Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 466 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III CHIȘ, Timur (autor), CIOBAN, Horațiu (autor) Date generale cu privire la infestația parazitară a caprelor negre (Rupicapra rupicapra) din Munții Rodnei 373-376 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV NĂDIȘAN, Ioan (autor) Un cercetător maramureșan al florei Masivului Rodnei - Artur Coman 24-28 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV CHIȘ, Timur (autor), MANOLE, Mihail (autor) Artur Coman custode onorific al rezervației Pietrosu Rodnei 111-117 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV IUȘAN, Claudiu (autor) Managementul participativ - metodă de conservare a biodiversității în Parcul Național Munții Rodnei (Rezervație a Biosferei) 155-160 română
2013 Acta Musei Maramorosiensis, IX IUȘAN, Claudiu (autor) Rodna Mountains National Park - an endemogenetic alpine centre în Carpathians 255-263 română
2016 Acta Musei Maramorosiensis, XII, nr. II IUȘAN, Claudiu (autor) Analiza factorilor de interes (proprietari, administratori de terenuri) din Parcul Național Munții Rodnei (Rezervație a Biosferei) BOTANICĂ - ZOOLOGIE - ECOLOGIE 236-254 română
1969 Acta Musei Napocensis, VI VASILIEV, Valentin (autor) O piesă sculpturală de factură celtică Note şi discuţii 451- română
1973 Acta Musei Napocensis, X VLASSA, Nicolae (autor) Săpăturile arheologice de la Coldău (jud. Bistrița-Năsăud) Studii şi Materiale 11-37 română (şi un rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X DĂNILĂ, Ștefan (autor) Un medalion funerar roman de la Ilișua (jud. Bistrița-Năsăud) Note, discuţii, recenzii 605-609 română (rezumat în franceză)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI NEAMȚU, Alexandru (autor) Mari incendii în districtul Bistriței în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea Note şi discuţii 639-657 română
1980 Acta Musei Napocensis, XVII GAIU, C. (autor), VASILIEV, Valentin (autor) Așezarea fortificată din prima vârstă a fierului de la Ciceu - Corabia, jud. Bistrița-Năsăud Studii 31-63 română (rezumat în germană)
1980 Acta Musei Napocensis, XVII ILOVAN, Vasile (autor), TANCO, Teodor (autor) Atitudinea social-democrației și a populației săsești din județul Bistrița-Năsăud față de actul unirii Transilvaniei cu România Studii 323-337 română (rezumat în germană)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX MÎNDRESCU, Gheorghe (autor) Frontonul renaștere al Bisericii Evanghelice din Bistrița Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 621-626 română (rezumat în franceză)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX ANDEA, Avram (autor), ANDEA, Susana (autor) Date despre cartea românească veche din județele Cluj și Bistrița-Năsăud Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 695-708 română (rezumat în franceză)
1984 Acta Musei Napocensis, XXI MÎNDRESCU, Gheorghe (autor) Considerații privind evoluția planului casei la Bistrița în secolele XV-XVI Note şi discuţii 551-554 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie PICIU, Dionisie (autor) Salva - Pagini de istorie Studii 189-212 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV URECHE, Lazăr (autor) Bibliotecile populare dion despătțămîntul Năsăud al Astrei pînă în anul 1914 747-756 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă GROSS, Lidia (autor) Confreria Rozarului Bistrița Istorie Medie 39-44 română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 PASCU, Viorica (autor) Portul popular din zona Năsăudului 195- română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 BOT, Nicolae (autor) Șezătoarea în zona Năsăudului 305- română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 CIOTI, Viorel (autor) Josenii Bărgăului, un fost centru de ceramică neagră românească din Transilvania 463- română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 OȘIANU, Romulus (autor) Aspecte privind evoluția portului popular de la Șieu-Șieuț, județul Bistrița-Năsăud 549- română
1971 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, V, seria 1968-1970 PASCU, Viorica (autor) Organizarea interiorului popular năsăudean 107-159 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 NISTOR, Ion (autor) Aspecte ale vieții sociale și spirituale a păcurarului în zona Năsăudului 457-471 română
1997 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1922-1997 BLAGA, Iuliana (autor) Portul popular din zona Bîrgăului 189-201 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 BLAGA, Iuliana (autor) Textile de interior din zona Bîrgău 303-316 română
2001 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei DRĂGOI, Marius (autor) Ceremonialul înmormîntării din Spermezeu 405-426 română
2002 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei DRĂGOI, Marius (autor) Tradiționalitate și repertoriu în jocurile de copii din Spermezeu, zona Năsăud 579-621 română
2003 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MIHAIU, Ligia (autor) Un herborist și vindecător renumit al plaiurilor năsăudene 87-102 română
2004 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei DRĂGAN, Dragoș (autor) Credințe și rituri în ciclul sărbătorilor calendaristice la Spermezeu 375-410 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 URECHE, Lazăr (autor) Cartea românească veche, din secolul al XVII-lea în județul Bistrița-Năsăud 445-447 română
2000 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXIV-XXV, seria 1997-1998 LEU, Paul (autor) Simion Florea Marian, elev la liceul din Năsăud 284-290 română
2005 Arheologia Medievală, V GHERGARI, Lucreția (autor), HORGA, Marius (autor), IONESCU, Corina (autor), RĂDULESCU, Gabriela (autor) Studii mineralogice-petrografice asupra ceramicii medievale timpurii de la Șieu-Odorhei (jud. Bistrița-Năsaud) 171- română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII COZAR, O (autor), GHERGARI, Lucreția (autor), HOECK, V. (autor), IONESCU, Corina (autor), SIMON, V. (autor) Transformări termice în ceramica epocii bronzului de la Ilișua 263-263 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII TATAR, A. (autor), VRÎNCEANU, P. (autor) Analize statistice și încadrarea cronologică a stațiunii Moruț, com. Matei, jud. Bistrița-Năsăud 279-279 română
2003 Cercetări Arheologice în Județul Bistrița-Năsăud, I MARINESCU, George (autor) Cercetări Arheologice în Județul Bistrița-Năsăud - Cuvînt înainte .7-9 română
2003 Cercetări Arheologice în Județul Bistrița-Năsăud, I DĂNILĂ, Ștefan (autor), MARINESCU, George (autor) Unelte, arme și obiecte de piatră șlefuită, descoperite pe terotoriul județului Bistrița-Năsăud 27-68 română
2003 Cercetări Arheologice în Județul Bistrița-Năsăud, I DĂNILĂ, Ștefan (autor), MARINESCU, George (autor) Obiecte de bronz descoperite pe teritoriul județului Bistrița-năsăud 69-90 română
2003 Cercetări Arheologice în Județul Bistrița-Năsăud, I MARINESCU, George (autor), RETEGAN, Alexandru (autor) Descoperiri arheologice pe teritoriul comunei Căianu Mic (jud. Bistrița-Năsăud) 91-99 română
2003 Cercetări Arheologice în Județul Bistrița-Năsăud, I DĂNILĂ, Ștefan (autor), MARINESCU, George (autor) Cercetări și descoperiri arheologice în județul Bistrița-Năsăud (II) 133-160 română
2003 Cercetări Arheologice în Județul Bistrița-Năsăud, I MARINESCU, George (autor) Depozitul de bronzuri de la Țigău (com. Lechința, jud. Bistrița-Năsăud) 175-182 română
2003 Cercetări Arheologice în Județul Bistrița-Năsăud, I MARINESCU, George (autor) Depozitul de bronzuri de la Agrieș (com. Tîrlișua, jud. Bistrița-Năsăud) și unele probleme ale bronzului tîerziu în Transilvania nord-estică 197-206 română
