Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 190 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2017 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVI VIERU, Paul-Narcis (autor) Istoricul alimentărilor cu apă din marele orașe ale Moldovei VARIA HISTORICA 313-32 română (rezumat în engleză)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX SOROCEANU, Tudor (autor) Ghenuță Coman, „Statornicie și continuitate. Repertoriul arheologic al județului Vaslui” (Beständigkeit, Kontinuität. Das archäologische Ortsverzeichnis des Kreises Vaslui), Editura Litera, București, 1980, 394 S. mit 175 Abb. (= 76 Karten + 99 Taf.). Preis 53 Lei. RECENZII 722-723 germană
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BOTEZATU, Dan (autor), ENACHE, M. (autor), MANTU, Cornelia-Magda (autor) Un mormânt de inhumație prin perioada de tranziție la epoca bronzului de la Grumezoaia (jud. Vaslui) Note şi discuţii 123-129 română
2015 Acta Musei Porolissensis, XXXVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie – restaurare – conservare CONDREA, Vlad (autor), PROCIUC, Mariana (autor) Faunal remains identified in site of Fruntișeni (Vaslui District) belonging to Stoicani-Aldeni cultural aspect. Field mission 2013 Neolitic 53-60 engleză
2006 Acta Musei Tutovensis, I MAMALAUCĂ, Mircea (autor) Muzeul bîrlădean între trecut și viitor .5-8 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I ARNĂUTU, Nicoleta (autor) Secția de artă la 90-a aniversare a muzeului bîrlădean .9-31 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I MAMALAUCĂ, Mircea (autor) Alexandru Ioan Cuza și epoca sa - subiect al unei expoziții permanente 32-35 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I ROTARU, Alina (autor) Gînduri la ceas aniversar 36-37 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I CARATA, Cristina (autor), URSACHI, Laurențiu (autor) Scurt istoric privind Secția de Științe Naturii din cadrul Muzeului "Vasile Pîrvan" Bîrlad 38-41 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I CARATA, Cristina (autor), URSACHI, Laurențiu (autor) Valorificarea patrimoniului Secției de Științele Naturii "Flora și Fauna din Județul Vaslui" - expoziție permanentă 42-44 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I GHEORGHE, Gheorghe (autor), ROTARU, Marin (autor) Unelte din os din așezările Noua situate în partea de Sud-Est a județului Vaslui 129-147 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I CHIRIAC, Laurențiu (autor) Activitatea lui Iacov Antonovici de cercetare și protejare a monumentelor religioase din zona Bîrladului 175-181 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I RUSU, Olga (autor) Contribuții bîrlădene și vasluiene la dezvoltarea patrimoniului Muzeului Literaturii Române din Iași 182-184 română
2007 Acta Musei Tutovensis, II MITREA, Ioan (autor) Contribuția cercetărilor arheologice de la Bîrlad-Valea Seacă la cunoașterea culturii Sîntana de Mureș .7-11 română
2007 Acta Musei Tutovensis, II ROTARU, Marin (autor) Descoperiri arheologice din secolul IV în depresiunea colinară Horincea-Elan-Prut .12-17 română
2007 Acta Musei Tutovensis, II ALAIBA, Ruxandra (autor) Atelierul de olărit descoperit în așezarea Banca Gară - "Șapte Case" din secolul al IV-lea - începutul Secolului al V-lea 18-36 română
2007 Acta Musei Tutovensis, II LUPAȘCU, Bogdan (autor), MIU, Georgeta (autor) Date antropologice preliminare cu privire la materialul osteologic din cimitirele de la Polocin - "Izlaz" și Pogorești - "La Movilă" (com. Pogonești, jud. Vaslui) 37-45 română
2007 Acta Musei Tutovensis, II ȘTIRBU, Maria (autor) Ofrande animale în mormintele de secol IV de la Polocin - "Izlaz" și pogorești - "La Movilă" (com. Pogonești, jud. Vaslui) 46-50 română
2007 Acta Musei Tutovensis, II MAMALAUCĂ, Mircea (autor) Necropola de secol IV de la Pogonești. Campania de săpături 1996 51-56 română
2007 Acta Musei Tutovensis, II IONIȚĂ, Ion (autor) Necropola din secolul al IV-lea D.Hr. De la Rînzești (com. Fîlciu, jud. Vaslui) 63-69 română
