Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 239 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2004 Acta Musei Maramorosiensis, II VANCEA, Ioan (autor) Cine a fost Anonimus, autorul primei istorii a Ungariei 349-353 română
2011 Acta Musei Maramorosiensis, VIII BOTOȘ, Ion (autor) Transcarpatia sub ocupația maghiară /02-Xi-1938-22.06.1939) 217-224 română
1964 Acta Musei Napocensis, I VLASSA, Nicolae (autor) Materiale neolitice de la Tikos (R.P. Ungaria) în Muzeul de Istorie din Cluj Referate şi comunicări 367-375 română
1964 Acta Musei Napocensis, I VAJDA, Ludovic (autor) Începuturile dezvoltării mineritului de cărbuni în Transilvania Referate şi comunicări 397-419 română
1966 Acta Musei Napocensis, III BODEA, Gheorghe (autor) Din acțiunile populației regiunii Maramureș pentru eliberarea întregului teritoriu al Patriei și zdrobirea fascismului Studii şi Materiale 351-365 română
1968 Acta Musei Napocensis, V ROȘCA, M. (autor) Ecoul mișcării memorandiste în dezbaterile parlamentului maghiar Studii şi Materiale 265-273 română (şi un rezumat în germană)
1969 Acta Musei Napocensis, VI DUMITRAȘCU, S. (autor) Contribuții la cunoașterea graniței de vest a Daciei romane Note şi discuţii 483-491 română (şi un rezumat în germană)
1970 Acta Musei Napocensis, VII BODEA, Gheorghe (autor) Din lupta comună a maselor populare române și a naționalităților conlocuitoare din nordul Transilvaniei pentru triumful democrației (23 August 1944 - 6 martie 1945) Studii şi Materiale 449-470 română (şi un rezumat în germană)
1972 Acta Musei Napocensis, IX SUCIU, Dumitru (autor) Lupta parlamentară a lui Ilie Măcelariu în dieta de încoronare de la Pesta (iunie 1867 - decembrie 1868) Studii şi Materiale 215-228 română (rezumat în franceză)
1974 Acta Musei Napocensis, XI CIPĂIANU ANA, Maria (autor), CIPĂIANU, George (autor) Ziare maghiare din Transilvania și Ungaria despre inițiative și acțiunii culturale ale românilor din monarhia habsburgică (1860-1863) 263-270 română
1974 Acta Musei Napocensis, XI PISO, Ioan (autor) Die romischen Inschriften Ungarns 353-354 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII GLODARIU, Eugenia (autor) Înfințarea, organizarea și activitatea culturală desfășurată de societatea "Petru Maior", a studenților români din Budapesta 505-522 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII SOROCEANU, Tudor (autor) Mittelbronzezeitliche Tell-Siedlung bei Bekes 635-637 germană
1976 Acta Musei Napocensis, XIII HICA-CÎMPEANU, Ioana (autor) Avar Finds in the Hungarian National Muserum. Cemetieries of the Avat Period (567-829) in Hungary - Garam E., Kovrig I., Szabo G, Torok Gy 663-664 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV BOTEZAN, Liviu (autor) Încercări de colaborare politică romano-maghiară în primii ani ai dualismului 459-468 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV SOROCEANU, Tudor (autor) Die mittlere Bronzezeit Ungarns und ihre sudostlichen Beziehungen 668-672 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV WINKLER, Judita (autor) Bibliographia numismatzicae hungaricae - Fejer M 693-694 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Die linienbandkeramik in der Grossen Ungarischen Tiefebene - Kalicz N. 841-844 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI PISO, Ioan (autor) Die romischen inschriften Ungarns - Barkoczi Laszlo, Mocsy Andras 883-884 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI BUNTA, Magdalena (autor) Zinngiessermarken in Ungarns - Weiner Piroska 901-903 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Aspecte ale luptei pentru emancipare națională și socială a popoarelor din Ungaria dualistă la granița sec. XIX-XX 135-153 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX SOROCEANU, Alina (autor) Roman Cemeteries on the territory of Pecs (Sopianae) 755-756 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX HICA-CÎMPEANU, Ioana (autor) Avar Cemeteries in County Baranya. Cemeteries of the Avar Period (567-829) in Hungary 763-764 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX HICA-CÎMPEANU, Ioana (autor) Das awarenzeitliche Braberfeld von Kiskore - Garam Eva 764-765 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX JAMBOR, Petre (autor) Das mittelalterliche Dominikanerkloster in Buda - Gyurky Katalin 767-768 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 ARDEVAN, Radu (autor) Avars and Ancient Hungarians - Liptak Pal 1188-1991 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, seria preistorie-istorie veche-arheologhie FERENCZI, Geza (autor) Contribuții la problema descifrării unor cuvinte scrise cu caractere runice maghiare și considerații asupra originii scrisului runic maghiar 161-168 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie GLODARIU, Eugenia (autor), STAN, Constantin (autor) Congresele nașionalităților asuprite din Austro-Ungaria și rolul lor în lupta pentru independență și unitate națională (1918) 161-172 română
1997 Acta Musei Napocensis, 33-II, seria istorie CHINDRIȘ, Ioan (autor) Cartea românească veche la Budapesta (I) 215-229 română
1998 Acta Musei Napocensis, 34-II, seria istorie BOLOVAN, Ioan (autor) Contribuții documentare privind politica demografică a Ungariei la începutul sec. XX 293-310 română
1998 Acta Musei Napocensis, 34-II, seria istorie PAP, Francisc (autor) Un secol de istorie maghiară în monede - Kovacs Laszlo 423-424 română
