Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 volum
  • 177 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 2008 Catalogul colecției etnografice a Muzeului Banatului Montan, anul 2008 Arta populară (Artă); Reşiţa-Oraviţa (zonă etnografică); Culoarul Timiş-Cerna (zonă etnografică); Banat (regiune istorică a României); Muzeul Banatului Montan (Muzeu); Valea Dunării (zonă geografică); Valea Almăj (zonă geografică); Industria casnică textilă (subiect); ocupaţii (subiect); port popular (subiect); Colecţia Etnografică (subiect); ceramica populară (subiect); transporturi tradiţionale (subiect); Colecţia Moldova Nouă (subiect); Colecţia Cireşan Iosif (subiect); donaţia Dumitru Ţeicu (subiect); fişă de obiect; fişă de ansamblu TABAN, Mircea (autor)
articol de periodic 2014 Acta Bacoviensia, IX MUNTEANU, Mihaela (autor) Evoluția intereselor marilor puteri în sectorul Dunării Românești în prima jumătate a secolului al XIX-lea 91-104 română
articol de periodic 2016 Acta Bacoviensia, XI POHRIB, Adrian (autor) Fondul de arhivă, biblioteca și sigiliile Comisiei Europene a Dunării (1856-1949) 427-442 română
articol de periodic 1980 Acta Moldaviae Meridionalis, II PLATON, Gheorghe (autor) Un episod din istoria canalului Dunărea Marea Neagră. Documente privind proiectul din 1855 Istorie 335-352 română
articol de periodic 1971 Acta Musei Napocensis, VIII Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală DAICOVICIU, Constantin (autor) „Romanitatea scitică” de la Dunărea de Jos Studii şi Materiale 187-195 română (şi un rezumat în germană)
articol de periodic 1997 Acta Musei Napocensis, 34-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală ANDRUH SVETLANA, Ivanovna (autor) Svetlana Ivanovna Andruh, Nijnedunaiskaja Skifia v VI - naciale I v. do n.e., Zaporojie, 1995, 205 p., 14 fig., 5 tab. Prezentări de cărţi - recenzii 885-887 română
articol de periodic 2000 Acta Musei Napocensis, 37-1 Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală BÎRCĂ, Vitalie (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) Daces et romains au nord de l'embouchure du Danube (Ier - IIIème siècle après JC). Nouvelles données archéologiques 69-97 franceză
articol de periodic 2012 Acta Musei Napocensis, 47-48-I, seria 2010-2011 Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală MUSCALU, Bogdan (autor) View concerning barrel-shaped vessels in the sarmatian iazyges environment Studies 219-228 engleză
articol de periodic 2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie etnografie; istorie; Zalău; Arheologie; Artă; Muzeu; revistă; conservare-restaurare MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Noi considerații privind organizarea stăpânirilor bizantine de la Dunărea de Jos în secolul al XI-lea Istorie Medie 239-260 română
articol de periodic 2007 Acta Musei Tutovensis, II ONEA, Nicolae (autor) Avifauna acvatică din zona Dunării de Jos între Călărași și Galați 105-120 română
articol de periodic 2000 Analele Banatului, VII-VIII, seria Arheologie-Istorie ştiinţele naturii (Ştiinţă); Banat (Regiune); Cercetări istorice (cercetare); Cercetări arheologice (cercetare); cercetări etnologice (cercetare); Muzeul Naţional al Banatului (Muzeu); Analele Banatului (periodic); ecologie (domeniu); botanică (domeniu); ornitologie (domeniu); entomologie (domeniu) NEAGU, Marian (autor) La plastique anthropomorphe neolithique au Bas Danube et certaines pratiques magico-rituelles 107-132 franceză
articol de periodic 1993 Analele Brăilei, 1 PANAIT, Panait (autor) Dunărea și orașele teleormănene la începutul secolului al XIX-lea 265-275 română
articol de periodic 1993 Analele Brăilei, 1 BERCIU-DRĂGHICEANU, Adina (autor) Drumuri pe apă și șantiere navale dunărene în epoca brîncovenească - sfîrșitul secolului al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea 345-350 română
