Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 184 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1982 Acta Musei Napocensis, XIX SOROCEANU, Tudor (autor) Statornicie și continuitate. Repertoriul arheologic al județului Vaslui - Coman G. 722-723 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BOTEZATU, Dan (autor), ENACHE, M. (autor), MANTU, Cornelia-Magda (autor) Un mormînt de inhumație prin perioada de tranziție la epoca bronzului de la Grumezoaia (jud. Vaslui) 123-129 română
2015 Acta Musei Porolissensis, XXXVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie – restaurare – conservare CONDREA, Vlad (autor), PROCIUC, Mariana (autor) Faunal remains identified in site of Fruntișeni (Vaslui District) belonging to Stoicani-Aldeni cultural aspect. Field mission 2013 Neolitic 53-60 engleză
2006 Acta Musei Tutovensis, I MAMALAUCĂ, Mircea (autor) Muzeul bîrlădean între trecut și viitor .5-8 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I ARNĂUTU, Nicoleta (autor) Secția de artă la 90-a aniversare a muzeului bîrlădean .9-31 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I MAMALAUCĂ, Mircea (autor) Alexandru Ioan Cuza și epoca sa - subiect al unei expoziții permanente 32-35 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I ROTARU, Alina (autor) Gînduri la ceas aniversar 36-37 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I CARATA, Cristina (autor), URSACHI, Laurențiu (autor) Scurt istoric privind Secția de Științe Naturii din cadrul Muzeului "Vasile Pîrvan" Bîrlad 38-41 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I CARATA, Cristina (autor), URSACHI, Laurențiu (autor) Valorificarea patrimoniului Secției de Științele Naturii "Flora și Fauna din Județul Vaslui" - expoziție permanentă 42-44 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I GHEORGHE, Gheorghe (autor), ROTARU, Marin (autor) Unelte din os din așezările Noua situate în partea de Sud-Est a județului Vaslui 129-147 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I CHIRIAC, Laurențiu (autor) Activitatea lui Iacov Antonovici de cercetare și protejare a monumentelor religioase din zona Bîrladului 175-181 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I RUSU, Olga (autor) Contribuții bîrlădene și vasluiene la dezvoltarea patrimoniului Muzeului Literaturii Române din Iași 182-184 română
2007 Acta Musei Tutovensis, II MITREA, Ioan (autor) Contribuția cercetărilor arheologice de la Bîrlad-Valea Seacă la cunoașterea culturii Sîntana de Mureș .7-11 română
2007 Acta Musei Tutovensis, II ROTARU, Marin (autor) Descoperiri arheologice din secolul IV în depresiunea colinară Horincea-Elan-Prut .12-17 română
2007 Acta Musei Tutovensis, II ALAIBA, Ruxandra (autor) Atelierul de olărit descoperit în așezarea Banca Gară - "Șapte Case" din secolul al IV-lea - începutul Secolului al V-lea 18-36 română
2007 Acta Musei Tutovensis, II LUPAȘCU, Bogdan (autor), MIU, Georgeta (autor) Date antropologice preliminare cu privire la materialul osteologic din cimitirele de la Polocin - "Izlaz" și Pogorești - "La Movilă" (com. Pogonești, jud. Vaslui) 37-45 română
2007 Acta Musei Tutovensis, II ȘTIRBU, Maria (autor) Ofrande animale în mormintele de secol IV de la Polocin - "Izlaz" și pogorești - "La Movilă" (com. Pogonești, jud. Vaslui) 46-50 română
2007 Acta Musei Tutovensis, II MAMALAUCĂ, Mircea (autor) Necropola de secol IV de la Pogonești. Campania de săpături 1996 51-56 română
2007 Acta Musei Tutovensis, II IONIȚĂ, Ion (autor) Necropola din secolul al IV-lea D.Hr. De la Rînzești (com. Fîlciu, jud. Vaslui) 63-69 română
