crises, continuity and discontinuity in the economic modernisation of the peripheral regions of the Habsburg Monarchy in the second half of the nineteenth century. The case of Transylvania 247-254 engleză
1977 Acta Musei Porolissensis, I CHIRILĂ, Eugen, LUCĂCEL, Vasile Aspecte ale circulației monetare în Transilvania în prima jumătate a secolului al XVII-lea 219- română
1977 Acta Musei Porolissensis, I CIUBĂNCAN, Vasile Contribuții sălăjene la continuitatea vieții spirituale românești pe teritoriul părțiide nord a Transilvaniei vremelnic ocupate de fasciștii-hortiști 347- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II CHIFOR, Ioan, CHIRILĂ, Eugen Descoperiri monetare antice în Transilvania (XII) 53- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II CHIRILĂ, Eugen, HOPÎNTEAN, Ana, MILEA, Zaharia Descoperiri monetare antice în Transilvania (XIII) 59- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II TOMOLE, Ioan Atitudinea populației sălăjene față de actul unirii Transilvaniei cu România 249- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II CHIRA, Maria Pictura lui Hentik Trenk în muzeele din Transilvania 435- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III CHIRILĂ, Eugen, LUCĂCEL, Vasile Descoperiri monetare antice în Transilvania (XIV) 137- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III GAIU, Corneliu Descoperiri din epoca migrațiilor în nord-estul Transilvaniei 535- română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV LAZĂR, Eugen Cîteva considerații asupra fenomenului emigrației și a orientării românilor din Transilvania spre america de Nord în perioada 1848-1918 513-522 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV POPA, Mircea Documente politice, culturale și literare privitoare la lupta Românilor pentru independență națională. Cronică epistolară transilvăneană 567-579 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV ROBESCU, Gheorghe Aspecte privind dezvoltarea mineritului șo a metalurgiei metalelor neferoase în nordul Transilvaniei între 1919-1940. Activitatea capitalului particular 593-603 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV GRAD, Cornel Aspecte ale ocupației fascisto-hortiste în nord-vestul Transilvaniei (1940-1941) 645-650 română
1981 Acta Musei Porolissensis, V RUSU ADRIAN, Andrei Arhiva medievală a familiei Wesselenyi (I) Istorie Medie 311- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V CHIRILĂ, Eugen Circulația monetară urbană și circulație monetară rurală în Transilvania în a doua jumătate a secolului XVI Istorie Medie 347- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V KOVACH, Geza Situația iobăgimii din Sălaj la începutul secolului al XIX-lea Istorie Medie 431- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V ȘCHIOPU, Vasile Situația muncitorilor din Transilvania în anii 1919-1921 Istorie contemporană 557- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V WAGNER, Ernest Aspecte ale reorganizării și democratizării aparatului de stat și ale refacerii economice în județul Sălaj în perioada noiembrie1944-martie 1945 Istorie contemporană 615- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V FURDUI, Titus Un exemplar prețios din ediția princeps "Istoria pentru începuturile românilor în Dachia" a lui Petru Maior Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 679- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V MÎRZA, Iacob Simion Bărnuțiu - profesor de filozofie la liceul din Blaj. Trei documente inedite Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 693- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CHIRILĂ, Eugen, GUDEA, Nicolae Economie, populație și societate în Dacia postaureliană Istorie Veche şi Arheologie 123- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae O nouă descoperire cu caracter creștin la Porolissum Istorie Veche şi Arheologie 155- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CHIRILĂ, Eugen, LAKO, Eva Tezaurul monetar de la Romita, sec. XVII Istorie Medie 169- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău WAGNER, Ernest Populația Sălajului la sfîrșitul secolului XVIII-lea Istorie Medie 175- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău TOMOLE, Ioan Aspecte ale mișcării muncitorești din Sălaj la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea Istorie modernă 245- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GRAD, Cornel Aspecte ale procesului istoric de integrare organică a județului Sălaj în structurile politico-administrative ale statului național unitar român. Linia demarcațională provizorie (ianuarie-aprilie 1919) Istorie contemporană 251- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MĂLUȚAN, Cornelia Frământări țărănești în vestul județului Sălaj între 1918-1921 Istorie contemporană 263- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GORON, Doru, GRAD, Cornel O semnificativă inițiativă patriotică: proclamarea lui Nicolae Titulescu ca cetățean de onoare al localității Crasna - Sălaj (13 VI 1935) Istorie contemporană 267- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CIUBĂNCAN, Vasile Unele date și considerații despre pierderile de ordin teritorial și economic suferite de România prin Dictatul de la Viena Istorie contemporană 286- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GORON, Doru Aspecte din mișcarea revoluționară și democratică a tineretului din Sălaj în perioada 1890-1949 Istorie contemporană 307- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău ABRUDAN, Paul Documente inedite privind unele acțiuni culturale ale sălăjenilor în primul deceniu după unirea Transilvaniei cu Romania Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 451- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII ABRUDAN, Paul Din însemnările participanților la lupta pentru unirea Transilvaniei cu Romania la 1 decembrie 1918 295- română
1983 Acta Musei Porolissensis, VII BUNTA, Petru, PROTOPOPESCU, George Eliberarea părții de Nord-Vest a Transilvaniei, parte integrantă a revoluției de eliberare națională și socială, antifascistă și antimperialistă din România 497- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MĂLUȚAN, Cornelia Drumurile sării din nord-vestul Transilvaniei medievale Istorie Medie 249- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău HOSSU, Valer Voievozii din Chioar în secolele XIV-XV Istorie Medie 257- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău ALBU, Corneliu Universitatea românească a Transilvaniei în concepția lui Simion Bărnuțiu Istorie modernă 435- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău TOMOLE, Ioan Aspecte ale revoluției populare din toamna anului 1918 din Sălaj Istorie modernă 445- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău RUSU, Traian Uniunea Lupătătorilor Memorandiști Muzeografie, conservare şi restaurare, carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 681- română
1985 Acta Musei Porolissensis, IX GROSS, Lidia Grigore Maior și mișcarea națională de emancipare a Românilor din Transilvania Carte veche, muzeografie, istoria culturii, personalităţi sălăjene 701- română
1985 Acta Musei Porolissensis, IX DĂRĂBAN, Valentin Miklos Wesselenyi - între democrație și naționalism Carte veche, muzeografie, istoria culturii, personalităţi sălăjene 723- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău MĂLUȚAN, Cornelia Ecouri ale răscoalei lui Horea pe Someșul Mare, între Dej și Jibou Istorie Medie 267- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GIURGIU, Luminița Starea de spirit a populației transilvănene la începutul decenului al 4-lea reflectată în documentele de arhivă a corpului 6 Armată Istorie contemporană 419- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău SUCIU, Liviu Însemnări privitoare la viața și cariera lui Blasie Munteanu Conservare-restaurare, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 621- română
1986 Acta Musei Porolissensis, X, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău ȘORA, Gheorghe Idei bărbăuțiene în opera lui Vasile Goldiș Conservare-restaurare, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 642- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău LAZAROVICI, Gheorghe "Șocul"Vinca C în Transilvania. Contribuții la geneza eneoliticului timpuriu Istorie Veche şi Arheologie 33- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BOGDAB-CĂTĂNICIU, Ioana Cîteva considerații asupra limesului Daciei Istorie Veche şi Arheologie 181- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ABRUDAN, Paul Documente inedite privind unele aspecte ale răscoalei din 1784 condusă de Horea, Cloșca și Crișan în nord-vestul Transilvaniei Istorie Medie 251- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău NEAMȚU, Gelu Transilvania și cucerirea independenței României (1877-1878) Istorie Medie 301- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ABRUDAN, Paul Solidaritatea Sălajului cu România în războiul pentru independență din 1877-1987. Profiluri Istorie modernă 309- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău KONIG, Frederic Considerații biogeografice și ecologice asupra faunei de lepidoptere din nord-vestul Transilvaniei Ştiinţe naturale, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 463- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău NĂPRĂDEAN, Traian Aspecte din activitatea lui George Pop de Băsești în slujba culturii naționale Ştiinţe naturale, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 605- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău OSIANU, Ioan Andrei Cosma (1843-1918). Schiță monografică Ştiinţe naturale, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 615- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CRISTESCU, Constanța Unele particularități zonale ale utilizării toacei Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 667- română
1987 Acta Musei Porolissensis, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ȘIȘEȘTEANU, Gheorghe, ȘIȘEȘTEANU, Solica Motive culturale arhaice în colinzile din nord-vestul Transilvaniei Etnografie, folclor, toponimie, populaţie 693- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău BLĂJAN, Mihai, CHIRILĂ, Eugen Descoperiri monetare antice în Transilvania (XV) Istorie Veche şi Arheologie 191- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae, MOȚU, Iancu Despre ceramica provincială lucrată cu mîna din castre. Observații arheologice cu specială privire la cîteva castre din DaciaPorolissensis Istorie Veche şi Arheologie 229- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău RUSU ADRIAN, Andrei Raporturi ale curții principelui Sigismud Bathori cu ierarhia romanilor din Transilvania la începutul ultimului deceniu al scolului al XVI-lea Istorie Medie 311- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău NEAMȚU, Gelu Activitatea parlamentară a lui George Pop de Băsești în 1879 Istorie modernă 425- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău GRAD, Cornel Acțiuni teroriste, de diversiune și spionaj hortyste la frontiera de vest a României. 1939-1940 Istorie contemporană 657- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău LAZĂR, Emil Theodor Mihali (I). Repere privind obîrșia și începuturile afirmării. 1855-1890 Muzeografie, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 817- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău BOLOVAN, Ioan, BOLOVAN, Sorina Aspecte privind căsătoria în satul românesc din nord-vestul Transilvaniei la mijlocul secolului al XIX-lea Etnografie, toponimie, geografie 845- română
1991 Acta Musei Porolissensis, XIV-XV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău LAZAROVICI, Gheorghe Venus de Zăuan. Despre credințele și practicile magico-religioase Istorie Veche şi Arheologie .11-35 română
1991 Acta Musei Porolissensis, XIV-XV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BOTEZAN, Liviu Din corespondența vicarului Șimleului Alimpiu Barbolovici cu Ioan Micu Moldovan Istorie modernă 305-321 română
1991 Acta Musei Porolissensis, XIV-XV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău GOȚIA, Dorin Din activitatea Astrei. Documente Muzeografie 471-480 română
1991 Acta Musei Porolissensis, XIV-XV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău NEAMȚU, Gelu Acțiunea sălăjenilor de ridicare a unui monument la Bocșa în memoria lui Simion Bărnuțiu (1863-1878) Istoria culturii, personalităţi sălăjene 495-510 română
1991 Acta Musei Porolissensis, XIV-XV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău OSIANU, Ioan Ioan Popiliu (1851-1918) Istoria culturii, personalităţi sălăjene 549-562 română
1991 Acta Musei Porolissensis, XIV-XV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MÎNDRUȚ, Stelian Petre Dulfu. Momente aniversare Istoria culturii, personalităţi sălăjene 563-569 română
1991 Acta Musei Porolissensis, XIV-XV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ȘORA, Gheorghe Vasile Goldiș. Despre epopea românească în timpul lui Mihai Viteazul Istoria culturii, personalităţi sălăjene 571-576 română
1991 Acta Musei Porolissensis, XIV-XV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău SUCIU, Liviu Goron Ioan - profesor, redactor și autor Istoria culturii, personalităţi sălăjene 577-580 română
1991 Acta Musei Porolissensis, XIV-XV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CHIFOR, Felicia Un ritual de fertilitate și de inițiere în zona Gherla Etnografie, toponimie, onomastică 583-590 română