2007 Acta Musei Tutovensis, II GEACU, Sorin (autor) Pătrunderea, extinderea și situația actuală s bizamului (Ondatra zibethicus L.) în județele Galați și Vaslui 128-134 română
2007 Acta Musei Tutovensis, II CARATA, Cristina (autor) Cîteva observații privind răspîndirea speciei Fritillaria meleagris în județul Vaslui 149-151 română
2007 Acta Musei Tutovensis, II DUMITRAȘC, Gabriela (autor) Studiu privind conservarea bunurilor de patrimoniu aflate în depozitele muzeului "Vasile Pîrvan" Bîrlad 163-166 română
2008 Acta Musei Tutovensis, III CODREA, Vlad (autor), URSACHI, Laurențiu (autor) Date asupra descoperirii de Mammuthus trogontherii (Pohlig, 1885) (Proboscidea, Mammalia) de la Roșiești (Vaslui) 180-187 română
2009 Acta Musei Tutovensis, IV CARATA, Cristina (autor) Spontaneous decorative plants from Dealu Mare Area, Vaslui District 124-126 engleză
2009 Acta Musei Tutovensis, IV LANGU, Sorin (autor), ONEL, Cristian (autor) Aspecte ale circulației monetare în zona Bîrladului în secolele VIII-XVI 138-141 română
2009 Acta Musei Tutovensis, IV BUTNARU, Alina (autor) Periodice bîrlădene din secolele XIX-Xx în colecțiile muzeului "Vasile Pîrvan" 162-171 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V MAMALAUCĂ, Mircea (autor) O analiză a structurilor sociale, din perspectiva riturilor și ritualurilor de înmormîntare în necropolele de sec. IV d.Chr. Din punctele "La Movilă" și "Izlaz", com. Pogonești, jud. Vaslui 116-153 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V IONIȚĂ, Ion (autor) Un cuptor de olărie din secolul al IV-lea d.Hr. Descopertit la Siliștea (com. Iana, jud. Vaslui) 191-206 română
2011 Acta Musei Tutovensis, VI IONIȚĂ, Ion (autor) Necropola dacilor liberi de la Siliștera (com. Ioana, jud. Vaslui) 35-47 română
2011 Acta Musei Tutovensis, VI MAMĂLUNGĂ, Mircea (autor) Săpăturile arheologice din punctul "Islaz", sat Polocin, comuna Pogonești, campania 2009 77-94 română
2011 Acta Musei Tutovensis, VI LANGU, Sorin (autor), ONEL, Cristian (autor) Cîteva monede din două colecții bîrlădene 136-139 română
2011 Acta Musei Tutovensis, VI BEJAN, Daniel (autor), CODREA, Vlad (autor), URSACHI, Laurențiu (autor) Prezența elanului (Alces alces Linnaeus) la Movileni, județul Vaslui 160-164 română
2011 Acta Musei Tutovensis, VI CHIRIAC, Laurențiu (autor) Biodiversitatea în județul Vaslui 165-176 română
2012 Acta Musei Tutovensis, VII IONIȚĂ, Ion (autor) Stațiunea arheologică de la Lunca - Cieri (com. Gherghești, jud. Vaslui) 137-146 română
2012 Acta Musei Tutovensis, VII LANGU, Sorin (autor), ONEL, Cristian (autor) Două noi monede din colecția muzeului "Vasile Pârvan" din Bîrlad 158-159 română
2012 Acta Musei Tutovensis, VII BEJAN, Daniel (autor), BRÎNZILĂ, Mihai (autor), URSACHI, Laurențiu (autor) Studiul preliminar asupra faunei de moluște sarmațiene de la Simila și Sălcioara (Vaslui) 202-209 română
2013 Acta Musei Tutovensis, VIII ONEL, Cristian (autor), ROTARU, Marin (autor), URSACHI, Laurențiu (autor) Plastica neolitică Stoicani-Aldeni descoperită pe teritoriul județului Vaslui .7-15 română
2013 Acta Musei Tutovensis, VIII HÎNCEANU, George (autor) Un nou exemplar din tipul vaselor cu torți zoomorfe descoperit în bazinul Bîrladului (secolele II-III d. Hr.) 16-29 română
2013 Acta Musei Tutovensis, VIII MAMALAUCĂ, Mircea (autor) Studiu asupra fibulelor descoperite în necropola de secol IV p. Chr. Din punctul "Izlaz", sat Polocin, comuna Pogonești (județul Vaslui) 73-87 română
2013 Acta Musei Tutovensis, VIII TEODOR, Dan (autor) Necropola medievală timpurie de la Arsura-Vaslui 107-113 română