articol de periodic 1996 Analele Brăilei, 2 GLANDA, Petru (autor) Porțile de Fier - cotitură semnificativă în activitățile turistice pe Dunăre 247-250 română
articol de periodic 2001 Analele Brăilei, 4 ONEA, Nicolae (autor) Caracterizarea avifaunei acvatice din zona stepelor naturale și a luncii Dunării 367-380 română
articol de periodic 2007 Analele Brăilei, III-3-4, seria 1931 MARINESCU, Gheorghe (autor) Șesul și lunca Dunării românești, în vremea marilor înrîuriri turcești din veacul al XVI-lea 218-219 română
articol de periodic 2007 Analele Brăilei, VI-1, seria 1934 IORGA, Nicolae (autor) Dunărea românească .1-14 română
articol de periodic 2007 Analele Brăilei, XI-2-3, seria 1939 BĂNCILĂ, Vasile (autor) Orașe dunărene .6-12 română
articol de periodic 2007 Analele Brăilei, 8, seria istorie-cultură-civilizație NEGRU, Leontin (autor) Agresiunea ideologică societică la Dunărea de Jos (februarie 1938-august 1939) 81-96 română
articol de periodic 2011 Analele Brăilei, 11, seria istorie-cultură-civilizație TULUȘ, Arthur (autor) Ținutul Dunărea de Jos (1938-1940). Repere teritorial-demografice, fizico-geografice și administrativ-politice 169-183 română
articol de periodic 1920 Analele Dobrogei, I, nr. 4 BRĂTESCU, Constantin (autor) Mișcări epoirogenetice și caracterele morfologice în basinul Dunărei de Jos 569-597 română
articol de periodic 1922 Analele Dobrogei, III, nr. 2 PAPAHAGI, Pericle (autor) Dunărea 229-235 română
articol de periodic 1922 Analele Dobrogei, III, nr. 4 BRĂTESCU, Constantin (autor) Cele mai vechi știri bizantine asupra Românilor dela Dunărea de jos - Bănescu N. 571-578 română
articol de periodic 1924 Analele Dobrogei, IV, nr. 4 KARADJA, Constantin (autor) Pe Dunăre și prin Dobrogea (în anul 1865) 118-119 română
articol de periodic 1928 Analele Dobrogei, IX, nr. 1 DAȘCOVICI, N. (autor) Dunărea internațională și ținutul românesc al gurilor 771-777 română
articol de periodic 1928 Analele Dobrogei, IX, nr. 1 PAPAHAGI, Pericle (autor) Dunărea - Studiu filologic 779-785 română
articol de periodic 1998 Analele Dobrogei, IV, nr. 1, serie nouă DIANA, Anna-Maria (autor) , PAȘCA, Cecilia (autor) Proiecte românești de realizare a unei căi bavigabile între Dunăre și Marea Neagră 111-118 română
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei, V, nr. 1, serie nouă IORDACHE, Constantin (autor) Componența navală a acțiunilor militare purtate pe Dunăre 50-56 română
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei, V, nr. 1, serie nouă IONESCU, Ion (autor) Dificultățile trasării frontierei dunărene dintre România și Bulgaria, efect al viciilor de text, redactare și procedură în urma tratatului de la Berlin 90-93 română
articol de periodic 2000 Analele Dobrogei, VI, nr. 1, serie nouă PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina (autor) , TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Descoperiri monetare romane republicane și imperiale la Dunărea de Jos 41-80 română
articol de periodic 2000 Analele Dobrogei, VI, nr. 1, serie nouă DOBRE, Jana (autor) Meșteșuguri la Dunărea de Jos (sec. IV-X) 81-92 română
articol de periodic 2000 Analele Dobrogei, VI, nr. 1, serie nouă CHERAMIDOGLU, Constantin (autor) Considerații privind comerțul de tranzit derulat prin porturile de la Dunărea de Jos în perioada interbelică 119-128 română
articol de periodic 2000 Analele Dobrogei, VI, nr. 1, serie nouă BORANDĂ, Georgeta (autor) Nave otomane pe Dunăre în 1877 240-243 română
articol de periodic 2000 Analele Dobrogei, VI, nr. 1, serie nouă COJOC, Marian (autor) Rolul factorului sovietic și al propagandei socialiste în construcția canalului Dunăre-Marea Neagră /1949-1953) 342-354 română
articol de periodic 2005 Analele Dobrogei, VIII, serie nouă ATANASIU, Carmen (autor) Reglementări cu caracter special privind regimul apelor din bazinul Dunării 130-134 română
articol de periodic 2012 Analele Dobrogei, X-XIII, serie nouă ȘERBAN, Olivia (autor) Organizarea construcției și problema forței de muncă la Canalul Dunăre-Marea Neagră 327-339 română