2007 Acta Musei Tutovensis, II GEACU, Sorin (autor) Pătrunderea, extinderea și situația actuală s bizamului (Ondatra zibethicus L.) în județele Galați și Vaslui 128-134 română
2007 Acta Musei Tutovensis, II CARATA, Cristina (autor) Cîteva observații privind răspîndirea speciei Fritillaria meleagris în județul Vaslui 149-151 română
2007 Acta Musei Tutovensis, II DUMITRAȘC, Gabriela (autor) Studiu privind conservarea bunurilor de patrimoniu aflate în depozitele muzeului "Vasile Pîrvan" Bîrlad 163-166 română
2008 Acta Musei Tutovensis, III CODREA, Vlad (autor), URSACHI, Laurențiu (autor) Date asupra descoperirii de Mammuthus trogontherii (Pohlig, 1885) (Proboscidea, Mammalia) de la Roșiești (Vaslui) 180-187 română
2009 Acta Musei Tutovensis, IV CARATA, Cristina (autor) Spontaneous decorative plants from Dealu Mare Area, Vaslui District 124-126 engleză
2009 Acta Musei Tutovensis, IV LANGU, Sorin (autor), ONEL, Cristian (autor) Aspecte ale circulației monetare în zona Bîrladului în secolele VIII-XVI 138-141 română
2009 Acta Musei Tutovensis, IV BUTNARU, Alina (autor) Periodice bîrlădene din secolele XIX-Xx în colecțiile muzeului "Vasile Pîrvan" 162-171 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V MAMALAUCĂ, Mircea (autor) O analiză a structurilor sociale, din perspectiva riturilor și ritualurilor de înmormîntare în necropolele de sec. IV d.Chr. Din punctele "La Movilă" și "Izlaz", com. Pogonești, jud. Vaslui 116-153 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V IONIȚĂ, Ion (autor) Un cuptor de olărie din secolul al IV-lea d.Hr. Descopertit la Siliștea (com. Iana, jud. Vaslui) 191-206 română
2011 Acta Musei Tutovensis, VI IONIȚĂ, Ion (autor) Necropola dacilor liberi de la Siliștera (com. Ioana, jud. Vaslui) 35-47 română
2011 Acta Musei Tutovensis, VI MAMĂLUNGĂ, Mircea (autor) Săpăturile arheologice din punctul "Islaz", sat Polocin, comuna Pogonești, campania 2009 77-94 română
2011 Acta Musei Tutovensis, VI LANGU, Sorin (autor), ONEL, Cristian (autor) Cîteva monede din două colecții bîrlădene 136-139 română
2011 Acta Musei Tutovensis, VI BEJAN, Daniel (autor), CODREA, Vlad (autor), URSACHI, Laurențiu (autor) Prezența elanului (Alces alces Linnaeus) la Movileni, județul Vaslui 160-164 română
2011 Acta Musei Tutovensis, VI CHIRIAC, Laurențiu (autor) Biodiversitatea în județul Vaslui 165-176 română
2012 Acta Musei Tutovensis, VII IONIȚĂ, Ion (autor) Stațiunea arheologică de la Lunca - Cieri (com. Gherghești, jud. Vaslui) 137-146 română
2012 Acta Musei Tutovensis, VII LANGU, Sorin (autor), ONEL, Cristian (autor) Două noi monede din colecția muzeului "Vasile Pârvan" din Bîrlad 158-159 română
2012 Acta Musei Tutovensis, VII BEJAN, Daniel (autor), BRÎNZILĂ, Mihai (autor), URSACHI, Laurențiu (autor) Studiul preliminar asupra faunei de moluște sarmațiene de la Simila și Sălcioara (Vaslui) 202-209 română
2013 Acta Musei Tutovensis, VIII ONEL, Cristian (autor), ROTARU, Marin (autor), URSACHI, Laurențiu (autor) Plastica neolitică Stoicani-Aldeni descoperită pe teritoriul județului Vaslui .7-15 română
2013 Acta Musei Tutovensis, VIII HÎNCEANU, George (autor) Un nou exemplar din tipul vaselor cu torți zoomorfe descoperit în bazinul Bîrladului (secolele II-III d. Hr.) 16-29 română
2013 Acta Musei Tutovensis, VIII MAMALAUCĂ, Mircea (autor) Studiu asupra fibulelor descoperite în necropola de secol IV p. Chr. Din punctul "Izlaz", sat Polocin, comuna Pogonești (județul Vaslui) 73-87 română
2013 Acta Musei Tutovensis, VIII TEODOR, Dan (autor) Necropola medievală timpurie de la Arsura-Vaslui 107-113 română