2003 Cercetări Arheologice în Județul Bistrița-Năsăud, I MARINESCU, George (autor), RETEGAN, Alexandru (autor) Depozitul de obiecte romane de la Căianu Mic (jud. Bistrița-Năsăud) 207-214 română
2003 Cercetări Arheologice în Județul Bistrița-Năsăud, I MARINESCU, George (autor) Cercetări și descoperiri arheologice în județul Bistrița-Năsăud (VII) 215-233 română
2003 Cercetări Arheologice în Județul Bistrița-Năsăud, I GAIU, Corneliu (autor), MARINESCU, George (autor), PROTASE, Dumitru (autor) Cercetările arheologice din castrul roman de la Iloișua (județul Bistrița-Năsăud) 243-249 română
2003 Cercetări Arheologice în Județul Bistrița-Năsăud, I GAIU, Corneliu (autor), MARINESCU, George (autor), PROTASE, Dumitru (autor) Săpăturile de la Archiud "Hănsuri" comuna Teaca, judetul Bistrița-Năsăud 251-256 română
2003 Cercetări Arheologice în Județul Bistrița-Năsăud, I MARINESCU, George (autor) Cercetări și descoperiri arheologice în județul Bistrița-Năsăud (VIII) 257-276 română
2003 Cercetări Arheologice în Județul Bistrița-Năsăud, II MARINESCU, George (autor) Necropola de la sfîrșitul epocii bronzului (cultura Noua) de la Archiud comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud 49-68 română
2003 Cercetări Arheologice în Județul Bistrița-Năsăud, II MARINESCU, George (autor), PREDA, C. (autor) Contribuții la circulația monetară din Dacia în sec. I î.e.n. Tezaurul de la Șieu Odorhei, jud. Bistrița-Năsăud 69-125 română
2003 Cercetări Arheologice în Județul Bistrița-Năsăud, II MARINESCU, George (autor), MIRIȚOIU, N. (autor) Die Karpische nekropole von Șopteriu, gem. Urmeniș, kreis Bistrița-Năsăud 127-146 germană
2003 Cercetări Arheologice în Județul Bistrița-Năsăud, II MARINESCU, George (autor) Noi descoperiri de epoca bronzului la Bistrița 147-162 română
2003 Cercetări Arheologice în Județul Bistrița-Năsăud, II GAIU, Corneliu (autor), MARINESCU, George (autor) Die nekropole bei Fîntînele "Rît" gem. Matei, jud. Bistrișa-Băsăud aus dem 4. jahrhundert U.Z. 223-246 germană
2003 Cercetări Arheologice în Județul Bistrița-Năsăud, II MARINESCU, George (autor) Zur vor-und fruhgeschichte von Bistritz und umbebung 247-260 germană
2006 Cibinium, seria 2001-2005 IANCU, Remus (autor) Studiul complexelor de instalații hidraulice din localitatea Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud 325-330 română
2012 Cibinium, seria 2012 RAUCA, Adrian (autor) Ruina bisericii evanghelice din Jelna. Probleme de prezentare estetică ale unor fragmente de pictură Afresco Restaurarea patrimoniului naţional 203-209 română
1978 Crisia, VIII MIHOC, Blaga (autor) Un litigiu de expropiere între exploatarea minieră Rodna Veche și localitățile Feldru, Năsăud, Rodna Veche și Sîngiorz Băi (1934-1936) III. Articole şi note 629-634 română
2006 Dacia Augusti Provincia- crearea provinciei . Actele simpozionului desfășurat în 13-14 octombrie 2006 la Muzeul Național de Istorie a României GAIU, Corneliu (autor) Ilișua - castrul traianic 207-217 română
1971 File de Istorie, I PASCU, Ștefan (autor) Din trecutul istoric al orașului Bistrița .11- română
1971 File de Istorie, I ILOVAN, Vasile (autor) Momente ale grevei generale din 1920 la minele din Rodna 37- română
1971 File de Istorie, I KRONER, M. (autor) O filă din mișcarea muncitorească din Bistrița. Ziarul social-democrat "Die Volkswacht" 51- română
1971 File de Istorie, I DĂNILĂ, Ștefan (autor) Noi descoperiri arheologice privind problema celților din zona Bistriței 59- română
1971 File de Istorie, I FERENCZI, Ștefan (autor) Contribuții la topografia arheologică a Culmii Ciceului (jud. Bistrița-Năsăud) 73- română
1971 File de Istorie, I BOCA, Pompei (autor) Vechimea documentară a localităților din județul Bistrița-Năsăud. Secolele XII-XIV 85- română
1971 File de Istorie, I RUSU, I. (autor) Cîteva date privind vechea organizare administrativă și judecătorească a unor teritorii din județul Bistrița-Năsăud 123- română
1971 File de Istorie, I BUREACĂ, Ioan (autor) Aspecte ale bejeniei în veacul XVIII-lea din județul Bistrița-Năsăud 149- română
1971 File de Istorie, I LUPU, Ștefan (autor) Ecoul Unirii Principatelor pe meleaguri năsăudene 169- română
1971 File de Istorie, I DUNĂRE, Nicolae (autor) Județul Bistrița-Năsăud: încadrare și zonare etnografică 179- română
1971 File de Istorie, I GÎRBA, T. (autor) Realizări și perspective în economia județului 191- română
1971 File de Istorie, I POP, S. (autor) Din istoricul dezvoltării învățămîntului în județul Bistrița-Năsăud 209- română
1971 File de Istorie, I ANUȚĂ, I. (autor), ȘTEFĂNESCU, Pompei (autor) Valorificarea tradițiilor artistice și culturale pe plaiurile Bistriței și ale Năsăudului 239- română
1971 File de Istorie, I RUSU, Ioan (autor) Rarități floristice și faunistice din județul Bistrița-Năsăud 307- română
1971 File de Istorie, I ROSLER, Rudolf (autor) Contribuții la cunoașterea speciei Erythronium dens-canis 321- română
1971 File de Istorie, I WINKLER, Iudita (autor) Depozitul de monede de bronz dom sec. IC e.n. descoperit în orașul Bistrița 347- română
1972 File de Istorie, II POP, S. (autor) Din lupta maselor populare din județul Bistrița-Năsăud, sub conducerea Partidului Comunist Român pentru consolidarea puterii democrat-populare (6 Martie 1945 - 30 Decembrie 1947) .9- română
1972 File de Istorie, II GHIȚAN, Theodor (autor) Expulzarea populației ermenești din Bistrița cu ocazia epiodemiei de ciumă din 1712 117- română
1972 File de Istorie, II BUREACĂ, Ioan (autor) Contribuții privind unele aspecte ale bejeniei locuitorilor de pe Valea Bîrgăului pe versantul estic al Carpaților în veacurile XVII-XVIII 129- română
1972 File de Istorie, II RETEGAN, Simion (autor) Două petiții din Bistrița-Năsăud adresate dietei de la Sibiu 147- română
1972 File de Istorie, II CERNUCAN, I. (autor) Ecouri memorandiste la intelectualii din Prundu Bîrgăului 159- română
1972 File de Istorie, II ILOVAN, Vasile (autor) Aspecte ale mișcării revoluționare și democratice în județul Bistrița-Năsăud 167- română
1972 File de Istorie, II NETEA, V. (autor) Periodice literare bistrițene: I. Minerva (1891-1894) II. Revista Ilustrată (1898-1902) 183- română
1972 File de Istorie, II MARCU, L. (autor) Vechi obiceiuri juridice în comuna Șanț 203- română
1972 File de Istorie, II DUNĂRE, Nicolae (autor) Iernatul în zona fînațelor în cadrul păstoritului de pendulare dublă din județul Bistrița-Năsăud 225- română
1974 File de Istorie, III DĂNILĂ, Ștefan (autor), MARINESCU, George (autor) Unelte, arme și obiecte de piatră șlefuită descoperite pe teritoriul județului Bistrița-Năsăud .11- română
1974 File de Istorie, III POPESCU, Dorin (autor) Brățara de aur de la Dipșa 56- română
1974 File de Istorie, III DĂNILĂ, Ștefan (autor), MARINESCU, George (autor) Obiecte de bronz descoperite pe teritoriul județului Bistrița-Năsăud 65- română
1974 File de Istorie, III ZIRRA, Vlad (autor) Descoperiri celtice de la afîrșitul Latenului mijlociu în Depresiunea Bistriței 138- română
1974 File de Istorie, III ILOVAN, Vasile (autor) Casa "Ioan Zidarul" din Bistrița 190- română
1974 File de Istorie, III MATEI, Alexandru (autor) Populația orașului Bistrița între anii 1750-1775 236- română
1974 File de Istorie, III PORȚEANU, Alexandru (autor) Dr. Valeriu Braniște și Bistrița-Năsăudul 272- română
1974 File de Istorie, III BOCA, Pompei (autor), MOLDOVAN, Ioan (autor) Populația județului Bistrița-Năsăud, între anii 1870-1970 286- română
