Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 5 volume
  • 50 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 1964 Adamclisi, 1964 Constanta (judeţ); Imperiul Roman (stat); Monument (categorie); colectia monumentele patriei noastre (categorie); Traian (Împărat); Adamclisi (monument); Tropaeum Traiani (monument) BARBU, V. (autor)
volum de periodic 1942 Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice, anul 1942 Comisiunea Monumentelor Istorice (Instituţie); Săpături arheologice (Arheologie); situl arheologic de la Sărata Monteoru (Sit arheologic); Mănăstirea Suceviţa (lăcaş de cult); Mănăstirea Sfântul Gheorghe din Suceava (lăcaş de cult); Capidava (cetate antică); Sucidava (cetate antică); Tropaeum Traiani (cetate antică); documente oficiale (document); procese verbale (document); activitatea Comisiunii Monumentelor Istorice (subiect); Cetatea Albă (cetate); Cetatea Severinului (cetate); Monumente istorice (monument); situri arheologice (monument); rapoarte de cercetare arheologică (raport); Capul Dolojman (loc); Restaurare (domeniu); Conservare (domeniu); Institutul de Studii Clasice al Universităţii din Cluj (institut de cercetare) BRĂTULESCU, Victor (editor)
volum de literatură gri 1964 Monumentul de la Adamclisi - Tropaeum Traiani, 1964 Constanta (judeţ); Adamclisi (loc geografic); Traian (Împărat Roman); Tropaeum Traiani (Monument istoric); popularizare (concept); Monument istoric (categorie); broşură (categorie)
volum de carte 1961 Monumentul de la Adamklissi - Tropaeum Traiani (ediția a II-a), anul 1961, seria Monografii de monumente arhitectură romană (Arhitectură); reliefuri din piatră (Sculptură); reliefuri romane (Sculptură); artă romană (Artă); Traian (Împărat Roman); etnicitate (concept); daci (populaţie antică); Romani (populaţie antică); Tropaeum Traiani (oraş antic); Monumentul triumfal de la Adamclisi (monument); Monumentul triumfal de la Tropaeum Traiani (monument); monument triumfal (monument); Adamclisi (localitate din judeţul Constanţa) FLORESCU, Florea Bobu (autor)
volum de carte 1984 Tropaeum Traiani, anul 1984, Monumente romane, seria Biblioteca de Arheologie Tropaeum Traiani (Sit arheologic); Arhitectură (subiect); tumul (subiect); arhitectură romană (subiect); monografie arheologică (subiect); context funerar (subiect); monumente romane (subiect); monumentul triumfal (subiect); mausoleu roman (subiect); Adamclisi (sat din judeţul Constanţa) MIHAI, Sâmpetru (autor)
articol de periodic 2013 Acta Musei Napocensis, 50-I, seria prehistory-ancient history-archaeology Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală TALMAȚCHI, Gabriel (autor) , ȘOVA, Constantin (autor) Enamelled bronzes discovered in the Roman-Byzantine quarter (south sector) of Tropaeum Traiani ARTICLES AND STUDIES 273-288 engleză
articol de periodic 1911 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, IV, nr. 1-4, seria Veche Conservarea monumentelor istorice; Institutul Naţional al Patrimoniului; Monumente istorice; patrimoniu cultural imobil; Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice MURNU, George (autor) Noi săpături la Tropaeum Traiani în 1910. II. Canalul cetății Articole 79-82 română
articol de periodic 1913 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, VI, nr. 1-4, seria Veche Conservarea monumentelor istorice; Institutul Naţional al Patrimoniului; Monumente istorice; patrimoniu cultural imobil; Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice MURNU, George (autor) Monumente de piatră din colecția de antichități a muzeului de la Adamclisi 97-122 română
articol de periodic 1971 Cercetări istorice, II periodic (Publicaţie); Iaşi (oraş); Arheologie (disciplină); Muzeografie (disciplină); Muzeul de istorie a Moldovei (Muzeu) CONDURACHI, EM. (autor) Din nou cu privire la altarul funerar de la Tropaeum Traiani III. Istorie politică şi social-economică 129-141 română