articol de periodic 2007-2008-2009 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXIV-XXXV-XXXVI Cercetări arheologice (cercetare); studii istorice (Studii); studii arheologice (Studii); Complexul Muzeal Bucovina (Muzeu); Istorie modernă (ramură a istoriei); Istorie contemporană (ramură a istoriei); Istorie medievală (ramură a istoriei); Anuarul Muzeului Bucovinei (periodic); arheologie preistorică (ramură a arheologiei); arheologie medievală (ramură a arheologiei); arheologie protoistorică (ramură a arheologiei); Patrimoniu muzeal (patrimoniu); descoperiri arheologice (descoperire) IGNAT, Ioan (autor) Ambarcațiuni și navigație în preistorie. Cu specială privire la Dunărea de Jos și Marea Neagră - Schuster Cr., Morintz Al. 467-469 română
articol de periodic 2012 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei PETAC, Silvestru (autor) Forme și semnificații ale unui ritual coreografic post-funerar din Valea Dunării: Hora de pomană 99-110 română
articol de periodic 2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria Istorie MARIN, Valentin (autor) Campania lui Alexandru Macedon la Dunărea de jos (335 î. Hr.) O noua interpretare Arheologie, istorie antică şi medie 25-40 română
articol de periodic 2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie IONESCU, Ion (autor) Sfinți martiri daco-romani din secolul IV la Dunărea de Jos 633- română
articol de periodic 2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria Istorie ȚENTEA, Ovidiu (autor) Despre două puncte din sistemul defensiv roman de la Dunărea de Jos - semnalări și ipoteze Arheologie 179-186 română
articol de periodic 1998 Arheologia Medievală, II TEODOR, Eugen Silviu (autor) Introducere în volumetria ceramicii secolului VI la nordul Dunării de Jos 21- română
articol de periodic 2005 Arhiva Someșană, IV, seria III GĂZDAC, Cristian (autor) Centru și periferie: politica monetară a imperiului roman la Dunărea de Jos la mijlocul secolului 3 p. Chr. 39-45 română
articol de periodic 2009 Banatica, 19 BĂRBĂNȚAN, Gheorghe (autor) Aspecte privind dezvoltarea navigației dunărene în spațiul românesc (1829-1878) 187-202 română
articol de periodic 2007 Biblioteca Brukenthal , IX MUSTEAȚĂ, Sergiu (autor) Răspîndirea monedei islamice timpurii la Nordul Dunării de Jos în secolele VIII-X 165-182 română
articol de periodic 1996 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, II, seria Cucuteni oujourd'hui SKAKUN, Natalia (autor) New excavations of a eneolitihic settlement în the Lower Danube Region 141-158 engleză
articol de periodic 1924 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, XVII, nr. 1-4, seria Veche Conservarea monumentelor istorice; Institutul Naţional al Patrimoniului; Monumente istorice; patrimoniu cultural imobil; Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice FLORESCU, Grigore (autor) Découverts archéologiques à Seimenii Mari 98 franceză; română
articol de periodic 1937 Buletinul Muzeului Județean „Teohari Antonescu" Giurgiu, II, Buletinul județului Vlașca "Teohari Antonescu", Serie Veche BERCIU, Dumitru (autor) Prime considerațiuni asupra neoliticului din valea Dunării Inferioare în legătură cu descoperirile din județul Vlașca 3-105 română
articol de periodic 2009 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 1, seria arheologie THISSEN, Laurens (autor) First ceramic assemblages in the Danube catchment, SE Europe - A Synthesis of the radiocarbon evidence .9-30 engleză
articol de periodic 2008 Buridava - Studii și Materiale, VI etnografie (disciplină); Numismatică (disciplină); Muzeologie (disciplină); Istorie antică (disciplină); Arheologie clasică (disciplină); arheologie preistorică (disciplină); Vâlcea (judeţ din România) KOGĂLNICEANU, Raluca (autor) Forme de habitat ale eneoliticului final și ale perioadei de tranziție la Dunărea de Jos - Morintz Alexandru RECENZII 105-108 română