1991 Acta Musei Porolissensis, XIV-XV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău GOȚIA, Anca Cu privire la cântecul eroic eroic din culegerile manuscrise ale lui Ioan Pop Reteganul Etnografie, toponimie, onomastică 591-597 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MAROTI, Elisabeta Două scrisori inedite ale lui George Barițiu Istoria culturii, personalităţi sălăjene 443-548 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău GRAD, Corel "Ungaria Mare cu orice preț "(un documentrar inedit al S.S.I. român - iulie 1942) Istorie contemporană 457-498 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BOTEZAN, Ioana, BOTEZAN, Liviu Corespondența unor intelectuali Sălăjeni cu Ioan Micu Moldovan (1870-1900) Istoria culturii, personalităţi sălăjene 529-541 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MÎNDRUȚ, Stelian Gavril Trifu și Alianța Învățătorimii Române Unite din Transilvania (1910) Istoria culturii, personalităţi sălăjene 549-557 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău RUSTOIU, Aurel Observații privind importul de grafit în Transilvania în epoca Latène Istorie Veche şi Arheologie 67-75 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ARDEVAN, Radu Cîteva descoperiri de monede romane în Transilvania Istorie Veche şi Arheologie 107-111 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ALICU, Dorin, COCIȘ, Sorin Obiecte de os din Dacia Apusensis și Dacia Porolissensis Istorie Veche şi Arheologie 113-149 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae Vasul cu inscripție și simboluri creștine de la Moigrad Istorie Veche şi Arheologie 151-183 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BRUDIU, Mihai Cercetări arheologice în zona Boghiș-Șimleu Silvaniei Istorie Veche şi Arheologie 191-198 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău DULGĂU, Bujor Sigiliile comitatelor Crasna, Solnocu de Mijloc și Sălaj Istorie Medie 201-206 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MUSCA, Elena Documente ale breslelor din Zalău Istorie Medie 207-218 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău HOSSU, Valer Tribunul Mihai Lupu Hossu Istorie modernă 221-224 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CIUBĂNCAN, Vasile Populația județului Sălaj și evoluția ei sub impactul Dictatului de la Viena 5-IX-1940 - 25-X-1944 Istorie contemporană 227-240 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău SOFRONIE, Mihai Iuliu Maniu și serbările Astrei de la Blaj (1911) Istorie contemporană 307-310 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău STAN, Constantin Din activitatea lui Iuliu Maniu pentru realizarea și recunoașterea internațională a Marii Uniri (1918-1920) Istorie contemporană 331-345 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău OROS, Ioan Preoți și dieci copiști din Sălaj în secolele XVII-XIX Istoria culturii, personalităţi sălăjene 363-374 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău NEAMȚU, Gelu O "micromonografie" a Sălajului publicată la 1863 în paginile gazetei "Federațiunea" Istoria culturii, personalităţi sălăjene 387-399 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău URSU, Traian Monumentele memoriale din comuna Băsești - județul Maramureș Istoria culturii, personalităţi sălăjene 401-408 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău VLAD, Valer Ioan Dragomir (1822-1912) Istoria culturii, personalităţi sălăjene 409-411 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CRISTESCU, Constanța Considerații despre pelerinajul și cântecul de pelerinaj din nordul Transilvaniei Etnografie, toponimie 439-446 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ȘIȘEȘTEANU, Gheorghe Sisteme familiale, strategii maritale și trasmiterea proprietății Etnografie, toponimie 447-453 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău VASILIU, Gabriel Din toponimia satelor Măieriște, Criștelec, Doh, Giurtelecu-Șimleului, Mălădia Etnografie, toponimie 467-471 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ISAC, Dan O tablă votivă din castrul roman de la Gherla Istorie Veche şi Arheologie 47-54 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae Dacia Porolissensis în timpul războaielor marcomanice Istorie Veche şi Arheologie 67-94 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae Semne în formă de cruce pe vase romane de la Porolissum. Despre semnele în formă de cruce incizate sau zgâriate pe obiecte de uz comun în epoca preconstantiană Istorie Veche şi Arheologie 95-110 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău DULGĂU, Bujor Stema și sigiliul orașului Zalău Istorie Medie 167-172 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău RUS, Vasile Cronica "Quattuor aetates Transylvaniae" de Rudolph Bzensky Istorie Medie 205-270 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CIOCIAN, Ioan Viața economică și socială a preoțimii greco-catolice din vicariatul Silvaniei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea Istorie modernă 323-337 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău GORON, Doru, GRAD, Cornel Un document despre situația Transilvaniei la 20 de ani după Unire: (Memorandumul românilor din Transilvania (Ardeal, Banat, Crișana, Satu Mare, Maramureș) prezentat de fruntașii P.N.Ț. regelui Carol al II-lea la 15 dedembrie 1938) Istorie contemporană 379-407 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău VASILIU, Gabriel Climatul socio-cultural și presa românească din Transilvania Carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 525-529 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău EDROIU, Nicolae Ecouri europene ale răscoalei lui Horea (1784-1785) (noi contribuții) Istorie Medie 113-119 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău PENEA, Ionel Satul în izvoare sigilare Istorie Medie 127-129 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău NEAMȚU, Gelu Aniversarea centenarului execuției eroilor răscoalei de la 1784-1785 în cadrul mișcării naționale românești din 1885 Istorie modernă 159-181 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău NEAMȚU, Gelu Din corespondența lui Simion Bărnuțiu (1848-1849) Istorie modernă 183-190 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CORDOȘ, Nicolae Adunarea generală a alegătorilor romană din Transilvania și Ungaria - Sibiu 16/28 noiembrie 1894 Istorie modernă 213-236 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău COSMA, Ghizela Coordonate ale discursului reprezentanților mișcării feminine din Transilvania din perioada interbelică Istorie contemporană 315-323 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău GORON, Doru, GRAD, Cornel, STAN, Constantin Evacuarea teritoriilor românești cedate în vara anului 1940 Istorie contemporană 325-358 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ȘANDRU, Dumitru Minoritatea maghiară din Transilvania după 23 August 1944 Istorie contemporană 401-417 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ONIȘORU, Gheorghe Statutul Nord-Vestului Transilvaniei: de la 23 August 1944 la 10 februarie 1947 Istorie contemporană 419-428 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău TETEAN, Diana Cultura și literatura rusă în "Gazeta de Duminică" între anii 1904-1909 Istoria Culturii 449-453 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău NEGRU, Andrei "Mișcarea Social-Economică" - O asociație transilvăneană de cercetare socială Istoria Culturii 483-490 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău TRIF, Emil Aspecte cu privire la învățământul liceal sălăjan din perioada (1850-1990) Istoria Culturii 505-520 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ORGA, Valentin Folclorul în „Gazeta de Duminică” (1904-1911) Etnografie 537-550 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău VINȚELER, Onufrie Note etimologice Toponimie 573-580 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CIUGUDEAN, Daniela Ace romane de păr cu capul în formă de Cantharos Istorie Veche şi Arheologie 35-39 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău POP, Nicolae Transilvania între papalitate și regalitatea maghiară în prima jumătate a secolului al XIV-lea Istorie Medie 135-142 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău PAPP, Francisc Comerțul baltic al Clujului în prima jumătate a secolului XVII Istorie Medie 143-148 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MITU, Adriana Transilvania într-un manuscris italian (sec. XVII) din colecția "C.I. Karadja" a Bibliotecii Naționale - București Istorie Medie 157-164 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău VERZA, Gabriela Date inedite despre țările române și Transilvania într-o lucrare publicată la Londra în 1796 - „Travels in the Year 1792 through France, Turkey amd Hungary to Vienna" de William Hunter Istorie Medie 165-169 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MUSCA, Elena, SZILAGYI, Margit, WAGNER, Ernest Noi contribuții la istoria economică și socială a Sălajului medieval Istorie Medie 171-182 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău NEAMȚU, Gelu A treia Adunare Națională de la Blaj și programul ei revoluționar (15-28 septembrie 1948) Istorie modernă 197-217 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău LAZĂR, Emil Adunările generale ale Astrei ținute la Dej (I) Adunarea Generală din Anul 1882 Istorie modernă 285-292 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău STAN, Constantin Începuturile activității politice a lui Iuliu Maniu Istorie modernă 293-320 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MÎRZA, Iacob Din istoriografia Supplex-ului: Cercetările lui Zenovie Pîclișanu Istorie modernă 321-328 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CERGHEDEAN, Mihai Cîteva date cu privire la constituirea S.A. "Minele de Cărbuni din Ardeal" Istorie contemporană 391-398 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ȘANDRU, Dumitru Mișcări de populație din Sudul și Nordul Transilvaniei (1940-1944) Istorie contemporană 399-415 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BIȚU, Voichița Însemne cultural-literare transilvănene: manuscrise aflate în Biblioteca Astra Carte veche, Istoria culturii, personalităţi 469-473 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău VASILIU, Gabriel Presa sălăjeană - oglindă a realităților social-culturale a timpului (1900-1940) Carte veche, Istoria culturii, personalităţi 521-524 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău VASILIU, Gabriel Periodicele "Meseșul" și "Gazeta Sălajului" (1925-1938) Ziare reprezentative ale Astrei Carte veche, Istoria culturii, personalităţi 525-527 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MITU, Mihai Un fiu al Transilvaniei - geniu european: Ignaz von Born Carte veche, Istoria culturii, personalităţi 529-544 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BURGHELE, Camelia Gospodărirea tradițională în sărbătoare. Spațiul ca decor sărbătoresc; tehnici de ocrotire a spațiului practicate în sărbătoare Etnografie 571-578 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MAIOR, Carmina, ȘERBĂNESCU, Olga Obiceiuri populare românești oglindite în vechi calendare ardelenești Etnografie 579-591 română
1998 Acta Musei Porolissensis, XXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău DĂRĂBAN, Valentin Problema limbii naționale în ideologia pașoptistă din Transilvania .11-35 română
1998 Acta Musei Porolissensis, XXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău FIRCZAK, Constanța, FIRCZAK, Gheorghe Considerații privind reflectarea obiectivelor Revoluției de la 1848-1849 în satul transilvănean 57-60 română
1998 Acta Musei Porolissensis, XXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău VINȚELER, Onufrie Anul 1848 la confluența a trei comitate din Transilvania 117-126 română
1998 Acta Musei Porolissensis, XXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău CHECIU, Stela-Mariana, OPRESCU, Cristina Preoți români în revoluția din Transilvania de la 1848 135-159 română
1998 Acta Musei Porolissensis, XXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău JOSAN, Mihai Despre Andrei Șaguna și anul 1866 la români. Informații inedite 213-225 română
1998 Acta Musei Porolissensis, XXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău RACOVIȚAN, Mihai Avram Iancu - simbol tutelar al românilor 227-231 română
1998 Acta Musei Porolissensis, XXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău MORAR, Marcel Principiul autodeterminării naționale reflectat în discursul bărnauțean 281-284 română
1998 Acta Musei Porolissensis, XXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău BILȚIU, Pamfil Simion Bărnuțiu și preocupările sale umanistice 297-299 română
1998 Acta Musei Porolissensis, XXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău BURLACU, Emil Simion Bărnuțiu și concepția sa despre limba națională 301-305 română
1998 Acta Musei Porolissensis, XXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău BURLACU, Ioana Concepția pedagogică a lui Simion Bărnuțiu 307-311 română
1998 Acta Musei Porolissensis, XXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău BIȚU, Voichița Memoria documentelor bibliotecii Astra: Simion Bărnuțiu 357-360 română
1998 Acta Musei Porolissensis, XXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău VASILIU, Gabriel Considerații pe marginea "Notesului de însemnări" al lui Simeon Bărnuțiu 371-375 română
1998 Acta Musei Porolissensis, XXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău POPA, Mircea Simion Bărnuțiu - epistolierul corespondența cu G. Barițiu 377-387 română
1998 Acta Musei Porolissensis, XXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău RADU, Măriuca Corespondență Simion Bărnuțiu - în arhiva Mureșenilor din Brașov 389-395 română
1998 Acta Musei Porolissensis, XXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău NEAMȚU, Gelu A fost sau nu Simion Bărnuțiu francmason la 1848 ? 397-411 română
1998 Acta Musei Porolissensis, XXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău OROS, Ioan Dr. Valentin Dărăban - un exeget al operei lui Simion Bărnuțiu 433-443 română
1998 Acta Musei Porolissensis, XXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău BOTEZAN, Ioana, BOTEZAN, Liviu Corespondența lui Ioan Maniu cu Ioan Micu Moldovan 445-560 română
