Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 184 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1982 Acta Musei Napocensis, XIX SOROCEANU, Tudor Statornicie și continuitate. Repertoriul arheologic al județului Vaslui - Coman G. 722-723 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BOTEZATU, Dan, ENACHE, M., MANTU, Cornelia-Magda Un mormînt de inhumație prin perioada de tranziție la epoca bronzului de la Grumezoaia (jud. Vaslui) 123-129 română
2015 Acta Musei Porolissensis, XXXVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie – restaurare – conservare CONDREA, Vlad, PROCIUC, Mariana Faunal remains identified in site of Fruntișeni (Vaslui District) belonging to Stoicani-Aldeni cultural aspect. Field mission 2013 Neolitic 53-60 engleză
2006 Acta Musei Tutovensis, I MAMALAUCĂ, Mircea Muzeul bîrlădean între trecut și viitor .5-8 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I ARNĂUTU, Nicoleta Secția de artă la 90-a aniversare a muzeului bîrlădean .9-31 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I MAMALAUCĂ, Mircea Alexandru Ioan Cuza și epoca sa - subiect al unei expoziții permanente 32-35 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I ROTARU, Alina Gînduri la ceas aniversar 36-37 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I CARATA, Cristina, URSACHI, Laurențiu Scurt istoric privind Secția de Științe Naturii din cadrul Muzeului "Vasile Pîrvan" Bîrlad 38-41 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I CARATA, Cristina, URSACHI, Laurențiu Valorificarea patrimoniului Secției de Științele Naturii "Flora și Fauna din Județul Vaslui" - expoziție permanentă 42-44 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I GHEORGHE, Gheorghe, ROTARU, Marin Unelte din os din așezările Noua situate în partea de Sud-Est a județului Vaslui 129-147 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I CHIRIAC, Laurențiu Activitatea lui Iacov Antonovici de cercetare și protejare a monumentelor religioase din zona Bîrladului 175-181 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I RUSU, Olga Contribuții bîrlădene și vasluiene la dezvoltarea patrimoniului Muzeului Literaturii Române din Iași 182-184 română
2007 Acta Musei Tutovensis, II MITREA, Ioan Contribuția cercetărilor arheologice de la Bîrlad-Valea Seacă la cunoașterea culturii Sîntana de Mureș .7-11 română
2007 Acta Musei Tutovensis, II ROTARU, Marin Descoperiri arheologice din secolul IV în depresiunea colinară Horincea-Elan-Prut .12-17 română
2007 Acta Musei Tutovensis, II ALAIBA, Ruxandra Atelierul de olărit descoperit în așezarea Banca Gară - "Șapte Case" din secolul al IV-lea - începutul Secolului al V-lea 18-36 română
2007 Acta Musei Tutovensis, II LUPAȘCU, Bogdan, MIU, Georgeta Date antropologice preliminare cu privire la materialul osteologic din cimitirele de la Polocin - "Izlaz" și Pogorești - "La Movilă" (com. Pogonești, jud. Vaslui) 37-45 română
2007 Acta Musei Tutovensis, II ȘTIRBU, Maria Ofrande animale în mormintele de secol IV de la Polocin - "Izlaz" și pogorești - "La Movilă" (com. Pogonești, jud. Vaslui) 46-50 română
2007 Acta Musei Tutovensis, II MAMALAUCĂ, Mircea Necropola de secol IV de la Pogonești. Campania de săpături 1996 51-56 română
2007 Acta Musei Tutovensis, II IONIȚĂ, Ion Necropola din secolul al IV-lea D.Hr. De la Rînzești (com. Fîlciu, jud. Vaslui) 63-69 română