articol de periodic 2007 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 51, seria nouă Arheologie (Ştiinţă a istoriei); Istorie antică (ramură a istoriei); Istorie medievală (ramură a istoriei); Dacia (periodic); istorie (domeniu); preistorie (perioadă din istoria omenirii) POPESCU, Emilian (autor) L'Église de Tomis au temps du Métropolite Velentinien 251-256 franceză
articol de carte 2008 Istro-Pontica 2. Studii și comunicări de istorie a Dobrogei. Actele Sesiunii Naționale de Comunicări Științifice ”Istro-Pontica. Tulcea - 505 ani de la prima atestare documentară”, Tulcea, 28-30 septembrie 2011 Dobrogea; Dunărea; Ion Antonescu; istorie; Sulina; Tulcea; Arheologie; Al Doilea Război Mondial; Partidul Comunist; Comisiunea Europeană a Dunării; navigaţie fluvială; Muzeul de Istorie si Arheologie Tulcea OPRIȘ, Ioan (autor) Starea arheologiei dobrogene în primele două decenii ale secolului al XX-lea. Începuturile muzeografiei constănțene 199-220 română
articol de carte 1998 La politique èdilitaire dans les provinces de l`Empire romain IIème - IVème siècles après J.-C. (Politică edilitară în provinciile Imperiului Roman între secolele II-IV p. Chr), La vie rurale dans les provinces romaines: vici et villae. Actes du IIIe Colloque Roumano-Suisse, seria Biblioteca Istro-Pontică. Seria Arheologie 3 Dacia; Dacia Superioară; epigrafie; Moesia Inferioară; Villa Rustica; Imperiul Roman; Mediul rural; villa; vicus; canabae; politică edilitară COVACEF, Zizi (autor) Quelques considerations concernant les activites agricoles dans la Dobroudja romaine, refletees par les monuments sculpturaux 261-276 franceză
articol de periodic 2010 Oltenia - Studii și Comunicări, XVII, seria arheologie-istorie BARNEA, Alexandru (autor) The Greek divinities from Tropaeum Traiani Archaeology and ancient history / Arheologie şi istorie antică 57-62 engleză; franceză
articol de periodic 2017 Omul, fluviul și marea: studii de arheologie și istorie în onoarea lui Florin Topoleanu la a 65-a aniversare, seria Biblioteca Istro-Pontica. Seria Arheologie 13 Dobrogea; Moesia Inferioară; Antichitate; lămpi; lămpi antice; Florin Topoleanu MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Lucrețiu (autor) About the Crisis under Marcus Aurelius in Moesia Inferior 365-370 engleză
articol de periodic 1977 Peuce, VI, Studii și comunicări de istorie și arheologie susținute la cel de-al doilea colocviu, Tulcea, 2-5 iunie 1974, serie veche COVACEF, Zizi (autor) Thanatos - simbol al nemuririi, în arta funerară din Scythia Minor 191-197 română
articol de periodic 1991 Peuce, X, Studii și comunicări de istorie veche, arheologie și numismatică, serie veche FLORESCU, Radu (autor) Monumentul triumfal de la Adamclisi în documente de arhivă și în publicații vechi 69-80 română
articol de periodic 2015 Peuce, 13, Studii și cercetări de istorie și arheologie, serie nouă TALMAȚCHI, Gabriel (autor) , ȘOVA, Constantin (autor) Observații privind casa urbană romană târzie (domus) din provincia Scythia Minor și alte descoperiri arheologice din sectorul SUD-CI de la Tropaeum Traiani 137-192 română
articol de periodic 2020 Peuce, 18, Studii și cercetări de istorie și arheologie, serie nouă BOȚAN, Sever-Petru (autor) , TALMAȚCHI, Gabriel Mircea (autor) , CRISTEA-STAN, Daniela (autor) Câteva descoperiri vitrice din Dobrogea romană 263-300 română
articol de periodic 1973 Pontica, VI PAPUC, Gheorghe (autor) Nouvelles donnes sur l'edification de la cite de Tropaeum Traiani 117-128 franceză
articol de periodic 1974 Pontica, VII ȘTEFAN, Gheorghe (autor) Stelă funerară inedită de la Tropaeum 251-257 română
articol de periodic 1974 Pontica, VII PAPUC, Gheorghe (autor) Cîteva considerații privind construirea zidului de incintă al cetății Tropaeum Traiani 325-337 română
articol de periodic 1974 Pontica, VII SCORPAN, C. (autor) Fouilles archeologiques a Tropaeum Traiani, Zone C. 339-362 franceză