1998 Acta Musei Porolissensis, XXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău OROS, Ioan Schimbări de mentalitate în psihologia soldatului român din Transilvania de după Unire în lumina unei corespondențe de familie (1921-1923) 651-660 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-2, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MORAR, Marcel Disputa ideologică asupra statutului Transilvaniei 1860-1864 (I) Istorie modernă 11-23 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-2, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău PORȚEANU, Alexandru, PORȚEANU, Rodica Partidul Național Român din Transilvania și Banat 130 ani de la întemeierea sa Istorie modernă 25-33 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-2, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MUSCA, Ioan Documente privind activitatea despărțămîntului Sălajan al Astrei (1879-1891) Istorie modernă 35-109 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-2, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BIȚU, Voichița Memoria documentelor bibliotecii Astra: George Pop de Băsești Istorie modernă 111-119 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-2, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău HENDEA, Sorin Investirea Dr. Demetriu Radu în fruntea Episcopiei Greco-Catolice de Oradea și primele reacții ale românilor sătmăreni (1903) Istorie modernă 121-127 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-2, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău LAZĂR, Ioachim Dr. Valeriu Traian Frenșiu, paroh al Orăștiei și protopop al Cugirului (1904-1912) Istorie modernă 129-150 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-2, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău THIRA, Viorel Leul de la Șisești în amintirea lui Tiron Albani sau rostul Bisericii în trecutul Transilvaniei Istorie modernă 151-165 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-2, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BÎRLEA, Eugenia Atitudinea prizonierilor ardeleni din Primul Război Mondial față de corpurile de voluntari Istorie modernă 167-178 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-2, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău OGĂȘANU, Virgil Structura puterii revoluționare românești din Transilvania în toamna anului 1918 Istorie modernă 179-188 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-2, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BILȚIU, Pamfil Elena Dr. Aciu - scriitoare și reprezentantă de seamă a mișcării feministe din Sălaj Istorie modernă 189-205 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-2, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău URSU, Traian Monumentul memorial din Seini pentru preotul-martir Izidor Silaghi (1878-1919) Istorie contemporană 237-242 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-2, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău PANĂ, Virgil Considerații privind reforma agrară din anul 1921 și minorirățile etnice din Transilvania Istorie contemporană 263-274 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-2, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău OROS, Ioan Circulația cărții românești sibiene de secol XVIII-XIX în Sălaj Carte veche 373-385 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-2, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MÎRZA, Iacob Itinerarii ale operei lui Nicolaus Olahus (exemplare din Biblioteca Bathyaneum) Carte veche 387-393 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-2, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BORDAȘ, Liviu India în cultura românească din Transilvania (I) Carte veche 395-463 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-2, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BOTIȘ, Gheorghe Inflexiuni filosofice în opera istorică a lui Gheorghe Șincai Carte veche 465-471 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-2, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BORDAȘ, Liviu Teosofie și naționalism în Transilvania: cazul Dionisie Stoica Carte veche 485-526 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-2, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău POP, Ana Pafta din argint aurit. Restaurare, conservare și executare de copie științifică Restaurare - conservare 687-691 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-2, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău PRIPON, Emanoil Restaurarea unui vas bitronconic aparținând culturii Gava Restaurare - conservare 693-698 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-2, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MUREȘAN, Olimpia Considerații pe marginea conservării inventarului osos provenind dintr-un mormânt Restaurare - conservare 761-768 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-2, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BĂJENARU, Elena, SZOCS FULOP, Carol Școala de pictură pe sticlă nord-transilvăneană Artă - ştiinţele naturii 771-808 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-1, nr. I, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău URSUȚIU, Adrian Considerații privind etapa mijlocie a primei vârste a fierului în Transilvania Preistorie 221-252 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-1, nr. I, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău BICHICEAN, Gheorghe Dreptul la rezistență în Transilvania Voievodală Istorie Medie 621-628 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-1, nr. I, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău SFÎRLEA, Vasile Tradiții locale despre Voievodul Gelu în spațiul istoric-geografic Gilău-Căpușul Mare (județul Cluj) Istorie Medie 629-639 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-1, nr. I, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău POPA AURA, Lucia Activitatea misiunii iezuite din Cluj și Cluj Mănăștur (1579-1588) Istorie Medie 649-663 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-1, nr. I, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău GORUN, Gheorghe O încercare de tipologizare a mișcărilor țărănești din secolele XVI-XVIII din Transilvania Istorie Medie 665-677 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-1, nr. I, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău HOSSU, Valer Nobili și țărani din Chioar în mișcarea lui Sofronie (1759-1790) Istorie Medie 679-686 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-1, nr. I, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău FIRCZAK, Gheorghe Convergențe filosofice romano-maghiare în epoca luminilor Istorie Medie 697-705 română
2002 Acta Musei Porolissensis, XXIV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Arta din Zalău MUSCA, Elena Reprezentarea bataistă de la Guruslău - 3 august 1601 Istorie medievală 99-113 română
2002 Acta Musei Porolissensis, XXIV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Arta din Zalău ACHIM, Dan Iosif Vulcan la aniversarea a 300 de ani de la fapta lui Mihai Viteazul, Guruslău, 3 august 1901 Istorie medievală 115-118 română
2002 Acta Musei Porolissensis, XXIV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Arta din Zalău LAZĂR, Ioachim O dispută româno-maghiară din anul 1861 privind personalitatea și epoca lui Mihai Viteazul Istorie medievală 119-128 română
2002 Acta Musei Porolissensis, XXIV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Arta din Zalău URSU, Viorica Mănăstirea Harba de lângă Baia Mare, în sprijinul lui Mihai Viteazul Istorie medievală 173-179 română
2002 Acta Musei Porolissensis, XXIV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Arta din Zalău POP, Dănuț, SABOU, Călin Un istoriograf sălăjean al lui Mihai Viteazul: Grațian C. Mărcus Istorie medievală 181-191 română
2002 Acta Musei Porolissensis, XXIV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Arta din Zalău CIOCIAN, Ioan Aspecte privind dezvoltarea economico-socială a comunei Someș Odorhei în prima jumătate a secolului al XIX-lea Istorie modernă 261-271 română
2002 Acta Musei Porolissensis, XXIV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Arta din Zalău MARIAN, Mariana Societățile literar-muzicale oglindite în fondul Ana-Voileanu Nicoară (pentru perioada 1870-1948) Istorie modernă 281-290 română
2002 Acta Musei Porolissensis, XXIV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Arta din Zalău CIOCIAN, Ioan, GORON, Doru Victor Deleu candidat în alegerile parlamentare din anii 1910-1911 Istorie modernă 381-392 română
2002 Acta Musei Porolissensis, XXIV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Arta din Zalău MOISA, Gabriel Revolte țărănești din Transilvania în primii ani ai colectivizării Istorie contemporană 523-530 română
2002 Acta Musei Porolissensis, XXIV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Arta din Zalău CIOCIAN, Ioan Preotul greco-catolic Ioan Galu, 1829-1894 Istoria culturii. Carte veche. Personalităţi 573-579 română
2002 Acta Musei Porolissensis, XXIV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Arta din Zalău PĂUNESCU, Emil Relații spirituale între Giurgiu și Ardeal în istoriografie și muzeologie Istoria culturii. Carte veche. Personalităţi 581-584 română
2002 Acta Musei Porolissensis, XXIV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Arta din Zalău BODOLA, Kinga, TAKACS, Adalbert Cercetarea biotipurilor unor specii endemice de coleoptere din genul „Carabus Linne" în partea de Nord a Transilvaniei ŞTIINŢELE NATURII 731-734 română
2002 Acta Musei Porolissensis, XXIV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Arta din Zalău CIOCIAN, Ioan Centenar "David Prodan" (1902-1992) Centenar 753-764 română
2003 Acta Musei Porolissensis, XXV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău GUDEA, Nicolae Note arheologice. II. Despre fibulele în formă de svastică cu capetele brațelor în formă de cap de cal Daci şi romani 153-159 română
2003 Acta Musei Porolissensis, XXV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău BORDI, Lorand Armamentul devensiv personal din Transilvania în secolele XI-XIV Daci şi romani 309-321 română
2003 Acta Musei Porolissensis, XXV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău CIOCIAN, Ioan Școlile confesionale românești din Sălaj - în a doua jumătate a secolului al XIX-lea Istorie modernă 335-359 română
2003 Acta Musei Porolissensis, XXV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău PANĂ, Virgil Considerații privind prezența etnicilor minoritari din Transilvania interbelică în industrie, comerț și sistemul de credit Istorie contemporană 449-458 română
2003 Acta Musei Porolissensis, XXV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău BOSOANCĂ, Traian Din viața și activitatea lui Dr. Romul Boilă (II) Istoria culturii. Carte veche 621-634 română
2003 Acta Musei Porolissensis, XXV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău FURTOS, Andrea Episcopul Ioan Suciu - 50 de ani de la moarte Istoria culturii. Carte veche 635-649 română
2003 Acta Musei Porolissensis, XXV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău BODOLA, Emese-Kinga, TAKACS, Adalbert Contribuții la răspândirea genului "Carabus Linne 1758" în Vestul și Nord-Vestul României ŞTIINŢELE NATURII 685-691 română
2004 Acta Musei Porolissensis, XXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-restaurare-conservare RUSTOIU, Aurel O zăbala irlandeză în Muzeul de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca (observații privind artefactele metalice vehiculate de trupele din Britania staționate în Dacia romană Arheologie preistorică 215-234 română
2004 Acta Musei Porolissensis, XXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-restaurare-conservare TIMOC, Călin Restituiri epigrafice (I) Arheologie clasică şi medievală 253-258 română
2004 Acta Musei Porolissensis, XXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-restaurare-conservare VARGA, Emese Restaurarea unui chipiu militar de husar Restaurare. Conservare 399-404 română
2004 Acta Musei Porolissensis, XXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-restaurare-conservare MARIANCIUC, Elisabeta, MICU, Marius Restaurarea și conservarea unor piese metalice dintr-un mormânt de incinerație sec. II e.n. Restaurare. Conservare 405-412 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă MĂRCULEȚ, Vasile Considerații asupra unor aspecte ale legăturilor voievodatului ardelean cu imperiul bizantin (mijlocul sec. X - începutul sec. XI) Istorie Medie 11-22 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă PORȚEANU, Alexandru Ștefan cel Mare în conștiința românilor din Transilvania Istorie Medie 29-34 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă GROSS, Lidia Confreria Rozarului Bistrița Istorie Medie 39-44 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă PLOSCĂ, Maria-Cristina Procesele urbariale și reglementarea situației terenurilor iobăgești în comitatul Hunedoara în a doua jumătate a secolului al XIX-lea Istorie modernă 53-60 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă PORȚEANU, Alexandru Tragedia de la Alejd din 24 aprilie 1904 și rezonanța ei în vechiul regat al României Istorie modernă 71-82 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă BIȚU, Voichița Memoria documentelor bibliotecii Astra: Iuliu Maniu - Corespondență Istorie modernă 147-166 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă POP, Marin Din viața și activitatea lui Ioan Ossian (1885-1953) Istorie contemporană 213-224 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă LAZĂR, Ioachim Contribuția Astrei la aniversarea centenarului nașterii lui Avram Iancu (1924) Istorie contemporană 279-293 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă PANĂ, Virgil Bănci românești și bănci minoritare în Transilvania interbelică Istorie contemporană 307-315 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă CHERHEȘ, Doina, GHERHEȘ, Ilie Rapoartele preoților greco-catolici despre retragerea trupelor germano-ungare, respectiv intrarea subunităților armatei roșii în Maramureș și asupra „regimului Odoviciuc” Istorie contemporană 429-450 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă VELCULESCU, Cătălina „Nebuni întru Hristos” în prelucrări occidentale și posibile ecouri transilvane Istoria culturii. Carte veche 471-487 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă STĂNCULESCU, Ileana Două imagini ale Transilvaniei în geografia lui Botero și traducerea românească Istoria culturii. Carte veche 489-496 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă VIRAG, Paula Devoțiunea populară față de Fecioara Maria în Transilvania secolelor XVII-XIX Etnografie. Artă 859-872 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă NEAGA, Simion Prima perioadă de creație a artistului Ioan Sima Etnografie. Artă 873- română
2007 Acta Musei Porolissensis, XXVIII-XXIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă RUS, Dorin-Ioan Din viața calfelor de croitori din Transilvania Istorie Medie 25-32 română
2007 Acta Musei Porolissensis, XXVIII-XXIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă CHIȘ FLORIN, Ioan Măsurile luate de austrieci în timpul epidemiei de ciumă din 1717-1720 în comitatul Crasna Istorie Medie 45-52 română
2007 Acta Musei Porolissensis, XXVIII-XXIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă PETEANU CLAUDIA, Septimia Statut, educație și specific grăniceresc în mentalul colectiv al românilor din ținutul Năsăudului în a doua jumătate a secolului al XIX-lea Istorie modernă 89-104 română
2007 Acta Musei Porolissensis, XXVIII-XXIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă HOCHHAUSER, Ronald Contribuții documentare la istoria iluminatului public în orașul Oradea Istorie modernă 105-112 română
2007 Acta Musei Porolissensis, XXVIII-XXIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă GEORGIȚĂ, Mihai Frământări confesionale în Bihor (sfârșitul secolului XVIII -prima jumătate a secolului al XIX-lea) Istorie modernă 113-128 română
2007 Acta Musei Porolissensis, XXVIII-XXIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă POP, Iulia-Maria Dinamica populației orașului Jibou reliefată în izvoarele demografice (1850-1941) Istorie modernă 129-137 română
