Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 116 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1971 Acta Musei Napocensis, VIII VLASSA, N. (autor) Sondajul arheologic de la Bistrița Note şi discuţii 579-582 română (rezumat în germană)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV GUNDISCH, Konrad (autor) Cel mai vechi registru de socoteli al orașului Bistrița (1461, 1462) 337-348 română (rezumat în germană)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI NEAMȚU, Alexandru (autor) Mari incendii în districtul Bistriței în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea Note şi discuţii 639-657 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX MÎNDRESCU, Gheorghe (autor) Frontonul renaștere al Bisericii Evanghelice din Bistrița Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 621-626 română (rezumat în franceză)
1984 Acta Musei Napocensis, XXI MÎNDRESCU, Gheorghe (autor) Considerații privind evoluția planului casei la Bistrița în secolele XV-XVI Note şi discuţii 551-554 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă GROSS, Lidia (autor) Confreria Rozarului Bistrița Istorie Medie 39-44 română
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie GROSS, Lidia (autor) Testamentul doamnei Ursula Paulin: reflecții pe marginea unui document de la începutul secolului al XVI-lea Istorie 21-34 română (şi un rezumat în engleză)
1978 Anuarul Muzeului Județean Suceava, V EMANDI, Emil (autor), MONORANU, Octav (autor) Unele aspecte ale relațiilor comerciale dintre Bistrița și ținutul Sucevei în Evul Mediu 253-267 română
2010 Banatica, 20-2 CÎMPEANU, Liviu (autor) Districtele săsești Bistrița și Brașov și jurisdicția lor asupra Rodnei și Branului în secolele XV-XVII 131-155 română
2003 Cercetări Arheologice în Județul Bistrița-Năsăud, II MARINESCU, George (autor) Noi descoperiri de epoca bronzului la Bistrița 147-162 română
2003 Cercetări Arheologice în Județul Bistrița-Năsăud, II MARINESCU, George (autor) Zur vor-und fruhgeschichte von Bistritz und umbebung 247-260 germană
1984 Crisia, XIV NISTOR, Alexandru (autor) Iosif Vulcan și Bistrița (corespondențe inedite) II. Documente 135-138 română
2010 Cronica Muzicală online, 1 iulie - 31 decembrie POPA, Costin (autor) Ștefan Pop, primo tenore română
1971 File de Istorie, I PASCU, Ștefan (autor) Din trecutul istoric al orașului Bistrița .11- română
1971 File de Istorie, I KRONER, M. (autor) O filă din mișcarea muncitorească din Bistrița. Ziarul social-democrat "Die Volkswacht" 51- română
1971 File de Istorie, I DĂNILĂ, Ștefan (autor) Noi descoperiri arheologice privind problema celților din zona Bistriței 59- română
1971 File de Istorie, I ANUȚĂ, I. (autor), ȘTEFĂNESCU, Pompei (autor) Valorificarea tradițiilor artistice și culturale pe plaiurile Bistriței și ale Năsăudului 239- română
1971 File de Istorie, I WINKLER, Iudita (autor) Depozitul de monede de bronz dom sec. IC e.n. descoperit în orașul Bistrița 347- română
1972 File de Istorie, II GHIȚAN, Theodor (autor) Expulzarea populației ermenești din Bistrița cu ocazia epiodemiei de ciumă din 1712 117- română
1972 File de Istorie, II NETEA, V. (autor) Periodice literare bistrițene: I. Minerva (1891-1894) II. Revista Ilustrată (1898-1902) 183- română
1974 File de Istorie, III ZIRRA, Vlad (autor) Descoperiri celtice de la afîrșitul Latenului mijlociu în Depresiunea Bistriței 138- română
1974 File de Istorie, III ILOVAN, Vasile (autor) Casa "Ioan Zidarul" din Bistrița 190- română
1974 File de Istorie, III BOCA, Pompei (autor) Structura etnică, socială și economică a populației din districtul Bistriței, în mijlocul secolului al XVIII-lea 197- română
1974 File de Istorie, III MATEI, Alexandru (autor) Populația orașului Bistrița între anii 1750-1775 236- română
1974 File de Istorie, III RAUS, Valentin (autor) Momente din istoria mișcării muncitorești și democratice. Un proces politic din anul 1933 la Bistrița 356- română