1974 File de Istorie, III ROSLER, Rudolf (autor) Din isroria pescuitului și pisciculturii în județul Bistrița-Năsăud 334- română
1974 File de Istorie, III RAUS, Valentin (autor) Momente din istoria mișcării muncitorești și democratice. Un proces politic din anul 1933 la Bistrița 356- română
1974 File de Istorie, III LUPȘAN, Simion (autor), RUSU-SĂRĂȚEANU, Ion (autor) Aspecte privind contribuția maselor populare din județul Bistrița-Năsăud la lupta pentru alugarea trupelor fasciste și sprijinirea războiului antihitlerist 361- română
1974 File de Istorie, III SABĂU, Nicole (autor) Contribuții la cunoașterea pictorului Octavian Smigelschi. Pictura bisericii ortodoxe din Șanț (Rodna Noua) 370- română
1974 File de Istorie, III POP, Florica (autor) Contribuții la cunoașterea prelucrprii lemnului în Transilvania nord-estică. Meșteri lădari pe Valea Șieului 412- română
1974 File de Istorie, III MARINESCU, George (autor), RETEGAN, Alexandru (autor) Descoperiri arheologice pe teritoriul comunei Căianu Mic (jud. Bistrița-Năsăud) 443- română
1974 File de Istorie, III DĂNILĂ, Ștefan (autor) Cronica Săpăturilor și sondajelor arheologice afectuate pe teritoriul județului Bistrița-Năsăud, între anii 1953-1973 454- română
1976 File de Istorie, IV DĂNILĂ, Ștefan (autor), MARINESCU, George (autor) Cercetări și descoperiri arheologice în județul Bistrița-Năsăud (II) 24- română
1976 File de Istorie, IV GHIȚAN, Teodor (autor) Un important documentr bistrițean de la 1366 134- română
1976 File de Istorie, IV GUNDISCH, Konrad (autor) Patriciatul orășenesc al Bistriței pînă la începutul secolului al XVI-lea 147- română
1976 File de Istorie, IV CHIRILĂ, Eugen (autor), DĂNILĂ, Ștefan (autor) Tezaurul monetar de la Slătinița, sec. XV-XVI 194- română
1976 File de Istorie, IV CHIRILĂ, Eugen (autor), DĂNILĂ, Ștefan (autor) Al treilea tezaur monetar de la Șieu, sec. XV-XVII 217- română
1976 File de Istorie, IV BOCA, Pompei (autor) Vechimea documentară a localităților din județul Bistrița-Năsăus, secolele XV-XX 243- română
1976 File de Istorie, IV GUNDISCH, Konrad (autor), GYEMANT, Ladislau (autor) Din antecedentele și ecourile Supplexului în regiunea de graniță năsăudeană 256- română
1976 File de Istorie, IV BOCA, Pompei (autor) Populația județului Bistrița-Năsăud între anii 1720-1870 295- română
1976 File de Istorie, IV POP, Ioan (autor) Calendarul muncilor gospodărești la grănicerii năsăudeni 313- română
1976 File de Istorie, IV BĂLAN, Traian (autor) Cîteva aspecte privind situația țărănimii din Valea Bîrgăului în secolul al XVIII-lea pînă la răscoala lui Horea 327- română
1976 File de Istorie, IV BUREACĂ, Ioan (autor) Cîteva aspecte particulare, specifice evenimentelor din anii 1848-1849 în județul Bistrița-Năsăud 336- română
1976 File de Istorie, IV LUPȘAN, Simion (autor), RUSU-SĂRĂȚEANU, Ion (autor) Sprijinirea războiului de independență de populația din ținuturile Bistriței și Năsăudului 372- română
1976 File de Istorie, IV CRĂCIUN, Pompei (autor) Aspecte din lupta maselor populare din județul Bistrița-Năsăud pentru Unirea Transilvaniei cu România 390- română
1976 File de Istorie, IV ILOVAN, Vasile (autor) Acțiuni ale maselor populare din județul Bistrița-Năsăud împotriva odiosului Dictat de la Viena 418- română
1976 File de Istorie, IV MATEI, Alexandru (autor) Arhiva orașului Bistrița - sursă importanță pentru cercetarea relațiilor dintre Transilvania și Moldova 452- română
1976 File de Istorie, IV ANDRON, Traian (autor) Cu privire la istoricul pădurilor duin județul Bistrița-Năsăud 473- română
1988 File de Istorie, V MARINESCU, George (autor) Noi descoperiri de epoca bronzului la Bistrița 21- română
1988 File de Istorie, V RĂDULESCU, Gabriela (autor) Considerații cu privire la statului politic al Bistriței în secolele XIII-XV 38- română
1988 File de Istorie, V DĂNILĂ, Ștefan (autor) Un vechi drapel tricolor la Muzeul din Bistrița 83- română
1988 File de Istorie, V BĂLAN, Traian (autor), BĂLAN, Viorica (autor) Aspecte privind participarea populației Văii Bîrgăului la susținerea războiului pentru independența de stat a României din 1877-1878 96- română
1988 File de Istorie, V URECHE, Lazăr (autor) Fondul școlar central năsăudean și cpntribuția sa la dezvoltarea învățămîntului românesc (1861-1918) 121- română
1988 File de Istorie, V BOCA, Pompei (autor) Calea ferată Ilva Mică - Vatra Dornei, 50 de ani de la inaugurare 160- română
1988 File de Istorie, V MUREȘAN, Ioan (autor) Școala medie tehnică agricolă Bistrița 217- română
1988 File de Istorie, V CHINTĂUAN, Ioan (autor), RUSU, Ioan (autor) Contribuții cu privire la utilizarea sării și a apelor sărate din nord-estul Transilvaniei (județul Bistrița-Năsăud) 238- română
1989 File de Istorie, VI DĂNILĂ, Ștefan (autor), GAIU, Corneliu (autor) Așezarea feudală Cighir 67- română
1989 File de Istorie, VI RĂDULESCU, Gabriela (autor) Descoperiri arheologice feudale la Bistrița 78- română
1989 File de Istorie, VI URECHE, Lazăr (autor) Carte românească veche în județul Bistrița-Năsăud(sec. al XVII-lea) - Catalog 91- română
1989 File de Istorie, VI MOLDOVAN, Liviu (autor) O încercare de fugă în Moldova în 1763 a unor iobagi români din Pinticu și din alte sate ale județului Bistrița-Năsăud 128- română
1989 File de Istorie, VI POP, Ioan (autor) Situația țărănimii de pe Valea Bîrgăului în lumina conscripției din 1783 133- română
1989 File de Istorie, VI BOCA, Pompei (autor) Structura etnică a populației județului Bistrița-Năsăud la recensămîntul din 1850-1951 150- română
1989 File de Istorie, VI BĂLAN, Traian (autor) Aspecte privind mișcarea memorandistă la ținutul Bistriței și Năsăudului (1884-1895) 171- română
1989 File de Istorie, VI SIGMIREAN, Ioan (autor) Contribuții la istoria învățămîntului românesc din Transilvania. Școala din Caila, comuna Șintereag, județul Bistrița-Năsăud de la începuturi pînă la Marea Unire din 1918 184- română
1989 File de Istorie, VI RUSU-SĂRĂȚEANU, Ion (autor) Academia Română și mișcarea culturală din ținuturile Bistriței și Năsăudului 193- română
1989 File de Istorie, VI MARȚIAN, Ironim (autor), MARȚIAN, Veturia (autor) Date privind istoricul localității Mintiu 207- română
1989 File de Istorie, VI POP, Florica (autor) Țesături decorative din județul Bistrița-Năsăud 220- română
1989 File de Istorie, VI CHINTĂUAN, Ioan (autor), RUSU, Ioan (autor) Considerații cu privire la istoricul cunoașterii și utilizării apelor carbogazoase din Transilvania de Nord-est (jud. Bistrița-Năsăud) 238- română
1989 File de Istorie, VI BOJOR OVIDIU. HODOROGA, Alexandru (autor), SVOBODA, Constantin (autor) Istoricul cercetărilor botanice și a plantelor medicinale din județul Bistrița 276- română
1997 Litua - Studii și Cercetări, VII PLEȘ, Gheorghe (autor) Interferențe transcarpatice Năsăud-Gorj (acad, Iuliu Moisil) II. Documentar 286-291 română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie POP, Ioan (autor) Participarea grănicerilor năsăudeni la evenimentele din timpul revoluției de la 1848-1849 157- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie MARINESCU, George (autor) Depozitul de bronzuri de la Țigău (com. Lechința, jud. Bistrișa-Năsăud) 39- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie GAIU, Corneliu (autor) Așezarea feudală timpurie de la Vermeș (jud. Bistrița-Năsăud) 123- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie MARINESCU, George (autor) Cercetări și descoperiri arheologice în județul Bistrița-Năsăud 31- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie TELCEANU, Ecaterina (autor) Piese de argentărie laică din județul Bistrița (sec. XVI-XVIII) 81- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie MOLDOVAN, Liviu (autor) O încercare de fugă în Moldova în anul 1763 a unor iobagi români din Pintic și din alte sate ale județului Bistrița-Năsăud 133- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie POP, Ioan (autor) Mișcarea petiționară din ținutul Năsăudului în perioada 1815-1961 245- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie RETEGAN, Simion (autor) Școlile sătești din zona Bistriței la mijlocul secolului al XIX-lea 213- română