2013 Acta Musei Tutovensis, VIII MAMALAUCĂ, Mircea (autor) Umbrărești. Vatră milenară de istorie - Sion I. 249-250 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X MAMALAUCĂ, Mircea (autor) Un muzeu centenar, muzeul "Vasile Pîrvan" Bărlad. Scurt istoric .9-17 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X BUZATU, Dumitru (autor) Gînduri la ceas aniversar 17-17 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X CONSTANTINESCU, Constantin (autor) Muzeul - școala patrotismului local și național 17-18 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X OPRIȘ, Ioan (autor) Un secol de muzeografie la Bîrlad 18-22 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X VASILESCU, Corneliu (autor) Crochiuri sentimentale 22-24 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X CÎNDEA, Ionel (autor) Centenarul muzeului "Vasile Pîrvan" din Bîrlad (1914-2014) 24-25 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X TEODOR, Dan (autor) Un muzeu centenar 25-26 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X MIHAILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) Muzeul din Bîrlad și oamenii săi 26-28 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X SAVA, Eugen (autor) Cuvînt de salut 28-29 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X URSULESCU, Nicolae (autor) Gînduri la aniversarea unui muzeu secular 29-30 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X CIUCĂ, Valentin (autor) Muzeul - întîlnire cu noi înșine 30-30 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X ANGHEL, Marcel (autor) Gînduri la ceas aniversar 31-31 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X CONSTANTINESCU, Eugen-Marius (autor) Remember Bîrlad 31-32 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X BUBULICI, Valeriu (autor), CIOBANU, Larisa (autor), VORNIC, Vlad (autor) Impresii despre colaborarea cu Muzeul "Vasile Pîrvan" din Bîrlad a arheologilor de la Chișinău 32-33 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X BOB, Ioan (autor) Gînduri la ceas aniversar 34-34 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X CROITORU, Costin (autor) Despre muzee și elite 34-35 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X HÎNCEANU, George (autor) Muzeul "Vasile Pârvan" din Bîrlad. Impresii la ceas de sărbătoare 35-36 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X DIAMANDI, Constanța (autor) Muzeul "Vasile Pîrvan" instituție de tradiție pentru municipiul Bîrlad, ls doi pași de împlinirea a 100 de ani de existență 36-36 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X CODREA, Vlad (autor) Muzeul "Vasile Pîrvan" din Bîrlad: Cîteva gînduri, cîteva rînduri, la centenar 37-38 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X LUPEȘ, Corneliu (autor) Am venit, am văzut, m-am convins 39-39 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X ULMU, Bogdan (autor) Adintiri din Bîrlad 39-39 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X ARNĂUTU, Nicoleta (autor) Mărturii din existența centenară a muzeului bîrlădean neconsemnate în documentele de arhivă 40-44 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X CREȚU, Nicolae (autor) Muzeul viu 44-45 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X ZELETIN, C. (autor) Gînduri la ceas aniversar 45-45 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X COLOȘENCO, Mircea (autor) La ceas aniversar: Muzeul "Vasile Pârvan" din Bărlad - Centenar (1914-10 aprilie 2014) 46-47 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X CHIRIAC, Laurențiu (autor) Muzeul "Vasile Pârvan" Bărlad - 100 de ani 48-49 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X ZGUTTA, Viorica (autor) Remember 48-48 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X COLOȘENCO, Mircea (autor) Secvențe muzeale 49-50 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X HORGAN, Dan (autor) Gînduri la ceas aniversar 50-51 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X COȘEREANU, Ioana (autor) Gînduri la ceas aniversar 51-51 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X NĂNESCU, Monica (autor) Gînduri la ceas aniversar 52-53 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X RĂȘCANU GRAMATICU, Oltea (autor) Muzeul Bîrlădean la centenar 53-54 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X BRANDEA, Sergiu (autor) Cînd muzeele s-au întîlnit 55-56 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X ȘERBAN, Cecilia (autor) Gînduri colegiale la centenarul Muzeului "Vasile Pârvan" 56-57 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X SOLOMON, Adrian (autor) De la un "Muzău al județului Tutova" la Muzeul "Vasile Pârva" Bîrlad - un secol de eforturi și sacrificii dar cu realizări pe măsură 57-57 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X OANCĂ, Mircea (autor), ONEL, Cristian (autor), ROTARU, Marin (autor), URSACHI, Laurențiu (autor) Noi situri aparținînd culturii Sîntana de Mureș-Cerneahov descoperite pe teritoriul județului Vaslui 131-144 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X MAMALAUCĂ, Mircea (autor) Sondajul arheologic din punctul "Călăboia" sat polocin, comuna Pogonești (jud. Vaslui) 151-164 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X LANGU, Sorin (autor) Aspecte ale circulației menedelor bizantine în secolul IX și problema unei formațiuni prestatale în zona Vaslui - Iașiu 202-204 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X RĂȘCANU GRAMATICU, Oltea (autor) Bîrlădeni în războiul de întregire a neamului (1916-1919) 271-279 română
1993 Analele Brăilei, 1 ANDRONIC, Alexandru (autor), OLARU, Ioan (autor), ZUP MARIA, Ana (autor) Biserica Sf. Ioan din Vaslui - prima biserică orășenească înalțată de Ștefan cel Mare 473-482 română
2001 Analele Brăilei, 4 GEACU, Sorin (autor), PARASCHIV, Florea (autor) Cultura tutunului în Sud-Estul României (în cadrul fabricilor de cultură și fermentare Urziceni și Bîrlad) 467-476 română
2006 Analele Brăilei, 7, seria științele naturii ONEA, Nicolae (autor) Avifauna din zona complexului de bălți Rădeanu-Cîrja-Mața-Vădeni 109-116 română
2007 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXI-XXXII-XXXIII, seria 2004-2005-2006 DIACONU, Vasile (autor) Așezarea și necropola de la Bîrlad-Valea Seacă (sfîrșitul sec. al III-lea - a doua jumatate a sec. al V-lea) - Palade V. 399-400 română
2000 Arheologia Medievală, III CHIRIAC, Laurențiu (autor) Istoria Bîrladului - I-II - Rășcanu-Gramaticu Oltea 306- română
2000 Arheologia Medievală, III CHIRIAC, Laurențiu (autor) Tezaurul de la Bîrlad-Dumbrava Roșie, secolele XVI-XVII. Catalog - Popușoi Eugenia, Arnăutu Nicoleta 311- română
2002 Arheologia Medievală, IV ALAIBA, Ruxandra (autor) Tezaurul de la Schinetea, jud. Vaslui 117- română
1991 Banatica, 11 MANTU, Cornelia-Magda (autor) The Starcevo-Criș settlement from Poienești (Vaslui-County) 173-183 engleză
2011 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 3, seria arheologie ȘTEFAN CRISTIAN, Eduard (autor) Așezarea eneolitică de la Bîrlălești - "Stanția", jud. Vaslui. Unele considerații asipra ceramicii 155-170 română
1969 Carpica, II CĂPITANU, Viorel (autor) Descoperiri paleolitice în județele Neamț și Vaslui .7-16 română
1969 Carpica, II POPUȘOI, Eugenia (autor) Un mormânt hallstattian descoperit la Trestiana – Bîrlad 87-92 română
1969 Carpica, II PALADE, Vasile (autor) Noi ateliere de lucrat piepteni din corn de cerb din secolul al IV-lea la Valea Seacă-Bîrlad 233-252 română