1976 File de Istorie, IV GHIȚAN, Teodor (autor) Un important documentr bistrițean de la 1366 134- română
1976 File de Istorie, IV GUNDISCH, Konrad (autor) Patriciatul orășenesc al Bistriței pînă la începutul secolului al XVI-lea 147- română
1976 File de Istorie, IV LUPȘAN, Simion (autor), RUSU-SĂRĂȚEANU, Ion (autor) Sprijinirea războiului de independență de populația din ținuturile Bistriței și Năsăudului 372- română
1976 File de Istorie, IV MATEI, Alexandru (autor) Arhiva orașului Bistrița - sursă importanță pentru cercetarea relațiilor dintre Transilvania și Moldova 452- română
1988 File de Istorie, V MARINESCU, George (autor) Noi descoperiri de epoca bronzului la Bistrița 21- română
1988 File de Istorie, V RĂDULESCU, Gabriela (autor) Considerații cu privire la statului politic al Bistriței în secolele XIII-XV 38- română
1988 File de Istorie, V DĂNILĂ, Ștefan (autor) Un vechi drapel tricolor la Muzeul din Bistrița 83- română
1988 File de Istorie, V MUREȘAN, Ioan (autor) Școala medie tehnică agricolă Bistrița 217- română
1989 File de Istorie, VI RĂDULESCU, Gabriela (autor) Descoperiri arheologice feudale la Bistrița 78- română
1989 File de Istorie, VI BĂLAN, Traian (autor) Aspecte privind mișcarea memorandistă la ținutul Bistriței și Năsăudului (1884-1895) 171- română
1989 File de Istorie, VI RUSU-SĂRĂȚEANU, Ion (autor) Academia Română și mișcarea culturală din ținuturile Bistriței și Năsăudului 193- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie RETEGAN, Simion (autor) Școlile sătești din zona Bistriței la mijlocul secolului al XIX-lea 213- română
1969 Memoria Antiquitatis, I , Acta Musei Petrodavensis FLORESCU, Adrian (autor) Așezarea Noua II de la Piatra Neamț - "Steagul Roșu" (Ciritei) Studii şi Materiale 83-92 română, franceză
1969 Memoria Antiquitatis, I , Acta Musei Petrodavensis MONAH, Dan (autor) Un topor de tip Jaszladany descoperit la Bistrița (județul Neamț) Note şi discuţii 299-303 română, italiană
1969 Memoria Antiquitatis, I , Acta Musei Petrodavensis MARIN, Ionel (autor) Unele aspecte ale luptei muncitorilor forestieri din județul Neamț, în timpul crizei economice 1929-1933 Note şi discuţii 393-398 română, franceză
1969 Memoria Antiquitatis, I , Acta Musei Petrodavensis CUCOȘ, Ștefan (autor) Săpăturile arheologice din județul Neamț Cronica 415-422 română
1971 Memoria Antiquitatis, III, Acta Musei Petrodavensis. Omagiu PCR 1921-1971 DRĂGOTESCU, Marcel (autor) Manifestări ale luptei țărănimii din zona de munte a Văii Bistriței în primele decenii ale secolului XX Studii şi Materiale 393-404 română, engleză
1971 Memoria Antiquitatis, III, Acta Musei Petrodavensis. Omagiu PCR 1921-1971 CUCOȘ, Ștefan (autor) Săpăturile arheologice din județul Neamț (II) Cronica 577-583 română
1972-1973 Memoria Antiquitatis, IV-V, Acta Musei Petrodavensis In Memoriam Constantin Matasă, seria 1972-1973 SCORPAN, Constantin (autor) Date noi cu privire la carpi și problema continuității geto-dace în bazinul Bistriței Studii şi Materiale 115-124, 371-372 română, franceză
1972-1973 Memoria Antiquitatis, IV-V, Acta Musei Petrodavensis In Memoriam Constantin Matasă, seria 1972-1973 SCORPAN, Constantin (autor) O nouă așezare paleolitică pe Valea Bistriței Note şi discuţii 255-258, 391-392 română, franceză
1972-1973 Memoria Antiquitatis, IV-V, Acta Musei Petrodavensis In Memoriam Constantin Matasă, seria 1972-1973 MILENCOVICI-BĂTRINA, Lia (autor) Un tezaur monetar din secolul al XVII-lea descoperit la Mănăstirea Bistrița, județul Neamț Note şi discuţii 281-293, 407 română, franceză
1974-1976 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, Acta Musei Petrodavensis DUMITROAIA, Gheorghe (autor) Săpăturile arheologice din județul Neamț 1974-1976 Cronica 341-346 română