2007 Acta Musei Porolissensis, XXVIII-XXIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă MUSCA, Ioan Documente privind activitatea "Astrei" în Sălaj. Despărțământul Băsești (1908-1921) Istorie modernă 139-160 română
2007 Acta Musei Porolissensis, XXVIII-XXIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă ZAINEA, Ion Administrație și politică. Începutul procesului de epurare în județele din N-V României (1944-1945) Istorie contemporană 163-176 română
2007 Acta Musei Porolissensis, XXVIII-XXIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă DREGHICIU, Doina, MIRCEA, Gabriela Însemne de proprietate ale cărților vechi din Colecția Muzeului Albaiulian: Tipologii și comentarii istorice Istoria culturii. Carte veche 301-347 română
2007 Acta Musei Porolissensis, XXVIII-XXIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă CHIFOR, Agata Pictura plafonantă în stil baroc din Oradea Etnografie. Artă 385-400 română
2007 Acta Musei Porolissensis, XXVIII-XXIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă CÎZU, Camelia Aspecte legate de arhitectura bisericii "Cuvioasa Paraschiva" din Mesentea (județul Alba) Etnografie. Artă 401-407 română
2007 Acta Musei Porolissensis, XXVIII-XXIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă MĂNĂRĂZAN, Mihaela Recenzii și note de lectură. Dorin Ioan-Rus, Breazla pălărierilor din Reghinul Săsesc, Târgu Mureș, 2005, Varia 527-529 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie KACSO, Carol Contribuții la cunoașterea bronzului târziu din Nord-Vestul Transilvaniei. Cercetările de la Culciu Mare Preistorie 53-66 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie BINDEA, Diana Materialul paleofaunistic de la Derșida Preistorie 79-112 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie BALACI-CRÎNGUȘ, Mariana, MATEI, Alexandru Un monument sculptural din Colecția Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău Daci şi romani 143-152 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie CUPCEA, George Immunes and principales at Ulpia Traiana Sarmizegetusa Daci şi romani 153-161 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie BĂCUEȚ-CRIȘAN, Dan Vestigii medievale timpurii de la Marca "Primăria Nouă" (județul Sălaj) Migraţii. Ev mediu timpuriu 219-236 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie DIN, Petre Guvernatorul Transilvaniei Samuel von Brukenthal și răscoala condusă de Horea, Cloșca și Crișan din 1784 Istorie Medie 261-269 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie MUREȘANU, Camil Adunarea Națională de la Blaj. Relatări în presa vremii Simion Bărnuţiu şi anul 1848 277-283 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie RETEGAN, Simion Satul de naștere a lui Simion Bărnuțiu la mijlocul secolului al XIX-lea Simion Bărnuţiu şi anul 1848 285-309 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie DETEȘAN, Daniela Între procesul lemenian și revoluția pașoptistă. Rolul lui Simion Bărnuțiu și al generației 1842 Simion Bărnuţiu şi anul 1848 311-320 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie BERCEA, Virgil Un caz de conștiință morală: Simion Bărnuțiu Simion Bărnuţiu şi anul 1848 321-325 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie POPA, Mircea O lucrare bărnuțiană despre Mitropolia Blăjeană Simion Bărnuţiu şi anul 1848 333-342 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie COSMA, Ela Simion Bărnuțiu și revoluția românilor de la 1848 în istoriografia maghiară (Spira Gyorgy, Miskolczy Ambrus) Simion Bărnuţiu şi anul 1848 361-367 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie OROS, Ioan Simion Bărnuțiu (1808-1964) - Repere istoriografice (I) Simion Bărnuţiu şi anul 1848 369-389 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie CHIȘ FLORIN, Ioan Remedii și comportamente în timpul epidemiei de holeră din 1830-1931 în Transilvania Istorie Modernă şi Contemporană 411-418 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie MUREȘAN, Monica Fenomenul „căsătoriilor interzise” analizat din prisma impedimentelor matrimoniale la greco-catolici din Transilvania secolului XIX Istorie Modernă şi Contemporană 419-432 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie HOSSU, Valer Episcopul Iuliu Hossu în apărarea „părților ungurene” abia unite cu România Istorie Modernă şi Contemporană 465-474 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie HOCHHAUSER, Ronald Catalogul de produse al antrepozitului de ciment și materiale de construcții "Rosenberg Izso" Oradea Istorie Modernă şi Contemporană 561-568 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie ROBOTIN, George-Ciprian Lupta pentru autonomie a Bisericii Române Unite în anii 1897-1918 Istorie Modernă şi Contemporană 569-573 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie DUMITRAȘCU, Gheorghe Reminiscențe sălăjene Istorie Modernă şi Contemporană 575-581 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie BODA, Gherghina Aspecte ale vieții culturale din Petroșani oglindite în paginile ziarului "Avântul" (1938-1947) Istorie Modernă şi Contemporană 583-591 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie CIUREAN, Codin Formarea rețelei de așezări și evoluția populației jugului intracarpatic ŞTIINŢELE NATURII 641-655 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii MĂRCULEȚ, Vasile "Terra Ultrasilvana" în secolul al X-lea și la începutul secolului al XI-lea Istorie Medie 9-26 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii DIN, Petre Aspecte privind mentalitatea românilor ardeleni în Revoluția de la 1848-1849 Istorie modernă 65-70 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii MUREȘAN, Monica Raportul stat-biserică analizat prin prisma legislației matrimoniale adoptate în Transilvania modernă Istorie modernă 133-142 română (şi un rezumat în engleză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii BODA, Gherghina Disfuncționalități sociale din Transilvania după Marea Unire din 1 Decembrie 1918 Istorie contemporană 189-193 română (şi un rezumat în engleză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii POP, Marin Aspecte privind aplicarea decretului 83/1949 în Transilvania și starea de spirit a populației Colectivizarea 271-280 română (şi un rezumat în engleză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii BURGHELE, Camelia „Cât am fost fată, nu o fost la nime mai bine ca și cum mi-o fost mie!” - Cercetarea etnografică, de la povestea personală la memoria socială - Etnografie. Artă 357-367 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii GEORGIȚĂ, Mihai Interferențe occidentale și bizantine în arta românilor din Transilvania (sec. XIII-XV) Etnografie. Artă 395-410 română (şi un rezumat în engleză)
2011 Acta Musei Porolissensis, XXXIII, seria arheologie-restaurare-conservare ANGELESKI, Sote Pottery based chronological and cultural connections between the neolithic settlements from Macedonia and Transylvania .11-48 engleză
2011 Acta Musei Porolissensis, XXXIII, seria arheologie-restaurare-conservare DUNCA, Mihai Morminte din primul orizont celtic din Transilvania 113-126 română
2012 Acta Musei Porolissensis, XXXIV, seria istorie-etnografie GEORGIȚĂ, Mihai Contribuții cu privire la situația materială a clerului românesc din Transilvania în secolul al XVII-lea 205-213 română
2012 Acta Musei Porolissensis, XXXIV, seria istorie-etnografie GRAD, Cornel Situația populației românești din Nord-Vestul Transilvaniei (1940-1944) 267-288 română
2012 Acta Musei Porolissensis, XXXIV, seria istorie-etnografie MARIA, Cornel Înante fețe bisericești neunite ale Ardealului și istoriografia Barth la cumpăna secolelor al XVIII-lea - al XIX-lea 427-442 română
2013 Acta Musei Porolissensis, XXXV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie - conservare - restaurare BĂCUEȚ CRIȘAN, Sanda Suplac, Zau, Pișcolt, Herpaly...realitate sau probleme de interpretare? Lucrări din cadrul „Workshopului Neoliticul Transilvaniei. Lumea Noua-Lumea Zau” 11-46 română (şi un rezumat în engleză)
2013 Acta Musei Porolissensis, XXXV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie - conservare - restaurare DUNCA, Mihai Dovezi ale practicării agriculturii în situl de la Porț - „Corău” (jud. Sălaj) Lucrări din cadrul „Workshopului Neoliticul Transilvaniei. Lumea Noua-Lumea Zau” 65-72 română (şi un rezumat în franceză)
2013 Acta Musei Porolissensis, XXXV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie - conservare - restaurare FAZECAȘ, Gruia Traian, GOGÂLTAN, Florin, KELEMEN, Beatrice, MIHALACHE, Ioana, RADU, Claudia Biorchaeological Study of a Skeleton Belonging to the Suplacu Group, Dated in the Middle Neolithic Period Lucrări din cadrul „Workshopului Neoliticul Transilvaniei. Lumea Noua-Lumea Zau” 73-79 engleză (şi un rezumat în română)
2013 Acta Musei Porolissensis, XXXV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie - conservare - restaurare BEJINARIU, Ioan Contribuții arheologice la cunoașterea culturii Coțofeni. Descoperirile de la Leșmir - Dealul lui Kun (jud. Sălaj) Epoca metalelor 81-102 română (şi un rezumat în engleză)
2013 Acta Musei Porolissensis, XXXV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie - conservare - restaurare BULZAN, Sorin, GHEMIȘ, Călin Un mormânt scitic descoperit la Sântion – Kenderföld (Cânepiște) Epoca metalelor 103-110 română (şi un rezumat în engleză)
2013 Acta Musei Porolissensis, XXXV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie - conservare - restaurare FERENCZ IOSIF, Vasile O unealtă din fier descoperită la Ardeu, jud. Hunedoara Epoca metalelor 137-144 română (şi un rezumat în engleză)
2013 Acta Musei Porolissensis, XXXV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie - conservare - restaurare POP, Horea On the Secrets of the Dacian Fruit Bowl Epoca metalelor 145-156 engleză
2013 Acta Musei Porolissensis, XXXV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie - conservare - restaurare PISO, Ioan Studia Porolissensia (III) Epoca romană 159-176 franceză
2013 Acta Musei Porolissensis, XXXV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie - conservare - restaurare CORIOLAN, Horațiu Opreanu Corrigenda Porolissensia (I). Cohors III la Porolissum Epoca romană 177-190 română (şi un rezumat în engleză)
2013 Acta Musei Porolissensis, XXXV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie - conservare - restaurare CORIOLAN, Horațiu Opreanu Frontiera romană din sud-vestul Daciei. Stadiul actual al cunoașterii Epoca romană 191-206 română (şi un rezumat în engleză)
2013 Acta Musei Porolissensis, XXXV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie - conservare - restaurare TAMBA, Dumitru Gheorghe The Military Vicus of the Large Camp on the Pomet Hill at Porolissum. Internal Structure Epoca romană 207-226 engleză
2013 Acta Musei Porolissensis, XXXV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie - conservare - restaurare DEAC, Dan Augustin, TOMORAD, Mladen A Pseudo-Shabti Statuette Discovered in Tibiscum (Dacia Superior) Epoca romană 227-235 engleză
2013 Acta Musei Porolissensis, XXXV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie - conservare - restaurare COSMA, Călin, GĂZDAC, Cristian Când falsificatorul antic își lasă amprenta digitală pe moneda falsificată Migraţii. Ev mediu 239-246 română (şi un rezumat în engleză)
2013 Acta Musei Porolissensis, XXXV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie - conservare - restaurare DOBOS, Alpár Gepizii din Transilvania în epoca avară timpurie din perspectiva arheologiei. Probleme legate de cercetarea cimitirelor cu morminte dispuse în șiruri paralele Migraţii. Ev mediu 247-270 română (şi un rezumat în engleză)
2013 Acta Musei Porolissensis, XXXV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie - conservare - restaurare BĂCUEȚ CRIȘAN, Dan Despre locuința cu două camere din incinta IV a fortificației medievale timpurii de la Dăbâca (jud. Cluj) și cronologia primelor faze de fortificare Migraţii. Ev mediu 271-280 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie Cornel Grad. In honorem 9-10 română
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie DIN, Petre Aspecte ale vieții religioase a românilor transilvăneni în percepția călătorilor străini în secolul al XVIII-lea Istorie 35-42 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie MITU, Sorin Identități locale din Transilvania în epoca modernă Istorie 43-52 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie BENEDEK, Vasile Aplicarea principiilor liberale pe domeniul Wesselényi din Jibou Istorie 53-70 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie FAUR, Andrei-Sabin Construirea românului și a națiunii române. Ideea de națiune în textele juridice și ideologice din spațiul românesc în secolul al XIX-lea Istorie 71-92 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie RUȘEȚ, Răducu Gazeta Transilvania: punct de referință al presei românești din Ardeal Istorie 93-102 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie TEȘCULĂ, Nicolae Între libertate și constrângere. Statutul asociaționismului din Transilvania (1850 - 1900) Istorie 103-110 română (şi un rezumat în germană)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie GHEORGHE, Lavinia Atitudinea locuitorilor din Dobrogea față de autoritățile maghiare în procesul Memorandumului Istorie 111-130 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie LAZĂR, Cosmin-Cătălin Învățământul confesional ortodox în Transilvania și Protopopiatul Ungurașului în a doua jumătate a secolului la XIX-lea Istorie 131-146 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie MACAVEI, Anamaria Timpuri tulburi. Reflectarea legii căsătoriei în paginile presei transilvănene Istorie 147-154 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie RIGMAN, Ciprian-Doru Fenomenul natalității în cuprinsul Protopopiatului Ortodox Turda la sfârșitul secolului al XIX-lea (1880 - 1900) Istorie 155-170 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie HOCHHAUSER, Ronald Pagini din istoria alimentării orașului Oradea cu apă. 120 de ani de la inaugurarea Uzinei Vechi de Apă Istorie 171-184 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie FABIAN, I. Biografia lui Teodor Neș racordată la realitățile istorice și culturale de la început de secol XX Istorie 205-212 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie CIOBANU, Vasile Reorganizarea Partidului Național Român în anii 1919 - 1922. Studiu de caz: județul Sibiu Istorie 213-240 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie CÂMPEAN, Viorel Din viața și activitatea protopopului greco-catolic Ludovic Rezei Istorie 241-248 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie POP, Marin Înființarea și activitatea gărzilor „Iuliu Maniu” și a gărzilor țărănești din Ardeal și Banat (1934 - 1938) Istorie 283-301 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie ROPA, Lucian Modificările administrativ-teritoriale din nord-vestul României între anii 1950-1960 Istorie 347-356 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie UNGUR-BREHOI, Carmen The press in Transylvania under the communist control (1968 - 1969) Istorie 365-372 engleză
