Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 volum
  • 66 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de periodic 1983 Studii și Materiale de Istorie Medie: SMIM, X, anul 1983 Moldova; Ţara Românească; U.R.S.S.; medievistică; studii; Istoriografie românească; Ioan Caproşu; documente slavo-române; cercetare istorică; istorie medie; Şerban Papacostea; Damaschin Mioc; FL. Constantiniu; politică comercială redactor, SUCIU, Mircea (redactor)
articol de periodic 2000 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXI CONSTANTINESCU, Șerban (autor) Aspecte privind tragedia armatei române în bătălia de la Stalingrad Studii şi cercetări istorice 283-288 română
articol de periodic 2008 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXVIII-XXIX, nr. II ZAHARIUC, Paul (autor) Repatrierea în U.R.S.S. a cetățenilor originari din Basarabia și Bucovina de Nord refugiați pe teritoriul județului Vaslui 1944-1945 Istorie Modernă şi Contemporană 252-281 română
articol de periodic 2008 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXVIII-XXIX, nr. II SPIRIDON, Lucian (autor) , ȘELARU, Mihai (autor) Petrolul românesc între interesele anglo-americane și cele sovietice 1944-1947 Istorie Modernă şi Contemporană 262-269 română
articol de periodic 2009 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXX, nr. 2 RĂȘCANU GRAMATICU, Oltea (autor) Relații româno-sovietice (1918-1940) Istorie Modernă şi Contemporană 127-154 română
articol de periodic 2011 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXII, nr. 2 TEODORESCU, Virgiliu (autor) Întru cinstirea lui Dimitrie Cantemir Istoria culturii, personalităţi şi cercetări interdisciplinare 52-146 română
articol de periodic 2012 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXIII RĂDULESCU, Marius (autor) 70 de ani de la luptele armatei române la cotul Donului și Stepa Kalmucă 404-415 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2015 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXVI SPÎNU, Alin (autor) Sabotaje comuniste și măsuri de combatere în spațiul românesc (iulie-august 1944) 274-280 română
articol de periodic 2017 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXVIII RĂȘCANU GRAMATICU, Oltea (autor) Relații româno-sovietice (1918-1940) 237-262 română
articol de periodic 2009 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, VII-VIII, seria 2008-2009 FILIPESCU, Radu (autor) Percepția frontierei româno-sovietice în parlamentul României (1919-1934) 239-252 română
articol de periodic 1969 Acta Musei Napocensis: ActaMN, VI Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală STĂNESCU, M. (autor) , TUȚU, D. (autor) Evoluția relațiilor româno-sovietice în anii 1928-1929 Note şi discuţii 625-630 română (şi un rezumat în engleză)
articol de periodic 1970 Acta Musei Napocensis: ActaMN, VII Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală Sub steagul leninismului VII-XI română
articol de periodic 1996 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 32-II, seria istorie Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală STAN, Constantin (autor) Ultimatumul sovietic din iunie 1940, prolog al Dictatului de la Viena Studii 323-337 română
articol de periodic 1998 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 34-II, seria istorie Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală CIUPEA, Ioan (autor) Rueben II. Markbam, „România sub jugul sovietic”, traducerea: George Achim, editat de „Fundația Academia Civică”, București, 1996, 457 p. Note şi recenzii 451-452 română
articol de periodic 2000 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XXIII-2, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău etnografie; istorie; Zalău; Arheologie; Artă; Muzeu; revistă; conservare-restaurare HACMAN, Serghei (autor) Relațiile sovieto-române și problema Basarabiei (1928-1938) Istorie contemporană 353-364 română
articol de periodic 1935 Analele Dobrogei: AnD, XVI ȘLEMCO, Roman (autor) Sur les terrasses dans les vallees des fleuves Katcha wt Alma en Crimee 170-173 română
articol de periodic 1935 Analele Dobrogei: AnD, XVI ȘLEMCO, Roman (autor) Etude geologique de lac Soleny dans la baie Krouglaya pres Sebastopol 170-170 română