2013 Acta Musei Tutovensis, VIII MAMALAUCĂ, Mircea (autor) Umbrărești. Vatră milenară de istorie - Sion I. 249-250 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X MAMALAUCĂ, Mircea (autor) Un muzeu centenar, muzeul "Vasile Pîrvan" Bărlad. Scurt istoric .9-17 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X BUZATU, Dumitru (autor) Gînduri la ceas aniversar 17-17 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X CONSTANTINESCU, Constantin (autor) Muzeul - școala patrotismului local și național 17-18 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X OPRIȘ, Ioan (autor) Un secol de muzeografie la Bîrlad 18-22 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X VASILESCU, Corneliu (autor) Crochiuri sentimentale 22-24 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X CÎNDEA, Ionel (autor) Centenarul muzeului "Vasile Pîrvan" din Bîrlad (1914-2014) 24-25 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X TEODOR, Dan (autor) Un muzeu centenar 25-26 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X MIHAILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) Muzeul din Bîrlad și oamenii săi 26-28 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X SAVA, Eugen (autor) Cuvînt de salut 28-29 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X URSULESCU, Nicolae (autor) Gînduri la aniversarea unui muzeu secular 29-30 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X CIUCĂ, Valentin (autor) Muzeul - întîlnire cu noi înșine 30-30 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X ANGHEL, Marcel (autor) Gînduri la ceas aniversar 31-31 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X CONSTANTINESCU, Eugen-Marius (autor) Remember Bîrlad 31-32 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X BUBULICI, Valeriu (autor), CIOBANU, Larisa (autor), VORNIC, Vlad (autor) Impresii despre colaborarea cu Muzeul "Vasile Pîrvan" din Bîrlad a arheologilor de la Chișinău 32-33 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X BOB, Ioan (autor) Gînduri la ceas aniversar 34-34 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X CROITORU, Costin (autor) Despre muzee și elite 34-35 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X HÎNCEANU, George (autor) Muzeul "Vasile Pârvan" din Bîrlad. Impresii la ceas de sărbătoare 35-36 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X DIAMANDI, Constanța (autor) Muzeul "Vasile Pîrvan" instituție de tradiție pentru municipiul Bîrlad, ls doi pași de împlinirea a 100 de ani de existență 36-36 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X CODREA, Vlad (autor) Muzeul "Vasile Pîrvan" din Bîrlad: Cîteva gînduri, cîteva rînduri, la centenar 37-38 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X LUPEȘ, Corneliu (autor) Am venit, am văzut, m-am convins 39-39 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X ULMU, Bogdan (autor) Adintiri din Bîrlad 39-39 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X ARNĂUTU, Nicoleta (autor) Mărturii din existența centenară a muzeului bîrlădean neconsemnate în documentele de arhivă 40-44 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X CREȚU, Nicolae (autor) Muzeul viu 44-45 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X ZELETIN, C. (autor) Gînduri la ceas aniversar 45-45 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X COLOȘENCO, Mircea (autor) La ceas aniversar: Muzeul "Vasile Pârvan" din Bărlad - Centenar (1914-10 aprilie 2014) 46-47 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X CHIRIAC, Laurențiu (autor) Muzeul "Vasile Pârvan" Bărlad - 100 de ani 48-49 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X ZGUTTA, Viorica (autor) Remember 48-48 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X COLOȘENCO, Mircea (autor) Secvențe muzeale 49-50 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X HORGAN, Dan (autor) Gînduri la ceas aniversar 50-51 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X COȘEREANU, Ioana (autor) Gînduri la ceas aniversar 51-51 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X NĂNESCU, Monica (autor) Gînduri la ceas aniversar 52-53 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X RĂȘCANU GRAMATICU, Oltea (autor) Muzeul Bîrlădean la centenar 53-54 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X BRANDEA, Sergiu (autor) Cînd muzeele s-au întîlnit 55-56 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X ȘERBAN, Cecilia (autor) Gînduri colegiale la centenarul Muzeului "Vasile Pârvan" 56-57 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X