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria 2000-2001 MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Românii văzuți de maghiari. Imagini și clișee culturale din secolul al XIX-lea - Mitu Melinda, Mitu Sorin 390-390 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 PAPP, Andrea (autor) Istoriografia maghiară din Transilvania în secolul al XVI-lea - Veov Karoly 462-462 română
2009 Acta Musei Napocensis, 45-46-II, seria 2008-2009 SĂLĂGEAN, Tudor (autor) Notarul anonim al regelui Bela al Ungariei și schola episcopală din Vercelli .9-12 română
2009 Acta Musei Napocensis, 45-46-II, seria 2008-2009 CÎMPEANU, Liviu (autor) Nefericitul voievod Dan cel Tînăr. Intervențiile Ungariei în problemele dinastice ale Țării Românești 13-20 română
2009 Acta Musei Napocensis, 45-46-II, seria 2008-2009 LAKATOS, Arthur (autor) Ein amerikanischer diplomat in Ungarn: J.F. Montgomery 177-182 germană
2009 Acta Musei Napocensis, 45-46-II, seria 2008-2009 OPRIȘ, Ioan (autor) Arheologii Dorin Popescu și Mircea Petrescu-Dîmbovița despre arheologia ungară și confrații maghiari 183-188 română
2012 Acta Musei Napocensis, 49-II, seria historica HASAN MIHAI, Florin (autor) Aspects of the Hungarian-Wallachian matrimonial relations of the fourteenth and fifteenth centuries 47-91 engleză
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău CIUBĂNCAN, Vasile (autor) Unele date și considerații despre pierderile de ordin teritorial și economic suferite de România prin Dictatul de la Viena Istorie contemporană 286- română
1985 Acta Musei Porolissensis, IX ARDELEANU, Ioan (autor) Contribuția României la victoria asupra fascismului 13- română
1991 Acta Musei Porolissensis, XIV-XV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău OPRIȘ, Ioan (autor) Pagini de istorie contemporană românească Istorie contemporană 347-354 română
1991 Acta Musei Porolissensis, XIV-XV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ABRUDAN, Paul (autor) Luptele armatei române pentru eliberarea Satmarului în Octombrie 1944 Istorie contemporană 355-365 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău GRAD, Corel (autor) "Ungaria Mare cu orice preț "(un documentrar inedit al S.S.I. român - iulie 1942) Istorie contemporană 457-498 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CIUBĂNCAN, Vasile (autor) Populația județului Sălaj și evoluția ei sub impactul Dictatului de la Viena 5-IX-1940 - 25-X-1944 Istorie contemporană 227-240 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău GRAD, Cornel (autor) Noi informații documentare despre "războiul undelor - dintre România și Ungaria (1941-1944) Istorie contemporană 409-430 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CORDOȘ, Nicolae (autor) Adunarea generală a alegătorilor romană din Transilvania și Ungaria - Sibiu 16/28 noiembrie 1894 Istorie modernă 213-236 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ȘANDRU, Dumitru (autor) Minoritatea maghiară din Transilvania după 23 August 1944 Istorie contemporană 401-417 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău POP, Nicolae (autor) Transilvania între papalitate și regalitatea maghiară în prima jumătate a secolului al XIV-lea Istorie Medie 135-142 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău LAZĂR, Ioachim (autor) Atitudinea românilor din Transilvania față de serbările mileniului maghiar din 1896 Istorie modernă 329-341 română
1997 Acta Musei Porolissensis, XXI, Romani și barbari la frontierele Daciei Romane / Römer und barbaren an den grenzen des Römischen Dakien KULCSAR, Valeria (autor) New data on the germanic-sarmatian border contacts in Northern Hungary 705-717 engleză
1997 Acta Musei Porolissensis, XXI, Romani și barbari la frontierele Daciei Romane / Römer und barbaren an den grenzen des Römischen Dakien ISTVANOVITS, Eszter (autor) Some data on the ethnical and chronological determination of the roman age population of the upper Tisza Region 718-742 engleză
1997 Acta Musei Porolissensis, XXI, Romani și barbari la frontierele Daciei Romane / Römer und barbaren an den grenzen des Römischen Dakien KOTYGOROSHKO, Wyacheslav (autor) Stamped ceramics of the Upper Tysa Region 801-832 engleză
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-1, nr. I, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău FIRCZAK, Gheorghe (autor) Convergențe filosofice romano-maghiare în epoca luminilor Istorie Medie 697-705 română
2002 Acta Musei Porolissensis, XXIV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Arta din Zalău TĂTAR, Octavian (autor) Părți și provincii ale fostului regat maghiar. Statutul lor politico-juridic în secolul al XVI-lea Istorie medievală 193-226 română
2002 Acta Musei Porolissensis, XXIV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Arta din Zalău THIRA, Viorel (autor) „Povățuitorul tinerimei” de la Buda din 1826 și autorul lui Istoria culturii. Carte veche. Personalităţi 565-571 română
2004 Acta Musei Porolissensis, XXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-restaurare-conservare OLARIU, Gheorghița (autor), PAUL, Gabriela (autor) Conservarea bibliotecii Kallay - Ungaria Restaurare. Conservare 547-551 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă ȘIȘESTEAN, Solica (autor), ȘIȘEȘTEAN, Gheorghe (autor) Romanii din Hajdu-Bihar. Strategii maritale și reconstrucții identitare Etnografie. Artă 601-656 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii MĂRCULEȚ, Vasile (autor) "Terra Ultrasilvana" în secolul al X-lea și la începutul secolului al XI-lea Istorie Medie 9-26 română