articol de periodic 2008 Buridava - Studii și Materiale, VI etnografie (disciplină); Numismatică (disciplină); Muzeologie (disciplină); Istorie antică (disciplină); Arheologie clasică (disciplină); arheologie preistorică (disciplină); Vâlcea (judeţ din România) KOGĂLNICEANU, Raluca (autor) Forme de habitat ale eneoliticului final și ale perioadei de tranziție la Dunărea de Jos - Morintz Alexandru 105-108 română
articol de periodic 1994 Carpica, XXV ZUGRAVU, Nelu (autor) Orașe și cetății tîrzii la Dunărea de Jos - Sîmpetru M. 254-256 română
articol de periodic 2000 Carpica, XXIX TEODOR, Dan (autor) Importuri creștine romano-bizantine la Nordul Dunării de Jos .11-26 română
articol de periodic 2000 Carpica, XXIX LIUȘNEA, Mihaela-Denisia (autor) Considerații privind limes-ul roman în perioada principatului la Dunărea de Jos 71-82 română
articol de periodic 2002 Carpica, XXXI MARIN-STRATULAT, Lăcrămioara (autor) Continuitate și discontinuitate la nordul Dunării de Jos (secolele IV-VII d. Hr.) 59-78 română
articol de periodic 2003 Carpica, XXXII APARASCHIVEI, Dan (autor) Aspecte ale genezei orașelor de tip roman de pe linia Dunării de Jos (secolele I-III p- Chr.) 37-53 română
articol de periodic 2011 Carpica, XL MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Denumirile stăpînirilor bizantine de la Dunărea Inferioară din secolele X.XII și semnificația lor 78-87 română
articol de periodic 1972 Centenar Muzeal Orădean LASZLO, Attila (autor) Cu privire la legăturile culturii Gava cu culturile Conpemporane din bazinul Dunării de Mijlocc 173-184 română
articol de periodic 2003 Cercetări Arheologice, XII ROMÂNIA (stat); Arheologie clasică (Arheologie); arheologie preistorică (Arheologie); cercetare arheologică preventivă (Arheologie); arheologie medievală (Arheologie); cercetare arheologică sistematică (Arheologie); cercetare arheologică de salvare (arheolog); Muzeul Naţional de Istorie a României (Muzeu); Arheologie (Ştiinţă a istoriei); Raport de cercetare arheologică (raport) TEODOR, Eugen Silviu (autor) O frontieră încertă a lumii romane - Câmpia Dunării de Jos în epoca lui Justinian 325-360 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 ROMÂNIA (stat); Arheologie clasică (Arheologie); arheologie preistorică (Arheologie); cercetare arheologică preventivă (Arheologie); arheologie medievală (Arheologie); cercetare arheologică sistematică (Arheologie); cercetare arheologică de salvare (arheolog); Muzeul Naţional de Istorie a României (Muzeu); Arheologie (Ştiinţă a istoriei); Raport de cercetare arheologică (raport) MUȘEȚEANU, Crișan (autor) Amfore romane și romano-bizantine în zona Dunării de Jos (sec. I-VII) - Paraschiv D. 599-601 română
articol de periodic 2013 Cercetări Arheologice, XX ROMÂNIA (stat); Arheologie clasică (Arheologie); arheologie preistorică (Arheologie); cercetare arheologică preventivă (Arheologie); arheologie medievală (Arheologie); cercetare arheologică sistematică (Arheologie); cercetare arheologică de salvare (arheolog); Muzeul Naţional de Istorie a României (Muzeu); Arheologie (Ştiinţă a istoriei); Raport de cercetare arheologică (raport) ȚENTEA, Ovidiu (autor) Despre frontiera Dunării de Jos în timpul Principatului 143-154 română
articol de periodic 1969-1973 Cibinium CHELCEA, Ion (autor) Prelucrarea papurei în bunuri de utilitate practică și artistică în unele sate de pe Valea Dunării între cursul inferior al Oltului și Oltului și Mostiștei 197-206 română, germană
articol de periodic 1969-1973 Cibinium CHELCEA, Ion (autor) Meșteșugul rotăritului în unele sate de pe Valea Dunării (între cursul inferior al Oltului și Mostiștei) 233-252 română, germană
articol de periodic 1974 Crisia, IV LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , UZUM, Ilie (autor) Descoperiri arheologice prefeudale și feudale timpurii în zona superioară a Clisurii I. Comunicări prezentate de către participanţii la simpozion 47-55 română