SOLOMON, Adrian (autor) De la un "Muzău al județului Tutova" la Muzeul "Vasile Pârva" Bîrlad - un secol de eforturi și sacrificii dar cu realizări pe măsură 57-57 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X OANCĂ, Mircea (autor), ONEL, Cristian (autor), ROTARU, Marin (autor), URSACHI, Laurențiu (autor) Noi situri aparținînd culturii Sîntana de Mureș-Cerneahov descoperite pe teritoriul județului Vaslui 131-144 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X MAMALAUCĂ, Mircea (autor) Sondajul arheologic din punctul "Călăboia" sat polocin, comuna Pogonești (jud. Vaslui) 151-164 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X LANGU, Sorin (autor) Aspecte ale circulației menedelor bizantine în secolul IX și problema unei formațiuni prestatale în zona Vaslui - Iașiu 202-204 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X RĂȘCANU GRAMATICU, Oltea (autor) Bîrlădeni în războiul de întregire a neamului (1916-1919) 271-279 română
1993 Analele Brăilei, 1 ANDRONIC, Alexandru (autor), OLARU, Ioan (autor), ZUP MARIA, Ana (autor) Biserica Sf. Ioan din Vaslui - prima biserică orășenească înalțată de Ștefan cel Mare 473-482 română
2001 Analele Brăilei, 4 GEACU, Sorin (autor), PARASCHIV, Florea (autor) Cultura tutunului în Sud-Estul României (în cadrul fabricilor de cultură și fermentare Urziceni și Bîrlad) 467-476 română
2006 Analele Brăilei, 7, seria științele naturii ONEA, Nicolae (autor) Avifauna din zona complexului de bălți Rădeanu-Cîrja-Mața-Vădeni 109-116 română
2007 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXI-XXXII-XXXIII, seria 2004-2005-2006 DIACONU, Vasile (autor) Așezarea și necropola de la Bîrlad-Valea Seacă (sfîrșitul sec. al III-lea - a doua jumatate a sec. al V-lea) - Palade V. 399-400 română
2000 Arheologia Medievală, III CHIRIAC, Laurențiu (autor) Istoria Bîrladului - I-II - Rășcanu-Gramaticu Oltea 306- română
2000 Arheologia Medievală, III CHIRIAC, Laurențiu (autor) Tezaurul de la Bîrlad-Dumbrava Roșie, secolele XVI-XVII. Catalog - Popușoi Eugenia, Arnăutu Nicoleta 311- română
2002 Arheologia Medievală, IV ALAIBA, Ruxandra (autor) Tezaurul de la Schinetea, jud. Vaslui 117- română
1991 Banatica, 11 MANTU, Cornelia-Magda (autor) The Starcevo-Criș settlement from Poienești (Vaslui-County) 173-183 engleză
2011 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 3, seria arheologie ȘTEFAN CRISTIAN, Eduard (autor) Așezarea eneolitică de la Bîrlălești - "Stanția", jud. Vaslui. Unele considerații asipra ceramicii 155-170 română
1969 Carpica, II CĂPITANU, Viorel (autor) Descoperiri paleolitice în județele Neamț și Vaslui .7-16 română
1969 Carpica, II POPUȘOI, Eugenia (autor) Un mormânt hallstattian descoperit la Trestiana – Bîrlad 87-92 română
1969 Carpica, II PALADE, Vasile (autor) Noi ateliere de lucrat piepteni din corn de cerb din secolul al IV-lea la Valea Seacă-Bîrlad 233-252 română
1969 Carpica, II BERBECARU, V. (autor) Unele aspecte privind istoricul moșiei obștei tîrgului Bîrlad 363-363 română
1970 Carpica, III LUPU, N. (autor) Contribuții la studiul populației orașului Vaslui 145-152 română
1971 Carpica, IV BRUDIU, Mihalache (autor), POPUȘOI, Eugenia (autor) Cercetări paleolitice la Mălușteni (jud. Vaslui) 21-29 română
1971 Carpica, IV POPUȘOI, Eugenia (autor) Aspecte ale elementelor vestimentare în plastica de la Igești, com. Blăgești (jud. Vaslui) 89-94 română
1971 Carpica, IV PALADE, Vasile (autor) Un nou centru de prelucrare a cornului de cerb în secolul al IV-lea e.n. la Fedești, com. Suletea (jud. Vaslui) 207-214 română
1971 Carpica, IV PALADE, Vasile (autor) Necropola din secolul al IV-lea e.n. de la Fălciu (jud. Vaslui) 215-223 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 CĂPITANU, Viorel (autor) Tezaurul monetar din secolele XVI-XVII descoperit la Tanacu (jud. Vaslui) 77-100 română
1975 Carpica, VII MITREA, Ioan (autor) Un mormânt sarmatic descoperit la Ghermănești, județul Vaslui 59-62 română
1979 Carpica, XI ANDRONIC, Alexandru (autor) În legătură cu datarea descoperirilor sarmatice de la Vaslui 165-169 română