2012 Acta Musei Porolissensis, XXXIV, seria istorie-etnografie ANDRIESCU, Bogdan (autor) Carte veche românească veche în biblioteca Universității Eotvos Lorans Budapesta - Repertoriu 443-449 română
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie MOISA, Gabriel (autor) Romanian community of Trianon Hungary. About beginnings in view of romanian researchers in Hungary Istorie 437-442 engleză
2016 Acta Musei Porolissensis, XXXVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie - restaurare - conservare EGRI, Mariana (autor) Weapons as identity symbols during the early roman provincial perio. A theoretical approach Epoca metalelor 267-287 engleză (şi un rezumat în română)
1997 Analele Banatului, V, seria arheologie-istorie PETROVICS, Istvan (autor) Foreign ethnic groups and urban development in medieval Hungary: the case of Temesvar 235-245 engleză
1998 Analele Banatului, VI, seria arheologie-istorie RUDEANU IOAN, Octavian (autor) Un bănățean - protosincel la Budapesta: Ghenadie G. Bogoeviciu 487-491 română
1998 Analele Banatului, 4, seria etnografie COLTA, Elena (autor) Românii din Elek (Ungaria). O comunitate în tranziție dinspre arhaic spre modern 151-162 română
2004 Analele Banatului, X-XI-2, seria arheologie-istorie ȘIPOȘ, Ibolya (autor) Încorporarea Banatului la Ungaria 383-432 română
2006 Analele Banatului, XIV-1, seria arheologie-istorie KALICZ, Nandor (autor) Die bedetung der schwarzen gefassemalung der lengyee-kultur aus Aszod (kom. Pes, Ungarn) 135-157 germană
2009 Analele Banatului, XVII, seria arheologie-istorie BACSMEGI, Gabor (autor), GUBA, Szilvia (autor) Eine dreifache bestattung der hugelgraberkultur aus der gemarkung von szurdokpuspoki (NO-Ungarn) 129-139 germană
2009 Analele Banatului, XVII, seria arheologie-istorie NOTROFF, Jens (autor) Ein nordsches miniaturschwert in Ungarn? Gedanken uber ein phanomen der spaten bronzezeit nordeuropas im spiegel.Prahistorischer kontaktzonen 261-269 germană
2010 Analele Banatului, XVIII, seria arheologie-istorie DOMOCOȘ, Vasile-Bogdan (autor) Bijuterii monetare la barbarii din Dacia și Pannonia 77-80 română
2011 Analele Banatului, XIX, seria arheologie-istorie FAUR, Antonio (autor) Reflectarea în memorialistică (1946-1976) a activității de salvare de la moarte a evreilor din Ungaria și Transilvania de Nord (1944) 523-527 română
2012 Analele Banatului, XX, seria arheologie-istorie FAUR, Antonio (autor) Organizarea unor acțiuni de salvare )în anul 1944) a evreilor din Ungaria și Transilvania de Nord. Contribuții istoriografice (1990-1994) 409-418 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie TĂTAR, Octavian (autor) Pacea de la Oradea (februarie 1538) dintre Ferdinand de Habsburf și Ioan Zapolya și implicațiile ei în disputa pentru coroana Ungariei 159-163 română
2000 Angvstia, 5, seria istorie-etnografie-sociologie LECHINȚAN, Vasile (autor) Încitatea secuilor prin presa maghiară din Cluj și Debrețin la 1848-189 51-55 română
2000 Angvstia, 5, seria istorie-etnografie-sociologie ROTCHE, Andrea (autor) Problema Transilvaniei în raporturile României și Ungariei cu Germania (2 septembrie 1940 - 1 ianuarie 1943) 147-156 română
2001 Angvstia, 6, seria istorie-etnografie-sociologie LAZĂR, Costel (autor) Influența statului maghiar asupra relațiilor interetnice din România, cu privire specială asupra spațiului secuiesc 185-192 română
2001 Angvstia, 6, seria istorie-etnografie-sociologie COSTEA, Simion (autor) Reacțiile Ungariei lui Horty și Italiei lui Mussolini la planul Briand de Uniune Europeană 213-224 română
2001 Angvstia, 6, seria istorie-etnografie-sociologie LECHINȚAN, Vasile (autor) "Stabilirea" românilor în sud-estul Transilvaniei - Noi "opțiuni" ale istoriografiei maghiare - 338-341 română
2004 Angvstia, 8, seria istorie-etnografie-sociologie TRIFOI, Mihai (autor) Imaginea germanului în literatura maghiară - Weidlein Johann 341-342 română
2009 Angvstia, 13, seria istorie RANGA, Ioan (autor) O radiografie diplomatică franceză a stărilor quasi revoluționare din Ungaria și Transilvania anterioară revoluției de la 1848-1849 77-80 română
2009 Angvstia, 13, seria istorie RACOVIȚAN, Mihai (autor) R.W. Seton-Watson și revizionismul ungar în primii ani după primul război mondial (1920-1927) 175-186 română
2011 Angvstia, 15, seria istorie-socologie CHISTOL, Aurelian (autor) Relații româno-ungare în perioada guvernării Goga-Cuza (28-decembrie 1937-10 februarie 1938) 67-767 română
2013 Anuarul Muzeului Bucovinei, XL DIACONESCU, Dragoș (autor), LUCA SABIN, Adrian (autor), SUCIU, Cosmin (autor) Cîteva considerații despre legăturile zonei transilvănene cu cea nord-est ungară la granița cronologică dintre neoliticul timpuriu și cel dezvoltat .9-22 engleză
1966 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1962-1964 FARAGO, Jozsef (autor) "Ciobanul care și-a pierdut oile" în folclorul maghiar 455-461 română
2001 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei TOTH, Katalin (autor) Muzeele etnografice din Estul și Centrul Europei șanse și provocări la începutul secolului XXI (conferință internațională Budapesta - iunie 2001) 439-450 română
2008 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei OPRIȘ, Ioan (autor) Romulus Vuia evaluînd etnofgrafia și muzeografia etnografică ungară 242-252 română
