Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 195 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1971 Acta Musei Napocensis, VIII DAICOVICIU, Constantin (autor) „Romanitatea scitică” de la Dunărea de Jos Studii şi Materiale 187-195 română (şi un rezumat în germană)
1997 Acta Musei Napocensis, 34-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie ANDRUH SVETLANA, Ivanovna (autor) Svetlana Ivanovna Andruh, Nijnedunaiskaja Skifia v VI - naciale I v. do n.e., Zaporojie, 1995, 205 p., 14 fig., 5 tab. Prezentări de cărţi - recenzii 885-887 română
2000 Acta Musei Napocensis, 37-1 BÎRCĂ, Vitalie (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Daces et romains au nord de l'embouchure du Danube (Ier-IIIe siecles apres J-C). Nounelles donnees archeologiques 69-97 franceză
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Noi considerații privind organizarea stăpânirilor bizantine de la Dunărea de Jos în secolul al XI-lea Istorie Medie 239-260 română
2007 Acta Musei Tutovensis, II ONEA, Nicolae (autor) Avifauna acvatică din zona Dunării de Jos între Cplărași și Galați 105-120 română
2000 Analele Banatului, VII-VIII, seria Arheologie-Istorie NEAGU, Marian (autor) La plastique anthropomorphe neolithique au Bas Danube et certaines pratiques magico-rituelles 107-132 franceză
1993 Analele Brăilei, 1 PANAIT, Panait (autor) Dunărea și orașele teleormănene la începutul secolului al XIX-lea 265-275 română
1993 Analele Brăilei, 1 BERCIU-DRĂGHICEANU, Adina (autor) Drumuri pe apă și șantiere navale dunărene în epoca brîncovenească - sfîrșitul secolului al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea 345-350 română
1996 Analele Brăilei, 2 GLANDA, Petru (autor) Porțile de Fier - cotitură semnificativă în activitățile turistice pe Dunăre 247-250 română
2001 Analele Brăilei, 4 ONEA, Nicolae (autor) Caracterizarea avifaunei acvatice din zona stepelor naturale și a luncii Dunării 367-380 română
2007 Analele Brăilei, III-3-4, seria 1931 MARINESCU, Gheorghe (autor) Șesul și lunca Dunării românești, în vremea marilor înrîuriri turcești din veacul al XVI-lea 218-219 română
2007 Analele Brăilei, VI-1, seria 1934 IORGA, Nicolae (autor) Dunărea românească .1-14 română
2007 Analele Brăilei, XI-2-3, seria 1939 BĂNCILĂ, Vasile (autor) Orașe dunărene .6-12 română
2007 Analele Brăilei, 8, seria istorie-cultură-civilizație NEGRU, Leontin (autor) Agresiunea ideologică societică la Dunărea de Jos (februarie 1938-august 1939) 81-96 română
2011 Analele Brăilei, 11, seria istorie-cultură-civilizație TULUȘ, Arthur (autor) Ținutul Dunărea de Jos (1938-1940). Repere teritorial-demografice, fizico-geografice și administrativ-politice 169-183 română
1920 Analele Dobrogei, I-4 BRĂTESCU, Constantin (autor) Mișcări epoirogenetice și caracterele morfologice în basinul Dunărei de Jos 569-597 română
1922 Analele Dobrogei, III-2 PAPAHAGI, Pericle (autor) Dunărea 229-235 română
1922 Analele Dobrogei, III-4 BRĂTESCU, Constantin (autor) Cele mai vechi știri bizantine asupra Românilor dela Dunărea de jos - Bănescu N. 571-578 română
1924 Analele Dobrogei, IV-4 KARADJA, Constantin (autor) Pe Dunăre și prin Dobrogea (în anul 1865) 118-119 română
1928 Analele Dobrogei, IX-1 DAȘCOVICI, N. (autor) Dunărea internațională și ținutul românesc al gurilor 771-777 română
1928 Analele Dobrogei, IX-1 PAPAHAGI, Pericle (autor) Dunărea - Studiu filologic 779-785 română
1998 Analele Dobrogei, IV-1, serie nouă DIANA, Anna-Maria (autor), PAȘCA, Cecilia (autor) Proiecte românești de realizare a unei căi bavigabile între Dunăre și Marea Neagră 111-118 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă IORDACHE, Constantin (autor) Componența navală a acțiunilor militare purtate pe Dunăre 50-56 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă IONESCU, Ion (autor) Dificultățile trasării frontierei dunărene dintre România și Bulgaria, efect al viciilor de text, redactare și procedură în urma tratatului de la Berlin 90-93 română