2007 Acta Musei Tutovensis, II GEACU, Sorin Pătrunderea, extinderea și situația actuală s bizamului (Ondatra zibethicus L.) în județele Galați și Vaslui 128-134 română
2007 Acta Musei Tutovensis, II CARATA, Cristina Cîteva observații privind răspîndirea speciei Fritillaria meleagris în județul Vaslui 149-151 română
2007 Acta Musei Tutovensis, II DUMITRAȘC, Gabriela Studiu privind conservarea bunurilor de patrimoniu aflate în depozitele muzeului "Vasile Pîrvan" Bîrlad 163-166 română
2008 Acta Musei Tutovensis, III CODREA, Vlad, URSACHI, Laurențiu Date asupra descoperirii de Mammuthus trogontherii (Pohlig, 1885) (Proboscidea, Mammalia) de la Roșiești (Vaslui) 180-187 română
2009 Acta Musei Tutovensis, IV CARATA, Cristina Spontaneous decorative plants from Dealu Mare Area, Vaslui District 124-126 engleză
2009 Acta Musei Tutovensis, IV LANGU, Sorin, ONEL, Cristian Aspecte ale circulației monetare în zona Bîrladului în secolele VIII-XVI 138-141 română
2009 Acta Musei Tutovensis, IV BUTNARU, Alina Periodice bîrlădene din secolele XIX-Xx în colecțiile muzeului "Vasile Pîrvan" 162-171 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V MAMALAUCĂ, Mircea O analiză a structurilor sociale, din perspectiva riturilor și ritualurilor de înmormîntare în necropolele de sec. IV d.Chr. Din punctele "La Movilă" și "Izlaz", com. Pogonești, jud. Vaslui 116-153 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V IONIȚĂ, Ion Un cuptor de olărie din secolul al IV-lea d.Hr. Descopertit la Siliștea (com. Iana, jud. Vaslui) 191-206 română
2011 Acta Musei Tutovensis, VI IONIȚĂ, Ion Necropola dacilor liberi de la Siliștera (com. Ioana, jud. Vaslui) 35-47 română
2011 Acta Musei Tutovensis, VI MAMĂLUNGĂ, Mircea Săpăturile arheologice din punctul "Islaz", sat Polocin, comuna Pogonești, campania 2009 77-94 română
2011 Acta Musei Tutovensis, VI LANGU, Sorin, ONEL, Cristian Cîteva monede din două colecții bîrlădene 136-139 română
2011 Acta Musei Tutovensis, VI BEJAN, Daniel, CODREA, Vlad, URSACHI, Laurențiu Prezența elanului (Alces alces Linnaeus) la Movileni, județul Vaslui 160-164 română
2011 Acta Musei Tutovensis, VI CHIRIAC, Laurențiu Biodiversitatea în județul Vaslui 165-176 română
2012 Acta Musei Tutovensis, VII IONIȚĂ, Ion Stațiunea arheologică de la Lunca - Cieri (com. Gherghești, jud. Vaslui) 137-146 română
2012 Acta Musei Tutovensis, VII LANGU, Sorin, ONEL, Cristian Două noi monede din colecția muzeului "Vasile Pârvan" din Bîrlad 158-159 română
2012 Acta Musei Tutovensis, VII BEJAN, Daniel, BRÎNZILĂ, Mihai, URSACHI, Laurențiu Studiul preliminar asupra faunei de moluște sarmațiene de la Simila și Sălcioara (Vaslui) 202-209 română
2013 Acta Musei Tutovensis, VIII ONEL, Cristian, ROTARU, Marin, URSACHI, Laurențiu Plastica neolitică Stoicani-Aldeni descoperită pe teritoriul județului Vaslui .7-15 română
2013 Acta Musei Tutovensis, VIII HÎNCEANU, George Un nou exemplar din tipul vaselor cu torți zoomorfe descoperit în bazinul Bîrladului (secolele II-III d. Hr.) 16-29 română
2013 Acta Musei Tutovensis, VIII MAMALAUCĂ, Mircea Studiu asupra fibulelor descoperite în necropola de secol IV p. Chr. Din punctul "Izlaz", sat Polocin, comuna Pogonești (județul Vaslui) 73-87 română
2013 Acta Musei Tutovensis, VIII TEODOR, Dan Necropola medievală timpurie de la Arsura-Vaslui 107-113 română
