Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 75 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1971 Acta Musei Napocensis, VIII VLASSA, N. (autor) Sondajul arheologic de la Bistrița Note şi discuţii 579-582 română (rezumat în germană)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV GUNDISCH, Konrad (autor) Cel mai vechi registru de socoteli al orașului Bistrița (1461, 1462) 337-348 română (rezumat în germană)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI NEAMȚU, Alexandru (autor) Mari incendii în districtul Bistriței în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea Note şi discuţii 639-657 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX MÎNDRESCU, Gheorghe (autor) Frontonul renaștere al Bisericii Evanghelice din Bistrița Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 621-626 română (rezumat în franceză)
1984 Acta Musei Napocensis, XXI MÎNDRESCU, Gheorghe (autor) Considerații privind evoluția planului casei la Bistrița în secolele XV-XVI 551- română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă GROSS, Lidia (autor) Confreria Rozarului Bistrița Istorie Medie 39-44 română
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie GROSS, Lidia (autor) Testamentul doamnei Ursula Paulin: reflecții pe marginea unui document de la începutul secolului al XVI-lea Istorie 21-34 română (şi un rezumat în engleză)
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V EMANDI, Emil (autor), MONORANU, Octav (autor) Unele aspecte ale relațiilor comerciale dintre Bistrița și ținutul Sucevei în Evul Mediu 253-267 română
2010 Banatica, 20-2 CÎMPEANU, Liviu (autor) Districtele săsești Bistrița și Brașov și jurisdicția lor asupra Rodnei și Branului în secolele XV-XVII 131-155 română
2003 Cercetări Arheologice în Județul Bistrița-Năsăud, II MARINESCU, George (autor) Noi descoperiri de epoca bronzului la Bistrița 147-162 română
2003 Cercetări Arheologice în Județul Bistrița-Năsăud, II MARINESCU, George (autor) Zur vor-und fruhgeschichte von Bistritz und umbebung 247-260 germană
1984 Crisia, 1984 NISTOR, Alexandru (autor) Iosif Vulcan și Bistrița (corespondențe inedite) II. Documente 135-138 română
1971 File de Istorie, I PASCU, Ștefan (autor) Din trecutul istoric al orașului Bistrița .11- română
1971 File de Istorie, I KRONER, M. (autor) O filă din mișcarea muncitorească din Bistrița. Ziarul social-democrat "Die Volkswacht" 51- română
1971 File de Istorie, I DĂNILĂ, Ștefan (autor) Noi descoperiri arheologice privind problema celților din zona Bistriței 59- română
1971 File de Istorie, I ANUȚĂ, I. (autor), ȘTEFĂNESCU, Pompei (autor) Valorificarea tradițiilor artistice și culturale pe plaiurile Bistriței și ale Năsăudului 239- română
1971 File de Istorie, I WINKLER, Iudita (autor) Depozitul de monede de bronz dom sec. IC e.n. descoperit în orașul Bistrița 347- română
1972 File de Istorie, II GHIȚAN, Theodor (autor) Expulzarea populației ermenești din Bistrița cu ocazia epiodemiei de ciumă din 1712 117- română
1972 File de Istorie, II NETEA, V. (autor) Periodice literare bistrițene: I. Minerva (1891-1894) II. Revista Ilustrată (1898-1902) 183- română
1974 File de Istorie, III ZIRRA, Vlad (autor) Descoperiri celtice de la afîrșitul Latenului mijlociu în Depresiunea Bistriței 138- română
1974 File de Istorie, III ILOVAN, Vasile (autor) Casa "Ioan Zidarul" din Bistrița 190- română
1974 File de Istorie, III BOCA, Pompei (autor) Structura etnică, socială și economică a populației din districtul Bistriței, în mijlocul secolului al XVIII-lea 197- română
1974 File de Istorie, III MATEI, Alexandru (autor) Populația orașului Bistrița între anii 1750-1775 236- română