2000 Analele Dobrogei, VI-1, serie nouă PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina (autor), TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Descoperiri monetare romane republicate și imperiale la Dunărea de Jos 41-80 română
2000 Analele Dobrogei, VI-1, serie nouă DOBRE, Jana (autor) Meșteșuguri la Dunărea de Jos (sec. IV-X) 81-92 română
2000 Analele Dobrogei, VI-1, serie nouă CHERAMIDOGLU, Constantin (autor) Considerații privind comerțul de trazit derulat prin porturile de la Dunărea de Jos în perioada interbelică 119-128 română
2000 Analele Dobrogei, VI-1, serie nouă BORANDĂ, Georgeta (autor) Nave otomane pe Dunăre în 1977 240-243 română
2000 Analele Dobrogei, VI-1, serie nouă COJOC, Marian (autor) Rolul factorului sovietic și al propagandei socialiste în construcția canalului Dunăre-Marea Neagră /1949-1953) 342-354 română
2005 Analele Dobrogei, VIII, serie nouă ATANASIU, Carmen (autor) Reglementări cu caraster special privind regimul apelor din bazinul Dunării 130-134 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina (autor) Geneza ornamenticii ceramice specifică veacurilor VIII-XI, la Dunărea de Jos 15-27 română
2012 Analele Dobrogei, X-XIII, serie nouă ȘERBAN, Olivia (autor) Organizarea construcției și problema forței de muncă la Canalul Dunăre-Marea Neagră 327-339 română
2009 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXIV-XXXV-XXXVI, seria 2007-2008-2009 IGNAT, Ioan (autor) Ambarcațiuni și navigație în preistorie. Cu specială privire la Dunărea de Jos și Marea Neagră - Schuster Cr., Morintz Al. 467-469 română
2012 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei PETAC, Silvestru (autor) Forme și semnificații ale unui ritual coreografic post-funerar din Valea Dunării: Hora de pomană 99-110 română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria Istorie MARIN, Valentin (autor) Campania lui Alexandru Macedon la Dunărea de jos (335 î. Hr.) O noua interpretare Arheologie, istorie antică şi medie 25-40 română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie IONESCU, Ion (autor) Sfinți martiri daco-romani din secolul IV la Dunărea de Jos 633- română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria Istorie ȚENTEA, Ovidiu (autor) Despre două puncte din sistemul defensiv roman de la Dunărea de Jos - semnalări și ipoteze Arheologie 179-186 română
1998 Arheologia Medievală, II TEODOR, Eugen Silviu (autor) Introducere în volumetria ceramicii secolului VI la nordul Dunării de Jos 21- română
2009 Banatica, 19 BĂRBĂNȚAN, Gheorghe (autor) Aspecte privind dezvoltarea navigației dunărene în spațiul românesc (1829-1878) 187-202 română
2007 Biblioteca Brukenthal , IX MUSTEAȚĂ, Sergiu (autor) Răspîndirea monedei islamice timpurii la Nordul Dunării de Jos în secolele VIII-X 165-182 română
2001 Bibliotheca Marmatia, 1 SIMION, Gavrilă (autor) Cultures et groupes culturels dans la region du Bas Danube a la fin du bronze recent 315-333 franceză
2003 Bibliotheca Marmatia, 2 ȘANDOR CHICIDEANU, Monica (autor) Neue "Brotlaibidole" aus ton aus dem becken der unteren Donau 413-428 germană
1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui SKAKUN, Natalia (autor) New excavations of a eneolitihic settlement în the Lower Danube Region 141-158 engleză
2009 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 1, seria arheologie THISSEN, Laurens (autor) First ceramic assemblages in the Danube catchment, SE Europe - A Synthesis of the radiocarbon evidence .9-30 engleză
2008 Buridava - Studii și Materiale, VI KOGĂLNICEANU, Raluca (autor) Forme de habitat ale eneoliticului final și ale perioadei de tranziție la Dunărea de Jos - Morintz Alexandru 105-108 română
1994 Carpica, XXV ZUGRAVU, Nelu (autor) Orașe și cetății tîrzii la Dunărea de Jos - Sîmpetru M. 254-256 română
2000 Carpica, XXIX TEODOR, Dan (autor) Importuri creștine romano-bizantine la Nordul Dunării de Jos .11-26 română
2000 Carpica, XXIX LIUȘNEA, Mihaela-Denisia (autor) Considerații privind limes-ul roman în perioada principatului la Dunărea de Jos 71-82 română
2002 Carpica, XXXI MARIN-STRATULAT, Lăcrămioara (autor) Continuitate și discontinuitate la nordul Dunării de Jos (secolele IV-VII d. Hr.) 59-78 română