articol de periodic 1935 Analele Dobrogei: AnD, XVI Schema răspîndirii teraselor fluviale în Crimeia și basinul sw nord a Mării Megre 174-175 română
articol de periodic 1935 Analele Dobrogei: AnD, XVI ȘLEMCO, Roman (autor) Sur l'origine des elements sptentrionaux dans la faune de la Mar Caspienne - Berg L. 176-177 română
articol de periodic 1935 Analele Dobrogei: AnD, XVI ȘLEMCO, Roman (autor) Sur les travaux de l'expedition de l'Academiedes Sciences pour explorer les baies de la mer Caspienne -Prawoslawlew P.A. 177-179 română
articol de periodic 1935 Analele Dobrogei: AnD, XVI ȘLEMCO, Roman (autor) Sur une nouvelle trouvaile d'especes mediterraneenes dans la mer Caspienne 177-177 română
articol de periodic 1935 Analele Dobrogei: AnD, XVI ȘLEMCO, Roman (autor) Uber die quartaren Ablagerungen des nordslichen Teils des Asowschen Meeres 179-181 română
articol de periodic 1936 Analele Dobrogei: AnD, XVII BRĂTESCU, Constantin (autor) Depozitele quaternare din NE Mării Azobului - Krokos J.W., Bondarciuc G.W. 176-180 română
articol de periodic 1936 Analele Dobrogei: AnD, XVII ȘLEMCO, Roman (autor) Sur le changement annuel du plancton de la mer Noire dans la baie de Sebastobol - Zernov S. 206-206 română
articol de periodic 1936 Analele Dobrogei: AnD, XVII ȘLEMCO, Roman (autor) Recherches hidro-biologiques dans les embouchures des fleuves de ka Russie meridionale - Ostroumoff A. 208-208 română
articol de periodic 2007-2008-2009 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina: Suceava, XXXIV-XXXV-XXXVI Cercetări arheologice (cercetare); studii istorice (Studii); studii arheologice (Studii); Complexul Muzeal Bucovina (Muzeu); Istorie modernă (ramură a istoriei); Istorie contemporană (ramură a istoriei); Istorie medievală (ramură a istoriei); Anuarul Muzeului Bucovinei (periodic); arheologie preistorică (ramură a arheologiei); arheologie medievală (ramură a arheologiei); arheologie protoistorică (ramură a arheologiei); Patrimoniu muzeal (patrimoniu); descoperiri arheologice (descoperire) GRAD, Cornel (autor) Ultimatumul societic din iunie 1940: a doua ciopîrțire a Moldovei în epoca modernă 331-344 română
articol de periodic 2010 Anuarul Muzeului Bucovinei: Suceava, XXXVII Suceava (judeţ); Moldova (Regiune); Cercetări arheologice (cercetare); studii istorice (Studii); Muzeul Naţional al Bucovinei (Muzeu); Complexul Muzeal Bucovina (Muzeu); Muzeul Judeţean Suceava (Muzeu); Muzeul Bucovinei (Muzeu); Muzeul Suceava (Muzeu); Anuarul Muzeului Bucovinei (periodic); descoperiri arheologice (descoperire) HRENCIUC, Daniel (autor) Între "vulturul alb" și "steaua roșie": războiul polono-sovietic (25 aprilie 1920 - 10 octombrie 1920) și poziția guvernelor României Mari 231-244 română
articol de periodic 1958 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei: AMET, seria 1957-1958 ONIȘOR, Teodor (autor) Lenin și muzeele sovietice .7-12 română
articol de periodic 2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria Istorie CIOFLAN, Teodor (autor) Raporturile lui Gheorghe Tătărescu cu Nicolae Titulescu, în problema încheierii unui pact de asistență mutuală cu Uniunea Sovietică Istorie Modernă şi Contemporană 361-372 română
articol de periodic 2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie DUMITRESCU, Ionel (autor) 22 iunie 1941. Avea de ce să se teamă Stalin? Istorie Modernă şi Contemporană 355-359 română
articol de periodic 2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria Istorie CHISTOL, Dragoș (autor) Aspecte ale propagandei bolșevice în România la sfârșitul Primului Război Mondial Istorie Modernă şi Contemporană 431-435 română
articol de periodic 2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria Istorie DUMITRESCU IONEL, Claudiu (autor) Pregătirile sovietice de război între anii 1939 și 1941 623-634 română
articol de periodic 2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie DUMITRESCU, Ionel (autor) Imaginea Armatei Roșii în anul 1941 în documente românești Istorie Modernă şi Contemporană 425-430 română
articol de periodic 2009 Argesis - Studii și Comunicări, XVIII, seria Istorie PREDA, Simona (autor) Omul nou sovietic. Pavel Morozov - Pionierul 001 Istorie Modernă şi Contemporană 277-281 română
articol de periodic 2012 Banatica, 22 BĂLȚOI, Viorel (autor) Deportarea cetățenilor români de etnie germană din Banat în Uniunea Sovietică 341-364 română