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie LAKATOS, Arthur, VARGA-BURKHARDT, Levente Considerații cu privire la naționalizarea industriei clujene (1948) Istorie 417-426 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie MARC, Dorel Cultura populară identitară în discursul clerical transilvan. Elie Miron Cristea și invocarea consecventă a virtuților sorgintei țărănești Etnografie 455-462 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie POP, Laura Modificarea obiceiurilor de înmormântare din Transilvania, ca urmare a propagandei antialcoolice, în preajma Primului Război Mondial Etnografie 493-510 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie CUTEAN, Smaranda, MIRCEA, Gabriela Din nou despre calendarele românești din colecțiile Muzeului Național al Unirii - Alba Iulia (secolele XVIII–XX) Carte veche 547-584 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie CIOBANU, Viorel-Horațiu O familie din negura vremii Artă 601-604 română (şi un rezumat în engleză)
2015 Acta Musei Porolissensis, XXXVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie – restaurare – conservare BĂRBAT, Alexandru, COLȚEANU, Petre O nouă așezare aparținând bronzului târziu din sud-vestul Transilvaniei Epoca metalelor 73-100 română (şi un rezumat în engleză)
2015 Acta Musei Porolissensis, XXXVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie – restaurare – conservare DEALMAR SOCOL, Ionuț Mihai, FERENCZ, Iosif-Vasile O piesă de armament provenind de la Ardeu Epoca metalelor 181-190 română (şi un rezumat în engleză)
2015 Acta Musei Porolissensis, XXXVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie – restaurare – conservare CULIC, Dan, ZĂGREANU, Radu A roman sculptural monument discovered in Barbaricum at Coșeiu (Sălaj County) Epoca romană 231-240 Engleză
2015 Acta Musei Porolissensis, XXXVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie – restaurare – conservare VARGA, Timea Hypnos and the incubatio ritual at Ulpia Traiana Sarmizegetusa Epoca romană 241-252 engleză
2015 Acta Musei Porolissensis, XXXVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie – restaurare – conservare BĂCUEȚ CRIȘAN, Dan Săgeți medievale timpurii descoperite în Depresiunea Silvaniei Migraţii, ev mediu 307-324 română (şi un rezumat în engleză)
2015 Acta Musei Porolissensis, XXXVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie – restaurare – conservare BĂCUEȚ CRIȘAN, Dan Când au ajuns primii războinici maghiari la Poarta Mesesina / Poarta Meseșeană? De la ipoteze la realități arheologice Migraţii, ev mediu 325-336 engleză
2016 Acta Musei Porolissensis, XXXVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie - restaurare - conservare LAZAROVICI, Gheorghe, POP, Radu Simboluri legate de vânătoare de la falezele Someșului Neolitic 9-64 română (şi un rezumat în engleză)
2016 Acta Musei Porolissensis, XXXVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie - restaurare - conservare ROMAN, Cristian-Constantin, VASILE, Ioan Romulus Așezarea dacică de la Hunedoara, în contextul extragerii metalurgiei - prelucrării fierului din munții Poiana Ruscă - Abordări metodologice Epoca metalelor 243-256 română (şi un rezumat în engleză)
2016 Acta Musei Porolissensis, XXXVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie - restaurare - conservare BORANGIC, Cătălin, POP, Horea Solzi de armură din bronz, descoperiți la Șimleul Silvaniei Epoca metalelor 257-266 română (şi un rezumat în engleză)
2016 Acta Musei Porolissensis, XXXVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie - restaurare - conservare FODOREAN, Florin Mapping the roman road Cășeiu - Ilișua - Orheiul Bistrițe Epoca romană 289-304 română (şi un rezumat în engleză)
2016 Acta Musei Porolissensis, XXXVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie - restaurare - conservare DEAC, Dan Augustin, PRIPON, Emanoil, ZĂGREAN, Radu New data on the roman art and sculpture from Porolissum (II) Epoca romană 329-342 engleză (şi un rezumat în română)
2016 Acta Musei Porolissensis, XXXVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie - restaurare - conservare COSMA, Călin Considerații privind topoarele din secolele VII-VIII descoperite pe teritoriul Transilvaniei Migraţii, ev mediu 359-390 română (şi un rezumat în germană)
2016 Acta Musei Porolissensis, XXXVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie - restaurare - conservare BĂCUEȚ CRIȘAN, Dan Vestigii din epoca avară descoperite la Nușfalău „Corlate” (Sălaj county) Migraţii, ev mediu 391-407 română (şi un rezumat în engleză)
2016 Acta Musei Porolissensis, XXXVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie - restaurare - conservare CULIC, Dan Monumente uitate (I) Bisericile medievale dispărute, din Jud. Sălaj Migraţii, ev mediu 409-418 română (şi un rezumat în engleză)
2016 Acta Musei Porolissensis, XXXVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie - restaurare - conservare ELEKES, Anamaria Restaurarea a două piese de ceramică descoperite la Șimleul Silvaniei, Jud. Sălaj - Studiu de caz Restaurare - conservare 461-470 română (şi un rezumat în engleză)
2016 Acta Musei Porolissensis, XXXVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie - restaurare - conservare PRIPON, Emanoil Restaurarea unor fructiere dacice, descoperite la Șimleu Silvanie - Cetate, Jud. Sălaj Restaurare - conservare 493-500 română (şi un rezumat în engleză)
2006 Acta Musei Tutovensis, I BELDIMAN, Corneliu, CIUTĂ, Marius, SZTANCS, Diana-Maria Podoabe din meterii dure animale aparținînd culturii Coțofeni descoperite recent în Transilvania 117-128 română
1984 Analele Banatului, II, seria etnografie-artă PINTILIE, Ileana Un capitol de artă transilvăneană interbelică 279-293 română
1993 Analele Banatului, II, seria arheologie-istorie ANDRIȚOIU, Ioan Metalurgia bronzului în sud-vestul Transilvaniei. Epoca bronzului (I) 85-117 română
1996 Analele Banatului, IV-2, seria istorie DUDAȘ, Vasile Activitatea desfășurată de către emigranții ardeleni și bănățeni din S.U.A. în vederea constituirii unei legiuni române 128-143 română
1997 Analele Banatului, V, seria arheologie-istorie ȘEPTILICI, Raoul Catalogul monedelor principatului Transilvaniei. Colecția ing. Constantin Orghidan - Velter Ana-Maria 467-468 română
1997 Analele Banatului, V, seria arheologie-istorie ȘEPTILICI, Raoul Az erdelyi fejedelemseg penuverese - Huszar L. 469-470 română
1998 Analele Banatului, VI, seria arheologie-istorie FIRCZAK, Gheorghe Luminism și rancmasonerie în Transilvania secolului al XVIII-lea 471-476 română
1998 Analele Banatului, VI, seria arheologie-istorie MORAR, Nicolae Aspecte privind problema evreiească în prima jumătate a secolului XX în Transilvania și Banat 505-510 română
2000 Analele Banatului, VII-VIII, seria arheologie-istorie LUCA SABIN, Adrian Aspekten des Neolithikums und des aneolithikums aus dem Suden und Sudwesten Siebenburgens 53-74 germană
2001 Analele Banatului, IX, seria arheologie-istorie ISTRATE, Daniela Cahle transilvănene decotate cu cavaleri. IV. Husarul (sec. XVI-XVII) 361-387 română
2001 Analele Banatului, IX, seria arheologie-istorie DUDAȘ, Vasile Contribuția bănățenilor la constituirea Partidului Național Român din Transilvania, Banat, Crinașa și Maramureș (12-14 mai 1881) 471-483 română
2001 Analele Banatului, IX, seria arheologie-istorie NEMETI, Sorin Viața rurală în Transilvania romană - Popa D. 795-797 română
2004 Analele Banatului, X-XI-2, seria arheologie-istorie BENEA, Doina Transilvania la sfîrșitul antichității și în perioada migrațiilor - Oprean C. 587-591 română
2011 Analele Banatului, XIX, seria arheologie-istorie TOMEGEA, George Acesorii vestimentare și podoabe în necropolele birituale din Transilvania (sec. VII-IX) 209-220 română
2011 Analele Banatului, XIX, seria arheologie-istorie FAUR, Antonio Reflectarea în memorialistică (1946-1976) a activității de salvare de la moarte a evreilor din Ungaria și Transilvania de Nord (1944) 523-527 română
2012 Analele Banatului, XX, seria arheologie-istorie COSMA, Călin Depots de vases en ceramique dans les tombes de la Transylvanie des VII-X siecles 117-147 franceză
2012 Analele Banatului, XX, seria arheologie-istorie GORUN, Hadrian Revendicările României privind Transilvania, Banatul și Bucovina în perioada neutralității (1915). Mărturii documentare franceze și românești 331-342 română
2012 Analele Banatului, XX, seria arheologie-istorie FAUR, Antonio Organizarea unor acțiuni de salvare )în anul 1944) a evreilor din Ungaria și Transilvania de Nord. Contribuții istoriografice (1990-1994) 409-418 română
2013 Analele Banatului, XXI, seria arheologie-istorie NEUMANN, Victor Iluminismul transilvan: ecouri europene și aspirații intelectuale locale 381-388 română
1993 Analele Brăilei, 1 NIEDERMAIER, Paul Comerțul și geneza orașelor transilvănene în secolele XII-XIV 161-169 română
1993 Analele Brăilei, 1 BINDER, Paul Lista iarmaroacelor din Transilvania în vechile calendare din secolele XVI-XVII 317-327 română
1993 Analele Brăilei, 1 SEBESTYEN, Gheorghe Desfășurarea comerțului în orașele principatului autonom al Trasilvaniei 363-365 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă ZAINEA, Ion Contribuția românilor din Transilvania la susținerea războiului pentru cucerirea independenței de stat a României, oglindită în paginile revistei "Familia" 17-25 română
2012 Analele Dobrogei, X-XIII, serie nouă PLOSCĂ, Cristina Accesul tinerilor transilvănence în universități reflectat în presa românească din Ardeal 51-58 română
2012 Analele Dobrogei, X-XIII, serie nouă RUS, Valer Imaginea românilor în cultura maghiară transulvăneană în a doua jumătatea a secolului al XIX-lea 59-66 română
1996 Angvstia, 1 FLONTA, Ilie O prioritate - cercetarea istorică în sud-estul Transilvaniei 19- română
1996 Angvstia, 1 SZEKELY, Zoltan Sud-Estul Transilvaniei sub stăpînirea Romană 89- română
1996 Angvstia, 1 CRISTACHE-PANAIT, Ioana Prezența cărții vechi românești în dud-estul Transilvaniei 141- română
1996 Angvstia, 1 GAIȚĂ, Alexandru Din vechile legături culturale ale Buzăului cu Transilvania 269- română
1996 Angvstia, 1 COMȘA, Marian Arhitectura din lemn din Transilvania - Cristache-Panait Ioana 367- română
1996 Angvstia, 1 POPA, Mircea Revoluția românilor din Transilvania (1848-1849) 371- română
1997 Angvstia, 2 LAZAROVICI, Gheorghe Despre bronzul timpuriu din Transilvania .9- română
1997 Angvstia, 2 LEAHU, Valeriu Cultura Tei în sud-estul Transilvaniei 123- română
1997 Angvstia, 2 SCHUSTER, Cristian Cultura Tei și sud-estul Transilvaniei 131- română
1997 Angvstia, 2 BICHICEAN, Gheorghe Contribuții privind reprezentarea românilor în adunarea stărilor transilvane din anul 1291 183- română
1997 Angvstia, 2 CRISTACHE-PANAIT, Ioana Realități istorice din sud-estul Transilvaniei 193- română
1997 Angvstia, 2 BODEA, Dan, CĂLIN-BODEA, Cornelia Otodoxism și românism în sud-estul Transilvaniei. Sărbătorile religioase 451- română
1998 Angvstia, 3, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie BICHICEAN, Gheorghe Cu privire la activitatea dietală pentru organizarea principatului autonom al Transilvaniei (1959-1540) 85-91 română
1998 Angvstia, 3, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie MACUC, Mihai Considerații asupra mișcării de eliberare națională a românilor transilvăneni după 1867 145-151 română
1998 Angvstia, 3, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie MORARU, Alexandru Situația românilor transilvăneni din perioada hortistă - reflectată în unele documente ale vremii 207-212 română
1998 Angvstia, 3, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie SZEKELY, Zoltan Reședințele voievodale în Sud-Estul Transilvaniei 361-363 română
1998 Angvstia, 3, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie SZEKELY, Zoltan Eszrevettelek at Erdelyi rezkor keleti nepi es muveltsegi elemeivel kapcsolatban - Ferenczi I. 437-438 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie CAVRUC, Valeriu Considerații privind situația etnoculturală în sud-estul Transilvaniei în epoca bronzului mijlociu 13-41 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie MAIOR, Carmina Urme sigilare pe inventare de bunuri ale bisericilor ortodoxe din sud-estul Transilvaniei 251-255 română
2000 Angvstia, 5, seria arheologie CIUGUDEAN, Horia, DRAGOTĂ, Aurel, LUCA SABIN, Adrian, ROMAN, Cristian Faza timpurie a culturii Vinea în Transilvania. Repere ale orizontului cronologic și etnocultural 37-72 română
2000 Angvstia, 5, seria arheologie SÎRBU, Valeriu Dacii din estul Transilvaniei - Crișan Viorica 285-287 română
2000 Angvstia, 5, seria arheologie LASZLO, Attila Zoltan Szekely (1912-2000) 291-292 română
2000 Angvstia, 5, seria istorie-etnografie-sociologie BICHICEAN, Gheorghe Instituțiile centrale în Principatul Transilvaniei - Principele - .1-8 română
2000 Angvstia, 5, seria istorie-etnografie-sociologie BĂLAN, Ioan, DAMIAN, Ancu Sud-estul Transilvaniei în primul Parlament al României Mari (noiembrie 1919 - martie 1920) 97-100 română
2000 Angvstia, 5, seria istorie-etnografie-sociologie PANĂ, Virgil Considerații privind prezența minoritarilor în magistratura Transilvaniei interbelice 115-118 română
2000 Angvstia, 5, seria istorie-etnografie-sociologie ROTCHE, Andrea Problema Transilvaniei în raporturile României și Ungariei cu Germania (2 septembrie 1940 - 1 ianuarie 1943) 147-156 română
2001 Angvstia, 6, seria istorie-etnografie-sociologie EDROIU, Nicolae Estul Transilvaniei în Evul Mediu Timpuriu (secolele VIII-XIII) .11-14 română
2001 Angvstia, 6, seria istorie-etnografie-sociologie COȘA, Anton Românii din sud-estul Transilvaniei în secolele XIII-XV 15-20 română
2001 Angvstia, 6, seria istorie-etnografie-sociologie CRISTACHE-PANAIT, Ioana Plîngerea lui Constantin Vodă Brîncoveanul, în Transilvania 43-54 română
2001 Angvstia, 6, seria istorie-etnografie-sociologie LECHINȚAN, Vasile "Stabilirea" românilor în sud-estul Transilvaniei - Noi "opțiuni" ale istoriografiei maghiare - 338-341 română
2002 Angvstia, 7, seria arheologie POPESCU, Cristina Ateliere de olari în Estul Transilvaniei sec. III i Chr. - sec. i d. Chr 267-270 română
2004 Angvstia, 8, seria istorie-etnografie-sociologie TĂLMĂCIAN, Florin Relațiile dintre Biserica Transilvaniei și Patriarhia Ecumenică .11-18 română