1979 Carpica, XI VARLAM, Vasile (autor) Complexele funerare tumulare de pe cursul mijlociu al râului Bârlad 217-230 română
1989 Carpica, XX PALADE, Vasile (autor) Elemente alogene în unele așezări și necropole Sântana de Mureș din zona Bîrladului 203-214 română
1992 Carpica, XXIII-1 PALADE, Vasile (autor) Unele observații cu privire la aspectul etnic al populației din aria culturii Sântana de Mureș în lumina cercetărilor din așezările și necropolele de la Bîrlad-Valea Seacă, Zorleni-Fîntînele, Banca-Gară și Fălciu-Bogdănești 197-221 română
1992 Carpica, XXIII-2 POPUȘOI, Eugenia (autor) Morminte neolitice de tip Starčevo-Criș la Trestiana, comuna Grivița, județul Vaslu 27-41 română
1992 Carpica, XXIII-2 OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest (autor), POPUȘOI, Eugenia (autor) Monede bizantine din colecția Muzeului „Vasile Pârvan” din Bîrlad 223-245 română
1994 Carpica, XXV HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul resturilor faunistice depuse ca ofrande în mormintele din două necropole – Valea Seacă și Bogdănești (jud. Vaslui) – aparținând culturii Sântana de Mureș 141-160 română
1997 Carpica, XXVI-1, seria arheologie SIMION, Tamilia (autor) Considerații asupra unei ștampile de amforă de Sinope descoperită la Giurcani, județul Vaslui 31-35 română
1997 Carpica, XXVI-1, seria arheologie MAMALAUCĂ, Mircea (autor) Săpăturile arheologice în necropola de secol IV p-Ch. De la Pogonești - Ivești 147-166 română
1999 Carpica, XXVIII MAMALAUCĂ, Mircea (autor) Necropola de sec. IV p.Chr. De la Pogonești-Ivești 91-102 română
2001 Carpica, XXX HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul unui lot de faună hallstattiană și din secolele II-III d. Chr. Descoperit la Tăcuta (jud. Vaslui) 229-232 română
2003 Carpica, XXXII ALAIBA, Ruxandra (autor), MARIN, Tamilia (autor) Șantierul arheologic Delești-Cetațuia, jud. Vaslui 19-36 română
2006 Carpica, XXXV ONEȚ, Cristian (autor), URSACHI, Laurențiu (autor) Noi date privind culturile neo-eneolitice din județul Vaslui .12-22 română
2009 Carpica, XXXVIII CHIRIAC, Laurențiu (autor) Biserica Schitul Pîrvești (județul Vaslui) 93-103 română
2010 Carpica, XXXIX GHIURCĂ, Manuela (autor) Orașul Vaslui. Origine și evoluție pînă în secolul XVII 66-89 română
2010 Carpica, XXXIX CHIRIAC, Laurențiu (autor) Mănăstirea Grăjdeni - o oază de liniște și spiritualitate ortodoxă 127-135 română
2011 Carpica, XL GHIURCĂ, Manuela (autor) Orașul Bîrlad - Origine și evoluție pană în secolul XVII 88-108 română
1979 Cercetări Arheologice, III ULANICI, Augustin (autor) Săpăturile arheologice efectuate la Brăneț în anul 1976 27-38 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III BUZDUGAN, Constachi (autor) Cercetări arheologice de la Rateșu Cuzei, jud. Vaslui 59-75 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III BRĂILEANU, Maria (autor), IONESCU RUSU EDITH, Valeria (autor) Studiul resturilor faunistice descoperite în așezarea de la Rateșu Cuzei aparținând culturii Noua (epoca bronzului) 77-86 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III BUZDUGAN, Constachi (autor) Sondajul arheologic de la Voinești, jud. Vaslui 87-93 română (rezumat în franceză)
1981 Cercetări Arheologice, IV BUZDUGAN, Constachi (autor) Cercetările arheologice de la Giurcani, jud. Vaslui 7-19 română (rezumat în franceză)
1982 Cercetări Arheologice, V BUZDUGAN, Costachi (autor) Săpăturile arheologice din anul 1980 de la Giurcani, jud. Vaslui 29-35 română (rezumat în franceză)
2005 - 2007 Cercetări istorice, XXIV-XXVI BACIU, Gheorghe (autor) „Răzvrătirea” de la schitul Orgoești 289-310 română
1983 Cercetări Numismatice, V ȘTIRBU, Constanța (autor), VELTER, Ana-Maria (autor) Tezaurul de la Bălești, jud. Vaslui și importanța lui istorică / Le trésor de Bălești, dép. de Vaslui et son importance historique / The Hoard from Bălești, Vaslui County, and Its Historical Importance Numismatică medievală şi modernă (Numismatique Médiévale et Moderne, Medieval and Modern Numismatic) 97-127 română