2003 Carpica, XXXII APARASCHIVEI, Dan (autor) Aspecte ale genezei orașelor de tip roman de pe linia Dunării de Jos (secolele I-III p- Chr.) 37-53 română
2011 Carpica, XL MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Denumirile stăpînirilor bizantine de la Dunărea Inferioară din secolele X.XII și semnificația lor 78-87 română
1972 Centenar Muzeal Orădean LASZLO, Attila (autor) Cu privire la legăturile culturii Gava cu culturile Conpemporane din bazinul Dunării de Mijlocc 173-184 română
2003 Cercetări Arheologice, XII TEODOR, Eugen Silviu (autor) O frontieră încertă a lumii romane - Câmpia Dunării de Jos în epoca lui Justinian 325-360 română (rezumat în engleză)
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 MUȘEȚEANU, Crișan (autor) Amfore romane și romano-bizantine în zona Dunării de Jos (sec. I-VII) - Paraschiv D. 599-601 română
2013 Cercetări Arheologice, XX ȚENTEA, Ovidiu (autor) Despre frontiera Dunării de Jos în timpul Principatului 143-154 română
1973 Cibinium, seria 1969-1973 CHELCEA, Ion (autor) Prelucrarea papurei în bunuri de utilitate practică și artistică în unele sare de pe Valea Dunării între cursul inferior al Oltului și Oltului Și mostiștei 197-206 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 CHELCEA, Ion (autor) Meșteșugul rotăritului în unele sate de pe Valea Dunării (între cursul inferior al Oltului și Mostiștei) 233-252 română, germană
1974 Crisia, IV LAZAROVICI, Gheorghe (autor), UZUM, Ilie (autor) Descoperiri arheologice prefeudale și feudale timpurii în zona superioară a Clisurii I. Comunicări prezentate de către participanţii la simpozion 47-55 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II DIACONU, Petre (autor) Considerații generale asupra așezărilor cu caracter urban de la Dunărea de Jos (sec. X-XI) 223-226 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II PANAIT, Panait (autor) Considerații privind geneza orașelor dunărene 233-238 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II PETRESCU, Nicolae (autor) Acțiuni revoluționare la Dunărea de Jos la sfîrșitul anului 1918 și începutul anului 1919 285-290 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV BOUNEGRU, Octavian (autor) Flota romană la Dunărea de Jos în cursul războaielor dacice 87-93 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV PETRESCU, Nicolae (autor) Constituirea unor organizații țărănești la Dunărea de Jos în anul 1919 209-216 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV FILIP, Răzvan (autor) Aspecte ale vieții rurale din zona Dunării de Jos înainte de izbucnirea celui de-al doilea rătboi mondial 217-220 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII OCHEȘANU, Radu (autor), VERTAN, Antoaneta (autor) Monede de aur și de argint din secolele IV-V e.n. descoperite la Dunărea de Jos 167-174 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV YOTOV, Valery (autor) Sur les sabres du Bas Danube 227-232 franceză
1997 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XV LASZLO, Atilla (autor) On relationships between the Lower Danubian Region and the Aegean-Anatolian are at the end of the Bronze Age and beginning of Iron Age 358-368 engleză
2001 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XVIII MOVILEANU, Ala (autor) Arhitectura tradițională din Valea Dunării - materiale și tehnici de construcții 158-159 română
2001 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XVIII PĂTRAȘCU, Constantin (autor) Gospodăria tradițională din Valea Dunării 160-161 română
2001 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XVIII POPA, Adriana (autor) Portul popular la Dunărea de Jos 169-171 română
2001 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XVI-XVII NEAGU, Marian (autor) Aspecte ale organizării spațiului în așezările neoliticului dezvoltat la Dunărea de Jos 15-28 română
2002 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIX LICHTER, Clemens (autor) Burial cusatoms of the Lower Danube and Estern Balkans in the Neolitic and Chalcolithic 26-42 engleză