1992 Marisia, XV-XXII, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie DĂNILĂ, Ștefan (autor) Istoria tricolorului de la Pinticu (județul Bistrița-Năsăud) 227-238 română
1992 Marisia, XV-XXII, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie URECHE, Lazăr (autor) Cazania lui Varlaam în județul Bistrița-Năsăud 353-375 română
1992 Marisia, XV-XXII, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie MARTIAN, Ironim (autor) Cîteva denumiri toponimice specifice localității Mintiu (județul Bistrița-Năsăud) 505-512 română
2000 Marisia, XXVI, seria arheologie-istorie GAIU, Corneliu (autor) Grupul de morminte aparținînd culturii Noua de la Comlod, jud. Bistrița-Năsăud 137- română
2003 Marisia, XXVII, seria arheologie-istorie GAIU, Corneliu (autor) Vestigii feudale timpurii pe teritoriul localității Archiud (jud. Bistrița-Năsăud) 73-89 română
2009 Marisia, XXIX , seria arheologie TATAR, Arpad (autor) Azezarea neolitică de la Herina (județul Bistrița-Năsăud) .7-13 română
1971 Marmatia, II DĂNILĂ, Ștefan (autor), GLODARIU, Ioan (autor) Depozitul de vase romane de bronz de la Dipșa 93-99 română
2005 Marmatia, .8-1, seria arheologie GAIU, Corneliu (autor) Un depozit de antichități romane de la Orheiu Bistriței 215-225 română
1956 Materiale și Cercetări Arheologice, 2 MITREA, Bucur (autor), ZOLTAN, Szekely (autor) Tezaurul monetar de la Fotoș și pătrunderea comercială romană în estul Daciei în secolul I î.e.n. 643-684
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 DĂNILĂ, Ștefan (autor), VLASSA, N. (autor) Săpăturile arheologice de la Sărățel 341-348
1975 Muzeul Național, II CATALANO, Constantin (autor) Prezența activă în spiritualitatea românească cintemporană a muzeelor memoriale "George Cișbuc" și "Liviu Rebreanu" din județul Bistrișa-Năsăud / 75-81 română
1976 Muzeul Național, III DUNĂRE, Nicolae (autor) Funcția etnoculturală a zonelor Valea Jiului, Țara Bîrsei și Bistrița-Năsăud / La fonction ethnoculturelle roumaine des zones de la Vallée du Jiu, Țara Bîrsei et Bistrița-Năsăud 329-334 română
1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II POP IOAN, Aurel (autor) Considerații statistico-istorice asupra fondului documentar din arhiva orașului Bistrița între anii 1590-1601 189-194 română
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) - (Practici funerare și manifestarea identității culturale- Epoca Bronzului și Epoca Fierului), Actes du IV Colloque International d'Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 22 28 mai 2000 HAIMOVICI, Sergiu (autor) The Study of the Bony Fragments Coming from Animal Odders in the Celtic Incineration Cemetery from Fîntînele (Matei Village, Bistrița County) 235-237 engleză
1993 Revista Bistriței, VII MARINESCU, George (autor) Cercetări și descoperiri arheologice de epoca bronzului în Nord-Estul Transilvaniei 5-27 română, franceză
1993 Revista Bistriței, VII COCIȘ, Sorin (autor), GAIU, Corneliu (autor), PROTASE, Dumitru (autor) Fibule din castrul roman și așezarea civilă de la Ilișua (jud. Bistrița-Năsăud) 51-61 română, franceză
1993 Revista Bistriței, VII GAIU, Corneliu (autor) Așezarea din secolul al VI-lea de la Dipșa, jud. Bistrița-Năsăud 91-107 română, franceză
1993 Revista Bistriței, VII RĂDULESCU, Gabriela (autor) O locuință medievală timpurie la Vermeș, județul Bistrița-Năsăud 109-113 română, franceză
1993 Revista Bistriței, VII LECHINȚAN, Vasile (autor) Cnezi și juzi din sate bistrițene în litigii din secolul al XVII-lea (I) 119-128 română
1993 Revista Bistriței, VII BUTA, Mircea (autor) Practica farmaceutică în ținutul Bistriței și Năsăudului pînă în secolul al XIX-lea 143-147 română, franceză
1993 Revista Bistriței, VII URECHE, Lazăr (autor) Fundații și fonduri particulare administrate de către fondurile grănicerești năsăudene 149-153 română, franceză
1993 Revista Bistriței, VII CÎMPEANU, Remus (autor) Considerații istoriografice privind clerul năsăudean în secolul al XVIII-lea 155-162 română, franceză
1993 Revista Bistriței, VII RETEGAN, Simion (autor) Parohii, biserici și preoți din protopopiatul greco-catolic al Bistriței la mijlocul secolului al XIX-lea 163-177 română, franceză
1993 Revista Bistriței, VII BOLOVAN, Ioan (autor) Evoluția demografică a zonei Lechința între revoluția pașoptistă și primul război mondial 179-194 română, franceză
1993 Revista Bistriței, VII IUGA, Traian (autor) Aspecte ale mișcării memorandiste în județul Bistrița-Năsăud 195-201 română, franceză
1993 Revista Bistriței, VII CRĂCIUN, Cornel (autor) Viața culturală și reclama în Bistrița - considerații pentru perioada interbelică - 247-262 română, franceză
1993 Revista Bistriței, VII POP, Florica (autor) Țesături decorative din județul Bistrița-Năsăud (II) 273-281 română, franceză
1994 Revista Bistriței, VIII GAIU, Corneliu (autor) Săpăturile arheologice de la Ocnița, com. Teaca, jud. Bistrița-Năsăud 49-54 română
1994 Revista Bistriței, VIII OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest (autor), RĂDULESCU, Gabriela (autor) Al doilea tezaur de la Șieu (Notă preliminară) 83-96 română, germană
1994 Revista Bistriței, VIII LUMPERDEAN, Ioan (autor) "La longue durée" în mentalitatea și limbajul grănicerilor năsăudeni. Repere economico-sociale și politico-naționale 137-146 română, franceză
1994 Revista Bistriței, VIII CÎMPEANU, Remus (autor) Evoluția istoriografiei confesionale în ținuturile Oradei și Năsăudului în perioada interbelică 223-227 română, engleză
1994 Revista Bistriței, VIII VIDICAN, Dorel (autor) Exploatarea pădurilor grănicerești de la Năsăud prin societatea "Regna" (1926-1932) 229-242 română, germană
1994 Revista Bistriței, VIII PRAHASE, Mircea (autor) Instalații hidraulice țărănești (mori, pive, vîltori) în subzonele etnografice Rodna și Năsăud 243-256 română, engleză
1994 Revista Bistriței, VIII FILIP, Vasile (autor) Pomul și steagul în ritualul nunții și înmormîntării din satul Chiuza, jud. Bistrița-Năsăud 257-261 română, franceză
1994 Revista Bistriței, VIII POP, Viorica (autor) Cercetări etnobotanice pe Valea Budacului 263-270 română, franceză
1995 Revista Bistriței, IX CRIȘAN, Viorica (autor), GAIU, Corneliu (autor), GĂZDAC, Cristian (autor) Noi descoperiri monetare în județul Bistrița-Năsăud 125-131 română, engleză
1995 Revista Bistriței, IX GAIU, Corneliu (autor) Noi descoperiri și considerații asupra cimitirului de la Fîntînele "Rît" (com. Matei, jud. Bistrița-Năsăud) 149-163 română, germană
1995 Revista Bistriței, IX RĂDULESCU, Gabriela (autor) Sondajele din așezarea prefeudală de la Șieu - Odorhei, jud. Bistrița-Năsăud 165-173 română, franceză
1995 Revista Bistriței, IX POPAN, Marin (autor) Unele considerații privitoare la relațiile confesionale din districtul Bistriței. Comunal și confesional între anii 1760-1780 197-201 română, germană
1997 Revista Bistriței, X-XI VAIDA, Lucian (autor) Considerații asupra locuirii dacice pe teritoriul județului Bistrița-Năsăud (sec. II î. Ch - I d. Ch.) 21-25 română