articol de periodic 1976 Pontica, IX PANAITESCU, Adrian (autor) Morminte din necropolele cetății Tropaeum Traiani 207-211 română
articol de periodic 1977 Pontica, X RUSOVAN, Dan (autor) Conservarea și valorificarea muzeistică a monumentului Tropaeum Traiani 15-20 română
articol de periodic 1977 Pontica, X DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor) Complexul muzeistic Tropaeum Traiani și influența lui asupra dezvoltării localității și teritoriului înconjurător 21-24 română
articol de periodic 1977 Pontica, X BARNEA, Ion (autor) Cetatea Tropaeum Traiani în lumina ultimelor săpături arheologice 261-271 română
articol de periodic 1977 Pontica, X BARNEA, Alexandru (autor) Descoperiri epigrafice noi în cetatea Tropaeum Traiani 349-355 română
articol de periodic 1977 Pontica, X PAPUC, Gheorghe (autor) Considerații asupra perioadei de sfîrșit a cetății Tropaeum Traiani 357-360 română
articol de periodic 1978 Pontica, XI BARNEA, Ion (autor) Bazilica "simplă" (A) de la Tropaeum Traiani 181-187 română
articol de periodic 1978 Pontica, XI MIRIȚOIU, N. (autor) , NICOLĂESCU-PLOPȘOR, Dardu (autor) Analiza antropologică a osemintelor descoperite în cripta basilicii "simple" (A) de la Tropaeum Traiani 189-207 română
articol de periodic 1978 Pontica, XI RIȘCUȚIA, Cantemir (autor) , RUȘCUȚIA, I. (autor) Reconstituirea antropologică vitală a feței craniului "A" din cripta bazilicii "simple" (A) de la Tropaeum Traiani 209-210 română
articol de periodic 1979 Pontica, XII VULPE, Radu (autor) Despre burii de pe Trofeul de la Adamclisi 109-119 română
articol de periodic 1979 Pontica, XII PANAITESCU, Adrian (autor) Descoperiri pe Via Forensis a municipiului Tropaeum Traiani 197-201 română
articol de periodic 1983 Pontica, XVI PANAITESCU, Adrian (autor) Cercetări arheologice pe Via Forensis a cetății Tropaeum Traiani 231-238 română
articol de periodic 1986 Pontica, XIX PAPUC, Gheorghe (autor) Cîteva precizări în legătură cu Cetatea Tropaeum Traiani 159-170 română
articol de periodic 1987 Pontica, XX PAPUC, Gheorghe (autor) O fibulă digitală de la Tropaeum Traiani și cîteva considerații asupra fibulelor de acest tip 207-216 română
articol de periodic 2001 Pontica, XXXIII-XXXIV, seria 2000-2001 BOGDAN CĂTĂNICIU, Ioana (autor) Tropaeum Traiani, poarta de nord 415-424 română
articol de periodic 2013 Pontica, XLVI DRĂGHICI, Filica (autor) , GAMUREAC, Emilian (autor) , IONESCU, Mihai (autor) The edifice a 9 from the roman-byzantine town Tropaeum Traiani 173-216 engleză
articol de periodic 1996 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIII, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Etnografie - Artă - Muzeografie - Științele Naturii - Restaurare și Conservare - Recenzii DUMITRAȘCU, Sever (autor) Grigore Tocilescu și Revista pentru Istorie, Arheologie și Filologie (1882-1909) Cultură şi Civilizaţie 305-323 română
articol de periodic 1962 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1, SCIVA - Studii și cercetări de istorie veche Arheologie; istorie veche MARIA, Comșa (autor) Semne din epoca feudală timpurie incizate pe o coloană romano - bizantină Discuţii şi Note 190 Română
articol de periodic 1971 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 2, SCIVA: Studii și cercetări de istorie veche Arheologie; istorie veche H., Nubar (autor) Contribuții la topografia cetății Histria în epoca romano - bizantină. Considerații generale asupra necropolei din sectorul bazilicii „extra muros" Studii 216 Română
articol de periodic 1971 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 4, SCIVA: Studii și cercetări de istorie veche Arheologie; istorie veche V. H.., Bauman (autor) Note epigrafice Studii 600 Română
articol de periodic 1975 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1, SCIVA - Studii și cercetări de istorie veche și arheologie Arheologie; istorie veche BARNEA, Ion (autor) Atriile bazilicilor paleocreștine de la Tropaeum Traiani Studii 57-67 română