2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria Istorie REZACHEVICI, Constantin (autor) Caracterul bătăliei din 1330 între Basarab și Carol Robert: Țărani neînarmați sau cavaleri de tip apusean? Arheologie, istorie antică şi medie 167-175 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie REZACHEVICI, Constantin (autor) Condițiile istorice ale intemeierii cetății Bran (1377). Războiul aliaților europeni împotriva lui Ludovic I de Anjou din 1375-1377 și acțiunile militare ale domnilor Țării Românești Vlaicu și Radu I Istorie medievală 155-191 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie PALADE, Lucian (autor) Relațiile Drăculeștilor cu Transilvania și Ungaria în vecul al XV-lea Istorie medievală 199-205 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria Istorie STANCIU, Cezar (autor) În spatele ușilor închise. Dispute româno-maghiare în anii 1957-1961 Istorie Modernă şi Contemporană 305-319 română
2012 Argesis - Studii și Comunicări, XXI, seria Iistorie PALADE, Lucian (autor) Criza politică din Țara Românească și atitudinea marilor puteri, Ungaria și Imperiul Otoman, în prima jumătate a veacului al XV-lea Istorie medievală 101-116 română
2014 Argesis - Studii și Comunicări, XXIII, seria Istorie SOLCAN, Șarlota (autor) Imaginea lui Constantin Brâncoveanu în cronicile transilvănene maghiare și săsești din secolul al XVIII-lea Istorie medievală 107-118 română
2016 Argesis - Studii și Comunicări, XXV PALADE, Lucian Constantin (autor) Țara Românească între Imperiul Otoman, Ungaria și Polonia (1436-1447) 15-48 română, engleză
2009 Arheologia Aeriană în România și în Europa BERTOK, Gabor (autor) Repertorierea, valorificarea și protejarea peisajelor în districtul Baranya din Ungaria 144-150 română
2002 Arheologia Medievală, IV RUSU ADRIAN, Andrei (autor) Mittelalterliche Bronzegegenstande des Ungarischen Nationalmuseums - Lovag Zsuzsa 240- română
1991 Banatica, 11 TAKACS-BIRO, Katalin (autor) Lithic industries in Hungary during the existence of Vinca Culture 33-36 engleză
1991 Banatica, 11 MEIER-ARENDT, Walter (autor) Zu tells und tellartigen siedlungen im spatneolithikum ost- Ungarns, Siebenburgens und des Banat: Uberlegungen zu entstehung und funktion 77-85 germană
1991 Banatica, 11 HORVATH, Ferenc (autor) Vinca Culture and its connections with the South-East Hungarian Neolithic: A comparison of traditional and 14C chronology 259-273 engleză
1993 Banatica, 12-II MADGEARU, Alexandru (autor) Contribuții privind datarea conflictului dintre ducele băînățean Ahtum și regele Ștefan I al Ungariei .7-12 română
1995 Banatica, 13-II ANDEA, Avram (autor) Obligațiile militare ale cnezilor din Banat și rivalitatea Ungariei cu Bulgaria și imperiul otoman în secolele XIV-XV .5-15 română
1995 Banatica, 13-II BOCȘAN, Nicolae (autor) Ideea de națiune la românii din Austro-Ungaria 97-114 română
1995 Banatica, 13-II SIGMIREAN, Cornel (autor) Români la Universitatea din Budapesta (1900-1919) Doctori în științe 127-167 română
1996 Banatica, 14 ACHIM, Viorel (autor) Romanii din regatul medieval ungar și decimele birericești. Pe marginea unui document din "Acta Romanorum Pontificum" .5-19 română
2005 Banatica, 17 PETRUȘAN, Gheorghe (autor) Politica față de minorități a guvernului revoluționar ungar de la 1848 419-426 română
2009 Banatica, 19 MARGINA, Livia (autor) Politica sid-estică a regatului ungar sub ultimii Arpadieni - Achim V. 401-402 română
2010 Banatica, 20-2 PETROVICS, Istvan (autor) John Hunyadi defender of the southern borders of the medieval kingdom of Hungary 63-75 engleză
2010 Banatica, 20-2 SIMON, Alexandru (autor) Vlahii din imperiul otoman și politica valahă a regatului ungar 97-107 română
2011 Banatica, 21 IUSZTIN, Zoltan (autor) Pătrunderea stăpînirii maghiare în Banat. Contribuții la apariția instituțiilor de tip occidental .11-35 română
2013 Banatica, 23 PARASCA, Pavel (autor) În problema temeiului pretențiilor regalității Ungariei de supremație asupra Moldovei medievale 489-504 română
2013 Biblioteca Istro-Pontica, 9, seria arheologie FLOREA, Mihai (autor), ȚÎRLEA, Alexandra (autor) Hoards, Feasts and Travels. Possible Social and Economic Responses to Environment and Landscape During Middle Bronze Age in NW Romania and NE Hungary 131-168 română
2004 Biblioteca Musei Napocensis, XXI ALFOLDY, Geza (autor) Ein zweimal beschrifteter inschriftstein aus nordpannonien 15-24 germană
2004 Biblioteca Musei Napocensis, XXI LORINCZ, Barnabas (autor) Zur statthalterliste der Romischen provinz Pannonia Inferior 35-40 germană
2004 Biblioteca Musei Napocensis, XXI TORBAGYI, Melinda (autor) Gold coin of a persan satrap in the collection of the Hungarian National Museum 167-170 engleză
2004 Biblioteca Musei Napocensis, XXI VISY, Zsolt (autor) World heritage, some considerations about Hungary and the Carpathian region 920-923 engleză
2001 Bibliotheca Marmatia, 1 KOOS, Judit (autor) Ferbbeziehungen zur zeit einer spatbeonzezeitlichen gemeinschaft Nordostungars 215-230 germană
2001 Bibliotheca Marmatia, 1 MATUZ, Edit (autor) Archaologische denkmaler der ostlichen und sudlichen beziehungen im fundmaterial der erdwalle der kyjatice-kultur in Nordungarn 299-313 germană
2003 Bibliotheca Marmatia, 2 DANI, Janos (autor), MATHE, Marta (autor), SZABO, Gabor (autor) Ausgrabungen in der bronzezeitlichen tell-siedlung und im graberfeld von Polcar-Kenderfold )vorbericht uber die freilegung des mittelbronzezeitlischen grabertfeldes von Polgar-Kenderfold, Majoros-Tanya) 93-118 germană