2013 Acta Musei Tutovensis, VIII MAMALAUCĂ, Mircea Umbrărești. Vatră milenară de istorie - Sion I. 249-250 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X MAMALAUCĂ, Mircea Un muzeu centenar, muzeul "Vasile Pîrvan" Bărlad. Scurt istoric .9-17 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X BUZATU, Dumitru Gînduri la ceas aniversar 17-17 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X CONSTANTINESCU, Constantin Muzeul - școala patrotismului local și național 17-18 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X OPRIȘ, Ioan Un secol de muzeografie la Bîrlad 18-22 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X VASILESCU, Corneliu Crochiuri sentimentale 22-24 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X CÎNDEA, Ionel Centenarul muzeului "Vasile Pîrvan" din Bîrlad (1914-2014) 24-25 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X TEODOR, Dan Un muzeu centenar 25-26 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X MIHAILESCU-BÎRLIBA, Virgil Muzeul din Bîrlad și oamenii săi 26-28 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X SAVA, Eugen Cuvînt de salut 28-29 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X URSULESCU, Nicolae Gînduri la aniversarea unui muzeu secular 29-30 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X CIUCĂ, Valentin Muzeul - întîlnire cu noi înșine 30-30 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X ANGHEL, Marcel Gînduri la ceas aniversar 31-31 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X CONSTANTINESCU, Eugen-Marius Remember Bîrlad 31-32 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X BUBULICI, Valeriu, CIOBANU, Larisa, VORNIC, Vlad Impresii despre colaborarea cu Muzeul "Vasile Pîrvan" din Bîrlad a arheologilor de la Chișinău 32-33 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X BOB, Ioan Gînduri la ceas aniversar 34-34 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X CROITORU, Costin Despre muzee și elite 34-35 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X HÎNCEANU, George Muzeul "Vasile Pârvan" din Bîrlad. Impresii la ceas de sărbătoare 35-36 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X DIAMANDI, Constanța Muzeul "Vasile Pîrvan" instituție de tradiție pentru municipiul Bîrlad, ls doi pași de împlinirea a 100 de ani de existență 36-36 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X CODREA, Vlad Muzeul "Vasile Pîrvan" din Bîrlad: Cîteva gînduri, cîteva rînduri, la centenar 37-38 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X LUPEȘ, Corneliu Am venit, am văzut, m-am convins 39-39 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X ULMU, Bogdan Adintiri din Bîrlad 39-39 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X ARNĂUTU, Nicoleta Mărturii din existența centenară a muzeului bîrlădean neconsemnate în documentele de arhivă 40-44 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X CREȚU, Nicolae Muzeul viu 44-45 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X ZELETIN, C. Gînduri la ceas aniversar 45-45 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X COLOȘENCO, Mircea La ceas aniversar: Muzeul "Vasile Pârvan" din Bărlad - Centenar (1914-10 aprilie 2014) 46-47 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X CHIRIAC, Laurențiu Muzeul "Vasile Pârvan" Bărlad - 100 de ani 48-49 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X ZGUTTA, Viorica Remember 48-48 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X