1996 Cercetări Numismatice, VII STANCU, Paraschiva (autor) Contribuții la circulația monetară din Moldova în secolele XV-XVI pe baza tezaurului descoperit la Arsura (jud. Vaslui) / Contributions to the study of the monetary circulation in Moldovia in the 15th-16th centuries on the basis of coin hoard found at Arsura (Vaslui county). Numismatică (Numismatics) 173-190 română
1997 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XV LEAHU, Valeriu (autor) Depozitul de obiecte din bronz descoperit la Arsura 325-352 română
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie BRUDIU, Mihai (autor), POPOȘOI, Eugen (autor) Resultats des recherches paleolithique efectue a Mălușteni, department de Vaslui (1969-1971) .7- franceză
1979 Hierasus, II POPUȘOI, Eugenia (autor) O unealtă pentru cultivarea plantelor în așezarea neolitică de tip Starcevo-Criș de la Trestiana, jud. Vaslui 27-31 română
1979 Hierasus, II BAZARCIUC VIOLETA, Veturia (autor) Date noi privind cultura geto-dacică în lumina recentelor cercetări arheologice în zona Hușilor 33-36 română
1979 Hierasus, II PALADE, Vasile (autor) Problema originii și a formării culturii Sîntana de Mureș în lumina cercetărilor de la Bîrlad - Valea Seacă 37-50 română
1979 Hierasus, II ARNĂUTU, Nicoleta (autor) Aspecte legate de viața spirituală la Bîrlad în primele decenii ale secolului XX 209-214 română
1979 Hierasus, II CLAPA, Gheorghe (autor) Interferențe culturale botoșănene-bîrlădene 257-266 română
1981 Hierasus, IV PALADE, Vasile (autor) Noi descoperiri sarmatice în zona Bîrladului 69- română
1983 Hierasus, V PALADE, Vasile (autor) Matalurgia bronzului și a fierului în așezarea Sîntana de Mureș de la Bîrlad-Valea Seacă 127- română
1983 Hierasus, V URSU, Fănică (autor) Congresul studenților societății de la Bîrlad din anul 1886 363- română
1983 Hierasus, V ARNĂUTU, Nicoleta (autor) Pictură țărănească pe sticșă în "Colecția de artă comparată Rita și prof. dr. doc. Ion Chiricuță" din Bîrlad 571- română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II BAZARCIUC VIOLETA, Veturia (autor) Date noi privind inventarul agricol în zona Hușilor 161-169 română
1997 Istros, VIII MAMALAUCĂ, Mircea (autor) Așezarea apaținînd culturii Noua de la Poșta Elan 191-207 română
2005 Istros, XII BÎGU, Flavius (autor), ONEL, Cristian (autor), URSACHI, Laurențiu (autor) Mormînt dublu tumular descoperit pe "Dealul Șuguieta" Bîrlad, județul Vaslui, aparținînd nomazilor turanici 255-257 română
1959 Materiale și Cercetări Arheologice, 6 FLORESCU, Adrian (autor), FLORESCU, Marilena (autor) Sondajul de la Gîrceni 221-230
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 PETRESCU - DÂMBOVIȚA, Mircea (autor), ZAHARIA, Emilia (autor) Sondajul arheologic de la Dănești. Studiul materialului paleofaunistic din sondajul din anul 1958 de la Dănești 047-058
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 ANDRONIC, Alexandru (autor), NEAMȚU, Eugen (autor) Săpăturile de salvare de la Vaslui 089-102
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 ANDRONIC, Alexandru (autor), BANU, Florin (autor), IONIȚĂ, Ion (autor) Șantierul arheologic de la Vaslui 795-804
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 TEODOR, Silvia (autor) Cetatea traco-getică de la Arsura, jud. Vaslui (1964) 053-060
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 PALADE, Vasile (autor) Săpăturile arheologice de la Bogdănești - Fălciu, jud. Vaslui (1967 - 1968) 169-190
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 CIUCĂ, Nicoleta (autor) Descoperiri de tip Protodridu la Bârlad - cartierul Munteni, jud. Vaslui (1964) 225-230
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 ANDRONIC, Alexandru (autor), NEAMȚU, Eugenia (autor) Săpăturile de salvare de la Huși, jud. Vaslui (1964) 275-280
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 BRUDIU, Mihai (autor), ISTRATE, M. (autor) Probleme noi în așezarea paleolitică - Mălușteni (județul Vaslui) 021-024
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 BAZARCIUC, Violeta-Veturia (autor) Raport preliminar asupra cercetărilor efectuate de muzeul orășenesc Huși în anul 1978 127-132