2002 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIX NEAGU, Marian (autor) Some aspects of internal division into periods and relative and absolute chronology of the middle neolithic communities developed at the Lower Danube 43-55 engleză
2002 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIX SCHUSTER, Cristian (autor) Einige Erwagungen bezuglich des Fischfangs in der Vorgeschichte an der Unteren Donau 159-169 germană
2003 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XX NEAGU, Marian (autor) Neoliticul mijlociu la Dunărea de Jos 259 română
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIV NEAGU, Marian (autor) Le Neolitique Moyen au Bas Danube .7-21 franceză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIV KOLEVA, Krasimira (autor) The Danube Bulgarian Anthopological Area 369-373 engleză
2009 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVII NEAGU, Marian (autor) Museums, monuments and tourism at the Lower Danube .5-10 engleză
2009 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVII ȘTEFAN, Daniel (autor) Cross-border tourism at the Lower Danube - brief presentation 33-38 engleză
2009 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVII COVACEF, Zaharia (autor) Tourism and archaeology in the Lower Danube Area 117-119 engleză
2011 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVIII BARNEA, Alexandru (autor) Orient et Occident au Bas-Dabube .5-6 franceză
2011 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVIII KOLEVA, Krasimira (autor) The river Danube for Homo Balcanicus - A basic concept in the picture of the world .10-14 engleză
2011 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVIII CRISTIAN, Matei (autor) Warnings, alerts and signal-safety sounds and lights used by the roman army of the Danube 190-209 engleză
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre (autor) Realități arheologice și considerații istorice. O lucrare despre culturile materiale de la Dunărea de Jos în sec. VII-X .9-17 română
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre (autor) Priblemele necropolelor de la Dunărea de Jos din sec. VI-IX în viziunea lui Uwe Fiedler 121-135 română
1992 Danubius, XIII-XIV, seria arheologie-istorie NANU, Dan-Basarab (autor), NEAGU, Marian (autor) Un complex al tracilor timpurii, descoperit în zona Dunării de Jos 103- franceză
1980 Drobeta, IV UZUM, Ilie (autor) Considerații istorico-arheologice cu privire la așezările autohtone din Clisura Dunării între secolele VI-XIV 125- română
2000 Drobeta, X DIACONU, Florina (autor) Sisteme depoziționale favorabile carbogenezei în sectorul Dunăre-Motru (bazinul dacic) 125-137 română
2002 Drobeta, XI-XII DIACONU, Florina (autor) Observații recente în punctele fosilifere pliocene dintre Dunăre și Motru 199-207 română
2003 Drobeta, XIII DIACONU, Florina (autor) Contribuții privind litostratigrafia depozitelor pliocene din sectorul Dunăre-Motru 182- română
2003 Drobeta, XIII DIACONU, Florina (autor) Considerații biostratigrafice pe baza studiului moluștelor pliocene din sectorul Dunăre-Motru 206- română
2004 Drobeta, XIV, seria arheologie-istorie SCHUSTER, Cristian (autor) Mediul înconjurător la Dunărea de Jos în peistorie. Căteva gînduri .5-16 română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie SCHUSTER, Cristian (autor) The navigation in prehistory in the region of the Lower Danube. A possible introduction 32-46 engleză
2007 Drobeta, XVII, seria arheologie-istorie LAZĂR, Simona (autor) Observații cu privire la depozitele de bronzuri de la Dunărea de Jos 67-74 română
2008 Drobeta, XVIII, seria arheologie-istorie LUCAN-CĂZĂNARU, Emilia (autor) Transportul terestru în preistorie, cu privire specială la ținutul Dunării de Jos - Schuster Cristian 196-197 română
2011 Drobeta, XXI, seria arheologie-istorie JUAN-PETROI, Constantin (autor) Anderson și viața citadiană a Clisurii Dunării 87-92 română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II HOFMANN, Herbert (autor) Surse documentare nevalorificate privind mijloacele de măcinat de pe cursul inferior al Dunării 197-207 română