articol de periodic 2013 Carpica, XLII BURLACU, Valentin (autor) Disputele istoriografice sovieto-române de la mijlocul anilor 1960 în problema Basarabiei 355-370 română
articol de periodic 2006 Crisia, XXXVI ȚĂRĂU, Augustin (autor) Procesul de transformare socialistă a agriculturii în Uniunea Sovietică I. Studii şi articole 211-229 română
articol de periodic 2008 Crisia, XXXVIII JORA, Lucian (autor) Accounts on Soviet Union Cultural Diplomacy (1953-1959) I. Studii şi articole 211-219 engleză
articol de periodic 2012 Cronica Vrancei, XIV SĂCRIERU, Răzvan (autor) Fragment din meteoritul Sikhote-Alin (Rusia-1947) aflat în colecția Muzeului Vrancei 245-248 română
articol de periodic 1998 Drobeta, VIII MUREȘ, Valentin (autor) Aspecte inedite privind comportamentul armatei sovietice în județul Mehedinți în toamna anului 1944 177- română
articol de periodic 2014 Litua - Studii și Cercetări, XVI periodic (Publicaţie); anuar (Publicaţie); studii şi cercetări (concept); istorie (disciplină); Oltenia (regiune istorică a României); Muzeul Judeţean "Alexandru Ştefulescu" - Târgu Jiu (Muzeu) DUDOI, Marian-Alin (autor) Restabilirea relațiilor diplomatice româno-sovietice (august 1945) II. Istorie 235-242 română
articol de periodic 2003 Mousaios, VIII GHEORGHE, Viorel (autor) Romania sub bombele aviației sovietice 22 iunie-30 iunie 1941 387-410 română
articol de periodic 2004 Mousaios, IX GHEORGHE, Viorel (autor) România sub bombele aviației sovietice 1 iulie 1941 - august 1943 409-446 română
articol de periodic 1974 Muzeul Național, I IONESCU, Elena (autor) Documente inedite privitoare la Dimitrie Cantemir păstrate în arhivele din U.R.S.S. 237- 245 română
articol de periodic 2009 Muzeul Național, XXI ILIE, Cornel (autor) Despre documentele expuse la Muzeul de Istorie al R.S.R.. O discuție în cadrul Comitetului Execitiv al C-C- al P.C.R. / About documents exhibited at History Museum of Socialist Republic of Romania. 297-307 română
articol de periodic 1973 Muzica, Anul XXIII, Nr.8 (249) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică PORFETYE, Andreas (autor) Impresii artistice dintr-o vizită în U.R.S.S. Aspecte ale culturii muzicale în ţările socialiste 37-38 română
articol de periodic 1982 Muzica, Anul XXXII, Nr.12 (363) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică VLAD, Ulpiu (autor) Contacte internaționale Din activitatea Uniunii Compozitorilor 11-12 română
articol de periodic 1979 Revista Muzeelor: RM, 7, seria muzee ROMÂNIA; Muzeografie; Muzeologie; patrimoniu cultural; Muzeu; colecţie muzeală ARDELEAN, Ion (autor) 23 August 1944 - moment de cotitură în istoria patriei 35 de ani de la revoluţia de eliberare socială şi naţională antifascistă şi antiimperialistă 3-13 română
articol de periodic 1995-1996 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVI-2, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) STAN, Constantin (autor) Recunoașterea internațională a Unirii Basarabiei cu România (1920-1927) Studii şi articole 411-430 română, engleză
articol de periodic 1995-1996 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVI-2, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) HACMAN, Serghei (autor) Pregătirea și efectuarea operațiunii militare pentru includerea Basarabiei și Nordului Bucovinei în U.R.S.S. (iunie-iulie 1940) Studii şi articole 569-583 română, engleză
articol de periodic 1995-1996 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVI-2, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) DĂRĂBAN, Dorin (autor) Acțiunea și cauzele deportării etnicilor germani din România Studii şi articole 629-639 română, engleză
articol de periodic 1997-1998 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVII-2, Acta Musei Devensis Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) MIHĂILESCU, Marin (autor) Basarabia între un regim de dictatură sovietică (1940-1941) și unul de autoritate militară (1941-1944) Studii şi articole 683-694 română, franceză
articol de periodic 1997-1998 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVII-2, Acta Musei Devensis Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) BOCA, Anca (autor) Aspecte ale instalării dominației sovietice în economia românească Studii şi articole 695-704 română, engleză