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 PALADE, Vasile (autor) Săpăturile arheologice din necropola de la Bîrlad - Valea Seacă. Campania din anul 1978 265-270
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 POPUȘOI, Eugenia (autor) Săpăturile arheologice de la Trestiana, com. Grivița, jud. Vaslui 036-052
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 ISTRATE, M. (autor) Așezarea neolitică Starcevo-Criș de la "Via Schineni" (com. Mălușteni) 055-057
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 POPUȘOI, Eugenia (autor) Săpăturile arheologice de la Trestiana, com. Grivița, jud. Vaslui 028-036
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 BAZARCIUC, Violeta-Veturia (autor) Cetatea geto-dacă de la Bunești, jud. Vaslui 211-217
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 PALADE, Vasile (autor) Săpăturile arheologice din necropola de la Bîrlad-Valea Seacă 398-406
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 COMAN, Ghenuță (autor), TEODOR, Dan Gh. (autor) Săpăturile arheologice de la Drăgești-Vaslui 456-463
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 MAXIM-ALAIBA, Ruxandra (autor), TEODOR, Dan Gh. (autor) Săpăturile arheologice de la Gura Idrici-Vaslui 464-469
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 ANDRONIC, Alexandru (autor), POPESCU, Rica (autor) Principalele rezultate ale săpăturilor de la Curtea Domnească din Vaslui 504-507
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 BAZARCIUC, Violeta-Veturia (autor) Cetatea geto-dacică de la Bunești-Averești, jud. Vaslui 089-099
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 PALADE, Vasile (autor) Așezarea din sec. IV e. n. de la Bârlad-Valea Seacă 329-334
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 MAXIM-ALAIBA, Ruxandra (autor) Locuințe din sec. III-IV și VIII-IX descoperite la Gara-Banca, jud. Vaslui 355-360
1969 Memoria Antiquitatis, I , Acta Musei Petrodavensis SANIE, Șeiva (autor) Un nou lot de denari romani imperiali descoperit la Muntenești (jud. Vaslui) Studii şi Materiale 149-165 română, engleză
1969 Memoria Antiquitatis, I , Acta Musei Petrodavensis MITREA, Ioan (autor) Un sceptru de piatră descoperit la Voinești (jud. Vaslui) Note şi discuţii 311-317 română, franceză
1969 Memoria Antiquitatis, I , Acta Musei Petrodavensis PALADE, Vasile (autor) Un cuptor de olar din secolul IV-lea e.n la Zorleni - Fîntînele (județul Vaslui) Note şi discuţii 339-361 română, franceză
1971 Memoria Antiquitatis, III, Acta Musei Petrodavensis. Omagiu PCR 1921-1971 PALADE, Vasile (autor) Necropola din secolul al IV-lea e.n. de la Bârlad - Casa de apă Studii şi Materiale 259-275 română, franceză
1971 Memoria Antiquitatis, III, Acta Musei Petrodavensis. Omagiu PCR 1921-1971 CIUCĂ, Nicoleta (autor), COMAN, Ghenuța (autor), PALADE, Vasile (autor) Bordeie de tip Protodridu de la Bogdănești-Fălciu Note şi discuţii 469-477 română, engleză
1971 Memoria Antiquitatis, III, Acta Musei Petrodavensis. Omagiu PCR 1921-1971 COMAN, Ghenuța (autor) Evoluția culturii materiale din Moldova de sud în lumina cercetărilor arheologice cu privire la secolele V-XIII Note şi discuţii 479-497 română, franceză
1971 Memoria Antiquitatis, III, Acta Musei Petrodavensis. Omagiu PCR 1921-1971 MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) Descoperiri de monede antice și bizantine (III) Cronica 585-590 română
1972-1973 Memoria Antiquitatis, IV-V, Acta Musei Petrodavensis In Memoriam Constantin Matasă, seria 1972-1973 PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (autor) Elemente de caracter iliric în mediul tracic din Estul României Studii şi Materiale 83-92, 329-331 română, franceză
1974-1976 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, Acta Musei Petrodavensis COMAN, Ghenuța (autor), ROTARU, Mihai (autor) Obiecte de lut ars, piatră și os de la sfârșitul bronzului și începutul epocii fierului descoperite în județul Vaslui Studii şi Materiale 57-63 română, franceză