1969 Carpica, II BERBECARU, V. (autor) Unele aspecte privind istoricul moșiei obștei tîrgului Bîrlad 363-363 română
1970 Carpica, III LUPU, N. (autor) Contribuții la studiul populației orașului Vaslui 145-152 română
1971 Carpica, IV BRUDIU, Mihalache (autor), POPUȘOI, Eugenia (autor) Cercetări paleolitice la Mălușteni (jud. Vaslui) 21-29 română
1971 Carpica, IV POPUȘOI, Eugenia (autor) Aspecte ale elementelor vestimentare în plastica de la Igești, com. Blăgești (jud. Vaslui) 89-94 română
1971 Carpica, IV PALADE, Vasile (autor) Un nou centru de prelucrare a cornului de cerb în secolul al IV-lea e.n. la Fedești, com. Suletea (jud. Vaslui) 207-214 română
1971 Carpica, IV PALADE, Vasile (autor) Necropola din secolul al IV-lea e.n. de la Fălciu (jud. Vaslui) 215-223 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 CĂPITANU, Viorel (autor) Tezaurul monetar din secolele XVI-XVII descoperit la Tanacu (jud. Vaslui) 77-100 română
1975 Carpica, VII MITREA, Ioan (autor) Un mormânt sarmatic descoperit la Ghermănești, județul Vaslui 59-62 română
1979 Carpica, XI ANDRONIC, Alexandru (autor) În legătură cu datarea descoperirilor sarmatice de la Vaslui 165-169 română
1979 Carpica, XI VARLAM, Vasile (autor) Complexele funerare tumulare de pe cursul mijlociu al râului Bârlad 217-230 română
1989 Carpica, XX PALADE, Vasile (autor) Elemente alogene în unele așezări și necropole Sântana de Mureș din zona Bîrladului 203-214 română
1992 Carpica, XXIII-1 PALADE, Vasile (autor) Unele observații cu privire la aspectul etnic al populației din aria culturii Sântana de Mureș în lumina cercetărilor din așezările și necropolele de la Bîrlad-Valea Seacă, Zorleni-Fîntînele, Banca-Gară și Fălciu-Bogdănești 197-221 română
1992 Carpica, XXIII-2 POPUȘOI, Eugenia (autor) Morminte neolitice de tip Starčevo-Criș la Trestiana, comuna Grivița, județul Vaslu 27-41 română
1992 Carpica, XXIII-2 OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest (autor), POPUȘOI, Eugenia (autor) Monede bizantine din colecția Muzeului „Vasile Pârvan” din Bîrlad 223-245 română
1994 Carpica, XXV HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul resturilor faunistice depuse ca ofrande în mormintele din două necropole – Valea Seacă și Bogdănești (jud. Vaslui) – aparținând culturii Sântana de Mureș 141-160 română
1997 Carpica, XXVI-1, seria arheologie SIMION, Tamilia (autor) Considerații asupra unei ștampile de amforă de Sinope descoperită la Giurcani, județul Vaslui 31-35 română
1997 Carpica, XXVI-1, seria arheologie MAMALAUCĂ, Mircea (autor) Săpăturile arheologice în necropola de secol IV p-Ch. De la Pogonești - Ivești 147-166 română
1999 Carpica, XXVIII MAMALAUCĂ, Mircea (autor) Necropola de sec. IV p.Chr. De la Pogonești-Ivești 91-102 română
2001 Carpica, XXX HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul unui lot de faună hallstattiană și din secolele II-III d. Chr. Descoperit la Tăcuta (jud. Vaslui) 229-232 română
2003 Carpica, XXXII ALAIBA, Ruxandra (autor), MARIN, Tamilia (autor) Șantierul arheologic Delești-Cetațuia, jud. Vaslui 19-36 română
2006 Carpica, XXXV ONEȚ, Cristian (autor), URSACHI, Laurențiu (autor) Noi date privind culturile neo-eneolitice din județul Vaslui .12-22 română
2009 Carpica, XXXVIII CHIRIAC, Laurențiu (autor) Biserica Schitul Pîrvești (județul Vaslui) 93-103 română
2010 Carpica, XXXIX GHIURCĂ, Manuela (autor) Orașul Vaslui. Origine și evoluție pînă în secolul XVII 66-89 română
2010 Carpica, XXXIX CHIRIAC, Laurențiu (autor) Mănăstirea Grăjdeni - o oază de liniște și spiritualitate ortodoxă 127-135 română