articol de periodic 2014 Cultura Medieșană, III MUNTEANU, Mihaela (autor) Considerații privind problema Dinării în istoriografia românească (1814-1834= 45-51 română
articol de periodic 2015 Cultura Medieșană, IV MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Din nou despre arthiepiscopia justiniana prima și jurisdicția ei asupra teritoriilor de la Dunărea de Jos (secolele VI-VII) 5-8 română
articol de periodic 2016 Cultura Medieșană, V MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Martirii militari de la Dunărea de Jos din primul sfert al secolului IV-lea 9-18 română
articol de periodic 1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre (autor) Realități arheologice și considerații istorice. O lucrare despre culturile materiale de la Dunărea de Jos în sec. VII-X .9-17 română
articol de periodic 1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre (autor) Priblemele necropolelor de la Dunărea de Jos din sec. VI-IX în viziunea lui Uwe Fiedler 121-135 română
articol de periodic 1992 Danubius, XIII-XIV, seria arheologie-istorie NANU, Dan-Basarab (autor) , NEAGU, Marian (autor) Un complex al tracilor timpurii, descoperit în zona Dunării de Jos 103- franceză
articol de periodic 1980 Drobeta, IV UZUM, Ilie (autor) Considerații istorico-arheologice cu privire la așezările autohtone din Clisura Dunării între secolele VI-XIV 125- română
articol de periodic 2000 Drobeta, X DIACONU, Florina (autor) Sisteme depoziționale favorabile carbogenezei în sectorul Dunăre-Motru (bazinul dacic) 125-137 română
articol de periodic 2002 Drobeta, XI-XII DIACONU, Florina (autor) Observații recente în punctele fosilifere pliocene dintre Dunăre și Motru 199-207 română
articol de periodic 2003 Drobeta, XIII DIACONU, Florina (autor) Contribuții privind litostratigrafia depozitelor pliocene din sectorul Dunăre-Motru 182- română
articol de periodic 2003 Drobeta, XIII DIACONU, Florina (autor) Considerații biostratigrafice pe baza studiului moluștelor pliocene din sectorul Dunăre-Motru 206- română
articol de periodic 2004 Drobeta, XIV, seria arheologie-istorie SCHUSTER, Cristian (autor) Mediul înconjurător la Dunărea de Jos în peistorie. Căteva gînduri .5-16 română
articol de periodic 2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie SCHUSTER, Cristian (autor) The navigation in prehistory in the region of the Lower Danube. A possible introduction 32-46 engleză
articol de periodic 2007 Drobeta, XVII, seria arheologie-istorie LAZĂR, Simona (autor) Observații cu privire la depozitele de bronzuri de la Dunărea de Jos 67-74 română
articol de periodic 2008 Drobeta, XVIII, seria arheologie-istorie LUCAN-CĂZĂNARU, Emilia (autor) Transportul terestru în preistorie, cu privire specială la ținutul Dunării de Jos - Schuster Cristian 196-197 română
articol de periodic 2011 Drobeta, XXI, seria arheologie-istorie JUAN-PETROI, Constantin (autor) Anderson și viața citadiană a Clisurii Dunării 87-92 română
articol de periodic 2005 In memoriam ION NESTOR OLTEANU, Ștefan (autor) Comunități romanice la nordul Dunării la finele sec. VI și la începutul sec. următor (în lumina unor izvoare) 173-181 română
articol de carte 2009 Interferențe Ovidiene, Studii, note, texte și (pre)texte ovidiene IRIMIA, Mihai (autor) Bastarnii și sarmații - realități istorice la Dunărea de Jos - și percepția lor în opera lui Ovidius 111-121 română
articol de periodic 2010 Iron Age Communities in the Carpathian Basin , II, seria archaeologica GUSTIN, Mitja (autor) The Eastern Traces on the Slopes of the Eastern Alps. Some exemples of Iron Age Contacts along the Danube and Sava Rivers .9- engleză
articol de periodic 2010 Iron Age Communities in the Carpathian Basin , II, seria archaeologica LJUSTINA, Marija (autor) Thr Late Hallstatt communities in the Serbian part of the Danube Basin 59- engleză
articol de periodic 1999 Istros, IX DAMIAN, Oana (autor) Aspecte ecleziastice la Dunărea de Jos în secolele VII-X 121-143 română