1974-1976 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, Acta Musei Petrodavensis POPESCU, Rica (autor) Cahle din timpul lui Ștefan cel Mare cu motive animaliere, descoperite la Curtea domnească din Vaslui Note şi discuţii 287-288 română, franceză
1977-1979 Memoria Antiquitatis, IX-XI, Acta Musei Petrodavensis PALADE, Vasile (autor) Cercetări arheologice din anul 1981 în așezarea de la Bârlad - Valea Seacă Studii şi Materiale 185-204 română, franceză
1977-1979 Memoria Antiquitatis, IX-XI, Acta Musei Petrodavensis ANDRONIC, Alexandru (autor) Unele probleme referitoare la feudalismul de contact și cultura medievală din Moldova în secolul al XV-lea Studii şi Materiale 283-289 română, franceză
1977-1979 Memoria Antiquitatis, IX-XI, Acta Musei Petrodavensis BURLACU, Gheorghe (autor) Contribuții la cunoașterea asezărilor omenești din secolele XIV-XVIII din bazinul superior al Bârladului Studii şi Materiale 291-315 română, franceză
2001 Memoria Antiquitatis, XXII, Acta Musei Petrodavensis BELDIMAN, Corneliu (autor), POPUȘOI, Eugenia (autor) Industria materiilor dure animale în cadrul culturii Starcevo-Criș pe teritoriul României. Așezarea de la Trestiana, județul Vaslui: Ace de cusut Teorii şi cercetări interdisciplinare în arheologie 351-402 română, franceză
2013-2014 Memoria Antiquitatis, XXIX-XXX, Acta Musei Petrodavensis OANCĂ, Mircea (autor), ONEL, Cristian (autor), ROTARU, Marin (autor), URSACHI, Laurențiu (autor) Cercetările arheologice de salvare din situl eneolitic Stoicani-Aldeni de la Fruntișeni - Fântâna Babei Ștefana (jud. Vaslui) Materiale şi cercetări arheologice 19-29 română, engleză
2001 Mousaios, VII MARTINESCU, Maria (autor) Mihai Eminescu - revizor școlar în județele Vaslui și Iași 177-186 română
1982 Muzeul Național, VI ANDRONIC, Alexandru (autor), POPESCU, Rica (autor) Curtea domnească de la Vaslui din vremea lui Ștefan cel Mare / La cour princière de Vaslui de l'époque d'Etienne le Grand 155-166 română
1982 Muzeul Național, VI CLAPA, Gheorghe (autor) Socialiștii bîrlădeni participanți activi la lupta pentru crearea Partidului Român / Les socialistes de la ville de Bîrlad, participants actifs à la lutte pour la création du Parti Communiste Roumain 369-374 română
1998 Muzeul Național, X PÂRVAN, Katiușa (autor) Cîteva insigne și medalii vasluiene din colecțiile Muzeului Național de Istorie 59-63 română
2001 Muzeul Național, XIII ZGUTTA, Viorica (autor) Carol I pe meleagurile vasluiene / Charles Ier dans les parages de Vaslui 182-188 română
2013 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIX, nr. 2, seria științele naturii CHACHULA, Oana Mirela (autor), GACHE, Carmen (autor) Fauna monitoring studies and the development of wind farms in Romania Animal Biology / Biologie animală 197-203 engleză; română
2015 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXI, nr. 2, Proceedings of the 22nd International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii GACHE, Carmen (autor), IGNAT, Alina Elena (autor) Aspects of the diversity of bird fauna from Racova Valley (Vaslui County, Romania) Animal Biology / Biologie animală 149-156 engleză; română
2012 Perseus. Revistă de astronomie, I VÎNTDEVARĂ, Dumitru Ciprian (autor) Astronomia la Bârlad Editorial 6-7 română
2012 Perseus. Revistă de astronomie, I VÎNTDEVARĂ, Dumitru Ciprian (autor) Planetariul Bârlad. Primul planetariu digital din județul Vaslui 8-9 română
2012 Perseus. Revistă de astronomie, I VÎNTDEVARĂ, Dumitru Ciprian (autor) Observatorul astronomic Bârlad 43-44 română
2005 Revista Bistriței, XIX BELDIMAN, Corneliu (autor), SZTANCS, Diana-Maria (autor) Muzeul „Vasile Pîrvan” Bârlad, Consiliul Judetean Vaslui, Sesiunea anuală a muzeului, Ediția I. Valențe ale cercetării patrimoniului cultural național, Bârlad, septembrie 2005 Recenzii, viaţă ştiinţifică 289-292 română
2004 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXII, Acta Musei Devensis MARDARE, Veronica (autor) Comuna Vinderei (Jud. Vaslui) – date istorice și etnografice Etnografie 717-725 română, germană