Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 41 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2002 Acta Moldaviae Septentrionalis, II PRODAN, Dan (autor) Mihai Eminescu și istoria imperiului otoman .6-71 română
2005 Acta Moldaviae Septentrionalis, IV MAXIM, Mihai (autor) Ștefan cel Mare și Înalta Poartă. Noi documente turcești 46-57 română
2005 Acta Moldaviae Septentrionalis, IV PRODAN, Dan (autor) Moldoveni și otomani în timpul lui Ștefan cel Mare. O bibliografie 142-191 română
2008 Acta Moldaviae Septentrionalis, V-VI, seria 2006-2007 PRODAN, Dan (autor) Moldoveni și otomani în timpul lui Ștefan cel Mare. Completarea bibliografie 59-73 română
2009 Acta Moldaviae Septentrionalis, VII-VIII, seria 2008-2009 MAXIM, Mihai (autor) Trei noi docomente turcești despre relațiile româno-otomane la sfîrșitul secolului al XVI-lea 99-116 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX MAXIM, Mihai (autor) Dimitrie Cantemir și ecopa sa. Documente noi din arhivele turcești 52-58 română
2011 Acta Moldaviae Septentrionalis, X PRODAN, Dan (autor) Noi documente turcești privind Țările Române și Înalta Poartă (1526-1602) - Maxim Mihai 346-347 română
2012 Acta Moldaviae Septentrionalis, XI PRODAN, Dan (autor) Influența turcă asupra limbii române Vol I: Studiu monografic - Suciu E. 369-373 română
2012 Acta Moldaviae Septentrionalis, XI PRODAN, Dan (autor) Influența turcă asupra limbii române Vol II: Dicționarul cuvintelor românești de origine turcă - Suciu E. 373-377 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CIORTEA, Mihai (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Corelații între metalurgia din Transilvania și Anatolia. Prelucrări din baze de cdate cantitative 647-664 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria istorie-2002-2003 SIMON, Alexandru (autor) Între porturi și cer. Chilia, Cetatea de Baltă, Istambul și Veneția în vara anului 1584 Miscellanea 229-272 română
2009 Acta Musei Napocensis, 45-46-II, seria 2008-2009 SIMON, Alexandru (autor) The wallachian's in Ottoman -Hungarian power relations (1440's-1440's) 21-37 engleză
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 1, seria Arheologie-Istorie GATSOV, Ivan (autor) Systems of raw material procurement and suply in upper and eastern Thrace and South Marmara region - VII and VI mill BC 43-52 engleză
2012 Analele Brăilei, 12, seria istorie-cultură-civilizație MAXUM, Mihai (autor) Eminescu în limba turcă 75-78 română
1996 Analele Bucovinei, An III, nr. 1 HOFBAUER, HANS (autor), ROMAN, VIOREL (autor) Bucovina, Basarabia, Moldova (O țară uitată între Europa de Vest, Rusia și Turcia) (Ștefan Purici) 238 română
1938 Balcania, I GEAGEA, Christu (autor) Notes sur un voyage en Thrace Miscellanées 245-248 franceză
1941 Balcania, IV SACERDOȚEANU, Aurelian (autor) Arhivele de stat din Peninsula Balcanică 437-450 română
2001 Bibliotheca Marmatia, 1 VULPE, Alexandru (autor) The Aegean - Anatolian and South-Eastern Europe in the light of a revision of the bronze Age Chronology .9-22 engleză
2003 Bibliotheca Marmatia, 2 STROMBEL, Karl (autor) Das ende der bronzezeit und das "dunkle zeitalter": eine phase der volkerverschiebungen zwischen Karpatenraum und Zentralanatolien? 429-444 germană
2007 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVIII ERDOGU, Burcin (autor), OZBAȘARAN, Mihriban (autor) White, pure, immaculate and incorruptible: salt prehistoric central Anatolia 135-145 engleză
2011 Buridava - Studii și Materiale, IX MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Unele considerații cu privire la etapa de debut a relațiilor romano-otomane în secolul al XIV-lea 163-176 română