2003 Bibliotheca Marmatia, 2 ENDRODI, Anna (autor) Characteristic elements of the settlement structure in the Early Bronze Age settlement at Budapest - Albertfalva 151-157 engleză
2003 Bibliotheca Marmatia, 2 HELLEBRANDT, Magdolna (autor) Urzeitliche erdwalle und wasserburgen 217-237 germană
2003 Bibliotheca Marmatia, 2 ILON, Gabor (autor) Metallhandwerkstatt der urnenfelderkultur in Gor (Westungarn, Kpomitat Vas) 239-248 germană
2003 Bibliotheca Marmatia, 2 KOOS, Judit (autor) Uber die chronologie der spatphase der millelbronzezeit (Fuzesabony-Kultur) in Nordostungarn 301-326 germană
1974 Biharea, 1974 TOCA, Mircea (autor) Despre activitatea artiștilor români din Transilvania de Nord (1940-1944) II. Artă 201-211 română
1981 Biharea, 1981 FILIP, T. (autor) Sistemul supranumelor la românii din Ungaria - Bogza Irimie R. V. Note şi recenzii 273-275 română
1991 Biharea, 1991 VARGA, Gyula (autor) A nepi allattartas kutatasanak fobb kerdesei magyarorszagon I. Etnografie 83-90 maghiară
1991 Biharea, 1991 UJVARY, Zoltan (autor) Magyar pasztorszolosok I. Etnografie 91-98 română
1991 Biharea, 1991 SZABADFALVI, Jozsef (autor) Migracios jelensegek kelet-magyarorszagon a hagyomanyos allattartasban I. Etnografie 99-107 română
1991 Biharea, 1991 SZABO, Laszlo (autor) Pasztorok az Alfoldi falvak es mezovarosok tarsadalmaban I. Etnografie 117-125 română
1991 Biharea, 1991 MAGYARI, Marta (autor) Alfoldi pansztorepitmenyek I. Etnografie 147-160 română
1992-1993 Biharea, 1992-1993 FUVESSY, Aniko (autor) Centrul de olărit din Hodmezovasarhely. Locul acestuia în cadrul centrelor de ceramică glazurată din Câmpia Panoniei I. Etnografie 117-122 română
2009 Bonze Age Communities in the Carpathian Basin, I, seria archaeologica KOOS, Judit (autor) Bronzezeitliche siedlung in Nordostungarn und die Koszider-Problematu 79-88 germană
2009 Bonze Age Communities in the Carpathian Basin, I, seria archaeologica NEMETI, Janos (autor) The Hajdubagos/ Pișcolț-Cehăluț Group 203-221 engleză
2009 Bonze Age Communities in the Carpathian Basin, I, seria archaeologica NAGY, Marta (autor), SCHOLTZ, Robert (autor) A keso bronzkori felsoszocs-kultura Telepulese Or-Ori-Tag Lelohelyen 223-258 maghiară
2013 Bronze Age Crafts and Craftsmen in the Carpatian Basin, VI, seria archaeologica NEMETH, Gabriella (autor) Angaben zum Spatbronzerzeitlichen Salurkehr 57-63 engleză
2011 Bronze Age Rites and Rituals in the Carpathian Basin , IV, seria archaeologica MARTA, Liviu (autor), URAK, Malvinka (autor) Human remains of the Late Bronze Age settlements in the Upper Tisza Area. New Researches and new evidence 155-161 engleză
2011 Bronze Age Rites and Rituals in the Carpathian Basin , IV, seria archaeologica SZABO, Gabor (autor) Spatbronzezeitliche bronzehortfunde im siedlungskontext - neue forschungsergebnisse aus Ostungarn 335-356 germană
2009 Brukenthal Acta Musei, IV, seria 1 GRUIA ANA, Maria (autor) Tiles decorated with the knight in tournament in the kingdom of Hungary 203-221 română
2013 Brukenthal Acta Musei, VIII, seria 1 ANDRIESCU, Bogdan (autor) Contributions to the old romanian bibliography. Szecheny Budapesta National Library 131-137 engleză
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX HANCZ, Hilda (autor) Presa maghiară bucureșteană (1860-1941) Studii şi articole 92-111 română
1999 - 2001 Cercetări istorice, XVIII-XX LEUȘTEAN, Lucian (autor) România și emigrația maghiară de la Viena (1921-1923). Un document și câteva observații III. Istorie modernă şi contemporană 411-431 română
1978 Cibinium, seria 1974-1978 CSILLERY, Klara (autor) Muzeul în aer liber de la Szentendre 415-430 română, germană
1976 Crisia, 1976 ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Opinia publică internațională despre Dictatul de la Viena - Matichescu O. IV. Recenzii 300-302 română
1980 Crisia, 1980 ROȘU, T. (autor) O telegramă a lui Jaszi Oszkar către prefectul din Arad (7 noiembrie 1918) III. Articole şi note 649-651 română
1989 Crisia, 1989 FAUR, Viorel (autor), POP, Emil (autor), VELICU, Mircea (autor) Batalionul 1/26 Dorobanți din divizia a 2-a infanterie în luptele pentru eliberarea Cehoslovaciei (1 martie - 9 mai 1945) II. Documente 337-355 română
1993 Crisia, 23 GORUN, Gheorghe (autor) Cenzorii români de la tipografia din Buda 145-159 română
1994 Crisia, 24 ȚEPELEA, Ioan (autor) Armata română la Budapesta (august-noiembrie 1919) 281-297 română
1995 Crisia, 25 OLTEANU, Florin (autor) Evoluția demografică a populației românești din orașul Gyula în secolul al XIX-lea 69-92 română
1996 - 1997 Crisia, 26 - 27 GORUN, Gheorghe (autor) Contribuții documentare la istoria cărții românești de la începutul secolului al XIX-lea. Tipografia de la Buda (I) 283-303 română
1998 Crisia, 28 MARTA, Doru (autor) Utak a Multba. Az M3-as autoplalya regeszeti leletmentesei 400-401 română
1999 Crisia, 29 MIHOC, Blaga (autor) Biserica greco-catolică română din Ungaria (1919-1930) 67-88 română
1999 Crisia, 29 CORNEA, Lucia (autor) Fenykepszek es fenykepeszmutermek Magyarorszagon (1840-1945) - Szakacs Margit 216-217 română
2001 Crisia, 31 DRONCA, Lucian (autor) Băncile din Austria și Ungaria în perioada dualismului (1867-1918) 257-271 română