2000 Ialomița - Studii și Comunicări de Istorie-Arheologie-Etnografie, III TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Monede de aur și argint macedonene la Dunărea de Jos 27-38 română
2005 In memoriam ION NESTOR OLTEANU, Ștefan (autor) Comunități romanice la nordul Dunării la finele sec. VI și la începutul sec. următor (în lumina unor izvoare) 173-181 română
2009 Interferențe Ovidiene IRIMIA, Mihai (autor) Bastarnii și sarmații - realități istorice la Dunărea de Jos - și percepția lor în opera lui Ovidius 111-121 română
2010 Iron Age Communities in the Carpathian Basin , II, seria archaeologica GUSTIN, Mitja (autor) The Eastern Traces on the Slopes of the Eastern Alps. Some exemples of Iron Age Contacts along the Danube and Sava Rivers .9- engleză
2010 Iron Age Communities in the Carpathian Basin , II, seria archaeologica LJUSTINA, Marija (autor) Thr Late Hallstatt communities in the Serbian part of the Danube Basin 59- engleză
1999 Istros, IX DAMIAN, Oana (autor) Aspecte ecleziastice la Dunărea de Jos în secolele VII-X 121-143 română
2000 Istros, X NEAGU, Marian (autor) Comunitățile Boian-Giulești din Valea Dunării 25-34 română
2004 Istros, XI DIACONU, Petre (autor) Din nou despre slavi la Dunărea de Jos 353-355 română
2005 Istros, XII MĂNDESCU, Dragoș (autor) Fortificații liniare romane în stînga Dunării de Jos (secolele I-IV p. Chr.) - Croitoru C. 317-321 română
2007 Istros, XIV ALEXIANU, Marius (autor) Perceptions subjectives du Danube chez les auteurs grecs et latins 27-39 franceză
2007 Istros, XIV BOUNEGRU, Octavian (autor) Les bureaux du district dounier sur le Bas Danube a l'epoque romaine: Donnees epigraphiques 45-52 franceză
2007 Istros, XIV KOROVIC, Gordana (autor), MIHAJLOVIC, Dragan (autor), VUCKOVIC, Dejan (autor) Trajan's bridge on the Danube. The current results of underwater archeological research 119-130 engleză
2009 Istros, XV CROITORU, Costin (autor) Despre organizarea limes-ului la Dunărea de Jos. Note de lectură (V) 385-430 română
2012 Istros, XVIII MĂRCULEȚ, Vasile (autor) "Qui inde egressi, vulgarum gentes, quae super Danubium, bello adgrediuntur" Considerations concernant une action militaire arabe au Danube (l'automne 718) 229-235 franceză
2013 Istros, XIX RADICEVIC, Dejan (autor) Necropole medievale din secolele al IX-lea - al XI-lea în bazinul inferior al Dunării (porțiunea sîrbească 469-486 română
2013 Istros, XIX RADICEVIC, Dejan (autor) Medieval necropolises of 9th-11th century in the Lower Serbian Danube River Basin 487-514 engleză
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII CRĂCIUNESCU, Gabriel (autor) Dunărea mehedințeană în secolele X-XIII I. Arheologie 115-119 română
1970 Memoria Antiquitatis, II LASZLO, Attila (autor) Vase neolitice cu fețe umane, descoperite în Români. Unele Considerații privind tema feței umane pe ceramica neolitică a Bazinului Danubian 39- română
1997 Memoria Antiquitatis, XXI LASZLO, Attila (autor) Legături între regiunea Dunării de Jos și spațiul egeo-anatolian la sfîrșitul epocii bronzului și începutul epocii fierului 115-130 română
1997 Memoria Antiquitatis, XXI TEODOR, Dan (autor) Considerații privind unele importuri bizantine la Nordul Dunării de Jos în secolele V-VII D.H. 195-210 română
1997 Memoria Antiquitatis, XXI MITREA, Ioan (autor) Meșteșugurile la nordul Dunării de Jos în secolele IV-XI d. Ht. 496-498 română
2001 Memoria Antiquitatis, XXII LUCACI, Aurelian (autor) Erezii și schisme la Dunărea Mijlocie și de jos în mileniul I - Zugravu V. 600-601 română
1999 Mousaios, V LIUȘNEA, Mihaela (autor) Flota militară romană la Dunărea de Jos 133-159 română
2001 Mousaios, VI LIUȘNEA, Mihaela (autor) Fortificații și unități militare romane la Dunărea de Jos în perioada cuprinsă între domniile lui Dioclețian și cea a lui Justinian 65-74 română
2005 Mousaios, X TEODOR, Dan (autor) Cu privire la unele aspecte etno-culturale de la Nordul Dunării de Jos în secolele V-VII d.Hr. 85-94 română
2006 Mousaios, XI LIUȘNEA, Mihaela (autor) Studiul asupra rolului flotei miltare romane în cadrul sistemului defensiv de la Dunărea de Jos din timpul lui Augustus panî în timpul lui Traian 85-108 română