1976 Carpica, VIII MURARIU, Ioan (autor) Raporturile economice dintre Moldova și Imperiul Otoman, între anii 1774 și 1829 281-297 română
1999 Carpica, XXVIII CIOARIC CORNEL, Vivi (autor) Evoluția raporturilor româno-otomane în secolul al XVII-lea 177-198 română
1999 - 2001 Cercetări istorice, XVIII-XX CHIRICA, Valentin Codrin (autor) Anglia și chestiunea orientală 1830-1900. Studiu sintetic, Ed. Helios, lași, 1999, 180 p. (CLAUDIU TOPOR) V. Recenzii şi note bibliografice 532-534 română
1984 Crisia, XIV VĂLENAȘ, Liviu (autor) Considerations sur le chimisme des eaux karstiques du Massif Dedegol Dag (Taurus Occidental-Turquie) VI. Ştiinţele Naturii 587-594 franceză
2009 Crisia, XXXIX SIMON, Alexandru (autor) Cu privire la geopolitica imperiului otoman la începutul secolului XVI I. Studii şi articole 143-151 română
1981 Hierasus, IV CIUTĂ, Ioan (autor) Obligațiile Moldovei în produse apicole față de Poartă în secolele XVI-XVIII 131- română
1997 Hierasus, X PRODAN, Dan (autor) Studiile lui Franz Babinger referiotoare la istoria Românilor și a relațiilor romano-otomane în Evul Mediu 119-170 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV MANEA, Daniela (autor) Situația Țărilor Române și Bulgariei în fața expansiunii otomane II. Istorie 119-130 română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie OCHEA, Lionede (autor) Percepții ale serviciului special de informații al României despre situația din Turcia în timpul celui de-al doilea război mondial 309- română
1969 Memoria Antiquitatis, I NANDRIS C., John (autor) Early Neothermal Sites in the Near East and Anatolia. A Review of Material. Including Figurines as a Background to the Neolithic of Temperate South East Europe .11- engleză
2009 Miscellanea Historica et Archaelogica in Hinorem Professoris Ionel Cândea MUREȘAN, Dan (autor) Princes du Sud-Est europeen otages a Constantinople (X-XV siecles) 145-153 română
1981 Muzeul Național, V COPOIU, Nicolae (autor) Continuitatea statală românească și problema relațiilor româno-otomane / La continuité de l'Etat roumain et le problème des relations roumaines-ottomanes 171-175 română
1983 Muzeul Național, VII CIACHIR, Nicolae (autor) Contribuții la istoricul relațiilor politice româno-otomane (1812-1914) / Contributions à l'histoire des relations politiques roumaines-ottomanes (1812—1914) 185-191 română
2009 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXV KEBAPÇI, Ümit (autor), YILDIRIM, Mehmet Zeki (autor) Endemism of land and freshwater gastropods in the Lakes Region (Turkey) Animal Biology / Biologie animală 55-59 engleză; română
2009 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXV KEBAPÇI, Ümit (autor), YILDIRIM, Mehmet Zeki (autor) Land snail fauna of Aegean Region (Turkey): Endemism patterns and vulnerability Animal Biology / Biologie animală 60-64 engleză; română
1992 Pontica, XXV PANAIT, Panait (autor) Proprietăți ale Cantacuzinilor români la Istambul 331-341 română
1983 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVI-XVII, seria 1982-1983 FENEȘAN, Cristina (autor) Relațiile Transilvaniei cu Imperiul Otoman în anii 1613-1629 281-286 română
2008 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXV-XXXVI GLODARENCO OLIMPIU, Manuel (autor) Aspecte navale ale ieșirii Turcei din primul război mondial 540-545 română
1981-1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Muzeografie RADU, Maximilian (autor) Respaurarea unei atrme turcești din secolul al XVII-lea 661-664 română
2012 Studii și Cercetări Etnoculturale, XVII THEODORESCU, Crin (autor) Jurnal de Constantinopol. Sfînta Sofia, între glorie și umilință 389-392 română