2011 Carpica, XL GHIURCĂ, Manuela (autor) Orașul Bîrlad - Origine și evoluție pană în secolul XVII 88-108 română
1979 Cercetări Arheologice, III ULANICI, Augustin (autor) Săpăturile arheologice efectuate la Brăneț în anul 1976 27- română
1979 Cercetări Arheologice, III BUZDUGAN, Constachi (autor) Cercetări arheologice de la Rateșu Cuzei, jud. Vaslui 59- română
1979 Cercetări Arheologice, III BRĂILEANU, Maria (autor), IONESCU RUSU EDITH, Valeria (autor) Studiul resturilor faunistice descoperite în așezarea de la Rateșu Cuzei aparținînd culturii Noua (epoca bronzului) 77- română
1979 Cercetări Arheologice, III BUZDUGAN, Constachi (autor) Sondajul arheologic de la Voinești, jud. Vaslui 87- română
1981 Cercetări Arheologice, IV BUZDUGAN, Constachi (autor) Cercetările arheologice de la Giurcani, jud. Vaslui .7- română
1982 Cercetări Arheologice, V BUZDUGAN, Costachi (autor) Săpăturile arheologice din anul 1980 de la Giuecani, jud. Vaslui 29- română
2005 - 2007 Cercetări istorice, XXIV-XXVI BACIU, Gheorghe (autor) „Răzvrătirea” de la schitul Orgoești 289-310 română
1983 Cercetări Numismatice, V ȘTIRBU, Constanța (autor), VELTER, Ana-Maria (autor) Tezaurul de la Bălești, jud. Vaslui și importanța lui istorică / Le trésor de Bălești, dép. de Vaslui et son importance historique / The Hoard from Bălești, Vaslui County, and Its Historical Importance Numismatică medievală şi modernă (Numismatique Médiévale et Moderne, Medieval and Modern Numismatic) 97-127 română
1996 Cercetări Numismatice, VII STANCU, Paraschiva (autor) Contribuții la circulația monetară din Moldova în secolele XV-XVI pe baza tezaurului descoperit la Arsura (jud. Vaslui) / Contributions to the study of the monetary circulation in Moldovia in the 15th-16th centuries on the basis of coin hoard found at Arsura (Vaslui county). Numismatică (Numismatics) 173-190 română
1997 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XV LEAHU, Valeriu (autor) Depozitul de obiecte din bronz descoperit la Arsura 325-352 română
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie BRUDIU, Mihai (autor), POPOȘOI, Eugen (autor) Resultats des recherches paleolithique efectue a Mălușteni, department de Vaslui (1969-1971) .7- franceză
1979 Hierasus, II POPUȘOI, Eugenia (autor) O unealtă pentru cultivarea plantelor în așezarea neolitică de tip Starcevo-Criș de la Trestiana, jud. Vaslui 27-31 română
1979 Hierasus, II BAZARCIUC VIOLETA, Veturia (autor) Date noi privind cultura geto-dacică în lumina recentelor cercetări arheologice în zona Hușilor 33-36 română
1979 Hierasus, II PALADE, Vasile (autor) Problema originii și a formării culturii Sîntana de Mureș în lumina cercetărilor de la Bîrlad - Valea Seacă 37-50 română
1979 Hierasus, II ARNĂUTU, Nicoleta (autor) Aspecte legate de viața spirituală la Bîrlad în primele decenii ale secolului XX 209-214 română
1979 Hierasus, II CLAPA, Gheorghe (autor) Interferențe culturale botoșănene-bîrlădene 257-266 română
1981 Hierasus, IV PALADE, Vasile (autor) Noi descoperiri sarmatice în zona Bîrladului 69- română
1983 Hierasus, V PALADE, Vasile (autor) Matalurgia bronzului și a fierului în așezarea Sîntana de Mureș de la Bîrlad-Valea Seacă 127- română
1983 Hierasus, V URSU, Fănică (autor) Congresul studenților societății de la Bîrlad din anul 1886 363- română
1983 Hierasus, V ARNĂUTU, Nicoleta (autor) Pictură țărănească pe sticșă în "Colecția de artă comparată Rita și prof. dr. doc. Ion Chiricuță" din Bîrlad 571- română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II BAZARCIUC VIOLETA, Veturia (autor) Date noi privind inventarul agricol în zona Hușilor 161-169 română
1997 Istros, VIII MAMALAUCĂ, Mircea (autor) Așezarea apaținînd culturii Noua de la Poșta Elan 191-207 română
