Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 53 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2002 Acta Moldaviae Septentrionalis, II PRODAN, Dan (autor) Mihai Eminescu și istoria imperiului otoman .6-71 română
2005 Acta Moldaviae Septentrionalis, IV MAXIM, Mihai (autor) Ștefan cel Mare și Înalta Poartă. Noi documente turcești 46-57 română
2005 Acta Moldaviae Septentrionalis, IV PRODAN, Dan (autor) Moldoveni și otomani în timpul lui Ștefan cel Mare. O bibliografie 142-191 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 PRODAN, Dan (autor) Moldoveni și otomani în timpul lui Ștefan cel Mare. Completarea bibliografie 59-73 română
2009 Acta Moldaviae Septentrionalis, VII-VIII, seria 2008-2009 MAXIM, Mihai (autor) Trei noi docomente turcești despre relațiile româno-otomane la sfîrșitul secolului al XVI-lea 99-116 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX MAXIM, Mihai (autor) Dimitrie Cantemir și ecopa sa. Documente noi din arhivele turcești 52-58 română
2011 Acta Moldaviae Septentrionalis, X PRODAN, Dan (autor) Noi documente turcești privind Țările Române și Înalta Poartă (1526-1602) - Maxim Mihai 346-347 română
2012 Acta Moldaviae Septentrionalis, XI PRODAN, Dan (autor) Influența turcă asupra limbii române Vol I: Studiu monografic - Suciu E. 369-373 română
2012 Acta Moldaviae Septentrionalis, XI PRODAN, Dan (autor) Influența turcă asupra limbii române Vol II: Dicționarul cuvintelor românești de origine turcă - Suciu E. 373-377 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CIORTEA, Mihai (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Corelații între metalurgia din Transilvania și Anatolia. Prelucrări din baze de cdate cantitative 647-664 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria istorie-2002-2003 SIMON, Alexandru (autor) Între porturi și cer. Chilia, Cetatea de Baltă, Istambul și Veneția în vara anului 1584 Miscellanea 229-272 română
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 1, seria Arheologie-Istorie GATSOV, Ivan (autor) Systems of raw material procurement and suply in upper and eastern Thrace and South Marmara region - VII and VI mill BC 43-52 engleză
2012 Analele Brăilei, 12, seria istorie-cultură-civilizație MAXUM, Mihai (autor) Eminescu în limba turcă 75-78 română
1996 Analele Bucovinei, An III, nr. 1 HOFBAUER, HANS (autor), ROMAN, VIOREL (autor) Bucovina, Basarabia, Moldova (O țară uitată între Europa de Vest, Rusia și Turcia) (Ștefan Purici) 238 română
1938 Balcania, I GEAGEA, Christu (autor) Notes sur un voyage en Thrace Miscellanées 245-248 franceză
1941 Balcania, IV SACERDOȚEANU, Aurelian (autor) Arhivele de stat din Peninsula Balcanică 437-450 română
2001 Bibliotheca Marmatia, 1 VULPE, Alexandru (autor) The Aegean - Anatolian and South-Eastern Europe in the light of a revision of the bronze Age Chronology .9-22 engleză
2003 Bibliotheca Marmatia, 2 STROMBEL, Karl (autor) Das ende der bronzezeit und das "dunkle zeitalter": eine phase der volkerverschiebungen zwischen Karpatenraum und Zentralanatolien? 429-444 germană
2007 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVIII ERDOGU, Burcin (autor), OZBAȘARAN, Mihriban (autor) White, pure, immaculate and incorruptible: salt prehistoric central Anatolia 135-145 engleză
2011 Buridava - Studii și Materiale, IX MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Unele considerații cu privire la etapa de debut a relațiilor româno-otomane în secolul al XIV-lea Istorie 163-176 română
1976 Carpica, VIII MURARIU, Ioan (autor) Raporturile economice dintre Moldova și Imperiul Otoman, între anii 1774 și 1829 281-297 română
1999 Carpica, XXVIII CIOARIC CORNEL, Vivi (autor) Evoluția raporturilor româno-otomane în secolul al XVII-lea 177-198 română