articol de periodic 2000 Istros, X NEAGU, Marian (autor) Comunitățile Boian-Giulești din Valea Dunării 25-34 română
articol de periodic 2004 Istros, XI DIACONU, Petre (autor) Din nou despre slavi la Dunărea de Jos 353-355 română
articol de periodic 2005 Istros, XII MĂNDESCU, Dragoș (autor) Fortificații liniare romane în stînga Dunării de Jos (secolele I-IV p. Chr.) - Croitoru C. 317-321 română
articol de periodic 2007 Istros, XIV ALEXIANU, Marius (autor) Perceptions subjectives du Danube chez les auteurs grecs et latins 27-39 franceză
articol de periodic 2007 Istros, XIV BOUNEGRU, Octavian (autor) Les bureaux du district dounier sur le Bas Danube a l'epoque romaine: Donnees epigraphiques 45-52 franceză
articol de periodic 2007 Istros, XIV KOROVIC, Gordana (autor) , MIHAJLOVIC, Dragan (autor) , VUCKOVIC, Dejan (autor) Trajan's bridge on the Danube. The current results of underwater archeological research 119-130 engleză
articol de periodic 2009 Istros, XV CROITORU, Costin (autor) Despre organizarea limes-ului la Dunărea de Jos. Note de lectură (V) 385-430 română
articol de periodic 2012 Istros, XVIII MĂRCULEȚ, Vasile (autor) "Qui inde egressi, vulgarum gentes, quae super Danubium, bello adgrediuntur" Considerations concernant une action militaire arabe au Danube (l'automne 718) 229-235 franceză
articol de periodic 2013 Istros, XIX RADICEVIC, Dejan (autor) Necropole medievale din secolele al IX-lea - al XI-lea în bazinul inferior al Dunării (porțiunea sîrbească 469-486 română
articol de periodic 2013 Istros, XIX RADICEVIC, Dejan (autor) Medieval necropolises of 9th-11th century in the Lower Serbian Danube River Basin 487-514 engleză
articol de periodic 2009 Litua - Studii și Cercetări, XII periodic (Publicaţie); anuar (Publicaţie); studii şi cercetări (concept); istorie (disciplină); Oltenia (regiune istorică a României); Muzeul Judeţean "Alexandru Ştefulescu" - Târgu Jiu (Muzeu) CRĂCIUNESCU, Gabriel (autor) Dunărea mehedințeană în secolele X-XIII I. Arheologie 115-119 română
articol de periodic 1997 Memoria Antiquitatis, XXI Muzeul Arheologic Piatra Neamţ (Instituţie culturală); etnografie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Muzeografie (disciplină); Istorie modernă (disciplină); Istorie antică (disciplină); Istorie medievală (disciplină) LASZLO, Attila (autor) Legături între regiunea Dunării de Jos și spațiul egeo-anatolian la sfîrșitul epocii bronzului și începutul epocii fierului 115-130 română
articol de periodic 1997 Memoria Antiquitatis, XXI Muzeul Arheologic Piatra Neamţ (Instituţie culturală); etnografie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Muzeografie (disciplină); Istorie modernă (disciplină); Istorie antică (disciplină); Istorie medievală (disciplină) TEODOR, Dan (autor) Considerații privind unele importuri bizantine la Nordul Dunării de Jos în secolele V-VII D.H. 195-210 română
articol de periodic 1997 Memoria Antiquitatis, XXI Muzeul Arheologic Piatra Neamţ (Instituţie culturală); etnografie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Muzeografie (disciplină); Istorie modernă (disciplină); Istorie antică (disciplină); Istorie medievală (disciplină) MITREA, Ioan (autor) Meșteșugurile la nordul Dunării de Jos în secolele IV-XI d. Ht. 496-498 română
articol de periodic 1999 Mousaios, V LIUȘNEA, Mihaela (autor) Flota militară romană la Dunărea de Jos 133-159 română
articol de periodic 2001 Mousaios, VI LIUȘNEA, Mihaela (autor) Fortificații și unități militare romane la Dunărea de Jos în perioada cuprinsă între domniile lui Dioclețian și cea a lui Justinian 65-74 română
articol de periodic 2005 Mousaios, X TEODOR, Dan (autor) Cu privire la unele aspecte etno-culturale de la Nordul Dunării de Jos în secolele V-VII d.Hr. 85-94 română
articol de periodic 2006 Mousaios, XI LIUȘNEA, Mihaela (autor) Studiul asupra rolului flotei miltare romane în cadrul sistemului defensiv de la Dunărea de Jos din timpul lui Augustus panî în timpul lui Traian 85-108 română