articol de periodic 1999-2000 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-2, Acta Musei Devensis Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) HERBAN, Adela (autor) Creștinism și anticreștinism în Europa interbelică Studii şi articole 501-507 română, franceză
articol de periodic 2004 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXXII, Acta Musei Devensis Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) MILOIU, Silviu (autor) Tovarăși sau frați ai pădurii? Societatea estoniană în epoca stalinistă (1940-1953) Istorie 623-633 română, franceză
articol de periodic 2005-2007 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXII-XXIV, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă SZILAGYI, Levente (autor) Egy Szovjetunióba deportált szatmári mesterember 1945 és 1948 közötti levelei Etnografie 295-299 maghiară
articol de periodic 2012 Studii de Preistorie: SP, 9 DRAGOMAN, Alexandru (autor) Despre o călătorie de documentare arheologică în U.R.S.S. 163-173 română
articol de periodic 2012 Studii de Preistorie: SP, 9 GHENGHEA, Alexandra (autor) Un altfel de șantier arheologic: un exemplu din Siberia 175-181 română
articol de periodic 1964 Studii și Cercetări de Fizică, xv-3 INDREAȘ, Grigore (autor) Conferința internațională de acceleratoare la energii înalte (Dubna, 21-27 august 1963) 359-370
articol de periodic 1969 Studii și Cercetări de Istoria Artei: SCIA, 16, nr. 2, seria Teatru, muzică, cinematografie istorie (Istorie); Istoria artei (Istoria artei); Cinematografie (cinematografie); Teatru (teatru); Muzică (Muzică); Arhitectură; Artă plastică; istoria teatrului; Istoria filmului; Cronică de film; artă vizuală; istoria muzicii; cronică teatrală; cronică muzicală POPESCU, Mircea (autor) 20 de ani de activitate a Institutului de Istoria Artei Studii 143-157 română
articol de periodic 1955 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 3-4, iulie-decembrie epigrafie; paleolitic; urbanism; Arhitectură; Arheologie; Numismatică; protoistorie; istoria arheologiei; Istoria artei; istorie veche; cercetare arheologică; Istorie antică; preistorie; Istorie medievală VL., Dumitrescu (autor) Câteva precizări cu privire la sceptrele în formă de capete de cal din R.P.R. Și din U.R.S.S. Discuţii 925-936 Română
articol de periodic 1958 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1 epigrafie; paleolitic; urbanism; Arhitectură; Arheologie; Numismatică; protoistorie; istoria arheologiei; Istoria artei; istorie veche; cercetare arheologică; Istorie antică; preistorie; Istorie medievală SEBASTIAN, Morintz (autor) , EUGEN, Comșa (autor) Aspecte din colaborarea științifică între arheologii români și sovietici Cronica 158-159 Română
articol de periodic 1963 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1 epigrafie; paleolitic; urbanism; Arhitectură; Arheologie; Numismatică; protoistorie; istoria arheologiei; Istoria artei; istorie veche; cercetare arheologică; Istorie antică; preistorie; Istorie medievală VLADIMIR, Dumitrescu (autor) Originea și evoluția culturii Cucuteni - Tripolie (I) Studii 51-70 Română
articol de periodic 1993 Tibiscum, VIII, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie, seria Etnografie-Istorie etnografie; istorie; Arheologie; Banatul Montan; Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş RÂMNEANȚU, Vasile (autor) Starea de spirit a populației din județul Timiș-Torontal în perioada 1845-1948 Arheologie - Istorie 233-239 română, franceză
articol de periodic 2003 Tibiscum, XI, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie, seria Etnografie-Istorie etnografie; istorie; Arheologie; Banatul Montan; Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte privind ocupația sovietică în județul Caraș (1944-1947) Arheologie - Istorie 381-392 română, franceză
articol de periodic 2003 Tibiscum, XI, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie, seria Etnografie-Istorie etnografie; istorie; Arheologie; Banatul Montan; Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş RUSNAC, Mircea (autor) Aspecte ale vieții politice din Banat în perioada 1944-1948 Arheologie - Istorie 393-409 română, franceză
articol de periodic 1980 Ziridava, XII OANCEA, Gheorghe (autor) Discuțiile de la Copenhaga, un pas important făcut de guvernul român în nominalizarea relațiilor cu Rusia Sovietică