1997 Revista Bistriței, X-XI GAIU, Corneliu (autor), MARINESCU, George (autor), PROTASE, Dumitru (autor) Castrul roman și așezarea civilă de la Ilișua (jud. Bistrița-Năsăud) 27-110 română, franceză
1997 Revista Bistriței, X-XI ONOFREI, Adrian (autor) Societatea bistrițeană a pompierilor voluntari (1877-1942) 223-229 română, germană
1997 Revista Bistriței, X-XI PORUMB, Marius (autor) Conservarea patromoniului cultural prin preluarea și revitalizarea monumentelor istorice din ținutul Bistriței 241-254 română, engleză
1999 Revista Bistriței, XII-XIII, SIMPOZIONUL "Familie și societate în Transilvania" VIDICAN, Dorel (autor) Contribuția HCM 308/1953 la creșterea suprafețelor de teren destinate formelor de agricultură socialistă. Cazul raionului Beclean SOCIETATEA: STRUCTURI ŞI DINAMICI. Realităţi politice în Transilvania după al II-lea război mondial 189-196 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII, SIMPOZIONUL "Familie și societate în Transilvania" VAIDA, Lucian (autor) Sondajul arheologic de la Herina (com. Galații Bistriței, jud. Bistrița-Năsăud) Studii şi Comunicări 239-244 română, franceză
1999 Revista Bistriței, XII-XIII, SIMPOZIONUL "Familie și societate în Transilvania" GAIU, Corneliu (autor) Habitat și manifestări rituale în secolul IV p. Chr. la Archiud Studii şi Comunicări 267-316 română, franceză
1999 Revista Bistriței, XII-XIII, SIMPOZIONUL "Familie și societate în Transilvania" BINDEA, Diana (autor) Cîteva observații zooarheologice cu privire la gropile rituale descoperite la Archiud Studii şi Comunicări 317-328 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII, SIMPOZIONUL "Familie și societate în Transilvania" MIZGAN, Vasile (autor) Cîteva aspecte cu privire la cetatea medievală de la Ciceu (jud. Bistrița-Năsăud) Studii şi Comunicări 329-336 română
2001 Revista Bistriței, XV VAIDA, Lucian (autor) Materiale La Tene inedite păstrate în muzeul din Bistrița 54-59 română, engleză
2001 Revista Bistriței, XV COCIȘ, Sorin (autor), GAIU, Corneliu (autor) Fibule din castrul și așezarea civilă de la Ilișua 90-95 română, germană
2001 Revista Bistriței, XV NEMETI, Sorin (autor) Piese de bronz romane de la Ilișua 96-102 română, franceză
2001 Revista Bistriței, XV GAIU, Corneliu (autor) Unelte de fier din centrul roman și așezarea civilă de la Ilișua 103-116 română, franceză
2001 Revista Bistriței, XV SIGMIREAN, Cornel (autor) Satul și formarea intelectualității românești din Transilvania în epoca modernă. Cazul comitatului Bistrița-Năsăud 223-226 română
2002 Revista Bistriței, XVI MARINESCU, George (autor) Bronzuri descoperite în Nord-Estul Transilvaniei 25-46 română, franceză
2002 Revista Bistriței, XVI MARCU ISTRATE, Daniela (autor) Biserica evanghelică din Teaca., jud. Bistrița Năsăud. Cercetări arheologice 159-191 română, franceză
2002 Revista Bistriței, XVI ANDREI, Mirela (autor) Considerații istoriografice privind evoluția vicariatului Rodnei în secolul al XIX-lea 225-246 română
2002 Revista Bistriței, XVI FEȘTILĂ, Leonora (autor) Înfințarea școlii comunale din Ilva Mare 281-283 română
2002 Revista Bistriței, XVI ONOFREI, Adrian (autor) Orașul Bistrița în timpul administrației militare sovietice (13 octombrie 1944 - 13 martie 1945). Mărturii documentare 355-376 română
2003 Revista Bistriței, XVII MUREȘAN, Virgil (autor) Transformarea socialistă a agriculturii - studiu de caz - localitățile Jeica și Teaca din județul Bistrița-Năsăud (aspecte socio-culturale) Istorie 295-306 română
2003 Revista Bistriței, XVII MARCU ISTRATE, Daniela (autor) Observații și îndreptări la articolul "Cahle cu cavaler în turnir descoperite la Bistrița" Note. Viaţă ştiinţifică. Recenzii 355-357 română
2004 Revista Bistriței, XVIII TATAR, Arpad (autor) Așezări Coțofeni pe Valea Meleșului. I. Matei "După Vii" (jud. Bistrița-Năsăud) Arheologie 23-28 română, engleză
2004 Revista Bistriței, XVIII HORGA, Marius (autor) Petrografia materialului litic din castrul roman Ilișua Arheologie 105-114 română, engleză
2004 Revista Bistriței, XVIII GAIU, Corneliu (autor) Sacrificii și practici rituale în așezarea daco-romană de la Stupini (Bistrița-Năsăud) Arheologie 115-121 română, franceză
2004 Revista Bistriței, XVIII MUREȘAN, Virgil (autor) Modernitate și arhaism în lumea năsăudeană în secolul al XIX-lea și începutul secolului XX Istorie 353-364 română
2004 Revista Bistriței, XVIII ONOFREIU, Adrian (autor) Activitatea Comisiei Județene Năsăud de verificare a membrilor Partidului Muncitoresc Român. Mărturii documentare (1949-1950) Istorie 375-395 română, germană
2005 Revista Bistriței, XIX GAIU, Corneliu (autor) O așezare daco-romană la Vermeș, jud. Bistrița-Năsăud Arheologie 121-137 română, franceză
2005 Revista Bistriței, XIX RĂDULESCU, Gabriela (autor) Cuptoare de ars ceramică în Bistrița medievală Arheologie 139-153 română, engleză
2006 Revista Bistriței, XX MARINESCU, George (autor) Un topor de tip Pădureni descoperit la Dumitra (jud. Bistrița-Năsăud) Arheologie şi Istorie Veche 71-78 română, franceză
2006 Revista Bistriței, XX GAIU, Corneliu (autor), GĂZDAC, Cristian (autor) Banii unui soldat într-o baracă din castrul de cavalerie de la Ilișua Arheologie şi Istorie Veche 139-152 română
2006 Revista Bistriței, XX ARDEVAN, Radu (autor) Circulație monetară și societate provincială în așezarea romană de la Ilișua Arheologie şi Istorie Veche 153-163 română
2006 Revista Bistriței, XX GAIU, Corneliu (autor), ZĂGREANU, Radu (autor) Noi monumente sculpturale descoperite la Ilișua Arheologie şi Istorie Veche 165-176 română, franceză
2006 Revista Bistriței, XX UILĂCAN, Iosif (autor) Școlile confesionale românești în perioada comitatului Bistrița-Năsăud (1876-1918) Istorie 249-281 română, franceză
2006 Revista Bistriței, XX BÎCA, Ioan (autor), ONOFREIU, Adrian (autor) Evoluția administrativ-teritorială a județului Bistrița-Năsăud Istorie 349-369 română, engleză
2007 Revista Bistriței, XXI-1, Arheologie PROTASE, Dumitru (autor) Castrul roman de la Orheiu Bistriței 93-111 română, engleză
2007 Revista Bistriței, XXI-1, Arheologie PROTASE, Dumitru (autor) Das römische Kastell von Orheiu Bistriței 112-173 germană
2007 Revista Bistriței, XXI-1, Arheologie GAIU, Corneliu (autor) Bronzurile cu email din castrul roman de la Ilișua 181-240 română, franceză
2007 Revista Bistriței, XXI-1, Arheologie ARDEVAN, Radu (autor), WOLLMANN, Volker (autor) Cîteva inscripții descoperite la Ilișua 241-253 română, franceză
2007 Revista Bistriței, XXI-2, Istorie UILĂCAN, Iosif (autor) Biserica în perioada comitatului Bistrița-Năsăud (1876-1918) 27-61 română, franceză
2008 Revista Bistriței, XXII COCIȘ, Sorin (autor), GAIU, Corneliu (autor), POPA, Alexandru (autor) Prospecțiuni geomagnetice în situl de epocă romană de la Livezile 101-113 română, franceză
2008 Revista Bistriței, XXII PROTASE, Dumitru (autor) Archiud. Săpăturile arheologice din anii 1961 și 1963-1966 la "Fundătură" 115-177 română, germană
2008 Revista Bistriței, XXII HARHOIU, Radu (autor) Das gepidische Gräberfeld von Galații Bistriței 183-241 germană
2008 Revista Bistriței, XXII CĂLIAN, Livia (autor), GAIU, Corneliu (autor) Un fragment din tezaurul monetar medieval de la Teaca (jud. Bistrița-Năsăud) 261-275 română, franceză
2008 Revista Bistriței, XXII PETEANU, Claudia (autor) "Consilierea matrimonială" a cuplurilor din comunitățile năsăudene în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 301-306 română, franceză
2008 Revista Bistriței, XXII ONOFREIU, Adrian (autor) 1918 - o lume în schimbare 349-363 română