1999 - 2001 Cercetări istorice, XVIII-XX CHIRICA, Valentin Codrin (autor) Anglia și chestiunea orientală 1830-1900. Studiu sintetic, Ed. Helios, lași, 1999, 180 p. (CLAUDIU TOPOR) V. Recenzii şi note bibliografice 532-534 română
1984 Crisia, XIV VĂLENAȘ, Liviu (autor) Considerations sur le chimisme des eaux karstiques du Massif Dedegol Dag (Taurus Occidental-Turquie) VI. Ştiinţele Naturii 587-594 franceză
2009 Crisia, XXXIX SIMON, Alexandru (autor) Cu privire la geopolitica imperiului otoman la începutul secolului XVI I. Studii şi articole 143-151 română
1981 Hierasus, IV CIUTĂ, Ioan (autor) Obligațiile Moldovei în produse apicole față de Poartă în secolele XVI-XVIII 131- română
1997 Hierasus, X PRODAN, Dan (autor) Studiile lui Franz Babinger referiotoare la istoria Românilor și a relațiilor romano-otomane în Evul Mediu 119-170 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV MANEA, Daniela (autor) Situația Țărilor Române și Bulgariei în fața expansiunii otomane II. Istorie 119-130 română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie OCHEA, Lionede (autor) Percepții ale serviciului special de informații al României despre situația din Turcia în timpul celui de-al doilea război mondial 309- română
1997 Memoria Antiquitatis, XXI, Acta Musei Petrodavensis PLOSCARU, Cristian (autor) Principatele române în politica Rusiei la cumpăna secolelor al XVIII-lea și al XIX-lea. Consecințe ale hatișerifului din 1802 Istorie 381-398 română, franceză
2009 Miscellanea Historica et Archaelogica in Hinorem Professoris Ionel Cândea MUREȘAN, Dan (autor) Princes du Sud-Est europeen otages a Constantinople (X-XV siecles) 145-153 română
1981 Muzeul Național, V COPOIU, Nicolae (autor) Continuitatea statală românească și problema relațiilor româno-otomane / La continuité de l'Etat roumain et le problème des relations roumaines-ottomanes 171-175 română
1983 Muzeul Național, VII CIACHIR, Nicolae (autor) Contribuții la istoricul relațiilor politice româno-otomane (1812-1914) / Contributions à l'histoire des relations politiques roumaines-ottomanes (1812—1914) 185-191 română
2009 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXV, seria științele naturii KEBAPÇI, Ümit (autor), YILDIRIM, Mehmet Zeki (autor) Endemism of land and freshwater gastropods in the Lakes Region (Turkey) Animal Biology / Biologie animală 55-59 engleză; română
2009 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXV, seria științele naturii KEBAPÇI, Ümit (autor), YILDIRIM, Mehmet Zeki (autor) Land snail fauna of Aegean Region (Turkey): Endemism patterns and vulnerability Animal Biology / Biologie animală 60-64 engleză; română
2010 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVI, nr. 2, seria științele naturii ERTAN, Ömer Osman (autor), GÜLLE, Iskender (autor), YILDIRIM, Mehmet Zeki (autor) Changes in rotifera fauna of Kovada Lake (Turkey) between 1998 and 2006 Animal Biology / Biologie animală 71-74 engleză; română
2010 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVI, nr. 2, seria științele naturii KEBAPÇI, Ümit (autor), YILDIRIM, Mehmet Zeki (autor) Freshwater snails fauna of Lakes Region (Göller Bölgesi), Turkey Animal Biology / Biologie animală 75-83 engleză; română
2010 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVI, nr. 2, seria științele naturii GÜLLE, Iskender (autor), GÜLLE, Pinar (autor), KEBAPÇI, Ümit (autor) A new Atractides KOCH, 1837 (Acari: Parasitengona: Hygrobatidae) species for the Turkish fauna Animal Biology / Biologie animală 84-86 engleză; română
2012 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XVIII, nr. 1, seria științele naturii KERKMANN, Gina Raluca (autor) Preliminary data regarding the qualitative composition of ciliates fauna from the Murat River (Ağri Region, Turkey) Animal Biology / Biologie animală 41-44 engleză; română