2004 Angvstia, 8, seria istorie-etnografie-sociologie BĂILĂ, Maria Unirea cu Biserica Romei și urmările ei. Aspecte din Trei Scaune în contextul general transilvănean 63-68 română
2004 Angvstia, 8, seria istorie-etnografie-sociologie MOLDOVAN, Ilie Mitropolitul Andrei Șaguna în apărarea excelenței neamului românesc din Transilvania, în general, și din zona arcului intracarpatic, în special 69-78 română
2004 Angvstia, 8, seria istorie-etnografie-sociologie PÎRVU, Sebastian Consolidarea Bisericii Ortodoxe Române din Ardeal, în secolul al XIX-lea 119-126 română
2006 Angvstia, 10, seria istorie-socologie VIGH, Bela Răspîndirea calvinismului în Transilvania secolului al XVI-lea .9-19 română
2006 Angvstia, 10, seria istorie-socologie ȘANDRU, Dumitru Administrația din nord-vestul ransilvaniei de după 23 August 1944 171-187 română
2006 Angvstia, 10, seria istorie-socologie LECHINȚAN, Vasile Ardealul timpuriu (895-1324) - Kristo Gyula 299-301 română
2006 Angvstia, 10, seria istorie-socologie GOTEA, Vasile O stafie bîntuie prin Ardeal - Șandru Ilie 301-302 română
2006 Angvstia, 10, seria istorie-socologie LĂCĂTUȘU, Ioan Transilvania de Nord-Est. 1944-1952 - Țurlea Petre 314-315 română
2007 Angvstia, 11, seria istorie-socologie NEGULESCU, Elisabeta Românii din sud-estul Transilvaniei în documentele Ocîrmuirii Saac 27- română
2007 Angvstia, 11, seria istorie-socologie RANCA, Ioan Opoziția autorităților guvernamentale și locale ungurești din Transilvania, față de o adunare națională a românilor în anii 1790-1791 31- română
2007 Angvstia, 11, seria istorie-socologie SPÎNU, Alin Presa minoritară din Transilvania (1919-1934) 133- română
2007 Angvstia, 11, seria istorie-socologie NEGREA, Romeo Activitatea Asociațiunii Transilvane pentru Cultura și Literatura Poporului Român în județul Treiscaune în anul 1939 249- română
2007 Angvstia, 11, seria istorie-socologie DUȚĂ, Alexandru Date preliminare despre refugiați din Transilvania de Nord stabiliți în sud-estul României în anii 1940-1944 269- română
2009 Angvstia, 13, seria istorie HANGU, Ana Bucur Ioan - un caz de spionaj la Tg. Mureș în timpul revoluției de la 1848-1849 din Transilvania 63-66 română
2009 Angvstia, 13, seria istorie RANGA, Ioan O radiografie diplomatică franceză a stărilor quasi revoluționare din Ungaria și Transilvania anterioară revoluției de la 1848-1849 77-80 română
2009 Angvstia, 13, seria istorie POP, Emil Structuri de siguranță, ordine publică și apărare în vara și toamna anului 1940, sub impactul cedării părții de nord-vest a României 205-210 română
2009 Angvstia, 13, seria istorie SPÎNU, Alin Suferințele bisericilor naționale din Transilvania de sud-est în timpul ocupației horthyste (septembrie 1940 - septembrie 1944) 215-220 română
2009 Angvstia, 13, seria istorie DUȚĂ, Alexandru Documente de la D.J.A.N. Galați despre refugiații din Transilvania de Nord stabiliți în anii 1940-1944 în județele Covurlui și Tecuci 221-224 română
2009 Angvstia, 13, seria istorie BĂLAN, Ion Începuturile procesului de colectivizare în sud-estul Transilvaniei (1949) 275-285 română
2009 Angvstia, 13, seria istorie BANU, Florin Cîteva considerații cu privire la rețeaua informativă a Securității din sud-estul Transilvaniei (sfîrșitul anilor '50 - începutul anilor '60) 293-303 română
2009 Angvstia, 13, seria istorie BROANĂR ERICH, Mihail Mitropoliți ai Ardealului. Nicolae Colan. Biobibliografie 345-345 română
2010 Angvstia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală BROWN, A., BRUNNING, Richard, BUZEA, Dan, CAVRUC, Valeriu, HARDING, Anthony, KOVACS, Adela, MARINESCU, Geirge, WAZNY, Tomasz Cercetări privind exploatarea sării în nord-estul Transilvaniei (2006-2010). Raport preliminar 165-245 română
2010 Angvstia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală MAXIM, Zoia, VOICA, Cezara Rezultatele analizelor izotopice ale unor fragmrnte ceramice Neo-Eneolitice din Transilvania 437-444 română
2011 Angvstia, 15, seria istorie-socologie VASILE, Valentin Stațiunile balneoclimaterice din sud-estul Transilvaniei în sinteze informative ale Securității (1951) 177-184 română
2012 Angvstia, 16, seria istorie-socologie NEAMȚU, Gelu Distrugerea documentelor românilor ardeleni pentru a-i elimina din istorie 33-38 română
2012 Angvstia, 16, seria istorie-socologie TUTULA, Vasile-Claudiu Revoluția de la 1848-1849 în sud-estul Transilvaniei 53-60 română
2012 Angvstia, 16, seria istorie-socologie TUDOR, Vasile Prezența aviației române în sud-estul Transilvaniei, în anii 1816-1917 185-190 română
2012 Angvstia, 16, seria istorie-socologie BOJAN, Ioan Bătălia pentru Ardeal. Preliminariile politico-diplomatice ale Dictatului de la Viena 229-234 română
2012 Angvstia, 16, seria istorie-socologie SABĂU-POP, Ioan Problematica - istorică și juridică - restituirii marilor proprietăți imobiliare și a celor reclamate de cultele religioase în Transilvania 273-282 română
2014 Angvstia, 17 LAZAROVICI, Gheorghe Cu privire la sistemele de fortificații din Transilvania și Banat din perioada neoliticului și a Epocii cuprului (Gornea, Parța, Iclod, Fundătura) Partea I: fortificațiile neolitice 11-66 română
2009 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXIV-XXXV-XXXVI, seria 2007-2008-2009 COVA, Ioana Textile traditionale din Transilvania. Tehnologie și estetică 489-490 română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie DELEANU, V. Schimbări în structura și utilizarea mijloacelor de transport populare în sudul Transilvaniei în sec. XX 163- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie GANGOLEA, Cornelia Cîteva considerații socio-etnografice privind vecinătățile în satele din sudul Transilvaniei 169- română
2010 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVII NUCULICĂ, Bogdan Descoperiri de bronzuri din nordul Transilvaniei (I). Colecția Ferenc Floth - Kacso Carol 337-338 română
2011 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVIII NICULICĂ, Bogdan Pages from prehistoric Transylvania. Bronze Age - Rotea Mihai 199-201 engleză
2013 Anuarul Muzeului Bucovinei, XL DIACONESCU, Dragoș, LUCA SABIN, Adrian, SUCIU, Cosmin Cîteva considerații despre legăturile zonei transilvănene cu cea nord-est ungară la granița cronologică dintre neoliticul timpuriu și cel dezvoltat .9-22 engleză
1958 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1957-1958 PASCU, Viorica Considerații asupra evoluției portului popular din Transilvania 251-277 română
1958 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1957-1958 TREIBER-NETOLICZKA, Luise "Ewersthimt" și "Krtel". Contribuții la istoria portului săsesc din Transilvania 279-294 română
1958 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1957-1958 VAMSZER, Geza Date etnografice cu privire la bîrloagele și pivnițele din Transilvania locuiter la începutul sec. XX-lea 303-309 română
1963 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1959-1961 NICOLA, Ion Constructorii amatori de instrumente muzicale din Transilvania 349-396 română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 BÎRLEA, Ovidiu Colindatul în Transilvania 247- română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 MARKEL, Hanni Cu privire la angheta lui V. Mannhardt (1865). Răspunsurile de la sași din Ardeal 411- română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 Contribuția muzeelor etnografice transilvănene la cunoașterea și valorificarea patrimoniului cultural popular în opera de instruire și educație socialistă 69-82 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 TOȘA, Ioan Probleme de evoluție planimetrică a bisericilor de lemn din Transilvania 227-253 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 MUREȘANU, Pompei Contribuții la studiul unor probleme legate de semnificația aurăritului în Transilvania 347-357 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 GHERMAN, Traian Răspîntii în evoluția obiceiurilor agrare la românii din Transilvania în prima jumatate a veacului al XX-lea 427-434 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 SOFRONI, Rodica Atitudinea antihabsburgică a maselor românești transilvănene, reflectată în cîntecele de cătănie și de război 611-622 română
1975 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VII, seria 1974-1975 OȘIANU, Romulus Mărturii de interes etnografic cuprinse în documentele istorice transilvănene 85-104 română
1975 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VII, seria 1974-1975 TOȘA, Ioan Contribuții etnografice la studiul sistemelor de agricultură transilvăneană 105-120 română
1975 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VII, seria 1974-1975 IRIMIEȘ, Dumitru Contribuții privind studiul tipurilor de punți și poduri de lemn din Transiklvania 137-159 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX DUNĂRE, Nicolae Caracterele portului tradițional românesc, unguresc și săsesc în Transilvania la răscrucea secolelor XVII-XVIII 217-227 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX PAVELESCU, Gheorghe "Boul înstruțat". Un vechi obicei agrar din Transilvania 281-288 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX OȘIANU, Romulus Date etnografice despre românii transilvăneni în opera lui John Paget 421-426 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X OȘIANU, Romulus Cîteva probleme referitoare la cultivarea pomilor fructiferi în Transilvania 109-123 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X BRATU, Delia Contribuții la studiul industriei casnice textile transilvănene 211-254 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X BOCȘE, Maria Mutații contemporane privind funcțiile și semnificațiile portului popular transilvăvean 261-277 română
1997 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1922-1997 GOȚIA, Ioan Considerații privind dinamica influențelor extracomunitare în portul țărănesc nord-transilvănean 203-210 română
1997 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1922-1997 BODIU, Aurel Simboluri solare în colinda românească din Transilvania 211-228 română
1998 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei GOȚIA, Ioan Aspecte sociale în păstoritul local-agricol din Nordul Transilvaniei 279-322 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 GOȚIA, Ioan Aspecte sociale în păstoritul local-agricol din Nordul Transilvaniei (II) 47-66 română
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei GOȚIA, Ioan Aspecte sociale în păstoritul local-agricol din Nordul Transilvaniei (III): elemente de comportament asociativ rural 117-130 română
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MICU, Cristian Aspecte privind căucele din Transilvania 131-144 română
2000 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUREȘAN, Mihaela Argumente istorice ale practicării unei străvechi ocupații în Transilvania: sărăritul 145-148 română
2001 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BODIU, Aurel "Lenore" în Transilvania 341-348 română
2002 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MAIER, Radu Cercetarea așezărilor și arhitecturii țărănești din mai multe zone etnografice ale Transilvaniei 231-261 română
2002 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei GOȚIA, Ioan Modalități de organizare a fertilității cu staul mobil în satele din Nordul Transilvaniei, după 1900 655-676 română
2003 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BLAGA, Iuliana Obiceiurile de muncă din Transilvania, reflectare a unității obiceiurilor populare 257-269 română
2004 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MICU, Cristian Ploștile de lemn din Transilvania 251-260 română
2004 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BUCȘE, Maria La Pentecote dans les rites traditionnels de Transylvanie 291-304 franceză
2005 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei GOȚIA, Ioan Strategii de utilizare a patrimoniului funciar comunitar și individual în 86 de sate din Nordul Transilvaniei (perioada anilor 1890-1960) 87-108 română
2005 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei ROȘCA, Teodora Icoana pe sticlă din Transilvania în context european 119-136 română
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei WITTENBERGER, Mihai Comportamentul funerar la cultura Noua din Transilvania 305-312 română
2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUNTEANU, Simona, TOȘA, Ioan Obiceiuri de înmormîntare la românii ardeleni. 1817 - Popp V. 327-333 română
2007 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUNTEANU, Simona Cultura tradițională din Transilvania - sec. XVIII-XX - Cuvînt înainte .9-13 română
2007 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei FULGA, Ligia Cultura tradițională din Transilvania - sec. XVIII-XX - Mesajul Muzeului de Etnografie Brașov 14-14 română
2007 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei Locul Muzeului Etnografic al Transilvaniei în istoria muzeografiei din România 15-20 română
2007 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei GOȚIA, Ioan Calitățile pastorale ale spațiului în optica tradițională a țăranilor nord-transilvăneni 211-219 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei GOȚIA, Ioan Geneza sectoarelor economice sătești și regimul juridic al pămîntului în satele din nord-vestul Transilvaniei (sec. al XIII-lea-anul 1850) 110-124 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei TOTSZEGI, Tekla Ritul și reprezentarea sărbătorii Vinerea Mare într-o comunitate protestantă din Transilvania 125-132 română
2009 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-2009 TIȘE, Alin Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei - Cuvînt înainte .9-9 română
2009 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-2009 MUNTEANU, Simona Simpozion aniversar 1929-2009, Parcul Etnografic Național "Romulus Vuia", 11-12 iunie 2009 .11-18 română
2009 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-2009 GOȚIA, Ioan Imaginea păstoritului de oi în mentalul colectiv german și transilvănean 210-220 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei GODEA, Ioan "Revoluția" arhitecturii satului în secolul al XVIII-lea în Transilvania. Primele inițiative de urbanism din România 39-81 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei GOȚIA, Ioan Instrumentar pastoral tradițional utilizat în nord-vestul Transilvaniei 95-122 română
2012 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MAXIM, Zoia Despre cîteva "sate" și cetăți" neolitice transilvane 301-314 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 MITRIC, Olimpia Carte românească veche tipărită în Transilvania aflată în colecțiile județului Suceava 253-257 română
1993 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XX PINTESCU, Florin Mihai Viteazul și românii din Transilvania - aspecte sociale 95-101 română