2009 Revista Bistriței, XXIII UILĂCAN, Iosif (autor) Biserica românească din Bistrița - 1792 125-134 română, franceză
2009 Revista Bistriței, XXIII VLAȘIN, Cornelia (autor) Rolul Fondurilor Grănicerești Năsăudene Sesiunea de comunicări „Asociaţionismul transilvan în secolele XIX-XX” 197-200 română, engleză
2010 Revista Bistriței, XXIV MARINESCU, George (autor) Vestigii hallstattiene timpurii și mijlocii din nord-estul Transilvaniei 41-127 română, franceză
2010 Revista Bistriței, XXIV GAIU, Corneliu (autor) Opaițele ceramice de la Arcobadara 217-243 română, franceză
2010 Revista Bistriței, XXIV UILĂCAN, Iosif (autor) Cimitirele românești din Bistrița pînă la sfîrșitul secolului al XIX-lea 367-384 română, franceză
2010 Revista Bistriței, XXIV ONOFREIU, Adrian (autor) Mărturii documentare la relațiile minoritate/majoritate în Bistrița în primii ani după Unirea din 1918 431-442 română, germană
2010 Revista Bistriței, XXIV GHERGARI, Lucreția (autor), HORGA, Marius (autor) Ceramica Latene din situl Ilișua - caracteristici geoarheologice și arheometrice 457-470 română, engleză
2011 Revista Bistriței, XXV SOCACI, Adrian (autor) O așezare aparținînd epocii bronzului tîrziu descoperită la Ilișua (com. Uriu, jud. Bistrița-Năsăud) 35-67 română, engleză
2011 Revista Bistriței, XXV GAIU, Corneliu (autor) Vestigii ale metalurgiei bronzului în castrul roman de la Ilișua 169-178 română, franceză
2011 Revista Bistriței, XXV ZĂGREANU, Radu (autor) Un perete posterior de aedicula funerară descoperit la Șieu-Odorhei (jud. Bistrița-Năsăud) 179-191 română, engleză
2011 Revista Bistriței, XXV GAIU, Corneliu (autor), GĂZDAC, Cristian (autor) Capcanele evidenței numismatice. Cazul castrului auxiliar Arcobadara (Ilișua, județul Bistrița-Năsăud, România) 192-196 română, engleză
2011 Revista Bistriței, XXV ONOFREIU, Adrian (autor) Bistrița - încercări monografice după 1918 245-257 română, germană
2011 Revista Bistriței, XXV arhitect, POPESCU DOLJ, Șerban (autor) Biserica evanghelică din Teaca. Cercetări și concepte de restaurare 337-349 română, franceză
2011 Revista Bistriței, XXV GHERGARI, Lucreția (autor), HORGA, Marius (autor) Studii mineralogice-petrografice asupra ceramicii Hallstatt de la Stupini (jud. Bistrița-Năsăud) 350-358 română
2012 Revista Bistriței, XXVI RĂDULESCU, Gabriela (autor) Ceramica dacică din cetatea de la Viile Tecii, jud. Bistrița-Năsăud 37-48 română
2012 Revista Bistriței, XXVI DANA, Dan (autor), GAIU, Corneliu (autor), ZĂGREANU, Radu (autor) Un nou duplicarius din ala I Tungrorum Frontaniana atestat pe un vas descoperit în castrul roman de la Arcobara/Ilișua 49-56 română, franceză
2012 Revista Bistriței, XXVI MUSTAȚĂ, Silvia (autor) Vasele de bronz romane de la Ilișua/Arcobadara 57-88 română, engleză
2012 Revista Bistriței, XXVI UILĂCAN, Iosif (autor) Evoluția județului Bistrița-Năsăud 1944-1945 326-352 română, franceză
2012 Revista Bistriței, XXVI GAIU, Corneliu (autor), POPESCU-DOLJ, Șerban (autor) Reabilitarea imobilului din Piața Centrală nr. 24 Bistrița. Studiu arheologic și de arhitectură 369-382 română
2013 Revista Bistriței, XXVII TATAR, Arpad (autor) Idoli neolitici din județul Bistrița-Năsăud 9-13 română, germană
2013 Revista Bistriței, XXVII GAIU, Corneliu (autor) Lancea de beneficiari de la Arcobadara 52-62 română, franceză
2013 Revista Bistriței, XXVII ZĂGREANU, Radu (autor) Proiectile de piatră din castrul roman de la Arcobadara 63-71 română, engleză
2013 Revista Bistriței, XXVII DUMITRAN, Ana (autor) Praporul de la Runcu Salvei 173-175 română, engleză
2013 Revista Bistriței, XXVII SCURTU, Elisabeta (autor) Biserici de lemn dispărute de pe Valea Rodnei 187-210 română, engleză
2013 Revista Bistriței, XXVII PLENICEANU, Elena Elisabeta (autor) Modă și baluri în Bistrița sfîrșitului de secol XIX și început de secol XX 211-224 română, franceză
2013 Revista Bistriței, XXVII RUS, Viorel (autor) Tragicul destin al sașilor din județul Bistrița-Năsăud la sfărșitul celui de-al doilea război mondial și în anii comunismului 341-353 română, franceză
2014 Revista Bistriței, XXVIII MARINESCU, George (autor) Crucea-relicvar (engolpion) de la Herina 197-212 română, engleză
2014 Revista Bistriței, XXVIII ONOFREIU, Adrian (autor) Un proiect de „regionalizare” a României din anul 1921. Cazul județului Bistrița-Năsăud 299-331 română, engleză
2014 Revista Bistriței, XXVIII UILĂCAN, Iosif (autor) Județul Bistrița-Năsăud în anul 1947 349-371 română, engleză
2015 Revista Bistriței, XXIX COCIȘ, Horațiu (autor) Frontiera nordică a Daciei Porolissensis (I). Salva, jud. Bistrița-Năsăud 46-57 română, engleză
2015 Revista Bistriței, XXIX BÎCA, Ioan (autor), ZĂGREANU, Radu (autor) Considerații privind limes-ul roman de pe teritoriul județului Bistrița-Năsăud. Studiu de caz: sectorul Spermezeu-Perișor-Zagra-Salva-Năsăud (Raport preliminar) 58-64 română, engleză
2016-2017 Revista Bistriței, XXX-XXXI SCURTU, Elisabeta (autor) Câteva precizări privind stola din Vicariatul Rodnei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 143-146 română, franceză
2016-2017 Revista Bistriței, XXX-XXXI ONOFREIU, Adrian (autor) În România Mare. Contribuții documentare referitoare la situația județului Bistrița-Năsăud 208-236 română, germană
2016-2017 Revista Bistriței, XXX-XXXI RUS, Viorel (autor) Despre masiva fraudare a rezultatelor alegerilor parlamentare din noiembrie 1946 în arealul actualului județ Bistrița-Năsăud 237-240 română, franceză
2016-2017 Revista Bistriței, XXX-XXXI MOLDOVAN, Lavinia (autor) Recenzie. Ștefan BACHIȘ, Viorel RUS, REBRA – REPERE MONOGRAFICE 279-282 română
2018 Revista Bistriței, XXXII SCURTU, Elisabeta (autor) Familia de preoți Pop din Rebrișoara (jud. Bistrița-Năsăud) 132-143 română, franceză
2018 Revista Bistriței, XXXII DOLOGA, Dorin (autor), VLAȘIN, Florin (autor) Locuitori din Bistrița participanți la Primul Război Mondial (III) 150-165 română, franceză
2018 Revista Bistriței, XXXII BUCUR, Alexandru (autor), MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Participarea românilor din fostul județ Bistrița-Năsăud la Primul Război Mondial (1914-1918) 166-181 română, engleză
2018 Revista Bistriței, XXXII DOLOGA, Dorin (autor) Unirea de la 1 Decembrie 1918 în zona Bistriței 221-224 română, franceză
2018 Revista Bistriței, XXXII ONOFREIU, Adrian (autor) 1918: Surse și resursa istoriografică pentru județul Bistrița-Năsăud 232-240 română, franceză
2018 Revista Bistriței, XXXII BUCUR, Alexandru (autor), MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Contribuția locuitorilor din regiunea Bistrița-Năsăud la «Fondul jertfelor liniei demarcaționate» (1919) 241-247 română, engleză
2019 Revista Bistriței, XXXIII CHITUȚĂ, Alexandru Constantin (autor) Spre o pictură național-bisericească sau integrarea motivelor identitar-naționale în decorația compozițiilor monumentale bisericești promovate de Octavian Smigelschi 79-93 română, engleză
2006 Sarea, Timpul și Omul SVOBODA, Constantin (autor) Plante halofile din județul Bistrița-Năsăud 25-27 română
2016 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis; In memoriam Téglás Gábor (1848-1916), seria nouă BERETEU, Dinu Ioan (autor) Fortificația din a doua epocă a fierului de la Sebiș (jud. Bistrița-Năsăud) Rapoarte şi note arheologice 201-229 română, engleză