2005 Istros, XII BÎGU, Flavius (autor), ONEL, Cristian (autor), URSACHI, Laurențiu (autor) Mormînt dublu tumular descoperit pe "Dealul Șuguieta" Bîrlad, județul Vaslui, aparținînd nomazilor turanici 255-257 română
1959 Materiale și Cercetări Arheologice, 6 FLORESCU, Adrian (autor), FLORESCU, Marilena (autor) Sondajul de la Gîrceni 221-230
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 PETRESCU - DÂMBOVIȚA, Mircea (autor), ZAHARIA, Emilia (autor) Sondajul arheologic de la Dănești. Studiul materialului paleofaunistic din sondajul din anul 1958 de la Dănești 047-058
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 ANDRONIC, Alexandru (autor), NEAMȚU, Eugen (autor) Săpăturile de salvare de la Vaslui 089-102
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 ANDRONIC, Alexandru (autor), BANU, Florin (autor), IONIȚĂ, Ion (autor) Șantierul arheologic de la Vaslui 795-804
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 TEODOR, Silvia (autor) Cetatea traco-getică de la Arsura, jud. Vaslui (1964) 053-060
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 PALADE, Vasile (autor) Săpăturile arheologice de la Bogdănești - Fălciu, jud. Vaslui (1967 - 1968) 169-190
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 CIUCĂ, Nicoleta (autor) Descoperiri de tip Protodridu la Bârlad - cartierul Munteni, jud. Vaslui (1964) 225-230
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 ANDRONIC, Alexandru (autor), NEAMȚU, Eugenia (autor) Săpăturile de salvare de la Huși, jud. Vaslui (1964) 275-280
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 BRUDIU, Mihai (autor), ISTRATE, M. (autor) Probleme noi în așezarea paleolitică - Mălușteni (județul Vaslui) 021-024
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 BAZARCIUC, Violeta-Veturia (autor) Raport preliminar asupra cercetărilor efectuate de muzeul orășenesc Huși în anul 1978 127-132
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 PALADE, Vasile (autor) Săpăturile arheologice din necropola de la Bîrlad - Valea Seacă. Campania din anul 1978 265-270
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 POPUȘOI, Eugenia (autor) Săpăturile arheologice de la Trestiana, com. Grivița, jud. Vaslui 036-052
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 ISTRATE, M. (autor) Așezarea neolitică Starcevo-Criș de la "Via Schineni" (com. Mălușteni) 055-057
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 POPUȘOI, Eugenia (autor) Săpăturile arheologice de la Trestiana, com. Grivița, jud. Vaslui 028-036
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 BAZARCIUC, Violeta-Veturia (autor) Cetatea geto-dacă de la Bunești, jud. Vaslui 211-217
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 PALADE, Vasile (autor) Săpăturile arheologice din necropola de la Bîrlad-Valea Seacă 398-406
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 COMAN, Ghenuță (autor), TEODOR, Dan Gh. (autor) Săpăturile arheologice de la Drăgești-Vaslui 456-463
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 MAXIM-ALAIBA, Ruxandra (autor), TEODOR, Dan Gh. (autor) Săpăturile arheologice de la Gura Idrici-Vaslui 464-469
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 ANDRONIC, Alexandru (autor), POPESCU, Rica (autor) Principalele rezultate ale săpăturilor de la Curtea Domnească din Vaslui 504-507
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 BAZARCIUC, Violeta-Veturia (autor) Cetatea geto-dacică de la Bunești-Averești, jud. Vaslui 089-099
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 PALADE, Vasile (autor) Așezarea din sec. IV e. n. de la Bârlad-Valea Seacă 329-334