COLOȘENCO, Mircea Secvențe muzeale 49-50 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X HORGAN, Dan Gînduri la ceas aniversar 50-51 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X COȘEREANU, Ioana Gînduri la ceas aniversar 51-51 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X NĂNESCU, Monica Gînduri la ceas aniversar 52-53 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X RĂȘCANU GRAMATICU, Oltea Muzeul Bîrlădean la centenar 53-54 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X BRANDEA, Sergiu Cînd muzeele s-au întîlnit 55-56 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X ȘERBAN, Cecilia Gînduri colegiale la centenarul Muzeului "Vasile Pârvan" 56-57 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X SOLOMON, Adrian De la un "Muzău al județului Tutova" la Muzeul "Vasile Pârva" Bîrlad - un secol de eforturi și sacrificii dar cu realizări pe măsură 57-57 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X OANCĂ, Mircea, ONEL, Cristian, ROTARU, Marin, URSACHI, Laurențiu Noi situri aparținînd culturii Sîntana de Mureș-Cerneahov descoperite pe teritoriul județului Vaslui 131-144 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X MAMALAUCĂ, Mircea Sondajul arheologic din punctul "Călăboia" sat polocin, comuna Pogonești (jud. Vaslui) 151-164 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X LANGU, Sorin Aspecte ale circulației menedelor bizantine în secolul IX și problema unei formațiuni prestatale în zona Vaslui - Iașiu 202-204 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X RĂȘCANU GRAMATICU, Oltea Bîrlădeni în războiul de întregire a neamului (1916-1919) 271-279 română
1993 Analele Brăilei, 1 ANDRONIC, Alexandru, OLARU, Ioan, ZUP MARIA, Ana Biserica Sf. Ioan din Vaslui - prima biserică orășenească înalțată de Ștefan cel Mare 473-482 română
2001 Analele Brăilei, 4 GEACU, Sorin, PARASCHIV, Florea Cultura tutunului în Sud-Estul României (în cadrul fabricilor de cultură și fermentare Urziceni și Bîrlad) 467-476 română
2006 Analele Brăilei, 7, seria științele naturii ONEA, Nicolae Avifauna din zona complexului de bălți Rădeanu-Cîrja-Mața-Vădeni 109-116 română
2007 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXI-XXXII-XXXIII, seria 2004-2005-2006 DIACONU, Vasile Așezarea și necropola de la Bîrlad-Valea Seacă (sfîrșitul sec. al III-lea - a doua jumatate a sec. al V-lea) - Palade V. 399-400 română
2000 Arheologia Medievală, III CHIRIAC, Laurențiu Istoria Bîrladului - I-II - Rășcanu-Gramaticu Oltea 306- română
2000 Arheologia Medievală, III CHIRIAC, Laurențiu Tezaurul de la Bîrlad-Dumbrava Roșie, secolele XVI-XVII. Catalog - Popușoi Eugenia, Arnăutu Nicoleta 311- română
2002 Arheologia Medievală, IV ALAIBA, Ruxandra Tezaurul de la Schinetea, jud. Vaslui 117- română
1991 Banatica, 11 MANTU, Cornelia-Magda The Starcevo-Criș settlement from Poienești (Vaslui-County) 173-183 engleză
2011 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 3, seria arheologie ȘTEFAN CRISTIAN, Eduard Așezarea eneolitică de la Bîrlălești - "Stanția", jud. Vaslui. Unele considerații asipra ceramicii 155-170 română
1969 Carpica, II CĂPITANU, Viorel Descoperiri paleolitice în județele Neamț și Vaslui .7-16 română
1969 Carpica, II POPUȘOI, Eugenia Un mormânt hallstattian descoperit la Trestiana – Bîrlad 87-92 română
1969 Carpica, II PALADE, Vasile Noi ateliere de lucrat piepteni din corn de cerb din secolul al IV-lea la Valea Seacă-Bîrlad 233-252 română
