Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 publicație
  • 13 volume
  • 20 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
periodic Archiva Moldaviae
Numere de reviste:16
Basarabia; Bucovina; istorie; Moldova; religie; ROMÂNIA; Transnistria; fond arhivistic; Memorii; Documente; Jurnale; arhivă
volum de carte 2001 1941. Dureroasa fracturare a unei lungi conviețuiri, anul 2001 Transnistria (Regiune); holocaust (Eveniment); rebeliunea legionară (Eveniment); 1941 (An calendaristic); regimul Antonescu (Regim politic); istoria evreilor (ramură a istoriei); Holocaustul în România (fenomen istoric); antisemitism (atitudine); deportări (fenomen); legislaţie antisemită (legi) BENJAMIN, Lya (autor), HÎNCU, Dumitru (autor), KULLER, Hary (autor), ȘERBĂNESCU, Ioan (autor)
volum de periodic 2010 Archiva Moldaviae, II, anul 2010 Basarabia; Bucovina; Chişinău; Moldova; Transnistria; Muzeologie; Republica Sovietică Socialistă Moldovenească; Hâjdău; prut; Principatul Moldovei; ocupaţia sovietică; pompieri; învăţământul teologic ortodox; rebeliunea legionară DOBRINCU, Dorin (redactor șef), ANIȚA, Cristian (redactor), BACUMENCO-PÎRNĂU, Ludmila (redactor), BOSOMITU, Ștefan (redactor), BOTOȘINEANU, Cătălin (redactor), CHIPER, Mihai (redactor), DOBRINCU, Ligia (redactor), MIHALACHE, Cătălina (redactor), MÎRZA, Mihai (redactor)
volum de periodic 2018 Archiva Moldaviae, X, anul 2018 Basarabia; Bucovina; Lascăr Catargiu; Moldova; POLONIA; Transnistria; Veneţia; Revoluţia de la 1848
volum de carte 2003 Date istorice și statistice privind situația evreilor sub guvernare antonesciană (1940-1944), anul 2003 Transnistria (Regiune); deportarea evreilor (Eveniment); Ion Antonescu (conducător); statistică (domeniu); Pogromul de la Iaşi (pogrom); Pogromul de la Dorohoi (pogrom) ROZEN, Marcu (autor)
volum de periodic 1990 Études roumaines et aroumaines - Studii românești și aromânești, anul 1990, Les roumains orientaux. Românii din răsărit Crăciun; Transnistria; Nistru; Bug; Anul Nou; Dniester; Vladivostok; Vancicăuţi; Petre Ştefănucă STAHL, Paul Henri (editor)
volum de carte 2000 Graiuri românești din Basarabia, Transnistria, Nordul Bucovinei și nordul Maramureșului. Texte dialectale și Glosar, anul 2000 Basarabia; Bucovina; Maramureş; Transnistria; grai; asimilare; deznaţionalizare; lingvistica; asimilare lingvistică MARIN, Maria (autor), MĂRGĂRIT, Iulia (autor), NEAGOE, Victorela (autor), PAVEL, Vasile (autor)
volum de carte 1998 Izvoare și mărturii. Evreii din România între anii 1940 - 1944, anul 1998, 1943-1944. Bilanțul tragediei - Renașterea speranței, seria Izvoare și mărturii referitoare la istoria evreilor Transnistria (Regiune); 1943-1944 (perioadă de timp); documente istorice (document); evrei (etnie); Colecţie de documente (colecţie); antisemitism (atitudine); holocaust (fenomen); deportare (fenomen); Holocaustul în România (fenomen); ghetoizare (fenomen); legislaţie antisemită (legi); Evreii din Bucovina (minoritate); evreii din Basarabia (minoritate); evreii din Ardeal (minoritate); lagăr de concentrare (centru de detenţie); ghetou (centru de detenţie) STANCIU, Sergiu (editor), BENJAMIN, Lya (editor), LITTMAN, Paula (editor), MARCUSOHN, Carol (editor), EȘANU, Leon (editor), GLUCK, Eugen (editor), BRĂDĂȚAN, Emilia (editor), BRUMFELD, Ana (editor), FELAN, Ada (editor), VASILIU, Cella (editor), ȘERBĂNESCU, Ion (coordonator), GELLER, Marius (tehnoredactor)
volum de periodic 2007 Occasional Papers, VI, nr. în TOM: 12, anul 2007, Black Sea security dynamics and Euro-Atlantic Alliance BULGARIA; Marea Neagră; ROMÂNIA; Transnistria; TURCIA; UCRAINA ; securitate euroatlantică; Regiunea Extinsă a Mării Negre; Azerbadjan; conflict îngheţat; Caucazul de Sud; proiectul Nabuco; NATO; relaţii internaţionale; Uniunea Europeană; securitate energetică; securitate internaţională; studii de securitate IONESCU, Mihail (coordonator)
volum de periodic 2022 Periscop, XV, nr. în TOM: 3-4, iulie-decembrie, anul 2022 CHINA; ISRAEL; spionaj; terorism; Transnistria; UCRAINA ; Serviciul Special de Informatii; maşină criptografică americană; Actul de Securitate Naţională; Găgăuzia; lobby; Viktor Orban; Harry Truman; Parteneriatul strategic România-SUA; armă nucleară; Henry Kissinger; Francis Fukuyama; Războiul Rece; serviciu secret; conflict îngheţat; serviciu de informaţii; Central Intelligence Agency (CIA); Donald Trump; UNGARIA; Statele Unite ale Americii; Eugen Cristescu; Intelligence; geopolitică; politică externă POPA, Ioan (redactor șef)