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 MAXIM-ALAIBA, Ruxandra (autor) Locuințe din sec. III-IV și VIII-IX descoperite la Gara-Banca, jud. Vaslui 355-360
1969 Memoria Antiquitatis, I MITREA, Ioan (autor) Un sceptru de piatră descoperit la Voinești (jud. Vaslui) 311- română
1969 Memoria Antiquitatis, I PALADE, Vasile (autor) Un cuptor din secolul IV-lea e.n Fîntînele (com. Zorleni, jud. Vaslui) 339- română
1971 Memoria Antiquitatis, III PALADE, Vasile (autor) Necropola din secolul al IV-lea e.n. de la Bîrlad - Casa de apă 259- română
1971 Memoria Antiquitatis, III CIUCĂ, Nicoleta (autor), COMAN, Ghenuța (autor), PALADE, Vasile (autor) Bordeie de tip protodridu de la Bogdănești-Fălciu 469- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 COMAN, Ghenuța (autor), ROTARU, Mihai (autor) Obiecte de lut ars, piatră și os de la sfîrșitul bronzului și începutul epocii fierului descoperite în județul Vaslui 57- română
1982 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, seria 1974-1976 POPESCU, Rica (autor) Cahle din timpul lui Ștefan cel Mare cu motive animaliere, descoperite la Curtea domnească din Vaslui 287- română
1985 Memoria Antiquitatis, IX-XI, seria 1977-1979 PALADE, Vasile (autor) Cercetări arheologice din anul 1981 în așezarea de la Bîrlad - Valea Seacă 185- română
1985 Memoria Antiquitatis, IX-XI, seria 1977-1979 BURLACU, Gheorghe (autor) Contribuții la cunoașterea asezărilor omenești din secolele XIV-XVIII din bazinul superior al Bîrladului 291- română
2001 Memoria Antiquitatis, XXII BELDIMAN, Corneliu (autor), POPUȘOI, Eugenia (autor) Industria materiilor dure animale în cadrul culturii Starcevo-Criș pe teritoriul României. Așezarea de la Trestiana, județul Vaslui: Ace de cusut 351-402 română
2001 Memoria Antiquitatis, XXII MIHĂILESCU, Dan (autor) Tezaurul de la Bîrlad-Dumbrava Roșie sec XVI-XVII - Popușoi E., Arnăutu N. 602-603 română
2001 Mousaios, VII MARTINESCU, Maria (autor) Mihai Eminescu - revizor școlar în județele Vaslui și Iași 177-186 română
1982 Muzeul Național, VI ANDRONIC, Alexandru (autor), POPESCU, Rica (autor) Curtea domnească de la Vaslui din vremea lui Ștefan cel Mare / La cour princière de Vaslui de l'époque d'Etienne le Grand 155-166 română
1982 Muzeul Național, VI CLAPA, Gheorghe (autor) Socialiștii bîrlădeni participanți activi la lupta pentru crearea Partidului Român / Les socialistes de la ville de Bîrlad, participants actifs à la lutte pour la création du Parti Communiste Roumain 369-374 română
1998 Muzeul Național, X PÂRVAN, Katiușa (autor) Cîteva insigne și medalii vasluiene din colecțiile Muzeului Național de Istorie 59-63 română
2001 Muzeul Național, XIII ZGUTTA, Viorica (autor) Carol I pe meleagurile vasluiene / Charles Ier dans les parages de Vaslui 182-188 română
2012 Perseus, I VÎNTDEVARĂ DUMITRU, Ciprian (autor) Astronomia la Bîrlad .6-7 română
2012 Perseus, I VÎNTDEVARĂ DUMITRU, Ciprian (autor) Planetariul Bîrlad primul planetariu digital din județul Vaslui .8-9 română
2012 Perseus, I VÎNTDEVARĂ DUMITRU, Ciprian (autor) Observatorul astronomic Bîrlad 43-44 română
2013 Perseus, II VÎNTDEVARĂ DUMITRU, Ciprian (autor) Un nou proiect pentru Observatorul Astronomic Bîrlad 49-52 română
2014 Perseus, III VÎNTDEVARĂ DUMITRU, Ciprian (autor) Observatorul astronomic din Bîrlad are cod MPC .6-8 română
2005 Revista Bistriței, XIX BELDIMAN, Corneliu (autor), SZTANCS, Diana-Maria (autor) Valențe ale cercetării patromoniului cultural național - Bărlad, septembrie 2005 289-302 română
2004 Sargetia, XXXII MARDARE, Veronica (autor) Comuna Vinderei (Jud. Vaslui) – date istorice și etnografice 717-725 română