1969 Carpica, II BERBECARU, V. Unele aspecte privind istoricul moșiei obștei tîrgului Bîrlad 363-363 română
1970 Carpica, III LUPU, N. Contribuții la studiul populației orașului Vaslui 145-152 română
1971 Carpica, IV BRUDIU, Mihalache, POPUȘOI, Eugenia Cercetări paleolitice la Mălușteni (jud. Vaslui) 21-29 română
1971 Carpica, IV POPUȘOI, Eugenia Aspecte ale elementelor vestimentare în plastica de la Igești, com. Blăgești (jud. Vaslui) 89-94 română
1971 Carpica, IV PALADE, Vasile Un nou centru de prelucrare a cornului de cerb în secolul al IV-lea e.n. la Fedești, com. Suletea (jud. Vaslui) 207-214 română
1971 Carpica, IV PALADE, Vasile Necropola din secolul al IV-lea e.n. de la Fălciu (jud. Vaslui) 215-223 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 CĂPITANU, Viorel Tezaurul monetar din secolele XVI-XVII descoperit la Tanacu (jud. Vaslui) 77-100 română
1975 Carpica, VII MITREA, Ioan Un mormânt sarmatic descoperit la Ghermănești, județul Vaslui 59-62 română
1979 Carpica, XI ANDRONIC, Alexandru În legătură cu datarea descoperirilor sarmatice de la Vaslui 165-169 română
1979 Carpica, XI VARLAM, Vasile Complexele funerare tumulare de pe cursul mijlociu al râului Bârlad 217-230 română
1989 Carpica, XX PALADE, Vasile Elemente alogene în unele așezări și necropole Sântana de Mureș din zona Bîrladului 203-214 română
1992 Carpica, XXIII-1 PALADE, Vasile Unele observații cu privire la aspectul etnic al populației din aria culturii Sântana de Mureș în lumina cercetărilor din așezările și necropolele de la Bîrlad-Valea Seacă, Zorleni-Fîntînele, Banca-Gară și Fălciu-Bogdănești 197-221 română
1992 Carpica, XXIII-2 POPUȘOI, Eugenia Morminte neolitice de tip Starčevo-Criș la Trestiana, comuna Grivița, județul Vaslu 27-41 română
1992 Carpica, XXIII-2 OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest, POPUȘOI, Eugenia Monede bizantine din colecția Muzeului „Vasile Pârvan” din Bîrlad 223-245 română
1994 Carpica, XXV HAIMOVICI, Sergiu Studiul resturilor faunistice depuse ca ofrande în mormintele din două necropole – Valea Seacă și Bogdănești (jud. Vaslui) – aparținând culturii Sântana de Mureș 141-160 română
1997 Carpica, XXVI-1, seria arheologie SIMION, Tamilia Considerații asupra unei ștampile de amforă de Sinope descoperită la Giurcani, județul Vaslui 31-35 română
1997 Carpica, XXVI-1, seria arheologie MAMALAUCĂ, Mircea Săpăturile arheologice în necropola de secol IV p-Ch. De la Pogonești - Ivești 147-166 română
1999 Carpica, XXVIII MAMALAUCĂ, Mircea Necropola de sec. IV p.Chr. De la Pogonești-Ivești 91-102 română
2001 Carpica, XXX HAIMOVICI, Sergiu Studiul unui lot de faună hallstattiană și din secolele II-III d. Chr. Descoperit la Tăcuta (jud. Vaslui) 229-232 română
2003 Carpica, XXXII ALAIBA, Ruxandra, MARIN, Tamilia Șantierul arheologic Delești-Cetațuia, jud. Vaslui 19-36 română
2006 Carpica, XXXV ONEȚ, Cristian, URSACHI, Laurențiu Noi date privind culturile neo-eneolitice din județul Vaslui .12-22 română
2009 Carpica, XXXVIII CHIRIAC, Laurențiu Biserica Schitul Pîrvești (județul Vaslui) 93-103 română
2010 Carpica, XXXIX GHIURCĂ, Manuela Orașul Vaslui. Origine și evoluție pînă în secolul XVII 66-89 română
2010 Carpica, XXXIX CHIRIAC, Laurențiu Mănăstirea Grăjdeni - o oază de liniște și spiritualitate ortodoxă 127-135 română