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I IATAN, Rodica (autor), SOCOL, Maria (autor) Satul năsăudean Șanț în viziunea școlii sociologicer de la București .7-15 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I NISTOR IOAN, Radu (autor) Masa cu "săcriu" - piesă de interior țărănesc din zona Năsăudului 16-20 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I FULGA, Ligia (autor) Mutații funcționale și schimbări structurale în habitatul tradițional din Drăguș. Modele de transformări 68-75 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I URSA, Sever (autor) O societate culturală studențească "Liviu Rebreanu" la Maieru 112-118 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I PRAHASE, Mircea (autor) Nume de locuri de pe hotarul comunei Zagra (județul Bistrița-Năsăud) 170-205 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I BUTA, Mircea (autor), PUPEZA, Magda (autor) Asistența medicală în ținutul Bistriței și Năsăuduli pînă la începutul secolului al XVI-lea 240-244 română
1997 Studii și Cercetări Etnoculturale, III MARȚIAN, Ironim (autor) Activitatea lui Sever Pop la Năsăud și Cluj 27-32 română
1997 Studii și Cercetări Etnoculturale, III URSA, Sever (autor) Graiul ilvean - substratul operei lui Sever Pop 41-43 română
1997 Studii și Cercetări Etnoculturale, III TRIFOIU, Nicolae (autor) Scrisorile lui Sever Pop trimise din străinătate mamei sale la Poiana Ilvei 65-70 română
1997 Studii și Cercetări Etnoculturale, III PRAHASE, Mircea (autor) Porecle din subzona Năsăud 139-156 română
1997 Studii și Cercetări Etnoculturale, III PĂIUȘ, Liviu (autor) Activitatea lui Ion Pop Reteganul la Rodna 157-170 română
1997 Studii și Cercetări Etnoculturale, III NISTOR IOAN, Radu (autor) Opinii privind arhitectura populară din județul Bistrița-Năsăud 177-182 română
2000 Studii și Cercetări Etnoculturale, IV-V ISTRATE, Gavril (autor) Mureșenii - faima Rebrișoarei .7-8 română
2000 Studii și Cercetări Etnoculturale, IV-V ACU, Dumitru (autor) Rebrișoara - vatră de cultură și civilizație .11-12 română
2000 Studii și Cercetări Etnoculturale, IV-V VARVARI, Valeriu (autor) Mă cheamă satul - Rebrișoara 21-22 română
2000 Studii și Cercetări Etnoculturale, IV-V SENI, Ioan (autor) Astra la Rebrișoara 25-26 română
2000 Studii și Cercetări Etnoculturale, IV-V CÎRCU, Emil (autor) Vrednicii rebrișoreni ai familiei Cîrcu Nicolaie 41-42 română
2000 Studii și Cercetări Etnoculturale, IV-V MUREȘAN, Ioan (autor) Tradiții militare rebrișorene 47-49 română
2000 Studii și Cercetări Etnoculturale, IV-V REBREANU, Nicolae (autor) Figuri de dascăli rebrișoreni 51-52 română
2000 Studii și Cercetări Etnoculturale, IV-V ILOVAN, Macedon (autor) Istoricul școlii din Rebrișoara 53-58 română
2000 Studii și Cercetări Etnoculturale, IV-V SCURTU, Olga (autor) Legenda Rebrișoarei 59-59 română
2000 Studii și Cercetări Etnoculturale, IV-V PĂIUȘ, Liviu (autor) Școala Românească la Rodna 113-127 română
2000 Studii și Cercetări Etnoculturale, IV-V MUREȘANU SILVESTRU, Leontin (autor) Note privind genealogia unor familii rodnene 129-167 română
2000 Studii și Cercetări Etnoculturale, IV-V BALOG, Mihaela (autor), POP, Florica (autor) Biserica "Din Deal" de la Leurda, la Bistrița 181-182 română
2001 Studii și Cercetări Etnoculturale, II HUSAR, Alexandru (autor) Academicienii Năsăudului .11-19 română
2001 Studii și Cercetări Etnoculturale, II SENI, Ioan (autor) Academicienii Năsăudului și Astra 20-23 română
2001 Studii și Cercetări Etnoculturale, II PLEȘ, Gheorghe (autor) Năsăudul academicienilor și fascinantul spirit cărturăresc 24-29 română
2001 Studii și Cercetări Etnoculturale, VI PRAHASE, Mircea (autor) Năsăudul în amintiri - Evocare .9-12 română
2001 Studii și Cercetări Etnoculturale, VI PLĂIANU, Clemente (autor) Poem năsăudean - File de istorie - 13-20 română
2001 Studii și Cercetări Etnoculturale, VI FILIPAȘCU, Alexandru (autor) Călătorie printr-o cronică năsăudeană 21-30 română
2001 Studii și Cercetări Etnoculturale, VI SENI, Ioan (autor) Astra Năsăudeană - împliniri și perspective 63-68 română
2001 Studii și Cercetări Etnoculturale, VI DAROȘI, Mircea (autor) Gavril Istrate - Decanul de vîrstă al filologilor români a primit titlul de Cetățean de Onoare al comunei Feldru 71-72 română
2001 Studii și Cercetări Etnoculturale, VI SENI, Ioan (autor) Tradiția Astrei la Feldru 98-100 română
2001 Studii și Cercetări Etnoculturale, VI CATALANO, Constantin (autor) Obiceiuri la înmormîntare în localitatea Coșbuc 108-129 română
2001 Studii și Cercetări Etnoculturale, VI POP, Florica (autor) Portul popular al sașilor din județul Bristrița-Năsăud 130-137 română
2001 Studii și Cercetări Etnoculturale, VI BALOG, Mihaela (autor) Cîteva considerații privind portul popular maghiar din județul Bistrița-Năsăud 138-141 română
2001 Studii și Cercetări Etnoculturale, VI PĂIUȘ, Liviu (autor), PĂIUȘ, Solomia (autor) Balada populară din Valea Rodnei 142-231 română
2001 Studii și Cercetări Etnoculturale, VI SÎNGEORZAN, Emil (autor) Rodna, mare oraș german la 1240? 277-289 română
2001 Studii și Cercetări Etnoculturale, VI ISTRATE, Gavril (autor) Sîngiorgiul și oamenii lui 290-304 română
2001 Studii și Cercetări Etnoculturale, VI PRAHASE, Mircea (autor) Năsăudul - Repere istorice și culturale - Pavelea T. 338-339 română
2002 Studii și Cercetări Etnoculturale, VII ȚUCULESCU, I. (autor) Trei zile în Năsăud 43-58 română
2002 Studii și Cercetări Etnoculturale, VII LĂPUȘNEANU, Ioan (autor) Secvențe năsăudene 59-71 română
2002 Studii și Cercetări Etnoculturale, VII DAROȘI, Mircea (autor) Structura familială și gradul de înrudire a populației din comuna Parva 113-117 română
2002 Studii și Cercetări Etnoculturale, VII CATALANO, Constantin (autor) Muzeul memorial "George Coșbuc" (I) - file de istorie 129-140 română
2002 Studii și Cercetări Etnoculturale, VII SEMEREAN, David (autor) Biserica din Coșbuc - file de istorie 141-143 română
2002 Studii și Cercetări Etnoculturale, VII BUMB, Emilia (autor) Cîntecele cununii în Țara Năsăudului 185-201 română
2002 Studii și Cercetări Etnoculturale, VII PRAHASE, Mircea (autor) Din nou despre podurile și punțile de lemn din zona Năsăudului 283-331 română
2002 Studii și Cercetări Etnoculturale, VII HURTEA, Sever (autor) Bocete culese de Floarea Turșan, din Zagra, județul Bistrița-Năsăud 369-408 română
2002 Studii și Cercetări Etnoculturale, VII RUDEANU IOAN, Octavian (autor) O întreprindere culturală remarcabilă - monografia Spermezeu, Străvechi sat românesc de la poalele Țibleșului 427-429 română
2003 Studii și Cercetări Etnoculturale, VIII ILIEȘIU, Iustin (autor) Năsăud .9-11 română
2003 Studii și Cercetări Etnoculturale, VIII NAGHIU, Iosif (autor) Nicolae Iorga și Năsăudul .12-15 română
2003 Studii și Cercetări Etnoculturale, VIII NECHITI, I. (autor), SCRIDON, G. (autor) Poetul George Coșbuc la Feldru 27-33 română
2003 Studii și Cercetări Etnoculturale, VIII CATALANO, Constantin (autor) Muzeul memorial "George Coșbuc" (II) - file de istorie 34-54 română
2003 Studii și Cercetări Etnoculturale, VIII FEȘTILĂ, Leonida (autor) Liviu Rebreanu la Ilva MaRE. Popasuri și vizite 57-60 română
2003 Studii și Cercetări Etnoculturale, VIII ALBIN, Marcu (autor) Șieuș - leagăn de amintiri 105-125 română
2003 Studii și Cercetări Etnoculturale, VIII DRĂGOI, Marius (autor) Ritualul nunții în satul Spermezeu 145-193 română
2003 Studii și Cercetări Etnoculturale, VIII PRAHASE, Mircea (autor) Toponimicele localităților componente regimentului grăniceresc năsăudean 221-272 română
2003 Studii și Cercetări Etnoculturale, VIII Consemnarea membrilor "Asociațiunii pentru literatura română și cultura poporului român" pe anul 1917 - Bistrița-Năsăud 275-279 română
2003 Studii și Cercetări Etnoculturale, VIII ONIȘOR, Teodor (autor) Folklor. Contribuții la originea poeziei populare românești "Poeziile lui Ipate Dîmbu din Zagra - 395-409 română