articol de periodic 2007 Mousaios, XII LIUȘNEA, Mihaela (autor) Cîteva aspecte privind perioada de tranziție și bronzul timpuriu în regiunea Dunării de Jos 71-105 română
articol de periodic 2012 Mousaios, XVII CONSTANTINESCU, Eugen-Marius (autor) Sarea Daciei și politica imperiului roman la Dunărea de Jos în prima jumătate a milșeniului I d. Chr. 175-201 română
articol de periodic 1976 Muzeul Național, III BICHIR, Gheorghe (autor) Pătrunderea sarmaților la Dunărea de Mijloc și de Jos și relațiile lor cu geto-dacii / La pénétration des Sarmates dans les regions du moyen et du Bas-Danube et leurs rapports avec les Gèto-Daces 115-124 română
articol de periodic 1976 Muzeul Național, III COLUMBEANU, Sergiu (autor) Dunărea și apele interioare, factor de unitate și de dezvoltare economică în istoria țărilor române / Le Danube et les eaux intérieures-facteur d'unité et de développement économique, dans l'histoire des Pays Roumains 335-338 română
articol de periodic 1982 Muzeul Național, VI RĂDULESCU, Adrian (autor) Despre românii de la Dunărea de Jos în contextul veacurilor VII-XII / À propos des Roumains du Bas Danube dans le contexte des VII —XII siècles 75-84 română
articol de periodic 1983 Muzeul Național, VII COMȘA, Maria (autor) Drumuri comerciale între Dunăre și Carpați / Routes commerciales entre les Carpathes et le Danube aux IXe—Xe s 101-107 română
articol de periodic 1998 Muzeul Național, X POPOV, Mihaela (autor) Momente din istoria controversatului canal București-Dunăre / Approche historique d'une grande controverse: Le canal Bucarest- Danube 89-95 română
articol de periodic 1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie NIȚU, Georgeta (autor) Unelte arhaice de pescuit pe Valea Dunării oltene Etnografie 177-189 română; engleză
articol de periodic 2001 Oltenia - Studii și Comunicări, XIII, seria arheologie-istorie CÎRSTEA, Petre (autor) Contribuții hermeneutice la cunoașterea unor toponime și hidronime din arealul Văii Dunării, zona Calafat-Desa 143-144 română; engleză
articol de periodic 2005 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, I ZUICĂ, Eugen (autor) Aspecte ale istoriei catolicismului în zona gurilor Dunării în secolul al XVII-lea 53-62 română
articol de periodic 2005 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, I TULUȘ, Maria-Magdalena (autor) Reglementări privind navigația pe Dunăre între 1916 și 1918 73-80 română
articol de periodic 2005 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, I TULUȘ, Arthur (autor) Exporturile prin gurile Dunării în perioada 1934-1940 81-95 română
articol de periodic 2006 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, II NEGRU, Leontin (autor) Refugiații polonezi de la Dunărea de Jos în anii 1939-1940 109-133 română
articol de periodic 2007 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, III NEGRU, Leontin (autor) Migrații umane la Dunărea de Jos (1939-1940) 191-211 română
articol de periodic 1971 Peuce, II, seria istorie BIGHIR, Gheorghe (autor) Sarmații și pătrunderea lor la Dunărea de Jos 135-146 română
articol de periodic 1971 Peuce, II, seria istorie ILIESCU, Octavian (autor) Emisiuni monetare ale orașelor medievale de la Dunărea de Jos 261-266 română
articol de periodic 1971 Peuce, II, seria istorie GAVRILĂ, Simion (autor) Observații asupra unor probleme numismatice și economice la Dunărea de Jos în lumina unor tezaure monetare de la sfărșitul sec. al XVIII-lea și începutul sec. XIX 293-333 română
articol de periodic 1971 Peuce, II, seria istorie BOTESCU, Dan (autor) Aspecte privind politica Romaniei la Dunărea maritimă 335-355 română
articol de periodic 1971 Peuce, I, seria științele naturii GAVRILĂ, Cecilia (autor) , GAVRILĂ, Lucian (autor) Studiul fitoplanctonului dunărean 223-235 română