1974 File de Istorie, III RAUS, Valentin (autor) Momente din istoria mișcării muncitorești și democratice. Un proces politic din anul 1933 la Bistrița 356- română
1976 File de Istorie, IV GHIȚAN, Teodor (autor) Un important documentr bistrițean de la 1366 134- română
1976 File de Istorie, IV GUNDISCH, Konrad (autor) Patriciatul orășenesc al Bistriței pînă la începutul secolului al XVI-lea 147- română
1976 File de Istorie, IV LUPȘAN, Simion (autor), RUSU-SĂRĂȚEANU, Ion (autor) Sprijinirea războiului de independență de populația din ținuturile Bistriței și Năsăudului 372- română
1976 File de Istorie, IV MATEI, Alexandru (autor) Arhiva orașului Bistrița - sursă importanță pentru cercetarea relațiilor dintre Transilvania și Moldova 452- română
1988 File de Istorie, V MARINESCU, George (autor) Noi descoperiri de epoca bronzului la Bistrița 21- română
1988 File de Istorie, V RĂDULESCU, Gabriela (autor) Considerații cu privire la statului politic al Bistriței în secolele XIII-XV 38- română
1988 File de Istorie, V DĂNILĂ, Ștefan (autor) Un vechi drapel tricolor la Muzeul din Bistrița 83- română
1988 File de Istorie, V MUREȘAN, Ioan (autor) Școala medie tehnică agricolă Bistrița 217- română
1989 File de Istorie, VI RĂDULESCU, Gabriela (autor) Descoperiri arheologice feudale la Bistrița 78- română
1989 File de Istorie, VI BĂLAN, Traian (autor) Aspecte privind mișcarea memorandistă la ținutul Bistriței și Năsăudului (1884-1895) 171- română
1989 File de Istorie, VI RUSU-SĂRĂȚEANU, Ion (autor) Academia Română și mișcarea culturală din ținuturile Bistriței și Năsăudului 193- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie RETEGAN, Simion (autor) Școlile sătești din zona Bistriței la mijlocul secolului al XIX-lea 213- română
1969 Memoria Antiquitatis, I MONAH, Dan (autor) Un topor de tip Jaszladany descoperit la Bistrița (județul Neamț) 299- română
1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II POP IOAN, Aurel (autor) Considerații statistico-istorice asupra fondului documentar din arhiva orașului Bistrița între anii 1590-1601 189-194 română
2008 Restitutio, 1 OPREA, Aurelia (autor) Restaurarea unui cojoc din Bistrița 29-31 română
1993 Revista Bistriței, VII RETEGAN, Simion (autor) Parohii, biserici și preoți din protopopiatul greco-catolic al Bistriței la mijlocul secolului al XIX-lea 163-177 română
1993 Revista Bistriței, VII CRĂCIUN, Cornel (autor) Viața culturală și reclama în Bistrița - considerații pentru perioada interbelică - 247-262 română
1994 Revista Bistriței, VIII NIEDERMAIER, Paul (autor) Dinamica evoluției orașului Bistrița în contextul căilor de comunicație 79-81 română
1994 Revista Bistriței, VIII TELCEAN, Ecaterina (autor) Însemne și embleme de breaslă din Bistrița (sec. XVII-XIX) 97-108 română
1995 Revista Bistriței, IX POPAN, Marin (autor) Unele considerații privitoare la relațiile confesionale din districtul Bistriței. Comunal și confesional între anii 1760-1780 197-201 română
1995 Revista Bistriței, IX CÎMPEANU, Remus (autor) Contribuții la istoria învățămîntului bistrițean în secolul al XVIII-lea 203-208 română
1995 Revista Bistriței, IX ONOFREI, Adrian (autor) Documente bistrițene din revoluția de la 1848-1849 209-218 română
1995 Revista Bistriței, IX URECHE, Lazăr (autor) Societatea "Transilvania" - filiala Bistrița (1878-1900) 233-236 română
1997 Revista Bistriței, X-XI ONOFREI, Adrian (autor) Societatea bistrițeană a pompierilor voluntari (1877-1942) 223-229 română
1997 Revista Bistriței, X-XI PORUMB, Marius (autor) Conservarea patromoniului cultural prin preluare și revitalizare monumente instorice din ținutul Bistriței 241-254 română
2000 Revista Bistriței, XIV SALONTAI, Sanda (autor) Despre arhitectura unui monumenr dispărut. Conventul domican din Bistrița 409-417 română