1977-1979 Memoria Antiquitatis, IX-XI, Acta Musei Petrodavensis DUMITROAIA, Gheorghe (autor) Săpăturile arheologice din județul Neamț 1977-1983 Cronica 733-740 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX, Acta Musei Petrodavensis DUMITROAIA, Gheorghe (autor) Săpături și cercetări arheologice de suprafață în județul Neamț (1992-1993) Cronica 509-521 română
2007 Memoria Antiquitatis, XXIV, Acta Musei Petrodavensis ANGHELINU, Mircea (autor), CÎRCIUMARU, Marin (autor), NIȚĂ, Loredana (autor) O schiță preliminară de reevaluare a Paleoliticului Superior de pe Valea Bistriței Materiale şi cercetări arheologice 31-53 română, engleză
2012 Memoria Antiquitatis, XXVIII, Acta Musei Petrodavensis DIACONU, Vasile (autor) Posibile interpretări ale unor descoperiri de piese metalice din epoca bronzului în sectorul montan al Văii Bistriței Materiale şi cercetări arheologice 203-212 română, germană
2017 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXIII, nr. 2, Proceedings of the 24th International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii CORNEANU, Gabriel (autor), CORNEANU, Mihaela (autor) Professor Gheorghe G. Popescu, Phd. – communion in botany (1939–2017) Commemorations / Comemorări 203-206 engleză; română
1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II POP IOAN, Aurel (autor) Considerații statistico-istorice asupra fondului documentar din arhiva orașului Bistrița între anii 1590-1601 189-194 română
2008 Restitutio, 1 OPREA, Aurelia (autor) Restaurarea unui cojoc din Bistrița 29-31 română
1993 Revista Bistriței, VII LECHINȚAN, Vasile (autor) Cnezi și juzi din sate bistrițene în litigii din secolul al XVII-lea (I) 119-128 română
1993 Revista Bistriței, VII BUTA, Mircea (autor) Practica farmaceutică în ținutul Bistriței și Năsăudului pînă în secolul al XIX-lea 143-147 română, franceză
1993 Revista Bistriței, VII RETEGAN, Simion (autor) Parohii, biserici și preoți din protopopiatul greco-catolic al Bistriței la mijlocul secolului al XIX-lea 163-177 română, franceză
1993 Revista Bistriței, VII CRĂCIUN, Cornel (autor) Viața culturală și reclama în Bistrița - considerații pentru perioada interbelică - 247-262 română, franceză
1994 Revista Bistriței, VIII NIEDERMAIER, Paul (autor) Dinamica evoluției orașului Bistrița în contextul căilor de comunicație 79-81 română, germană
1994 Revista Bistriței, VIII TELCEAN, Ecaterina (autor) Însemne și embleme de breaslă din Bistrița (sec. XVII-XIX) 97-108 română, germană
1995 Revista Bistriței, IX POPAN, Marin (autor) Unele considerații privitoare la relațiile confesionale din districtul Bistriței. Comunal și confesional între anii 1760-1780 197-201 română, germană
1995 Revista Bistriței, IX CÎMPEANU, Remus (autor) Contribuții la istoria învățămîntului bistrițean în secolul al XVIII-lea 203-208 română, franceză
1995 Revista Bistriței, IX ONOFREI, Adrian (autor) Documente bistrițene din revoluția de la 1848-1849 209-218 română, franceză
1995 Revista Bistriței, IX RETEGAN, Simion (autor) Un intelectual din Bistrița din secolul al XIX-lea: Ioan Maier 219-231 română, franceză
1995 Revista Bistriței, IX URECHE, Lazăr (autor) Societatea "Transilvania" - filiala Bistrița (1878-1900) 233-236 română, franceză
1997 Revista Bistriței, X-XI MUREȘAN, Florin (autor) Conscripția din 1750 în districtul inferior al Bistriței (Valea Țibleșului) 115-136 engleză
1997 Revista Bistriței, X-XI ONOFREI, Adrian (autor) Societatea bistrițeană a pompierilor voluntari (1877-1942) 223-229 română, germană
2000 Revista Bistriței, XIV, SIMPOZIONUL "VIAȚĂ PUBLICĂ, VIAȚĂ PRIVATĂ ÎN MEDIUL URBAN TRANSILVĂNEAN" SALONTAI, Sanda (autor) Despre arhitectura unui monument dispărut. Conventul dominican din Bistrița Studii şi Comunicări 409-417 română
2001 Revista Bistriței, XV MIZGAN, Vasile (autor) Cahle cu cavaler în turnir descoperite la Bistrița 126-140 română, franceză
2001 Revista Bistriței, XV MUREȘAN, Florin (autor) Aspecte din viața satului românesc din nord-estul Transilvaniei la mijlocul secolului al XVIII-lea 149-189 română