articol de periodic 1973 Peuce, III, seria științele naturii GIURCĂ, Radu (autor) Notă preliminară asupra prezenței peștilor fitofaci în Dunăre 391-395 română
articol de periodic 1977 Peuce, VI, seria istorie IRIMIA, Mihai (autor) Un tip de brățări din a doua epoca a fierului la Dunărea de Jos 73-77 română
articol de periodic 1977 Peuce, VI, seria istorie SUCEVEANU, Alexandru (autor) Evoluția raporturilor dintre așezările militare și civile la Dunărea de Jos 149-154 română
articol de periodic 1977 Peuce, VI, seria istorie GRIGORUȚĂ, Maria (autor) Contribuții cartografice și iconografice privind Dunărea de Jos 279-285 română
articol de periodic 1977 Peuce, VI, seria istorie BOTESCU, Dan (autor) Problema Dunării în cadrul relațiilor romano-germane în anii celui de al doilea război mondial 307-313 română
articol de periodic 1977 Peuce, V, seria zoologie MUNTEANU, Ioan (autor) Informare despre prezența carasului argintiu (Carassius auratus gibelio) în ape Dunării 233-238 română
articol de periodic 1977 Peuce, V, seria zoologie CRISTEA, Anghel (autor) , CRISTEA, Elisabeta (autor) , DEMETRIUC, Boris (autor) , FUHRMANN, Harald (autor) Considerații cu privire la pescuitul și componența cîrdului de cega )Acipenser ruthenus rzthenus L) în sectorul aval Lacul de acumulare "Porțile de Fier", în perioada martie-mai, 1971-1973 239-254 română
articol de periodic 1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie DAMIAN, Oana (autor) Considerații asupra ceramicii smălțuite cu decor zoomorf de la Dunărea de Jos 187-194 română
articol de periodic 2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Din nou despre organizarea teritoriilor bizantine de la Dunărea de Jos: Strategatul de Drista-Dorostolan 305- română
articol de periodic 2012 Peuce, X, seria istorie-arheologie AILINCĂI, Sorin (autor) , DIETRICH, Olivier (autor) A group of bronze age socketed hammers/beating fists from the lower Danube and Northern Sea Area .9-19 engleză
articol de periodic 2012 Peuce, X, seria istorie-arheologie AILINCĂI, Sorin (autor) Obiceiuri funerare în epoca bronzului la Dunărea Mijlocie și Inferioară - Motzoi-Chicideanu Ion 309-310 română
articol de periodic 2013 Peuce, XI, seria istorie-arheologie ZUGRAVU, Nelu (autor) 11-peuce-istorie-arheologie-XI-2013_10-Zugravu.pdf 291-306 franceză
articol de periodic 1971 Pontica, IV LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Difuzarea unor civilizații neolitice în regiunea Dunării de Jos 31-40 română
articol de periodic 1971 Pontica, IV ILIESCU, Vladimir (autor) Campania strategului Zopyrion la Dunărea de Jos 57-73 română
articol de periodic 1972 Pontica, V HARȚUCHE, Nicolae (autor) Un nou aspect cultural de la sfîrșitul epocii bronzului la Dunărea de Jos 59-75 română
articol de periodic 1972 Pontica, V BICHIR, Gheorghe (autor) Sarmații la Dunărea de Jos în lumina ultimelor cercetări 137-176 română
articol de periodic 1972 Pontica, V COMȘA, Maria (autor) Elemente barbare în zona limesului Dunării inferioare în secolele III-IV e.n. 223-234 română
articol de periodic 1974 Pontica, VII PREDA, Constantin (autor) În legătură cu circulația starterilor din Cyzic la Dunărea de Jos 139-146 română
articol de periodic 1977 Pontica, X TZONY, M. (autor) Contribuții la problema răspîndirii carpilor la Dunărea de Jos 345-348 română
articol de periodic 1978 Pontica, XI CULICĂ, Vasile (autor) Cu privire la lagărul legiunii a XI-a Claudia la Dunărea de Jos 113-118 română
articol de periodic 1981 Pontica, XIV CHIRIAC, Costel (autor) , MUȘEȚEANU, Crișan (autor) , ZAHARIADE, Mihail (autor) Noi descoperiri epigrafice pe limesul Dunării de Jos 255-261 română
articol de periodic 1983 Pontica, XVI BOUNEGRU, Octavian (autor) Tipuri de nave la Dunărea de Jos în sec. IV-VII e.n. 273-280 română
articol de periodic 1986 Pontica, XIX FLORESCU, Radu (autor) Limesul dunărean bizantin în vremea dinastiilor isauriană și macedoniană 171-177 română
articol de periodic 1987 Pontica, XX