2011 Carpica, XL GHIURCĂ, Manuela Orașul Bîrlad - Origine și evoluție pană în secolul XVII 88-108 română
1979 Cercetări Arheologice, III ULANICI, Augustin Săpăturile arheologice efectuate la Brăneț în anul 1976 27- română
1979 Cercetări Arheologice, III BUZDUGAN, Constachi Cercetări arheologice de la Rateșu Cuzei, jud. Vaslui 59- română
1979 Cercetări Arheologice, III BRĂILEANU, Maria, IONESCU RUSU EDITH, Valeria Studiul resturilor faunistice descoperite în așezarea de la Rateșu Cuzei aparținînd culturii Noua (epoca bronzului) 77- română
1979 Cercetări Arheologice, III BUZDUGAN, Constachi Sondajul arheologic de la Voinești, jud. Vaslui 87- română
1981 Cercetări Arheologice, IV BUZDUGAN, Constachi Cercetările arheologice de la Giurcani, jud. Vaslui .7- română
1982 Cercetări Arheologice, V BUZDUGAN, Costachi Săpăturile arheologice din anul 1980 de la Giuecani, jud. Vaslui 29- română
2005 - 2007 Cercetări istorice, XXIV-XXVI BACIU, Gheorghe „Răzvrătirea” de la schitul Orgoești 289-310 română
1983 Cercetări Numismatice, V ȘTIRBU, Constanța, VELTER, Ana-Maria Tezaurul de la Bălești, jud. Vaslui și importanța lui istorică / Le trésor de Bălești, dép. de Vaslui et son importance historique / The Hoard from Bălești, Vaslui County, and Its Historical Importance Numismatică medievală şi modernă (Numismatique Médiévale et Moderne, Medieval and Modern Numismatic) 97-127 română
1996 Cercetări Numismatice, VII STANCU, Paraschiva Contribuții la circulația monetară din Moldova în secolele XV-XVI pe baza tezaurului descoperit la Arsura (jud. Vaslui) / Contributions to the study of the monetary circulation in Moldovia in the 15th-16th centuries on the basis of coin hoard found at Arsura (Vaslui county). Numismatică (Numismatics) 173-190 română
1997 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XV LEAHU, Valeriu Depozitul de obiecte din bronz descoperit la Arsura 325-352 română
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie BRUDIU, Mihai, POPOȘOI, Eugen Resultats des recherches paleolithique efectue a Mălușteni, department de Vaslui (1969-1971) .7- franceză
1979 Hierasus, II POPUȘOI, Eugenia O unealtă pentru cultivarea plantelor în așezarea neolitică de tip Starcevo-Criș de la Trestiana, jud. Vaslui 27-31 română
1979 Hierasus, II BAZARCIUC VIOLETA, Veturia Date noi privind cultura geto-dacică în lumina recentelor cercetări arheologice în zona Hușilor 33-36 română
1979 Hierasus, II PALADE, Vasile Problema originii și a formării culturii Sîntana de Mureș în lumina cercetărilor de la Bîrlad - Valea Seacă 37-50 română
1979 Hierasus, II ARNĂUTU, Nicoleta Aspecte legate de viața spirituală la Bîrlad în primele decenii ale secolului XX 209-214 română
1979 Hierasus, II CLAPA, Gheorghe Interferențe culturale botoșănene-bîrlădene 257-266 română
1981 Hierasus, IV PALADE, Vasile Noi descoperiri sarmatice în zona Bîrladului 69- română
1983 Hierasus, V PALADE, Vasile Matalurgia bronzului și a fierului în așezarea Sîntana de Mureș de la Bîrlad-Valea Seacă 127- română
1983 Hierasus, V URSU, Fănică Congresul studenților societății de la Bîrlad din anul 1886 363- română
1983 Hierasus, V ARNĂUTU, Nicoleta Pictură țărănească pe sticșă în "Colecția de artă comparată Rita și prof. dr. doc. Ion Chiricuță" din Bîrlad 571- română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II BAZARCIUC VIOLETA, Veturia Date noi privind inventarul agricol în zona Hușilor 161-169 română