2007 Mousaios, XII LIUȘNEA, Mihaela (autor) Cîteva aspecte privind perioada de tranziție și bronzul timpuriu în regiunea Dunării de Jos 71-105 română
2012 Mousaios, XVII CONSTANTINESCU, Eugen-Marius (autor) Sarea Daciei și politica imperiului roman la Dunărea de Jos în prima jumătate a milșeniului I d. Chr. 175-201 română
1976 Muzeul Național, III BICHIR, Gheorghe (autor) Pătrunderea sarmaților la Dunărea de Mijloc și de Jos și relațiile lor cu geto-dacii / La pénétration des Sarmates dans les regions du moyen et du Bas-Danube et leurs rapports avec les Gèto-Daces 115-124 română
1976 Muzeul Național, III COLUMBEANU, Sergiu (autor) Dunărea și apele interioare, factor de unitate și de dezvoltare economică în istoria țărilor române / Le Danube et les eaux intérieures-facteur d'unité et de développement économique, dans l'histoire des Pays Roumains 335-338 română
1982 Muzeul Național, VI RĂDULESCU, Adrian (autor) Despre românii de la Dunărea de Jos în contextul veacurilor VII-XII / À propos des Roumains du Bas Danube dans le contexte des VII —XII siècles 75-84 română
1983 Muzeul Național, VII COMȘA, Maria (autor) Drumuri comerciale între Dunăre și Carpați / Routes commerciales entre les Carpathes et le Danube aux IXe—Xe s 101-107 română
1998 Muzeul Național, X POPOV, Mihaela (autor) Momente din istoria controversatului canal București-Dunăre / Approche historique d'une grande controverse: Le canal Bucarest- Danube 89-95 română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie NIȚU, Georgeta (autor) Unelte arhaice de pescuit pe Valea Dunării oltene 177- română
2004 Oltenia - Studii și Comunicări, XV, seria arheologie-istorie BONDOC, Dorel (autor) Dislocarea trupelor de tip cuneus equitum pe limesul Dunării de Jos, în epoca romană tîrzie 40-46 română
2005 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, I ZUICĂ, Eugen (autor) Aspecte ale istoriei catolicismului în zona gurilor Dunării în secolul al XVII-lea 53-62 română
2005 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, I TULUȘ, Maria-Magdalena (autor) Reglementări privind navigația pe Dunăre între 1916 și 1918 73-80 română
2005 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, I TULUȘ, Arthur (autor) Exporturile prin gurile Dunării în perioada 1934-1940 81-95 română
2006 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, II NEGRU, Leontin (autor) Refugiații polonezi de la Dunărea de Jos în anii 1939-1940 109-133 română
2007 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, III NEGRU, Leontin (autor) Migrații umane la Dunărea de Jos (1939-1940) 191-211 română
1971 Peuce, II, seria istorie BIGHIR, Gheorghe (autor) Sarmații și pătrunderea lor la Dunărea de Jos 135-146 română
1971 Peuce, II, seria istorie ILIESCU, Octavian (autor) Emisiuni monetare ale orașelor medievale de la Dunărea de Jos 261-266 română
1971 Peuce, II, seria istorie GAVRILĂ, Simion (autor) Observații asupra unor probleme numismatice și economice la Dunărea de Jos în lumina unor tezaure monetare de la sfărșitul sec. al XVIII-lea și începutul sec. XIX 293-333 română
1971 Peuce, II, seria istorie BOTESCU, Dan (autor) Aspecte privind politica Romaniei la Dunărea maritimă 335-355 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii GAVRILĂ, Cecilia (autor), GAVRILĂ, Lucian (autor) Studiul fitoplanctonului dunărean 223-235 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii GIURCĂ, Radu (autor) Notă preliminară asupra prezenței peștilor fitofaci în Dunăre 391-395 română
1977 Peuce, VI, seria istorie IRIMIA, Mihai (autor) Un tip de brățări din a doua epoca a fierului la Dunărea de Jos 73-77 română
1977 Peuce, VI, seria istorie SUCEVEANU, Alexandru (autor) Evoluția raporturilor dintre așezările militare și civile la Dunărea de Jos 149-154 română
1977 Peuce, VI, seria istorie GRIGORUȚĂ, Maria (autor) Contribuții cartografice și iconografice privind Dunărea de Jos 279-285 română
1977 Peuce, VI, seria istorie BOTESCU, Dan (autor) Problema Dunării în cadrul relațiilor romano-germane în anii celui de al doilea război mondial 307-313 română