2002 Revista Bistriței, XVI ONOFREI, Adrian (autor) Orașul Bistrița în timpul administrației militare sovietice (13 octombrie 1944 - 13 martie 1945). Mărturii documentare 355-376 română
2003 Revista Bistriței, XVII MARCU ISTRATE, Daniela (autor) Observații și îndreptări la articolul "Cahle cu cavaler în turnir descoperite la Bistrița" Note. Viaţă ştiinţifică. Recenzii 355-357 română
2004 Revista Bistriței, XVIII ONOFREIU, Adrian (autor) Activitatea Comisiei Județene Năsăud de verificare a membrilor Partidului Muncitoresc Român. Mărturii documentare (1949-1950) Istorie 375-395 română, germană
2005 Revista Bistriței, XIX RĂDULESCU, Gabriela (autor) Cuptoare de ars ceramică în Bistrița medievală Arheologie 139-153 română, engleză
2005 Revista Bistriței, XIX POPAN, Marin (autor) De la petenți uniți bistrițeni la Supplex-ul transilvănean ortodox din 29 aprilie 1761. Încercare interpretativă asupra cîtorva memorii eclezeastice din perioada tereziană transilvană Istorie 195-209 română, germană
2005 Revista Bistriței, XIX TEȘCULĂ, Nicolae (autor) Presa săsească sighișoreană 1869-1900 Istorie 231-247 română
2005 Revista Bistriței, XIX ONOFREIU, Adrian (autor) Refugiați cehi la Bistrița în anul 1939 Istorie 275-283 română, germană
2007 Revista Bistriței, XXI-2, Istorie UILĂCAN, Iosif (autor) Biserica în perioada comitatului Bistrița-Năsăud (1876-1918) 27-61 română, franceză
2008 Revista Bistriței, XXII BUTA, Mircea Gelu (autor) Bistrița medievală sub influența Reformei (sec. XV-XVI) 253-259 română, engleză
2009 Revista Bistriței, XXIII UILĂCAN, Iosif (autor) Biserica românească din Bistrița - 1792 125-134 română, franceză
2010 Revista Bistriței, XXIV RĂDULESCU, Gabriela (autor) Biserica evanghelică din Tărpiu, jud. Bistrița Năsăud. Cercetări arheologice 321-341 română, engleză
2010 Revista Bistriței, XXIV SABĂU, Nicolae (autor) Epigrafe populare săsești din zona Bistrița 343-366 română, germană
2010 Revista Bistriței, XXIV UILĂCAN, Iosif (autor) Cimitirele românești din Bistrița pînă la sfîrșitul secolului al XIX-lea 367-384 română, franceză
2010 Revista Bistriței, XXIV POPAN, Marin (autor) Pfründerecht und Bauvorhaben von unierten rumänischen Kirchen in den freien bistritzer sächsischen Gemeinden anhand einiger theresiannischen Lateinquellen (1740-1783) 399-405 germană, română
2010 Revista Bistriței, XXIV VLAȘIN, Florin (autor) Preocupări privind arhivele în zona Bistriței pînă la 1918 417-422 română, germană
2010 Revista Bistriței, XXIV ONOFREIU, Adrian (autor) Mărturii documentare la relațiile minoritate/majoritate în Bistrița în primii ani după Unirea din 1918 431-442 română, germană
2011 Revista Bistriței, XXV TEȘCULĂ, Nicolae (autor) Presa săsească bistrițeană 1862-1876 226-232 română, germană
2011 Revista Bistriței, XXV KLEIN, Gunter (autor) Directorii Gimnaziului Evanghlic C.A. din Bistrița în noua clădire gimnazială (1910-1944) 233-244 română, germană
2011 Revista Bistriței, XXV ONOFREIU, Adrian (autor) Bistrița - încercări monografice după 1918 245-257 română, germană
2012 Revista Bistriței, XXVI GAIU, Corneliu (autor), POPESCU-DOLJ, Șerban (autor) Reabilitarea imobilului din Piața Centrală nr. 24 Bistrița. Studiu arheologic și de arhitectură 369-382 română
2013 Revista Bistriței, XXVII FIREA, Ciprian (autor) Preoți parohi și artă în orașul Bistrița la sfîrșitul evului mediu 160-172 română, engleză
2013 Revista Bistriței, XXVII PLENICEANU, Elena Elisabeta (autor) Modă și baluri în Bistrița sfîrșitului de secol XIX și început de secol XX 211-224 română, franceză
2013 Revista Bistriței, XXVII BUTA, Mircea Gelu (autor), ONOFREIU, Adrian (autor) Statuia poetului Andrei Mureșanu la Bistrița. Cronologie documentară 225-238 română, franceză