volum de periodic 1993 Revista Cultului Mozaic, XXXVIII, septembrie, anul 1993 holocaust; Transnistria; iudaism; Iosif Brucăr; Miron Grindea; Buchenwald; Lagărul de concentrare Buchenwald
volum de periodic 1994 Revista Cultului Mozaic, XXXIX, februarie - martie, anul 1994 comunism; holocaust; Ion Antonescu; sinagogă; Transnistria; Purim; Ludovic Feldman; Jeremy Menuhin; Adolphe Crémieux
volum de periodic 1994 Revista Cultului Mozaic, XXXIX, martie, anul 1994 antisemitism; holocaust; Ion Antonescu; ISRAEL; Transnistria; Moses Rosen; Pesah; Isac Pelttz; Talmud Tora; Simon Wlesenthal; Karl Popper; Helmut Kohl
volum de periodic 2013 Revista istorică: RI, XXIV, nr. în TOM: 3-4, mai - august, anul 2013, Serie Nouă presă; Transnistria; Războiul de Independenţă; Regimul comunist; Istorie modernă; Carol Pop de Szathmari; Paul Bataillard; Regatul Spaniei; Logofeţia Pricinilor Străine; Istorie medievală; istoria comunismului; documente istorice; istorie medievală românească; Revista Istorică; Diplomaţie medievală VOIA, Ioana (traducător), PAPACOSTEA, Șerban (redactor-șef), CRISTEA, Ovidiu (redactor responsabil), GHEORGHIEȘ, Daniela Felicia (redactor)
articol de periodic 2015 Acta Bacoviensia: ActaBC, X STANCU, Vasile (autor) Un capitol uitat din istoria Românilor: Administrația civilă românească a Transilvaniei 381-392 română
articol de periodic 2012 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 49-II, seria historica Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală BIRTZ, Mircea (autor) Veaceslav Ciorbă, „Biserica Ortodoxă din Basarabia și Transnistria (1940-2010) [The Orthodox Church in Bessarabia and Transnistria (1940-2010)]”, Chișinău, Ed. Pontos, 2011, 460 p. RECENZII 474-476 engleză
articol de carte 2018 Cercetări interdisciplinare în siturile de epoca fierului din spațiul tiso-nistrean: materialele colocvium-ului de vară de la Saharna: 13-16 iulie 2017 / Interdisciplinary research in Iron Age sites from Tisa-Dniester area, seria Biblioteca Istro-Pontică. Seria Arheologie 17 epoca fierului; GIS; Saharna; XRF; interdisciplinaritate FIDELSKI, Serghei (autor) , LUKASIK, Sylwia (autor) The Early Iron Age anthropological materials from the excavations of the Chobruchi settlement on the left bank of the Lower Dniester 67-80 engleză
articol de periodic 2016 Cercetări istorice: CI, XXXV periodic (Publicaţie); Iaşi (oraş); Arheologie (disciplină); Muzeografie (disciplină); Muzeul de istorie a Moldovei (Muzeu) CIUCANU, Corneliu (autor) Considerații privind constituirea R.A.S.S.M. Și lansarea „teoriei” moldovenismului 287-294 română
articol de periodic 1996 Cercetări Numismatice: CN, VII ANDRIEȘ-TABAC, Silviu (autor) Heraldica teritorială moldovenească în Imperiul Rus / The Territorial Moldavian Heraldry in the Russian Empire Heraldică - Sigilografie (Heraldry - Sigillography) 261-275 română
articol de carte 2019 Contribuții la preistoria și istoria antică a spațiului carpato-danubiano-pontic. In honorem professoris Ion Niculiță natalia sua octogesima celebrantis ROMÂNIA; Arheologie; Republica Moldova; preistorie; Ion Niculiţă MATEEVICI, Natalia (autor) , FIDELSCHI, Serghei (autor) Amforele grecești din sec. VI-V a. Chr. din săpăturile de la așezarea Ciobruciu de pe malul stâng al râului Nistru 243-254 română
articol de periodic 1994 Glasul Bisericii, nr. 5-7, mai - iulie Biserica Ortodoxă; arhiepiscopie; teologie ortodoxă; Mitropolia Munteniei şi Dobrogei; Glasul Bisericii Glasul Bisericii. Revista oficială a Sfintei Mitropolii a Munteniei și Dobrogei 1-134 română
articol de periodic 1992 Literatorul, II, nr. 26 - 27, 26 iunie, serie nouă Literatorul (periodic); poezie; Istoria artei; Teatru; proză; cronică literară; Istorie literară; eseistică; literatura română contemporană; literatura romană; literatura clasică; literatura contemporană Literatorul nr. 26-27/1992 1-32 română