2004 Crisia, 34 MOISA, Gabriel (autor) Poziția socialiștilor români din Ungaria, Transilvania și Banat față de revoluția maghiară din 1919 221-226 română
2008 Crisia, 38 TOMA, Corina (autor) Repertoriu orientativ al descoperirilor dacice de pe teritoriul Ungariei 65-75 română
2009 Crisia, 39 DAMIAN, Iulian-Mihai (autor) Unire bisericească și societate creștină în regatul Ungariei la mijlocul secolului XV 49-64 română
2011 Crisia, 41 NEMETH, Gizella (autor), PAPO, Adriano (autor) Gyorgy Martinuzzi Utyeszenics e la reforma luterana în Transilvania e nelle parto d'Ungheria 181-191 italiană
2011 Crisia, 41 MOISA, Gabriel (autor) Istoriografie - Istorie - Politică. Istoriografia românilOr din Ungaria referitoare la trecutul istoric al comunității (1920-2010) 287-306 română
2012 Crisia, 42 PAPO, Adriano (autor) Gyorgy Martinuzzi Utyeszenics e la Regina Isabella Jagellone: protagonisti e antagonisti della storia unggherese nel XVI secolo 123-131 italiană
2012 Crisia, 42 CSOBAI, Elena (autor), MARTIN, Emilia (autor) Comunitățile românești din județele Hajdu-Bihar și Szabolcs-Szatmar 199-210 română
2012 Crisia, 42 FAUR, Antonio (autor) Problematica salvării evreilor din Transilvania de Nord și Ungaria (1944). Percepții istoriografice (1944-1946) 255-261 română
2013 Crisia, 43 NEMETH, Gizella (autor), PAPO, Adriano (autor) Conflittualita Ungaro-Veneta all'epoca di Mattia Corvino 29-36 română
2013 Crisia, 43 MESZAR, Marius-Răzvan (autor) Istoriografia românilor din Ungaria 1920-2010. Între deziderat și realitate 207-208 română
2002 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIX MAKKAY, Janos (autor) An imported pottery fragment of the Boian culture and its context in the Hungarian Middle Neolithic 56-68 engleză
1967 Cumidava, I PARDUCZ, M. (autor) Die etnischen Probleme der Hunnenzeit in Ungarn 283- germană
1998 Cumidava, XXII HOLLO, Szilvia Andreea (autor) Old map collections in Hungary Symposionul internaţional de cartografie, Braşov, noiembrie 1997 311-313 Engleză
2004 Cumidava, XXVII NEGULICI, Dorina (autor) Serbările de la Putna din 1904 în documente maghiare 208-231 română
2008 Die Romischen Provinzen. Begriff und Grundung LORINCZ, Barnabas (autor) Zu den hilfstruppen der dakischen provinzen in Trajanisch-Hadrianischer Zeit 369-376 germană
2010 Iron Age Communities in the Carpathian Basin , II, seria archaeologica SCHOLTZ, Robert (autor) New Data on the Scythian Age Settlement History of Szabolcs County, Hungary 79- engleză
2010 Iron Age Communities in the Carpathian Basin , II, seria archaeologica CSIPPAN, Peter (autor), CZAJLIK, Zoltan (autor), CZOVEK, Attila (autor), HOLL, Balazs (autor), MAGYARI, Eniko (autor), PUPNIK, Laszlo (autor), SZOLLONI, Szilvia (autor), TIMAR, Lorinc (autor) Archaeological and palaeenvironmental data on Late Iron Age Settlements in South-Eastern Transdanubia (Tolna County) 149- engleză
2010 Iron Age Communities in the Carpathian Basin , II, seria archaeologica TANKO, Karoly (autor) La Lene ceramic Technology and Typology of Settlement Assemblages in Northrast Hungary (3rd-2nd century BC) 321- engleză
2012 Iron Age Rites and Rituals in the Carpathian Basin., V, seria archaeologica GULYAS (autor), NAGY, Marcella (autor), PERSAITS, Gergo (autor), SUMEGI, Pal (autor), TOROCSIK, Tunde (autor) The Iron Age hoard found at Ikervar (Vas County, Hungary) in the Western region of the Carpathian Basin 31-64 engleză
2012 Iron Age Rites and Rituals in the Carpathian Basin., V, seria archaeologica BROLLY, Gbor (autor), CZAJLIK, Zoltan (autor), CZOVEK, Attila (autor), HOLL, Balazs (autor), KIRALY, Geza (autor), PUSZTA (autor) The application of remote sensing technology and geophysical methods in the topographic survey of Early Iron Age burial tumuli in Transdanubia 65-76 engleză
2012 Iron Age Rites and Rituals in the Carpathian Basin., V, seria archaeologica SCHOLTZ, Robert (autor) Scytian Age burials az Tiszalok 77-100 engleză
2012 Iron Age Rites and Rituals in the Carpathian Basin., V, seria archaeologica SZATHMARY, Laszlo (autor) Scythian Age human skeletal remains from Tiszalok 101-104 engleză
2012 Iron Age Rites and Rituals in the Carpathian Basin., V, seria archaeologica PILLING, Zoltan (autor), UJVARI, Ferenc (autor) Iron Age settlement and cemetery from Szeged-Kiskundorozsma 217-248 engleză
2012 Iron Age Rites and Rituals in the Carpathian Basin., V, seria archaeologica TANCO, Karoly (autor), TANKO, Eva (autor) Cremation and deposition in the Late Iron Age Cemetery at Ludas 249-258 engleză
2012 Iron Age Rites and Rituals in the Carpathian Basin., V, seria archaeologica NEMETI, Janos (autor) Funerary rites and rituals of celtic cemeteries in North-Western Romania and comparison with the funerary discoveries in the Tisza Plain and Transylvania 295-302 engleză
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV DUDOI, Marian-Alin (autor) Problema frontierei româno-ungare în perspectiva britanică la sfârșitul celui de al Doilea Război Mondial II. Istorie 217-229 română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie TURZAI, Maria (autor) Contribuția unor instituții social-culturale muncitorești din Transilvania la promovarea legăturilor culturale româno-maghiare (1921-1933) 479- română
2009 Marisia, XXIX , seria arheologie BEJINARIU, Ioan (autor), SANA, Dan (autor), SZEKELY, Zsolt (autor) Săpături arheologice de salvare pe șoseaua de centură a orașului Nyregyhaza. Descoperirile arheologice din epoca bronzului din punctul "Ur-Csere" (26 și 33 LH) 57-85 engleză