1977 Peuce, V, seria zoologie MUNTEANU, Ioan (autor) Informare despre prezența carasului argintiu (Carassius auratus gibelio) în ape Dunării 233-238 română
1977 Peuce, V, seria zoologie CRISTEA, Anghel (autor), CRISTEA, Elisabeta (autor), DEMETRIUC, Boris (autor), FUHRMANN, Harald (autor) Considerații cu privire la pescuitul și componența cîrdului de cega )Acipenser ruthenus rzthenus L) în sectorul aval Lacul de acumulare "Porțile de Fier", în perioada martie-mai, 1971-1973 239-254 română
1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie DAMIAN, Oana (autor) Considerații asupra ceramicii smălțuite cu decor zoomorf de la Dunărea de Jos 187-194 română
2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Din nou despre organizarea teritoriilor bizantine de la Dunărea de Jos: Strategatul de Drista-Dorostolan 305- română
2012 Peuce, X, seria istorie-arheologie AILINCĂI, Sorin (autor), DIETRICH, Olivier (autor) A group of bronze age socketed hammers/beating fists from the lower Danube and Northern Sea Area .9-19 engleză
2012 Peuce, X, seria istorie-arheologie AILINCĂI, Sorin (autor) Obiceiuri funerare în epoca bronzului la Dunărea Mijlocie și Inferioară - Motzoi-Chicideanu Ion 309-310 română
2013 Peuce, XI, seria istorie-arheologie ZUGRAVU, Nelu (autor) Pour une prosopographie chretienne du Bas-Danube (Ii-VII2 siecles) 291-306 franceză
1971 Pontica, IV LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Difuzarea unor civilizații neolitice în regiunea Dunării de Jos 31-40 română
1971 Pontica, IV ILIESCU, Vladimir (autor) Campania strategului Zopyrion la Dunărea de Jos 57-73 română
1972 Pontica, V HARȚUCHE, Nicolae (autor) Un nou aspect cultural de la sfîrșitul epocii bronzului la Dunărea de Jos 59-75 română
1972 Pontica, V BICHIR, Gheorghe (autor) Sarmații la Dunărea de Jos în lumina ultimelor cercetări 137-176 română
1972 Pontica, V COMȘA, Maria (autor) Elemente barbare în zona limesului Dunării inferioare în secolele III-IV e.n. 223-234 română
1974 Pontica, VII PREDA, Constantin (autor) În legătură cu circulația starterilor din Cyzic la Dunărea de Jos 139-146 română
1977 Pontica, X TZONY, M. (autor) Contribuții la problema răspîndirii carpilor la Dunărea de Jos 345-348 română
1978 Pontica, XI CULICĂ, Vasile (autor) Cu privire la lagărul legiunii a XI-a Claudia la Dunărea de Jos 113-118 română
1981 Pontica, XIV CHIRIAC, Costel (autor), MUȘEȚEANU, Crișan (autor), ZAHARIADE, Mihail (autor) Noi descoperiri epigrafice pe limesul Dunării de Jos 255-261 română
1983 Pontica, XVI BOUNEGRU, Octavian (autor) Tipuri de nave la Dunărea de Jos în sec. IV-VII e.n. 273-280 română
1986 Pontica, XIX FLORESCU, Radu (autor) Limesul dunărean bizantin în vremea dinastiilor isauriană și macedoniană 171- română
1987 Pontica, XX SÎRBU, Valeriu (autor) Typologie et terminologie de la ceramique locale des VIIIe-XI siecles - la zone du Bas-Danube 217- franceză
1991 Pontica, XXIV COMȘA, Eugen (autor) Rolul Dunării inferioare în cursul epocii neolitice 23-28 română
1991 Pontica, XXIV MATEI, Cristian (autor) Considerații privind raportul dintre Classis Flavia Moesica și fortificațiile limesul roman de la Dunărea de Jos (sec. I-VI) 143-158 română
1994 Pontica, XXVII COMȘA, Eugen (autor) Considerații cu privire la credințele și ritualurile din epoca neolitică din ținuturule dintre carpați și Dunăre .7-18 română
1997 Pontica, XXX CONOVICI, Niculae (autor) Unitate și diversitate în culturile neolitice de la Dunărea de Jos 117-154 română
2001 Pontica, XXXIII-XXXIV, seria 2000-2001 ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Considerații și note arheologice asupra locuinței din secolele XIV-XV de la Dunărea de Jos 559-564 română
2003 Pontica, XXXV-XXXVI, seria 2002-2003 PARASCHIV, Dorel (autor) Amfore occidentale romane în zona Dunării de Jos 177-207 română
2007 Pontica, XL LICA, Vasile (autor) M. Licinus Crassus (cos. 30.a Chr.) und die romische Donaugrenze 227-244 germană
2010 Pontica, XLIII DOBRINESCU, Cătălin (autor) Observații asupra genezei primei epoci a fierului în sectorul inferior al Dunării de Jos 77-82 română