articol de periodic 2019 Revista de Arheologie, Antropologie și Studii interdsciplinare: RAASI, 1 antropologie; Arheologie RAZUMOV, Serghei (autor) , LYSENKO, Serghei (autor) , SINIKA, Vitalie (autor) , TELNOV, Nicolai (autor) Курган бронзового века № 2 группы «ДОТ» у с. Глиное на Нижнем Днестре Studii şi Materiale 119-144 rusă
articol de periodic 2019 Revista de Arheologie, Antropologie și Studii interdsciplinare: RAASI, 1 antropologie; Arheologie VALCHAK, Serghei (autor) , SINIKA, Vitalie (autor) , POSPESHNY, Lukash (autor) , GORBOL, Nikolaj (autor) Предскифские погребения группы «Сад» у с. Глиное на левобережье Нижнего Днестра Studii şi Materiale 159-182 rusă
articol de periodic 2019 Revista de Arheologie, Antropologie și Studii interdsciplinare: RAASI, 1 antropologie; Arheologie SIMONENKO, Sergej (autor) Погребение черняховской культуры из с. Большой Молокиш на левобережье Среднего Днестра Studii şi Materiale 203-210 rusă
articol de periodic 2020 Revista de Arheologie, Antropologie și Studii interdsciplinare: RAASI, 2 antropologie; Arheologie SINIKA, Vitalie (autor) , LYSENKO, Serghei (autor) , RAZUMOV, Serghei (autor) , TELNOV, Nikolaj (autor) Скифская гробница с мечом типа Солоха на Нижнем Днестре Studii şi Materiale 165-202 rusă
articol de periodic 2021 Revista de Arheologie, Antropologie și Studii interdsciplinare: RAASI, 3 antropologie; Arheologie SINIKA, Vitalie (autor) , LYSENKO, Serghei (autor) , RAZUMOV, Serghei (autor) , TELNOV, Nicolai (autor) Скифские погребения в курганах группы «Плавни» на Нижнем Днестре STUDII, MATERIALE ŞI NOTE 221-242 rusă
articol de periodic 1992 Revista istorică: RI, III, nr. 1-2, ianuarie - februarie Nicolae Iorga; Istorie modernă; Istorie contemporană; istorie socială; istorie politică; Istorie medievală; studii pontice; relaţii culturale; structuri sociale; istoria comunismului; Istoriografie românească; Revista Istorică; relaţii etno-culturale Revista Istorică. Fondator N. Iorga 1-207 română; franceză
articol de periodic 2000 Revista istorică: RI, XI, nr. 5-6, septembrie - decembrie Nicolae Iorga; Istorie modernă; Istorie contemporană; istorie socială; istorie politică; Istorie medievală; studii pontice; relaţii culturale; structuri sociale; istoria comunismului; Istoriografie românească; Revista Istorică; relaţii etno-culturale Revista Istorică. Fondator N. Iorga 341-556 română; engleză; germană
articol de periodic 2013 Revista istorică: RI, XXIV, nr. 3-4, mai - august, Serie Nouă Nicolae Iorga; Istorie modernă; Istorie contemporană; istorie socială; istorie politică; Istorie medievală; studii pontice; relaţii culturale; structuri sociale; istoria comunismului; Istoriografie românească; Revista Istorică; relaţii etno-culturale Revista Istorică. Fondator N. Iorga 199-400 română; engleză
articol de periodic 1997-1998 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVII-2, Acta Musei Devensis Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) MIHĂILESCU, Marin (autor) Basarabia între un regim de dictatură sovietică (1940-1941) și unul de autoritate militară (1941-1944) Studii şi articole 683-694 română, franceză
articol de carte 2019 Structuri arheologice din așezările epocii fierului în spațiul tiso-nistrean: materialele colloquium-ului de vară de la Saharna: 12-15 iulie 2018 - Archeological structures from the Iron Age settlements in the Tisza-Dniester region, seria Arheologie 18 FIDELSKI, Serghei (autor) Household pits of the first half of the 1st millennium BC on the Chobruchi settlement in Lower Dniester region 29-44 engleză
articol de carte 2004 Thracians and Circumpontic World. Proceedings of the Ninth International Congress of Thracology, Chișinău - Vadul lui Vodă, 6-11 September 2004, II epoca fierului; traci; Republica Moldova; Congres; tracologie NICULIȚĂ, Ion (autor) , FIDELSCHI, Serghei (autor) Чобручи – многослойное поселение на Днестре 190-216 rusă
articol de carte 2004 Thracians and Circumpontic World. Proceedings of the Ninth International Congress of Thracology, Chișinău - Vadul lui Vodă, 6-11 September 2004, II epoca fierului; traci; Republica Moldova; Congres; tracologie KIȘLIARUK, V. (autor) Природная среда как фактор развития земледелия и скотоводства в Нижнем во второй половине I тыс. до н.э. 217-240 rusă