articol de periodic 1975 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 2, SCIVA - Studii și cercetări de istorie veche și arheologie Arheologie; istorie veche DOMĂNEANȚU, Catrinel (autor) Cercetări arheologice la Tropaeum Traiani - via principalis (1970-1971) Materiale şi cercetări arheologice 231-240 română
articol de periodic 1979 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 3, iulie-septembrie, SCIVA - Studii și cercetări de istorie veche și arheologie Arheologie; istorie veche M., Sâmpetru (autor) Trofeul lui Traian de la Adamclisi pe monede ale orașului Tomis Studii 375 Română
articol de periodic 1980 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 3, iulie-septembrie, SCIVA - Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie Arheologie; istorie veche MARIA, Alexandrescu-Vianu (autor) Observații asupra eroizării trace Studii 364 Română
articol de periodic 1983 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 4, octombrie-decembrie, SCIVA - Studii și cercetări de istorie veche și arheologie Arheologie; istorie veche SÂMPETRU, Mihai (autor) Ansamblul roman comemorativ de la Adamclisi (Tropaeum Traiani) Materiale şi cercetări arheologice 320-325 română
articol de periodic 1987 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 2, aprilie-iunie, SCIVA - Studii și cercetări de istorie veche și arheologie Arheologie; istorie veche SÂMPETRU, Mihai (autor) În legătură cu Trofeul lui Traian Discuţii 126-141 română
articol de periodic 1991 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 3-4, iulie-decembrie, SCIVA: Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie Arheologie; istorie veche SILVIA, Baraschi (autor) Despre civilizația urbană din Dobrogea în secolele XI - XIV Studii 152 Română
articol de periodic 2006 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), 2007, nr. 1-4, ianuarie-decembrie, SCIVA - Studii și cercetări de istorie veche și arheologie Arheologie; istorie veche PANAITE, Adriana (autor) Drumuri romane din teritoriul orașului Tropaeum Traiani Studii 57-70 română
articol de periodic 2019 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), 2019, nr. 1-4, SCIVA - Studii și cercetări de istorie veche și arheologie Arheologie; istorie veche PANAITE, Adriana (autor) Adamclisi-Tropaeum Traiani (1968-2018) Tropaeum Traiani 50 49-57 română
articol de periodic 2019 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), 2019, nr. 1-4, SCIVA - Studii și cercetări de istorie veche și arheologie Arheologie; istorie veche ARSENESCU, Margareta (autor) , CĂPIȚĂ, Carol (autor) , DUȚESCU-ȘTEFAN, Maria Magdalena (autor) , ȘTEFAN, Dan (autor) Săpăturile de la Adamclisi-Platou Est Tropaeum Traiani 50 59-64 română
articol de periodic 2019 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), 2019, nr. 1-4, SCIVA - Studii și cercetări de istorie veche și arheologie Arheologie; istorie veche STAVRESCU-BEDIVAN, Mala-Maria (autor) Resturile osteologice de mamifere descoperite la Adamclisi-Platou Est (2002) Tropaeum Traiani 50 65-71 română
articol de periodic 2019 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), 2019, nr. 1-4, SCIVA - Studii și cercetări de istorie veche și arheologie Arheologie; istorie veche ELLIS, Linda (autor) , MARSHALL, John (autor) , WILLIAMSON, Don L (autor) Hydroarchaeology Program in the territorium of Tropaeum Traiani-Adamclisi. Results of microscopic and X-ray diffraction analyses of construction material from the Roman aqueduct Tropaeum Traiani 50 73-82 engleză
articol de periodic 2019 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), 2019, nr. 1-4, SCIVA - Studii și cercetări de istorie veche și arheologie Arheologie; istorie veche ELLIS, Linda (autor) Hydroarchaeology and public health: results of chemical testing of water sources in the territorium of Tropaeum Traiani-Adamclisi Tropaeum Traiani 50 83-91 engleză