1997 Istros, VIII MAMALAUCĂ, Mircea Așezarea apaținînd culturii Noua de la Poșta Elan 191-207 română
2005 Istros, XII BÎGU, Flavius, ONEL, Cristian, URSACHI, Laurențiu Mormînt dublu tumular descoperit pe "Dealul Șuguieta" Bîrlad, județul Vaslui, aparținînd nomazilor turanici 255-257 română
1959 Materiale și Cercetări Arheologice, 6 FLORESCU, Adrian, FLORESCU, Marilena Sondajul de la Gîrceni 221-230
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 PETRESCU - DÂMBOVIȚA, Mircea, ZAHARIA, Emilia Sondajul arheologic de la Dănești. Studiul materialului paleofaunistic din sondajul din anul 1958 de la Dănești 047-058
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 ANDRONIC, Alexandru, NEAMȚU, Eugen Săpăturile de salvare de la Vaslui 089-102
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 ANDRONIC, Alexandru, BANU, Florin, IONIȚĂ, Ion Șantierul arheologic de la Vaslui 795-804
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 TEODOR, Silvia Cetatea traco-getică de la Arsura, jud. Vaslui (1964) 053-060
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 PALADE, Vasile Săpăturile arheologice de la Bogdănești - Fălciu, jud. Vaslui (1967 - 1968) 169-190
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 CIUCĂ, Nicoleta Descoperiri de tip Protodridu la Bârlad - cartierul Munteni, jud. Vaslui (1964) 225-230
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 ANDRONIC, Alexandru, NEAMȚU, Eugenia Săpăturile de salvare de la Huși, jud. Vaslui (1964) 275-280
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 BRUDIU, Mihai, ISTRATE, M. Probleme noi în așezarea paleolitică - Mălușteni (județul Vaslui) 021-024
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 BAZARCIUC, Violeta-Veturia Raport preliminar asupra cercetărilor efectuate de muzeul orășenesc Huși în anul 1978 127-132
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 PALADE, Vasile Săpăturile arheologice din necropola de la Bîrlad - Valea Seacă. Campania din anul 1978 265-270
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 POPUȘOI, Eugenia Săpăturile arheologice de la Trestiana, com. Grivița, jud. Vaslui 036-052
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 ISTRATE, M. Așezarea neolitică Starcevo-Criș de la "Via Schineni" (com. Mălușteni) 055-057
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 POPUȘOI, Eugenia Săpăturile arheologice de la Trestiana, com. Grivița, jud. Vaslui 028-036
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 BAZARCIUC, Violeta-Veturia Cetatea geto-dacă de la Bunești, jud. Vaslui 211-217
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 PALADE, Vasile Săpăturile arheologice din necropola de la Bîrlad-Valea Seacă 398-406
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 COMAN, Ghenuță, TEODOR, Dan Gh. Săpăturile arheologice de la Drăgești-Vaslui 456-463
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 MAXIM-ALAIBA, Ruxandra, TEODOR, Dan Gh. Săpăturile arheologice de la Gura Idrici-Vaslui 464-469
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 ANDRONIC, Alexandru, POPESCU, Rica Principalele rezultate ale săpăturilor de la Curtea Domnească din Vaslui 504-507
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 BAZARCIUC, Violeta-Veturia Cetatea geto-dacică de la Bunești-Averești, jud. Vaslui 089-099
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 PALADE, Vasile Așezarea din sec. IV e. n. de la Bârlad-Valea Seacă 329-334
