Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 11 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria Istorie PETOLESCU, Constantin (autor) Originea numelui râului Argeș Arheologie, istorie antică şi medie 21-24 română
2013 Biblioteca Istro-Pontica, 9, seria arheologie SCHUSTER, Christian (autor) Prima vîrstă a fierului în bazinul Argeșului și pînă la Valea Mostiștei (Muntenia centrală, România) 461-486 română
1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X TURCU, Mioara (autor) Dovezi ale prelucrării minereului de fier la geto-dacii din bazinul Argeșului inferior Studii şi articole 29-33 română
2009 Buridava - Studii și Materiale, VII POPA, Traian (autor), SCHUSTER, Cristian (autor) Cu privire la Eneoliticul final de pe cursul inferior al Argeșului Arheologie 30-33 română
2011 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVIII POPA, Traian (autor), SCHUSTER, Cristian (autor) About the Sîntana de Mureș Culture on the Lower Argeș River 210-214 engleză
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii BĂCANU, I. (autor), GAVA, Radu (autor), STANCU, Radu (autor) Noi date paleontologice privind prezența lui Archidiskodon și Rhinoceros în bazinul mijlociu al Argeșului 33-45 română
1969 Studii și Comunicări, II, seria istorie - științele naturii MĂTIEȘ, Mircea (autor) Cercetări avifenologice de-a lungul bazinul mijlociu și superior al Argeșului între 1 ianuarie - 31 mai 1968 73-90 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii CANTOREANU, Margareta (autor) Studii sistematice asupra insectelor Homoptera Auchenorrhyncha din bazinul rîului Argeș 109-115 română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii MENCINICOPSCHI, Mariana (autor), NEACȘU, Petre (autor) Contribuții la cunoșterea faunei de doptere galicole (Fam. Cecidomyiidae) din bazinul Argeșului 117-125 română
2010 Tracii și vecinii lor în Antichitate - Studia in Honorem Valerii Sîrbu DUMITRU-KOGĂLNICEANU, Raluca (autor), POPA, Traian (autor), SCHUSTER, Cristian (autor) The Early and middle Iron Age in Lower Argeș Basin 459-478 engleză
1988 Ziridava. Studia Archaeologica, XVII PETRESCU, Cecilia (autor), STĂNCIULESCU, Mariana (autor) Lacurile de acumulare de pe Argeș și problemele lor actuale privind calitatea apei