2012 Pontica, XLV MUNTEANU, Claudiu (autor) Porturi fluviale romane din provinciile renane și dunărene (secolele I- III p Chr.) 181-260 română
2012 Pontica, XLV MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Considerații asupra denumirilor și organizării stăpînirilor bizantine de la Dunărea de Jos în secolele X-XII 361-377 română
2000 Pratiques funeraires dans l'Europe des XIIIe-Ive s. av.J.-C. ANDRUH, Svetlana (autor) Evolution of scytian funeral rite at the Lower Danube 227-228 engleză
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) LASZLO, Atila (autor) Sur les coutumes funeraires des populations du Bas-Danube au debut de l'Age du Fer 105-116 franceză
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) KISS, Viktoria (autor) Cultural connections between transdanubian and lower Danube incrusted poterry culture (cult objects and funerary rites) 252-252 engleză
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) LASZLO, Attila (autor) Practici funerare și culturi arheologice. Despre obiceuiurile de înmormîntare ale unor populații din regiunea Dunării de Jos la începutul epocii fierului 253-253 română
1997 Premier Age du Fer au Bouches du Danube et dans les Regions Autour de la Mer Noire, 2, seria arheologie LASZLO, Attila (autor) On the origin, development and chronology of the first iron age at the Lower Danube 67-75 engleză
1997 Premier Age du Fer au Bouches du Danube et dans les Regions Autour de la Mer Noire, 2, seria arheologie LASZLO, Attila (autor) Despre originea, evoluția și cronologia primei epoci a fierului la Dunărea de Jos 77-84 română
2004 Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani NEAGU, Marian (autor) Petre Diaconu - patronul spiritual al Dunării de Jos XXXIII-XXXIV română
2004 Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani SCHUSTER, Cristian (autor) Fische und wasservogel im gebiet der unterenDounau. Einige erwagungen 111-130 germană
2004 Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Aspecte privind circulația monedelor în spațiul extracarpatic dintre Dunăre și Nistru emise de coloniile grecești vest-dobrogene )sec. V-I a.Chr.) 175-182 română
2004 Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani DAMIAN, Oana (autor) Despre prezența politică bizantină la Dunărea de Jos in secolele VII-X 283-318 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie OPAIȚ, Andrei (autor) Amfore de tip Peacock & Williams Class 50 (subtipul timpuriu) la Dunărea de Jos 131-138 română
1974 Tibiscus, 3 GUDEA, Nicolae (autor) O contribuție la toponimia limesului bănățean al Dunării 141-146 română
1979 Tibiscus, seria științe naturale KONIG, Frederic (autor) Considerații ecologice, sistematice și zoogeografice asupra lepidopterelor caracteristice piemonturilor vestice între Mureș și Dunăre 109-118 română
2000 Tombes tumulaires de l'Age du Fer dand le Sud-Est de l'Europe NICA, Marin (autor) Des rites et des rituels funeraires du Hallstatt ancien et recent sur la Vallee du Danube Oltien 223-224 franceză
2010 Tracii și vecinii lor în Antichitate - Studia in Honorem Valerii Sîrbu MĂNDESCU, Dragoș (autor) Considerations concernant le probleme de datation de quelques pieces d'orfevrerie decouvertes isolement dans l'espace thraco-gete au Nord du Danube 339-245 franceză
1980 VRANCEA - Studii și Comunicări, III HARȚUCHE, Nicolae (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Importuri și influențe egeo-miceniene în culturile perioadei de tranziție și a epocii bronzului la Dunărea de Jos 27- română
1980 VRANCEA - Studii și Comunicări, III SÎRBU, Valeriu (autor) Considerații privind tipologia și terminologia ceramicii locale din sec. IX-XI, zona Dunării de Jos 89- română
2010 Zargidava - Revistă de Istorie, IX BARNEA, Alexandru (autor) Despre celți la Dunărea de Jos I. Istoria românilor 29-36 română
2014 Zargidava - Revistă de Istorie, XIII CLIVETI, Gheorghe (autor) Mihail Kogălniceanu și legitimarea titluriloe suverane ale României asupra Dunării, la 1880 88-109 română