2012 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XVIII, nr. 2, seria științele naturii HATUNOĞLU, Așkım (autor), HATUNOĞLU, Yavuz (autor), KERKMANN, Gina Raluca (autor) Preliminary data regarding the evaluation of the students' environmental protection behaviour Scientific essays / Referate 229-233 engleză; română
2013 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIX, nr. 1, seria științele naturii BOYACI, Yunus Ömer (autor), DIDINEN, Hakan (autor), GÜLLE, Pinar (autor) Water mites of the genus Unionicola HALDEMAN. 1842 (Acari, Hydrachnidia, Unionicolidae) and a new species for Turkey Animal Biology / Biologie animală 155-157 engleză; română
2013 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIX, nr. 1, seria științele naturii KERKMANN, Gina Raluca (autor) Some data concerning the application of Webb method to sediment samples from the Murat River (Ağrı Region, Turkey) Ecology - Environmental protection / Ecologie - protecţia mediului 283-287 engleză; română
2013 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIX, nr. 2, seria științele naturii KEBAPÇI, Ümit (autor) Cave and subterranean snails of Turkey Animal Biology / Biologie animală 127-130 engleză; română
2013 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIX, nr. 2, seria științele naturii KEBAPÇI, Ümit (autor), YILDIRIM, Mehmet Zeki (autor) Alpine snail of Turkey Animal Biology / Biologie animală 131-134 engleză; română
2015 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXI, nr. 1, Proceedings of the 22nd International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii KERKMANN, Gina Raluca (autor) Diyadin (Ağrı Region, Turkey) – a poorly known thermal ecosystem Ecology - The environment protection / Ecologie - protecţia mediului 199-204 engleză; română
2018 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXIV, nr. 2, Proceedings of the 25th International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii COBANOĞLU, Gülșah (autor), YAVUZ, Mustafa (autor) Lichen diversity of Gölcük Nature Park (Isparta), including new records for Turkey Vegetal Biology / Biologie vegetală 57-66 engleză; română
2019 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXV, nr. 1, Proceedings of the 26th International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii COBANOĞLU, Gülșah (autor), YAVUZ, Mustafa (autor) A biomonitoring study on Xanthoria parietina (L.) Th.Fr in Isparta, Turkey Vegetal Biology / Biologie vegetală 71-80 engleză; română
1992 Pontica, XXV PANAIT, Panait (autor) Proprietăți ale Cantacuzinilor români la Istambul 331-341 română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V, Acta Musei Devensis MUNTEANU, Ion (autor) Contribuția țărănimii la cucerirea independenței Istorie Modernă şi Contemporană 251-264 română, franceză
1995-1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-2, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" CĂPUȘAN, Andrei (autor) România, Marea Britanie și marile puteri la Congresului de la Berlin (1 iunie - 1 iulie 1878) Studii şi articole 145-154 română, engleză
2004 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXII, Acta Musei Devensis PLOSCĂ, Maria-Cristina (autor) Criza bosniacă reflectată în paginile ziarului „Drapelul” Istorie 349-352 română, franceză
2007-2008 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXV-XXXVI, Acta Musei Devensis GLODARENCO, Olimpiu Manuel (autor) Aspecte navale ale ieșirii Turciei din primul război mondial Istorie medievală 540-545 română, engleză
2012 Studii și Cercetări Etnoculturale, XVII THEODORESCU, Crin (autor) Jurnal de Constantinopol. Sfînta Sofia, între glorie și umilință 389-392 română