2013 Revista Bistriței, XXVII RUS, Viorel (autor) Tragicul destin al sașilor din județul Bistrița-Năsăud la sfărșitul celui de-al doilea război mondial și în anii comunismului 341-353 română, franceză
2014 Revista Bistriței, XXVIII DOBRESCU, Valeriu (autor), ONOFREIU, Adrian (autor) Din istoricul băncii „Coroana” din Bistrița (1903-1919) 288-298 română, franceză
2014 Revista Bistriței, XXVIII PLENICEANU, Elena Elisabeta (autor) Lucian Blaga de la Lisabona la Bistrița. Colecția de azulejos 332-348 română, engleză
2014 Revista Bistriței, XXVIII RUS, Viorel (autor) Recenzie. Dosarul poetul 372-373 română
2015 Revista Bistriței, XXIX DUDA, Vasile (autor) Date despre stema regală a Bistriței 148-170 română, engleză
2015 Revista Bistriței, XXIX DOLOGA, Dorin (autor), VLAȘIN, Florin (autor) Locuitori din Bistrița participanți la Primul Război Mondial 189-203 română, franceză
2015 Revista Bistriței, XXIX ONOFREIU, Adrian (autor) Naționalism și etnicitate la Bistrița în perioada interbelică 204-217 română, germană
2016-2017 Revista Bistriței, XXX-XXXI SIMON, Zsolt (autor) Vigesima din Bistrița în Evul Mediu 115-120 română, franceză
2016-2017 Revista Bistriței, XXX-XXXI DOLOGA, Dorin (autor), VLAȘIN, Florin (autor) Locuitori din Bistrița participanți la Primul Război Mondial. [II] 200-207 română, franceză
2018 Revista Bistriței, XXXII MARINESCU, George (autor) Două topoare cu orificiu transversal de înmănușare recent descoperite în nord-estul Transilvaniei 7-19 română, engleză
2018 Revista Bistriței, XXXII GAIU, Corneliu (autor) Mari incendii în istoria orașului Bistrița 116-131 română, engleză
2018 Revista Bistriței, XXXII DOLOGA, Dorin (autor), VLAȘIN, Florin (autor) Locuitori din Bistrița participanți la Primul Război Mondial (III) 150-165 română, franceză
1999-2000 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-1, Acta Musei Devensis DANCEA, Carmen-Mihaela (autor), ȘERBĂNESCU, Olga (autor) O carte românească veche: Minologhion, Blaj, 1781. Conservare, restaurare. Valorificare Studii şi articole - Restaurare, conservare, muzeologie 521-525 română, engleză
2012 Sargetia-Acta Musei Devensis, III, Acta Musei Devensis, seria nouă MARC, Antoniu Tudor (autor) Considerații cu privire la „capetele de băț” din cultura Wietenberg Studii, articole, comunicări 91-100 română, engleză
2014 Sargetia-Acta Musei Devensis, V, Acta Musei Devensis, seria nouă TEȘCULĂ, Nicolae (autor) Asociaționismul săsesc și sistemul de educație tehnic din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea Istorie. Studii şi articole 247-256 română, germană
2016 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis; In memoriam Téglás Gábor (1848-1916), seria nouă MORARIU, Iuliu-Marius (autor) Despărțământul Astra Bistrița de la înființare și până la Marea Unire Istorie. Studii şi articole 303-311 română, engleză
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I BUTA, Mircea (autor), PUPEZA, Magda (autor) Asistența medicală în ținutul Bistriței și Năsăuduli pînă la începutul secolului al XVI-lea 240-244 română
2006 Studii și Cercetări Etnoculturale, XI MARȚIAN, Ironim (autor) Cartea academicenilor năsăudeni și bistrițeni 413-424 română
2007 Studii și Cercetări Etnoculturale, XII POP, Florica (autor) Nunta la sașii din jurul Bistriței 215-229 română
2009 Studii și Cercetări Etnoculturale, XIV POP, Florina (autor) Carte despre prima bancă românească a Bistriței 365-366 română
2012 Studii și Cercetări Etnoculturale, XVII BÎCĂ, Ioan (autor), ONOFROIU, Adrian (autor), STOLERIU, Letiția (autor) Comunitatea de romi din orașul Bistrițs. Considerații istorice și culturale 367-374 română
2013 Studii și Cercetări Etnoculturale, 18 BÎCA, Ioan (autor) Bradingul și brandul de oraș, studiu de caz: brandul turistic al orașului Bistrița (județul Bistrița-Năsăud) 351-356 română
1988 Ziridava. Studia Archaeologica, XVII COTU, O. (autor), TIVADAR, A. (autor), ZĂPÎRȚAN, O. (autor) Realizări în epurarea apelor uzate a Municipiului Bistrița