2001 Revista Bistriței, XV VAIDA, Lucian (autor) Materiale La Tene inedite păstrate în muzeul din Bistrița 54-59 română
2001 Revista Bistriței, XV MIZGAN, Vasile (autor) Cahle cu cavaler în turnir descoperite la Bistrița 126-140 română
2002 Revista Bistriței, XVI ONOFREI, Adrian (autor) Orașul Bistrița în timpul administrației militare societice (13 octombrie 1944 - 13 martie 1945). Mărturii documentare 355-376 română
2003 Revista Bistriței, XVII MARCU ISTRATE, Daniela (autor) Obsrvații și îndreptări la articolul "Cahle cu cavaler în turnir descoperite la Bistrița" 355-357 română
2005 Revista Bistriței, XIX RĂDULESCU, Gabriela (autor) Cuptoare de ars ceramică în Bistrița medievală 139-153 română
2005 Revista Bistriței, XIX ONOFREIU, Adrian (autor) Refugiați cehi la Bistrița în anul 1939 275-283 română
2008 Revista Bistriței, XXII BUTA MIRCEA, Gelu (autor) Bistrița medievală sub influența Reformei 253-259 română
2009 Revista Bistriței, XXIII UILĂCAN, Iosif (autor) Biserica românească din Bistrtița - 1792 125-134 română
2010 Revista Bistriței, XXIV SABĂU, Nicolae (autor) Epigrafe populare săsești din zona Bistrița 343-366 română
2010 Revista Bistriței, XXIV UILĂCAN, Iosif (autor) Cimitirele românești din Bistrița pînă la sfîrșitul secolului al XIX - lea 367-384 română
2010 Revista Bistriței, XXIV POPAN, Marin (autor) Pfrunderecht und Bauvorhaben von unierten rumanischen Kirchen in den freien bistritzer sachsischen Gemeinden anhand einiger theresiannischen Lateinquellen (1740-1783) 399-406 germană
2010 Revista Bistriței, XXIV VLAȘIN, Florin (autor) Preocupări privind arhivele în zona Bistriței pînă la 1918 417-422 română
2010 Revista Bistriței, XXIV ONOFREIU, Adrian (autor) Mărturii documentare la relațiile minoritate/majoritate în Bistrița în primii ani după Unirea din 1918 431-442 română
2011 Revista Bistriței, XXV TEȘCULĂ, Nicolae (autor) Presa săsească bistrițeană 1862-1876 226-232 română
2011 Revista Bistriței, XXV ONOFREIU, Adrian (autor) Bistrița - încercări monografice după 1918 245-257 română
2012 Revista Bistriței, XXVI GAIU, Corneliu (autor), POPESCU-DOLJ, Șerban (autor) Reabilitarea imobilului din Piața Centrală nr. 24 Bistrița. Studiu arheologic și de arhitectură 369-382 română
2013 Revista Bistriței, XXVII FIREA, Ciprian (autor) Preoți parohi și artă în orașul Bistrița la sfîrșitul evului mediu 160-172 română
2013 Revista Bistriței, XXVII PLENICEANU ELENA, Elisabeta (autor) Modă și baluri în Bistrița sfîrșitului de secol XIX și început de secol XX 211-224 română
2013 Revista Bistriței, XXVII BUTA MIRCEA, Gelu (autor), ONOFREIU, Adrian (autor) Statuia poetului Andrei Mureșanu la Bistrița. Cronologie documentară 225-238 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I BUTA, Mircea (autor), PUPEZA, Magda (autor) Asistența medicală în ținutul Bistriței și Năsăuduli pînă la începutul secolului al XVI-lea 240-244 română
2006 Studii și Cercetări Etnoculturale, XI MARȚIAN, Ironim (autor) Cartea academicenilor năsăudeni și bistrițeni 413-424 română
2007 Studii și Cercetări Etnoculturale, XII POP, Florica (autor) Nunta la sașii din jurul Bistriței 215-229 română
2009 Studii și Cercetări Etnoculturale, XIV POP, Florina (autor) Carte despre prima bancă românească a Bistriței 365-366 română
2012 Studii și Cercetări Etnoculturale, XVII BÎCĂ, Ioan (autor), ONOFROIU, Adrian (autor), STOLERIU, Letiția (autor) Comunitatea de romi din orașul Bistrițs. Considerații istorice și culturale 367-374 română
2013 Studii și Cercetări Etnoculturale, 18 BÎCA, Ioan (autor) Bradingul și brandul de oraș, studiu de caz: brandul turistic al orașului Bistrița (județul Bistrița-Năsăud) 351-356 română