1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXI PINTESCU, Florin Mihai Viteazul și protestantismul în Transilvania 148-158 română
2000 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXIV-XXV, seria 1997-1998 NICULICĂ, Bogdan Perioada timpurie și începutul celei mijlocii a epocii bronzului în sud-estul Transilvaniei - Szekely Z. 483-484 română
2000 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXIV-XXV, seria 1997-1998 NICULICĂ, Bogdan Fortifications de refuge et etablissements fortifies du premier age du fer en Transilvanie - Vasiliev V. 487-487 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie NUSSBACHER, Gernot Consumul de hîrtie al cancelariei principelui Transilvaniei în a doua jumătate a secolului al XVI-lea 371-378 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie MÎRZA, Iacob Orizont livresc iluminist în biblioteci românești din Transilvania (mijlocul secolului al XVIII-lea - primele decenii ale secolului al XIX-lea) 447-464 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie CHIOREAN, Ioan, SZABO, Nicolae Considerații privind formarea și evoluția structurii profesionale a intelectualității economice rurakle din Transilvania între anii 1700-1848 465-475 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie ȘTIRBAN, Sofia Cîteva precizări de datare, localizare și atribuire a unui codice transilvănean din secolul al XVIII.lea obșinute prin tehnici de laborator 627-634 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie ROTEA, Mihai Penetrația culturii Otomani în Transilvania. Între realitate și himeră 39-57 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie CIUGUDEAN, Horia Perioada Hallstatt A în centrul Transilvaniei 59-73 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie MIRCEA, Gabriela Obținerea domeniului Blaj de către greco-catolicii români transilvani și diploma fundațională din 21 august 1738 313-322 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie DĂNILĂ, Gabriela Iuliu Coroianu în viața publică românească transilvăneană de la sfărșitul secolului al XIX-lea 401-406 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie MIRCEA, Gabriela Studii de istorie a Transilvaniei 555-557 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie CIUGUDEAN, Horia The Later Eneolithic/Early Brinze Age tumulus-burials in Central and South-Western Transilvania (I) 13-32 engleză
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie EDROIU, Nicolae Posesiunile lui Mihai Viteazul în Transilvania 295-313 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie DUMITRAN, Ana Instituția protopopiatului în biserica românească din Transilvania în secolul al XVII-lea 315-326 română
1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie CIUGUDEAN, Horia The later eneolithic/Early Brinze Age tumulus-burials in Central and South-Western Transilvania (II) 43-47 engleză
1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie MIRCEA, Gabriela, POPA, Liliana Despre unele aspecte necunoscute al colaborării culturale, artistice și meșteșugărești interconfesionale românești transilvane (1806-1908) 411-423 română
1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie GIURA, Lucian Începuturile exploatării gazelor naturale din Transilvania 513-528 română
1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie MÎRZA, Iacob Carte și societate în Nord-Vestul Transilvaniei - Radosav Doru 714-715 română
1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie STANCIU, Laura Geneza identității naționale la românii ardeleni - Mitu Sorin 715-716 română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, Analele Muzeului Județean Argeș - Pitești, seria istorie LUCA, Cristian Prima etapă a participării Transilvaniei la războiul de treizeci de ani în lumina unor documente venețiene inedite Arheologie, istorie medie 177-185 română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria istorie CONSTANTINESCU, Eugenia, CONSTANTINESCU, Grigore Ardealul în "Memorialul de călătorie" al lui Dinicu Golescu Istoria Culturii, Muzeografie 449- română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria Istorie DRAGOTĂ, Gheorghe Castrele romane de pe linia Oltului făgărășan Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 89-95 română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria Istorie ȘERBAN, Constantin Ecoul european al morții lui Mihai Viteazul Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 211-217 română
2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria istorie CONSTANTINESCU, Paul, MOTREANU, Valentin Septembrie-Decembrie 1940, luni de teroare pentru biserica românească din Transilvania 525-529 română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria istorie CRISTACHE-PANAIT, Ioana Zugravi argeșeni în Transilvania Istorie antică şi medie 401-422 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie SPÎNU, Daniel Misterioasele descoperiri de monede și podoabe de aur dacice din secolul al XVI-lea. Contribuție la istoricul descoperirilor dacice din Munții Orăștiei Arheologie, istorie antică 77-89 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria istorie PALADE, Lucian Relațiile Drăculeștilor cu Transilvania și Ungaria în vecul al XV-lea Istorie medievală 199-205 română
2007 Argesis - Studii și Comunicări, XVI, seria istorie ROMAN, Toma-Costin Aspecte din activitatea vamală a Sibiului medieval. Registrul Vigesimal din anii 1536-1570 Istorie medievală 141-158 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie STANCIU, Cezar În spatele ușilor închise. Dispute româno-maghiare în anii 1957-1961 Istorie Modernă şi Contemporană 305-319 română
2014 Argesis - Studii și Comunicări, XXIII, seria istorie SOLCAN, Șarlota Imaginea lui Constantin Brâncoveanu în cronicile transilvănene maghiare și săsești din secolul al XVIII-lea Istorie medievală 107-118 română
1996 Arheologia Medievală, I SIMINA, Nicolae Căldări de lut din Transilvania și Crișana cu însemne pe buză 55-67 română
1996 Arheologia Medievală, I RUSU, Adrian Cahle din Transilvania (II) 125-153 română
1996 Arheologia Medievală, I SALONTAI SANDA, Mihaela Considerații privind identificarea amplasamentului unor mănăstiri dominicane din Transilvania 187-193 română
1998 Arheologia Medievală, II RUSU ADRIAN, Andrei Arheologia cetăților medievale ale Transilvaniei .5- română
2000 Arheologia Medievală, III SZOCS PETER, Levente Probleme privind datarea și cronologia ceramicii din secolele XV-XVI din Transilvania .5- română
2000 Arheologia Medievală, III RUSU ADRIAN, Andrei Spada și sabia medievală în Transilvania și Banat (secolele IX-XIV) 301- română
2002 Arheologia Medievală, IV RUSU ADRIAN, Andrei Erdely kozepkori harangjai es bronz keresztelomedecei - Benko Elek 239- română
2005 Arheologia Medievală, V GRUIA ANA, Maria Cahle din Transilvania și Banat de la începuturi pînă la 1700 - Marcu-Istrate D 212- română
2007 Arheologia Medievală, VI KOPECZNY, Zsuzsanna Ferecături de cărți medievale în descoperirile arheologice din Transilvania 141-166 română
2007 Arheologia Medievală, VI NYARADI, Zsolt Podele de cărămizi din Transilvania 181-194 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Arhitectura de lemn din Transilvania - Cuvînt înainte .7-12 română
1977 Banatica, 4 RUSU, Mircea Transilvania și Banatul în secolele VI-IX 169- română
1979 Banatica, 5 NEAMȚU, Gelu Ideea dacoromaniei simbol al luptei pentru unitatea națională în timpul revoluției de la 1848-1849 din Transilvania 359- română
1979 Banatica, 5 SĂCĂRIN, Caius Epoca bronzului în nord-vestul Transilvaniei (cultura pretracică și tracică) 575- română
1981 Banatica, 6 MÎNDRUȚ, Stelian "Drapelul" din Lugoj și cenzura în Transilvania primului război mondial 303- română
1991 Banatica, 11 MEIER-ARENDT, Walter Zu tells und tellartigen siedlungen im spatneolithikum ost- Ungarns, Siebenburgens und des Banat: Uberlegungen zu entstehung und funktion 77-85 germană
1993 Banatica, 12-II FENEȘAN, Costin Viața cotidiană la hotarul osmano-transilvănean în secolul al XVII-lea - Cîteva documente inedite 75-88 română
1995 Banatica, 13-II GRAF, Rudolf Daten uber den Siebenburgischen und Banatischen Birgbau bis Borns Zeitten 57-70 germană
2005 Banatica, 17 STIEGER, Simona Publicistica feministă transilvăneană în secolul al XIX-lea 455-480 română
2008 Banatica, 18 ȚEICU, Dumitru Masoneria în transilvania. Repere Istorice - Sălăgean T., Eppel M. 511-513 română
2009 Banatica, 19 SZEGEDI, Edit Comemorarea sfinților în Transilvania protestantă (sec. XVI-XVIII) 95-115 română
2011 Banatica, 21 SZEGEDI, Edit Kein adiaphoron? Sprache und bekenntnis im nachreformatorischen Siebenburgen 73-87 germană
2012 Banatica, 22 ARDELEAN, Florin Seimeni în slijba principilor Transilvaniei în a doua jumătate a socolului XVII 119-134 română
2012 Banatica, 22 KOCH-TUFIȘ OVIDIU, Marinel Die allgemeinen grundzuge der landwirtschaflichen politik der habsburger in Siebenburgen (1688-1790) 135-152 germană
2013 Banatica, 23 CRÎNGACI ȚIPLIC, Maria Arheologia reședințelor nobiliare în Transilvania: reședințele elitei săsești (secolul al XII-lea și prima jumătate a secolului al XIII-lea). Studiu preliminar 347-370 română
2007 Biblioteca Brukenthal , IX MUNTEANU, Claudiu Informații referitoare la două tezaure monetare medievale timpurii descoperite în Transilvania 183-186 română
2009 Biblioteca Brukenthal , XXXIX SIBIANU, Victor Tezaurarea monedei antice în colțul sud-estic al Transilvaniei 87-127 română
2004 Biblioteca Musei Napocensis, XXI DEMBISKI, Gunther Antike fundmunze aus siebenburgen in der sammlung des Wiener munzkabinetts 449-469 germană
2004 Biblioteca Musei Napocensis, XXI CSCHWANTLER, Kurt Bronzestatuetten aus Siebenburgen in der antikensammlung des kunsthistorischen museums in vien 542-553 germană
2005 Biblioteca Musei Napocensis, XXIII DORNER, Anton Statutul juridic al Transilvaniei în timpul principelui Bocskai .11-18 română
2005 Biblioteca Musei Napocensis, XXIII CĂLIAN, Livia Personalități transilvane din epoca lui Ștefan Bocskai în medalistică 118-130 română
2005 Biblioteca Musei Napocensis, XXIII PAP, Francisc Despre circulația monetaqră în Transilvania la sfîrșitul secolului al XVI-lea și începutul secolului al XVII-lea 131-139 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII CONSTANTINESCU, Bogdan Analizele nucleare ale unor obsidiane din Transilvania 129-132 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII BINDEA, Diana Analiza resurselor alimentare animaliere în cultura Starcevo-Criș din Transilvania 197-214 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII LAZAROVICI, Gheorghe, POPA, D. Despre analizele unor surse și obiecte de cupru din Transilvania 256-257 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII BALINT, S., LAZAROVICI, Gheorghe, TOPAN, Gheorghe Analize metalografice ale unor piese de cupru din Transilvania 257-257 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII GHERGARI, Lucreția, HORCK, V., IONESCU, Corina, PRECUP, C., SIMION, V. Studiu comparativ asupra unor fragmente ceramice aparținătoare epocii brinzului din Transilvania 263-263 română
2001 Bibliotheca Marmatia, 1 CAVRUC, Valeriu Some references to the cultural situation in Southeast Transylvania in the Middle and Late Bronze Age 45-82 engleză
2003 Bibliotheca Marmatia, 2 DAVID, Wolfgang Siebenburgen, Maramureș und Bayern - ein beitag zu bronzezeitlichen fernkontakten 119-149 germană
1973 Biharea, 1973 BOCȘE, Maria Arta cojocăritului în Valea superioară a Crișului Negru I. Etnografie 7-26 română
1973 Biharea, 1973 GODEA, Ioan Scaunele țărănești din Bihor I. Etnografie 27-60 română
1973 Biharea, 1973 GRIGORESCU, Elena Podoabe anexe în portul femeiesc din depresiunea Beiușului I. Etnografie 61-76 română
1973 Biharea, 1973 MOZES, Tereza Tipologia portului popular din Țara Crișurilor I. Etnografie 77-92 română
1973 Biharea, 1973 SASU, E. Ioan Lăpoșan - zugravul bisericilor de la Păușa, Borșa și Homorog (jud. Bihor) I. Etnografie 93-138 română
1973 Biharea, 1973 AVRAM, Alerxandru Fortificații medievale din Crișana II. Artă 191-223 română
1973 Biharea, 1973 CRIȘAN, Gabriela Un monument de artă medievală - biserica din Remetea II. Artă 227-239 română
1973 Biharea, 1973 RUS, Aurel O statuie în stil baroc. Sfântul Ioan de Nepomuk la Muzeul de Artă din Cluj II. Artă 241-248 română
1974 Biharea, 1974 GODEA, Ioan, MAXIM, V. Considerații istorice și demografice privind tipologia așezărilor rurale din nord-vestul României I. Etnografie 7-43 română
1974 Biharea, 1974 MAXIM, V., MUDURA, Gheorghe Valorificări etnografice din fonduri arhivistice I. Etnografie 45-82 română
1974 Biharea, 1974 TOTH, Susana Tîrgurile din Oradea (I) Considerații preliminare privind istoricul taxelor vamale la tîrgurile din Oradea I. Etnografie 83-107 română
1974 Biharea, 1974 FAUR, Viorel Din istoricul preocupărilor etnografice și folcloristice referitoare la așezările din Depresiunea Beiușului (1816-1918) I. Etnografie 107-118 română
1974 Biharea, 1974 GODEA, Ioan Tipologia planimetrică a bisericilor de lemn din nord-vestul României I. Etnografie 127-147 română
1974 Biharea, 1974 GRIGORESCU, Elena, ROȘU, Letiția Valorificarea patrimoniului secției de etnografie a Muzeului Țării Crișurilor prin expoziții III. Muzeografie 301-303 română
1974 Biharea, 1974 ENACHE, S. Sculptura gotică din Transilvania - Arion Gh. IV. Note şi recenzii 321-322 română
1974 Biharea, 1974 FAUR, Viorel Monumente de athitectură populară din nord-vestul României Vol II - Godea I. IV. Note şi recenzii 323-325 română
1975 Biharea, 1975 ȘARBA, Ioan Permanențe autohtone în denominația bihoreană I. Etnografie 7-30 română
1975 Biharea, 1975 MOZES, Tereza Portul popular al slovacilor din nord-vestul României (județele Bihor și Sălaj) I. Etnografie 57-76 română
1975 Biharea, 1975 COLȚEA, Dumitru, CUCEU, Maria Nume topice culese din cîteva sate din Depresiunea Șoimi-Tinca I. Etnografie 85-90 română
1975 Biharea, 1975 GODEA, Ioan Folclor muzical din Bihor - Mîrza T. IV. Note şi recenzii 171-172 română
1975 Biharea, 1975 GODEA, Ioan Portul popular din bazinul Crișului Alb - Mozes Tereza IV. Note şi recenzii 173-174 română
1975 Biharea, 1975 CHIRIAC, Aurel Icoane din Maramureș - Porumb Marius IV. Note şi recenzii 175-176 română
1976 Biharea, 1976 POPOVICI, Ioan Manufacturile de fier de la Pocioveliște și Drăgănești din Comitatul Bihor (1738-1751) I. Etnografie 75-124 română (şi un rezumat în engleză)
1976 Biharea, 1976 TOTH, Susana Tîrgurile din Oradea (II) I. Etnografie 125-160 română
1976 Biharea, 1976 LĂPTOIU, Negoiță Înființarea Școlii de arte frumoase din Cluj II. Artă 223-228 română
1976 Biharea, 1976 CHIRIAC, Aurel Caracteristici ale culturii populare din Bihor - Godea Ioan V. Recenzii 317-318 română