2009 Marisia, XXIX , seria arheologie GAL-MLAKAR, Viktor (autor) A 23-14. Szazadi keramia kutatastortenete eszakkelet-mahyarorszagon 165-184 maghiară
2012 Marisia, XXXII, seria arheologie BARATH KARMEN, Anita (autor) Cloak jewels on Transylvanian and Hungarian mural paintings of the Angevin Period 205-213 engleză
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie MIHOC, Blaga (autor) Pentru dezmembrarea Episcopiei de Munkacs 60-73 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie POP, Lucia (autor) Contribuții documentare la istoria mișcării memorandiste. O scrisoare inedită din închisoarea de la Vacz, 1894 74-78 română
2007 Marmatia, .9-2, seria istorie COROIAN, Adriana (autor) Percepția populației din regiunea Baia Mare asupra revoluției maghiare din 1956 117-123 română
1956 Materiale și Cercetări Arheologice, 2 POPESCU, Dorin (autor) Cercetări arheologice in Transilvania (I - IV) 041-250
1997 Mediaevalia Transilvanica, I-1-2 RUSU ADRIAN, Andrei (autor) Bisericile românești din Transilvania și Ungaria în secolul al XV-lea .11-28 română
1997 Mediaevalia Transilvanica, I-1-2 DIACONESCU, Marius (autor) Les implications confessionnelles du Concile de Florebce en Hongrie 29-62 franceză
1997 Mediaevalia Transilvanica, I-1-2 SZOCS PETER, Levente (autor) Lexicon de istorie timpurie maghiară (secolele IX-XIV) 154-155 română
1997 Mediaevalia Transilvanica, I-1-2 RUSU ADRIAN, Andrei (autor) Magyrorszag vilagi archontologiaja. 1301-14557 - Engel P. 159-160 română
1998 Mediaevalia Transilvanica, II-1 DIACONESCU, Marius (autor) The Political Relations between Wallachia and thw Hungarian Kingdom during the Reign of the Anjou Kings .5-42 engleză
1998 Mediaevalia Transilvanica, II-2 DIACONESCU, Marius (autor) The Relations of Vassalege between Sigismund of Luxemburg, Kink of Hungary and Mircea the Old, Voivode of Wallachia 245-282 engleză
1998 Mediaevalia Transilvanica, II-2 KOVACS, Andras (autor) A nemesi tarsadalom a kozepkori Ung megyeben 333-334 română
2006 Mediaevalia Transilvanica, VII-VIII-1-2, seria 2003-2004 KRISTO, Gyula (autor) Die Stellung Siebenburgens innerhalb des Konigreichs Ungarn im fruheren Mittelalter 53-59 germană
2006 Mediaevalia Transilvanica, VII-VIII-1-2, seria 2003-2004 RUSU ADRIAN, Andrei (autor) Românii din Regatul Ungariei și cetățile medievale (privire specială asupra secolelor XIII-XIV) 85-106 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX LUCA SABIN, Adrian (autor) Les agriculteurs de la Grande Plaine Hongroise (4000-3500) av. J.C. 549-551 română
2009 Miscellanea Historica et Archaelogica in Hinorem Professoris Ionel Cândea SĂLĂGEAN, Tudor (autor) Transilvania împotriva lui Carol Robert. Voievodul Ladislau Kan și poziția sa în conflictul pentru coroana regală a Ungariei (1301-1310) 169-177 română
2009 Miscellanea Historica et Archaelogica in Hinorem Professoris Ionel Cândea SIMON, Alexandru (autor) The milanese reports on the hungarian events of 1456 249-260 engleză
1977 Pontica, X CHERA-MĂRGINEANU, C. (autor) Der romische Limes im Ungarn - Elitz Jeno 365-366 română
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) FICHL, Klara (autor) Analysis of Sroreg C (Sziv Street) Cemetery of Maros Cultura 249-249 engleză
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) JANOS, Dani (autor) Tumuls grave from the reginning of the Eba in Eastern Hungary 251-252 engleză
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) KISS, Viktoria (autor) Cultural connections between transdanubian and lower Danube incrusted poterry culture (cult objects and funerary rites) 252-252 engleză
1997 Revista Bistriței, X-XI SIGMIREAN, Cornel (autor) Studenți români la politehnica din Budapesta (1871-1919) 165-190 română
2006 Revista Bistriței, XX POPOVICI, Vlad (autor) Publicații activiste progunernamentale românești din Ungaria dualistă. Discursul politic al ziarelor "Patria" și "Viitorul" 293-300 română
2007 Revista Bistriței, XXI-2 HASAN MIHAI, Florin (autor) Cîteva considerații asupra practicilor divinatorii a magiei și a vrăjitoriei în evul Mediu (secolele XIV-XV) Studiu de caz: Ungaria și voievodatul Transilvaniei 13-19 română
2007 Revista Bistriței, XXI-2 RUS, Dorin (autor) Wege, Irrwege, Heimwege. Schulen, Erziehungsheime and Erziehungsanstalten des Volksbundes der Deutschen in Ungarn - Weltzer W. 235-235 română
2009 Revista Bistriței, XXIII BONȚA, Claudia (autor) Recuperarea Ungariei: eliberarea Budei și medaliile celebrative emise. Studiu iconografic 115-123 română
2009 Revista Bistriței, XXIII POPOVICI, Vlad (autor) Forme alternative de asociere. Structuri elitare gregare în viața politică a românilor din Ungaria (1869-1896). O perspectivă teoretică 189-196 română
2011 Revista Bistriței, XXV GEORGIȚĂ, Mihai (autor) Reforma și românii în istoriografia maghiară interbelică 290-294 română
2013 Revista Bistriței, XXVII HASAN MIHAI, Florin (autor) Aspecte ale relațiilor matrimoniale dinastice munteano-maghiare din secolele XIV-XV 128-159 română
1975 Sargetia, XI-XII, seria 1974-1975 TURZAI, Maria (autor) Ecolul acordului de la Țebea în presa democratică și muncitorească de limbă maghiară 485-487 română