2003 Studii și Cercetări Etnoculturale, VIII MOLDOVAN, Andrei (autor) Beclean - repere în timp 490-492 română
2004 Studii și Cercetări Etnoculturale, IX NAGHIU, Iosif (autor) Muzeul Năsăudului 29-30 română
2004 Studii și Cercetări Etnoculturale, IX SENI, Ioan (autor) Contribuții năsăudene la prima ebciclopedie românească (Sibiu - 1904) 71-87 română
2004 Studii și Cercetări Etnoculturale, IX CATALANO, Constantin (autor) Muzeul memorial "George Coșbuc" (III) - file de istorie 91-103 română
2004 Studii și Cercetări Etnoculturale, IX POP, Florica (autor) Organizarea interiorului casei din comuna Șanț din incinta complexului muzeal Bistrița-Nasăud 131-135 română
2004 Studii și Cercetări Etnoculturale, IX BALOG, Mihaela (autor) Cîteva considerații privind sărbătorile de iarnă în comuna Șanț 137-139 română
2004 Studii și Cercetări Etnoculturale, IX DRĂGOI, Marius (autor) Versurile lui Vian din Deal în memoria colectivă a sătenilor din Spermezu 153-161 română
2004 Studii și Cercetări Etnoculturale, IX ONOFREIU, Adrian (autor) Nestor Șimon - "Munții Rodnei" sau un alt mod de toponimie 211-235 română
2004 Studii și Cercetări Etnoculturale, IX ȘTIR, Victor (autor) Călătorie prin istoria și toponimia Văii Zîgrii 307-307 română
2004 Studii și Cercetări Etnoculturale, IX MOLDOVAN, Gavrilă (autor) Periplu istorico-toponimic: Valea Zăgrii - Prahase M. 308-309 română
2005 Studii și Cercetări Etnoculturale, X MOLDOVANU, Zoe (autor) O fiică a Năsăudului: Veronica Micle .7-8 română
2005 Studii și Cercetări Etnoculturale, X Î.P.S. sa episcopul Dr. Iuliu Hossu în granița năsăudeană .9-16 română
2005 Studii și Cercetări Etnoculturale, X ȘTEFĂNESCU, Nicoleta (autor) Tîrgul de Ispas la Năsăud 17-22 română
2005 Studii și Cercetări Etnoculturale, X POP, Florica (autor) Portul popular din Năsăud 103-120 română
2005 Studii și Cercetări Etnoculturale, X FRIJAN, Gheorghe (autor) Telciu - Datini și obiceiuri 121-124 română
2005 Studii și Cercetări Etnoculturale, X VLĂDICĂ, Mircea (autor) Sărbătorile pascale la Sîngeorz-Băi 163-168 română
2005 Studii și Cercetări Etnoculturale, X BĂLĂI, Emil (autor) Nume topice din hotarul localității Rodna Veche - județul Bistrița-Năsăud 169-194 română
2005 Studii și Cercetări Etnoculturale, X COȘBUC, Anton (autor) Sensul determinativelor din denumirea localitățilot Ilva Mare și Ilva Mică 196-210 română
2005 Studii și Cercetări Etnoculturale, X ONOFREIU, Adrian (autor) Contribuții documentare privind realizarea lucrării "Istoria școalelor năsăudene" 249-278 română
2005 Studii și Cercetări Etnoculturale, X PICIU, Dionisie (autor) Din istoricul școli din Salva 305-336 română
2005 Studii și Cercetări Etnoculturale, X ȘTIR, Victor (autor) O monografie "in micro": Căianu Mic. Locuri, oameni, ocupații, personalități - Viorel Moldovan 347-347 română
2006 Studii și Cercetări Etnoculturale, XI Moartea vicarului Năsăudului Ștefan Buzilă .7-10 română
2006 Studii și Cercetări Etnoculturale, XI BUCUȚA, Emanoil (autor) Comori picturale în Țara Năsăudului .11-12 română
2006 Studii și Cercetări Etnoculturale, XI ONOFREIU, Adrian (autor) Mentalitatea năsăudeană în documente de arhivă 13-18 română
2006 Studii și Cercetări Etnoculturale, XI MARTIN, Mihai (autor) Noi documente originale intrate în patrimoniul Muzeului memorial "Liviu Rebreanu" din Prislop 111-118 română
2006 Studii și Cercetări Etnoculturale, XI RAUS, Pompei (autor) Forme de judecată de esență populară și rolul acestora în afirmarea și păstrarea identității naționale în ținutul năsăudean, din cele mai vechi timpuri și pînă la desfințarea regimentului de graniță 175-188 română
2006 Studii și Cercetări Etnoculturale, XI BÎCA, Ioan (autor) Aspecte privind păstoritul în cadrul satului Suplai (județul Bistrița-Năsăud) 195-200 română
2006 Studii și Cercetări Etnoculturale, XI SENI IONELA, Alis (autor), SENI, Ioan (autor) Serbări astriste la Salva prilejuite de centenarul Tiberiu Morariu (1905-2005) 349-352 română
2006 Studii și Cercetări Etnoculturale, XI SENI, Ioan (autor) Sărbători astriste la Leșu 353-354 română
2006 Studii și Cercetări Etnoculturale, XI SENI IONELA, Alis (autor), SENI, Ioan (autor) Relații culturale între despățămîntul Năsăud al Astrei și societatea culturală clujeană "Virtus romana rediviva" (1990-2005) 359-368 română
2006 Studii și Cercetări Etnoculturale, XI BÎCA, Ioan (autor), ONOFREIU, Adrian (autor) Dimensiuni etno-culturale și social-economice în cadrul districtului năsăudean 381-394 română
2006 Studii și Cercetări Etnoculturale, XI PRAHASE, Mircea (autor) Tipografii bistrițene 395-398 română
2006 Studii și Cercetări Etnoculturale, XI MARȚIAN, Ironim (autor) Cartea academicenilor năsăudeni și bistrițeni 413-424 română
2007 Studii și Cercetări Etnoculturale, XII GEORGIȚĂ, Mihai (autor) Încă o istorie a regimentului de graniță de la Năsăud 13-22 română
2007 Studii și Cercetări Etnoculturale, XII CATALANO, Constantin (autor) Muzeul Coșbuc și influența sa asupra comunității hordouane 47-57 română
2007 Studii și Cercetări Etnoculturale, XII PETEANU, Claudia (autor) Raportul despărțămîntului Năsăud al "Astrei" pentru anul 1913 161-176 română
2007 Studii și Cercetări Etnoculturale, XII ONOFREIU, Adrian (autor) Contribuții documentare privind caracterizarea hotarului satelor năsăudene la mijlocul secolului XIX 179-187 română
2007 Studii și Cercetări Etnoculturale, XII BÎCĂ, Ioan (autor), ONOFROIU, Adrian (autor) Aspecte particulare privind modul de delimitare a unei unități adminstrativ-teritoriale din cadrul districtului năsăudean. Studiu de caz comuna Tiha Bîrgăului 189-196 română
2007 Studii și Cercetări Etnoculturale, XII MĂRCUȘ, L. (autor) Cămașa femeiască din Sîngeorz-Băi 201-214 română
2007 Studii și Cercetări Etnoculturale, XII POP, Florica (autor) Nunta la sașii din jurul Bistriței 215-229 română
2007 Studii și Cercetări Etnoculturale, XII CATALANO, Constantin (autor) Obiceiul nunții la Coșbuc 231-244 română
2007 Studii și Cercetări Etnoculturale, XII PETEANU, Claudia (autor) Atitudinea față de moarte în comunitățile năsăudene foste grănicerești ăb a doua jumătate a secolului al XIX-lea 245-250 română
2007 Studii și Cercetări Etnoculturale, XII BÎCA, Ioan (autor) Particularități ale vieții pastorale în cadrul satului Poiana Ilvei (județul Bistrița-Năsăud) 261-265 română
2007 Studii și Cercetări Etnoculturale, XII BERENGEA, Olimpia (autor), BERENGEA, Pavel (autor) Festivalul de colinde și obiceiuri ilvene - parte a spiritualității satului românesc contemporan 267-275 română
2007 Studii și Cercetări Etnoculturale, XII MAXIMINIAN, Menuț (autor) Crăciun cu vorba dulce de la Diug 281-282 română
2007 Studii și Cercetări Etnoculturale, XII NENIȚOIU, Ana-Maria (autor) Practici funerare în Țara Năsăudului în a doua jumătate a secolului al IX-lea 287-292 română
2007 Studii și Cercetări Etnoculturale, XII BERENGEA, Olimpia (autor), BERENGEA, Pavel (autor) Istoria comunei Ilva Mare a lui Pavel Găllan (1863) - o monografie utitată 295-308 română
2007 Studii și Cercetări Etnoculturale, XII SENI, Ioan (autor) Bilanț astrist năsăudean 2005/2006. Din Raportul adunării anuale a Despărțămîntului Năsăud Astra - 21 octombrie 2006 - Maieru 327-338 română
2008 Studii și Cercetări Etnoculturale, XIII BÎCA, Ioan (autor) Păstoritul în satul Galații Bistriței (județul Bistrița-Năsăud) 201-204 română
2008 Studii și Cercetări Etnoculturale, XIII VĂSIEȘ, Viorel (autor) Cîteva observații asupra terminologiei păstorești din ținutul Năsăudului (Valea Zagra și Sălăuța) 227-251 română
2008