1977 Biharea, 1977 IRIMIE, Cornel, NECULA, Marcela Influențe și împrumuturi reciproce în arta populară românească și săsească I. Etnografie 131-139 română
1977 Biharea, 1977 ILEA, Ana Documente medievale despre morile de scînduri din Țara Crișurilor I. Etnografie 141-156 română
1977 Biharea, 1977 ȘARBA, Ioan Considerații asupra legendelor bihorene I. Etnografie 197-203 română
1977 Biharea, 1977 PARASCA, Crăciun "Oprirea trecerii" în ceremonialului nupțial din subzona folclorică Beiuș-Vașcău I. Etnografie 205-212 română
1977 Biharea, 1977 ȚOCA, Mircea Artitectura barocă clujeană II. Artă 215-238 română
1978 Biharea, 1978 DUNĂRE, Nicolae Țara Crișurilor în contextului fondului principal etnocultural românesc I. Etnografie 87-104 română
1978 Biharea, 1978 TOTH, Susana Tîrgurile din Oradea (III) Aspecte etno-demografice ale tîrgurilor orădene I. Etnografie 105-148 română
1978 Biharea, 1978 COLȚEA, Dumitru Contribuții la monografia etnografică a satului Cărăsău I. Etnografie 149-238 română
1978 Biharea, 1978 PARASCA, Crăciun Ritual și ceremonial în nunta din subzona etno-folclorică Marghita (Bihor) I. Etnografie 253-259 română
1978 Biharea, 1978 HÎRCA, Rodica Două sculpturi medievale în colecția secției de istorie a Muzeului Țării Crișurilor II. Artă 273-282 română
1978 Biharea, 1978 COSTEA, Constantin Situația actuală a jocului popular în zona Oradea IV. Note şi recenzii 322-325 română
1978 Biharea, 1978 ȘTEFĂNESCU, Barbu Feronerie populară din Bihor - Chiriac A. IV. Note şi recenzii 327-329 română
1980 Biharea, 1979-1980 COLȚEA, Dumitru, CUCEU, Maria Terminologia agricolă din bazinul mijlociu al Crișului Negru I. Etnografie 47-54 română
1980 Biharea, 1979-1980 COVACI, Veronica Informații documentare despre vărăritul din Bihor în secolele XVIII și XIX I. Etnografie 55-80 română
1980 Biharea, 1979-1980 ILEA, Ana Din istoria pădurilor bihorene pînă la mijlocul secolului al XIX-lea I. Etnografie 81-104 română
1980 Biharea, 1979-1980 COSTIN, Florian Complexul de industrie casnică țărănească de la Bulz (județul Bihor) I. Etnografie 203-210 română
1980 Biharea, 1979-1980 CHIRIAC, Aurel Transportul și desfacerea produselor provenite din satele cu meșteșugari specializați în olărit și fierărit din Depresiunea Beiușului I. Etnografie 211-240 română
1980 Biharea, 1979-1980 BRADU, Ion, MIHAI, Nicolae Preliminarii la folcloristica bihoreană I. Etnografie 261-282 română
1980 Biharea, 1979-1980 COSTEA, Constantin Dansul popular în zona Vașcoului (jud. Bihor) I. Etnografie 283-287 română
1980 Biharea, 1979-1980 DUMITRAȘCU, Sever Considerații privind cercetarea științifică cu specific patrimonial la Muzeul Țării Crișurilor III. Muzeologie - Conservare 345-349 română
1980 Biharea, 1979-1980 GORUN, Gheorghe Piese etnografice din zona Beiuș - Vașcău IV. Note şi recenzii 447-448 română
1981 Biharea, 1981 COVACI, Veronica, ȘTEFĂNESCU, Barbu Cîteva aspecte ale tehnologiei cultivării porumbului într-un document din 1840 I. Etnografie 39-52 română
1981 Biharea, 1981 CHIRIAC, Aurel Arhitectura tradițională din Bihor. Materia primă I. Etnografie 63-89 română
1981 Biharea, 1981 GODEA, Ioan Arhitectura locuinței tradiționale și a anexelor gospodărești din Țara Crișurilor. Privire generală I. Etnografie 91-106 română
1981 Biharea, 1981 TOTH, Susana Ceramica de Ineu în colecția Muzeului Țării Crișurilor I. Etnografie 115-159 română
1981 Biharea, 1981 COSTIN, Florian Considerații cu privire la diferențierile subzonale ale sumanelor din bazinul superior al Crișului Negru I. Etnografie 161-171 română
1981 Biharea, 1981 COLȚEA, Dumitru Funcția socială a fîntînilor publice în viața satului Cărăsău I. Etnografie 173-182 română
1981 Biharea, 1981 PARASCA, Crăciun Motivul cununii în obiceiurile populare bihorene I. Etnografie 183-192 română
1981 Biharea, 1981 MUDURA, Gheorghe Sigiliile localităților bihorene - izvoare etnografice II. Valorificări etnografice din arhive 195-209 română
1981 Biharea, 1981 ȘTEFĂNESCU, Barbu Zona etnografică Beiuș - Godea I. V. Note şi recenzii 267-269 română
1982 Biharea, 1982 BORCEA, Liviu Informații cu caracter etnografic într-o descriere a Bihorului de la începutul secolului al XVIII-lea I. Etnografie 51-57 română
1982 Biharea, 1982 GOINA, Florica Elemente de păstorit tradițional în Padiș I. Etnografie 83-87 română
1982 Biharea, 1982 COVACI, Veronica Din trecutul sericiculturii în Bihor I. Etnografie 89-96 română, germană
1982 Biharea, 1982 COLȚEA, Dumitru Termeni tehnici folosiți în denumirile părților componente ale construcțiilor țărănești de lemn din bazinul mijlociu al Crișului Negru I. Etnografie 97-108 română
1982 Biharea, 1982 CHIRIAC, Aurel Considerații istorice privind apariția satelor cu meșteșugari specializați din Bihor I. Etnografie 109-126 română
1982 Biharea, 1982 MOZES, Tereza Considerații privind istoricului olăritului din Oradea I. Etnografie 127-155 română
1982 Biharea, 1982 ȘTEFĂNESCU, Barbu Fîntîni cu bazin de acumulare a apei din precipitații în Bihor I. Etnografie 157-197 română
1982 Biharea, 1982 SIMU, Constanța Țara Crișurilor în mărturiile călătorilor străini despre țările române I. Etnografie 199-208 română
1982 Biharea, 1982 MUDURA, Gheorghe Sigiliile localităților bihorene - izvoare etnografice II. Valorificări etnografice din arhive 219-227 română
1982 Biharea, 1982 FAUR, Viorel, ȘTEFĂNESCU, Barbu Un important document despre realitățile etno-folclorice bihorene de la sfîrșitul secolului al XIX-lea II. Valorificări etnografice din arhive 229-266 română
1982 Biharea, 1982 ROȘU, Aurel Contribuții la cunoașterea vieții cultural-artistice din Oradea în perioada interbelică III. Artă 327-334 română
1991 Biharea, 1991 CHIRIAC, Aurel Păstoritul transhumant în Cîmpia de Vest în lumina documentelor de arhivă (sec. XVIII-XIX) I. Etnografie 29-37 română
1991 Biharea, 1991 BOCȘE, Maria Coordonate ale cercetării etnoiatriei veterinare în Transilvania I. Etnografie 49-64 română
1991 Biharea, 1991 COVACI, Veronica, ILEA, Ana Creșterea animalelor în Bihor reflectată în conscrisurile domeniului Beiuș și al capitlului de Oradea la 1721 și 1722 I. Etnografie 65-73 română
1991 Biharea, 1991 ȘTEFĂNESCU, Barbu Aspecte ale evoluției tehnicii agricole la Drăguș în secolul al XX-lea I. Etnografie 75-81 română
1991 Biharea, 1991 VARGA, Gyula A nepi allattartas kutatasanak fobb kerdesei magyarorszagon I. Etnografie 83-90 maghiară
1992-1993 Biharea, 1992-1993 SZABO, Alice Considerații privind istoricului sticlăritului în Bihor (I) I. Etnografie 65-76 română
1992-1993 Biharea, 1992-1993 PĂDUREANU, Dominuț Considerații privind plutăritul pe Arieș între secolele XV-XX I. Etnografie 95-109 română
1994 Biharea, 1994 ILIEȘ, Alexandru Harta etnică a județului Bihor, conform recensămîntului din 1992 I. Etnografie 21-26 română
1994 Biharea, 1994 GOȚIA, Ioan Etape ale procesului de integrare spațială păstorit-cultivarea plantelor în satele cu păstorit local-agricol din Nordul Transilvaniei. Implicații tipologice I. Etnografie 43-69 română
1994 Biharea, 1994 BUCȘE, Maria Tradiții ale extracției aurifere în Bihor - argumente de străveche civilizație românească I. Etnografie 71-86 română
1994 Biharea, 1994 GOMAN, Ioan Modalități de comunicare interumană în satul tradițional bihorean I. Etnografie 87-107 română
1994 Biharea, 1994 BALA, Simona "Lioara" I. Etnografie 137-141 română
1994 Biharea, 1994 TODINCĂ, Vasile Folclor din Pădurenii Hunedoarei I. Etnografie 143-148 română
1994 Biharea, 1994 TAMAS, Alice Arta sticlăritului în Bihor. Studiu asupra stilisticii produselor de sticlă de la huta din Beliu II. Artă 187-198 română
1994 Biharea, 1994 TODINCĂ, Vasile Tehnica agricolă și ritm de muncă (sec. al XVIII-lea și începutul sec. al XIX-lea) - Ștefănescu Barbu IV. Recenzii 243-345 română
1994 Biharea, 1994 ȘTEFĂNESCU, Barbu Muzeul Etnografic Brașov. Ghid IV. Recenzii 246-247 română
1995-1996 Biharea, 1995-1996 LĂPTOIU, Negoiță Statutul european al centrului artistic Baia Mare II. Artă 131-139 română
1995-1996 Biharea, 1995-1996 IONESCU, Doina Icoane pe sticlă - creații ale meșterilor zugravi transilvăneni existente în Muzeul din Deva II. Artă 183-195 română
1995-1996 Biharea, 1995-1996 TAMAȘ, Alice Manufactura de sticlă de la Săldăbagiu II. Artă 197-208 română
1997-1998 Biharea, 1997-1998 ȘTEFĂNESCU, Barbu Interferențe ocupaționale în Munții Pădurea Craiului I. Etnografie 9-51 română
1997-1998 Biharea, 1997-1998 BALA, Simona Influența torsului și țesutului asupra unor obiceiuri din Țara Crișurilor I. Etnografie 67-78 română
1997-1998 Biharea, 1997-1998 ARDELEAN, Elisabeta Restaurarea unei veste de catifea și recontituirea ornamentației III. Restaurare 201-206 română
1997-1998 Biharea, 1997-1998 LĂPTOIU, Negoiță Universul rustic transilvan sursă generoasă de inspirație artistică IV. Artă 455-562 română
1999-2000 Biharea, 1999-2000 GOȚIA, Ioan Evoluția portului popular din subzona Valea Barcăului, județul Sălaj I. Etnografie 23-56 română
1999-2000 Biharea, 1999-2000 GOMAN, Ioan Izbuc - un sat bihorean specializat în arderea varului I. Etnografie 93-111 română
1999-2000 Biharea, 1999-2000 APAN, Adrian Informații cu caracter istoric și etnografic privind domeniile nobiliare Diosig-Săcuieni I. Etnografie 157-214 română
1999-2000 Biharea, 1999-2000 HORVATH, Sabina Ritualul de înmormântare și frica față de mort în sate din bazinul hidrografic al Crișului Negru I. Etnografie 215-222 română
1999-2000 Biharea, 1999-2000 CHIRIAC, Iacinta Evoluția interesului pentru colectarea pieselor etnografice în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și prima parte a secolului al XX-lea în Oradea și Bihor (I) II. Muzeografie 263-276 română
2001-2003 Biharea, 2001-2003 APAN, Adrian Monopoluri feudale pe domeniile nobiliare Diosig-Săcuieni I. Etnografie 93-142 română
2001-2003 Biharea, 2001-2003 TAMAS, Alice Arta decorativă din Transilvania în context european III. Artă 257-384 română
2004-2006 Biharea, 2004-2006 ȚĂRĂU, Augustin Armorialul general al sfragisticii rurale din Crișana I. Etnografie 127-236 română
2004-2006 Biharea, 2004-2006 TODINCA, Vasile Crîmpeie de monografie sentimentală a satului Dușești - Țigan Florian VI. Recenzii 376-378 română
2010 Biharea, 2010 CIOMAGA, Raluca Arhitectura bihoreană a secolului al XVIII-lea. Construcții rurale de pe domeniile feudale din Bihor I. Etnografie 23-40 română
2010 Biharea, 2010 CUCEU, Ion Delani - un sat din Țara Beiușului. Studiu monografic IV. Recenzii 207-209 română
2011 Biharea, 2011 CHIFOR, Agata Apoteoza Sf. Nepomuc de Johann Licas Kracker II. Artă 153-162 română
2012 Biharea, 2012 BULZAN, Sorin Judecata cea dreaptă - Mihoc Blaga VI. Recenzii 387-390 română
2015 Biharea, 2015 CIOCOTIȘAN, Maria Flavia Considerații cu privire la cercetarea folclorul românesc din Transilvania în sec. Al XIX-lea I. Etnografie 19-40 română
2016 Biharea, 2016 BALA, Simona Simbol și previziune în obiceiurile de iarnă din Țara Crișurilor I. Etnografie 13-20 română
2017 Biharea, 2017 CIOCOTIȘAN, Maria Flavia Societatea literară ”Petru Maior” și cercetarea folclorului românesc din vestul României I. Etnografie 113-122 română
2017 Biharea, 2017 TODINCA, Vasile Specificitatea cântecului liric din Bihor I. Etnografie 123-142 română
2018 Biharea, 2018 BALA, Simona Reconstituirea activităților gospodărești în satele din Țara Crișurilor I. Etnografie 9-22 română
2009 Bonze Age Communities in the Carpathian Basin, I, seria archaeologica SZEKELY, Zsolt The beginning of Early Bronze Age in South-Eastern Transylvania. Problems of Chronology 39-44 engleză
2013 Bronze Age Crafts and Craftsmen in the Carpatian Basin, VI, seria archaeologica DAVID, Wolfgang Eine mit spiralhakenranken verzierte altbronzezeitliche nackenkammaxt Siebenburgischen typs aus sudwestbohmen. Wo wurden die schaftlochaxte vom typ Apa-Nehoiu Hergestellt? 91-138 germană
2011 Bronze Age Rites and Rituals in the Carpathian Basin , IV, seria archaeologica CIUGUDEAN, Horia Mounds and mountains: burial rituals in Early Bronze Age Transylvania 21-57 engleză
2011 Bronze Age Rites and Rituals in the Carpathian Basin , IV, seria archaeologica BALAZS ALDOR, Casaba, BERECKI, Sandor Discoveries belonging to the Schneckenberg Culture from Șincai, Transylvania 59-76 engleză
2011 Bronze Age Rites and Rituals in the Carpathian Basin , IV, seria archaeologica ROTEA, Mihai, WITTENBERGER, Mihai Aspects of bronze metallurgy in Transylvania 261-267 engleză
2011 Bronze Age Rites and Rituals in the Carpathian Basin , IV, seria archaeologica REZI, Botond Voluntary destruction and fragmentation in Late Bronze Age Hoards from Central Translylvania 303-334 engleză
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 DUDĂU, Oltea Cana cu monede (Haupt.). Un punct de vedere asupra unei presupuse colecții numismatice transilvane de la sfîrșitul secolului XVII 201-214 română
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 TEUCEANU, Radu Un occidental despre Transilvania: Jane Emmily Gerard, The beyond the Forest, 1888 243-250 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 MUNTEANU, Claudiu, SONOC, Alexandru Observații privind cîteva monumente mithraice din Sudul Transilvaniei 155-180 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 VIGH, Bela Toleranță și intoleranță religioasă în Transilvania secolului al XVI-lea 285-296 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 POPESCU PAUL, Ioan Participarea Transilvaniei la războiul de treizeci de ani 297-310 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 ANDRIESCU, Bogdan Cîteva considerații asupra alimentației în Transilvania secolului al XVII-lea 311-318 română
2009 Brukenthal Acta Musei, IV, seria 1 NIȚOI, Anca Coifuri și căști medievale - secolele XIV-XVI - reflectate în pictura de panou din Sudul Transilvaniei 223-233 română
2011 Brukenthal Acta Musei, VI, seria 1 MUNTEANU, Claudiu Several coin finds from Transylvania 113-117 engleză
2011 Brukenthal Acta Musei, VI, seria 1 ANDRIESCU, Bogdan Aspects regarding spending leisure time in the 16th-17 centuries in Transilvania reflected in "Transilvanice" 185-192 engleză
2012 Brukenthal Acta Musei, VII, seria 1 TUDORIE, Anamaria A concise history of researches concerning Starcevo-Criș Culture in Transylvania 29-47 engleză
2012 Brukenthal Acta Musei, VII, seria 1 NIȚU FLORINA, Maria Another early Vinca settlement from Transylvania 49-61 engleză
2012 Brukenthal Acta Musei, VII, seria 1 MUNTEANU, Claudiu Informations regarding several coin hoards unearthed in Transylvania 91-99 engleză
2012 Brukenthal Acta Musei, VII, seria 1 TOMEGEA, George The analysis of the cremation graves of the biritual necropolises of Transylvania (7th and 9th centuries) 101-114 engleză
2012 Brukenthal Acta Musei, VII,