1993 Sargetia, XXI-XXIV, seria 1988-1991 FIRCZAK, Gheorghe (autor) Aspecte ale iluminismului maghiar din Transilvania 753-774 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 ANDRUȘ, Rodica (autor) Transilvania, istorie și dpinuire românească. Documente oficiale ungare comfirmă - Ciolan Ioan, Voicu Constantin, Racovițan 948-952 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 LAZĂR, Ioachim (autor) Politica școlară a Curții din Viena și a guvernelor maghiare în perioada 1848-1883 87-103 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 JOSAN, Nicolae (autor) Noi informații cu privire la societățile culturale românești cu sediul la Budapesta la finele secolului al XIX-lea 225-233 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 CRIȘAN, Vasile (autor) Tratativele romano-maghiare din anii 1913-1914 văzute de Aurel C. Popovici, într-un document inedit 299-317 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 DOBRINESCU VALERIU, Florin (autor) Relațiile româno-ungare de la notele ultimative sovietice la Dictatul de la Viena (iunie-august 1940) 507-513 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 LAZĂR, Ioachim (autor) Romania și Ungaria de la Trianon la Paris, 1920-1947. Bătălia diplomatică pentru Transilvania - Dobrinescu V. 769-771 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 MORAR, Marcel (autor) Transilvania prigonită de Unguri - Ciolan I. 771-773 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 STRANINI, Elisabetta (autor) Aspects of the Koros Culture lithic industry: The assemblage from Endrod 119 (Hungary): A preliminary report 79-89 engleză
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 HORVATH, Laszlo (autor) Die stellung der Sopot-Kultur im Ungarischen Neolithikum und ihre chronologischen beziehungen mit der grossen Ungarischen Tiefebene 143-168 germană
1998 Sargetia, XXVII-1, seria 1997-1998 BEȘLIU MUNTEANU, Petre (autor) Despre tipologia cetăților din sud-estul Ungariei medievale 427-440 română
1998 Sargetia, XXVII-1, seria 1997-1998 TĂTAR, Octavian (autor) Disputa pentru coroana Ungariei dintre Ferdinand și Zapoly (1526-1540) 485-510 română
1998 Sargetia, XXVII-1, seria 1997-1998 FIRCZAK, Gheorghe (autor) Cultura luminilor. Romanii în istoriografia maghiară 687-715 română
1998 Sargetia, XXVII-2, seria 1997-1998 MORAR, Marcel (autor) Aspecte privind locul și rolul Dr. Ioan Mihu în fesfășurarea tratativelor din 1910 cu guvernul ungar 273-283 română
2002 Sargetia, XXVIII-XXIX-2, seria 1999-2000 LAZĂR MIRCEA, Dan (autor) Nicolae Densușianu. Preliminarii la "Revoluțiunea lui Horea în Transilvania și Ungaria" 201-205 română
1997 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIV GLUCK, Eugen (autor) Contribuții cu privire la istoria presei române din Budapesta (1821-1945) 289-298 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 CIUBOTĂ, Viorel (autor) Documente inedite privind schimbul de ostatici de la Tiszafured din 23 mai 1919 371-402 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 HENDEA SORIN, Vasile (autor) Aspecte ale istoriografiei maghiare din secolul al XIX-lea vis-a-vis de revoluția românească de la 1948 din Transilvania 483-487 română
2005 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXII-I, seria arheologie ALMASSY, Katalin (autor) Istoricul cercetări perioadei scitic și celtice în județul Szabolks-Statmar-Bereg 99- maghiară
2005 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXII-I, seria arheologie ISIVANOVITS, Eszter (autor) Istoricul cercetăilor de epocă romană în județul Szabolks-Statmar-Bereg 149- maghiară
2007 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXII-XXIV-II, seria istorie-etnografie-artă TAMAS, Sarandi (autor) Volksbund-ul din Ungaria într-o nouă lumină - Spannenberger Norbert 395- maghiară
2010 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVI-I, seria arheologie POLGAR, Peter (autor) Neue Ahgaben zur spatbronzezeitlichen Besiedlung in Sudtransdanubien 29- germană
2010 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVI-I, seria arheologie JANKOVITS, Katalin (autor) Die reichen Gehange in Ungarn 49- germană
2010 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVI-II, seria istorie-etnografie-artă KERESKENYI, Sandor (autor) Fashioning of the Historical Subject Israel as a Narrative Topic of the Hungarian National Identity 109- maghiară
2012 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVIII-I, seria arheologie KIRALY, Agnes (autor) A biritual cemetery of the Gava culture in the Middle Tisza Region and some further notes on the burial customs of the LBA-EIA in Eastern Hungary 109-132 engleză
2012 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVIII-II, seria istorie-etnografie-artă IEGAR, Diana (autor) Relații între nobili în comitatul Ugocea. Rolul descendenței de neam. Studiu de caz: familiile descendente din neamul Kata .11-19 română
1967 Studii și Comunicări, 13 RUSSU, Ion (autor) Despre influența românească asupra limbii maghiare. Cuvinte românești la populația din raionul Huedin 247- română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie BONA, Petru (autor) Aspecte ale luptei deputaților români în parlamentul maghiar pentru drepturi naționale și politice (1869-1872) 361-374 română
2000 Tombes tumulaires de l'Age du Fer dand le Sud-Est de l'Europe CERKUN, Iolan (autor) The funerary ritual at the germanic tribes on the upper course of Tisa River 215-215 engleză
2006 Zargidava - Revistă de Istorie, V CIUPERCĂ, Ioan (autor) Observații asupra revizionismului ca provocare pentru România interbelică III. Istoria românilor 93-112 română