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 MAXIM-ALAIBA, Ruxandra Locuințe din sec. III-IV și VIII-IX descoperite la Gara-Banca, jud. Vaslui 355-360
1969 Memoria Antiquitatis, I MITREA, Ioan Un sceptru de piatră descoperit la Voinești (jud. Vaslui) 311- română
1969 Memoria Antiquitatis, I PALADE, Vasile Un cuptor din secolul IV-lea e.n Fîntînele (com. Zorleni, jud. Vaslui) 339- română
1971 Memoria Antiquitatis, III PALADE, Vasile Necropola din secolul al IV-lea e.n. de la Bîrlad - Casa de apă 259- română
1971 Memoria Antiquitatis, III CIUCĂ, Nicoleta, COMAN, Ghenuța, PALADE, Vasile Bordeie de tip protodridu de la Bogdănești-Fălciu 469- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 COMAN, Ghenuța, ROTARU, Mihai Obiecte de lut ars, piatră și os de la sfîrșitul bronzului și începutul epocii fierului descoperite în județul Vaslui 57- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 POPESCU, Rica Cahle din timpul lui Ștefan cel Mare cu motive animaliere, descoperite la Curtea domnească din Vaslui 287- română
1985 Memoria Antiquitatis, IX-XI, seria 1977-1979 PALADE, Vasile Cercetări arheologice din anul 1981 în așezarea de la Bîrlad - Valea Seacă 185- română
1985 Memoria Antiquitatis, IX-XI, seria 1977-1979 BURLACU, Gheorghe Contribuții la cunoașterea asezărilor omenești din secolele XIV-XVIII din bazinul superior al Bîrladului 291- română
2001 Memoria Antiquitatis, XXII BELDIMAN, Corneliu, POPUȘOI, Eugenia Industria materiilor dure animale în cadrul culturii Starcevo-Criș pe teritoriul României. Așezarea de la Trestiana, județul Vaslui: Ace de cusut 351-402 română
2001 Memoria Antiquitatis, XXII MIHĂILESCU, Dan Tezaurul de la Bîrlad-Dumbrava Roșie sec XVI-XVII - Popușoi E., Arnăutu N. 602-603 română
2001 Mousaios, VII MARTINESCU, Maria Mihai Eminescu - revizor școlar în județele Vaslui și Iași 177-186 română
1982 Muzeul Național, VI ANDRONIC, Alexandru, POPESCU, Rica Curtea domnească de la Vaslui din vremea lui Ștefan cel Mare / La cour princière de Vaslui de l'époque d'Etienne le Grand 155-166 română
1982 Muzeul Național, VI CLAPA, Gheorghe Socialiștii bîrlădeni participanți activi la lupta pentru crearea Partidului Român / Les socialistes de la ville de Bîrlad, participants actifs à la lutte pour la création du Parti Communiste Roumain 369-374 română
1998 Muzeul Național, X PÂRVAN, Katiușa Cîteva insigne și medalii vasluiene din colecțiile Muzeului Național de Istorie 59-63 română
2001 Muzeul Național, XIII ZGUTTA, Viorica Carol I pe meleagurile vasluiene / Charles Ier dans les parages de Vaslui 182-188 română
2012 Perseus, I VÎNTDEVARĂ DUMITRU, Ciprian Astronomia la Bîrlad .6-7 română
2012 Perseus, I VÎNTDEVARĂ DUMITRU, Ciprian Planetariul Bîrlad primul planetariu digital din județul Vaslui .8-9 română
2012 Perseus, I VÎNTDEVARĂ DUMITRU, Ciprian Observatorul astronomic Bîrlad 43-44 română
2013 Perseus, II VÎNTDEVARĂ DUMITRU, Ciprian Un nou proiect pentru Observatorul Astronomic Bîrlad 49-52 română
2014 Perseus, III VÎNTDEVARĂ DUMITRU, Ciprian Observatorul astronomic din Bîrlad are cod MPC .6-8 română
2005 Revista Bistriței, XIX BELDIMAN, Corneliu, SZTANCS, Diana-Maria Valențe ale cercetării patromoniului cultural național - Bărlad, septembrie 2005 289-302 română
2004 Sargetia, XXXII MARDARE, Veronica Comuna Vinderei (Jud. Vaslui) – date istorice și etnografice 717-725 română